Den talande bokens poetik - Doria

doria.fi

Den talande bokens poetik - Doria

CIP Cataloguing in Publication

Knip-Häggqvist, Elizabet.

Den talande bokens poetik : en studie med

fokus på olika unga vuxnas reception av tre

fiktiva texter inlästa på band / Elizabet

Knip-Häggqvist. – Åbo : Åbo Akademis

förlag, 2010.

Diss.: Åbo Akademi. – Summary.

ISBN 978-951-765-542-2

ISBN 978-951-765-542-2

ISBN 978-951-765-543-9 (digital)

Oy Arkmedia Ab

Vasa 2010

More magazines by this user
Similar magazines