Professionellt brev

distans.hkr.se

Professionellt brev

15 03-11-17

Trilling, B. & Hood, P.: Learning, Technology, and Education Reform in the Knowlegde

Age or ‘We’re Wired, Webbed, and Windowed, Now What?’ in Paechter, C., Edwards,

R.,Harrison, R. & Twining, P.(ed.): Learning, Space and Identity. London: Poul Clapman

Publishing Ltd , 2001

Wenger, E.: Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge

University Press, 1998

Wenger, E.: Supporting communities of practice, a survey of community-oriented technologies.

Version 1,3 www.ewenger.com/tech/index.htm, 2001

Wenger, E., McDermott, R., Snyder, W.M.: Cultivating Communities of Practice: A guide

to Managing Knowledge. Boston: Harvard Business School Publishing, 2002

i I undersøgelsen indgår forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet og Roskilde Universitets Center.

ii Undersøgelsen er EU-støttet og bygger på 4700 besvarelser fra danske, svenske, norske, islandske og irske børn mellem 9 og 16

år. Desuden har 3200 forældre deltaget i en parallelundersøgelse i Danmark, Sverige, Norge og Island. Undersøgelsen startede i

september 2002 og afsluttes medio 2004

iii Politikens Nudansk Ordbog, 1992.

15

More magazines by this user
Similar magazines