Professionellt brev

distans.hkr.se

Professionellt brev

13 03-11-17

Dessa sätt att fungera på kan ses som uttryck för, och peka mot, nya sätt att organisera sig på,

vilket man kan se som en tendens i arbetslivet och i vissa vuxenutbildningar. Den ökande

tendensen att arbeta i projekt som vi ser i arbetslivet, och som också visar sig i

utbildningssystement, inbegriper i sig ett krav på jämlikhet i grupptillhörigheter och

gemenskaper. På arbetsplatser kan ses en tendens till att en del av arbetet äger rum i virtuella

sammanhang, där man arbetar tillsammans i projekt, ofta med en sammansmältning av fysiska

och virtuella projektförlopp. Detta avspeglas också i utbildningssystemet, där en tendens till att

konstruera virtuella utbildningar, som ofta också kan följas globalt, kan ses.

Man kan säga att eleverna på sin virtuellt baserade fritid är i full färd med att skaffa sig

kompetenser som kan användas i vuxenutbildning och arbetsliv. För eleven är detta inte målet

utan en”sidovinst”. För dem är det som räknas att leva ett liv där de ägnar sig åt något

meningsfullt, där de i gemenskap kan göra något tillsammans med andra och där de kan

kommunicera och förstå sig själva. Det är viktigt att se kompetens inte endast i förhållande till

teknikanvändning. Det är i än högre grad de kompetenser som är förknippade med deras

virtuella handlingar, där kommunikation och etableing och vidmakthållande av sociala

relationer, samt konstruktion av och deltagande i gemenskaper, som kommer att vara viktiga att

vidareutveckla i framtidens undervisning och lärande.

15

More magazines by this user
Similar magazines