Virtuell gemenskap - Doria

doria.fi

Virtuell gemenskap - Doria

Innehållsförteckning

Förord............................................................................................................iv

1..Inledning....................................................................................................3

1.1.Bakgrund............................................................................................3

1.2.Syfte.och.avgränsningar...................................................................5

1.3.Avhandlingens.struktur....................................................................7

2..Information..............................................................................................11

2.1.Informationsbegreppet.–.olika.syner.och.användningar...........11

2.2.Vardagslivets.information..............................................................13

2.3.Vardagslivets.informationsbeteenden..........................................15

2.4.Internet.i.vardagslivets.informationssökning..............................19

3..Barn.och.ungdomar................................................................................25

3.1.Barns.och.ungdomars.informationsbehov..................................25

3.2.De.unga.och.informations-.och.

kommunikationsteknologin.(IKT).....................................................26

3.3.Barn.och.unga.som.informationssökare.och.användare.av.

informationssystem...............................................................................29

3.4.Informationskompetens.................................................................34

4..Internet.....................................................................................................39

4.1.Perspektiv.på.Internet.....................................................................39

4.2.Internet.som.nätverk......................................................................39

4.2.1..Informationen.i.nätverket....................................................39

4.3.Internet.som.plattform.för.datormedierad.kommunikation.....40

4.3.1.Trender.på.området...............................................................42

4.3.2.Den.datormedierade.kommunikationens.karaktär...........42

4.3.3.Informationen.som.resurs.i.sociala.nätverk.......................45

4.3.4..Socialt.kapital.........................................................................46

4.4.Internet.som.miljö..........................................................................49

4.4.1.Informationen.i.miljön..........................................................51

4.4.2.Identitetsetablering................................................................51

4.4.3.Virtuell.gemenskap................................................................64

5..Metod.och.material.................................................................................75

5.1.Kvalitativ.ansats...............................................................................75

5.2..Observationer.................................................................................76

5.2.1.Genomförandet.av.observationer........................................77

5.2.2..Analys.av.gästboksmaterialet...............................................78

5.3.Intervjun...........................................................................................80

5.3.1.Intervjuns.temaområden.......................................................81

5.3.2.Genomförandet.av.intervjuerna...........................................81

5.3.3.Transkriberingen.av.intervjuerna.........................................82

5.3.4..Analys.av.intervjuerna,.empiriredovisningen.och.citat...83

More magazines by this user
Similar magazines