Rökfri arbetstid - Halmstad

halmstad.se

Rökfri arbetstid - Halmstad

Rökfri arbetstid – för en

bättre miljö för alla”

Möjlighet till stöd om

du vill sluta med tobak

Att sluta röka är ett personligt beslut som en arbets-

givare inte kan påtvinga någon. Genom att ha en

rökfri arbetstid kan Halmstads kommun däremot

möjliggöra och underlätta för ett rökfritt liv under

en stor del av dagen.

Kommunhälsan erbjuder gruppverksamhet eller

individuell rådgivning för dig som vill sluta röka helt.

Självklart kan även du som vill sluta snusa få samma

stöd.

Besök www.halmstad.se/kommunhalsan eller ring

på telefon 035-13 70 21 för information om vilka

rökslutargrupper som är på gång.

Rökfri arbetstid

i Halmstads kommun


Rökfri arbetstid för en

bevarad och förbättrad hälsa

Att röka skadar hälsan och är i dag den enskilt största

orsaken till sjukdom och förtida död. Därför har lan-

dets kommuner en viktig roll i det nationella folkhäl-

soarbetet, som bland annat strävar efter att minska

den aktiva och passiva rökningen i samhället.

I Halmstads kommun vill vi bevara och förbättra

hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom

att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar

för minskad rökning. Som arbetsgivare måste vi även

följa tobakslagen som säger att ingen ofrivilligt ska

behöva utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats.

Rökfri arbetstid – för en

bättre hälsa”

En rökfri kommun

Från och med 1 mars 2008 gäller rökfri arbetstid för

dig som arbetar inom Halmstads kommun, oavsett

vilken förvaltning du tillhör.

Rökfri arbetstid innebär att det inte är tillåtet att

röka under arbetstid eller kortare pauser. Lunchrasten

räknas inte som arbetstid och är därmed undantagen.

Rökning är inte heller tillåten i direkt anslutning till

arbetsplatsen, till exempel utanför entréer.

För medarbetare i Halmstads kommun som arbetar i

andra människors hem kan det ibland vara svårt att

helt undvika att utsättas för passiv rökning. Prata med

din närmaste chef om det är ett problem för dig. I en

del fall kan problemet lösas i samråd med vårdtagaren

och i andra fall kvarstår en konflikt mellan tobaksla-

gen, arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen.

More magazines by this user
Similar magazines