OM KANTS SEDELÄRA

columbia.edu

OM KANTS SEDELÄRA

faktum af barn, vildar, idioter samt ur ordningen af

kunskapers utveckling'). Häraf anser Locke sig berättigad

att draga den slutsatsen, att det mänskliga medvetandet

Ursprungligen icke bar nägot innehäll, utan är

att förlikna vid en tom tafla, pä bvilken erfarenheten

ristar sina intryck. Yttre och inre varseblifning äro,

menar ban, de enda fönster, genom bvilka föreställningarnas

Ijus intränger i förständets dunkla boning (nihil

est in intellectu, quod non ante fuerit in sensu)'). Af

de sälunda ur tingens intryck pä vära sinnen uppkomna

enkla ideerna bildar förständet medelst kombination,

komparation och abstraktion de s. k. sammansatta

ideerna, bland bvilka substans- och kausalitetsbegreppen

äro de förnämsta. Utan det förra begreppet saknades

nämligen ett Substrat, i bvilket de enkla ideerna künde

inherera, och utan det senare allt sammanhang mellan

de vexlande företeelserna, förutan bvilket hvarje vär

kunskap om dem vore en orimlighet.

Till följd af dessa antaganden anser sig Locke ha

vunnit en Standpunkt, bvarigenom pä en gäng det sunda

förnuftets rätt blir bevarad och en demonstrativ kunskap

möjliggöres. Huru löslig den grund var, pä bvilken

Lockes tankebyggnad blifvit uppförd, framgär dock

tydligt af Berkeleys och Humes kritiska undersökningar.

Berkeley börjar med att uppvisa det förhastade i Lockes

antagande af vissa sensationers objektivitet. Skulle

ett sädant antagande ega nägon giltighet, mäste anfingen

vära sensationer vara yttre, d. v. s. kvaliteter hos

ett icke-senterande ''), men huru da förklara, att de alltid

tillika äro känslor af behag eller obehag — eller

skulle de motsvaras af objektiva fing, men buru da fatta

de absohlt obekanta substanser utom oss, bvilka de skulle

motsvara? Det förra är säledes omöjligt, det senare

') S. Ribbing: Grundlinier tili Philos. bist., andr.a uppl,, 8. 261,

2) Jfr R. F.ilclvenberg: Gesch. der Neueren Philos. Leipzig 1886,

114 o. f.

ä) Jfr S. Bibbiug, p& anf. sl. s. 272.

More magazines by this user
Similar magazines