Gå på KONSTPROMENAD Guide med karta - Halmstad

halmstad.se

Gå på KONSTPROMENAD Guide med karta - Halmstad


KONSTPROMENAD

Guide med karta

Se också

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Carl Magnus, Råmärke, vid Halmstads slott

Walter Bengtsson, Hertig Knut, Klammerdammsgatan

Pål Svensson, Stigande sten, fallande vatten,

Drottning Kristina-passagen

Thomas Frisk, Drottning Kristina,

Drottning Kristina-passagen

Olle Baertling, XRAS, Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum

Diagram, Cubes, vid Örjanhallen

Walter Bengtsson, Don Quijote, Storgatan

Mette Björnberg & Richard Johansson,

Kunskapsfabriken, Brunnsåkersskolan

Olle Baertling, ASAMK, Högskolan i Halmstad

Erik Krikortz, För egen maskin, Halmstad Arena

Noah Ljungberg, Förlåt, Kustvägen

Mjellby Konstmuseum – Halmstadgruppens museum

www.mjellbykonstmuseum.se

GPS: Latitud N 56° 40, 746¹, Longitud E 012° 46, 413¹

Har du frågor eller synpunkter om den

offentliga konsten i Halmstad?

Hör gärna av dig till:

Mjellby Konstmuseum, 035-13 71 95,

mjellby.konstmuseum@halmstad.se

Kulturförvaltningen, Box 316, 301 08 Halmstad

www.halmstad.se

Samtliga bilder © BUS 2011 Miljömärkt trycksak, lic lic nr nr 341 341 146, 146, Printografen. Printografen10

000 ex. 2011.06

©Succession Picasso/BUS 2011

Upptäck Halmstads fantastiska konst!

Halmstad är en levande konststad. Här finner du ett stort utbud

med allt från lokal till internationell konst.

Du kan egen hand uppleva den offentliga konsten under

en konstpromenad. Promenaden är drygt 2,5 km lång och tar

ca 1 timme.

Annika Simonsson 1

Cyklisterna, 1998

Material: Plast

Konstnären Annika Simonssons

skulpturgrupp Cyklisterna syns

tydlig från Viktoriagatan i centrala

Halmstad. Fyra klargula cyklister

rusar fram i full fart. De minner oss om cykelfabriken som

REX en gång drev i Halmstad. Verket väcker också associationer

till fysisk aktivitet och lekfullhet.

Cyklisterna skapades i samband med utställningen Drömmarnas

Arkeologi sommaren 1998. Verket uppskattades av många

och Halmstads kommun köpte då in det. Titeln var från början

Spillkråka eftersom en fågel satt en av cyklarnas pakethållare.

Fågeln finns tyvärr inte kvar idag, så verket kallas kort och

gott Cyklisterna.

Walter Bengtsson 2

Laxen går upp, 1958

Material: Koppar

Walter Bengtsson var skulptör, målare

och grafiker. I sin ungdom arbetade

han Nyhems mekaniska verkstad.

Här vaknade hans intresse för det

metalliska materialet och dess möjligheter.

Bengtssons konstverk är ofta

utförda i koppar som han förnicklat,

patinerat och emaljerat för att få

fram olika färger.

Walter Bengtsson har gjort många monumentala arbeten i offentliga

miljöer runt om i landet. I Halmstad finns flera av hans

verk. Laxen går upp har liksom många andra offentliga verk

skapat debatt. Kan en konstnär göra laxar som ser ut hur som

helst? Det ursprungliga förslaget skulpturen såg lite annorlunda

ut och hette Sex laxar i en laxask. I folkmun har skulpturen

även kallats ”tre piss i Nissan”. Skulpturen beställdes av

Lions Club och skänktes till Halmstads kommun.

Ulla och Gustav Kraitz 3

Förankrad farkost, 1991

Material: Svart diabas och stengods

Förankrad farkost från1991 är

utförd i svart diabas med ett

stengodsklot. Basen är av granit

och ger farkosten och dess boj

en stabil hamn. Makarna Ulla

och Gustav Kraitz började experimentera med stengodsframställning

redan i slutet av 60-talet. Framför allt inspirerades de

av Sungdynastin. Förankrad farkost är utförd i en teknik som

användes i Kina för tusen år sedan. Det var ingen självklar process

för konstnärerna eftersom den speciella tekniken har gått

förlorad. Kraitz fick helt enkelt prova sig fram.

Gustav Kraitz arbetar med föremål i enkla geometriska former:

cirklar, klot, cylindrar och kuber. Han använder få färger och

mycket glasyr. Ulla Kraitz visar oss livets skeden i sin konst – allt

ifrån bönor till människobarn och embryon som liknar fossiler

upphittade stranden. Även för Ulla Kraitz är glasyren en

viktig del i uttrycket. Parets skulpturer har väckt internationell

uppmärksamhet, inte minst i USA.


Harald Persson, Nedgrävning, 1994

4

Material: Betong

Nedgrävning är ett konceptuellt verk som utfördes av Harald

Persson 1994. En vitmålad betongkub (1x1x1 meter) grävdes

ner i marken någonstans i närheten av Pablo Picassos skulptur

Kvinnohuvud. Sedan lades gräsmattan tillbaka och i dag finns

inga synliga sr efter konstverket. Men kuben finns där – någonstans.

Fotografen Joachim Bengtsson gjorde en dokumentation

av utförandet. Harald Persson har sammanställt bilderna

i en bok med samma titel, Nedgrävning. Boken kan ses som en

förlängning av verket.

Harald Perssons verk har sällan titlar och är heller inte till salu

– han arbetar med konceptuell konst. Det innebär att själva

idén är viktigare än verkets utformning.

Innan Harald Persson fick tillstånd att gräva ner den här kuben

grävde han ner saker stranden under en period. När han

upptäckte att det kunde medföra fara, försökte han få tillstånd

från myndigheterna. Men personalen Parkförvaltningen

i Stockholm trodde att han drev med dem. Istället fick han

tillstånd av Teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstad. Nu

blev det även möjligt för konstnären att göra en nedgrävning

i Humlegården i Stockholm. Efter dessa projekt har inte Harald

Persson känt något behov att gräva ner fler saker.

Pablo Picasso

5

Kvinnohuvud, 1972

Material: Blästrad betong

Pablo Picasso är en av världens

mest betydelsefulla namn inom

modern konst. I Halmstad finns

en av 16 unika skulpturer som

konstnären donerat till städer runt

om i världen. Verket utfördes och

installerades 1972 med hjälp av

den norske betongskulptören Carl

Nesjar som arbetade uppdrag av

Picasso.

Kvinnohuvud är 15 meter hög

och skulpterad i blästrad betong.

Formen har sin bakgrund i en period

då Picasso experimenterade och

rev i papper för att skapa siluetter. Verket är ett tredimensionellt

porträtt av hans sista hustru Jacqueline Roche.

Picassos Kvinnohuvud är en av kronjuvelerna i Halmstads kommuns

konstsamling. När den uppfördes vållade den stor debatt

och har ibland felaktigt anklagats för att inte vara äkta. Idag

är skulpturen en viktig del av Halmstads identitet och utgör en

central mötespunkt.

©Succession Picasso/BUS 2011

Fredrik Wretman 6

0 + 0 = 8, 2007

Material: Glasfiber

0 + 0 = 8 är en vattenskulptur

av Fredrik Wretman. Med

hjälp av en avancerad flytmekanik

skapar en 2 meter

hög nolla en illusion av att

sväva precis Nissans vattenyta,

oavsett vattennivå. Nollan är utförd i klassiskt typsnitt

och är färgad som ärgad brons. Upplevelsen av skulpturen skiftar

efter omgivningens väder- och ljusförhållanden. När Nissan

ligger svart och spegelblank reflekterar sig nollan och bildar

en tydlig åtta. Åttan symboliserar evighet och hyllar Halmstads

åttonde århundrade som stad.

Skulpturen var en födelsedagspresent till Halmstad som år 2007

fyllde 700 år. Halmstadborna fick rösta mellan tre olika förslag.

Fredrik Wretmans skulptur vann med stor marginal och invigdes

nyårsnatten 2008. Under vinterhalvåret tas verket upp ur

Nissan för förvaring.

Edvin Öhrström

Kungamötet, 1952

Material: Sten

På rådhustrappan Stora torg

står Edvin Öhrströms Kungamötet.

Skulpturen skildrar mötet mellan

Hallands danske kung Christian

IV och Gustav II Adolf i Halmstad

1619. Händelsen inträffade i samband

med att den sista lösen

Älvsborgs fästning skulle betalas.

Mötet kombinerades med fest i

sann 1600-talsanda. Båda kungarna är kända för att ha varit

festprissar och fick bäras i säng efter mötets storartade gästabud.

Runt stenen skildras det festande folket.

Statyn placerades trappan 1952. Öhrström har här tonat ner

de heroiska inslagen och de stora gesterna. Konstnären fick

under sina år i Paris kontakt med utomeuropeisk konst. Skulpturen

Kungamötet är utformad i ett massivt stenblock som kan

sras till egyptisk konst. Det reliefartade uttrycket minner

om den forntida assyriska konsten.

Carl Milles

8

Europa och tjuren, 1926

Material: Brons och sten

I början av 1920-talet behövde Stora

torg snyggas till. Den välrenommerade

skulptören Carl Milles anlitades

och resultatet blev skulpturgruppen

Europa och tjuren. I nyklassicistisk

stil skildrade Milles grekisk mytologi:

Berättelsen om Zeus som förvandlar

sig själv till tjur för att röva bort den

sköna prinsessan Europa. Mytologiska

motiv är typiskt för nyklassicismen.

Stilen har den grekiska antiken

som ideal, med inspiration från bland annat de fynd som

gjordes i samband med utgrävningarna i Pompeji.

Det berättas att skulpturgruppen vållade debatt när den installerades.

Halmstads kyrkobesökare blev förtvivlade över skulpturens

nakna figurer. Protesterna gick så långt att man planterade

pilar runt pjäsen för att med grönska täcka kropparna.

Idag kan vi se Europa och tjuren i sin helhet och njuta av den

mötesplats som fontänen utgör i Halmstads hjärta.

Erik Höglund

9

Utan titel, 1959

Material: Glas och betong

Erik Höglund var en mångsidig konstnär

som revolutionerade den svenska

glaskonsten. År 2010 invigdes Halmstads

nya gågata, Köpmansgatan, och

i samband med det återinvigdes fyra

av konstnärens dekorativa glasfönster.

Verken har för många år sedan varit

placerade i Restaurang Norre Kavaljeren

och har nu antagit ny form som två

stoder om vardera två glas. På dagen kan konstverken te sig

ganska anonyma men vid skymning då belysningen tänds träder

glasets olika gestalter och färger fram likt lysande ädelstenar.

Restaurang Norre Kavaljeren, en av Halmstads mest populära

restauranger under 1960- och 70-talet, drabbades 1983 av en

häftig brand. I lokalen fanns ett flertal konstverk av både lokala

och nationella konstnärer. De flesta verk räddades och placerades

i Halmstads kommuns förråd, däribland Erik Höglunds glasfönster

från 1959. I förrådet skulle de sedan bli stående fram

till 2008 då de mer eller mindre av en slump återupptäcktes och

därmed fick nytt liv som utsmyckning Köpmansgatan.

7


Nils Egerbrandt

10

91:an Karlsson, 1993

Material: Brons

Rudolf Petersson skapade seriefiguren

91:an Karlsson när han själv gjorde

sin rekryt Hallands regemente

I16 i Halmstad mellan 1916–1918.

Numret 91 kommer från I16: man

vänder helt enkelt 16 uppochner.

Statyn är formgiven av Nils Egerbrandt

som började teckna 91:an

när han övertog serien år 1960. Det

diskuterades länge om seriefiguren skulle få placeras Storgatan.

Det fanns starka känslor både för och emot. 91:an har nu

stått i givakt Storgatan sedan 1993.

Peter Mandl

11

Neptunus, 1990

Material: Glas

Peter Mandls Neptunus är en fontän

och glasskulptur placerad Norre

torg bredvid Norre port. Det fem

meter höga konstverket består av

tusen glasskivor som limmats ihop

och förstärkts med polyester för att

tåla vatten. Beroende hur ljuset

faller och hur du står i förhållande

till verket skiftar skulpturens färg,

som huvudsakligen går i grönt.

Neptunus är ett beställningsverk från Halmstads kommun.

I folkmun kan man höra verket kallas ”klädnypan” eller

”tvättklämman”, efter sin speciella form. Neptunus var för

övrigt havsguden enligt romersk mytologi.

Ferdinand Boberg 12

Söndrumsurnan, 1909

Material: Söndrumsgranit

Söndrumsurnan ritades av Ferdinand

Boberg. Han var en framstående

arkitekt som även ritade möbler, skåp,

pianon och kakelugnar. Urnan är

tillverkad av granit från Söndrum. År

1924 fick Halmstads stad ett erbjudande

från Skandinaviska Granitaktiebolaget

att köpa den vackra urnan

för 2000 kr. Det var mycket pengar

och när Halmstads stad inte ansåg sig

ha råd, tog en privatperson bosatt i

Söndrum saken i egna händer.

På dennes initiativ startades tillsammans

med tidningen Halland (1876–

1954) en insamling av enkronor. Söndrumsbon lyckades även

få ett bidrag från Halmstads naturskydds- och försköningsförening.

När nu så många engagerat sig, beslutade Halmstads stad

att skjuta till det resterande beloppet och urnan köptes in för

placering i Norre Katts park. Kanske kan man därför säga att

Söndrumsurnan fått sitt namn av två skäl – främst söndrumsgraniten

men även en eldsjäl bosatt i Söndrum.

Lena Cronqvist 13

Flicka i balja, 2007

Material: Brons

År 2009 berikades Halmstads

offentliga konstsamling med

bronsverket Flicka i balja av Lena

Cronqvist. Cronqvist är kanske

mest känd för sitt expressiva

måleri med psykologiska undertoner, men under 2000-talet har

hon även utvecklat sitt skulpturala arbete.

Cronqvist använder ofta motiv från sin barndom, ibland i

skrämmande bilder. Flicka i balja är dock en stillsam skildring av

konstnären själv som flicka. Placeringen av skulpturen har gjorts

med omsorg. Hon sitter omgiven av träd, nära Norre Katts

parks populära lekplats. Flickan blickar ut över parken, över

ankdammen bort mot Nissan.

Torgny Larsson 14

Himmelsbåt, 1999/2000

Material: Halogenljus, stål, neon

Himmelsbåt är skapad av konstnären

Torgny Larsson och invigdes

vid millennieskiftet. Skulpturen

har hämtat sin form ur

sinnebilden av en eka, vars kropp

reser sig vertikalt mot himlen. När

skymningen faller lyser verket av

blått neonljus som bildar en skarp

kontrast mot kvällens mörker.

Som en förlängning av skulpturen

visade Torgny Larsson år 2000 en

utställning Halmstads Konsthall (då Stadsgalleriet). Här presenterades

ett idéförslag en ”millenniumbro” över Nissan,

avsedd att bilda en länk i hjärtat av Halmstad. Tre år senare

invigdes Larssons Gamletullsbron i anslutning till Himmelsbåt – i

dag en väluppskattad förbindelse mellan Halmstad stadskärna

och stadsdelen Gamletull.

Mikael Ericsson 15

Dagbok, 2007

Material: Videoinstallation

Konstnären Mikael Ericsson

arbetar i flera olika uttryck

– måleri, skulptur, ljud,

film, television och diverse

projekt. De senaste åren har

hans arbete kretsat kring animationer och storbildsprojektioner

med avancerad teknik.

Videoverket Dagbok projiceras en vägg i Stadsbiblioteket

och kan ses som en rörlig muralmålning. Verket bygger en

idé om en avlägsen framtid. Arkeologer gräver fram en dagbok

med texter och teckningar gjorda åren 2008–2092. Den

innehåller anteckningar av en bibliotekarie som beskriver hur

verksamheten biblioteket förändrats med tiden. Framtidens

avancerade teknik, utvecklad under 2000-talet, kan inte tyda

dagboken. Kvar finns bara teckningar som illustrerar denna

frånvarande text. Mikael Ericsson kommer att komplettera Dagbok

med tiden. Verket styrs av ljus och är därför inte synligt vid

alla tillfällen. Vid mörkare årstider syns det oftare.

Olav Christopher Jenssen

Another Thinking Bell, 16

2006

Material: Glas och stål

Olav Christopher Jenssen har skapat

glasskulpturen Another Thinking

Bell. Verket är inspirerat av processen

kring Stadsbibliotekets uppkomst

– en glasbyggnad med komplicerad

konstruktion som svävar

över ån Nissan.

Skulpturen består av 600 handblåsta

glasdelar, alla med individuell utformning, och hänger i taket

i Stadsbiblioteket. Den är 4,5 meter hög, 2,9 meter bred och

väger 900 kg. Glaset kommer från Åfors Glasbruk i Småland och

har sammanfogats med ädelstål. Another Thinking Bell tillkom i

samarbete mellan Halmstads kommun och Statens konstråd.


Halmstads Konsthall

Mjällby

13

12

2

8

1

17

Halmstads Konsthall kan du ta del

av samtidskonst av lokala och nationella

konstnärer. Konsthallen visar 6-8

utställningar per år vilket gör det till ett

levande centrum för Halmstads konstliv.

www.halmstad.se/halmstadskonsthall

7

9

3

4

10

NISSAN

11

8

9

12

13

3 4

2

6

5

7

14

15 16

10

6

11

17

5

1

Kartor © Byggnadskontoret i Halmstad, Halmstads kommun

More magazines by this user
Similar magazines