Professionellt brev

distans.hkr.se

Professionellt brev

3 03-11-12

Min mobil, en del av mig

”Jag är besatt av min mobil. Jag har den alltid i vänstra fickan, och ibland när jag pratar i

den och har den i höger hand sticker jag vänstra handen i fickan och undrar var mobilen

är”. (Pojke, 16, västra Finland)

”Det är lite som med kläderna, jag har den på mig jämt. Den har blivit en sådan viktig del

av en att man knappt ens tänker på att den finns där.” (Flicka, 16, Lappland)

För de finska ungdomarna är mobiltelefonen en organisk del av vardagslivet. Mobilen har blivit

en integrerad del av tonåringens person; den kan ses som jämförbar med en kroppsdel (se

Oksman och Rautiainen, 2002). Den syns inte hela tiden, utan bärs i en ficka, så nära och

lättillgänglig som möjligt. De tonåringar som intervjuades hade ganska lång erfarenhet av att

äga och använda mobiltelefoner – oftast mellan fem och sju år.

Situationen är ungefär densamma i andra nordiska länder. Exempelvis Rich Ling och Berit Yttri

(2001) samt Berit Skog (2001) har studerat aspekter på mobil kommunikation bland ungdomar i

Norge och Alexandra Weinlenmann (2001) har studerat svenska tonåringars mobiltelefonvanor

i det dagliga livet.

Enligt de finska ungdomarna är mobilen idag ett av de viktigaste kommunikationsmedlen i

deras dagliga liv. Genom den befäster de sin innersta sociala krets: vänner, familj och

affärskontakter. En central faktor i den mobila kommunikationen ungdomar emellan är att

kommunikationsmedlet integreras i den egna livssfären och uppbyggnaden av en social

identitet. Mobilen används för att fastställa vilka som hör till viktiga sociala grupperingar och

hur den egna identiteten byggs upp på ett socialt plan i förhållande till andra. Dessutom är

Internet en av de sociala arenor där unga människor bygger upp sin identitet, skapar nya former

av grupperingar och formar egna ideologier och livsattityder. Via Internet bygger ungdomarna

upp grupper eller mötesplatser (communities) som kan innefatta medlemmar från alla delar av

Finland och hela världen. Ungdomarnas umgänge på Internet har långtgående effekter på deras

vardagsliv liksom på deras förhållande till samhället i stort. På senare år har det uppstått ett

växande intresse för olika former av Internetumgänge bland ungdomar. Nedan kommer jag att

ge en närmare redogörelse för hur ungdomarnas mötesplatser på Internet ser ut.

10

More magazines by this user
Similar magazines