Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola

chalmers.se

Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola

En titt ner i undervisningsreaktorn. Längst ner skymtar vi härden.

Härden har en starkt negativ reaktionskoefficient som gör att den är

mycket driftsäker. Foto Rickard Rydz

en oljekälla. Till sin förvåning fann man att

vattnet inte tryckte ut oljelagret utan passerade

genom det.

Efter sin doktorsexamen flyttar måhända

vår student till Paks, centret för Ungerns

kraftproducerande reaktorer. Vid vår resa

dit passerade vi en uppställning av de groteska

statyer som påtvingades Ungern

under Sovjettiden och som numera har

förvisats till en undanskymd plats utanför

Budapest. Dock var det trevligare att se de

enorma fält av solrosor som kantar vägen.

Vid ankomsten till Paks väntade nya

statyer. Denna gång av personer som von

Neuman, Szilard, Teller och Wigner, alla

legendariska i kärnkraftens historia och

födda i Ungern. Det sägs att även om en

ungrare kommer sist in i en svängdörr är

han den första som kommer ut. Må så

vara, men ingen kan förneka att personer

från Ungern har bidragit väsentligt till

kärnkraftens utveckling.

Liksom Sverige är Ungern starkt beroen-

de av kärnkraft för sin elförsörjning. 47 %

av elbehovet täcks av de fyra reaktorer

som är belägna i Paks. När man talar om

reaktorer från öster tänker man gärna på

Tjernobyl. Nu skall man emellertid komma

ihåg att det utvecklades två typer av reaktorer

i Sovjet. Den ena var av RBMK- den

andra av VVER-typ. Den förra har länge

kritiserats i väst och visade på ett mycket

olyckligt sätt upp sina dåliga egenskaper i

Tjernobyl. Den andra liknar mera de vanliga

tryckvattenreaktorerna i väst. Reaktorerna

i Paks tillhör andra generationen

av VVER-typen. Närmare bestämt har de

beteckningen VVER-440 model V213.

Liknande reaktorer finns i Ryssland,

Ukraina, Tjeckien, Slovakien och Finland.

Kärnkraftsinspektionen i Ungern var tidigare

centralstyrd liksom allt annat. I det

nya systemet har den ännu inte tilldelats

någon organisation. Ett antal utländska

företag erbjuder sig för närvarande att ta

hand om denna funktion. De säger sig ha

licenser att utdela certifikat. Vid Paks har

man dock redan lagt ner mycket arbete på

förhöjning av säkerheten. Det finns vindkartor

för beräkning av spridning av radioaktivitet.

Det finns en originell jordbävningsindikator

i reaktorrummet. En

kula vilar på toppen av en stång. Vid

minsta vibration faller kulan ner. För att få

en seismisk kontroll av byggnaden detonerade

man 500 kg dynamit på ett avstånd

av 2 km från byggnaden och mätte utböjningen

i ett stort antal mätpunkter.

Med stolthet berättar man om den goda

säkerheten vid verket. Gábor Buday vid

Paks påstod att man inte haft någon bränsleskada

vid Paks. Tack vare en mycket konservativ

konstruktion har man funnit högst

fyra misstänkta fall under de fyra reaktorernas

livshistoria. Inget fall ledde till

läckage. Som jämförelse kan nämnas att i

Sverige räknar man med 1 bränsleskada

per reaktor och år.

Efter sönderfallet av östblocket inspekterades

verket mycket noggrant. Från väst

görs nämligen stora insatser för att förbättra

säkerheten vid kärnreaktorerna i

öst. Så berättade Gábor Pór vid Tekniska

högskolan att de östtyska reaktorerna i

Greifsvald stängdes därför att man inte kunde

styrka att tryckkärlen höll västerländsk standard.

Efter stängningen tog man prover vilka

dock visade att kvaliteten var bättre än det

internationella genomsnittet. Men det var så

dags då. Man hade ju redan stängt verket och

sågat i sönder tryckkärlet.

Vid inspektionen av Paks fann man att

säkerheten var tillfredsställande. Det var

ju bra men det innebar samtidigt att Paks

gick miste om pengar från väst. Den största

risken bedömdes vara att en missil eller ett

flygplan från oroligheterna i forna Jugoslavien

skulle träffa verket.

Vi lämnade Ungern i den trygga förvissningen

att vår student och hennes kamrater

kommer att väl förvalta den tillgång

som kärnkraften erbjuder. Någon avveckling

är det inte tal om. Från en kulle på

Budasidan vinkade “frihetsgudinnan” farväl.

Den gamla texten från sovjettiden på

pelaren under hennes fötter har plockats

ned. 40 år efter det misslyckade försöket

till frigörelse går Ungern sin egen väg mot

en ny framtid med nya visioner.

Gudmar Grosshög.

Hjältarnas torg i folkparken.

Ungerska staten grundades för

1100 år sedan. Vid 1000-årsjubileet

uppfördes statyerna av de sju förfäder

som räknas som Ungerns grundare.

Foto Imre Pázsit

CHALMERS NYTT 8/96 7

More magazines by this user
Similar magazines