Professionellt brev

distans.hkr.se

Professionellt brev

10 03-11-17

kommunikationer uteslutande på engelska., och vissa blir det som barnen betecknar som

”webbvänner”, alltså vänner som kommer från andra länder och med vilka man utveckar en

speciell relation.

Att behärska engelska är alltså en biljett till utlänska chattkanaler och diskussionsfora,

vilket aktualiserar det kulturella i ett globalt perspektiv. Inteaktiva medier för upp rummet

på dagordningen. De virtuella globala rummen är ställen där kulturella skillnader är

centrala mot bakgrund av de teman som barnen tar upp där. Internet har gett möjlighet till

en global utvidgning av barns sociala relationer, vari skiftande sociala och kulturella

sammanhang är något väsentligt vilket barnen anser viktigt.

Simultankompetens

Med stigande ålder utvecklar barnen en förmåga att kunna utföra många saker, och

kommunicera med flera, samtidigt. När äldre barn sitter och utför skolarbete hemma, så

äger många aktiviteter rum samtidigt, som t.ex. att kolla e-posten, spela onlinespel och, i

samband med det, chatta med kamrater samt söka på internet efter fakta till arbetet. Den

kunskap de har tillägnat sig och de färdigheter de har förvärvat har skett genom upprepning

eller genom att de har övat upp sin snabbhet. Till följd av detta har en internalisering av

kunskap, av både fysiologisk och kognitiv karaktär, skett. Barnen har alltså genom

repetition utvecklat en simultan kompetens, (Sørensen 2001:30-31), som å ena sidan ger

dem förmågan att navigera i en komplexitet och utföra flera handlingar samtidigt, och å

andra sidan kräver det också ständigt förnyade simultana strategier för att kunna

kommunicera och utföra nya handlingar.

Top-down kontra bottom-up

Samtidigt med det skolpolitiska “topdown-tänket” i samband med implementering av

dessa medier i skolan, där fortbildning av lärare och ökat antal datorer i skolan har varit

strategin, så har barnen under de senaste åren på allvar utvecklat sin kompetenser som ovan

beskrivits. Med andra ord befinner sig skolan i en ny situation, där den traditionella tanken

att lärarna först ska fortbildas för att kunna undervisa eleverna i hur man använder digitala

medier, blir helt och hållet omkastad, därför att barnen har lärt sig själva och andra att

använda dessa medier.

Fig. 3 Det skolpolitiska ”top down-tänket” i motsats till barnens ”bootom up-praktik”

15

More magazines by this user
Similar magazines