Erantzun dinamikoa eta kitzikapen elektronikoak - Euskara

euskara.euskadi.net

Erantzun dinamikoa eta kitzikapen elektronikoak - Euskara

Jakintza-arloa: Fisika

Erantzun dinamikoa

eta kitzikapen

elektronikoak

Egilea: ANE SARASOLA IÑIGUEZ

Urtea: 2005

Zuzendariak: PEDRO_MIGUEL ETXENIKE LANDIRIBAR, ANDRES ARNAU PINO

Unibertsitatea: UPV-EHU

ISBN: 978-84-8428-243-0


Hitzaurrea

Tesi-lan hau, natura ezberdina duten jaurtigai eta ituen arteko elkarrekintza

fisikoa ikertzen duen zientzia-esparruaren barnean koka genezake. Tesi-lan

teorikoa da, hau da, ordenagailu bidezko simulazioen bidez, neurketaesperimentalak

azaltzen saiatzen dena. Nere tesi-lana hasi nuenean, 2000.

urtean, ikerketa taldeko lankide gehienak esparru honen barnean ari ziren

lanean. Esparru zabal eta emankorra izan da eta izango da urte askotan.

Baina esparru honekin konektaturik dauden teknologia berriak direla eta,

neurketa eta aplikazio ezberdinak ekarri dituzte, ikerketa-bidea nolabait

berrikuntza hauetara moldatu behar izan dudalarik. Honela, momentu honetan

tunel-mikroskopioko neurketak ditut aztergai, honetarako Dentsitatearen

Funtzionalaren Teoria lan-erreminta erabiltzen dudalarik.


¢¡¤£¦¥¨§©
¢


¨

¨


¦¦¢


¢¦¨¢¨¢

¡¤¦¦©¡


¡¦ ¤ © ¡


¡ ¨¤ © £ ¡ ©¡¦© § © ¡


¡ ¡ ¡ ©£¦© ©¡ ¦¡© ¡ ¢¡ ¡ ¡ © ¡¤¦¡© ©


¢¡ ©¡

¡£

¡ ¡ ¡ © ¡¡© © © © © ¡ ¡ ¡¡ ¦ © ¡£§¢¡


¡ ¡ ¡¡ © ¦§¢¡¤¦© ¨ © © ¤ ¡¤£¦§ ¡


© £ ¡¤ ¡


© ¡©¦©©¦© ¨¦ § § © ¡ ¡


© ¡ ¡¤ ¡ ¡ §


© ¡¤¦© ¡£§¡ ¤ ¡¡ ©¡


¡ ¡


¡£ ©© ¡¦¡ ¤ ¦ ©¡


© © ¡ © ¡


§£ ¡ © ¡ ¤ £ ¡ ¡ © ¡¡ ¡


©£ © ¡


¡ ¡

¡


¨¨¨¨¨¢¨¢¢¢¢

¡¤¦¦©¡


¡ ¡ ¤¦ ¡ © © ©¦© §¢¡


©¦ ¡ ¡


©¦¡© © ¨ © ©£ ¡


©¡


¡¦¦¡ ¡ © ¡ ¢¡ ¡ ©¡


¡ ¡ © © ©¦ ¡ ©¡


¡ ¦ ¡ ¤


© ©¦© ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ £©¦© ¦ ¡¤¡ ¤ ¡ ©


© © §¢¡ ¤

©


¢¤£¦¥¨§©¥¥§£


§ £§ © § ¡ ¡© ¡ ¡¦¦¡ ¡ © ¡ ¢¡¤ ¡ ©¡ ©


¡¡ © © ¡£¦§¢¡


©¡


¡¦¦¡ ¡ © ¡ ¢¡¤ ¡ © ¦ ¡ ¡© ¡© ©¦ ¡ ©¦¡


¡


¨¢¢¨¢¨¢¢¢


¨¨

¡¦©¦¡


© ¡

§© ©§ ¡ ¡ ©¦ ¦ ¡


¡ ¡ ¡ © ¤ © ©¦¡© © ¤ ¡


¦¡ § § ¦ ¡

§© ¡ ©© © © §¡


¡ ¨ ¡ © ¡ ©¡


¡ ¡

§© ¡ ©© © © §¡ © ¡¡ ¡ ¡ © ¤ ©¡ ¨¦ § § ¡


©© ¡ © ¡ ¤ ¡ ¡


¦¡ ¨ ¡


¡


¨¢¨¢


¨¤ ¨¨

¨¨


¨

¡¦¢¡


© ¡© ¡ © ¨ ¡¦© ¡ ¡£ ¤ ¡ ¢ ¡ © ¡ © © © ¡ ¡ § ¡¡ ¦ ©

¡ ¡ ¡ ¦ ©¡§ © ©¡ ©© ¨ § © © © ¨¦ © ©© ¡£¦§¢¡ § £©


©©£¦¡ § ©£ ¡ ©¤ ¡ © ¡ ©© ¡ § © ¡ § © ¢¡ ¡ ¡ © ¡¤¦¡ ¡ © ¡


© ¡ ©© © ¤ ¡ © § © © ¤ ¦©£ ¡© ¡§ © ¡¡£ ¡ ¡ ¡ ¡

©

© ¡ ¡ §¢¡ ¦ ¡ ¢¡ © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¦ § © ¡ © ¡¤¦© ¨ § ©

©¦©

¡¦© ¨¨¦ ¡© ¡ ¡ © § © ¢¡ ¡ ¡ ©¡ ©§ ¦ ©¡©¦© ¡ ¢¡ ¦§ ©©

©

¡ ©¦©© ¡ © ©¡© ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡¤¦¡ § ¡ © ¡ © ©¦ ¡ ©¡

¡

¡© © © £ ¡ ¡ © § © ¤ ¡ ©¦©£ © ¡ §¢¡ § § © ©

©

¡ © © © ¡ ©¡¢ ¡§ ¡ ¡ ¡ ¡ ¦ © ¡¦¦¡¢ ©£¦§¢¡ ¡ © ¡¤ © § ©

§

© § ¡© £ ¡ © ©£ ¦§ §¡© © ¤ © ¡ ¡© ¨ © ¡ ¤

¡

¡ § ¡ ¡ ©¡ ¡ ¡ ¡ © ©£¦§¢¡¤ §¦§ ¡ © ¡ ¡¤ ¡© ©


©¡ ¡ ¡ ¡¡ © ¡¤¦© ¨ §© © © ¤ ¡£§ ¡¡ © § ¡ © © © ¡

¡

© ¡ ¡ ¢¡ ¡© ¢¡ ¦ ¡ © ¤ ¡ ©¦¡ ¦© ¡£ ¡ ¡ ¡¨¨¦ ¡ © © © ¤


© ¡ ¡ ¡ £ ¡ ¦ ¡ ©© ¡£§¢¡ © ©¦ ¡ ©¦¡ § © © ¡ © ¡

¡¡ § ¨ §¢¡ © ¡£¦§¡ ¡ ¡ ¡ ¦ © ¡¦¦¡ ¡¦§ © © ¨ © ¨ ¡ © ©¦¡

¦§ ¡ § ¡ ¡¤§ ¦ ¡ ¡¦© ¢¡ © ©£ © © ©¦ ¡ © ¦¤ ¡¦© ¨ © ¡ ¡ § ¡¤

¡ © ©£ © ¤ ¡© ¡ ¡ ¡¦ ¦§ ¡ © © © © ¡ © ¡ ¡ ©£¦§© © ©


£¥£¥£¦©¥§©¥£§£¦§©¦¥§£¦§©£¥££¦¥£¦©£¦§© £¦§§£¥§£§§¥©§£¦©


© £ © £ ¡ ¡ ¡¡ © ¦§¡¦© © ¡ ¡ § ¡© ¡© £ ¤ ¡ © §© ¡ ©


¡ ¡ ¡ ¡§ ¡ © ¡ ¢¡ ¡ §¢¡¤¦© £ © £ ¡ ¡¡ © ¢¡ © ©£ © ¤ ¡ £

¡ © © © ©¦¡© © ¤ ¡© © ¡ ©© © ¡© ©¦ ¡ ©¡© ¡¤ © © ¡ ¡


© ¡ ¡ ¡© ¡ ¡§ ¡ ¡© © ¡ §¢¡¤¦© © §¡© © ¤ © ¡ ¡ ¡© ¡¤ ©


© ¡ ¡ ¡ © © ¡£¦§ § ¡ ¤ ¡ ¡ ©¡ © ¡ © § ¡ § § © © §§¢¡ ©¡

¡ © ©¡ ¡

¡ ¡§ ¡ © ¡ ¢¡ ¡ §¢¡© ¡ §¦¡©¦© £¦¡ § ¤ © ¡¦© §£ ©


©¡ ¡ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡§ ¡ ¡¤¦© ¡¡© ©¡ ©¦© ¡¡ ¦§ ¡ © ¡ ©£¦§ ¡

¡

§ ¢¡ © §© ¡ ©¡ © §© ¡© ¡¦© ¨¨¦ ¡© ¡¡ §¡ ¦ © § §¡


¡¤¦©¡ ¤ © ©¡ © ¡© ¦¡ ¡ © § © ¦¡ ¡¡ ¦ £¦§¢¡ ¡ © ¡

¦©

© ¤ £ ¡ ¡ ¡§ ¡ © ¡© ¡ ¡§ ¡ § £ £ £ © ¡ ©¦ © ©¦¡

¡

¡¦© ¢£ ¡© ¢¡¦§ ¦ ¡ £¡ § ¡ © ©© ¡¤ ©¡ ¦ ¡ © © ¡ £ ¡

£

£¦¡ © § © ¡¤ § ¡§ © ¡ © ¡ ©¦¡ § ¡¡¦¦¡ £§¢¡ ¡


¡§ ¡ § ¡£¦© £ £ £ © ¡ ¡¦ © ¡¡¦ ¨ ¡©¦¡¡ ¦ ¡ ¡§£ ¡ ¡ ©

© ¡§ ¡ © ©£ © ¤ © © ¡ ¡ §¦¡ §© §¦§ © ¢¡ © ¡ ¡ ¡ §


¡ ¡ § © ¡ © ¡¦¡ §§ ¡ ¦ ¢¡ © ¡£¦§ ©

¡

¡ ¡ ¡ ¦ ©¡ §¢¡© © © © § © ©¦¡ § ¡ ©£ ¢¡ © © © ¡


¡ © §¦ ¡ ¤ © ¡©¡ ¦ ©¡ §£ ¡ § ¡ © © § ¨¦ © © ¤ ¡©


¡ £ ¡ ¢¡ ©£ © ¡ ¤ ¡¦© ©£ ¡ © §¡ ¡ ¦ ¡© ¡ © § ¡§


¡¦© ¡ ¡ §¦¡§ © ¡£§¢¡ ¡ ¡¡ ¡ §¡ ¡ ¨ © ¡£¦§¡ §¢¡ ¦ ¡ ¨ ©

¡

¡ © ¡ ¦ ¡ ¡¦¡ § ¤ ¡ § ¡ ¡ © ¡ ©© ¡ ¡ ¨ © ©¦¡ ¡§ ¡

©¡ ¤ ©© © §¦ ¢¡ ¡¤§ ¡ © ¦©¡ ©¡ § ©¡ ¡© © ¡


¢¡ ¡ © © ¦ © © ¡£§© ¡¡ ¤ ¢¡ §

© ¡ § §¢¡ § ¡ ¦ ¡ ¢¡ ¡ § ¡ ¡¤

§¢¡¦© © ¡ ©© © ¡ © ¡ ¡¤§ ¦ ¡ ¡¦© ¢¡ ¡ ¡ © ¡¡© ¡


© ©¡ ¡¡ © © ©¦©©© ¡ ¦ ¡ ¡¤ ¡ © ©© £ £ © ¡ ¢¡ ¡¤§ ©¡ ¦ ©¡


© ¡ ¡£§ ¡© ¡ © ¡§¡¤¦ ¡ ¡ © ¦ © §© ¢¡ ¡ ¡ ©


£ © ¡ £ ©© ¡ § ©¡ § ¡ £ £ © ¡ © ¡ £¡ § §§ ©

£

© ¡ § © © ¡¦¡ § ¨ §¢¡ ¢¡ ¡ ¡¤ ¦ © ¡ ¡ §¡ © ¡

¢¡

¡§ © © © © ¡ ¡ §¡ ¡ © ©£ © ¤ ¡ ¡ ¡§ ¡ ¡ © ¡ ¦¡ ©¦©¡


¡ ¡ © ¡¤¦¡¤¦© © © ¡ ¨ ¡ ¦¨ © £ ¡ ©¡¤¦© §¦ © ¡

¢¡

© ©£¦© ¡ © £ ¡ ¡ ¡ §© §¡© ¡© ¡£§ ¡ ¡ © § ¤


§§ © ¡¦¡ § ¡ ¤ © ¡ ¡ © © © © §¦ © ¡© ¨


© ©£¦© ¢¦£ ¡ ¡ ¡ ¦ ¡¡ § ¤ §§ © §¦ © ¡ ¡¤§


©¦©©¦© ©£ ¡ ¡¦¦¡ ¤ £ ©¡ ¦ © ¡ ¡ © ¡ ©¦© ¢¡ ¡£¦§ ¡ ¡¡ ¡ ¨


¡¤ ¡ §¡ ¡§ © ¡ ¡ ¡ ¡¦¡ © § ©© ¡¦¡ ¡§ ¡ © § ¢¡ ¨ ¡ ¤ ¡ © §

¥©£¥§¥£

§ © ¡¡ §¡ § ¡ ¡ ©

¡

§ ¡ ©£ © ¨¦ © § © © © © ¦ ¦© ¡§ ¡ ©¦¡ ¦ © ¡ ¦ ¡

§

¡ © ¡ § © ©¦ ¡ © ¡¦¦¡ § §§ ¡§¦© © ¡¦© § ¡ ©

¡

§¡

© ¡¡£ ©¡ § ¦© ¡£¦§¡ ¤ © ¡ © ¡ ¡ ¦©© ¢ © ¡ ¡

© ©¡ ¡¤¦ ¡£§ ¡© ¡ © © ¡¢ ¡ §¡© © ¡ § © §£ ©

¡£§¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¢¡ ¡ © ¡ © ¡ £ ¡ ¦ ¡ ©© ¡ © ¡ © ¡ ©

¡§ © © ¡ §¦¡

©¦¡ £ ¤ ¡ § §©¦¦©¡ £ ¡ ¢¡ ¡¤§¦©© ©¦¡ ¡ ¡ § §¢¡ ¤ § ¡ ¡


¡ § ©© ¡ ¦ § ¡ §¦§ ¡ ¡¦© ¡¡ ¡£ © ¡ © © © © ¡

©

¡¤¦© ¡ ¡ © ¢¡ © ¡ ©¡ ©¦© ¨ ¨ ¡¡ ¦ £¦§¢¡ ¡ © ¡ © § ©¡

¦©

§© § © © ¡¦© ¨ ¡ © © ¢¡ ¤¦ ¡ §¦§¡ §© ©£ ©¡¤£ ¦© ¨


¡¦© ¨ © §© ¡ § ¡ © § ©¡ © ¢¡¦§¢¡ ¦¨ ¡ © ¨ £ ¡ ©¡

©

§¦ © ¡ © © ¡ © £ £ © © © ¡ ©¡ ¡ § ¡ ¦ © ¤ ©¦© ¡

©

©¡ ¡¦ © ¡©¦© ¡ ¡ © © §§¢¡© ¨ ¡¦¡ § ©

¡ © © © ¡ ¡ § ¡ ¦ © ©£ ©©¡ ¡ © ¡ © § ¡ § ©¡ © ¦ ©

¨

¡£ ¡ § ¡¤ ¡ §¡ ¡§ © ¡¡ ¤ ¢¡ ¡ ¡ © ¡¡© § ¡ © § ¡


© ¡ ¡¤©

¡ ¦ ¦ ¡ © ¡ ¡ © ¦ £¡ § § © © ¡ ¢¡ © ©£ ©

¤© ¡ ¡§ ¡ ¡© © ¡ §¢¡¦© © ¢¡ ¡ ¦ ¡ © ¡ © £ ¡ ©¤ ¡ ¦© §¦© © §¦© §¢¡¦© £ ¡ ¨ © ¡¦¡ © £ ¡ ¡© ¡ © ¦ ©

¡

¡ ¡¦© ¡¤ © © ¡ © ©

©


£¥£¥£¦©¥§©¥£§£¦§©¦¥§£¦§©£¥££¦¥£¦©£¦§© £¦§§£¥§£§§¥©§£¦©


¡ © ¡ ¡£¦§ ¡ §© © ¡ ¡£ ©¦¡ © ©¦¡ § ¡©¡ ¤ © ©¡¦¡


¦¡ £ ¡© £ ¡¡ §¡ ¤ ¡© ¡ § ©¡ ©


© £ ¡ © § © © ¡£ ¡ © ¡£§¡ ¤ © © § ¡ ¡ ¤ ¡ ¡


¤


¡£ ¡ ¡ ¡£¦§ ¡ ©

© ©£ ©£ © © © © ¨ £ ¡ ©¡ ¤ ¡© ¡ ¢¡ © ©£ © ¡


© ©£ ¡ § § ¡ ©¡ ¡ © ¡ ¡ © ¦ © © ¦© ¡

©

¡¦© ©£ ¦©£ ©¦ ¢¡ § § ©
© § © ¨ ¡ © § ¡ §§ ¡ ¤ ¦©¡ ¢¡ © ©£ © ¨ ¡ © © ©¦ ¡


¡ © ©¡ ¡ ¤¨ ¡ § ¡ ¡ ¡©© § ¤ £ ©¦¡ § §§ © © £ £ © ¡

©

© £ £ © ¡¡ © ¡ £ ¡¡ § ¡¦¦¡ © ¡ ¨ ¡ § ¡ © ¡£ ¨ £


© ¡ © §¢¡ © ¡ © © ¡ ¡ ¡ ¡ § © ©¦© §¡£¦© £ © ¡ ¡

©¡ ¡ ©¡ ¦ ¢¡ ¡ ¡ © ¡¤¦¡¤¦© ¢¡ © ¡ ¦ ¡ § © ¡ ¡ § ¡


§ ¡ ¤ © ¤ ¡¤¡ § §§© ¡¡ © §¦ © ¡ © ¢¡ ¡¦ ¡£¦§ §¡


¡ § ¤ §§

¡ ¤ ¦¦¡ ¢¡ © ¡ ¨ ¡ ¦¨ © £ ¡ ©¡¤¦© §¦ © ¡ © ¦¨ ¡


¡£ ¡© §¦ © ¡ ¡ © § ¡© £ ¡¦© § © © ©


© § ¢¡ ¤¦ ¡ © £ ¡ © § ¡ ¢¡ ¡ ¡ © ¡¤¦¡¤ © © © ¡¤ © ¡

£¦§ § © © ¡£§ © ¢¡ © ¡ © ¡£¦§ £¡ © §


¡ ¢£ ¤


© £ ¡ ©¡ ¡ © © ¡ ©¦¡ ¡¡ ¦ ¡ ¡ © © © §©


§ © ¡© ¢¡¤¦¦§¡ © ¡ ¡ © ¨§¦©

§

¡£¦¡¦© ¢¡ ¡ ¡ © ¡¤¦¡ ¡© ¡ ¡ ¡ ©¡ © © ¡£§ © ¡ ¡ § ¡ ©£ ©

¢¡ ¦ §© ©£¦¡ ¡ §¡ ¦ ¡© © ¡£§ © § ¡ ©

¤

© ¡ © §¡ © ¡§© ¡ ¤ §¡¦© © £ ¡ © ¢¡ ¡ © ¡ © ¡ ¦ © § © ¡

¡


¦¥

¦¥ © £ ¡ © § © ©

¡§ ¡© © §© ©£ ¡ § § ¢¡ ©¡ © ¢¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©


¥©£¥§¥£

§ © ¨

¨£ ¦© ¨ ¡ ¦¨ ¡¤ ¡ §¡ ¡ © ¡ ©£ © ¡ ¤

© £ ¡ ©¡¤¦© ¢¡ ¡ © ¡ © ¡

© ¡ ¡§ © ¢¡ ¡ ¡ ©¡¡ ¡ © ¡¦¦¡ ¡£ ¡ ©¡¤


¢¡ §¡£¦© £ © ¡


© ¡ ¦ ¡ ¡ §¡ ¡ ¨ © ¡§ © ¡ © ¡ ¢¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

£ ¡

© ¡ ©¦© ¡ ¡©¦© © £ ¡ © © ¡¡ ¡¡ ¡ ¦ © © ¡¤£¦§¡£ ¡ ¡ ¡ ¡

¦

© ¡£¦§¢¡ ¢ © ¡ §¡ ¢¡ § ¡ ¤ ¡ § ¡© ¡ §¢¡¦© ¡ © © ¡¦©

¡

¡ ©£ ¢¡ © ©¡ ¦ ©¡ © ¡ §¦ © ¡© ©¡©¦¡ ¡ © ¡ § ¡

¨¨¦

© ¨ £ ¡ ©© © ¡ § © § © © © © ¨ §© ¦¡ £ © ¡¤£

© © ¡ © ¤ ©© ©¡© © © © § £¡ © ¡ © ¡ ¡ ¡¦¡ © § § ©©

¤

¡£§¢¡ § £© © ¡ © ¡§ ¡ ¡ §¢¡ £ ¤ ¡£§ © §£ © ¢¡ §© ¡¦© ¨ ©¦¡ ¡


¨ ¡ © © ¡ ¡¤£ ¡ © ¡ ¡© ¦¡© ¨ ©£ ¡ ©


¡¦¦¡ ¡ § ¡ §© © ¡ ¡ ¤ ¡¡© ¡© © ¨ © ¡ © ¤ © ¡¦© ¨¦ ¡ ¡§ ©


§© ¡ ©¡ § £¦¡ © ¡ ¡§ ¡§ ¡ ¡¦© ¡ ¡ §¡ ¡¤§ © ¡¤¡ ¤¤ §£ ¦ ¡ ¡


© © ¡§ ¡ ¡¤¦© © ©¦ ¡ © © © §¡ © ©¦ ¡ ¢¡ ¡§ ¡¤ ¡ ¡ ¦ ¡


§ © © ¡ © £ ©¡ ¦ © ¡ ©¦¡ ¤ § © © © §¡

©£ ¡ © £¦§ £¦¡ © ¡ © © ¡© ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡¡ © ¦§ ¡ ¨ © ¡£§¢¡ ¢¡

¤ ©¦§ © § © © © ¨¦ ¡ © ¡© ¡ © ¡ ¡© ¡© © ¦©© §¢¡¤¦©

¦§

¡£§¢¡ © ©¦ ¡¡ ¡ ¡£¦© ¡ ¡© ¢¡ ¡


© ¡£§ ©¡¤¦© ¡ ¤ © §¦ ¢¡ ¢¡ © ¨ ©¡ ¨¦ § ¡§ ¦ ©


© ¤ ¡ © ¡ ¦ © © © © ¡ ¡ §¦ © ¡¡§ ¦ ¢¡ ©¦¡¡ ¡ ©£ ¢¡ ©


¡ ©¡ ¨¦ ¡ §¢¡ ¡ § ¡ ¢¡ ¡¤© ¡ © ¨ ¡ © © ¡ © © ¤ ©


¡ ¦ ¡ © ¡§© § £©¡ © § © ¦© ¡ © ©£ ¢¡ ¦ © ¡ ¡¦©


¡ ¡© ¡ § ¡ ¢¡ ¡© ¡ ¦ © © ©¡ ¨¦ ¡ §© ¨ © ¡


¤¡© © £ ¡ § ¡ ¦ © ¢¡ ¡ © ¡ ¢¡ © ¡ ¢¡ ¡ ¡ © £¦© ¨ ©¦¡ ¤


© ¡ ¡ ¦ ¡ © ©

¡©¦¡


¥ ¥ £ ¤

£ ¤

© ¨ £ ¡ © ¤ £ ¡ © § © © ¡¤£§ ©¡¦© ¡ ¡ ¡ ¦ © £¦© ¨


¤ ¦¦¡ © © ¡ £ £ © ¡© § © ¡ ¡ ¡£ §© ¡£§¢¡

©¡

¡ ¢¡ © ©£ © ¡ © ©¡ © ¡ © ¡¡ £© ¨ ©¡ ¤ ¦¦¡

©£


£


£¥£¥£¦©¥§©¥£§£¦§©¦¥§£¦§©£¥££¦¥£¦©£¦§© £¦§§£¥§£§§¥©§£¦©


§ © ¡© §¢¡© © ¡ ¨ ¡ ¦ ¡¤¦© © ¨ £ ¡ ©¡ © © ¡ © § © ¡ ¦ ¡


©¡ ©£ © ¦ ¢¡ ¦ §© ¡ §¦©

§ ¢¡ ¡ ¡ ¦ © ¡¦¦¡©¦¡ © ¡¤¦¦©¡ ¡ ¦ ¡


© ¤ ¡ ¡ ¡ ¦ © £¦© ¨ ©¡ ¤ ¦¦¡©¡ ¦ © ¡¢ ¦© © ¡ ¡© ¡¦¡ ©¡¡ © © £ ¡ © © ¢¡ ¡ © © ¡£ © © ¡ © ¡ ¡ ¡ ¦ ©

¡¦¦¡ ©¦©§ ¨¦ © © ¨ ¡© © © © ¡ ¡ © © © © ¡ ¤


© §¦ ¡ ¡ £ £ © ¡© ©¡ ¨¦ § ©¡ ¡ © © © ¡ ¤ ¡ ©£ ¡ © §


§¢¡© ¡ © © ¡© ¡¦¦¡ ¡ © © ¡

©

¤


§§ ©¡¦© ©¦¡ § ¡ ©£ ¢¡ ¦ © § © § © ¡§ ¦ © ¡ ©¡ § ¡ ¡


¤ ¡£©¡© §¦ © ¡ © ©£¦© ¡ ¡£©¡ ¡ ¡ © ¡

¦©

§ © © ¨ ¡©¡ §§ §¦ © ¡ © ¡ © § ¢¡ © © ¡

©

§¢¡ ¡©¡ ¦ © ¡ © ¡ © § ¢¡ ¡ ©¡ ¡ ¡ ¢¡¡ §© ©¡ ¡ ¡ § ¤


© ¨ © © §¦ ¢¡ ¡¤¦© ¨ § © ©¡ ¦ § ¡§ ¦ ¢¡ ©¡¤¡¦ ¡ ¢¡ © ©£ © ©©


§¢¡¤¦© © ¡¦© ¡¦§¢¡ ¤ £ ©¡ ¦ © ¡© © ¢¡ ¤¦ ¡ ©£ ©§ © §¡


© § © ©¦© §¢¡ § © © ¡


§ © © ¨ ¡© ¡¤¦¡ ¡ § ¡ © ¨ §© ¡ ¡ ¡£¦§ ¡¦© §


©¡ §¢¡ ¡
© ¡ ¡ ©¦¦©¡ © ¡ ¦§ ¡ ¡ © © ¡§© ¡ ©¦¡ ©


§¢¡ ¡ ¤ ¡ ¡

©£


© ¡


¥©£¥§¥£¡£§¡ ¤ © ¡


¡£§¡ ¤ £


¡ © ¡ ©¡§ ¨¦ ¡¦©© ¡ £
¡ ¢¡

¢¡ ¡

¢¡ ¡
¢¡ ¡

£¡ ¦ ¦§ ¡ ¡© © ¡ ¡ ¡ ¡£© ©£ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢¡ ¡ © §


£ ©


¦§ ¡ §£ © ¦© © ¡©£ §¢¡ ©¡ ¡ ©¦¡ ¦© ©¦¡ © § ¡

© © § £§ © ¤ ©© £ © ¡ ¡ ¨ ¡ © ¡©£ §¡¢¡ © § §¢¡ © © ¡£¦¡¦© ©£ © ¦§¡ §¡ © § © £ § £ ©


¡§ © ¡


©¡ © © ¡

¡ ¨ © ¡ ©£ §¢¡ ©¡ ¡ © £ © £ © ¡ ¡£ ¡ ©¡ £ § ¡ © ©©


© ¡£¡© ¡ © ¡ ¨¦ ¡ © © © ¡£ © ©

© ¡§ ¦© ¢¡ ¡ §¡ § ¡
¦© ¡£§¢¡ © ¡ ¨ ¦© ©¦¡¡ ¡ ¡ © ©© ¡


£
¢ ¡£ © © ¡


©£ §¢¡ ©¡ ¢¡ ¡¡ ¡ ¡¡ © §§¢¡ ©¡ £¡ § ¦ ¢¡ ¡ © ¡¤£¦§¢¡ ¡¤£ © © ¡ © ¡¡¦ § ¡¡¤¦ ¡ ¡

©£

¡§© © © ¨ § £¦§ © ¤ ©© ¡ ¡ © ©¦¡ © ¢¡ ¦ ¦¡


£¥£¥£¦©¥§©¥£§£¦§©¦¥§£¦§©£¥££¦¥£¦©£¦§© £¦§§£¥§£§§¥©§£¦©


¦¦¦

¡¦¦¦¦

¦¦¦


¨¦

¦¦

¦¦¦¦


¦

¡ §¡ © ¡ ¡ ©¡ ¡ © §© © © ¡© © ¡£¡ §¦¡ © § © ¢¡


¡ © £ § ¤ ¡ ¡¦¡ ¡ ¡ ¡ §¦¡¦© ¡¦¡ ©¡ ©£ §¦¡ §§ ¡ ©

¨¦

© ¦§¡¡ ¡ §© © ¡ ¡£¦© ©£ ¡ ¤ ©¦¡ © ¡ ©¡ ¡ ¡ §

©£

© © ¡ ¡ ©¦ § © ¡ £ © ¦© ¨¦ ¡ © ¡ §¡ ¦ © § ¦§ ¡


£ ¦§¡ §¦¡© © © ¡¦¡ © ©¦¡ ©¦ § © © © ¡ ©¦¡ ¢ ¡¡£ ¡ ¡ © ¤ © ¡¦© ¡ © ¡ ¡ §¡ ¡ © ¦© ¡ ¡ §¡©

§¦§ ¡ ¡© ¡

¡ ©¡ © ¡ © ¡ ¡ ¡
© ¡§ ¡¡¡ ¡ ¡ © £ ¡ ©¡ ¡© ¡ © ¡ ¨ ¡ ¦ ¡

§© §¡£© £ © £ ¡ ©¡ © ¡¤ ¢ © ¡ ¡ ¨ £ © ¡£ ¦ © ©¡¤ ©

§ © § ©¡ § ¡ © ¤ © © ¡ ©¡ ¡§


¢¡ ¡ ¡ ¦ ©


¡ ¡¤¦©¡ ¡ § ¡ ¡¦¦¡ ¡

¡ ¦ © ¡£§¢¡ ©¦¡ © ¡ ©£ ¢¡ ¡ © ©


¥©£¥§¥£


©¡ ¡ ¡ ¢£¦© ¨ ©¡ ¦¡© ¡


© ¡ ¦© ©

¦
¡ ¨ ¦¡ £ ¤


© © © §¦ © ¡ © ©£¦© ¦ ¦£ ¡ ¡ ¡ £© ¨


¤ £ ¡£© ¨ ©¡ ¤ ©¦© ¨¦ ¡ ¡© ¡ © © © ¡

©¡


© ¡ ¡£ ©¦¡© ¡ § ¡©¦¡ © ¨ §© ¡ ¡ ©
©¡£ ¤ ¡© ¡ ¡£ ©¦¡ © ¡ § ¡©¡ ¤


© ¡ © © §¢¡ ¡ ¡

©¦© ¡¤ © ¦¡ £ ¤ ¡ ©¡ ¦© © ¡¤ § © ¡§ ¡ ¤ ¡ ¡

©
¦¡ £ ¡¡ ¦©¡ ¡ £

¡ ¢¡ §¡ § © © © ¡¤¡ © ¡ ¦ © © ¡

©

© § £ ¡ ¨ ©¦¡ § ¡ ¡ © ¡¤£ ¢¡ © £© ¨ ©¦¡ ¤ ¡ ¡ ¡


¤ ¡ ¡

¨ ©¦¡ ¡¤¦© ©¡ ¡ ¡§© ¦© ¡


© ¡ ¢¡ ¡ ¡ © £© ¨ ©¡ ¤ ¦¦¡ ©¡

¢

¢

£

£


£¥£¥£¦©¥§©¥£§£¦§©¦¥§£¦§©£¥££¦¥£¦©£¦§© £¦§§£¥§£§§¥©§£¦©


¡ § © ¡§ §¦ © ¡ © ¡ ¡ © ¡ § ¡ ¡ © § ¡©¦¡ © ©¡ ©

© ¡ © ¢¡ §¦¡ © © ¡ © ¤ ¢¡ §¡ ¢¡ ©£ © ¨ ¦§ £ ¦© §¦¡© ¡ ¢¡ ¡

§

¡¡ ©¡©© © ¡ © ¡© ¡ © §© © ¡¤ § ¡ © © ¡ © ©¡ ¡©


© ¡ ¡¡¦¡


¡ ¡ ¡ © £¦© ¨ ©¦¡ ¡ ¡§¦¦© © ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ © § §


© ¡ ¡©£ ¡ ¡ ©¡ § ¡ © ¡ ¨¦ ¡ © ¢¡ ¡© ¡ ©¡ © © ¡

§

©£¦§¡¦© ¡ ©£ ¡ ¡ © §© ¡ © ¡ ¡©¦© ¡§ ¡ ©

¡©

© ¨ ¡£ ¡ ¡¤¦¡ © § © ¡¡ ¡ © ¢¡ §§ ¡¦© © ¡ ¦ © ©


¡ § © © © ¡ ¡ ¡ ¡¡ © ¦§¢¡¤¦© ¨ §© © © ¤ ¡£§ ¡¡ © ¡ © ©

£¦§¡

¡¤¦¡ © £ ¡ ©¡©£© ¤¨ £ © ¡ © ¡£¦§¡ © ©¦ ¡ ©¦¡¦© ¡ ¡

¡¦¡ © §¢¡© ¨¤ © © ¤ ¡£§ ¡ ¨ ¦© ¡£§¢¡ ¡ ¡ ¦ © © § ¡

© ¡¤ §© © § © © ¤ ©¡¦© ¡ © ©¡ ¡© © ¡ © ©

¦©¡

§£ ¦§ ¡


¦¦¦¨¦

¦¦


¦

© ¡ £ ¨ ¡ ¡ ¡¦¡ © §§ ¦ © ¡ ©¡ § ©


¢¡ ¡ ¡ © £¦© ¨ ©¦¡¡ ©¦©£ §¡ ¦ © §§


¥©£¥§¥£


© © §¡ ©£ © © §¢¡ ¡ ¡ § § § © © © ¡ ¡£§ ¡ © ¡
¡ © ¤ ¡ ¡¡ © §¢¡ ¡© ¨ § ¡ © ¡ © ¨¤ ¡¦¡ §


©£ ¡ © §£ § ¨ §¡ ¦¦ §£ ¡© © ¡ ©¡© ¡ ¡ ¡¡ © ¦§¢¡¤¦© ¨


© © ¡£¦§ ¡ ¦¡ £ ¢¡ ¡ ©¡ § ©© ¢ § © ©

© £ © ¡ ©¦¡ ¡ © ¡¦© ¡ © ©© ¡ © © ¡ ¡ ¡

© ¡¤
¡ § ©© © ¡ © ¡ £ ©§ ¦ © ¡¤ © ¢¡ © ©£ © ¡ ©

¦

© §¢¡ ¡© © © ¡ ¡ ¡ ¦ ¦© © ¡¡© ¡ ¤ ©¡ ¡£¡ © §© © © ¡ ©¡ ©¡ ¦ ©£§ ¡ ¨ ¢¡ © §©


¡ © § ©£¦§ ¡ ©© ¡ © © ¤ §© ©¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¦¡

©


¢¡¤ ¡ ©¡¤¦© © ¡ ©£§¢¡ © ¡ § ¡ © © © © ¡¤¦© ¡¤ © © ¡ © ¡


¡©¦¡ © ©¡©£ © ¨ ¦§ £ ¦© §© ¡¡ ¡ § © ¡ §¦¦© © §¦© §

¡ ¡© ¡£¦§¢¡ ¢ ¡£ ©¦¡© ¡ § ¡¤©¡ § § ¡ ¡ ¡ ¦¡ ¡


¨ ¨© ¡© ¡ ¡ © ¡ © §¡ § ¡¡ © ¡ © § ¡ ©

©

¡ © § ¡ § © © ©¦¡ ¡ ¤ ¡ ©£§© ¡¡ § ¡

¡ © £¦© ©¡¤ ¤ ¦¦¡¦© ¡ ¡ ¡ ¡¦¡ © §¢¡© ¨¤ © © ¤ ¡£§ ¡© ¡ © ¡

§© ¡ ©¡ © ¡¦


£¥£¥£¦©¥§©¥£§£¦§©¦¥§£¦§©£¥££¦¥£¦©£¦§© £¦§§£¥§£§§¥©§£¦©¦


¨

¡
£¢¥¤¤


§¦


©¨

¥ ¥¤¢ ¥ ¤

¤

¨¦¤¦ ¦ ¨
¡
¨©


¨

¨

¤¥¥¥

¥© ¥¥£

¥¥¥

£©


¥ ¥¤¤§


©

©

§


©¥

¥ ©§

¥ ¥© ¥

¥ § £¥¥

¡ ¥ £¢

¥

¦¥¨§©

¡


§¥¤§

©©

¥ ¥¥ ¥ ¥§ ©§¥


¥©

¢ ¥ ©©¥¥§

© ¥ ¥ ©© ¥

¥£¥


¨ ¥

¥

©©¥©

©¥ § ©§©


¥¥
£

©¥ §

¥ £¥¥ ¥§¥¥¥¥§


©©


¢ ¥¥

©¥

¥£¢§ ¥©©£


¥©££¥

¥

£¥

¢ ©

£©§¥¥ ¥§¥¥§¥ ©¥¥§¥

¥ ¢¥¢¥¥

©


©

¥¥© ¥¥ ¥©£¥§

¥¥¥©

©¥¥©

§¥£©¥ ¥¥§¥

¦§¥§ ©¥§ ¥ ¥ ¥©

§¥¥

¥


§

£¥


© ¥ ©§

¥¥


£¥£¥£©© ¥£¥¥£©


§


£¥¥

¥


§¤


© ¥

©©¥©

¥

£¦©¥¥


©¥

¥¦¥¥

££

¥§

¥¥ ¥©¥


¦¥¥¥©© ¥¥

¥¥

§©


¥ ¥ ¥§¥©¥©¥© §©


2

1.5

©

dE/dx (a.u.)

1

0.5

0

0 2 4 6 8 10 12

v (a.u.)

r =0.5 s

r =1 s

r =1.5 s

r =2 s

r =2.5 s

£¢¥¤§¦§¨©£¦¡¡©¨¡¡©¡©£¨¡ £ §¨©£©¡©

¨¦§©¨©£ ¢¨¢¡¨¡¦§ £©£©£¡¨¨¡ £¢¡ ¨¡§¦§ ¡ ¨¦§¨

¡

©£§

£

¥ ©¥ ¥©©

¥

¥ ¥

©¥£¥£§

¥§¥§ ©¥§


© ¥ ¥§ ¥

¥¥¥¥¥

¥©© ¥£¥¥¥©

¥¥¥©¥

¥ ©¥¥ ©© ¥©©©

¥ §


2

1.5

©©¥© ¥

dE/dx (a.u.)

1

0.5

r s =0.5

0

0 2 4 6 8 10 12

v (a.u.)

e-hutsune bikoteak

plasmoiak

e-hutsune bikoteak+plasmoiak

dE/dx (a.u.)

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

e-hutsune bikoteak

plasmoiak

e-hutsune bikote +plasmoiak

0

0 2 4 6 8 10 12

¡©¨¡¡©¡©£¨¡ £ ¡¨¡©¨ ¨©£ ¦§©£¦§¨¨

©£©¤§£¨©£¡¤¨¡ ¨¥¡ £¤¨¡¨¡©£¦¨ ¡¤¨ © §¨©©¡©

©£

3

¡©£ £¦¦§©¨£¦©¡ ¡§ ¤¡

1/N a dE/dx (a.u.)

2.5

2

1.5

1

0.5

0

0 2 4 6 8 10 12

v (a.u.)

n=2

n=3

n=4

n=5

1/N a dE/dx (a.u.)

10

8

6

4

2

v (a.u.)

r s =2

0

0 2 4 6 8 10

v (a.u.)

exzitazioa

ionizazioa

exzitazio+ionizazioa

£ ¡§¡¨§ ¢¨¡ ¨¢ ©£¦ ¨©¡ ¥¢©¨©£¦§

©¨¨¡ £¤¨¡¡¦§ £©£¢¡¡ ¨¡§¦§ ¡ ¨¦§¨©£§¨¡¨ £¢¥ ¨¥¢ ¡§©£¨


¡¢¨§ £ ¢©¨©£¦§©¨

¨¡ £¤¨¨¥¨§¤¡ ¡ ©£¦£¦§¨¡§¡¨©¡©¨§¡¡¡¡©¡©£¨

¥¦ ¥§

¦£

§¤©©¥¥©© ©¥£¥§


¥©


© ¥©

¤ ¥© ¥©

© ¥ ¥¥¥¥

¥ §

¥ ©¥§¥§ ©©

1/N a dE/dx (a.u.)

20

18

16

14

12

©

10

8

6

4

2

0

0 2 4 6 8 10 12

v (a.u.)

LDA

FBA

¦©¡¨©£¦

£ § ¢¨¡©§¨£¦¡¨¡¦§ £©£¢¡¡ ¨¡§¦§ ¡ ¨¦§¨©£¡¨¡©£ ©¡©¨¡¡©¡©£ ¡¢¨§

¡ ¦§¡©£¡ ¡©¨©£¦¡ £ ¡ £ ¡¡

£ ¨¡

£ ¡©£ ¨ £¦§£¨©©£ ¡©¨

¦ ¨¡©¤§¦§¨©£¦§¨¡

¥ ¢

¢

¥¥© ¥


¥§

¥¥


©©¥© ¥

© £¥§¥

§©§£¥ ¥¢§¥

W (a.u.)

14

12

10

8

6

4

2

0 2 4 6 8 10 12

v (a.u.)

£¢¢¡ ¡ ¨£©£ ¡¢¢¨§¢¦§¨§©¡© ¡©

©¡¨©£¦§ ¢¨¡©§¨¨£¦¡¨¡¦§ £©£¢¡¡ ¨¡§¦§ ¡ ¨ ©¡©¨¨

£ ¡ £ ¡¡¡©£¡ ¡©¨©£¦¡©£¨¡¡

¡©£¡¡©£¦§¦§¨¡¡¨ ¨£¤§ £©¤§¦§¨©£¦§

¦§¨©£¡¨

¨¡§¦§ ¡§¡¦§¨©

£¥¥

©

¥© ¦¥¥

§¥

©


©

¥¥ £¥¥©¥


¥©©

¥ £¥§§

¥¥

¥¥¥

¥ ¥©¥¥ £¥

FBA

Bohr

LDA

Fano


10 1

10 0

10 -1

©©

∆E(b) (a.u.)

10 -2

10 -3

10 -4

10 -5

(b)

10

0.1 1 10

-6

(a)

b (a.u.)

b*∆E(b) (a.u.)

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

(b)

(a)

0

0 1 2 3 4 5 6 7

£¢¢¡ ¡§¡¨©©¡¨¤¡ ¡©£ £¦¡ §§ £¡©£¦§©¡¢¨¨ £¢

¢¡ ¦§¨¡§¡¨©¡¨¤¡ ¡©£ £¦¡ ¨¦§¨©£§ £¦§ £¡©§ £¦§ £¡§

¨

£©£¢¡¨¨ £¢¡ ¨¦©¡ ¡§¡©£¡¡©£¨¡ £ ¡ ¨¡

£ ¡ £ ¡©¤ £© £¨©©£¦¡¤§¦§¨©£¦§¨¡ £

¡¦§

¥¥¥

£

¥§¥©©¥©

¦©¥©©

¥© ©£

¥£¨© ¥£

¥
b (a.u.)

§©§


¤ ¥

©©¥©

©


¦¥© ¥¥¥¥ ¥

¥§¥ ¥ © §¥££

¥ ¥ ¥£¥¥¥¥¥


§

¥¥ ¥ ¥ © ©¢

£¥§

£©¤¥©¥¥¤©¤©©¥¤¥¤©©©

§ ©£¥ ¥¥

§§¤¥

¤¥¤¤¤©

¥

¢¥¢¢ ¡ ¤ ¥¥ ©¥§ ¥ £§


©©

£

¦§©

£

£

20


∆E(b) (a.u.)

10

1

0.1

0.01

0.001

Balaztatze sekzio eraginkorra (u.a.)

15

10

5

0

0 2 4 6 8 10

v (u.a.)

LDA

FBA

¨¤§ ©¨¡¡©¡©£¥ ¡¢¨

¡¡¡©£

£ ¥¡¦§ £©£¢¡¡ ¨ ¡§¦§ ¡ ¨¦§¨©£§ £ ¡ £ ¨¡¦§ £©£©£¨

§ ¦¡ ¨ ¡©¨¦

¡©¨¦§¡©£¨¡¡

(b)

0.0001

0.1 1 10

b (a.u.)

(a)

FBA

LDA

b*∆E(b) (a.u.)

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

(b)

(a)

0

0 5

£¢¢¡ ¡ ¨©¡¤¡ ¡©£ £¦¡ ¨§¤©¦§¨ ©§

¨ £¢¡¡¦§ £©£©£¨¥ ¨¥¤§ ©¨¨£¦©¡ ¡§¡©£¡ £ ¡ £ ¡¨§§ ¡

¨

¡©£¡§ £ £§¡©£¨¡ £

¥©

§§¨©©§

b (a.u.)

FBA

LDA


¥

©©¥©

¥©¥¥

¦ ¥© ¥¥ §§¥§

¥¥¥ ¥ ¥¥£©

¥¥¥££¥ £ ¥¥¥


¥


¥¥¥ ¢¥¥

¢ ¢¥¥ ¥§ ¥

¥¥©§ ¥ ¥§


¥¥

§¥©§ ©

§ ¥

¥

¥ ¥¥ §©

¡


©¥¥

¥©¥©©


££©¥¥©


Balaztatze sekzio eraginkorra (u.a.)

25

20

©¨©

15

10

5

FBA

LDA

L-geruza Ne

0

0 2 4 6 8 10

v (u.a.)

©¨¡¡©¡©£ ¡¢¨§ £ ¡ ¨

¢ £¦§©£¨¡©£¡¨¤§ ©¡ ¨¡§¦§ ¡ ¨¦§¨©£§ £ ¡ £ ¡

¦¡ £¡¢§¡©£¡ £ £§ ¦¡ £

5


2πb ∆E(b) (a.u.)

4

3

2

1

0

0 1 2 3 4 5 6

b (a.u.)

LDA E p =2500 keV

FBA E p =2500 keV

¡ £¦§©£¡©£¡¨ § ¤§ ©¡

¤¡ ¡©£¨¥¦¨¨ £¢¢¡ ©¡¨¤¡ ¡©£ £¦¡ ¨¦§¨©£§ £ ¡ £ ¡ ¨¢

£ ¡©£ ¨¡¦§¦§¡©£¨¡

¥¥£©¥ ¥£¥¥¥


¥© ¥

¥§¥

©©¥©

§¥¥¥¥ §¥

¥©© ¥© ¥

©¥ ¥

¥£¥ ¥

©¥ © ¥

¥¥ © ¥¥¥©¥

¥ © © ¥


¥¥ © §

§¥¥

¥ ¥§ ¥§ ¥


¥£©©

©¥£¥¥£

¥ ¥¥©¥ ¥ ¥§©¥ ¥ ¥

¦¥©

©§£


©¨©

¥¥

¥
¥

§

©


§© ¥¥

£©£¢¡¨§§¨©£ ¡¨§¢¦§¤¡¨

¢¡¨¡¡¡ ¨¢¡¨ ¡¦§ £©£©£¨¡¨¡¡¡§¨©£©¡©¤ £¢¦¨¡¦§ ©¡¨¨

£¦§¢ ¨©£¨¦§ £©£¨§¡ £ ¡ ¨

£©£ ¨¨¡©£¦§©¡¢©§§§¡ ¨§ ¤§¦§¨©£¦ ¨

¦¡¦¡©¨¢

¥¥

¥ §¤¥


§


¥

¥ ©

¥©©¥© ¥§ ¥©¥§§

¥© ¥


©©¥© ¥

¨§¨©£©¡©¡¦§¨§¨©©¡© ¨

¡¡©£¦§ £ © ¦§ £ ¨¦§ £ ¨£©¡¨©£¡ ¨¦§¨©£§

©

£§©¡ £ ¡©£¦§©¡¢¡© ¨§¤¡ ¡

¦§ ¡¨§¢©¨¨¦§

£ © ¥ © §¥ ¥

¥¥©© ¥

¥

£¥

¥ ¥§ ¥ ¥ ¥¥


£§¥

¥£¥¥¥


©¨©

¥¥ £¥£

§


£ £ © ¥


©©

©¥ ©

¥£¥ ¥

§

¥ ¥

© ¥¥¥ §¥¥

§

©¥¥¥¥£© §¤¥© ¥¥¥


©¥§¢
§¤§¤

¥¥

§


©©¥©


¥

¤ £¥
¥¢
¤ £
¥

©£¥¢¡¤£¦¥ ¤

§


£¥©

¤¤¥ ¥ ©

©¥¥§ §©


¦ ¥¥£©

£¥©


¨§ ¤

© ©©¥ ¥

¢ ¥ ¥¥

¥¥ ¥© ¥

¥


©¨©

¤©¨©£¡¢¡¨¡¡¡ ¨ £¡§¨


¨¦§¨©£§

¤ ©¡¨©£¡ ¥

¥ ¥§

¢

§

¥ ¢¢¥ ¥


£ ©¥¥ ¤¥

© ¥

¥ ¥ ¥

¥ © ¥ © ¥


¥¤ ¥

©©¥©

£¢¦§¨© ¡¨§¢¦¡ ¨

¢¡¨¡¡¡¨¨§©£¨¦§©¨¤§ ©¨§§§ ¨¡¨¡¦§¡©£ ¨ §

¡§©£¨§¨¤©¨©£¡¡ ¨ ¡ ¡ ¡©£¡ £

¡ £ ¨©£¤©¨©£¡¡ £©£¡ ¨ ¡©£© £ ¡ £ ¡

¡¨

£¡ £ £¦¤©¨©£¡¡©£¦§ £©£¨ £

¡¡ ¡¢¡

¥ § §¨

¦ ¥ ¥¥ ¥¥ ¥ ¥¥¥

¥ §

© §¥¥ ©£¥

¥§¥¥

¥ ¥¥©

¥¥¥¥¥


(dE/dx)/(dE/dx) bolumena

1

©¨©

0.1

Aluminioa n/n bolumena

E 0 =120 keV

1500

1000

500

-500

-1000

0.01

0 1 2 3 4

-1500

5

z (u.a.)

£¡¦§¨§¨©£©¡© £¡¡©£¦§ £ ¡ £ ¡©¡¡©¡©£¨¡ £ § ¨ £¢¦¨¡¦§ £©£¢¡

¨ ¦§¨¡

¡¡¦§¨§©£¦¡©¡¨¦§¨¡§¡ ¡©£¡¨¡ ¨

§§§¡ £ ¡©£¦¤§¦§¨©£¦§¡ £ ¨¦§

§ £¥© £¥¥¥ ¥

¥© ¥©

¥¥© ¥¥¥©©

¥

§© ¥ ©


¥

¤© ¥ ©


§ ¢ ¥¥ ¥ ¥© £©¥¥

¥ ¥

0

x (u.a.)


¥ ¥

4.0

©©¥©

∆E (keV)

3.0

2.0

1.0

E 0 =120 keV

Al

LDA ZBL-arekin

Winter et al.

Juaristi et al.

LDA ZBL+V im -arekin

0.2 0.4 0.6

intzidentzia-angelua (

0.8 1.0

o 0.0

)

£©£©£¨ ¨§¡ ©¡

¤§ ©¨¨ £¢¢¡ ©©¡¨§§¨©£¡¨§¢¦¡ ¨¦§¨©£§¨©

¦§¨§¨§©£¦¡©¨¢¡¨¡¦§

¤¨¦§ £¨©¡¡¡¦§© ¡©

¡¡ £©£¦§©¡¡©£© £¡¡©£©¡ ££©£¦§©¡¡©£¤

£¦¡©£¦ £ ¡ £ ¡©¤§¦§¨©¡¨¡ £ ¢¦§ ¡¦§¦¡ ¡©¨©£¦§©¨¨§¢¡¤©¨©£¡ ¡§

©¢¦§ ¡©£¡

£ ¨¡ ¡§

©¨§§§¡¦§¡©£©§¢¡ ¤§

§ ¥ ¥¤

©¥ © ¥£©


¥¥ ¥§¥¥

¥¥ §©© ¥

§¥ ¥ ¥ ¥

¦¥¥


©¨©

£©£©£¨ ©¡

©©¡¨§§¨©£ ¤§ ©¨¨ £¢¢¡ ¡¨§¢¦¡ ¨¦§¨©£§¡¦§¦©¡

¦§¨§¨§©£¦¡©¨¢¡¨¡¦§ ¨§

¡¦£©¨ ¡©£¡ £ ¦¡ £©£ ¡

£©£¦§©¡¡©££©§ £¦¦§ £¡¨§§§¨¡¦§¦¡¨ ¡§

£ ¨¡

£ ¡ £ ¡ ¤©¨©£¡¡ £ ¨¡¢ ©¡¤©¨©£¡

¨¤©¨©£¡¡ £©¡©£¦§©¡ £ ¤§¦§¨©£¦¡©£¡ ¤©¨©£¡¡ £ £

¥¥ ¥


§© ¥ ¥¥©

¥£¥ §¥ ©

¥¥


© ¥

10

©©¥©

dE/dx (eV/a 0 )

1

0.1

0.01

0.001

0.0001

LiF

E 0 = 500 keV

LDA calculation

Kimura et al.

1e-05

-3000

0 2 4 6 8

z (a.u.)

3 mrad

5 mrad

3000

2000

1000

0

x (a.u.)

-1000

-2000

¨ ¢¡¨ ¡¦§ £©£ ¨ § ©¡ ¤§ ©¨

¡¡©¡©£¨¡ £ ¡ ¨¡©£© £ £ ¡ £ ¡©¦§ ¨

¡

£¨©¡¢¡¨¡¡¡ ©¡¨©£¡ ¨ ¦§¨©£§ ¨

©£§¨©£ ¡¨§¢¦ ¨¡¢¨§§§¡¡ £ ¡©£¦

¡©£¤

§¤§¦§¨©£¦§¨¡ £ ¡© ¡©£¡ £ ¡

10


∆E (keV)

8

6

4

2

E 0 =500 keV

LiF

0

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

intzidentzi-angelua (º)

Kimura et al.

LDA

¨ §¡ ©¡¤§ ©¡¨ £©£¦§©¡¡©£

©£§¨©£¡¨§¢¦¡ ¨¦§¨©£§¦§ ¤¨¦§ £©£ ¢¡¨¡¦§

£¤ £¨©¡¡ £¦§¦¨§§¡ £ ¡©£¦ ©¢¦§ ¡©£© £

£ ¡ £ ¡¡©
©

¥©


¨ ¢¡¨¡¦§ £©£ ¨¤§ ©¨

¨ £¢¢¡ ©©¡¥¨§§¨©£¨ £¢¡ ¨¦§¨©£§¨§§¨©£¡¨§¢¦

©£¡

¥£ ¥¥¥

¨¡¨£©¡¨©¡© ¡

¥© ¥¥¥ ¥ ¥ © ¥©

¥ ©

¥¥¥ ¥ ¥©¥§


© ©¥ ¥¥ ©

§ ¥¥


¢

¢ ©©¥¥


§ §£

¥©


©©¥© ¥

¥©§¥© ¥¥ §

¢¥ ¥©¥

¥¥

¥ ¥©©

¥

¥¥ ¥¥¥¥©¥ ¥©


©§£ ¥¥§ ¥

©

¥ ¥

£¥¥¦ © ©¥¥

¥¥£ ¥

§¥ ¥¥£

£ ¥¥¥¥© ¥©


¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¦

¢¦¦¢¦¦¢¦¦¦¢

¢¨¦¦¦¦¢

¢¢¢¢¦¢¦¨¦

¢¢¦¢¦¢¢¢¢¢¦

¦¢¦¦¢¢

¢¢¦¢¦¦¦

¢¢¢¦¢¦

¢¦¢¢¨¢¤¢¢¦

¦¦¦¢¦¨¢¦¢¦¢


¦¢¢¢¢¦¢¦¢¦¢¦¢

¦¢¦¢¦¢¢¦¦¦¢

¢¢¢¢¤¢

¦¢¢¦¢¢

¢¦¦¢¦¢¢

¢¦¢¢¦¢¦¦¦¢¦¦¢¦¢


¦¦¢¦¢¢¢¢¢¢


¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦


¦¢¢¢¦¦¢ ¢¦¦¦

¦¨¦¢¢¦¢¢¢¦¦

¦¢¦¦¢¢¦¢¦¢¢¢¢¦¦

¦¦¢¢

¢¨¢¢¢¦¦¦¢

¨¦¦¢¢¢¦¢¢

¢¢¢¦¢¢¦¦¢

£¢ ¦¦¢¦¢¦¢¢¦¢¢¢

¢ ¦¥¤§¦¢¢¦

¡

¢

¢¨¢¦¢¢¢ ¨¢¢¦¢¢¨¤©§¦¢

¦¡

§§

§§§


¦¦¦¢¦¢¢

¢¦¢¦¦¢¢¢¢¢¦¢ ¦

¦¢¢¦¢¦¢¦¦¢¢¢ ¦¢¦


¢¢

¢¢¢¢¢¢¢¢ ¢¢¢¦¢

¢¦¢¦¢¢¦¢¢¢

¨§


¦

¢¢¢¢¦¢¦¢¢¦

¦¢¢¢¦¢¢

¦¢¦¢¢

¦

¢¢¨¦¢¢¦¢¦

¦¦¢¤

¦¢¦¦¦¦§¨

¨

¦¦¦¢¦

¢¢ ¦¢¦¢§¦

¦¢¢¦¢¨¢

¦¢¢¦¢¢¦ ¢¦¢¢


¢¦¢¢¦¦¢¢

¦¢¦¢¢¦¦

¦¢¢¦¦¢¢¢¢

¢¦¢¦¦¦¢¢¦¢¦ ¦

¢¦¦¢¢¦¢¨

¢¦¦¢¢¦

¢¦¦¢¢¦¢

¦¦¢¦¢¢¢¦¦¢

¢¦¢¢¦¦¦¦¦¢¦¦¦

¢¦¦¢¢¢¢¦¢

¢¢¢¢¢¢

¢¦¢¢¢¦¦¢¢¢¢

¦¢¢¦

¢¢¢¢¢¢¦¢¨§


¦¢¦¢¦

¢¢¢¨¦¢¦¦¢¢¢

¢¢¦¢¢¢¦¤§

¦¦¢¢¨¦¢¦¢

¦¢¢¦¢¢¦¢¦¢¢¦

¢¦¢¢¢¨

¦¢¦¦¦¢¢

¦¦¦¢¦¢¢

¦¢¢¢¦¦

¦¦¢¢¢¢

¢¦¢¦


¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦


¨¢¢¢¢¢¦¡

¢¦¦¤¦¢¢ ¨¢¦


¦¢¢¦¦¢¦¢¢¢

¦¦§¢¢¢¨¦

¦¦¦¢¢¢¢¢

¢¢¦¢¦¢¦¢¢¦¢¨¦¢¢

¦¢¦¦¦¢¢

¦¢¢¢¢¦


§¦¢¦¢¦¢¦

¢¢¦¢¢¢¤ ¦¦

¦¢

¢¦¢¢¢¢

¦¢¢¦¦¢¦¢

¢¦¦¦¢¦¦¢¢¦

¢¦¢¦¢¦

¢¢¢¢¢¦¢¢¢

¤¦¤¦¤¦¦¦¢¢¤¢¦¢¦¦

¢¢¦¢¢¤¦¦¢¦¢

¦¦¦¢¢¢¢¢¨

¦¦¢¦¦¢

¦¢¦¦¦¤¦¦¦

¦¤¦¦¦¦¢¨¢¢¦¦¢¤¦

¦¢¦¦¦¢¦¦¦¦¢¢¢¦ ¨

¦¢¦¦¨¢¦

¢¢¦¦¢¢¢¦¦

¦¢¦¦¢¢¢

¢¢¢¦¢¢¢¢¦¢

¦¦¦¢¦¦¢¦¢¢

¦¢¦

¢¦¦¦¦¦¦¢¢¢

¦¢¢¢¢¦¦¨¦¢¢¦¢


¦¦¦¨¦

¢¦¢¢¢¢

¦

¢¢¢¦¦¦¢¦

¦¢¦¢¦¢

¢¢¦¢¦¦

¢¤¦

¦¦¢¦¢¤¦¢¢¢¢

¢¦¢¦¦¢¢¢¢¢¢¢¢¦¢¢

d

H

R

Z

gune aktiboa

§ §§§

§

¨§§

§§§§

§ §¡§§

§§


¦¢¦¦¢

¢¦¢¢¢¢¢¢

¦¤¤¦¢¦¦¢¢¦¢¦¦

a

Y

Li +

F -

X


¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦¢¦¦¢¢¦

¢¢¢¦¢¨¦¦


¦¦¦ ¢¨

¦¦¢¢¦

¢¦

¦¢¦¢¦¢¦

¦ ¢¦¢¦¦¢¢¦


¡ ¤§¦


¦¢¢¦¢ ¦

¢¢¦ ¦¢ §¨


¤¦

¦¢¦¢¢¢

¢¦¦¢¢¢

¢¢¢¢¦

¡

¤¦


¢¦ ¡


¢¦¦¦¢¢¢¢¢¨ ¨


¡

¤¦

¦¦¢¢¦¢

¢¢§§¦¢¢¢¢¢

¦

¦¢¦¤¢¦¦¢¦¦¦¦

¢¢¢¢¦¢¦¦¢¦

¢¦

¢¢¢¢¦¢


¢

¦

¦¦¦¢¢

¨

¢¢¦¦¢¦¢

¢¦¨¢¢¢¢

¢¢¢¦¢¢¨¢¢¦

¦

¦¢¦¨¢¦¢


¢¢¦¢¦¦¢¢¦

¡§

¢

¡¥ § ¤¦


¦¦¢¢¦¢¢¦¢

¦¢¦¢¦¦

¢¦¦¢¨¢¦¢¢¦

¢¦¢¢¦¢¢¢¢

¦¦¢¤¦

¢¢¦

¢¢¢¦¢¦¦¢¢¢¦¢ ¢¦¢¦¦¦¢¦

¢¦¦¦¢¢¢


¨¦¢

¦¦ ¦

¤¦

¢¦¢ ¢


¢¤¢¦¢¦¢¦¦¢¢

¢¢¢¢¦¢¢¦

¦¦¦

¢¨¢¢

¦¡¢¢¢

¦¢¦¢¦¦¦¢¢

¢¦¢¦¢¢¦¦¢¦


¤¦


¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦


¡ ¢¤£¦¥ ¢¤£¦§

¢¦¢¦¢¦¦

¦¢¦¢¢¢¦¢¢

¦¦¢¦¦¢

¢¤£¦¨

¤¦¤¦¦¢¢¦¦©


¢
¤¦

© ¢¦

¦¢¢¢¦¦

¤¦

¦¢¦¦¢¦¢¢¢

¢¢¢¢¢¦¢

¢¤£ ¢¤£¦

© © ¡ ¡ ¢¢ ¦

¨ ¢¢

¢¦¢¦¢¢¢¦¢¦¢

¢¤£¦ © ¡ ¢¦¢¦¢¦¢

¢¦¦¦¤

¦¦¦¢¢¢

¦

¦¢¢¢¢¦

¦¢¦¢¦¢¦¦¦

©¦¢¦¢¦¦¢¢

¤¡¢¨¦¢¢¢

¦¦¢¦ ¦¦¢©

¢¢¢¤ ¦¢¢¦¢¦¢

¢ ¤¡¢¢¦¢ ¢¦¢¢ ¢¢

¦© ¦¢¢

¢¢¦¦¢¢¢¢

¢¦¢¦¢¦¦¦

¦© ¤

¢¦¦¢¦¦¦¦¢¦

¦¢¦¦¢¢

¤¦


¦¨¦

¦¢¢¦¢

¦¢¢¢¢¦¢¢¢

¦¢¢¢ ¦


¦¢ ¦¢¦¢¢¢¦¦


¦¢¢

¨¤¢¦¦ ¦¢¢¢¢¨¢

¦¢¤


¦¢¢¦¢¢

¤¦


¢¢¢¦¢¢

¦¢¢¦¢¦¢¢¢¦


¢ £ ¦¦¢¢¢¢

¢ £

¢¢¢¦ ¢

¦

¢¨

¢

£ ¢ ¤§¦ ¡¡

¢¢¦¢¦¢¢

¢¦¦¦¢

¦

¦¦¤¢¦¦¢¦¦¢¢

¡ ¢¦¢¢

¢¦¢¢¦¢¦¢¦

¦¢¦¢

¢¦ ¤¤¦¢¦ ¢¦¢

¢¦¦¢¢¦¢¦¢¦¦

¦¢¢¦¢¢¢

¦¢

¢¢¢¦¦¢¢¢¢


¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦


Z

● H

X

§§§


§§¢¦¢¢¢¢ ¦¦¢

¢¢¢¢

¢¤¤¦¦¦¢¦¢¢

¢¢¢¦¢¢¢§¦¢

¢¢¦¦¢¢¢¢¦¢¢¢¢

¨ ©

¢¦¦¢¢¦

¦

¢¦¢¤¦¦

§¦¢¢¢¦¢¢

¢¢¢¦¢¦¦

¦¦¢¦¢

¦

¢ ¤¤¦ ¦

¢¢¢¢¤¦

¢¢

¦ ¢¢¢

¦¢¢¢¢¦

¦¢¢

¦¦¢¦

Y


¢¦


¦

¢

¢

¤¤¦


¦¦¢¦¢¦¦¢¢

¦¦¢¦¦¦¦

¦

¡ ¤¦


¨¦¢¢¦¦¢ ¦¢


¨ ¨¢¦¢¢¢¦¢¢


¢

¨

¢¦¢¢ ¦¢¢¢ ¢¢¦¢¢¦¢

¨¨¨¤¤¦¦

¢¦¢¢ ¢¢¦¢¦¢¦¦

¦¢¦¦
¢ ¦ ¢¨

¢¢¦¢¦¢¢¦¢

¢¢¦¦¢¢¢¢

¢¢

¨¢¢

¢¢¤¦¢¢¢¦¦¢¦

¦¦¦¢¢¦¦


¢¦¢¦¢¦¦¢¦¦

¢¦¢¢¢¢¦

¢¦¢¢¦¦¢¢¦¢¢

¦¦¦

¢¢¦¢¢¦¢

¦¦¢¢¢¢¢¦¢¢¦

¢¦¢¢¦

¦¦¢¢¦¢¦¦


¦¦¦¦¢¦¢¢¢¦

¢¦¢¨¢¦¢¢

¢¢¤¦¦¢¤ ¦


¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦

¦

¢¢¦¢¦¢¢¢

¢¦¦¢¢¢¢¢


¦¢¢¢

¦¢¢

¦¢¢¦¢¦¦

¦¢¦¦¢¦¢¦¢

¢¦

¡ ¡

¤¤¦


¡¤¦¤¦¤¦¢ ¢¨¢¦¢ ¦¦¢¢

¢¢¢¢ ¤¦¢¦¢¢

¢¢¢¦¢¢¦¦¢¢

¢¦¨¢¦¢¦¦

¢¦¢¦¢¢¦

¢¦¢¢¦¢¢¦¢¨

¢¢¦¦¢¢¢¦

¢¦¦¢¦¦¢¢

¦

¢¢¦¦¦¢¢¢¦

¢¢¢¢¦¨¢¢¢¦¢¢¤

©¦

¢¢¢¢¤¤¦¢¢¢¦ ¢¢

¤¦¢

¨¢¦¢¦¦

¢¦¢¤¢¦

¦¦¢¢¢¦¢¢¢¢¦

¢¢¢¦

¢¤

¦¢¦¢¢¦¢¢

©¦¦¦¢¢¢¢

¦¤

¢¢

¢¢ ¦¢

¦¢¦¢¦¢¦

¢¦


¦

E eta h [u.a.]

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0.0

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0.0

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0.0

(b)

(c)

(a)

Y=0

Y=1.6

Y=4.0

H 0

LiF

(Z=2.0)

h z

h y

h xEz

0 2 4 6 8 10 12

X [u.a.]


§§ §

§§

§¦§

¦¢

¢¢¦¢¢¢¦¢

¢¢¢¢¢¦¦¦¦¢

¢¦¦¢¦¦¢¢

¢¦¢¢¦¢¦

¢¢¢¢¦¢ ¢¦¦¢

¢¢¢¢¦¦¢

¦¢¢

E x

Ey


¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦


E eta h [u.a.]

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0.0

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0.0

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0.0

(b)

(c)

(a)

Y=0

Y=1.6

Y=4.0

H 0

LiF

(Z=3.2)

h z

h y

h xEz

0 2 4 6 8 10 12

X [u.a.]

¤

§

¤¦¤¦¢¢¦¦

¢¢¢

¢¢¢¢¨¢¢¦¢¢¦¢¢

¦¢¦¡

¦¤¦¢¦¢¢¦¢

¦¢¨¢¢

¢

¢¢¦

¦¢¢¦¦¦¦¢¢¢¢¦¢


¢¢¢ ¦¢ ©¢ ¤¤¦¢

E x

Ey


¦

E eta h [u.a.]

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0.0

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0.0

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0.0

(b)

(c)

(a)

Y=0

Y=1.6

Y=4.0

H 0

LiF

(Z=4.3)

h z

h y

h xEz

0 2 4 6 8 10 12

X [u.a.]

¤

§

¢¦¢¦¦

¦¡¤¦¢¦¢¢¦

¦¦¢¦¢¢¦

¢¦¢¢¦¢

¦¦¢¢¢¢¢¢¦

¢¢¢¦¢

¢¢¦¦¢¦¦¦¢

¦¢

E x

Ey


¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦¡


¦¢¦

¦¢¦¢¦¢¦

¦¢¨¤¦£¤¥

¤¦¦¢¢¢¢

¦¢¦¦¦¢¢¦¢

¢¢¦¦¦¢¦¢¦¢¢

P gune

(z=1.1 u.a.)

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

x [u.a.]

20 25

jaurtigaia

0

0.2

0.4

0.6 v [u.a.]

0.8

1

gune aktiboa

£§§

§¨


§§

§§§


¦


¦

¨¦¢¢¢¦

¢¦¨¢¢¢¢¢ ¤¤¦¦¦

¦¦¤

¢¢¢¦¢¦


¦


¦
¦

¢¢ ¢¢

¦

¢¢ ¦¦¢¦¦¢¢¢ ¢¢¢¦¤

¢

¢¢¢¢¢¦¦¦

¢¢¢¦¢¢

¦¢ ¦¢¢¢¦


¦

Hutsune populazioa (Y=0,Z=1.1)

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

X [u.a.]

v=0.435 u.a.

gune aktiboa

jaurtigaia

§§§

§§


¡

¦

¦¦¦¦¤¦

¢¢¢¢¢¢¢¢¤


P huts

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

v [u.a.]

jaurtigaia

x=13 u.a.

gune aktiboa

£¢§§¦

§ ¡

¦¢£¤¤¦¦¢¦


file: probofz3Dpaper.(gpl,eps,zip) bbox: 85 93 565 338

¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦


¦¢

¢ ¢¦¢¦¢¢¢¦ ¦¦¢¦ ¦¢¦

¢¦¦¦¢¢¦¢


¢¦¦¢¦

¦¢¦¢¢¦

¢¢¢¢¦¦¢¢¢¢¢¢¦¢

¦¢¢

¦¢

¤¦¢¢¢¦¢¦¢¦¢

¢ ¢¦¢¦

H 0 P(v||

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

➙ LiF

0.05

0

1 2 3 4

Z [u.a.] 5 6 7 8

0

1

0.8

0.6

0.4

0.2 v || [u.a.]

,Z)

§©¨§

¥¤¡§¦§

§§


¦¤¤¤¦¦¤¢¢

¢¢¦¦¢¢¢ ¦¢¢¤ § ¦¢

¤

¢¦¢¢

¦¢¢¢¦¦¦¢¢¢

¢¢¦¢¢¤§¦¢

¦¢¦¢¢¢¢


¦

P(z)

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

H 0 ➙ LiF

v || = 0.2 u.a.

log [P(z)]

0.1

0.01

0.001

0 2 4 6 8 10 12

z [u.a.]

1 10

log(z) [u.a.]

§§§§

§

¡


¢¦¦¢¦¢

¤¤¦¦¦¦¢¢¦¦¢¢¦¢¦¦

¦¢¢¦¢¦¢¢

¤¦¢¢¢¢¢¦¢¦¢¢¢

¨¦¦¦¢¢¦

¤¦¢

¨¦

¦¢¢¦¦¢¢¢¢¢¢¦

¦¢¦¢

¦¢¦¢¦¦¢¦¢¢¦¢

¦¢£¤¤¤¦¦

¢¦¦

¨¢¢¢¦

¢

¦¦¢¦¢¦¦

¦¦¦

¥¦¢¢ ¢¦¢¦¦¢

¢¦¦¢¦¦¤¤¦¢

¢¢¦¢¨¤

¢¦¢¦


¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦


z(x) [u.a.]

12

10

8

6

4

2

0

intz = 3.5 2.0 1.0 0.5

H LiF (100)

0 200 400 600 800 1000 1200

x(t) [u.a.]

v = 0.1 u.a.

v = 0.2 u.a.

v = 0.5 u.a.

§§§

§


¤¦¢¢¦¢¦¢¦


¡

¤¦¤¦¦¢¦¦¦¢¦¢¦¢¦

¢¢¨¢¦¢¢¨¦¢¢

¦¢¢¦¢¦¦¢¢¢¢¦

¦¦¢¢¢¢¦¦

¦¢¦¢¦¢¢¢¢¢

¢¢¢¦¢¢¦¢

¦¢¢¦¢

¦¢¢

¦¢¢¦¢¢¢¦¢

¤¦¦¦¢¦¢¢¢¢

¢¦¢¦¦¦

¢¦¢¢

¦¢¨¢¦¢¦

¢¢¦¦¦¢¦

¢¦¦¢¦¦¢¢¦¢

¢¦¦¢¨¢¦¢¢¢

¢¢¢¢¦¦


¦

z 0 [u.a.]

6

5

4

3

2

1

0

H LiF (100)

intz = 3.5

intz = 2.0

intz = 1.0

intz = 0.5

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

v [u.a.]

§§§§§§

¨§§

§§§§


¢¦¦¢¢¦¢¦¢¦¢¢

¢¦¦¢¢¦¦

¦¢¢¦¢¢¢


¨¢¢¢¦¦¢¦¦¢¢

§¦¢¢¢¦

¦¢¢¤

§ ¨¦¢¦¢¢¦¢ ¢¦¢

¢¢¦¢¦¦¢¦¢¢¦

¢¢

¦¢¢¢

¢¢¢¢

¦ ¦¦

¢¢¦¦¢¢¦¦

¤¤¦¦

¦¦¢¦ ¢¢¢¢¢¦¢

¦¢¦¢¦¢¦¦¢¢

¢¢¢¦¢¢¢¦¦


¢¢¦¢¦¦ ¤¤¦¦¢¢¢¢

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

N coll ( z 6 u.a.)


¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦


P(H - )

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

inc = 3.5

inc = 2.0

inc = 1.0

inc = 0.5

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

v [a.u.]

¨§§

§


¦£ ¦¦¢¢


¢¢¢¦ ¢¢¨¢¢

¦¢¢¢¦¢¦§¦ ¦¢¢¦


£§¦

§ £¤§¦

£§


§ ¢

¢¦¦¦¢¦

£§¥

§¦

¦¢¢¦¢¢¢¢

¦¢¢¦¢¦¢¦


¦ ¦¢

¦¢¢¨¢¢


¨¦¦¦¢¦

¢¢

¦¢¢¢¦¢¤

¢¢¦¦¢¦¢¦


¡¦

Energi-galera [u.a.]

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

intz = 3.5

intz = 2.0

intz = 1.0

intz = 0.5

H LiF (100)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

v [u.a.]

§§

§§

¦¢¦¢¦¢¢¦¦¢¦¢¦¢¢

¢¦¢¢¢¦¢¢¢¦¢

¢¢§¦¦¢

¦¢¢¦¢

¢ ¢¢¢

¢¢¢¦¦¢¦¦¦¢¦¦¢¦¢¢¦¢¦

¢¢¨¦¤¦¢¦¢¦

¦¦¦¢¢¢¦¢¢

¦¢¦¦¦¢¢

¢¢

§ ¢¢¢¦


¤©¦¢

¢ ¢¢¢ ¦¦¢¢ ¦

¦¢¢¨¢ ¦¢

© ¢ ¨¦

¦¢¦¦¦¢¦¢ ¢


¢¢¦¢¦¢¨¦¢¦ ¦

¢¢¦¦¢¢


¦¢¦¦¢¤¦¤¦¦¦ ¦¦¦


¢¢ ¦

¦¦¢¦¢ ¤

¦¢¡¢¢¦¢

¦¦¢

¢

¦¢¦¢¢¦¦

¦¢¨¦ ¦ ¦


¢ ¢¢¢¢

¢¦¦¢¦¢¦¢¦


¢¢¢

¢¦¢¢

¦¢¦¢¢

¢¢¨¢¦¢¢¢¢¢

¨¦¦¢¦ ¢

¦¢¢¢¦

¢¦¢¢¦¢¦¢§

¦¦¢¢¦¢¦§

¢¢¦¦¦

¢¢¢¦¢¢¢¢¢¢¨¦¢¢


§


¦¢¦¦¦

¢¢¦¢¦¢¢¢

¢¢¢¦¦¦¦¢¢¢

¢¢¢¦¨¢¢¦


¢¦¦¢¢¦¦¢¦

¢¦¦¢¢¢¦¢¢¢¢

¢¦¦¢¢¦

¦¢¢¦¢¢¢¦¢¦

¦¢¦¢¦¦¢¢¦

¢¢¢¦

¢¢¢

¢¦¦¦¦ ¢¦¢


¢¢¢¢¢¦¦

¦¢¦¢¦¢

¢¦¦¢¢¢¢¢¢


¢¦¢¦¦¤¦¦ £¤ ¦¤¦¤¦¦ ¦¤¦¦¦


¦¦¢¢¦


¢¢¢¦¦¢¢¦

¦¦¢¦

¦¢¢

¢¢¢¦

¢¢¢¤¦¦

¢¦¢¢¢¦

¢¦¢¦¢¦¢¢¢¦

¦

¢¦¦¢¦¢¢¢

¦¦¢¦¢¢¦

¦¦¢¢¢¢¢

¢¢¢¢¦¢¢¢¢

¦¢¢¨¢¢¦

¢¦¢¦¢

¢¦¦¦¢

¢¦¢¦¦¦

¦¦¦¢¢¢¦¢¢¢¢¢

¤ ¦ ¢

§

¤¦¢¦¢¢¢

¦¢¦¦¢¢¦¦¤

¦¢¦¢¢¢¢

¢¢¢¢¦¢¢¢¦

¢ ¦ ¢¢ ¦¥


¦¢¢¦¢¢¢£¤

¢¢¢¢¦¢¢¢¢¢¦¦¤ ¤¦¦¢

¢¦¢¢¦¢¢¦§¦

¥¦¦¦¢¢¢


¦ ¦¢¦¢¢¢¢

¦¢¢ ¦¢¦

£

¢¦¢¢¢

¢¦¦¢¢¢

¦¢¢¤¦¢¦¦¢¢¢


¦¦¢¢¢¦¢

¢¦¢¢¢¢¦¢¤¦¢¦¦

¢¢¦¦¦¢

¢¦¢¢¢¢¢¢


¦¢¦¢¢¤¦¢¢¢¢¢

¢¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥

¥¥

¥¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥¥©

¥¥¥

¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¡


§

¥

©¥¥¥¥¥


¥¥¥¥©¥

¥©

¥¥


¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥¥¥


¥

¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡

£¥£££££

££££££££

£££££


©¥ ¥¥¥©¥

¥¥¥¥

¥¥¥¥¥

¡©¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥ ¥¥¥

¥¥¥¥¥©¥¥¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥©¥¥¥

¥ ©¥©¥©¥¥¥¥

¥¥¥¥ ¥¥¥

¥¥


¥¥¥¥

¥¥¥¥

¥©¥¥ ¥©¥¡©¥¥¥¥¥¥¥


¥¥¥


¥ ¥


£¤¡

¥


¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥©¥

¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥ ¥¥

¥

© ©
¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥

¥

¥¥¥¥¥¥¥¥

¥

§ ¥

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¡¥¥©

¥¥¥¥¥¥¥¥

©¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¡¥¥¥¥¥¥

¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥©¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥

¥¥ ¥¥¥ ¥

¥¥©¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥¥©¥

¥©¥¥¥¥¥¥


¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡


¥¥¥¥¥¥ ©¥¥

¥¥¥©¥¥¥¥¥¥


¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥


¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥ £ ¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥


¥¥¥¥

¥¥

¥

¥¥¥¥©¥¥¥


¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥


¥¥¥¥¥¥©¥¥

¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥
¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥

§

§

¥¥¥¥¥¥¥

¥¥§

¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥

¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥

¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥¥

£


£¤¡

¥
¡

¢ £
¥¤§¦¡¨

¢


©
¨

¥©¥¥¥


¨¥¥¥

£ ¥
¨


¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥

£

¡¨

¡¨

§

£¥

¤¦¡¨§¡¨

¤¦¡¨

¤§¦


¨
§¤§¦

¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥

¥

¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥©¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥

¢

¢


¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡

¥¥¥

¥¥¥¥¥¡

¥¥¥¥¡¥

¥¥¡

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¡¥

¥¥¥¥¥¡¥¥

¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥

¥¥¥¥

V(z), unitate arbitrarioak

E v

A 10

A 1

A 2

A 20

0 z 1 z im

z, unitate arbitrarioak

£¥£££££££

£££££££

§

¤§¦¤§¦£


¥¥¥ ¥¥¥


¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥ ¥¥

¥¥


£¤¡

¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥

¥ ¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥

¥¥


¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥ ¥ ©¥¥


©

¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥¥©©¥¥¥¥

¡¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¡¥©¥¥¥¥¡¥

¥¥¥¥¥¥¥


¥¥¥

¥¥¥¡¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¡¥¥

¥

¥¥

¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥ ¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥

¥

¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¤¦¥¥ ¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥


¥¥¥¥
¤¦


¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡

¥¥¥¥ ¥¥¥

¥¥¥¥¥


¥ ¥¥


¥¥¥¥©¥¥


¥¥

©¥¥¥¥ ©¥

¡¥ ¥¥¥


¥

¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥


£


¥¥¥§
£


¥¥¥¥¥¥


¥¥¥¥

¥¥


¥¥


¥¥¥¥¥£


£


¥

©
¤¦

¥¥¥

¥

¥¥¥¥¥


¥¥¡¥¥©¥¥

¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥


¥¥¥


£¤¡


¥¥¥¥

¥¥¥¡

¥

¥¥¥

¥

¥¡¥¥¡¡¡¥

¥¥¥

¥¥¡¡¡¥¥¥¥¥¥¥¡


¥¥¥¥

¥

¥ ¡¥¡¥¥¡¡§¡

¥

¤§¤¡¡¥¥¡¡

¡

§¥¡© ¥¡¥¥¥¡

¡¥¡¡¥¥¡

¥¥¡¥¥§¥¡¡

¥¡©¥¡ ¥¡¥¡¡

¥§¡¥¡¡¡¡¥¥¡

¥¥¥¥¡¥

¡ §§¡¥¡ ¥

¡¥¡¡¥¥

¤¤ ¡¥¥¡¡¡¥

¥¡¡§

¥¥¥ ¥¥¡¡¥

¥¡¥¡¡¡¡¥¡

¡¥¥¥¡¥¥§

©

¡¡¡

¡§¡¥¡¡¡¡

¥§¥¥¥¡

¡¡¡

¥¡¡¡¡ ¥¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡§¥¡

¥¡¥¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¥¡

¥ ¡¡¡¡¡¡¡

¥¡¡


©

¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡

£¥¥§££££

££££

£££

¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡§§¡¡

§

££££

©£££

¡¡¡¡¡¡


£¤¡

¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡

£ ¡¡¥

¡¡¡¡

¡

¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¥¥¡¡¡

¡¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡§¡¡¡¡¡¡

¡


¡¡¡©¡ ¡¡¡¡


¡¥¡¡¡¡¡

¡¡¡


¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡§¡¥¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡

¡¡¡


¡¡¡

¡¡¡¡
¡


¡¡¡¡

¡¡¡


©

¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡©


§

£


©

¡¡¡¡§¡ ¡¡

©

¡¡¡¡

¡ ¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡§¡¡¡


¡¡¡§¡¡

¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡


¡¡§§¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡
¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡§

¡

¡¡


¡¡§¡¡¡¡¡¡

¡¡

¥

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡§¡¡

¡¡¡

¡¡¡¡


¡¡¡¡

©


£¤¡

§
¡¡¡££


¥¡¡¡


©


¡¡

¡¡

¡¡¡¡¡¡

¡¡

¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡


§ ©

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡
§¡¡¡¡§


¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§


¡¡¡¡ §

¡¡¡¡ §¡¡¡¡

¡¡¡¡
¡¡¡§¡


©¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡¡¡¡¡


¡ ¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§¡¡¡¡


¡¡¡

£

¡¡

£

£¤¦


¡©
¡¡¡¡¡

¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡


¡


¡¡


¡¡¡

© ©¡¡¡¡

¡

¡¡¡¡


£¤¡

£


§

£
£

£


£


£© ©


¤¦


©©

¤§¦© ©
¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡


¡¡

¡

¡¡¡§¡¡¡

§¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡§¡¡¡

§¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡§¡¡¡

¡¡¡¡¡¡§¡¡¡¡¡¥

¡ ¡¡¡£¢

¡
¥¤

§¦©¨£©


©

¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡


¨¡¡¡¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡

¡¡¡¢
¤


¡¡§¡¡

¡¡¡

¡¡¡¡¡¡
¡

¡¡¡¡


¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¢

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

©¡¡¡¡


§ ¡¡¡¡¡¡¡

¤ §


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡


¡¡¡£¢

¡¡¡

¡¡

¡¡£¢¤


¡¤¡

§¦¨£

§

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡ ¡

¡¡¡

¢

§¡¡¡¡


¥¡¡§¡¡¡¡ ¡

¡¡

¡§¡ ¡¡¡


¡¤§¦¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡

§¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§

¡¡¡¡¡¡¡

¡

¥§¥¡¡¡¡§

¡¡¡¡

¡§¡

¡¡¡¡¡§

¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡ ¡¡¡¡

¡¡§¡¡¡¡¡¡¡¡


£ £


££££££££

£££££££

¡¡

¡¡¡¡¡¢¡¡

¡¡¡¡¡¡

¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡§¡

©


©

¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡§

¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡ ¡¡¡¡

¡¡¡¡

¤¡¡¡


¡¡¡¡¡¡ ¡¡

¡¡

¥¡¡¡¡¡


A sk (Q=0.5,z)

A sk (Q=0.5,z)

2

1.5

1

0.5ε i =0.1535 a.u.

ε i =0.1689 a.u.

ε i =0.1846 a.u.

ε i =0.2004 a.u.

0

0 2 4 6 8 10

z (a.u.)

5

4

3

2

1

Ag (100)

Ag (111) SS

ε i =0.1687 a.u.

ε i =0.1779 a.u.

ε i =0.1845 a.u.

ε i =0.2023 a.u.

0

0 2 4 6 8 10

z(a.u.)

££

¥£££

£££££

£§££££¥££

£££££££££

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡§¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡


¡ ¡¡¡

¡¡¡¡§

¡¡¡¡

§¡¡¡¡¡¡¡

¤ ¤

¡¡¡¥¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¡

¡


¡¤§¦¡

A sk (Q,z)

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

0 0.05 0.1 0.15 0.2

ε i (a.u.)

Ag(111)

Ag(100)

£££££§

£££££©

££

£

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§

¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡¡

¡¡

¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡

§
¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡§©¡¡

¡¡¡§¡¡¡

§

¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡

¤ ¡ ¤

¡¡¡¡¡¡¡¡


¤

¡

¡§¡¡¡¡ ¤


¡¡¡¡¡¡


¤

¡¡¡¡


¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¤

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§

©


©©

¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡

£££££££ £¥

£££££


£ ££

¡¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

§ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡

¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡

¡¡§¡¡


¡

¡¡¡§¡¡¡¡¡¡§¡

¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¥

¡

¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡

¤ ¤

¡¡§¡¡¡¡¡


¡¡§¡


¡¤§¦¡

Im χ(Q=0.5,z=z’=5 a.u.,ω)

9.5e-05

9e-05

8.5e-05

8e-05

1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3

ω(a.u.)

Ag(100)

Ag(111)

£¥££££££

§£££££££££

£££


§


¡¡¡§¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡§¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡§


¡¡

¡¡¡¡¡

§¡¡¡¡¡¡
¤

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡§¡¡¡¡¡¡¡


¤

¡¡¡¡¡

¡¡¡¢

¡
©

©


¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡


¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¢

Γ (a.u.)

i,Kpar

0.01

0.001

0.0001K par =0.001 a.u.

¤§ ¤ ¡¡§

K par =0.0691 a.u.

K par =k F /2

1e-05

0 0.05 0.1 0.15 0.2

ε i (a.u.)


££££££

££

££

££

£££££

£££££

£ §£££©


£££

£§¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¤

¡¡¡¡§¡

¡

¡

¤ ¡¡¡¡ ¡¡¡


¡¡¡¡ §¡¡¡¡

§

¡¡

¡¡¡¡§

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡


¡¤§¦¡

¡¡¡¡¡ §

¡§¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

Γ i (a.u.)

0.0001

5e-05

z 0 =5 a.u.

Ag (111)

Ag (100)


0

0 0.05 0.1 0.15 0.2

ε i (a.u.)

£££££££

££££££§

££©£££££§

£

£

£


¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡

¤

¡¡¡

¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡¡

¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡

¥

¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡§¡¡§¡¡¡¡

¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


Γ (a.u.)

0.01

0.001

0.0001

1e-05

¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡

1e-06

3 4 5 6 7 8 9

z 0 (a.u.)

Ag (111)

Ag (100)

£££££

£¥§££££££¥£

££


£££££¥££

¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§

¡¡


¥


¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡ §¡¡


¡¡¡¡

¡¡ ¡


¡¡¡§¡

¡¡¡¡¡¡¡¤§

¡¡¡¡ ¡

¡¡¡§¡¡¡¡

¡¡¡

§¡

¡¡

¡¡§¡

¡¡¡

¤

¡¡§¡¡¡


¡¡¡¥¡¡¡¡


¡¤§¦¡

Ioi-frakzioa

0.1

0.01

0.001

φ=1.35 o

Ag (111)

0.0001

0 2 4 6 8 10 12 14

E 0 (keV)

xafla+1D potentziala

Wethekam et al.

©¥§££££ £ £

££££§

£

£££££££

¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡

¡¡

¡¡¡¡¡¡

¡¡§

¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¥ ¡¡ £

¡¡ ¡¡¡


¡¡¡


£¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡§¡¡¡§


¡¡

¡¡¡¡¡ §


¡

¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡


¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡


¡¡¡¡¡

¡¡¡ ¡¡

¡¡¡

¡¡ ¡¡¡¡¡

¡


¡

¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡ ¡

¡¡§¡¡¡¡¡§¡¡

¡§¡§ ¡¡¡¡


¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡¡

Ioi-frakzioa

0.01

0.001

0.0001

0 1 2 3 4

E 0 (keV)

Bandurin et al. Ag(111)

Bandurin et al. Ag(110)

Ag (111)

Ag(100)

££


£££££

£¥

££

££££

£££

££

££

¥¡¡¡¡¡¡¥¡¡¡¡

¡¡¡ ¡¡§

¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡§§¡¡¡ ¡¡¡¡


¡¡¡¡¡


¥¤¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡

¡

¡¡¡¡¡¡§¡¡¡¡¡¡¡

¤


¤

¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡§


¡¡¡¡¡¡¡£¢


¡¡¡¡¡

¡¡¡ ¡¡¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¥¡¡¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡¡


¤

¥¡¡¡¡¡¡¡¡

§

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

§¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡§¡


¡¡¡¡§¡¡¡¡¡

§¡¡¡¡¡

¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡

¡¡¡ ¤

¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡¡§¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡§¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡§¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡

¡¡¡§¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡

¡ ¡¡¡


¤¤¨¥¨¦¡¤¡¤¡

¡£¢¥¤§¦©¨§¨¡¤¡©£¡¤¡¡¦¡

¡¤¡¡¡£¡¦¨¢¡£¢¡


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¥¡¡¡¡¡¡

¡¡§¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡


©
¡ £ ¡¡
¡¢¤£

§

£ £ §¡¡


§¦¥ ¥


£


¨§¡©

£ £ £

££¥ ¥£

¡¡££¡ £§¡£©


£

££§£¡££ ¡¡ ¡

¡£


¦¤¤£¡ ¦ ¥


¥ £


¥


¡

¡£

¡£ £¡


¡£ ¥¡

££ £ §

§ £


§


¥£

¤


£
§£

¡£¡£

¡§


£


¡£

¥
§

££¡ £ ¡¤ ¥


¡£


£¡

¡

££ §


¡£

¡ ¡ ¤¡


£ ¦¥§¥ ¥

£¡

¡ £ ¡ ¡

£

¡¡§£ ¡

£§£ ¦¥£

¡¢£ ¡¢¢¤£

¡¢£

¥£¡


¢ ¦¤¤


©


©

©

¡¡£ §

£

¡ §¡ ¦¡§

¡

¦

¥¡

£¡£ ¥£ ¥¡

¥ £¡© ¡¢¤£

¡ ¥£ ¡


¡ ¡¢¤£ £ §£ £¡


¦¥£§ §¡ ¡ ¡ £ £

¥ ¡£


¦¥£§ ¦£

¡¢¤£¡¡£§ §£ ¢¢


¡£


¦ ¦¦

¢

£¢¥¤§¦©¨¡¦¦©¦©¨¦©¦©¨¦¡¦©¡¤

¨¦©¡¦¨¡¥¤¦©¨¦©£¦©¦©¡ ¦¡

¢¥¤¥¦©¦©

¨¦©¦©¨¦©¡¨¨¦©¦©¨¨¦¨

¦¦¡¦©¨¦©

¦©¨¦©¦©¦©¨

¡¡ § ¥¤¦©¨¦©

¡¨¡


§

¦


¢

¡£
¡£


§ ¡


¥¥¡


¡

¡

£

¡¡¡

§ ¡


¥


£ £
¡£

§ £ ¦ §¡

£§

¡£


¦ ¦¦

¢

¡£

© ©

¥ ¡ ¡©

¥


§ ¡£


¡£


¡£ ¥©©©¥©

¡£


¥ ¥£¡

¥©

¡¢¤£ £ £ ¥ ¡£ ©£¥

§
§


¥©


¡

£¥££

£ ©


¡¢£


§
¡
¡


¢

¡¢¢¤£

§

¡¢£


¡¢£

¥© ¡

¥ £ £§

¡¢£

¡


¦ ¦¦

¢

¡


¡¢£

§¡¢£

§

©¥©© © ¥£ ¦

¥

¥ ¡

££¥


¥©©§§

© ¡¢¤£ ¥

¥ ¥££

£

£


£

¡¢£

¤§

¡¢£


£


¥©

¢

¡¢£

§


¡£


£


§ §


£ £© ¦¡¢¤£
§


¡£


¦ ¦¦

¢¥©


§


§ §§
¦ ©


¡£¡£

¥¡ ©£

£

§
§

§

¤

§

§

§ §§


§

¡£


§

¥©¡
£


§


§


¡¢


§ ¡£

¡£

¡£

¡£


¦ ¦¦

¢¢
§


¡

¡£


©

© ¥¥©£¥¥£¥


¥ ¥£

££ £¥£¥ ¥

£¥£©¡

£© ¦¥¥©£¥

¡

¦£¡ ¥

£¥¥£ ©


¥££

©£

¡ §£ §¡ £

¥¥£


£©£££©£


¥ ¡ ¥¥£¥©£© ¥¡

¥¥£¦¥¡ © ¥££

£ ££

¥£©¥¡


¥£§££¡

£¥§£¥ ¦

¥©£©¥£¥


§£ £§

¡ ¥¥££

£ ¡ §££¥£

©

£©¥£ £¥©¥

©¡

¢¢¢


¤

¥¥¥§

¢¢

£ ©©

§¡ ¥

¥¥£¡

££

©£££¥§

§¡ ¡

£© ¥

§£¥© £

©£¡

£©

¥©¦

¥©

© ¥ ¡

©¥© ¡ £¦


£¥¥© ¥

§¡

£ £¥ ¡

¥ ¥©£¥¥©

© ¥ ¡ £¥£¥ £¥

¥ ¥ ¥¥£ ££© ©£¥¡ ¡

¥¥ ¡ ¥©¥£

¥ ¡© ¥ ¡

¥ ¥ ¥ £¡


¢¥ ¥¥£¡ ¡¢ ¢¢£¡ ¡

¡ ¥ ¡ £ ¡ ¡ ¥¡¡ ¥¡ ¢

¡¡¥¡¡ © ¢£¡

¥¡¥¡ ¥¡

¢£¡ ¡©¥¥

¡ ¡ £ ¡ ¥¥¡¡ ¢£¡

¡ ¥ ¡ ¥¡¡ ¥¡

¡ ¥¡§¢ ¢£¡

¡

£¦¥ ¡¥ ©¡ ¡£¡¡ ¡¡ ¡ ¢

¡

¡ ¡ ¡¡ £¥¡¥¡ ¢£¡

¢£¡

¡¡ ¥¡£ ¡¡ ¥¥¡ ¢£¡

¡¡ ©£ ¢¢£¡ ¡¥¥¥¡¡

¡¥ ¡ ¡ ¢¤ ¢£¡

¢¢¥ ¡

¢¡ ¥¥ £¡¥¡ ¢£¡ ¢ ¡£ ¡ ¡¥¡ ¢¢¤£¡

¢ ¡¡¦¥

¡

¡¨¡ ¥¥¡¡ ¡¡¡

¢£¡

¡ £¦¥©¡ ¡¡¥¡ ¡¡ ¢ ¢£¡

¢ ¡ ¥§ ¥ ¢£¡

¢¢


¡¡¡ ¡

¢¢

©¡ £¢¥¤§¦ ¢ ¥ £¥ ¢£¡

¡¡

¢¤ ¡¡¥¡¢ ¢£¡

¢ ¡ £££¡

¢ ¥© ¡ ¡¡ ¡¡ § ¡ ¢£¡

¡ ¡¥¡ ¡§¡§¢ ¢£¡ ¡

¡ ¥¡¥¡ ¢¢¤£¡

¢¡

¡ ¡¥¥£ ¡¡© §¥¡ ¡¢¢ ¢£¡

©¨ ¨§¤ ¡¨¡ §¥ £ ¢£¡ © ¡¡

¥£¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¥ ¡ ¡¥ ¡¡


¥§¡£¢§¦ £

¡

§ ¡¡ ¡¡

¢£¡ ¢

¢£¡

¡¡ ¥¥¡¥¡ ¢£¡

¡¡

¢£¡

¡ ¡ ¥¡¡ ¢£¡

©¡©

¡ ¡ ¡ ¡£¡ ¥¥¡ ¢£¡

¡ ¡ £ ¡ ¥¡£ ¡ ¥¥¡¢

¡ £¡

¡¥¡¡

¡§¡¡¢¤

¢ ¢

¡¡ ¥¡¡ ¥¡¢ ¢£¡


¢¤£¡

¥£££ ¡¡¥¡ ¢£¡

¡¡ ¤¡¡¡ ¦¡

¡ ¥£¥¡¥¡¢ ¢£¡ ¡

¡ ¦ ¡ ¦£ ¡ ¥¡¡ ¢¤£¡


¢¢£ ¡¡ ¥¡¡ ¥¥¡ §¢ ¢£¡

¡ ¡ £¥¡¥¡ ¢£¡ ¡

¡ £ ¡ ©£¥¡¡ £¡

¡¥£¥¡¥¡ ¢£¡

¢

££ ¡© ¥£¥¡¥¡ ¢£¡

¡¡

¡ §¥ ¢¥ ¢£¡ ¡¡

© §£¢

¢

¡

¢£¡ ¥¡ ¦£ ¡¡ ¡¡ ¥¡¡ £

¥¥¡ ¢£¡ ¡

¡

¡¡ ¡£¡ ¥¡§¢ ¢£¡ ¡

¡¡ ¥¡ ¡¡¥¡¥¡¥¢¢ ¢£¡

¥¡ ¡ ¡ ©¡ ¥¡¡

£¡ £© ©¡©

¡¡ ¡ ¢ £¡

¡ ¡ ¥ ¡ ¥¡¡ ¥¡

¥¡¥¡ ¢£¡

¡ ¡ ¥ ¡¡ ¡¡ ¥¥¡ §¢ ¢£¡


¡¡

¡ ¡ ¥ ¥¡¡ ¡¡ ¢£¡

¡

¢¥ ¡ ¥¥¡¡ ¢ ¢£¡

¡¡¥¡¡ ¥¡

¢£¡ ¡©¥¥¥¡¥¡

¡¡ ¡ ¡ ¡¥ ¡¡¥¡¡

¡ ¥ ¡ ¡ £ ¡¥¡¥¡ ¡¢ ¡¡

¢£¡ £¥¡¡ ¢ £¡

¡

¢£¡


¢¢

¡ £ ¡ ¥¡¡ ¥¡

¢£¡ ¡©¡© ¡¡

¡¥¡¥¡ ¡¢ £¡


¡ ¡ ¡ ¡ ©¥¥¡¥¡ ¡ ¡

¡¥¡¥¡ ¢£¡ ¢

¢£¡

¡¡ £ ¡¥¡¥¡¢ ¢£¡

¡ ¥ ¡ £ ¢ ¥¡¥¡ ¢£¡

¡ ¡

¡ ¡ £§¥¡¡ ¡ ¢£¡

¡

¡¡

¥ ¡¡ ¡¥¡¡ ¢£¡ ¡

¡


¥ £ ¡¡ ¡ ¡¡ ¥¥¡ §¢

¡

¢£¡ ¡¡ ¡ £ ¡©¡© ©¥¡¥¡

¢¤£¡ ¡¡

¡¥¡¡ ¥¡¢ £¡

£©¡ ¡ ¡¡ ¥¥¡ ¢¢¤£¡

¡

¡ ¡¡ ¥¡¥¡ ¡

¡¡

¡¥¡¡ ¥¡ ¢£¡


¢£¡

£¥¡¥¡ ¡ ¢¤ ¢£¡

¢ ¡ ¥ ¡ ¥ ¡ ¡ ¥¡¡ ¥¡

¡ ¢£¡

¥¡ ¢£¡

¡¡ ¥¡¥¡¢¢ £¡

¡©¥¥¥¡¥¡

¡ £¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¥¡ ¡


¡¡ ¡ ¡ ¥¡¥¡ ¥¡¢ ¢£¡

¢ ¢£¡


¢¢¤¡¥£ ¢ ¢£¡

¡ ¡¡¡¥¥¡ ¡¥¡ ¢¢¤£¡ ¡¡¥¡

¡¡ ¥¡¥¡ £¡

¡¡ £¥¡¡ ¢£¡


¡¡

£¥¡¡ ¢£¡ ¡¡

¢¥ ¡ ¥ ©¡¡£¡£¡ ¥ ¡ §¡¡

©¡¡£§¡¡

¢£¡ ¢£¡ ¡¡ ¥ ¡¡ ¥ ¡¡¥¡ §¢ ¢£¡ ¢

¡ ¡ ¥ £ ¡¡ ©§¡§¡¢ ¢£¡


¡ ¡ £§¡¡¢ ¢£¡


¡ ¡¥¡¡ ¡ ££ ¡ §¡¡¢ ¢£¡

¡ ¡ £ ¡£§¡¡¥¢ ¢£¡

¡ ¡ £¥¡¡ ¢£¡


¡ ££ ¨¡ ¥¡¡ ¢ ¢£¡


¢

£¡ §¡¡ ¢£¡

¡ ¡

¢¥ §¡§¡ ¢£¡

¡ ¡ ¥¡¥¡¢¢ ¢£¡


¡

¡ § ¡ £§¡¡ ¢ ¢£¡

¡

¡ ¥¡ ¡ ¡¡ ¡ ¥£§¡¡ ¢¢

¡¡ ¥¡¥¡ ¢ ¢¢¤£¡


¢£¡

££ ¡ ¡ §¡¡ ¢£¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ £ ¥¡ § ¢£¡

¡¡


¡ ¡

¢¢

¢£¡

¡¥¡¥¡

¥¡¥¡¢£¡ ¢

¡¥¡¥¡ ¢ ¢£¡

¢¢ ¡ ¡¥¡ ¢¢ ¢£¡ ¢

¢

££ ¡ £ ¡ ¥¡¡¢¢ ¢£¡ ¡

¡ ¥¡ ¢ ¢£¡

¢ ¡ £ ¡ ©¡

¥¡¡

¡¡ ¥¡¡ ¥¡


£¡ ¢ ¡

¡

¡ £ ¡ ¥¡¡ ¥¡ £¡

¥¥£ ¢¤¢

¡¥ ¡ ¡ £¡ ¢¡ ¥£§¡§¡ ¢£¡

¢ ¡¥§ ¥¥¡¥¡¢¤ ¢£¡ ¢

¡

££ ¡ ¡ ¡ ¡ £¡¡ ¥¥¡

¡¡

¢£¡ ££¥¡¥¡ ¢ ¢£¡

¢¢ ¡¡ £¡

¥

¡ © ¡¥¡ £¡ § ¡ ¡¡

£¡

¢¢

More magazines by this user
Similar magazines