Framgång är summan av många bra saker - Fastems

fastems.com

Framgång är summan av många bra saker - Fastems

Fastems Oy Ab kundtidning 1 • 2008

Framgång är summan av många

bra saker

Metallspecialister träffas på METAV 2008

Vi växer med marknaden

1 • 2008 | 1


SYSTEM

INTEGRATOR

Inledning ..............................................................2

Metallspecialister träffas på METAv ......3

En förändring till det bättre .......................4

Ökad produktivitet genom

automatiserad detaljhantering ...............8

Fastems utvidgar sitt

robotträningsprogram i Sverige .........10

Närmare i Centraleuropa ..........................11

En global unik lösning ...............................12

Succé genom automation .........................14

50% minskad uppriggningstid

hos Doesburg Components ..................15

Framgång är summan av många

bra saker .............................................................16

20% ökad produktionskapacitet

hos Nefit i Nederländerna .......................17

Nyckeln till tillväxt ...........................................18

Motsvara marknadens förväntningar

med automation ............................................19

1+1>2 – Starkare tillsammans! ............20

Fastems webbtidning:

Net integrator startar! ................................21

Lediga stunder ................................................22

Utgiven av FASTEMS Oy Ab

Nr.1/2008

CHEFREDAKTÖR:

Helena Reilin, Fastems Oy Ab

helena.reilin@fastems.com

SVENSK ÖVERSÄTTNING:

Tekniktext AB, Sverige

LAYOUT:

Imageneering Oy

REDAKTIONSADRESS:

System Integrator

Fastems Oy Ab

Tuotekatu 4, SF-33840 TAMMERFORS,

FINLAND

Tel. +358 (0)3 268 5111

Fax: +358 (0)3 268 5000

TRYCKT HOS:

Kirjapaino Hermes Oy, Tammerfors,

Finland 2008

SKRIBENTER:

Per-Olof Carlsson

Klaus Maurmaier

Martinus Menne

Juha Pihlajamaa

Peter Springfeld

Pekka Tuhkanen

Thomas Weinhold

2 | 1 • 2008

Omslagsfoto: Pilatus Aircraft Ltd

”LiFETiME CARE” –

UNdERhåLL Av diNA

SySTEM gENOM

iNdUSTRiAL SERviCES

I n l e d n I n g

de positiva trenderna inom bearbetningsmaskintillverkningen fortsatte år 2007. Förfrågningarna

från utlandet för den tyska bearbetningsmaskinindustrin fördubblades, vilket var en förbättring

jämfört med förra året. Även den inhemska förfrågan ökade något. Prognoserna för 2008 visar upp

en liknande bild, vilket förväntas skapa 110 000 nya jobb inom den tyska metallindustrin.

det är vanligtvis de små till medelstora och relativt unga företagen som växer. de gör affärer inom

EU och har en indirekt förbindelse till den globala handeln. En utmaning för framtiden är att behålla

dessa jobb och andra jobb på lång sikt. En viktig aspekt i detta hänseende är att optimera produktiviteten

med det tillgängliga utbudet. Flexibel, automatisk produktion med höga kapaciteter säkrar

framtida jobb i länder med höga lönekostnader som annars skulle läggas ut utomlands.

Men Fastems motto handlar om mycket mera än automation. För att närma sig målet med 8 760

drifttimmar för bearbetningsmaskiner, måste kvaliteten fastställas över systemets hela livslängd.

den huvudsakliga målsättningen är alltid att behålla fokus på både företaget och systemet.

i planeringsfasen garanterar vi att systemet anpassas optimalt till det enskilda företagets behov.

Rätt blandning av standardiserade produkter och kundspecifika justeringar, kombinerat med beprövad

och testad teknologi, garanterar ett bra pris/prestandaförhållande och bildar basen för ett

pålitligt system. Fastems tycker också att man ska använda sig av engagerade projektledare, som

är ansvariga för att diskutera projektdetaljer med kunden och maskinleverantören. de ser även till

att hela projektet kan genomföras felfritt.

När leveransen är slutförd, tar industrial Services över ansvaret för systemet. de erbjuder olika sorters

service, men har alltid en jämt fördelad fokus på både kunden och systemet. Efter installationen

och idrifttagningen instruerar våra tekniker personalen hur de ska använda systemet, hantera

felfunktioner under garantiperioden, sluta ytterligare avtal, ta hand om reservdelar och hur de ska

genomföra systemutbyggnader och uppgraderingar i framtiden.

Fastems har sålt nästan 700 system sedan 1982, flera av dem är fortfarande i drift. ”Lifetime Care”

betyder att våra kunder och system kommer att föra de positiva aspekterna med Fastems systems

vidare, långt in i framtiden. Teleservice, underhållsavtal, uppgraderingar och anpassning av systemet

för ändrade behov är ett par exempel på ”Lifetime Care”.

Fastems systems produkttäthet i och runt Tyskland har utvecklats så mycket att vi har lyckats samla

företagets alla avdelningar i vårt tekniska center i göppingen.

Men vi nöjer oss inte enbart med att utveckla vår organisatoriska struktur - vi har också en nykomling

i vårt produktsortiment. vår nyaste standardprodukt är FPM (Flexible Pallet Magazine). du kan själv

se detta flexibla och lätt utbyggbara, kompakta pallsystem på mässan METAv 2008. Bland annat

sätter FPM en ny nivå på användarvänlighet.

du hittar oss i düsseldorf i utställningsmonter C32 i hall 15 – vi ser fram emot att träffa dig personligen.

Pekka Tuhkanen

verkställande direktör

Fastems gmbh


Metallspecialister träffas på

FRåN dEN 31 MARS TiLL dEN 4 APRiL 2008 SAMLAS vÄRLdENS METALLExPERTER

På MÄSSAN METAv 2008 i düSSELdORF. dETTA ÄR ETT Av dE viKTigASTE

EvENEMANgEN FöR TiLLvERKNiNgSTEKNiK OCh AUTOMATiON i TySKLANd OCh

EUROPA. METAv ÄR EN UTMÄRKT PLATS FöR ATT håLLA Sig à jOUR MEd dE SENASTE

LöSNiNgARNA OCh UTvECKLiNgEN iNOM PROdUKTiONSTEKNiK.

METAV 2008 presenterar ett brett urval

av de senaste tillverkningsteknikerna i

metallbearbetningsindustrin – från maskiner

och precisionsverktyg, till automationsteknik

och kompletta system i ett

kundorienterat arrangemang. På utställningen

hittar du både standardlösningar

för serietillverkning och skräddarsydda

maskiner för specifika ändamål.

För närvarande har mer än 760 utställare

från 23 länder registrerat sig. De

kommer i det 52 000 kvadratmeter stora

utsällningsområdet att presentera innovationer

och lösningar på tillverkningsproblem.

De internationella mässorna Wire och

Tube äger rum samtidigt som METAV

2008, på mässområdet i Düsseldorf. Ut-

ställare och besökare kan utnyttja samarbetet

och träffa kunder och besökare från

tre olika mässor samtidigt: metallbearbetningsteknik

i en ännu större omfattning!

FPM - STANDARDEN FÖR EN NY

GENERATION AV FLEXIBILITET

Under mässan introducerar Fastems sitt

nya flexibla pallmagasin, FPM, som förbättrar

produktiviteten med flera nya

funktioner. FPM är baserad på konfigurerbara

standardmoduler, vilket innebär

stor frihet att välja storlek, antal maskiner

och kontrollfunktioner. Denna flexibla

standard skapar en kostnadseffektiv lösning

för mekaniska verkstäder, genom

ökad automation och obemannad tillverkning.

MOTSVARAR DINA

PRODukTIONSMåL

Det modulära systemet, FPM, integreras

utan problem med verkstans produktionsmål.

Det minsta systemet består av en

bearbetningsmaskin, en laddningsstation

och en lagerhylla för 12 bearbetningspallar.

Med utbyggnadsmodulerna kan lagerkapaciteten

ökas till mer än 100 bearbetningspallar

och tio bearbetningsmaskiner.

DESIGNAD EFTER ANVäNDAREN

Den nya generationen FPM har ett nytt

kontrollsystem, med ett lättanvänt grafiskt

gränssnitt. Gränssnittet guidar och

hjälper användaren genom de olika uppgifterna

och tillverkningsprocedurerna.

Samma utbyggbara system ger support för

tillverkning av både stora serier och enstaka

artiklar. Laddningsstationen har en

ergonomisk design, som gör det möjligt

för användaren att arbeta i flera olika bekväma

positioner.

Den nya generationen FPM förbättrar

din produktivitet med flera nya funktioner.

För mer information, besök oss på METAV!

1 • 2008 | 3


En förändring till

DET BäTTRE

Varför ett världsledande företag planerar

framtiden tillsammans med Fastems

EN Av vÄRLdSLEdARNA FöR TiLLvERKNiNg Av hELAUTOMATiSKA

vAKUUMFöRPACKNiNgSMASKiNER, MULTivAC, ÄR ETT STÄNdigT vÄxANdE FöRETAg.

dEN LEdANdE POSiTiONEN RESULTERAR i STÄNdigT NyA UTMANiNgAR, BådE idAg

OCh i FRAMTidEN. FöR ATT övERviNNA dESSA UTMANiNgAR ARBETAR MULTivAC

ENdAST MEd PARTNERS SOM dRAR i SAMMA RiKTNiNg OCh hAR LiKNANdE

viSiONER. dETTA ÄR ANLEdNiNgEN TiLL ATT MULTivAC hAR vALT ATT iNvESTERA i

TRE FLExiBLA TiLLvERKNiNgSSySTEM (FMS) FRåN FASTEMS iNOM ETT åR.

Text: Martinus Menne

”Vår första prioritet är tillverkning av vakuumförpackningsmaskiner

för livsmedel,

medicinska sterila produkter och konsumtionsvaror,”

säger B. Sc. Uwe Glöckler,

avdelningschef i Multivacs huvudkontor i

Wolfertschwenden, Tyskland och produktionsanläggningen

Lechaschau, Österrike.

”Vi är marknadsledande inom automatisk

termoformning, våra maskiner formar och

förseglar förpackningar från en folierulle.”

Multivac har ökat sin försäljning i genomsnitt

med 10% de sista fem åren. De senaste

åren har Multivac group haft en omsättning

på runt 450 miljoner euro.

DuBBELT Så MåNGA ANSTäLLDA Och

STÖRRE PRODukTIONSOMRåDE

De sista sju åren har Multivac nästan fördubblat

antalet anställda på huvudkontoret.

Detta har också märkts på produktionsanläggningen

i Lechaschau, Österrike, där har

antalet anställda fördubblats på bara fyra

år. Multivac sysselsätter för tillfället mer än

2 500 engagerade arbetare runt om i hela

världen, hälften av dem arbetar i Wolfertschwenden

och 260 i Tirol. De övriga

jobbar på över 45 lokala kontor runt om i

världen. Som ett resultat av detta har även

produktionsområdet vuxit. Enbart under det

sista året har Multivacs huvudkontor vuxit

med 8 000 kvadratmeter, med områden för

montering, logistik och tillverkning. Den

totala byggnadsytan är 50 000 kvadratmeter.

Avdelningskontoret i Österrike växer också.

På fem år har den totala produktionsytan

vuxit från 9 000 till 15 000 kvadratmeter.

Automatisk förpackningsenhet

från Multivac.

Laddningsstationsområde

på det andra systemet i Wolfertschwenden

– Tyskland.


OPTIMAL FÖRDELNING AV uPPGIFTER

”Grundkonstruktioner, transportenheter

och skärverktyg till våra maskiner tillverkas

i Lechaschau. För detta används huvudsakligen

rostfritt stål. På anläggningen tillverkas

aggregat, moduler och små maskinserier

till Wolfertschwenden. Delarna till dessa

komponenter utvecklas, konstrueras och

tillverkas här. Även maskinerna monteras

här. Produktionslinjen i Wolfertschwenden

är specialiserad på att bearbeta aluminium.

Detta betyder att uppgifterna är fördelade

för att uppnå bästa resultat,” säger Uwe

Glöckler om anläggningarna.

kuNDANPASSADE PRODukTER

Utbyggnaden av monteringsytorna i den

tyska fabriken har också lett till ytterligare

optimeringar av den interna logistiken, detta

känner Uwe Glöckler också till. ”Varje maskin

måste ha allt material som behövs för

monteringen tillgängligt på plats. Aggregat

och enskilda komponenter levereras direkt

till maskinen, vilket betyder att det krävs fria

ytor och arbetsplats runt om maskinen.”

Det är lätt att förstå vad detta betyder

om man besöker monteringshallen, där runt

120 maskiner tillverkas samtidigt. I genomsnitt

levereras upp till 30 maskiner till olika

kunder varje vecka - och alla maskiner är

olika. ”Vi arbetar endast med specifika kundbehov,

även om systemets längd och bredd

spelar en stor roll. Å ena sidan kan kunden

bearbeta foliebredden som behövs för att

Regional försäljningschef Thomas Weinhold

från FASTEMS Göppingen.

1 • 2008 | 5


paketera deras produkter, å andra sidan definierar

maskinens inmatning längden på hela

systemet. Dessutom måste det vara möjligt

att tillverka flera olika typer av förpackningar,

inklusive mycket ovanliga förpackningar.”

FLERA VALMÖjLIGhETER AV

TILLVERkNING, AuTOMATION Och

FLEXIBILITET

Det nya logistikkonceptet har gjort det möjligt

för Multivac att minska uppehållstiderna

på maskinerna i monteringen, vilket

har lett till en tydlig minskning av den totala

tillverkningstiden.

”Den fortsatta tillväxten av företaget

kräver mer än bara fler anställda och större

arbetsområde,” säger Uwe Glöckler. Därför

har den interna processen och procedurerna

förbättrats i Wolfertschwenden, vilket har lett

till ökad produktivitet. Ett bra exempel på

detta är den kontinuerliga investeringen i att

förbättra produktiviteten, även om partistorlek

spelar en avgörande roll beroende på

kundspecifika lösningar. ”Vi utvecklar runt

500 nya delar dagligen, vilket betyder att vi

alltid strävar efter att öka urvalet av tillverkningsmetoder

genom att utveckla flexibla,

automatiska tillverkningsprocesser. För att

kunna göra detta, är det mycket viktigt att

ersätta gamla maskiner, investera i nya produktionsytor,

aktuella bearbetningsmetoder

och nya system.”

kONSTANT ÖkNING AV

PRODukTIVITETEN

När det gäller bearbetningsjobb är ’Gebr.

Heller Maschinenfabrik’ det första valet för

Multivac. I slutet av 2006, beställdes två nya

MCi25 fleroperationsmaskiner för tillverkning

av kundspecifika form- och tätningsdynor.

”Ett system användes för att ersätta en

existerande maskin medan det andra användes

för att öka kapaciteten och produktiviteten,”

säger Glöckler. Ett så pass viktigt köp

måste vara lönsamt redan från början – målet

var att uppnå långa körtider på båda fleroperationsmaskinerna.

”Detta kunde endast

uppnås genom att båda maskinerna anslöts

till ett linjärt system. Inköpet av det flexibla

tillverkningssystemet (FMS) från Fastems i

december 2006 var det logiska steget.”

TuFFA uTMANINGAR

Inköpet av systemet i Wolfertschwenden var

ett resultat av samarbetet med Multivacs avdelning

i Österrike. ”I mitten av 2006 hade vi

en tuff utmaning,” säger Markus Rachbauer,

anläggningschef hos Multivac i Lechaschau.

”Två nya MCH280C fleroperationsmaskiner

från Heller köptes in för att snabbt och enkelt

bearbeta ståldelar till våra förpackningsmaskiner.

Vi tog hänsyn till fleroperationsmaskinernas

optimala kapacitet och letade efter ett

linjärt system som enkelt kunde integreras i

6 | 1 • 2008

“Den som tror att

pall-pooler är rätt

sätt att hantera små

partier bör tänka om.

Vi upptäckte att det

var svårare.”

de rätt begränsade tillverkningsförutsättningarna.”

Fastems kunde leverera och integrera

ett passande system, det flexibla flernivåsystemet

(MLS-MD).

FLEXIBILITET, INTE ORÖRLIGhET

”Med alla andra system hade vi varit tvungna

att höja traversen i taket med en halvmeter

för att kunna få in tillräckligt antal pallar.

Dessutom hade vi varit tvungna att flytta

minst sju maskiner. Vad Fastems har åstadkommit

här är imponerande – MLS-MD

installerades som ett fristående system. Detta

betyder att hyllorna byggdes runt pelarna och

bjälkarna i produktionshallen. Med MLS-MD

erbjuder Fastems ett system med två nivåer,

plats för 55 pallar och en max vikt per pall på

1 500 kg,” säger Markus Rachbauer entusiastiskt.

Ha säger också: ”Våra erfarenheter

med ett existerande linjärt system gav oss ytterligare

skäl att välja ett långsiktigt flexibelt

tillverkningssystem. Vi ville utvidga detta

system med två maskiner. Vi blev chockade

när vi märkte att det gamla systemet inte gick

att använda med de kraftfulla maskiner, som

vi behöver för den flexibla hanteringen av

pallarna. I detta fall hade vi varit tvungna att

skrota hela det linjära systemet.” Uwe Glöckler

håller med: ”Fastems erbjöd sig att lösa

alla problem i nära samarbete med oss. Detta

var också grunden för ett förtroendefullt

samarbete i Wolfertschwenden.”

Produktionschef (Wolfertschwenden, Tyskland

och Lechaschau, Österrike) Mr. Dipl. Ing (BA)

Uwe Glöckler.

MASkINERNAS DRIFTTID hAR ÖkAT

I juni 2007 installerades ett MLS-MD-system

till de två Heller MCi25 fleroperationsmaskinerna

som köptes 2006, denna gång med

tre nivåer och plats för 42 pallar. På det första

skiftet arbetar två anställda med att tillverka


Huvuddator med FASTEMS MMS-styrsystem.

Multivac – Wolfterschwenden – Tyskland.

delar med kort drifttid. I det andra skiftet

laddar en annan anställd systemet med delar

som behöver längre drifttid, han definierar

också kapaciteten för det helt automatiska

nattskiftet. ”Fastems FMS erbjuder oss möjligheten

att rigga upp maskiner samtidigt,

oavsett vad som tillverkas för tillfället. Därför

kan båda fleroperationsmaskinerna köra runt

22 timmar om dan. Pallförrådet möjliggör en

helt automatisk tillverkning på natten och på

helgerna – vilket har en positiv effekt på produktiviteten

och kostnaden per artikel,” säger

Glöckler. ”Den som tror att pall-pooler är rätt

sätt att hantera små partier bör tänka om. Vi

upptäckte att det var svårare.”

LäRA SIG AV ERFARENhET

Markus Rachbauer vet detta av egen erfarenhet

– för en tid sedan kördes två Heller

MCi25 med pall-pooler i fabriken i Österrike.

”Vi trodde först att denna konfiguration

skulle vara effektiv. Vi arbetade i tvåskift med

oavbruten drift runt nio timmar per dag.” Det

var inte tillräckligt effektivt - en förkortning

av hjälptiderna var otänkbart under sådana

förutsättningar.

Uwe Glöckler förklarar: ”Små partier

kräver normalt olika fastsättningsenheter,

vilket betyder att en pall-pool med max sex

platser har sina begränsningar. Även om alla

pallar inte är laddade hela tiden i ett system

(som exemplet från Fastems), kan flera andra

pallar fortfarande förvaras med samma fastspänningssystem

och bearbetas när flera

identiska delar tillverkas inom en kort period.

Först behövde vi inte lika stort lagerutrymme

som systemet på vår huvudanläggning.

Sedan installerade vi fler system, vilket löste

problemet med ett begränsat antal fastsättningsenheter.

Det lönar sig att överväga alla

möjligheter när man väljer mellan en pallpool

och ett linjärt system, vår erfarenhet

med MLS-MD-systemet i Lechaschau visade

detta mycket tydligt.”

PLANERA FÖR FRAMTIDEN...

Systemet levererades i oktober 2007, med fyra

nivåer och plats för 48 pallar. Sedan dess har

en tredje MCi25-enhet anslutits till systemet.

Dessutom planeras en utökning med 32

pallar till MLS-MD i april 2008. ”Då blir ytterligare

74 platser tillgängliga, vilket har flera

logistiska fördelar,” säger både Markus Rachbauer

och Uwe Glöckler, båda två mycket

glada över det nära samarbetet med Fastems.

”Våra finska partners har gång på gång visat

att de har tid att lyssna på våra önskemål och

ta hänsyn till speciella behov. Till exempel

installerade Fastems ett övervakningssystem

på alla enheter från Fastems.” De engagerade

specialisterna från Fastems skrev ett nytt pro-

Anläggningschef Mr. Ing. Markus Rachbauer.

gram, vilket har sparat en hel del tid åt Multivac

angående samling av information om

verktygsanvändning.

...VäRDIGA PARTNERS

Multivac är världsledande inom sitt område

och har ett mycket gott rykte. Detta är en garanti

för en stadig tillväxt i framtiden, detta

vet även Multivac: ”Vår strategi är baserad på

prognoser som visar en konstant ökning av

omsättningen de kommande åren. Detta betyder

att vi måste planera långt in i framtiden

– man måste ha stora visioner. Därför investerar

vi endast i teknik, system och lösningar

som garanterar den flexibilitet som behövs

för en problemfri ökning av kapaciteten de

kommande 10 till 15 åren. Vi tror att Fastems

och deras system spelar en avgörande roll

för våran vision.” Detta påstående bevisar de

genom att planera en fjärde investering av ett

Fastems FMS. Denna gång levereras en extra

kraftig version av MLS till Wolfertschwenden,

med en pallvikt på max 6 000 kg och plats för

22 pallar på två nivåer.

1 • 2008 | 7


AUTOMATiSKA BEARBETNiNgSMASKiNER hAR UNdER EN LÄNgRE Tid vARiT Så

PåLiTLigA ATT dE KAN ANvÄNdAS FöR PROdUKTiON dygNET RUNT. UNdER

idEALiSKA FöRhåLLANdEN, 24 TiMMAR, 365 dAgAR PER åR. dET SKULLE BETydA

8 760 TiMMAR PER åR. MåSTE EN OPERATöR ALLTid övERvAKA BEARBETNiNgEN?

NEj SÄgER dET FiNSKA FöRETAgET FASTEMS, OCh ERBjUdER EN LöSNiNg: dET

MOdULÄRT KONSTRUERAdE FLExiBLA TiLLvERKNiNgSSySTEMET SOM FiNNS

TiLLgÄNgLigT i BådE STANdARdvERSiONER OCh SKRÄddARSyddA vERSiONER.

FöRETAgET jOSEPh vögELE Ag, SOM TiLLhöR dEN FRAMgåNgSRiKA WiRTgEN-

gRUPPEN, hAR FöR NÄRvARANdE TRE SySTEM FRåN FASTEMS i dRiFT.

8 | 1 • 2008

“Asfalt förenar” är ett vanligt uttryck som

används hos vägbyggnadsföretag. Asfaltsbeläggning

används till motorvägar, flygplatser

och cykelvägar. En modifierad Super 1800-2

asfaltspridare för sluttningar användes till och

med för att täta den övre vattenreservoaren

i den kinesiska provinsen Henan, genom att

lägga på ett lager asfalt. Upp till 31 graders

lutning skulle besegras. Detta är en typisk

utmaning för företaget från Mannheim som

är teknologiskt ledande inom sitt område.

Om man tittar på försäljningssiffrorna och

följande statistik, förstår man varför Vögele

Ökad produktivitet genom

automatiserad detaljhantering

Fastems flexibla tillverkningssystem för automatiserad hantering av

arbetsstycken för svetsning och bearbetning

Text: Peter Springfeld

En modifierad Super 1800-2 asfaltspridare för sluttningar användes

för att täta den övre vattenreservoaren i den kinesiska provinsen

Henan, genom att lägga på ett lager asfalt.

AG anses vara teknologiskt ledande inom sitt

område: Runt 300 asfaltspridare levererades

från fabriken i Mannheim factory 1996, år

2007 hade antalet ökat till 1 800, nästan alla

maskiner tillverkades på samma produktionsyta.

AuTOMATION AV

TILLVERkNINGSAVDELNINGAR

Ett stort steg mot automatisk tillverkning av

spridare gjordes på det flexibla tillverkningssystemet

år 2002. Spridare är högteknologiska

komponenter. Detta är ett område som kräver

kärnkompetens, eftersom utformningen

av spridaren avgör kvaliteten på den färdiga

vägen. Därför är också spridarna från Joseph

Vögele AG särskilt intressanta.

”När vi investerade i det flexibla tillverkningssystemet

2002, förbättrade vi vår effekti-


vitet avsevärt,” säger teknikern Klaus Bugert.

Två bearbetningsmaskiner drivs av ett enda

flexibelt tillverkningssystem från Fastems.

Den 26,7 meter långa och 9,7 meter höga

lagerhyllan har plats för 31 maskinpallar, 12

korgpallar och 120 europapallar. Det flexibla

tillverkningssystemet har två laddningsstationer,

i stationerna kan arbetsstycken spännas

fast och loss på maskinpallarna, där finns

även en materialstation som matar in och lastar

av materialet som ska bearbetas.

”Med det här systemet,” fortsätter Klaus

Bugert, ”var vi så nöjda att vi valde ett system

från Fastems när vi designade vårt flexibla

robotsvetsningssystem. Efter sex års erfarenhet

har vi fått detta bekräftat av våra tekniska

data. Till exempel uppnådde Fastems system

upp till 99% av den höga tillgänglighetsgraden

på systemet. Den missade procenten

berodde på service och utbyte av slitdelar.

Generellt kunde vi fastställa att slitaget var

mycket litet. Detta är resultatet, om man

installerar högkvalitativa och slitstarka komponenter.”

ETT FLEXIBELT TILLVERkNINGSSYSTEM

FÖR AuTOMATION AV SVETSROBOTAR

”Svetsningen av spridarna,” förklarar teknikern

Rüdiger Schleidt, ”börjar med metallbearbetningen

och de efterföljande bockningarna.

I nästa steg monteras delarna på en

fixerad fastspänningsanordning för att säkerställa

att Vögeles kvalitetsstandard uppfylls.

När delarna sitter fastspända, svetsas de fast,

”Fyra integrerade svetsrobotar används

i det flexibla tillverkningssystemet,” Schleidt

fortsätter, ”vi har upptäckt att detta var den

optimala tekniska lösningen för våra arbetsuppgifter.

Alla fyra svetsrobotar klarar

av att utföra svetsuppgifterna.” Det flexibla

Fastems-systemet,” tillägger Klaus Maur-

Klaus Maurmaier, Fastems försäljningschef Tyskland, Uwe Jutzi, produktionschef för stålkonstruktioner,

Rüdiger Schleidt, stålkonstruktionstekniker, Siegfried Köhler, chef för produktionen,

Klaus Bugert, tekniker i maskinproduktionen.

maier, Fastems försäljningschef i Tyskland,

är ett MLS-XMD-system med en bärförmåga

på 1,5 ton. Hanteringen av arbetsstyckena

är inget problem för Fastems.” Den

67 meter långa och 6,3 meter lagerhyllan har

152 platser. Transporten av svetsfixturerna

genomförs av Fastems staplingskran. Staplingskranen

transporterar svetspallarna till

svetsrobotarnas roteringsanläggning. Roteringsanläggningen

har tre numeriska axlar,

som roterar och lutar det fastspända arbetsstycket,

så att svetsrobotarna kan svetsa alla

ställen i en plan position, detta säkerställer

kvaliteten på svetsarna.

”Vi har,” poängterar Siegfried Köhler,

”designat det flexibla tillverkningssystemet

så att knappt något material måste transporteras

med gaffeltruck. På så sätt har vi

ett optimalt materialflöde och samtidigt förbättrar

vi säkerheten i detta område.”

Flexibelt produktionssystem med Fastems FPC pallcontainer och en StarragHeckert

HEC 630 Athletic fleroperationsmaskin.

hÖGRE kAPAcITET I MEkANISk

TILLVERkNING

”För ett par dagar sedan,” framhåller Klaus

Bugert, ”kunde vi öka den nödvändiga tillverkningskapaciteten

genom att starta en ny

fleroperationsmaskin. Maskinen har automation

från Fastems, helt enligt vår ekonomiska

strategi. Vi följde de förslag vi fick av

Maurmaier och kombinerade fleroperationsmaskinen

med ett flexibelt pallcontainersystem

(FPC). På så sätt fick vi ett helt flexibelt

tillverkningssystem. Fastems pallcontainersystem

har plats för tio maskinpallar, på

vilka vi kan spänna fast och loss de svetsade

delarna som ska bearbetas och transportera

dem vidare till de två laddningsstationerna.

Vi är mycket belåtna med denna lösning eftersom

detta har ökat vår produktivitet, om

man jämför med tillverkningen av mindre

komponenter i fleroperationsmaskinen. Det

kompakta pallcontainersystemet och den

kompakta fleroperationsmaskinen, ger oss

en stor fördel om vi, som planerat, flyttar till

andra sidan floden Rhen.” ”Våra pallcontainrar,”

betonar Klaus Maurmaier, ”kan omlokaliseras

på en enda dag.”

1 • 2008 | 9


FASTEMS UTVIDGAR SITT

ROBOTTRÄNINGSPROGRAM I SVERIGE

FASTEMS ERBjUdER OCKSå ETT KOMPLETT TRÄNiNgSPROgRAM FöR

iNdUSTRiROBOTAR FRåN FANUC ROBOTiCS, EN LEdANdE gLOBAL LEvERANTöR Av

ROBOTAUTOMATiON. FASTEMS hAR vARiT hUvUdAgENT FöR FANUC ROBOTiCS i

FiNLANd OCh SvERigE SEdAN 1990-TALET, PROgRAMMET ARRANgERAS i SvERigE

FöR FjÄRdE åRET i RAd. i åR hAR PROgRAMMET UTöKATS MEd NyA KURSER.

Det nya träningsprogrammet för Fanuc har

sex kursmoduler, som innehåller relevant

träning och aktuell information. Kurserna

har skräddarsytts för slutanvändare som

dagligen arbetar med robotar från Fanuc eller

system från Fastems.

Träningsprogrammet innehåller allt

från grundläggande robotteknik till avancerad

programmering, maskinvisionssystem

10 | 1 • 2008

och robotens inre PLC. Undervisningen är

flexibel, fokuserande och intensiv. Målet är

att ge kursdeltagarna praktisk erfarenhet av

den senaste robottekniken med kursmoduler

som varar i 2-5 dagar. Kursspråket är

svenska eller engelska.

Kurserna hålls i Fastems nya lokaler i

Kungälv, Sverige, där man även kan testa robotarna.

Tidigare kurser har fått mycket bra

feedback, vi förväntar oss en fördubbling av

antalet kursdeltagare detta år.

Mer information hittar du på

www.fastems.se


FASTEMS gMBh i göPPiNgEN

EFTERSTRÄvAR MER dyNAMiK OCh

SPECiALiSERAd LOKAL KUNdSERviCE.

göPPiNgENS TEKNiSKA CENTER ÄR EN

dEL Av FASTEMS STRATEgi FöR ATT

FöRBÄTTRA dEN LOKALA SERviCEN.

LiKNANdE CENTER hAR ByggTS UPP i

SvERigE OCh USA.

Närmare i centraleuropa

Göppingens tekniska center leds av Pekka

Tuhkanen, Vd för Fastems GmbH, och betjänar

den centraleuropieska marknaden.

Förutom den vanliga servicen, som t.ex.

försäljning, marknadsföring och underhåll,

utökar för närvarande personalen i Göppingen

sin service till allt från leverans till

idrifttagning. Detta betyder att tjänster som

t.ex. installation, idrifttagning, utbildning,

mjukvarusupport, projektledning samt all

service efter försäljning kommer att finnas

tillgänglig i Göppingen. Därför kommer

också antalet specialister att öka i framtiden.

FLER EXPERTER, MER FLEXIBILITET

”Med fler i experter i Centraleuropa kan vi

ge snabbare och bättre service. Till exempel

kan vi förbättra projektledningen, utbildningen

och installations- och idrifttagningsservicen.

Samtidigt som teamet växer, kan

vi ge bättre service för ombyggnader och

modifikationer,” säger Pekka Tuhkanen, som

har över 25 års erfarenhet hos Fastems

den tyska marknaden.

”Vi på Fastems är väldigt stolta över

att cirka 70% av våra flexibla tillverkningssystem

utökas och/eller modifieras efter

leverans. Detta är också ett bevis på att våra

kunder blir tillfredsställda. I framtiden kommer

vi även att kunna utföra dessa uppgifter

lokalt.”

”En bättre lokal service ger våra kunder

flera fördelar. Till exempel kan vi ge kurser

på kundernas modersmål. Detta är en fördel

för våra kunder. Eller man kan också säga att

det är en nödvändighet,” säger Tuhkanen.

TILLGäNGLIGA SPEcIALISTER

Att Fastems produkt- och mjukvarospecialister

kommer ut till de lokala områdena,

betyder att expertis alltid finns tillgänglig

för Fastems kunder. ”Detta betyder också att

vårt försäljningsteam kan få snabb support

vid alla tekniska frågor. Pålitligheten för våra

kunder ökar också eftersom personal med

specialkunskaper alltid finns nära till hands.

Till exempel behöver de inte vänta på att

vi måste prata med våra tekniker i Finland

eller att de måste resa från huvudkontoret

för att lösa problemen här nere,” förklarar

Pekka.

”Eftersom Fastems är ett företag som

sysslar med systemintegreringar, förhandlar

vi ofta om modifieringar av ERP, CAM,

eller gränssnitt till bearbetningsmaskiner.

Till exempel vill kunden ofta ha ett par extra

funktioner. Nu blir vi bättre på att ordna och

producera modifikationer lokalt, detta är en

stor fördel för alla inblandade i ett projekt.”

LIVSTIDSSERVIcE

”En annan viktig fördel är att det nya tekniska

centret kan erbjuda livstidsservice för alla

Fastems produkter och lösningar inom detta

marknadsområde,” påpekar Tuhkanen.

”Eftersom vi är en del av Fastems Industrial

Services, kan vi erbjuda ett komplett

servicepaket, från förebyggande underhåll

och systemkontroll till skräddarsydd utbildning.

För närvarande erbjuder våran teleser-

vice hjälp under alla veckodagar, det finns

dessutom ett 24-timmars Call Center som är

öppet 7 dagar i veckan. En utbredd service

gör det möjligt att fokusera på förebyggande

service, istället för att behöva åtgärda störningar,”

förklarar Tuhkanen.

”Till exempel gör Industrial Services en

systemkontroll och bestämmer vilka serviceuppgifter

som ska utföras och vilka reservdelar

som behövs för att systemet ska fungera

felfritt de kommande månaderna.”

VäXA MED MARkNADEN

”I framtiden kommer vi att kunna växa i

takt med marknadens behov. Vi kan förbättra

vår service genom att förstärka våra egna

resurser och genom att samarbeta med lokala

partners. Genom att ha experter i lokala

kontor nära våra kunder och partners, kan

vi förbättra vår service och vårt samarbete

med kunden,” avslutar Tuhkanen.

1 • 2008 | 11


EN GLOBAL

uNIk LÖSNING

AUTOMATiON Av vERTiKALA FLEROPERATiONSMASKiNER ÄR EN STÄNdig

UTMANiNg, TiLL OCh MEd FöR SERiETiLLvERKNiNg. dET BLiR ÄNNU SvåRARE

OM PROdUCENTEN OCKSå viLL TiLLvERKA SMå SERiER På ETT EKONOMiSKT SÄTT

OCh KANSKE TiLL OCh MEd På FLERA MASKiNER SAMTidigT. hOS FöRETAgET

WiLA Bv i dEN hOLLÄNdSKA STAdEN LOChEM, hAR FASTEMS dOCK BEviSAT

ATT MAN KAN LöSA dETTA PROBLEM. WiLA UTvECKLAdE TiLLSAMMANS MEd

FASTEMS EN LöSNiNg SOM ÄR UNiK i hELA vÄRLdEN, MEd TRE vERTiKALA AxA

FLEROPERATiONSMASKiNER BASERAT På ROBOFMS.

Text: Martinus Menne

Wila är ett familjeägt företag, nu i tredje

generationen. De tillverkar dynor och fastspänningsenheter

för mekaniska kantpressar

och har en omsättning på runt 33 miljoner

euro och 200 anställda, det är ett av världens

ledande företag inom detta område. Dynorna

används på kantpressar vid bockning

av arbetsstycken. Wila har patent på både

dynorna och fastspänningsenheter, förklarar

M.Sc. Berend Kroeze, chef för tillverkningen

och FoU, ”Vi har utvecklat ett system där

verktygen kan bytas ut vertikalt. Systemet

består av en säkerhetsanordning som kan låsas

och låsas upp pneumatiskt. På så sätt kan

verktygen lyftas och hakas fast i verktygshållaren.”

FOkuS På FLEXIBILITET Och

SNABBhET

”Vi tillverkar dynor och fastspänningsenheter

för OEMs, därför är det viktigt att vi är

flexibla och snabba. Våra partistorlekar är

sällan större än 1 eller 2, eftersom vi tillverkar

på beställning. För att vi ska kunna vara

effektiva, var vi tvungna att reducera all icke

produktiv tid och åstadkomma så mycket

automation som möjligt, eftersom det är det

enda sättet vi kan konkurrera mot våra kon-

12 | 1 • 2008

En hög procent av automation är den enda

lösningen om man vill konkurrera med

tillverkningen i fjärran östern påstår Berend

Kroeze, chef för tillverkningen och FoU.

kurrenter från fjärran östern”, säger Kroeze.

hÖGAuTOMATISERAD LÖSNING

År 2006, investerade Wila i tre nya vertikala

AXA fleroperationsmaskiner. Det var redan

klart från början att dessa tre maskiner

skulle vara en del av lösningen. ”Vi visste

ungefär hur lösningen skulle se ut. Vi valde

Fastems för att integrera systemet, eftersom

vi redan hade goda erfarenheter från

vårt samarbete år 2000, när vi installerade

ett flexibelt tillverkningssystem (FMS) för

bearbetning av mindre verktyg,” säger B.Sc.

Frank Kaemingk.

NYTäNkANDE IDéER

Det var en mycket svår utmaning att integrera

de nya AXA-enheterna, eftersom detta

var första gången ett RoboFMS-baserat flexibelt

tillverkninssystem (FMS) togs i bruk.

RoboFMS levererar arbetsstycken till tre

maskiner. Arbetsstyckena kan vara nästan

4,5 meter långa och väga max 750 kg. Lagerplasten

måste vara mycket stabil för att

bära tyngden på alla arbetsstycken. Själva

transportsystemet existerade inte ännu. Det

var nödvändigt att utveckla ett specialsystem

med en adapter för robothanteringen för

att hålla fast arbetsstyckena. Adaptern med

hållaren ställde oerhörda krav på kinematiken

på Fanuc M900i. Detta togs också med

i beräkningarna. En annan stor utmaning

var den centrala styrningen på alla AXA-enheterna,

via en FMS, som i sin tur behövde

en öppen kontrollarkitektur för de vertikala

fleroperationsmaskinerna. Med andra ord


Vi har redan hade goda erfarenheter med Fastems flexibla tillverkningssystem, säger Frank

Kaemingk, projektledare för AXA-enheterna hos Wila.

behövdes en stor portion nytänkande.

FLEXIBLA håLLARE FÖR

ARBETSSTYckEN

För att spänna fast arbetsstyckena, utvecklade

Wila sin egen hållare, baserad på deras

patenterade fastspänningsanordning med ett

nollpunkts-fastspänningssystem. Hållarna

för arbetsstycket är utrustade med en adapter

med en motsvarande adapter på roboten

för upp-plockning och överlämning. Hållarna

är designade för att kunna plocka upp

alla typer av arbetsstycken. När en maskinoperatör

har spänt fast arbetsstycket, läggs

arbetsstycket i en buffert, flyttas sedan av

roboten och placeras i lagret. Maskinerna

övervakas av roboten enligt principen ”först

in – först ut”, när hållarna med arbetsstyckena

spänns fast på maskinbordet i ett nollpunktsystem.

Under bearbetningen av arbetsstycket,

förflyttas roboten på en räls och

servar de andra fleroperationsmaskinerna

med laddning, förvaring eller avlastning.

STORA EkONOMISkA FÖRDELAR

”När arbetsstycken bearbetas i flera olika

omgångar, behöver de spännas fast på flera

olika hållare. Roboten lastar av maskinen,

transporterar enheten, bestående av arbetsstycket

och hållaren, till lagret och hämtar

en ny enhet för bearbetning i en annan

maskin. Därefter transporterar roboten den

föregående enheten till avlastningen, så att

en ny fastspänning kan förberedas,” förklarar

Berend Han betonar också att, ”AXAenheterna

har stora ekonomiska fördelar,

eftersom vi kan tillverka olika verktyg i

önskad ordningsföljd på tre vertikala fleroperationsmaskiner.

Detta fordrar emellertid

ett centralt och extremt flexibelt styrsystem,

på vilket man bland annat kan välja valfria

verktyg.”

cENTRAL INTELLIGENS FÖR

AXA-ENhETERNA

För ett flexibelt och ”intelligent” system,

utveclkade Fastems någonting helt nytt.

Fanucs M-900i-robot är installerad på en

räls så att den kan manövrera i ett större

driftsområde.

Fastems effektiva kontrollrum hanterar centralstyrningen

på AXA-enheterna, där datan

för arbetsförberedelserna överförs direkt till

huvuddatorn. Med central styrning menas

att styrningen av arbetsstyckets hållare i

AXA-enheterna görs via huvuddatorn. Vid

laddningen på huvuddatorn, styr operatören

inte enbart NC-programmen och arbetsstyckenas

hållare. Även kommunikationen

till RoboFMS utförs via huvuddatorn. Detta

betyder att roboten alltid vet precis när en

maskin är tillgänglig för bearbetning av ett

arbetsstycke och när det kan spännas fast

i ett nollpunktsystem. Dessutom hanteras

verktygskontrollen och verktygshanteringen

i alla maskiner av huvuddatorn.

SPINDELTIDEN hAR DuBBLERATS

Automatiseringen kombinerat med flexibiliteten

i tillverkningen har gjort att Axaenheterna

har slagit nya rekord hos Wila.

”Med den här lösningen kan vi reducera icke

produktiv tid och därmed öka produktiviteten

på alla plan. Förut hade våra fristående

fleroperationsmaskiner spindeltider på runt

40%, men nu har maskinerna i AXA-enheterna

ökat effektiviteten till det dubbla,” säger

Berend Kroeze.

1 • 2008 | 13


14 | 1 • 2008

Succé genom

AuTOMATION

Tillverkare och underleverantörer av bearbetade delar

över hela Europa ställs inför samma utmaningar: ökade

krav på kvalitet och högre tillverkningsvolym med ökade

personalkostnader och problem att hitta kvalificerad

personal. Konkurrenterna flyttar österut. Är automation

lösningen? Fem fabriker avslöjar hur FMS har blivit en succé.


50% minskad uppriggningstid hos

DOESBuRG cOMPONENTS

FASTEMS SySTEM hjÄLPER dOESBURg COMPONENTS

i hOLLANd ATT BLi MER PROdUKTivA OCh MER

KONKURRENSKRAFTigA.

Doesburg Components levererar komponenter till stora namn som

till exempel DAF, Leyland Trucks, Deutz, Daimler Trucks, CNH,

Lely, Isuzu och Yanmar. För att bli mer produktiva och uppnå en

ännu högre kvalitet, valde företaget att öka automationen och investera

i ett FMS.

För närvarande arbetar den holländska bearbetningsspecialisten

med fyra automatiska enheter och ett FMS från Fastems. ”Det

var faktiskt vår kund Leyland Trucks som tog iniativet till FMS-projektet,

eftersom de var angelägna om en investering för att reducera

kostnader och öka kvaliteten,” säger Jos Smeets, VD för Doesburg

Components.

hÖGRE TILLVERkNINGSVOLYM – MER FLEXIBILITET

”Genom att använda ett FMS kunde vi reducera uppriggningstiderna

med 50% genom automation och ökad tillverkningsvolym samtidigt,”

fortsätter Smeets. ”Alla Fastems system är integrerade med

våra existerande maskiner och det flexibla tillverkningssystemet är

kopplat till vår horisontella fleroperationsmaskin, Niigata 800 mm.”

”Vi kör i treskift, men med FMS kan vi köra nonstop i åtta timmar.

På fredagarna planerar vi och laddar maskinerna för helgen,

på söndagen har vi 16 pallar komplett färdiga,” tillägger Smeets, och

fortsätter att beskriva fördelarna med deras FMS. ”Dessa 16 pallar

betyder att vi har producerat 8 olika delar i ett programmerat arbetsförlopp.

Detta kallar vi flexibilitet,” säger han.

1 • 2008 | 15


Foto: Pilatus Aircraft Ltd

Framgång är summan av

bra saker

I huvudkontoret i Stans, Schweiz, har Pilatus

tillstånd att underhålla och uppgradera

flera olika slags flygplan. Denna service

kompletteras av tre oberoende dotterbolag i

Altenrhein (Schweiz), Broomfield (Colorado,

USA) och Adelaide (Australia). Pilatus

är en av de största arbetsgivarna i centrala

Schweiz med över 1 200 anställda på huvudkontoret.

PåLITLIG I LuFTEN

En av deras produkter, Pilatus PC-12, är

idag världens bäst säljande enmotoriga turbopropplan.

Det används varje dag över hela

världen som ett evakuerings- eller räddningsflygplan

eller som ett privat- eller företagsplan.

”Till exempel används PC-12 av Royal

Flying Doctor Service i Australien, Royal

Canadian Mounted Police och Röda Korset

i Sydafrika,” säger Josef Blättler, chef för bearbetning

och verktygsinköp.

”För att upprätthålla pålitligheten måste

16 | 1 • 2008

PiLATUS AiRCRAFT LTd gRUNdAdES 1939 OCh ÄR FöR TiLLFÄLLET

vÄRLdSLEdANdE iNOM TiLLvEKNiNg OCh FöRSÄLjNiNg Av

ENMOTORigA TURBOPROPPLAN. dET ÄR dET ENdA SChWEiziSKA

vår tillverkning också vara konkurrenskraftig.

Vi måste vara bättre än våra konkurrenter

varje dag.”

BELåTNA kuNDER Och EXAkTA

TIDSSchEMAN

Pilatus använder ny teknologi och flexibel

tillverkning, inklusive två Fastems FMS, för

att uppnå en stabil tillvekningsprocess. ”Vi

tillverkar endast små serier, så vi ville minimera

uppriggningstiderna och uppnå en

hög bearbetningstillgänglighet,” förklarar

Blättler.

Fastems FMS gör det möjligt att ha

öppna golvytor och minimerar transporttiden.

Med MMS kan vi styra tillverkningen

så att vi kan tillverka brådskande komponenter

eller prototyper mellan våra avtalade

produkter utan risk för förseningar. Denna

flexibilitet och höga pålitlighet hjälper oss

att hålla leveranstiderna och våra kunder är

belåtna.”

FöRETAgET SOM UTvECKLAR OCh TiLLvERKAR PRivATPLAN OCh

övNiNgSFLygPLAN.

Pilatus Aircraft är världsledande

inom tillvekning och försäljning

av enmotoriga turbopropplan,

här syns PC-21.

Pilatus använder sig av flexibel tillverkning,

inklusive två Fastems FMS, för att uppnå en

stabil tillvekningsprocess.


många

INTE BARA SYSTEMET – DET hANDLAR

OM MäNNISkOR OckSå

”Med hjälp av automation, kan vi fortfarande

vara konkurrenskraftiga,” säger Blättler.

“Vi har uppnått utmärkt produktivitet och

en hög utnyttjandetid på våra system. Automation

gör det möjligt för oss att köra obemannade

skift, vilket sparar in på våra egna

krafter också. Det är summan av alla viktiga

faktorer som har skapat vår framgång. Och

alla personer spelar en viktig roll i det hela,”

avslutar han.

20% ökad

produktionskapacitet

NEfit i Nederländerna

NEFiT iNdUSTRiAL gRUNdAdES 1948 SOM EN dEL Av EFTERKRigSTidENS

MARShALL-PROgRAM FöR åTERUPPByggANdET Av NEdERLÄNdERNA. idAg

LEvERERAR FöRETAgET KOMPONENTER TiLL FLERA iNdUSTRiER i EUROPA.

Nefit levererar gjutgods i aducerat gjutjärn

till bil- och byggnadsindustrin, värmeindustrin

och kraftbolag, samt till jordbruket.

Som exempel på Nefits produkter

kan nämnas växellådor, styrsystem och

värmekärl.

kONkuRRERA MOT

LåGkOSTNADSLäNDERNA

”Den största utmaningen i vår produktionslinje

är att uppnå ett konkurrenskraftigt

förhållande jämfört med tillverkningen

i lågkostnadsländerna,” säger

Cees Alberts, produktionschef hos Nefit.

”Andra kritiska mål är strävan efter max

artiklar med så lite arbetskraft som möjligt,

samt att hitta väl utbildad personal –

ett problem, som är välkänt i hela tillverkningsindustrin

i Centraleuropa.”

För att klara dessa utmaningar, letade

Nefit efter lösningar för att öka deras be-

arbetningskapacitet. De kom fram till att ett

flexibelt tillverkningssystem var den bästa

lösningen. ”Vi har arbetat med Fastems

Multi Level System (MLS-LD) sedan 2004,

och har klarat av att öka vår produktionskapacitet

med 20%,” säger Cees Albert. ”Med

Fastems system kan vi producera flera olika

produkter på 1 till 5 maskiner samtidigt

utan att byta verktyg, hållare eller program.

Så vi förlorar ingen tid på uppriggning,”

fortsätter han.

Flexibel tillverkning hjälper Nefit i Nederländerna att klara sina utmaningar.

Cees Alberts,

produktionschef

hos Nefit.

1 • 2008 | 17


NYckELN TILL TILLVäXT

NOMET Oy STARTAdE SOM EN

iNgENjöRSByRå i FiNLANd 1950.

vERKSTAdSAvdELNiNgEN STARTAdE i

BöRjAN Av 1970-TALET OCh hAR vUxiT

EN hEL dEL SEdAN dESS. idAg ÄR

FöRETAgET KÄNT övER hELA FiNLANd.

Nomet har idag flera bearbetningsmaskiner

och ett lagersystem med flera nivåer. Det

8,80 m höga och 48 m långa lagret är designat

för arbetsstycken med en max storlek på

1 900 x 1 800 x 2 000 mm och 4 500 kg.

”Kostnaden för detta system var ganska

hög när vi gjorde vår investering, men det

har visat sig vara den rätta lösningen,” förklarar

Markku Ketola, produktionschef hos

Nomet. ”Lagersystemet med flera nivåer gör

det möjligt för oss att köra några av våra maskinenheter

24 timmar per dag. Detta resulterar

i en hög - upp till 80% – utnyttjandetid,

vilket garanterar ett konkurrenskraftigt pris,”

fortsätter han.

EN STRATEGI MED kONTROLLERAD

TILLVäXT

Investering i automation och teknologi är

en del av Nomets strategi för en kontrollerad

tillväxt. Nyckelfaktorerna med denna

strategi är överlägsenhet i teknik och effektiv

utveckling av bearbetningsmetoder.

Fastems var partner för oss när vi realiserade

denna strategi, de har produkter och

service på toppnivå,” säger Ketola.

18 | 1 • 2008


gARdNER dENvER ÄR vÄRLdSKÄNdA FöR

SiNA högKvALiTATivA TRyCKLUFTSySTEM.

SEdAN 1994 hAR TiLLvERKNiNgEN Av

dESSA KOMPRESSORER gENOMFöRTS MEd

FASTEMS FMS.

Motsvara marknadens förväntningar

MED AUTOMATION

Gardner Denver tillverkar skruvkompressorer åt industrin och marina

industrier, och är OEM-leverantörer till deras fabrik i Tampere

i Finland. ”Dessa högkvalitativa produkter ställer höga krav på tillverkningen

och maskinerna,” säger produktionschefen hos Gardner

Denver Kai Piiroinen.

”Det första Fastems FMS installerades så tidigt som 1994, därefter

har systemet modifierats och byggts ut, steg för steg. Det andra FMS

behövdes för att följa med den enorma tillväxten på den globala marknaden

– särskilt i Kina,” förklarar Piiroinen. ”Vårt viktigaste mål var att

hantera materialflödet bättre,” fortsätter han.

90% TILLGäNGLIGhET

Gardner Denver har slagit alla rekord när det gäller utnyttjandegrad

och har uppnått 90% tillgänglighet på deras sex fleroperationsmaskiner

och tre laddningsstationer, som alla har integrerats i det flexibla

tillverkningssystemet. ”Vår målsättning är dock att uppnå 95%

tillgänglighet, vilket vi tror är möjligt om vi byter ut de tre maskiner

som har för många driftstopp för underhåll,” avslöjar Piiroinen.

”Produktionskapacitet är inte allt som krävs för att vara konkurrenskraftig

idag; man måste också ha pålitliga och flexibla tillverkningsmetoder,”

säger Piiroinen. Enligt honom är de största fördelar-

Tillverkningen av den världskända serien Gardner Denver ESP 22-37,

är beroende av flexibiliteten och tillförlitligheten på Fastems FMS.

na med FMS flexibiliteten vid produktion av flera olika produkter

och den höga utnyttjandegraden vid delvis obemannad produktion.

”Vi har lyckats överskrida 6 000 drifttimmar med flera av våra maskiner,”

säger Piiroinen stolt.

”Sist men inte minst, till och med FMS-lösningar kräver underhåll

ibland. Då måste man kunna reagera snabbt och ha duktig

personal,” tillägger han.

1 • 2008 | 19


dEN FiNSKA TiLLvERKAREN Av

PLåTBEARBETNiNgSMASKiNER,

FiNN-POWER, hAR vARiT EN Av dE

LEdANdE FöRETAgEN iNOM SiTT

OMRådE i åTSKiLLigA åR. FöRETAgET

gRUNdAdES Av jORMA LILLBAckA.

FöR NÄRvARANdE ÄgS FöRETAgET Av

PRiMA iNdUSTRiE S.p.A

1 + 1 > 2

– Starkare tillsammans!

Efter högkonjunkturen 2000 drabbades hela

plåtbearbetningsindustrin av en konjunktursvacka

till 2003, därefter började tillväxten ta

fart igen. Tillväxten var stark under 2006 och

2007. Finn-Power ökade sin marknadsandel

under dessa hektiska år och har noga funderat

hur de ska använda sina finansiella och mentala

resurser för att uppfylla de åtaganden som

tillväxten förde med sig.

De fem största leverantörerna inom plåtbearbetningsindustrin

har cirka 30% andel av

marknaden. Finn-Power har lyckats bli en av

dessa tack vare utmärkta innovationer, ett bra

försäljnings- och leveransnätverk och framför

allt genom att maximera fördelarna de fått

från sitt eget know-how. En del av framgångarna

beror också givetvis på duktiga partners,

både inom produktutveckling och tillverkning.

VIcE ORDFÖRANDE FOu hOS FINN-

POwER, juhA MäkITALO:

”För fem år sedan utvecklade vi en förnyelseplan

för Finn-Power med målsättningen

att förvandla företaget till att bli snabbare,

bättre anpassat för volymändringar och att bli

ledande i innovation inom vårt eget område.

Detta ändrade vår strategi helt och hållet.

Den traditionella "gör det själv"-modellen

togs bort och verkstäderna som fokuserade

på bearbetning och tillverkning av plåtprodukter

la vi ut på entreprenad. Förnyelsen har

fortsatt under de senaste åren och vi har letat

efter större och mer kompletta enheter och

ändrat sättet att arbeta till modernt nätverks-

20 | 1 • 2008

arbete. Vi analyserade vår förädlingskedja

och definierade FinnPowers kärnfunktioner.

De rena kärnfunktionerna är utveckling av

produkter för plåtbearbetning, tillverkning

och kundrelationer. Västeuropa har för tillfället

brist på utbildad arbetskraft och vi drog

slutsatsen att det kommer att bli svårt för oss i

framtiden att hitta kompetent personal inom

alla de områden som är viktiga för oss. Till

exempel är automatisk lagring av plåtkassetter

en mycket viktig del av vår strategi, men

volymen är mycket mindre än själva marknaden.”

”Teknologin utvecklas i ett rasande tempo

och betydelsefull know-how kräver stora

investeringar. Det kändes naturligt att leta

upp partners som var ledande inom automation,

och efter att ha granskat några företag

valde vi Fastems. Fastems var starkare än sina

konkurrenter och hade den mest avancerade

teknologin, ett globalt nätverk och engagemang

och vilja att samarbeta med Finn-Power.”

FASTEMS åSIkT:

”Vi har varit en ledande global leverantör av

automatisk pallhantering och robottillämpningar

under flera år,” säger Juha Pihlajamaa,

VD för OEM. ”Vårt samarbete med Finn-

Power startade 2004, när vi utvecklade och

började leverera en staplingskran till deras

system. Därefter utökades samarbetet och vi

fick även leverera all automatisk kassetthantering.

Vi har arbetat inom den internationella

verkstadsmiljön under flera årtionden och vi

hade en fördelaktig strategisk ställning där

vi kunde observera hur företagen i väst fick

kämpa för deras lönsamhet och kontinuitet.

Det är ett känt faktum att automation är

lönsamt, och därför investerar fler och fler

tillverkningsföretag i automation. Flera tillverkare

av bearbetningsmaskiner är i samma

situation som Finn-Power, och därför tror jag

att fler och fler tillverkare av bearbetningsmaskiner

letar efter lösningar för att lösa detta

problem.”

”I förhandlingarna mellan Fastems och

Finn-Power fick vi en överblick av hela förädlingskedjan

och diskuterade faktorerna som

skapade intresse hos båda parterna. Denna

överenskommelse är inte ett typiskt återförsäljningsavtal

mellan Fastems och Finn-

Power, utan istället en början till ett långt

samarbete som tar olika omständigheter med

i beräkningarna”, säger Pihlajamaa. ”Finn-Power

får den senaste teknologin och sparar in

på produktutveckling och kontroll av leveranskedjan,

medan Fastems får en färdig försäljningskanal

för sina produkter.”

Vi utnyttjar också varandras resurser

inom kundservice och inom områden där vår

partner är ledande.”

”Båda företagen arbetar i en global miljö

och står inför samma möjligheter och problem.

Med detta som grund var det lätt att

föra en diskussion,” avslutar Mäkitalo.


ARKIV UTGIVARE INNEHÅLL

INLEDNING


SENASTE NYTT

EVENEMANG


Fastems webbtidning:


KONTAKTER OMSLAG

NET NET INTEGRATOR INTEGRATOR STARTAR STARTAR

Denna sommar publicerar Fastems en ny webbtidning,

Net Integrator, som kommer att skickas till våra kunder och System Integrators

läsare.

AUTOMATISER
helena.reilin@fastems.com

Fastems

live

video


1 • 2008 | 21

Skicka tidning

|PRODU
...F

LED


l e d I g a s t u n d e r

fastems dirt

drivers startar

Foton: Juha Pihlajamaa.

juhA PIhLAjAMAA SKöTER dEN

gLOBALA OEM-vERKSAMhETEN

OCh hAR NÄSTAN TiO åRS

ERFARENhET hOS FASTEMS. NÄR

hAN iNTE ARBETAR KöR hAN

MOTOCROSSCyKEL i SANdTAgEN

I FINLAND. HAN HAR Nu LyCKATS

STARTA FASTEMS diRT dRivERS

CLUB, SOM vÄLKOMNAR ALLA OFF-

ROAd-CyKLiSTER FRåN FASTEMS

OCh dERAS KUNdER.

22 | 1 • 2008

Juha Pihlajamaa, VD för OEM-verksamheten

och fartälskare.

Juha Pihlajamaa, Fastems VD för OEMverksamheten,

startade sin motocrosskarriär

för trettio år sedan. ”En av mina goda

vänner fick mig att börja,” kommer han

ihåg. Nuförtiden kör han två till tre gånger i

veckan, till största delen på sommaren, även

om det finns en motocrossbana inomhus i

närheten av hans hemstad.

Och tro det eller ej, motocross kan vara

en familjehobby. Hemma hos Pihlajamaas

kör både deras 13-åriga dotter och 15-åriga

son runt i sandtagen med deras pappa.

”Sommarsemestern är en sak för hela familjen,

under en hel vecka åker vi till ett par

campingar som ligger nära motocrossbanor

och umgås med andra familjer som också

kör motocross,” säger Juha.

MuSkELSTYRkA Och FARTkäNSLA

Enligt Juha är tjusningen med motocross

farten kombinerat med de fysiska kraven.

”Att köra snabbt genom kurvor och hopp på

svåra banor kräver bra balans och mycket

muskelstyrka. Om du inte är i bra fysisk

form, kan du inte köra nog snabbt – i alla

fall inte så länge som du vill,” säger Juha.

”Denna sport kräver uthållighet,” fortsätter

han.

Juha förklarar att motocrosscyklar är

ganska lätta att köra, det är kurvorna och

banorna som kan bli farliga när farten ökar.

”En av de största utmaningarna i motocross

är att känna till sina egna gränser,” säger Juha.

Han vet vad han talar om, han bröt båda

sina händer sommaren 2004.

FÖRMåGA ATT kONcENTRERA SIG

På jobbet är Juha Pihlajamaa ansvarig för

Fastems OEM-verksamhet över hela världen.

Hans jobb kräver en förståelse av internationella

förhållanden inom området. Det

är utmanande att organisera saker och ting

och att hålla löftena till kunden. ”Investeringar

i denna verksamhet är alltid ett strategiskt

beslut från båda parterna,” säger han.

Motocross är raka motsatsen till hans


jobb. ”När man kör i full gas rakt mot vinden, finns det inget

annat i mitt huvud än just detta ögonblick,” beskriver Juha sina

känslor när han kör. ”Motocrosskörning är en individuell utmaning

medan uppgifterna på kontoret kräver mer teamwork.

Även om du ofta har ett lag runt omkring dig på motocrossbanorna

också, vilket gör det hela till en social tillställning,”

säger Juha när han förklarar skillnaden mellan hans arbete och

fritid.

När han får frågan om det finns något som kombinerar de

båda ytterligheterna, tror Juha att båda sakerna kräver en stor

förmåga att koncentrera sig.

EN NATIONALSPORT I BELGIEN

Under hans långa motocrosskarriär har Juha också varit utomlands.

”Jag har bara kört motocross hemma i Finland, men jag

har rest mycket för att se världsmästerskap och andra tävlingar.

I många länder är motocross mer än bara en vanlig sport, som

det är i Finland,” medger Juha.

”I Belgien till exempel är det en tradition att hela familjen

samlas på söndagar för att köra motocross. Även äldre "gentlemän"

kommer dit. Så även om det låter lite konstigt, är motocross

nästan en nationalsport i Belgien och det är också den

näst största motorcykelsporten i världen.”

l e d I g a s t u n d e r

För att köra fort behöver du muskelstyrka, bra balans, förmågan

att koncentrera dig och veta var gränsen går.

Motocross, ett socialt nöje – under semestern.

DIRT DRIVERS hAR MYckET GEMENSAMT

För att denna sport ska bli mera känd, åtminstone för alla som jobbar

med fabriksautomation, har off-road-cyklisterna på Fastems

startat en egen klubb. Fastems Dirt Drivers startade i början av detta

år, och de tolv medlemmarna har lovat att köra tillsammans i högsta

hastighet. Juha Pihlajamaa är ordförande i den nya klubben och välkomnar

alla som tycker om lera och fart att bli medlem i klubben.

1 • 2008 | 23


”Vad som

än krävs –

vi klarar det.”

Fastems Oy Ab

tuotekatu 4

fi-33840 tammerfors, finland

tel. +358 (0)3 268 5111

fax +358 (0)3 268 5000

Hakkilankaari 2

fi-01380 Vanda, finland

tel. +358 (0)9 3450 48

fax: +358 (0) 9 3450

kom och se den NYA FLEXIBLA STANDARDEN!

på Metav 2008 kommer världens experter inom metallbearbetning att få se en

ny standard för flexibel tillvekning. fastems flexibla pallmagasin, fpM, möjliggör

kostnadseffektiva, kundanpassade lösningar baserade på konfigurerbara

moduler. Denna automatiska lösning har utvecklats för proffs som behöver max

flexibilitet till minsta kostnad.

Välkommen till Metav från 31 mars till 4 april.

Vår utställningsmonter ligger i hall 15, sektion C32.

Bultgatan 40 B

s-442 40 Kungälv, sverige

tel. +46 (0)303 24 69 00

fax +46 (0)303 24 69 10

Hawley Mill-Hawley road

Dartford, Kent Da2 7sY

storbritannien

tel. +44 (0)7818 427133

fax +44 (0)1322 282250

fastems llc, 9850 Windisch road, West chester,

Ohio 45069, Usa

tel. +1 513 779 4614

fastems UaB

Kalvarijos str. 38

lt-46346 Kaunas, litauen

tel. +370 37 291567

fax +370 37 291589

Heilbronner straße 17/1

99, rue de Gerland

Via Bruno Buozzi, 61

i-20097 san Donato, Milan

D-73037 Göppingen, tyskland f-69007 lyon, frankrike (Mi), italien

24 | 1 • 2008

tel. +49 (0)7161-963 800

fax +49 (0)7161 -963 8049

tel. +33 (0)4 3765 2000

fax +33 (0)4 3765 2001

tel. +39 02 365727.23

fax +39 02 365727.24

www.fastems.com

More magazines by this user
Similar magazines