I PRAKTIKEN SÄNKER VI TRÖSKLARNA - Svenska ESF-rådet

esf.se

I PRAKTIKEN SÄNKER VI TRÖSKLARNA - Svenska ESF-rådet

FÖRORD

Inom Europeiska Socialfonden pågår många projekt som har unga

med i sin verksamhet. Temagruppen Unga i arbetslivet har uppmärksammat

att praktik är en av de vanligast förekommande metoderna i

projekten och i reguljärt arbete med att underlätta ungas etablering på

arbetsmarknaden.

I denna skrift ger vi en bild av på vilka sätt en praktikperiod kan

genomföras, arbetsgivares syn på praktik, vilka egenskaper de anser

är viktiga hos unga och vilken roll praktiken spelar för den enskilda

ungas väg mot arbete eller utbildning. Vår ambition är att förmedla

råd och erfarenheter från projekt och vi hoppas att denna skrift kan

inspirera er.

Lidija Kolouh, Peter Pedersén och Magnus Björkström i Temagruppen

Unga i arbetslivet har författat rapporten. Sven Sundin på Skolverket

och Åsa Karlsson på Sveriges Kommuner och Landsting har

deltagit på projektbesök och bidragit med synpunkter. Eva Chellbat

från Navigatorcentrum i Trelleborg har kommenterat våra slutsatser.

Sist men inte minst vill vi tacka unga i projekt, projektledare och arbetsledare

som delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Inger Ashing

Temagruppen Unga i arbetslivet, Styrgruppens ordförande

3

More magazines by this user
Similar magazines