Att utforska och kolonisera rymden och andra plane- ter medför ...

fysik.su.se

Att utforska och kolonisera rymden och andra plane- ter medför ...

Konstruera en marsbil

Att utforska och kolonisera rymden och andra plane-

ter medför många utmaningar. En utmaning är att

hitta effektiva bränslen för icke-jordiska miljöer, och

att konstruera farkoster som tål extrema förhållan-

den.

Nu kan du få testa att bygga en bil som kan köra på

Mars genom att använda solens energi. Tänk också

på att bilen bör tåla att köra i mycket olänt terräng.

Foto: ESO, NASA, CERN, Nukleärmedicin, KS


Varför blir det vinter?

Varför lyser inte

solen på natten?

Kom hit och ta reda på

svaren!

Foto: ESO, NASA, CERN, Nukleärmedicin, KS


Vatten är en förutsätt-

ning…

…för att liv ska uppstå och

bestå på jorden. Kom hit

och se vad Östersjön inne-

håller!

Foto: Vetenskapens Hus

Foto: Per Westergård

Foto: ESO, NASA, CERN, Nukleärmedicin, KS


Kosmisk strålning pågår

– i dimkammaren ser vi den!

Spår av elektroner vars spår böjs av genom kollisioner

med ångan i kammaren.

Spår efter en myon som korsar kammaren horisontellt.

Myoner som kommer rakt uppifrån (vanligast) ses som

diffusa prickar.

Spår efter α-partiklar (från radon) och spår efter

”comptonelektroner”.

Foto: ESO, NASA, CERN, Nukleärmedicin, KS


Kosmiska myoner

En kosmisk proton har kolliderat med en kärna i någon av luftens

molekyler (översta förgreningen).

Ur energin i kollisionen bildas nya exotiska partiklar på hög höjd i

atmosfären. En av dem är myonen.

Denna är mycket kortlivad (2,2 miljondels sekund) och borde inte

nå jordytan under sin livstid.

Ändå kan vi registrera den i våra detektorer…

Foto: ESO, NASA, CERN, Nukleärmedicin, KS

More magazines by this user