gtnffo Allmogens - Doria

doria.fi

gtnffo Allmogens - Doria

KONGL. MAZtts

Och

Rikets

Hl'gstbttroddc Man och Näd,

PRESIDENT nt! K031G3.

CANCELLIE-COLLEGIQ,

Åbo Academie CANCELLER,

RIDDARE och COMMANDEUR

af KOZiGL. Sr«'SlS:tö Orden,

kj v^ jn XL i? x. JCi i\j

RADIBE HERRE.

More magazines by this user
Similar magazines