Professionellt brev

distans.hkr.se

Professionellt brev

4 03-11-12

Ungdomar på nätet

Att tala om en enhetlig webbgeneration skulle kanske vara missvisande eftersom omfattningen

och intensiteten i Internetanvändningen, liksom dess betydelse för individen varierar mycket

mellan ungdomarna. En del tonåringar har till och med börjat tappa intresset för den virtuella

världen. Artonåriga Mika misstänkte att den vanliga personliga hemsidan med beskrivningar av

husdjur och hemsideägarens livs historia inte längre lyckas väcka utomståendes intresse:

”Jag tror inte det faktiskt, kanske när Internet började i början på nittiotalet och folk

berättade om sig själva [på sina hemsidor], kanske en del tyckte det var intressant då. Men

det är inte så mycket sånt längre, om det inte är en kändis eller så. Jag tror inte det är

någon som bryr sig.” (Mika, 18)

Med utgångspunkt från omfattningen av ungdomarnas Internetanvändning kan de delas in i tre

grupper – intensiva, genomsnittliga och tillfälliga användare. En del är knappt ute på nätet alls,

även om de har en anslutning hemma, medan andra använder nätet intensivt och tillbringar

uppåt fem timmar om dagen med olika former av Internetaktivitet.

Intensiva användare är ofta inne på tematiska IRC-kanaler (Internet Relay Chat),

hobbyrelaterade diskussionsforum eller andra virtuella mötesplatser. Särskilt populära är

diskussionsforum avsedda för folk med gemensamma intressen. En del av ungdomarnas

Internetkommunikation sker mellan folk som redan känner varandra på platser som Habbo

Hotel Kultakala. (Webbplatsens namn betyder Habbo Hotel Guldfisken. En version på engelska

finns på www.habbohotel.com). Ofta kommer man överens i förväg med sina vänner om att

träffas på en viss virtuell mötesplats.

”Om vi inte har bestämt något, skickar jag ett sms till mina kompisar att jag är på

Guldfisken, vi ses där. Eller så mejlar jag.” (Karoliina, 14)

Unga människors Internetkommunikation har blivit allt mer varierad: Livet online och

Internetkompisar måste inte skilja sig från kompisarna i ”verkliga livet” och umgänget på

Internet är bara ytterligare en aspekt av det dagliga livet och umgänget med andra. Virtuella

platser används både för att träffa gamla kompisar och göra nya bekantskaper. Platserna kan

vara virtuella mötesplatser, diskussionsgrupper och speciellt inriktade hobbygrupper. Dessa

”communities” på Internet varierar mycket ifråga om syfte och öppenhet/anonymitet när det

10

More magazines by this user
Similar magazines