28.08.2013 Views

mån.brev okt.pdf

mån.brev okt.pdf

mån.brev okt.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Regnbågen<br />

Oktober 2012<br />

Ännu en höst<strong>mån</strong>ad är till ända. Vi ska ge er lite information om vad vi haft för oss<br />

under denna <strong>mån</strong>ad, samt om vad som komma skall.<br />

I vårt förra <strong>mån</strong>ads<strong>brev</strong> berättade vi att vi skulle arbeta med temat”Årstider”. Vi har<br />

nu ändrat inriktning på detta tema lite grann. Vi kommer att arbeta kring en bok som<br />

heter ”Sagan om den underbara familjen kanin och monstret i skogen”.<br />

Anledningen till att vi vill använda oss av den här boken som tema, är att barnen visat<br />

så stort intresse.<br />

Sen vi lånade boken på biblioteket, har vi läst den åtskilliga gånger på våra<br />

”sagostunder”! Barnen har sedan fortsatt och pratat mycket om boken och dess<br />

innehåll.<br />

För att ge några ex. så handlar boken bl.a djur och natur, empati och känslor, antal,<br />

prepositioner (stor-liten) osv. Sist i boken finns en karta över skogen som barnen<br />

gärna studerar också.<br />

Målen är de samma för detta tema ( finns att läsa i sep. Månads<strong>brev</strong>).<br />

Som ni vet sen tidigare, delar vi in barnen pojkar/flickor på fm. <strong>mån</strong>-ons.<br />

På utevistelsen har barnen då fri lek på gården. Det är full aktivitet. Cyklarna används<br />

flitigt, det har varit mycket sand o vatten lek och lek i lövhögar. Ibland samlar vi oss<br />

för att leka någon gemensam lek ex. ”Björnen sover”. Vi har också, vid ett par<br />

tillfällen, gått på utflykt ner till ”skogen” vid Tångavallen. Där försöker vi koppla<br />

händelser från vår ”temabok” till naturen.<br />

På barnens inomhusvistelse, har barnen förutom fri lek också skapande verksamhet i<br />

vår Atelje. Under <strong>okt</strong>. <strong>mån</strong>ad har barnen bla gjort äppeltryck, målat älgar och<br />

paraplyer. Vi har haft samlingar i Ateljen, där vi pratat kring vår bok och sedan målat<br />

från den. Barnen har även skapat och målat fritt när det har funnits tillfälle till det!<br />

Under barnens fri lek är det fortfarande väldigt populärt med pussel och allt oftare<br />

väljer barnen spel som de vill spela med någon vuxen. Vi har köpt in lite mera lego,<br />

dinosaurier och en dockvagn. Detta används flitigt och har utvecklat barnens lek.<br />

Ibland vill barnen sitta en stund vid datorn (ca 15min per barn) De tränar sig att<br />

använda musen och utföra lite enklare program som vi använder ex. memoryspel.<br />

Vi har haft flera födelsedagsbarn under den här <strong>mån</strong>aden! Alice, Elsa G, Amanda,<br />

Kasper och Elias W har alla fyllt 3 år! Kalasen har vi haft både inomhus och utomhus<br />

lite beroende på väder och antal barn.<br />

Vi har en liten vädjan till er föräldrar också. Ni som lämnar era barn innan frukosten<br />

på morgonen, kom senast 07:45. Det underlättar för både barn och personal.<br />

Mellanmålet äter vi 14:30, så hämta gärna era barn, antingen före eller efter<br />

mellanmålet.


Vi vill också berätta att vi tänkt bjuda in er föräldrar till Öppet hus på Regnbågen, i<br />

slutet av nästa <strong>mån</strong>ad. Vi återkommer närmare med datum och tider om detta!<br />

Även om det är ett tag kvar till lucia, så kan vi redan nu nämna, att vi kommer ha ett<br />

gemensamt luciafirande i Kinnarpshallen. Det kommer äga rum på eftermiddagen<br />

tors. 13/12.<br />

I veckan har vi äntligen fått upp hyllor, där barnen kan ställa upp sina stövlar. Skönt!<br />

Nu slipper det bli så trångt på barnens skohyllor. Det behövs ju en hel del varma<br />

kläder och ombyten nu när hösten snart övergår till vinter!<br />

Avslutningsvis kan vi tipsa om att gå in på vår hemsida, där vi nyligen lagt in ett litet<br />

bildspel på era barn!<br />

121101<br />

Marita, Maria, Ulrika, Britt & Annica

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!