Ladda ne i PDF-format, 122 kB - Evira

evira.fi

Ladda ne i PDF-format, 122 kB - Evira

med namnet på alla produkter som fi nns i

förpackningen samt deras ursprung. Sort och

handelsform måste också anges på förpackningen,

om detta krävs i den aktuella produktens

handelsnorm då produkten säljs ensam. Till

exempel om både gröna och mörka vindruvor

packas i samma ask måste bådas sort och ursprung

anges: ”Thompson Brasilien, Flame Chile”.

Märkningskrav i annan

lagstiftning

Det är skäl att komma ihåg att märkningarna

på frukt- och grönsaksförpackningar regleras

av fl era olika lagar. Till exempel ekologiska

produkter måste förutom de obligatoriska förpackningsmärkningarna

enligt handelsnormerna

också förses med märket för ekologisk kontroll.

Bearbetade produkter, till exempel sopp- och

grytrotsaker, betraktas däremot som livsmedel

och för dem gäller förpackningsmärkningar

enligt livsmedelslagstiftningen.

Undantag är råvaror för

industrin samt torgförsäljning

Kravet omfattar inte frukt och grönsaker som

ska packas av ett packeri eller som är avsedda

som råvara för industrin. Märkningar krävs inte

heller då producenten själv säljer produkten

direkt till konsumenten som gårdsförsäljning,

självplock eller på torget.

Förpackarens uppgifter

Förpackarens namn och adress måste uppges

på alla förpackningar. Med adress avses minst

postnummer och postanstalt. Ett land som

nämns i samband med förpackarens adress

uppfattas inte som produktens ursprungsland.

Exempel på märkning av frukt och grönsaker

som skall sorteras enligt handelsnorm.

ISBERGSSALLAT KL I

URSPRUNGSLAND FINLAND

ODLARE / PACKARE

ROSA KÅLLAND

GÅRDSVÄGEN 5

11010 KÅLLANDET

ANTAL 12 st

Finländska jordgubbar 250 g

1 klass

Packare: Jordgubbsholmen Kb

Bärvägen 10,

10100 GRÖNSAKSVIKEN

Mera information: www.evira.fi > Växtproduktion

och foder> Frukt och grönsaker

Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

www.evira.fi

More magazines by this user
Similar magazines