26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola

chalmers.se

26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola

tentäta skott, färskvattensystem och hjälpmaskineri

ombord.

– Enorma påfrestningar gjorde att livslängden

på dåtidens ostindiefarare bara var sex, sju år.

På Götheborg III har man förstärkt kölsvinet

och satt i stålknän som håller ihop skrov och

däcksbalkar. Spanten är limmade, istället för

att man som förr, använde krumväxt ek. I bordläggningen

har man använt sig av järnspikar

istället för tränaglar, berättar Matz Brown, projektledare

SSPA.

Släpförsök i vågbassäng

– Det har varit intressant att se hur fartyget

beter sig under motorgång med de nya

propellrarna. Vi började med att tillverka en

modell i skala 1:27. Sedan genomfördes försök

Chalmers magasin 2•2003

med denna i släprännan i olika krängningsoch

avdriftsvinklar, förklarar Matz Brown.

För att undersöka sjöegenskaperna fortsatte

försöken i vågbassängen. Av dessa försök

konstaterades att fartyget går mycket bra

på undanvind. Modellen utsattes för vågor

motsvarande en signifikant (från topp till dal)

våghöjd på 11 meter, utan att den ens tog in

vatten på däck.

– Ostindiefararna byggdes för att kunna ta

stor last och segla bra på undanvindar. Vi beräknar

att Götheborg III kommer att segla

med cirka 6 knops fart. Den kommer att få en

högre avdrift än en modern segelbåt, eftersom

den inte har någon riktig köl, konstaterar

Matz Brown.

Fortsättning nästa sida

27

More magazines by this user
Similar magazines