Untitled - Doria

doria.fi

Untitled - Doria

UTSIKTSTORNET PÄ AULANKO

2lulanfo

Ett ideellt turistcentrum i Finland.

På sluttningarna av det historiska och natursköna

berget Aulanko skapade överste Hugo Standertskjöld

SVANDAMMEN


HOTELL AULANKO

EN DEL AV HOTELLETS PARK

under årens lopp en park, som med avseende å skönhet

o,ch storlek söker sin like i norden. Efter honom b'cv

området ett turistcentrum, för vilket ändamål det är

synnerligen lämpligt. Omgivningen med omväxlande

vyer, sjöar, skogar, odlingar, åsar och historiska minnen

är ägnad att fängsla såväl en tillfällig resande som en

långvarig gäst.

I början av år 1939 öppnades ett nytt storhotell i

detta turistcentrum. Det ligger i närheten av staden

Hämeenlinna (Tavastehus) Modern komfort, 56 gästrum


SÄLLSKAPSRUM

GÄSTRUM

(83 bäddar) med var sin balkong, varmt och kallt rm»

nandc vatten, centralvärme, 36 badrum och WC i varje

rum. Telefon i gästrummen. Förstklassigt kök, musik,

dans, tennis» och kroketplan, finskt bad (sauna),

simmstrand, roddbåtar och kanoter, bilgarage, tillfälle

till utflykter med ångbåt och bil. I restaurangen plats

för 750 personer.

Till hotellet hör även annexet »Katajisto» ca

500 m. från det nya hotellet, 15 gästrum (23 bäddar),

varmt och kallt rinnande vatten, centralvärme och bad»


EN DEL AV HOTELLETS RESTAURANG

rum. Telefon i gästrummen. Matsal för morgon»

mål, kaffe, tee och läskdrycker. Övriga mål intagas i

det nya hotellet.

Inom parkområdet finnas även en anspråkslös, men

trivsam restaurant »Pikku* Aulanko» och ett Café

»T or n ik a h v 1 1a» på Aulanko*berget vid utsiktstornet.

BADSTRAND


KATAJISTO

UTSIKT FRÅN HOTELLETS TERASS


AULANKO SJÖ

VARJE GASTRUM HAR EGEN BALKONG


2lulanFo

En trivsam och vilosam plats för rekreation i Finland

4 km. från järnvägsstationen Hämeenlinna.

Bussförbindelse med järnvägsstationen och staden

minst en gång i timmen, under säsongtid och vid behov

oftare. Tågresa från Helsingfors 1 '/« timme, från Tams

merfors något över 1 timme och från Åbo ca 3 '/i timme.

Närmare uppgifter genom hotellets byrå å Aulanko,

(postadress: Aulanko, telefon och telegramadress Au»

l.inko Hämeenlinna.) eller från Turistföreningen i Fin*

land, Helsingfors, Alexandersgatan 7 a. tel. 26 752 samt

MATKARAVINTO O. Y.

Helsingfors, Berggatan 14. A tel. 22107, 22021, 22584.

I, f PU*OM'[HCN .i"j.r«iNO 0.-T.

More magazines by this user
Similar magazines