förfrågningsunderlaget med bilagor - Halmstad

halmstad.se

förfrågningsunderlaget med bilagor - Halmstad

Υππηανδλινγσανσϖαριγ

Φ⎞ρφρ∑γνινγσυνδερλαγ −

Υππηανδλαρϖερσιον

2012−10−05

Υππηανδλινγ

Ηαλµσταδσ κοµµυν Αϖροπ αϖ ενστακα πλατσερ ι λδρεβοενδε ενλιγτ

Χηριστερ Οδερµαλµ 12/51

Σψµβολφ⎞ρκλαρινγ:

Τεξτεν ινγ∑ρ ι αννονσεν

Τεξτεν/φρ∑γαν ιννεη∑λλερ κραϖ σοµ µ∑στε υππφψλλασ

Τεξτεν κοµµερ αττ ινγ∑ ι αϖταλετ

Τεξτεν ινγ∑ρ ι κϖαλιφιχερινγεν

Φ⎞ρφρ∑γνινγσυνδερλαγ

1. Αλλµν οριεντερινγ

1.1. Βακγρυνδ

λαγεν οµ ϖαλφριηετσσψστεµ (ΛΟς)

Τεξτεν κοµµερ αττ πυβλιχερασ ι αϖταλσκαταλογεν

Τεξτεν ιννεη∑λλερ σεκρετεσσβελαγδ ινφορµατιον

Φρ∑γαν ρ ϖικταδ οχη ινγ∑ρ ι δελεν αϖ υππηανδλινγεν

Φρ∑γαν βεσϖαρασ αϖ κ⎞παρεν

Νι ινβϕυδσ ηρµεδ αττ λµνα ανβυδ φ⎞ρ αϖροπ αϖ πλατσερ ι λδρεβοενδε. Μεδ λδρεβοενδε

µενασ ι δεττα φαλλ πλατσερ ι σρσκιλτ βοενδε µεδ ηελιναχκορδερινγ.

Ηαλµσταδσ κοµµυν ηαρ δετ ψττερστα ανσϖαρετ φ⎞ρ αττ δε σοµ βορ οχη ϖιστασ ι κοµµυνεν φ∑ρ

δεν ηϕλπ οχη δετ στ⎞δ δε βεη⎞ϖερ. ⊗λδρεβοενδε ρ εν

σ∑δαν τψπ αϖ ϖερκσαµηετ.

Ηαλµσταδσ κοµµυν ηαρ δρψγτ 90 000 ινϖ∑ναρε. ∆εν κοµµυναλα ϖερκσαµηετεν, µεδ δρψγτ

7 000 ανστλλδα οµσττερ µερ ν φεµ µιλϕαρδερ κρονορ ∑ρλιγεν. Μερ ινφορµατιον οµ Ηαλµσταδ

φιννσ π∑ ωωω.ηαλµσταδ.σε

1.2. ςαλφριηετσσψστεµ

Ηεµϖ∑ρδσνµνδεν ι Ηαλµσταδ ηαρ βεσλυτατ αττ τιλλµπα ϖαλφριηετ νρ δετ γλλερ πλατσερ ι

λδρεβοενδε. ∆ετ ιννεβρ αττ ιντρεσσεραδε λεϖεραντ⎞ρερ ηαρ µ⎞ϕλιγηετ αττ λ⎞πανδε λµνα

ανβυδ οµ αττ ερβϕυδα πλατσερ.

Υτγ∑νγσπυνκτεν φ⎞ρ δετ φρια ϖαλετ ρ:

ϖαλφριηετ φ⎞ρ κυνδεν

µ⎞ϕλιγηετ αττ βψτα λεϖεραντ⎞ρ

εν ⎞καδ φοκυσερινγ π∑ κϖαλιτετ

⎞καδε µ⎞ϕλιγηετερ τιλλ προφιλερινγ αϖ τϕνστερνα

εν κονκυρρενσυτσττνινγ γερ φ⎞ρυτσττνινγαρ φ⎞ρ εν εφφεκτιϖισερινγ αϖ ϖερκσαµηετεν.

Σοµ φραµγ∑ρ οϖαν ρ ηυϖυδσψφτετ µεδ φριττ ϖαλ αττ γεµ⎞ϕλιγηετ φ⎞ρ κυνδεν αττ ϖλϕα π∑ ϖιλκετ

λδρεβοενδε δεν ϖιλλ βο. ςαλετ ρ εν µ⎞ϕλιγηετ οχη ινγετ τϖ∑νγ. Φ⎞ρ δεν κυνδ σοµ αϖ ν∑γον

Υτσκριϖετ: 2012−10−05 13:16 Σιδα 1 αϖ 6

Ρεφνρ.: 12/51


ανλεδνινγ ιντε σϕλϖ ϖλϕερ υτφ⎞ραρε σκα δετ φιννασ εττ ιχκεϖαλσαλτερνατιϖ ενλιγτ ΛΟς 9:2.

Ιχκεϖαλσαλτερνατιϖετ ερβϕυδσ δρ δετ φ⎞ρστ φιννσ λεδιγ λγενηετ. ∆ρεφτερ καν κυνδεν στλλα σιγ

π∑ κ⎞ φ⎞ρ αττ βψτα λεϖεραντ⎞ρ. Νρ κυνδεν ϖλϕερ εν ανναν λεϖεραντ⎞ρ σκα κυνδεν µεδδελα

σινα ⎞νσκεµ∑λ τιλλ βιστ∑νδσβεδ⎞µαρεν. Νρ νψ λεϖεραντ⎞ρ ρ ϖαλδ µεδδελαρ

βιστ∑νδσβεδ⎞µαρεν δεν υρσπρυνγλιγε λεϖεραντ⎞ρεν αττ εττ αϖσλυτ σκα γ⎞ρασ οχη αττ εν

βεστλλνινγ σκερ ηοσ δεν νψε λεϖεραντ⎞ρεν. Κυνδεν βορ κϖαρ ηοσ δεν υρσπρυνγλιγε

λεϖεραντ⎞ρεν φραµ τιλλ δεσσ αττ εν βοσταδ στ∑ρ τιλλγνγλιγ ηοσ δεν νψε λεϖεραντ⎞ρεν.

Φ⎞ρφρ∑γνινγσυνδερλαγετ µεδ τιλλη⎞ρανδε βιλαγορ βεσκριϖερ δε τϕνστερ σοµ ινγ∑ρ ι

ϖαλφριηετσσψστεµετ σαµτ δε κραϖ σοµ ανσ⎞κανδε λεϖεραντ⎞ρερ µ∑στε υππφψλλα.

Αλλα λεϖεραντ⎞ρερ σοµ δεν υππηανδλανδε µψνδιγηετεν τεχκναρ αϖταλ µεδ σκαλλ βεσκριϖα σιττ

φ⎞ρεταγ οχη σιν ϖερκσαµηετ ενλιγτ εν σρσκιλτ µαλλ.

Βεσκριϖνινγαρνα σαµµανστλλσ ι εν µαππ φ⎞ρ φριττ ϖαλ. ∆ετ ρ κυνδεν σοµ ϖλϕερ λεϖεραντ⎞ρ.

⊗ρ κυνδεν ιντε ν⎞ϕδ µεδ σιττ ϖαλ αϖ λεϖεραντ⎞ρ καν βψτε σκε.

1.3. Οµφαττνινγ

Φριττ ϖαλ οµφατταρ λδρεβοενδεπλατσερ µεδ ηελιναχκορδερινγ. Πλατσερνα καν φιννασ π∑ ενηετερ

µεδ σοµατισκ ινρικτνινγ οχη/ελλερ µεδ δεµενσινρικτνινγ.

Ρττεν τιλλ εν πλατσ π∑ εττ λδρεβοενδε ρ εττ µψνδιγηετσβεσλυτ ενλιγτ σοχιαλτϕνστλαγεν οχη

φαττασ αϖ ηεµϖ∑ρδσφ⎞ρϖαλτνινγενσ βιστ∑νδσηανδλγγαρε.

1.4. Υππηανδλανδε µψνδιγηετ

Ηαλµσταδσ κοµµυν (οργνρ 212000−1215)

2. Υππηανδλινγσφ⎞ρεσκριφτερ

2.1. Υππηανδλινγσφ⎞ρφαρανδε

Υππηανδλινγεν γενοµφ⎞ρσ ενλιγτ Λαγεν οµ ςαλφριηετσσψστεµ, ΣΦΣ 2008:962.

Φ⎞ρ αττ βλι γοδκνδ σοµ λεϖεραντ⎞ρ αϖ βοενδεπλατσερ κρϖσ αττ λεϖεραντ⎞ρεν υππφψλλερ δε

ϖιλλκορ σαµτ ταρ δελ αϖ δεν ινφορµατιον σοµ Ηαλµσταδσ κοµµυν ανσερ αττ λεϖεραντ⎞ρεν

βεη⎞ϖερ φ⎞ρ αττ φυλλφ⎞λϕα υππδραγετ.

Ηαλµσταδσ κοµµυν τεχκναρ αϖταλ µεδ σαµτλιγα λεϖεραντ⎞ρερ σοµ υππφψλλερ στλλδα κραϖ οχη

ϖιλλκορ.

Ηαλµσταδσ κοµµυν ερσττερ εϕ λεϖεραντ⎞ρερ φ⎞ρ υππρττανδε αϖ ανβυδ.

2.2. Ρεσερϖατιονερ

Ανβυδ φ∑ρ ιντε ιννεη∑λλα ρεσερϖατιονερ υταν αλλα κραϖ µ∑στε αχχεπτερασ ι σιν ηεληετ.

Ανβυδετ ιννεη∑λλερ ινγα ρεσερϖατιονερ (ϑα/Νεϕ σϖαρ)

Κραϖγρνσ ϑα

2.3. Ανβυδετσ φορµ

Ηαλµσταδσ κοµµυν στρϖαρ εφτερ αττ φ⎞ρενκλα ανβυδσαρβετετ φ⎞ρ αλλα βερ⎞ρδα παρτερ οχη

ανϖνδερ δρφ⎞ρ ελεκτρονισκ ανβυδσγιϖνινγ ϖια υππηανδλινγσϖερκτψγετ ΤενδΣιγν. Λεϖεραντ⎞ρερ

φ∑ρ βλ.α. κοστναδσφριττ στ⎞δ ι ανβυδσγιϖνινγεν οχη κοντρολλ αϖ αττ ανβυδετ ρ κοµπλεττ ϖιδ

αϖλµνανδετ. Σψστεµετ ρ κοστναδσφριττ φ⎞ρ λεϖεραντ⎞ρεν οχη κρϖερ ενδαστ εν ενκελ

Νεϕ

Υτσκριϖετ: 2012−10−05 13:16 Σιδα 2 αϖ 6

Ρεφνρ.: 12/51


ρεγιστρερινγ π∑ ηττπ://ωωω.οπιχ.χοµ/σϖ/τενδσιγν/.

Τελεφοννυµµερ τιλλ συππορτεν: 013−47 47 500

Ανβυδετ φ⎞ρκαστασ οµ ιντε σαµτλιγα κραϖ σοµ ανγεσ ι φ⎞ρφρ∑γνινγσυνδερλαγετ υππφψλλσ.

Ανβυδσσπρ∑κ σκαλλ ϖαρα σϖενσκα.

Ανβυδ ρ π∑ σϖενσκα (ϑα/Νεϕ σϖαρ)

Κραϖγρνσ ϑα

2.4. Φρ∑γορ οµ υππηανδλινγεν

Φ⎞ρφρ∑γνινγσυνδερλαγετ ηαρ φραµστλλτσ φ⎞ρ αττ κλαρτ οχη τψδλιγτ βεσκριϖα δε φ⎞ρυτσττνινγαρ

σοµ ρ∑δερ οχη δε κραϖ σοµ Ηαλµσταδσ κοµµυν στλλερ π∑ υππδραγετ οχη π∑ δεν λεϖεραντ⎞ρ

σοµ σκαλλ υτφ⎞ρα υππδραγετ. ∆ετ ρ ανγελγετ αττ ανβυδσγιϖαρεν κοντακταρ κοµµυνεν οµ

ν∑γοτ ρ οκλαρτ. ∆εττα σκερ ενκλαστ ϖια τενδσιγν.χοµ.

Ηαλµσταδσ κοµµυν κοµµερ αττ πυβλιχερα εϖεντυελλα φ⎞ρτψδλιγανδεν.

2.5. Ινλµνανδε αϖ ανβυδ

Ανβυδ σκαλλ λµνασ ελεκτρονισκτ ϖια ωωω.τενδσιγν.χοµ. Ανβυδ τασ εϕ εµοτ π∑ αννατ σττ.

Ανβυδ λµνασ ελεκτρονισκτ (ϑα/Νεϕ σϖαρ)

Κραϖγρνσ ϑα

2.6. ∆αγ φ⎞ρ ανβυδσινλµνινγ

∆ετ φιννσ ινγεν φαστστλλδ δαγ φ⎞ρ ινλµνανδε αϖ ανβυδ υταν ανβυδ καν λµνασ λ⎞πανδε.

Νεϕ

Νεϕ

2.7. Φ⎞ρτψδλιγανδεν οχη κοµπλεττερινγαρ αϖ ανβυδ

Υππενβαρα φελσκριϖνινγαρ, φελρκνινγαρ ελλερ ν∑γοτ αννατ υππενβαρτ φελ ι ανβυδετ φ∑ρ ρττασ.

2.8. Πρ⎞ϖνινγ αϖ ανβυδσγιϖαρε οχη ανβυδ

Αττ βεδ⎞µα ανβυδ ιννεβρ εν φλερστεγσπροχεσσ. Φ⎞ρφρ∑γνινγσυνδερλαγετ ιννεη∑λλερ εττ ανταλ

κραϖ β∑δε αϖσεενδε λεϖεραντ⎞ρ οχη εφτερφρ∑γαδ τϕνστ.

Φ⎞ρστ κοντρολλερασ λεϖεραντ⎞ρενσ λµπλιγηετ, β∑δε υτεσλυτνινγσ− οχη κϖαλιφιχερινγσγρυνδερ, σε

πυνκτ 4. ∆ε λεϖεραντ⎞ρερ σοµ υππφψλλερ κραϖεν φ∑ρ σεδαν σινα ανσ⎞κνινγαρ πρ⎞ϖαδε αϖσεενδε

κραϖ π∑ εφτερφρ∑γαδ τϕνστ, σε πυνκτ 3, ινκλυσιϖε Αϖταλσϖιλλκορεν, σε βιλαγα. Οβλιγατορισκα κραϖ,

σ.κ. σκαλλ−κραϖ µ∑στε υππφψλλασ. ∆ρεφτερ κοµµερ κοντρολλ αττ γ⎞ρασ οµ σ⎞κανδε υππφψλλερ

σαµτλιγα στλλδα κραϖ σοµ λεϖεραντ⎞ρ αϖ πλατσερ ι λδρεβοενδε.

Λεϖεραντ⎞ρεν κοµµερ αττ καλλασ τιλλ εττ µ⎞τε φ⎞ρ αϖστµνινγ αϖ κραϖεν οχη αϖ λεϖεραντ⎞ρενσ

φ⎞ρστ∑ελσε αϖ υππδραγετ. ∆ελταγανδε π∑ δεττα µ⎞τε ρ οβλιγατορισκτ φ⎞ρ αττ κυννα βλι

γοδκνδ.

Υτσκριϖετ: 2012−10−05 13:16 Σιδα 3 αϖ 6

Ρεφνρ.: 12/51


Αχχεπτερασ κραϖετ? (ϑα/Νεϕ σϖαρ) (ϑα/Νεϕ σϖαρ)

Κραϖγρνσ ϑα

2.9. Ερσττνινγ φ⎞ρ υτφ⎞ρδ τϕνστ

Κοµµυνεν ερσττερ λεϖεραντ⎞ρεν φ⎞ρ υτφ⎞ρδ τϕνστ ενλιγτ Αϖταλσϖιλλκορεν ♣11.

Αχχεπτερασ κραϖετ? (ϑα/Νεϕ σϖαρ)

Κραϖγρνσ ϑα

2.10. Σεκρετεσσ

Ινκοµνα ανβυδ ρ σοµ ρεγελ οφφεντλιγ ηανδλινγ.

Λεϖεραντ⎞ρεν σκαλλ ι βιλαγα τιλλ ανβυδετ ανγε οµ ν∑γον δελ ι ανβυδετ ανσεσ οµφαττασ αϖ

σεκρετεσσ.

Λεϖεραντ⎞ρεν σκαλλ ι σ∑δανα φαλλ µοτιϖερα π∑ ϖιλκα γρυνδερ σπεχιφικ δελ ανσεσ οµφαττασ αϖ

σεκρετεσσ.

Ι δε φαλλ σοµ λεϖεραντ⎞ρεν εϕ ανγερ ν∑γοτ κοµµερ Ηαλµσταδσ κοµµυν αττ τολκα δετ σοµ αττ

λεϖεραντ⎞ρεν ιντε ανσερ αττ ν∑γον ινφορµατιον ι ανβυδετ οµφαττασ αϖ σεκρετεσσ.

Οβσερϖερα αττ εττ ανγιϖανδε αϖ αττ δελαρ αϖ ανβυδετ σκαλλ οµφαττασ αϖ σεκρετεσσ ι σιγ ιντε

ιννεβρ αττ δετ κοµµερ αττ οµφαττασ αϖ σεκρετεσσ. Ηαλµσταδσ κοµµυν κοµµερ αττ ι ϖαρϕε

ενσκιλτ φαλλ οχη ϖιδ ϖαρϕε φ⎞ρφρ∑γαν γ⎞ρα εν πρ⎞ϖνινγ αϖ ηυρυϖιδα εν σπεχιφικ υππγιφτ οµφαττασ

αϖ σεκρετεσσ.

2.11. Τιλλδελνινγσβεσκεδ

Βεσλυτ κοµµερ αττ µεδδελασ ινοµ τρε µ∑ναδερ εφτερ εττ κοµπλεττ ινκοµµετ ανβυδ οχη οµ

σ⎞κανδε γοδκντσ βιφογασ αϖταλ φ⎞ρ υνδερσκριφτ µεδ βεσλυτσηανδλινγεν. Υνδερ

σεµεστερπεριοδεν ϕυλι−αυγυστι σαµτ ϖιδ στορηελγερ σ∑ σοµ ϕυλ οχη π∑σκ καν

ηανδλγγνινγστιδεν ϖαρα υππ τιλλ φψρα µ∑ναδερ.

Βινδανδε αϖταλ µελλαν παρτερνα υππστ∑ρ φ⎞ρστ σεδαν Ηαλµσταδσ κοµµυν οχη λεϖεραντ⎞ρεν

υνδερτεχκνατ σρσκιλτ υππρττατ σκριφτλιγτ κοντρακτ.

Οµ σ⎞κανδε ιντε ηαρ γοδκντσ οχη ανσερ σιγ φελακτιγτ βεηανδλαδ ηαρ δεννε µ⎞ϕλιγηετ αττ

⎞ϖερκλαγα βεσλυτετ, γενοµ αττ σκριφτλιγεν ινοµ τρε ϖεχκορ τιλλ Φ⎞ρϖαλτνινγσδοµστολεν ι

Γ⎞τεβοργ ανσ⎞κα οµ ρττελσε µεδ βεγραν οµ ϖιλκεν νδρινγ σοµ ψρκασ.

3. Κραϖσπεχιφικατιον

3.1. Αϖταλσϖιλλκορ

Σαµτλιγα αϖταλσϖιλλκορ σκαλλ αχχεπτερασ.

Αχχεπτερασ αϖταλσϖιλλκορεν? (ϑα/Νεϕ σϖαρ)

Κραϖγρνσ ϑα

4. Λεϖεραντ⎞ρσκοντρολλ

4.1. Ρεγιστρερινγαρ µµ

Νεϕ

Νεϕ

Νεϕ

Υτσκριϖετ: 2012−10−05 13:16 Σιδα 4 αϖ 6

Ρεφνρ.: 12/51


Λεϖεραντ⎞ρεν σκαλλ ηα φυλλγϕορτ σινα λαγσταδγαδε σκψλδιγηετερ αϖσεενδε ρεγιστρερινγαρ οχη

βεταλνινγαρ φ⎞ρ σοχιαλα αϖγιφτερ οχη σκαττερ ι Σϖεριγε, αλτερνατιϖτ ι ηεµλανδετ, οµ φ⎞ρεταγετ ρ

ρεγιστρερατ ι αννατ λανδ.

Ι δετ φαλλ λεϖεραντ⎞ρεν αϖσερ αττ ανϖνδα υνδερλεϖεραντ⎞ρερ (Αϖταλσϖιλλλκορεν ♣15) φ⎞ρ αττ

υτφ⎞ρα τϕνστερ σοµ υππδραγιτσ, σκαλλ ϖεν δεττα φ⎞ρεταγ υππφψλλα δεσσα κραϖ.

Ηαλµσταδσ κοµµυν σαµαρβεταρ µεδ Σκαττεϖερκετ οχη καν κοµµα αττ βεγρα ιν βεϖισ π∑

αττ λµναδε υππγιφτερ ρ κορρεκτα.

Υτλνδσκ λεϖεραντ⎞ρ σκαλλ π∑ βεγραν κυννα ϖισα µοτσϖαρανδε δοκυµεντατιον.

Υππφψλλσ κραϖετ π∑ ρεγιστρερινγ? (ϑα/Νεϕ σϖαρ)

Κραϖγρνσ ϑα

4.2. Εκονοµισκ στλλνινγ

Λεϖεραντ⎞ρεν σκαλλ ηα εν σ∑δαν οργανισατιον οχη ερφαρενηετ αττ δεννε καν φ⎞ρϖντασ κυννα

γενοµφ⎞ρα υππδραγετ. Λεϖεραντ⎞ρενσ εκονοµισκα στψρκα σκαλλ ϖαρα τιλλρχκλιγ ι φ⎞ρη∑λλανδε τιλλ

υππδραγετσ στορλεκ. Υππγιφτ οµ λεϖεραντ⎞ρεν καν κοµµα αττ βεγρασ ιν φρ∑ν

κρεδιτυππλψσνινγσφ⎞ρεταγ.

Υππφψλλσ κραϖετ π∑ εκονοµισκ στλλνινγ? (ϑα/Νεϕ σϖαρ)

Κραϖγρνσ ϑα

Εϖεντυελλ βεσκριϖνινγ: (Φριτεξτσϖαρ)

4.3. Τεκνισκ οχη ψρκεσµσσιγ καπαχιτετ

Λεϖεραντ⎞ρεν σκαλλ ιννεηα οχη ϖισα αττ δε ηαρ δοκυµεντεραδε ρεσυρσερ, κοµπετενσ οχη

ερφαρενηετ αττ υτφ⎞ρα υππδραγετ. ∆εττα σκαλλ φραµγ∑ αϖ ανβυδετ σοµ σκαλλ ιννεη∑λλα εν

κορτφατταδ βεσκριϖνινγ αϖ λεϖεραντ⎞ρεν. Λεϖεραντ⎞ρεν σκαλλ ηα ρυτινερ φ⎞ρ κϖαλιτετσσκρινγ σοµ

σκερστλλερ αττ υππδραγετ υτφ⎞ρσ π∑ εττ σ∑δαντ σττ αττ ⎞ϖερενσκοµµεν οµφαττνινγ οχη

κϖαλιτετ υππν∑σ οχη υππρττη∑λλσ. Βεσκριϖνινγ αϖ ηυρ δεττα κραϖ τιλλγοδοσεσ σκαλλ βεσκριϖασ ι

ανβυδετ.

Κορτφατταδ βεσκριϖνινγ αϖ λεϖεραντ⎞ρεν: (Φριτεξτσϖαρ)

Νεϕ

Νεϕ

Βεσκριϖνινγ αϖ ρυτινερ φ⎞ρ κϖαλιτετσκρινγ: (Φριτεξτσϖαρ)

Βεσκριϖνινγ αϖ λεδνινγενσ οχη περσοναλενσ κοµπετενσ:

(Φριτεξτσϖαρ)

Ανγε εϖεντυελλα ρεφερενσερ: (Φριτεξτσϖαρ)

Βεσκριϖ ερτ ερβϕυδανδε οµ εϖεντυελλ ινρικτνινγ π∑ βοενδετ,

ακτιϖιτετερ οχη υτεϖιστελσε (Φριτεξτσϖαρ)

Ανσερ κοµµυνεν αττ λεϖεραντ⎞ρεν υππφψλλερ

κϖαλιφιχερινγσκραϖεν? (ϑα/Νεϕ σϖαρ)

Κραϖγρνσ ϑα

4.4. Φ⎞ρσκρινγαρ

Λεϖεραντ⎞ρεν σκαλλ ηα φ⎞ρσκρινγαρ ενλιγτ Αϖταλσϖιλλκορεν ♣16. Αϖ φ⎞ρσκρινγσγιϖαρεν

υνδερτεχκνατ ιντψγ σκαλλ βιφογασ ανβυδετ.

Νεϕ

Ιντψγ σκαλλ βιφογασ σοµ ϖισαρ αττ κραϖετ υππφψλλσ (ϑα/Νεϕ σϖαρ)

ϑα

Νεϕ

Υτσκριϖετ: 2012−10−05 13:16 Σιδα 5 αϖ 6

Ρεφνρ.: 12/51


4.5. Φ⎞ρεταγσ− οχη κοντακτυππγιφτερ

Φψλλ ι φ⎞λϕανδε υππγιφτερ:

Φ⎞ρεταγετσ ναµν οχη οργανισατιονσνυµµερ: (Φριτεξτσϖαρ)

Κοντακτπερσον φ⎞ρ ανβυδετ µεδ ε−ποσταδρεσσ οχη

τελεφοννυµµερ (Φριτεξτσϖαρ)

Κοντακτπερσον φ⎞ρ αϖταλετ µεδ ε−ποσταδρεσσ οχη

τελεφοννυµµερ (Φριτεξτσϖαρ)

Κοντακτπερσον φ⎞ρ αϖροπ µεδ ε−ποσταδρεσσ οχη τελεφοννυµµερ

(Φριτεξτσϖαρ)

Αϖταλστεχκναρε µεδ ναµν, τιτελ οχη ποσταδρεσσ: (Φριτεξτσϖαρ)

5. Υτϖρδερινγ

5.1. Γρυνδ φ⎞ρ τιλλδελνινγ αϖ κοντρακτ

Αϖταλ κοµµερ αττ τεχκνασ µεδ αλλα λεϖεραντ⎞ρερ σοµ υππφψλλερ δε κραϖ σοµ ανγεσ ι δεττα

φ⎞ρφρ∑γνινγσυνδερλαγ µεδ τιλλη⎞ρανδε Αϖταλσϖιλλκορ οχη βιλαγορ.

Υτσκριϖετ: 2012−10−05 13:16 Σιδα 6 αϖ 6

Ρεφνρ.: 12/51


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

Dnr HE åååå/nnnn

Avtal avseende avrop av enskilda platser i äldreboende enligt

lagen om valfrihetssystem (LOV).

Beställare Halmstads kommun

Leverantör Leverantörsnamn

Postadress

Postnr Ort

Organisationsnummer

I avtalet benämnd ”Kommunen”

I avtalet benämnd ”Leverantören”

1


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

Innehåll

1.0 OMFATTNING ........................................................................................................... 4

1.1 Byte av Leverantör ................................................................................................. 4

1.2 Styrdokument ......................................................................................................... 4

1.3 Kvalitetsledning ...................................................................................................... 4

2.0 AVTALSPERIOD ....................................................................................................... 5

3.0 AVTALSHANDLINGAR ............................................................................................. 5

4.0 UPPDRAGET ............................................................................................................ 5

4.1 Kunden ................................................................................................................... 5

4.2 Anhöriga/närståendes medverkan ......................................................................... 5

4.3 Ankomstsamtal....................................................................................................... 5

4.4 Uppföljningssamtal ................................................................................................. 5

4.5 Kontaktmannaskap ................................................................................................ 6

4.6 Genomförandeplan ................................................................................................ 6

4.7 Boenderåd ............................................................................................................. 6

4.8 Kost ........................................................................................................................ 6

4.9 Tolk ........................................................................................................................ 6

4.10 Hantering av kontanta medel ............................................................................... 6

4.11 Flytt och dödsfall .................................................................................................. 7

4.12 Samarbete/samverkan ......................................................................................... 7

4.13 Missförhållanden enligt socialtjänstlagen (SoL) ................................................... 7

4.14 Medverkan i krisberedskap .................................................................................. 7

5.0 Hälso- och sjukvård ................................................................................................... 7

5.1 Hälso- och sjukvård ................................................................................................ 7

5.2 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) .............................................................. 7

5.3 Verksamhetschef ................................................................................................... 8

5.4 Hygien .................................................................................................................... 8

5.5 Delegering .............................................................................................................. 8

5.6 Rehabilitering och träning ...................................................................................... 8

5.7 Munvård ................................................................................................................. 8

5.8 Anmälan i samband med risker och brister inom hälso- och sjukvård ................... 8

5.9 Samordnad vårdplanering ...................................................................................... 8

5.10 Utskrivningsklar kund ........................................................................................... 9

5.11 Vård i livets slutskede .......................................................................................... 9

5.12 Läkemedel ........................................................................................................... 9

5.13 Individuella hjälpmedel ......................................................................................... 9

5.14 Kvalitetsregister.................................................................................................... 9

5.15 Patientsäkerhetsberättelse ................................................................................. 10

6.0 Dokumentation ........................................................................................................ 10

7.0 Personal .................................................................................................................. 10

7.1 Arbetsmiljöansvar................................................................................................. 11

7.2 Bemanning ........................................................................................................... 11

7.3 Arbetsledning ....................................................................................................... 11

2


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

7.4 Nyrekrytering av personal .................................................................................... 11

7.5 Kompetensutveckling/fortbildning......................................................................... 11

7.6 Tystnadsplikt ........................................................................................................ 11

7.7 Meddelarfrihet ...................................................................................................... 12

8.0 Lägenheter, lokaler och inventarier ......................................................................... 12

8.1 Lägenheter ........................................................................................................... 12

8.2 Lokaler ................................................................................................................. 12

8.3 Inventarier ............................................................................................................ 12

8.4 Datakommunikation ............................................................................................. 12

8.5 TV- abonnemang ................................................................................................. 12

9.0 Skyldighet att ta emot uppdrag ................................................................................ 12

10.0 Kostnadsansvar ..................................................................................................... 13

11.0 Ersättning .............................................................................................................. 13

12.0 Fakturering ............................................................................................................ 14

12.1 Bestridande av faktura ....................................................................................... 14

12.2 Betalningsmottagare/factoringbolag ................................................................... 14

12.3 Slutavräkning ..................................................................................................... 14

13.0 Information/marknadsföring ................................................................................... 14

14.0 Uppföljning och insyn ............................................................................................. 15

15.0 Underleverantör ..................................................................................................... 16

16.0 Försäkringar .......................................................................................................... 16

16.1 Patientförsäkring ................................................................................................ 16

16.2 Hemförsäkring .................................................................................................... 17

17.0 Omförhandling/ändringar och tillägg ...................................................................... 17

18.0 Överlåtelse av avtal ............................................................................................... 17

19.0 Garantier och vite .................................................................................................. 17

20.0 Övrigt ..................................................................................................................... 17

21.0 Förtida uppsägning av avtal ................................................................................... 17

22.0 Hävning ................................................................................................................. 18

23.0 Särskilda krav vid avtalets upphörande ................................................................. 18

24.0 Skadestånd ............................................................................................................ 18

25.0 Skadeståndsskyldighet gentemot tredje man ........................................................ 19

26.0 Force majeure ....................................................................................................... 19

27.0 Avtalets upphörande, överlämning ........................................................................ 19

28.0 Tvist ....................................................................................................................... 19

29.0 Adressuppgifter ..................................................................................................... 20

Bilagor ........................................................................................................................... 21

3


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

1.0 OMFATTNING

Leverantören skall, efter avrop, tillhandahålla platser för kunder som fått särskilt boende

beviljat på äldreboende genom Kommunens biståndshandläggare och som valt att bo i

av Leverantören tillhandahållet boende. I Leverantörens åtagande ingår även att

tillhandahålla platser avsedda för kunder med demenssjukdomar.

Leverantören skall under avtalsperioden utföra omsorg, service och hälso- och sjukvård,

till och med arbetsterapeut-, sjukgymnast- och sjuksköterskenivå. Ansvaret för läkarvård

vilar på Region Halland.

Omsorg, service och hälso- och sjukvård skall erbjudas dygnet runt inom ramen för

beviljat bistånd på sätt som överenskommits mellan kunden och Leverantören.

Leverantören skall garantera kunden omsorg, service, hälso- och sjukvård och säkerhet

efter dennes specifika behov. Kundens skall minst tillförsäkras skälig levnadsnivå enligt

vid var tid gällande kommunala riktlinjer. (Bilaga 1)

Eftersom det är kunden som väljer Leverantör kan Kommunen inte garantera någon

uppdragsvolym.

1.1 Byte av Leverantör

Kunden har rätt att byta till en annan Leverantör. När kunden väljer en annan utförare

ska kunden meddela biståndsbedömaren. När ny Leverantör är vald meddelar

biståndsbedömaren den ursprungliga Leverantören att ett avslut ska göras och att en

beställning sker hos den nya Leverantören. Kunden bor kvar hos Leverantören fram till

dess att en bostad står tillgänglig hos den nya Leverantören.

1.2 Styrdokument

Kommunens verksamhet styrs bland annat utifrån författningskrav och lokala

tillämpningsföreskrifter. Samma krav gäller för privata leverantörer som för Kommunen.

Leverantörens verksamhet skall utgå från och följa gällande lagar och förordningar som

är tillämpliga på området samt:

- Hemvårdsnämndens verksamhetsmål (Bilaga 2)

- Halmstads kommuns MAS-handbok, www.halmstad.se (se även 5.2)

-”Nationell vårdhandbok”, www.vardhandbok.se

1.3 Kvalitetsledning

Leverantören skall svara för att det finns fungerande rutiner för intern kvalitetskontroll

och utvärdering enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem

för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.

Leverantören skall ha skriftliga rutiner för klagomålshantering. Såväl statistik över

inlämnade klagomål och enskilda klagomål skall kunna redovisas för Kommunen vid

tillsyn eller på begäran.

4


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

Leverantören skall ha en beredskaps- och handlingsplan för särskilda händelser.

2.0 AVTALSPERIOD

Avtalet gäller från och med parternas undertecknande och tills vidare, med en ömsesidig

uppsägningstid på tolv månader.

3.0 AVTALSHANDLINGAR

För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i handlingarna motstridiga

uppgifter gäller de sinsemellan i följande ordning om inte omständigheterna

uppenbarligen föranleder annat:

1. Tillägg till och ändringar i avtalet

2. Avtalet med tillhörande bilagor

3. Halmstads kommuns förfrågningsunderlag

4. Leverantörens anbud

4.0 UPPDRAGET

4.1 Kunden

Leverantören skall, inom ramen för beviljat bistånd, erbjuda kunden möjlighet att behålla

sin livskvalitet genom att erbjuda individuella insatser och tillvarata kundens egna

resurser.

4.2 Anhöriga/närståendes medverkan

Kunden avgör om anhöriga/närstående skall deltaga vid kontakter med Leverantören. I

de fall kunden inte kan ge uttryck för sin vilja skall Leverantören ta ställning till behovet

tillsamman med anhöriga/närstående.

Leverantören skall ha ansvar för erforderliga kontakter med anhöriga/närstående. Vid

behov skall stöd ges till anhöriga/närstående. Leverantören ska ha rutiner för

informationsspridning hem till anhöriga/närstående om viktiga händelser som berör

boendet.

4.3 Ankomstsamtal

Inom en vecka efter inflyttning skall leverantören genomföra ett ankomstsamtal med

kunden och/eller anhörig/närstående.

4.4 Uppföljningssamtal

Uppföljningssamtal med kunden och/eller anhöriga/närstående görs inom en till två

månader efter inflyttningen.

5


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

4.5 Kontaktmannaskap

För att säkra kundens och anhörig/närståendes rätt till inflytande och information skall

varje kund ha en kontaktman som skall fungera som en länk mellan kunden och

verksamheten. Kunden har rätt att byta om den inte är nöjd med sin kontaktman. Bilaga

3.

4.6 Genomförandeplan

Leverantören skall se till att en genomförandeplan har upprättats inom den tid som

föreskrivs i kommunens riktlinjer för genomförande plan. Bilaga 4.

Tillsammans med den kunden och/eller anhörig/närstående upprättar leverantören en

genomförandeplan utifrån kundens behov av omsorg och vård. Kundens kontaktman

skall delta vid upprättandet av genomförandeplanen. Genomförandeplanen skall

undertecknas av kunden eller anhörig/närstående. Den individuella genomförandeplanen

skall hållas aktuell och följas upp vid förändrade behov, dock minst en gång per

år.

4.7 Boenderåd

Leverantören skall hålla boenderåd minst två gånger per år. Protokoll skall föras. Chef

för äldreboendet deltar i boenderåden. Anhöriga/närstående skall inbjudas att delta i

boenderåden som förläggs efter kl. 17 på vardagar för att möjliggöra

anhörigas/närståendes deltagande.

4.8 Kost

Leverantören skall stå för kostnaden för och tillhandahålla kunden kost inklusive

sondnäring och specialkost. Kosten skall serveras i form av frukost, lunch/middag och

kvällsmål samt mellanmål. Måltiderna skall vara jämnt fördelade över dygnet.

Leverantören skall följa gällande lagstiftning och föreskrifter för livsmedels- och

mathantering. Leverantören skall ha tillgång till specialistkunskaper inom området

näringsfrågor och hur mat och olika sjukdomar påverkar och påverkas av näringsintag.

Leverantören skall utforma hjälpinsatser avseende kost utifrån kundens behov,

förutsättningar och önskemål. Kundens önskemål och självbestämmande skall beaktas.

Personalen har en viktig roll i att stödja och medverka till att befrämja goda kostvanor.

4.9 Tolk

Kunden skall vid behov få hjälp av tolk. Leverantören ombesörjer att tolk godkänd av

Kommunen rekvireras. Kommunen står för kostnaden. Omfattningen av tolkhjälp skall

avgöras tillsammans med biståndshandläggare.

4.10 Hantering av kontanta medel

Huvudregeln skall vara att Leverantören inte ska hantera den enskildes privata medel. I

de fall det är nödvändigt skall säkra skriftliga rutiner finnas.

6


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

4.11 Flytt och dödsfall

Leverantören skall omgående meddela Kommunens handläggare om kunden flyttat eller

avlidit.

4.12 Samarbete/samverkan

Leverantören skall samverka med Region Halland, Kommunen, frivilligorganisationer

samt andra myndigheter och organisationer i syften som ger mervärde för kunden eller

boendet som helhet.

4.13 Missförhållanden enligt socialtjänstlagen (SoL)

Leverantören skall ha väl fungerande rutiner för hur personalen skall agera om den

upptäcker att enkund utsätts för eller har utsatts för ett missförhållande. Händelse enligt

Lex Sarah utreds av kommunens inspektör. Kommunens riktlinjer för Lex Sarah skall

följas (se MAS-handboken).

4.14 Medverkan i krisberedskap

Leverantören skall i händelse av fredstida kris/extraordinär händelse eller krig/höjd

beredskap ha förberedda rutiner och dokumenterade riktlinjer/planer/checklistor etc. för

hur de skall hantera situationen och kunna utföra sitt uppdrag även under dessa

tillfällen.

Leverantören skall vid behov/förfrågan från Kommunen biträda vid upprättande av

kommunal krisberedskapsplan för äldreomsorgen samt medverka i andra

krisberedskapsförberedelser för verksamheten.

I händelse av fredstida kris/extraordinär händelse eller krig/höjd beredskap skall

Leverantören vid behov samordna sin verksamhet med den kommunala äldreomsorgen.

5.0 Hälso- och sjukvård

5.1 Hälso- och sjukvård

Närsjukvården i Halland ansvarar för läkarinsatserna i öppen vård. Det skall finnas

skriftliga rutiner för hur personalen skall handla i akuta situationer. För kunder som inte

kan klara sin hälso- och sjukvård själv skall det finnas en patientansvarig läkare.

Leverantörens personal skall följa med kunden till vårdcentral/sjukhus när det behövs.

5.2 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Halmstad kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har det medicinska

ledningsansvaret för verksamheten enligt 18 § i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Leverantören skall se till att MAS kan utöva sitt ansvar och att gällande rutiner i MASpärmen

och i den Nationella Vårdhandboken följs. Av MAS efterfrågade uppgifter måste

7


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

lämnas. MAS kan fordra fortbildning av personal om det är påkallat för den medicinska

säkerheten. Detta skall bekostas av Leverantören.

5.3 Verksamhetschef

Det skall finnas en verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen.

Verksamhetschefen skall ha högskolekompetens.

5.4 Hygien

Leverantören skall följa gällande styrdokument avseende vårdhygien. Personalen skall

använda rekommenderad skyddsutrustning för att minska vårdrelaterade infektioner.

Samverkan med Region Hallands hygienavdelning och kommunens MAS skall ske

fortlöpande.

5.5 Delegering

Leverantören skall följa de riktlinjer som finns i MAS-handboken gällande delegering av

hälso- och sjukvårdsuppgifter.

5.6 Rehabilitering och träning

Leverantörens personal skall tillgodose kundens behov av rehabilitering/habilitering. I

rehabiliteringen kan ingå social-, mental-, rörelse- och funktionsträning. Målet är att

funktionsnivå/aktivitetsnivå skall bibehållas så länge som möjligt.

5.7 Munvård

Leverantören skall samverka enligt MAS-handboken med tandvårdens uppsökande

verksamhet. Munvård skall ingå som ett viktigt område i hälso- och sjukvården.

5.8 Anmälan i samband med risker och brister inom hälso- och

sjukvård

Leverantören ansvarar för att personalen har ingående kunskaper om

anmälningsskyldighet enligt SOSFS 2005:28.

Leverantören skall rapportera till MAS om en kund i samband med hälso- och sjukvård

utsätts för en risk eller drabbas av skada eller sjukdom. MAS har anmälningsskyldighet

enligt Lex Maria.

5.9 Samordnad vårdplanering

Vårdplaneringen, i samband med från sjukhuset utskrivningsklar kund, hanteras av ett

planeringsteam (PROV). I vårdplaneringen används ett webbaserat IT-stöd, Meddix.

Leverantören skall i samband med godkännandet som Leverantör enligt detta avtal

anslutas till Meddix och utbildas i hanteringen. Kommunen ansvarar för utbildning i och

administration av systemet.

Leverantören kan vid behov kallas till att delta i samordnad vårdplanering på sjukhuset i

8


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

Halmstad. Riktlinjer för samordnad vårdplanering i Halland skall följas (se MAShandboken).

5.10 Utskrivningsklar kund

Leverantören skall ansvara för att kund som vårdats på sjukhus ska kunna återvända till

sitt boende. Förutsättningen är att sjukhuset har bedömt kunden som utskrivningsklar

samt att det finns en upprättad och justerad vårdplan. Fullföljs inte detta åtagande skall

Leverantören ersätta Kommunen för de kostnader som betalats till Region Halland enligt

betalningsansvarslagen.

5.11 Vård i livets slutskede

Kunden skall beredas möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad till livets slut. Vården skall

uppfylla krav på god säkerhet och tillgodose kundens och närståendes behov av

symtomlindring, trygghet och stöd. Extravak skall vid behov erbjudas och bekostas av

Leverantören. . Vid vård i livets slut skall sjuksköterska bedöma behov av extravak och

dokumentera ställningstagandet. Se MAS-handboken.

5.12 Läkemedel

Äldreboendets läkemedelsrutiner/hantering skall kvalitetsgranskas vart annat år av

farmaceut enligt MAS riktlinjer. Kostnaden för granskningen står Leverantören för.

Leverantören får utnyttja de generella läkemedelsförråd som Region Halland bekostar

och som finns i kommunens förråd i enlighet med MAS-handboken. De generella

läkemedelsriktlinjer som finns, gällande i hela Halland skall följas.

Kunden bekostar sina individuellt förskrivna läkemedel.

5.13 Individuella hjälpmedel

Kommunen står för kostnaden för individuella hjälpmedel som skall rekvireras från

Hjälpmedelscentralen. Leverantören skall ha kommunens godkännande för att

Kommunen skall kunna stå för kostnaderna för individuella hjälpmedel. Hjälpmedlen

lämnas tillbaka när behovet upphör.

För de vanligaste individuella hjälpmedlen, som Leverantören behöver i sin verksamhet,

krävs inte Kommunens godkännande för att Kommunen skall stå för kostnaden. Dessa

är höftskyddsbyxor, manuella rullstolar, tryckavlastande dynor, rollatorer och lyftselar.

5.14 Kvalitetsregister

Som en del av kvalitetsarbetet registrerar hemvårdsförvaltningen i Svenska Palliativa

Registret och i Senior Alert. Leverantören skall göra motsvarande registrering och vidta

åtgärder enligt registreringen i Senior alert. Ytterligare kvalitetsregister kan tillkomma.

9


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

5.15 Patientsäkerhetsberättelse

Leverantören skall årligen upprätta en Patientsäkerhetsberättelse enligt riktlinjer i MAShandboken.

6.0 Dokumentation

Leverantören skall ha rutiner för att dokumentera vad som händer kunden i det särskilda

boendet enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och

patientdatalagen (2008:355) med tillhörande föreskrifter (SOSFS 2008:14). Kommunens

riktlinjer för dokumentation skall följas.

Leverantören ansvarar för förvaring av samtliga handlingar som rör kunden.

Handlingarna skall förvaras på ett sådant sätt att endast de personer som har legitim

anledning att ta del av handlingarna för att fullgöra sina arbetsuppgifter kan få tillgång till

dem.

I syfte att följa upp och kontrollera verksamheten har Kommunen har rätt att på begäran

och utan kostnad få kopior av alla handlingar.

Om kunden flyttar eller avlider ska samtliga handlingar omgående och utan kostnad

överlämnas till hemvårdsförvaltningen. Handlingarna skall vara sorterade, rensade och

endast innehålla händelser av vikt enligt riktlinjer i MAS-handboken.

7.0 Personal

Leverantören har arbetsgivar- och driftsansvar och är ansvarig för att:

• Gällande lagar, författningar och kollektivavtal iakttas

• Anställa, avlöna och säga upp personal

• Skatter och sociala avgifter betalas

• Förebygga att skador inträffar som kan drabba personal

• Tillhandahålla krishantering och liknande för personal

• Omedelbart vidta erforderliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha

begått brott riktade mot kund

• Personalen är informerad om innehållet i detta avtal som Leverantören ingått med

Kommunen

• Verksamheten kan bedrivas med bibehållen kvalitet även vid personalens

sjukfrånvaro eller semester

Leverantören skall som arbetsgivare arbeta aktivt med frågor kring hot och våld och

skall ersätta anställd för förlorad inkomst från anställningen, skäliga kostnader och

sjukfrånvaro understigande åtta dagar på grund av hot eller våld i tjänsten. Leverantören

skall i dessa fall också bekosta kostnad för läkarbesök, medicin etcetera.

Leverantören får inte anlita svart arbetskraft för utförande av uppdrag enligt detta avtal.

10


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

7.1 Arbetsmiljöansvar

Leverantören skall ha ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).

Leverantören skall ha och kontinuerligt utveckla metoder för att upprätthålla en god

arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud skall dokumenteras på ett sådant sätt att

erfarenheter kan återföras till verksamheten.

7.2 Bemanning

Leverantören skall ansvara för att verksamheten är bemannad dygnet runt med den

personalstyrka som Leverantören finner erforderlig för uppgiften. Schemaläggningen för

personalen skall bygga på fasta anställningar och inte på vikarier. Verksamheten kan

dock anlita vikarier när behov finns. Sjuksköterska skall finnas tillgänglig hela dygnet.

7.3 Arbetsledning

Leverantören skall ha arbetsledning geografiskt i eller nära verksamheten.

7.4 Nyrekrytering av personal

Leverantören ansvarar för att omvårdnadspersonalen har adekvat utbildning och

erforderlig kompetens. Med adekvat utbildning för omvårdnadspersonal avses minst

gymnasial vårdutbildning eller likvärdig utbildning. Detta gäller dock ej timvikarier.

Leverantören ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalen har erforderlig kompetens

och erfarenhet. Kontroll av legitimation och kompetens skall göras vid anställning.

Leverantören ansvarar för att all nyanställd personal får en adekvat introduktion i

samband med anställning.

7.5 Kompetensutveckling/fortbildning

Leverantören skall ansvara för att personalen har adekvat utbildning och erhåller

kontinuerlig fortbildning. Ansvarig chef för verksamheten skall ha sådan kompetens och

kunskap inom området, att han/hon kan fungera som handledare för personalen. Detta

gäller oavsett om extern handledning erbjuds medarbetarna. Närmaste arbetsledare

skall kunna fungera som handledare i vardagen och komplettera eventuell extern

handledning.

7.6 Tystnadsplikt

Leverantören skall se till att all personal undertecknar förbindelse om tystnadsplikt i

enlighet med 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgift inom

hälso- och sjukvård om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden samt

enligt 26 kap. 1§ samma lag för uppgift inom socialtjänst om enskilds personliga

förhållanden. Leverantören är skyldig att informera alla berörda om offentlighets- och

sekretesslagens bestämmelser och se till att tystnadsplikten efterlevs.

11


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

7.7 Meddelarfrihet

Personal som är anställd i verksamheten skall beträffande verksamhet som omfattas av

avtalet ha i huvudsak samma meddelarfrihet som råder för motsvarande offentligt

anställd personal. Denna meddelarfrihet skall dock ej omfatta uppgifter som avser

affärsförhållande, eller som allmänt sett kan rubba konkurrensförhållande för

Leverantören. Vidare råder det ej meddelarfrihet för uppgifter om kundens personliga

och privata ekonomiska förhållanden eller som rör säkerhet.

Personer i ledande ställning i företaget, såsom styrelseledamot eller verkställande

direktör, omfattas inte av den här angivna meddelarfriheten.

Leverantören skall informera berörd personal om den meddelarfrihet som skall råda i

verksamheten.

8.0 Lägenheter, lokaler och inventarier

8.1 Lägenheter

Varje lägenhet ska vara utrustad med enkelt flyttbar och elektriskt ställbar säng med

tillbehör, larm mm. Se bilaga 5 Grundutrustning.

Hyran för kundens bostad skall sättas enligt bruksvärdesprincipen.

8.2 Lokaler

Lokalerna ska utformas enligt kommunens ramprogram för äldreboenden. Se bilaga 6.

8.3 Inventarier

Leverantören ansvarar för att möbler och inventarier finns för verksamhetens

bedrivande.

8.4 Datakommunikation

Leverantören skall säkerställa leverans av datakommunikation till verksamheten och

svara för dess kostnader.

8.5 TV- abonnemang

Leverantören skall teckna abonnemang för tv i gemensamma utrymmen och svara för

kostnaderna för dessa. Leverantören skall bekosta eventuell STIM-avgift.

9.0 Skyldighet att ta emot uppdrag

Leverantör får inte tacka nej till nya uppdrag förutsatt att det finns lediga bostäder i

boendet. Om det inte finns någon ledig bostad ska den, som så önskar, kunna ställa sig

i kö. Kommunen svarar för att administrera eventuell kö.

12


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

10.0 Kostnadsansvar

Leverantören svarar för:

• näringsriktig heldygnskost inklusive sondnäring och specialkost

• utrustning, arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra

åtagandet och som inte särskilt berörs i detta avtal. Exempelvis

sjukvårdsmaterial, inkontinenshjälpmedel, tvättmedel, toalettpapper samt

arbetstekniska hjälpmedel (Bilaga 7)

• miljö- och hälsoförvaltningens kontrollavgifter

• apoteksgranskning

• att bostäder och gemensamma ytor städas och vårdas så att höga krav på hygien

och trivsel upprätthålls

• fönsterputs

• att kundens personliga kläder, sänglinne, täcke och kuddar mm tvättas, med

undantag för kemtvätt som bekostas av kunden. Tvätt och skötsel av kläder,

textilier mm ska göras så ofta som krävs för att dessa ska vara rena och fräscha.

Kommunen svarar för:

• individuella hjälpmedel

• tolk

Kunden svarar för:

• hygienartiklar, sängkläder, handdukar, läkemedel och dylikt.

• flyttstädning.

Kunden betalar avgift till Kommunen för måltider och omvårdnad enligt de taxor som vid

varje tillfälle gäller i Halmstads kommun. Leverantören skall redovisa kunds eventuella

frånvaro enligt kommunens anvisningar.

Kundernas hyror debiteras av och tillfaller Leverantören.

11.0 Ersättning

Kommunen ersätter Leverantören per avropad plats och vårddygn.

Aktuell ersättning framgår av bilaga 8.

Ersättningen revideras årligen per den 1 april.

Från och med 2014-04-01 och framåt skall ersättningen regleras med 2013 års

ersättning som grund. Indexhöjning skall ske årligen enligt ”Omsorgsprisindex”,

80% lönekostnadsförändring och 20% KPI.

13


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

Om en kund under mer än sju (7) dagar i sträck, på grund av sjukhusvistelse eller av

annan anledning inte vistas i sin lägenhet, reduceras ersättningen med 15 % av

vårddygnspriset från och med den åttonde (8:e) dygnet.

Om en kund avlidit eller flyttat utgår reducerad ersättning med 15 % under 7 dagar för

att därefter upphöra.

12.0 Fakturering

Ersättning utbetalas månadsvis i efterskott för avropade platser efter redovisning enligt

kommunens anvisningar.

Kommunen arbetar med att införa elektroniska fakturor enligt Svefakturastandard. I

dagsläget skannas flertalet fakturor. Om elektronisk faktura inte kan skickas skall

pappersfaktura skickas till Addici, Luleå för skanning:

Halmstad kommun, Hemvårdsförvaltningen

c/o Addici

A82

971 74 Luleå

Om ingen anmärkning föreligger mot fakturan, erläggs betalning inom 30 dagar, räknat

från fakturans ankomstdag. Faktureringsavgift eller motsvarande får inte debiteras

Kommunen. Vid försenad betalning har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt

svensk lag på fakturerat ostridigt belopp.

12.1 Bestridande av faktura

Om Kommunen helt eller till någon del inte anser sig betalningsskyldig enligt fakturan får

Kommunen innehålla det omstridda beloppet. Om parterna endast är oense om en viss

del av det fakturerade beloppet skall Kommunen betala det ostridiga beloppet inom den

ovan angivna tiden. Bestridande av faktura skall ske inom femton dagar från fakturans

ankomstdag till Kommunen.

12.2 Betalningsmottagare/factoringbolag

Fakturering enligt detta avtal får inte överlåtas på annan

betalningsmottagare/factoringbolag utan skriftligt medgivande från Kommunen.

12.3 Slutavräkning

Slutavräkning skall ske inom tre månader efter det att avtalet upphört.

13.0 Information/marknadsföring

Kommunen ska lämna fortlöpande information till enskilda om samtliga leverantörer som

man tecknat avtal med. Informationen skall vara saklig, relevant, jämförbar, lätt att förstå

14


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

och lättillgänglig. Informationen kommer att publiceras på Kommunens hemsida och

lämnas till den enskilde i samband med val av leverantör.

Leverantören skall lämna uppgifter om sin verksamhet på en blankett och i övrigt hjälpa

till så att Kommunen kan fullgöra sitt informationsansvar. Leverantörens egen

marknadsföring skall följa god marknadsföringssed.

Det är även av stor vikt att parterna håller varandra informerade om händelser i

respektive organisation som kan påverka utförandet av insatserna eller samarbetet.

Kommunen träffar varje Leverantör efter önskemål.

Kommunen påtar sig ansvaret att informera Leverantören om förändringar i kommunens

riktlinjer som påverkar verksamheten.

14.0 Uppföljning och insyn

Kommunen är huvudman för verksamheten. I 3 kap 19 § kommunallagen (1991:900)

regleras kommunens ansvar för kontroll av att Leverantören fullföljer sina åtaganden.

Kommunen äger rätt att kontrollera och följa upp verksamheten. Leverantören skall

förbinda sig att samarbeta med Kommunen så att tillsynsuppgiften kan fullgöras och full

insyn ges i verksamheten.

Kommunen skall ha tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs samt få tillgång till

sådana uppgifter om verksamheten som Kommunen anser vara erforderliga.

Kommunen har rätt att genomföra såväl kundundersökningar som kvalitetsuppföljningar

bland annat i form av aktiv uppföljning genom besök i leverantörens verksamhet samt få

tillgång till sådana uppgifter om verksamheten som Kommunen anser vara erforderliga.

På Kommunens initiativ och med den frekvens som Kommunen bestämmer skall

Kommunen och Leverantören gemensamt genomföra uppföljningsenkäter och/eller -

intervjuer i verksamheten. Vid behov skall information lämnas om verksamheten av

Leverantören på hemvårdsnämndens sammanträden.

Personalkontinuitet ses som viktig för verksamheten. En uppföljning av faktorer som kan

mäta kontinuitet för kunden skall ske i dialog mellan Kommunen och Leverantören.

Kommunen kan uppdra åt verksamhetsrevisor, fristående konsult/revisor eller på egen

hand utföra uppföljning, kontroll eller utvärdering. Leverantören förbinder sig i sådant fall

att bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt

uppdrag.

Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål, efter det att hemvårdsnämnden

framställt begäran om detta, till Kommunen lämna sådan information som avses i 3 kap

19 a § kommunallagen. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i

15


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

hur verksamheten sköts. Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen

skall lämnas i skriftlig form om inte annat avtalas. Kommunen accepterar vissa

inskränkningar i insynen för allmänheten när det gäller det som kan klassas som

affärshemligheter. Det är dock hemvårdsnämnden som har tolkningsföreträde avseende

vad som kan klassas som affärshemligheter.

Leverantören skall årligen, senast fyra månader efter avslutat verksamhetsår, lämna

verksamhetsberättelse med bokslut och balansräkning för företaget som helhet.

15.0 Underleverantör

Leverantören får inte anlita underleverantör att genomföra hela eller större delar av

uppdraget.

I de fall det är fråga om mindre del av uppdrag får underleverantör anlitas under

förutsättning att Kommunen i förhand givit sitt skriftliga godkännande. Om

underleverantör anlitas svarar Leverantören alltid gentemot Kommunen för

underleverantören som för leverantörens egen del enligt detta avtal.

16.0 Försäkringar

Leverantören ansvarar för att hålla sin egendom, personal och verksamhet försäkrad på

erforderligt sätt.

Leverantören förbinder sig att teckna och vidmakthålla nedanstående försäkringar under

hela avtalstiden. Bevis på att nedan nämnda försäkringar har tecknats, skall överlämnas

till Kommunen senast fyra (4) veckor före driftsstart.

Om Leverantören brister i någon av ovanstående förutsättningar, har Kommunen rätt att

antingen teckna sådan försäkring på leverantörens bekostnad eller att häva avtalet i

dess helhet.

Försäkringsskyddet skall uppfylla följande minimikrav:

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp minst 10 Mkr per skada och 20 Mkr per år.

Utvidgat skydd för omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust

Försäkringsbelopp minst 1 Mkr per skada/år.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Leverantören tecknar förmögenhetsbrottsförsäkring med försäkringsbelopp om minst 1

Mkr per skada och 2 Mkr per år.

16.1 Patientförsäkring

Kommunen tecknar och vidmakthåller patientförsäkring för hälso- och sjukvård.

16


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

16.2 Hemförsäkring

Kunden ansvarar för egen hemförsäkring.

17.0 Omförhandling/ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga vara skriftliga och daterade

samt undertecknas av för respektive part behörig person samt tydligt anges såsom

ändringar i eller tillägg till detta avtal.

18.0 Överlåtelse av avtal

Avtalet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan kommunens skriftliga

godkännande.

19.0 Garantier och vite

Leverantören garanterar att:

• samtliga skallkrav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda.

• Leverantören innehar gällande försäkringar i enlighet med detta avtal.

Leverantören förbinder sig att omedelbart rätta till iakttagna fel och brister i sin

verksamhet. Sker inte rättelse omedelbart, det vill säga inom 14 dagar från påpekande,

äger Kommunen rätt till vite från och med 15:e dagen och därefter uppkommer ett nytt

vitesbelopp vid nästa påbörjade 7-dagarsperiod tills rättelse skett. Vite skall exempelvis

utgå om den i anbudet angivna kvalitetsnivån inte uppnås vid kvalitetsgranskningar.

Vite skall utgå med ett helt vid var tid gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om

allmän försäkring per påbörjad vecka som rättelse inte skett.

20.0 Övrigt

För det fall något villkor i detta avtal befinns vara lagstridigt, inte verkställbart eller

ogiltigt, skall förpliktelserna enligt villkoret vara utan kraft och verkan. Övriga villkor skall

gälla och fullgöras så långt det lagligen är möjligt.

21.0 Förtida uppsägning av avtal

Anser part att den andra parten inte tillfredsställande fullgör sina åtaganden enligt

avtalet skall den missnöjde parten skriftligen meddela den andra parten detta med

angivande av på vilket/vilka sätt part anser att den andra parten inte fullgör/fullgjort sina

åtaganden enligt avtalet. Den andra parten skall då snarast, dock senast inom två (2)

veckor från att sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits

inom den föreskrivna tiden äger den missnöjde parten omedelbart säga upp avtalet med

tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägning av avtalet skall för att vara giltig ske i

skriftligt meddelande till den andra parten.

17


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

22.0 Hävning

Part äger rätt att omedelbart häva avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende

brutit mot avtalet. Hävning av avtalet skall för att vara giltig ske i skriftligt meddelande till

andra parten.

Kontraktsbrott av väsentlig betydelse och därmed hävningsgrund föreligger bland annat

om Leverantören saknar fungerande rutiner och system för kvalitetssäkring eller om

tillsynsmyndigheten riktat allvarlig kritik mot verksamheten och kritiken inte föranleder

erforderlig rättelse.

Utöver vad som anges ovan får Kommunen alltid omedelbart häva avtalet om

Leverantören inte uppfyller sina förpliktelser enligt detta avtal, eller om denne försätts i

konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om

företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd, eller det framkommer

att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter har varit av icke

oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av avtal.

Om Kommunen häver avtalet med Leverantören löses kundens hyresavtal med

Leverantören.

23.0 Särskilda krav vid avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande och under tid, som av Kommunen bedöms som erforderlig,

skall Leverantören lämna Kommunen, eller av Kommunen anlitad, tillträde till samtliga

verksamhetens utrymmen, så att fortsatt vård och omsorg kan ges till kunderna.

Om fastighetsägaren är någon annan än Leverantören skall Leverantören i avtal med

fastighetsägaren tillförsäkra Kommunen tillträde enligt föregående stycke.

Om Kommunen inte erhåller erforderligt tillträde enligt ovan skall Leverantören ersätta

Kommunen för samtliga kostnader som Kommunen förorsakats på grund av detta.

24.0 Skadestånd

Har Kommunen sagt upp avtalet enligt § 21 eller hävt avtalet enligt § 22 äger

Kommunen rätt till skadestånd motsvarande samtliga kommunens kostnader för att

avveckla avtalet, byte av leverantör samt för alla merkostnader och övrig skada och

anskaffande av ny leverantör.

Har Leverantören sagt upp eller hävt avtalet till följd av att Kommunen i väsentligt

hänseende brutit mot avtalet äger Leverantören rätt till skadestånd för liden skada högst

uppgående till det negativa kontraktsintresset. Krav på skadestånd skall ha meddelats

Kommunen inom ett (1) år från det att avtalet upphört att gälla vid äventyr av att

18


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

Leverantören därefter inte längre äger göra gällande några krav på skadestånd

hänförligt till avtalet.

25.0 Skadeståndsskyldighet gentemot tredje man

Leverantören svarar i förhållande till Kommunen för skadestånd, som Kommunen på

grund av vållande hos Leverantören eller personal som denne svarar för kan komma att

förpliktigas utge till tredje man.

26.0 Force majeure

Part skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra åtagande enligt detta

avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet(er) utanför parts kontroll som

förhindrar parts fullgörande av åtagande enligt avtalet. Omständigheter som befriar part

från fullgörande av åtagande enligt detta avtal skall bland annat vara krig eller krigsfara,

uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av större

omfattning, rekvisition, terrorism, omfattande brand eller översvämning,

valutarestriktioner, arbetsmarknadskonflikt där inte part själv är föremål för eller vidtar

sådan konflikt samt ändrade anslag eller direktiv från statsmakterna.

För att vara befriad från påföljd åligger det den part vars fullgörande hindras att snarast

skriftligen meddela den andra parten om hindret. Förhindrad part skall vidta skäliga

ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av hindret samt återuppta

fullgörandet av åtagande(n) som förhindrats så snart detta praktiskt kan ske.

Då förhindret pågått i mer än trettio (30) dagar äger den part vars åtagande(n) inte varit

förhindrade rätt att omedelbart skriftligen säga upp avtalet helt eller till de delar vars

fullgörande varit förhindrade med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid.

27.0 Avtalets upphörande, överlämning

Leverantören skall vid byte till ny leverantör överlämna samtliga handlingar som är av

betydelse för verksamheten.

Vid byte till ny leverantör/avtalets upphörande skall samtliga journalhandlingar

omgående och utan kostnad överlämnas till hemvårdsförvaltningen. Handlingarna skall

vara sorterade, rensade och endast innehålla händelser av vikt.

Vid oenighet om vilka handlingar som skall överlämnas till den nya Leverantören är

parterna överens om att Kommunen skall avgöra frågan. Kommunen skall därvid ges

tillgång till de handlingar varom oenighet råder.

28.0 Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande

frågor skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

19


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande originalexemplar, varav parterna tagit var

sitt.

29.0 Adressuppgifter

Part äger rätt att använda den adress som avtalsparten angivit i avtalet, när skriftliga

besked/handlingar skall skickas till parten. Först om parten skriftligen underrättat den

andra parten om adressbyte, skall denna adress användas.

ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD

Lisbet Svensson

Hemvårdschef

Namn

Titel

20


Avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser i

äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem

(LOV)

Diarienummer HE 2008/0356

Bilagor

1 Kommunala riktlinjer

2 Hemvårdsnämndens verksamhetsmål

3 Riktlinjer för kontaktmannaskap

4 Riktlinjer för genomförandeplan

5 Grundutrustning

6 Ramprogram för äldreboende

7 Förbrukningsartiklar

8 Vårddygnsersättning

21


Riktlinjer för handläggning av ärende enligt

Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen

2011-11-23

Vård och omsorg

Halmstads kommun ska verka för att alla kommuninvånare som behöver vård och omsorg ska

känna trygghet och så långt som möjligt ges förutsättningar att leva ett normalt liv. Med

iakttagande av den enskilde egenansvar ska all vård och omsorg präglas av

självbestämmande, integritet, valfrihet och hög kvalitet samt utgå från en helhetssyn på

människan och ett värdigt åldrande.

Riktlinjer

Dessa riktlinjer har utarbetats för att den enskilde ska få större rättsäkerhet.

Riktlinjerna ska ge handläggarna stöd vid den individuella bedömningen så att de beslut som

fattas ska bli så lika som möjligt när förutsättningarna är lika. Det är dock alltid så att lagen är

överordnad riktlinjerna. Bedömningen görs alltid individuellt och den enskildes individuella

omständigheter och livssituation är styrande, vilket innebär att den enskilde kan beviljas mer

eller mindre bistånd eller bistånd i en annan form än vad riktlinjerna säger.

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen är en ramlag. Inom ramlagstiftningen har kommunen stor frihet att anpassa

sina insatser till skiftande behov och önskemål.

I 2 kapitlet 2 § socialtjänstlagen utläses att kommunen har det yttersta ansvaret för att den

som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Vid behov av stöd och hjälp kan den enskilde göra en ansökan om bistånd hos

Biståndsenheten inom Hemvårdsförvaltningen i Halmstad.

Biståndsbeslut fattas enligt nedanstående två paragrafer som finns i socialtjänstlagen

4: kapitel.

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin

livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett

självständigt liv.

Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp som beskriver den nivå på kvalitet och

levnadsstandard som lagen garanterar. Man kan säga att skälig levnadsnivå är

minimistandard.

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1§ om det finns skäl för det.


Socialtjänstlagen vilar på följande vägledande principer: helhetssyn, kontinuitet, frivillighet,

självbestämmande, normalisering, flexibilitet, valfrihet och närhet.

Biståndsbedömning

Ett ärende inleds antingen genom att den enskilde gör en ansökan eller att en anmälan om

behov av hjälp inkommer. Förutsättningen för att beviljas ett bistånd är att den enskilde inte

själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Detta medför att

den enskilde har ett eget ansvar för att själv försöka tillgodose behoven. Det kan innebära att

man byter bostad när den gamla bostaden inte motsvarar behoven eller att man tar hjälp av

sina anhöriga eller sitt nätverk

Av äktenskapsbalken framgår att makar utifrån förmåga ska bidra med det som behövs för att

gemensamma och personliga behov ska tillgodoses.

Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Biståndsbedömningen förs i samråd med den enskilde och den enskilde ska ha möjlighet att

påverka utformningen av insatserna inom ramen för det beslut som fattas. Den enskilde har

dock inte en obegränsad frihet att välja sociala tjänster beroende av kostnad. (prop.2000/01:80

s 92). Vid bedömningen av vilken insats som kan komma ifråga måste en sammanvägning

göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan,

kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes

önskemål. I både kommun och den enskildes intresse ligger att biståndet ska utformas så att

det svarar upp mot det mål man vill uppnå.

Den enskilde bör ges möjlighet att delta i samhällslivets gemenskap och leva som andra.

Denna så kallade ”normaliseringsprincip” ska vara vägledande vid behovsbedömningen.

Bedömningen ska således ske utifrån en jämförelse med normal livsföring för personer i

samma ålder och livssituation men utan funktionsnedsättning.

Handläggarna ska samla all information de har behov av för att fatta ett korrekt beslut. Det

kan innebära att de begär in medicinskt, funktions och aktivitetsbedömning och samråder med

med anhöriga, demensteam och omvårdnadspersonal m.fl.

Alla beslut sker på delegation från hemvårdsnämnden.

Den enskilde har alltid rätt att överklaga ett avslagsbeslut enligt 4 kapitlet 1 §

socialtjänstlagen, där första instans är Förvaltningsrätten.

Matkort

Kunder får vid 75 års ålder, vid uppvisande av legitimation, äta för subventionerat pris på

kommunens servicehus.

Under 75 år söker man insatsen enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. För att få insatsen ska man

inte kunna laga mat själv eller sociala orsaker, som att bryta isolering.


Matdistribution

Matdistribution kan beviljas för personer som inte klarar av att laga sin egen mat eller som på

grund av andra svårigheter har behov av att få färdiglagad mat levererad hem till bostaden.

Trygghetslarm under 75 år

Trygghetslarm kan beviljas för att den enskilde ska känna trygghet och vid behov kunna få

hjälp dygnet runt. Det är också viktigt att den som beviljas trygghetslarm har förutsättningar

att hantera det. Det är också en förutsättning att den enskilde lämnar sina nycklar till

kommunens larmpersonal.

Samt att det inte finns några tekniska hinder som omöjliggör installation av larm.

Trygghetslarm för personer över 75 år får man utan biståndsbeslut.

Hemtjänst

Hemtjänstinsatser kan beviljas för att underlätta för den enskilde i den dagliga livsföringen.

Insatserna beviljas för att möjliggöra kvarboende i det ordinära boendet. Hjälpen ska utformas

så att den enskilde kan medverka efter egen förmåga.

Biståndshandläggaren använder schablontider som ett hjälpmedel för att beräkna tidsåtgång

för olika hemtjänstsinsatser. Tiderna baseras på vilket innehåll som ska ingå i insatsen och ska

vara vägledande för personalen som utför hemtjänstinsatsen. Den enskilde debiteras avgift för

hemtjänstinsatser enligt gällande taxa.

Personlig omsorg

Personlig omsorg avser insatser som beviljas för att tillgodose den enskildes behov av stöd

och hjälp i samband med vardagliga situationer. Grundläggande förhållningssätt vid

bedömningen av insatserna är att stor hänsyn ska tas till såväl den enskildes personliga behov

som behov av integritet. Insatsen kan beviljas över hela dygnet.

Insatserna kan till exempel innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig, förflytta sig och

sköta den personliga hygienen. Det kan också handla om insatser som är nödvändiga för att

bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i hemmet.

Dusch beviljas två gånger i veckan om inte särskilda skäl föreligger.

Hushållsgöromål

Hushållsgöromål kan vara hjälp med att värma mat, duka och plocka i ordning efter måltid

samt stöttning och/eller sällskap vid måltid för att kunna äta.

Hushållsgöromål kan även innefatta att hämta post, bädda säng, diska, vattna blommor,

avtorkning av bänkar, slänga sopor samt lämna till återvinning mm. Hushållsgöromål kan

beviljas som en daglig insats.

Ledsagning - promenad

Ledsagning kan beviljas för att ge den enskilde möjligheten att uträtta ärenden samt delta i

samhällslivet och olika aktiviteter. En gång per vecka


Social samvaro

Social samvaro kan beviljas en till två gånger per vecka när den enskilde har brister i sitt

sociala nätverk eller känner sig ensam och isolerad.

I bedömningen ska hänsyn tas till om behovet kan tillgodoses genom närstående eller besök

på träffpunkter alternativt deltagande i dagverksamhet. Social samvaro anpassas efter den

enskildes behov och önskemål. Insatsen kan t.ex. innebära samtal, tidningsläsning eller annat

som är viktigt för den enskilde.

Inköp av dagligvaror

Inköp av dagligvaror kan beviljas en gång i veckan från den närmaste butiken med fullgott

sortiment. Apoteksärenden kan beviljas efter behov.

Bankärenden

Bistånd i form av hjälp med bankärenden samt praktisk hjälp med betalning av räkningar

beviljas endast i undantagsfall och vid enstaka tillfällen. Vid återkommande behov av hjälp

med bankärenden hänvisas den enskilde till autogiro. Om den enskilde har behov av hjälp

med uttag av kontanter ska hon/han i första hand beviljas ledsagning till bank eller bankomat

för att själv göra uttaget.

Om den enskilde inte kan ta eget ansvar för sin ekonomi ska biståndshandläggaren vara

behjälplig vid ansökan om god man.

Städning

Städning kan beviljas för den som inte klarar att utföra städning av sin egen bostad på egen

hand. Insatserna beviljas en till tre gånger i månaden, om det inte finns särskilda skäl.

Städning beviljas av två rum och kök samt hall och hygienutrymmen. Insatsen kan utökas till

tre rum vid sammanboende. Ansökan om städning avslås om det finns en frisk make/maka

som kan utföra städningen.

Städning som utförs är normal underhållstädning. Ansökan om flyttstädning av bostaden

avslås eftersom det anses vara utöver skälig levnadsnivå.

Tvätt och klädvård

Tvätt och klädvård beviljas vanligtvis varannan vecka. Vid särskilda behov beviljas insatsen

oftare. Strykning av kläder, samt att till exempel sy i en knapp ingår i insatsen.

Ansökan om mangling och mattvätt avslås eftersom det anses vara utöver skälig levnadsnivå.

Fönsterputsning

Fönsterputsning kan beviljas två gånger per år . Insatsen beviljas för fönster i två till tre rum

och kök.

Husdjursomsorg

Den som bor i ett ordinärt boende bestämmer själv om denne ska ha husdjur eller inte och har

således även eget ansvar för djuret. När det uppstår en akut situation där den enskilde t.ex.

inte själv kan gå ut med hunden och det inte finns någon annan som kan anlitas för att ta hand

om den kan en tillfällig insats beviljas under en begränsad period. Lättare husdjursomsorg

såsom att rengöra kattlåda, kan beviljas i undantagsfall.


Dagverksamhet

Enligt 5 kap 7 § socialtjänstlagen skall socialnämnden(annan nämnd) även verka för att

människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin

livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning.

Dagverksamhet kan beviljas när behovet av sysselsättning eller aktivitet inte kan tillgodoses

på annat sätt t.ex. genom det befintliga nätverket och kommunens olika träffpunkter.

Dagverksamhet är en verksamhet som enbart vänder sig till personer med demensdiagnos och

erbjuds för att stimulera till aktivitet som kan leda till att den enskilde behåller sina fysiska

och psykiska funktioner. Syftet är också att förlänga möjligheten att bo kvar i det egna

hemmet och att avlösa anhöriga. Bedömning av behov om dagvård görs i samråd med

kommunens demensteam.

Dagvård/dagverksamhet upphör under den tid den enskilde är på växelvård/korttidsvård och

avslutas helt vid inflyttning till särskilt boende. Behovet bedöms då kunna tillgodoses inom

boendet.

Vid behov av dagverksamhet/dagvård och ansökan avser en specifik verksamhet ska ställning

tas till om det enbart är den specifika verksamheten som kan tillgodose behovet. Om så inte är

fallet ska beslut om delavslag fattas.

För att beviljas en plats på dagvård måste kunden kunna tillgodogöra sig de aktiviteter som

finns att tillgå.

Korttidsboende

Korttidsboende kan beviljas när alla möjligheter till att kunna bo kvar hemma är uttömda.

Korttidsboende kan beviljas:

• om den enskilde, inte kan bo i sin ordinära bostad ens med utökande insatser i hemmet

och/eller med hemrehabilitering

• vid anhörigvårdares sjukdom eller när denna av andra skäl är i behov av avlösning

• som en tillfällig lösning vid en akut situation, eller i väntan på ett permanent särskilt

boende.

• Vid vård i livets slutskede när den enskilde inte vill/kan vara hemma.

Beslut om korttidsboende ska vara tidsbegränsad till tre veckor och inom denna tid ska ny

prövning i ärendet ske.

Är orsaken till behovet av korttidsboende ett väsentligt förändrat hälsotillstånd eller om den

enskilde har fallit i hemmet, krävs en medicinsk bedömning innan korttidsboende kan

erbjudas.

När anhörigvårdare söker om avlastning för sin anförvant för att kunna resa bort kan det

beviljas max fyra veckor sammanhängande, vilket är jämförbart med de semestervilkor som

gäller i landet för övrigt.


Växelvård

Växelvård innebär att den enskilde beviljas regelbunden korttidsvård. Syftet är främst att

avlösa de närstående Växelvård beviljas i bestämda tidsintervaller.

Tidsintervallerna kan till exempel vara en till två veckor på korttidsboende och två till sex

veckor hemma. Tiden för korttidsvård får inte överstiga tiden i hemmet.

Växelvård kan beviljas

• om den enskilde, inte kan bo i sin ordinära bostad ens med utökande insatser i hemmet

och/eller med hemrehabilitering

• vid anhörigvårdares sjukdom eller när denna av andra skäl är i behov av avlösning

Beslutet omprövas en gång om året.

Särskilt boende

Äldreboende/Gruppboende

Särskilt boende kan beviljas i de fall den sökande har ett varaktigt och så omfattande vård–

och omsorgsbehov att det inte kan tillgodoses i hemmet.

Enligt förarbetena till socialtjänstlagen (prop.1996/:124 sid.175) menas med begreppet ”

omfattande vård- och omsorgsinsatser” kontinuerliga insatser som behöver ges dygnet runt för

att tillgodose behov av personlig omvårdnad, tillsyn, skydd, trygghet och sjukvård.. Hjälp i

form av enbart städning, inköp, matlagning och liknande service är inte att anse som vård- och

omsorgsinsatser.

Särskilt boende kan beviljas först när alla andra möjligheter är uttömda och man har prövat

t.ex. hemtjänst, dagverksamhet och växelvård.

Inom särskilt boende finns enheter för personer med somatisk sjukdom, enheter för personer

med demenssjukdom. Det ska framgå i utredningen vilken enhet som bäst kan tillgodose

behovet. Vid demenssjukdom och psykisk funktionsnedsättning ska det finna ett

läkarutlåtande som styrker demenssjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Om den enskilde uttryckt önskemål om ett specifikt boende ska denna önskan beaktas om det

finns plats och möjlighet. Ansökan om specifikt boende avslås alltid eftersom behovet kan

tillgodoses på samtliga av kommunens boenden.

Servicelägenhet

Servicelägenhet kan beviljas vid behov av anpassad bostad, trygghet och dagligt hjälp. En

förutsättning är att den enskilde ska kunna tillgodogöra sig den sociala service som finns i

anslutning till servicelägenheten. Undantaget parboende, då gäller att den ena av makarna har

behov av omvårdnadsinsatser.

Ansökan om specifikt boende avslås alltid eftersom behovet kan tillgodoses på samtliga av

kommunens boenden.


Yttre hemtjänst

Ansökan om yttre hemtjänst såsom trädgårds- och fastighetsskötsel, avslås med bedömningen

att det är utöver skälig levnadsnivå. Den som inte själv kan utföra detta får anlita

anhörig/närstående eller annan utförare

Bistånd för vissa mindre uppgifter, såsom snöskottning omedelbart utanför ytterdörren, ved-

och vattenhämtning och andra livsnödvändiga uppgifter kan beviljas om den enskilde inte kan

få hjälp från någon annan.

Egenvård

Vid behov av hjälp med medicinska insatser ska bedömning göras om det handlar om

egenvård eller HSL-insatser. Enligt gällande avtal för detta.

”När den enskilde på grund av fysiska funktionshinder inte själv kan utföra sin egenvård eller

med hjälp av anhörig/närstående, kan den enskilda ansöka om bistånd hos kommunen. För

personer med psykiska och eller intellektuella funktionshinder som påverkar individens

förståelse och möjlighet att ta emot instruktioner ska uppgiften/insatsen betraktas som hälso-

och sjukvård”

Är det bedömt som egenvård ska inte vår hälso- och sjukvård vara involverad utan det är ett

beslut enligt socialtjänstlagen. Ingen delegering ska förekomma och det kan ej heller bli en

ansvarsfråga enligt HSL.

Handläggare ska begära läkarutlåtande/journalutdrag när förfrågan kommer från landstingets

hälso- och sjukvård. Detta måste vi ha för att vara tydliga med att läkare har bedömt att det

inte är hälso- och sjukvård.

Om kunden själv söker om egenvård, gör Biståndshandläggaren sin utredning och bedömer

om det föreligger behov av insatsen enligt socialtjänstlagen.

Utomkommunal ansökan

Enligt 2 kap 3 § socialtjänstlagen kan en person som önskar flytta till en annan kommun, men

till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av

omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att

inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, får hos den kommunen ansöka om sådana

insatser. En sådan ansökan skall behandlas som om den enskilde vore bosatt i

inflyttningskommunen. Det förhållandet att sökandens behov är tillgodosedda i

hemkommunen får inte beaktas vid prövning av en sådan ansökan.

Inflyttningskommunen utreder först om den enskilde uppfyller kraven i 2 kap 3§

socialtjänstlagen. Om kraven bedöms vara uppfyllda ska utredning inledas om vilket bistånd

han/hon har rätt till enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen

Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som inflyttningskommunen

kan behöva för att kunna pröva ansökan.


Närståendesstöd

I 5 kap 10 § socialtjänstlagen står att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för

de personer som vårdar en närstående som är långvarit sjuk eller äldre eller som städjer en

närstående som har funktionshinder

Att vårda en närstående ska alltid vara ett fritt val och inte behöva upplevas som ett tvång. I

kontakt med närstående ska information lämnas om de stödinsatser som finns i kommunen..

Anhöriganställning

Förslag: att alla som har behov av hjälp enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen söker hemtjänst för

att få sitt behov tillgodosett. Vem som utför insatsen i verkställigheten avgör den områdeschef

som ansvarar för den personal som ska utföra insatsen. Handläggarna bedömer behovet av

hemtjänst och om behov föreligger beviljar det. Handläggaren ger ett delavslag på

anhöriganställningen, med hänvisning till att det är områdeschefen som anställer.

Uppföljning av insatserna ska ske enligt nedan

Matdistribution, personlig omsorg, dusch, hushållsgöromål, ledsagning, utevistelse, social

samvaro, inköp av dagligvaror, bankärenden, städning, tvätt och klädvård, egenvård och följs

upp en gång vart annat år.

Korttidsplats: en vecka före beslutets utgång (om inte särskilda skäl föreligger efter två

veckor).

Dagverksamhet och växelvård: en gång om året.

Husdjursomsorg: en gång varannan vecka

Fönsterputsning, och trygghetslarm (under 75 år):en gång var femte år.

För samtliga omprövningstider gäller: under förutsättning att behovet inte förändras

tidigare.

Ulrika Jönsson

Biståndschef


Den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med

funktionsnedsättning ska öka

Verksamhetsmål Nyckeltal Målvärde

2012

Den upplevda

kvaliteten avseende

kundnöjdheten för

alla kunder ska öka

Den upplevda

kvaliteten avseende

social samvaro i

vardagen för alla

kunder ska öka

Att sätta guldkant på

matupplevelsen för

våra kunder utöver

det som erbjuds

idag genom att en

gång i månaden

servera något extra

festligt utifrån

NKI (Nöjd kund Index)

Hemtjänst

NKI (Nöjd Kund Index)

Äldreboende

Täckningsgrad

kvalitetsregister Senior Alert

Täckningsgrad

kvalitetsregister Palliativa

registret

Andel av kunder i Senior

Alert med registrerad åtgärd.

Andel utförda

läkemedelsgenomgångar

NKI (Nöjd Kund Index)

Social samvaro och

aktiviteter - Hemtjänst

NKI (Nöjd Kund Index)

Social samvaro och

aktiviteter - Äldreboende

Antal gruppaktiviteter med

personalmedverkan som

utförs varje månad

Antalet aktiviteter (gruppvisa

eller individuella) per

äldreboende

NKI (Nöjd kund Index) Maten

Hemtjänst

NKI (Nöjd kund Index) Maten

Äldreboende

Andel enheter som deltar i

aktiviteter kring

matupplevelsen

Målvärde

2013

Målvärde

2014

76 77 80

74 77 80

40% 60% 80%

60% 80% 90%

40% 60% 80%

50 % 60 % 70 %

68 68 68

64 64 64

211 211 211

16 16 16

76 78 80

76 78 80

100 % 100 % 100 %

Aktiviteter

Stimulerande matsituation.

Kundbehovsplanerad

planering utifrån kontinuitet

och flexibilitet

Kund- och anhörigas

delaktighet i planering

Senior Alert, preventivt

arbete

Använda modell för

läkemedelsgenomgångar

inom äldreboende och

hemtjänst

Undersöka förutsättningarna

för ett palliativt team

Utveckling av inne- och

uteaktiviteter inom

äldreboende och servicehus

Låneverksamhet med idérum

Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 12(24)


Verksamhetsmål Nyckeltal Målvärde

2012

årstider eller andra

teman

Antal kostombud i

verksamhetens enheter.

Antal genomförda boråd med

kunddeltagande och

inriktning måltid/miljö

Målvärde

2013

Målvärde

2014

1 1 1

2 2 2

Aktiviteter

Utbildningar i olika

mataspekter

Studiebesök i verksamheter

med goda exempel

Inköp av produkter

Tävlingar och aktiviteter på

enheterna

Äldreboende, servicelägenheter för äldre samt bostäder med särskild

service ska vara ändamålsenliga.

Verksamhetsmål Nyckeltal Målvärde

2012

Äldreboende och

servicelägenheter för äldre i

hela kommunen ska vara

ändamålsenliga och

bostadsstandarden ska öka

Andel lägenheter i

äldreboende med

ändamålsenlig

standard

Andel lägenheter i

servicehus med

ändamålsenlig

standard

Antal tillkommande

ändamålsenliga

lägenheter i

äldreboende planerade

kommande 2 år

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Målvärde

2013

Målvärde

2014

64% 70% 72%

100% 100% 100%

0 56 60

Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 13(24)

Aktiviteter

Påverkan via

yttrande och

remisser

Den mat som serveras i den verksamhet som kommunen ansvarar för

ska så långt som möjligt lagas från grunden. Användningen av lokala

råvaror ska främjas.

Verksamhetsmål Nyckeltal Målvärde

2012

Den mat som serveras i

den verksamhet som

kommunen ansvarar för

och även vid upphandling

ska så långt som möjligt

lagas från grunden.

Användningen av lokala

råvaror ska främjas.

Andel mat

lagad från

grunden

Målvärde

2013

Målvärde

2014

92,8% 93,5% 94,2%

Aktiviteter

Mat lagad från grunden

Användning av lokala

råvaror

Framtida användning av

lokalproducerade

livsmedel

Matsedel


Förbättringsområ

de

Anställningsvillko

r

Personalomsättni

ng

Verksamhetsm

ål

Baspersonalens

rätt till heltid

anpassat till

verksamheten

Minska antal

konverteringar

enligt LAS § 5

Internkontrollplan

Aktivitet Beskrivning Ansvari

g

Tjänst Sjuk- och friskanmälan

(Previa)

Utvärdera/utveckla

arbetstidsmodeller

Avsluta outbildade vikarier senast

vid 300 LAS-dagar

Utveckla

bemanning/schema/vikarietillsätt

ning

hälsofrämjande ledar-

och medarbetarskap.

Ansvar: EC/OC

Kontroll på hälsoläge

och diagnos samt

kvalificerat stöd i

samband med sjuk och

friskanmälan.

Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 24(24)

Slutdatu

m

2014-12-

31

Ansvar: HR/VC 2012-05-

31

Ansvar EC/OC 2011-12-

31

Ansvar: HR/EC/OC 2012-05-

31


HEMVÅRDS-

FÖRVALTNINGEN

Riktlinjer Riktlinjer för för kontaktmannaskap kontaktmannaskap i i Halmstads Halmstads kommun

kommun

Kontaktmannen har till uppgift att planera, organisera och utföra omsorgsarbetet tillsammans

med brukaren utifrån dennes hjälpbehov. Inom en vecka från det datum som utföraren fått

uppdraget ska en kontaktman vara utsedd.

Kontaktmannens uppdrag:

• Huvudansvar för genomförandeplan och Hemdok.

• Ansvara för att upprätthålla kontakt med nattpersonal samt med kontaktman i service.

• Hjälpa brukaren i kontakter med biståndshandläggare och HSL personal.

• Regelbunden kontakt med närstående.

• Beställning av inkontinensmedel m.m.

• Rengöring av hjälpmedel m.m.


Riktlinjer Riktlinjer för för genomförandeplan genomförandeplan i i Halmstads Halmstads kommun

kommun

HEMVÅRDS-

FÖRVALTNINGEN

Genomförandeplanen är den dokumentation som ska omfatta all den omsorg som brukaren

får. Syftet med en Genomförandeplan är att beskriva hur de insatser som är beviljade praktiskt

ska genomföras, dvs. hur den faktiska hjälpen planeras, genomförs, följs upp och utvärderas,

allt för att få en tydlig struktur i arbetet.

En Genomförandeplan ska vara färdigställd senast tre veckor efter det att

hemtjänstinsatserna har påbörjats.

Det är kontaktmannen som har huvudansvaret för att sammanställa en genomförandeplan samt

följa upp och utvärdera den. Brukaren ska vara delaktig i utformningen av

genomförandeplanen och signera den då den är färdigställd. Originalet av

genomförandeplanen ska finnas i omsorgspärmen som finns i hemtjänstpersonalens lokaler.

Brukaren ska ha en kopia på planen i Hemdok (under den gula fliken).

Genomförandeplanen består av två delar; dels en faktadel där man dokumenterar namn och

telefonnummer på viktiga personer runt brukaren (närstående, ev. god man och personal) samt

vad brukaren själv anser är viktig information för hemtjänstpersonalen att veta om.

Den andra delen beskriver hur insatserna ska genomföras.

Att tänka på vid dokumentation i en genomförandeplan

Framsida

Genomförandeplanen upprättad: Glöm inte att datera genomförandeplanen!

Dörrkod: Kan vara en kod. Om brukaren har Phoniro skriver du det här.

Kommunikation, annan: Exempelvis afasi eller att brukaren talar ett annat språk än svenska.

Detta tycker jag som brukare är viktig information för personalen i hemtjänsten att

veta: Brukaren delger vad han/hon tycker är viktigt för utföraren att veta om.

Det kan vara:

- Hur hans hälsotillstånd påverkar honom i hans vardag (ex. ”ställ ja och nej-frågor” som är

lättare att svara på då man har afasi”), allergier etc.

- Vilka rutiner ni ska ha då brukaren inte själv kan öppna dörren.

- Om det är något moment vid en aktivitet som är viktig (ex. ”vid bäddningen ska kudden

ligga ovanpå överkastet”, närhet till telefonen etc.)

Baksida

Datum: Varje insats dateras. Det innebär att vid en uppföljning av en genomförandeplan som

genererar en ny utformad insatsbeskrivning för ex. morgonhjälpen kan du göra såhär: Dra ett

streck över den tidigare hjälpbeskrivningen, datera den nya och beskriver den längre ned.

Om det är många insatser som förändras gör du givetvis en ny genomförandeplan.

Insats: De beviljade insatserna dokumenteras (Ex morgon praktisk/personlig, tillsyn, middag

etc.)


Brukarens egna resurser: Börja med att ta reda på vad brukaren klarar själv, för att sedan

komplettera med vad personalen ska hjälpa till med.

Vad vill brukaren klara själv? Vad kan han/hon klara själv?

HEMVÅRDS-

FÖRVALTNINGEN

Ta alltid reda på vad brukaren tycker är meningsfulla aktiviteter i samband med insatserna.

Finns det några moment som brukaren skulle vilja klara själv men som hon/han kanske inte

klarar just nu…

Svaret på detta kan du dokumentera under rubriken: Delmål/mål.

Delmål/mål kan vara:

- Att brukaren ska öka sin självständighet i något moment ex ”att stiga upp själv”, ”att

själv kunna koka sitt te”.

- Att introducera ett hjälpmedel ex. Brukaren ska klara av att förflytta sig med Samhall

Turner och en personal.

Uppföljn. Datum: Det är Delmål/mål som ska följas upp i första hand.

Uppföljning/ utvärdering av Genomförandeplanen: Minst en gång om året ska

genomförandeplanen följas upp och utvärderas av kontaktmannen tillsammans med brukaren

(och/eller hans/hennes närstående).

Uppföljningsmötet:

Vid mötet med brukaren ska följande frågeställningar ligga till grund för samtalet:

- Hur tycker brukaren att samarbetet mellan henne och hemtjänsten fungerar? Finns det

något som är bra och /eller något som brukaren skulle vilja ändra på?

- Om brukaren har synpunkter på verksamheten, glöm inte att informera om

möjligheterna för brukaren att själv föra vidare sina synpunkter.

- Gå igenom insats för insats och se om det behövs ändras något i dokumentationen.

Behöver brukaren mer eller mindre hjälp vid någon aktivitet.

- Finns det något moment som brukaren skulle vilja kunna göra själv?

Kan detta bli ett mål som ska utvärderas framöver?

- Om ja på föregående punkt; hur ska hjälpen utformas för att vi ska nå det målet? (glöm

inte att dokumentera målet under rubriken Delmål/Mål).

- Vad tycker brukaren är viktig information för mig som kontaktman att veta just nu?

Justeringar i Genomförandeplanen.

Vid smärre ändringar/kompletteringar skriver du till på befintlig genomförandeplan och stryk

över det som inte gäller. Datera ändringen.


HEMVÅRDS-

FÖRVALTNINGEN

Vid större ändringar så avslutar du genomförandeplanen genom att datera uppföljningsdatum

och sedan göra ett diagonalt streck över den gamla.

OBS! Alla genomförandeplaner ska sparas! Låt den sitta kvar i omsorgspärmen.

Påbörja sedan en ny och för över aktuell data från den gamla till den nya.

Glöm inte:

- Att brukaren ska vara lika delaktig i utformningen av den nya planen som den tidigare.

- Att brukaren ska signera den nya planen.

- Att ta bort den gamla kopian i Hemdok och lägga dit den nya.


Rapportblad (i omsorgspärmen)

Syftet med dokumentationen i rapportbladet är att all berörd personal kan ge och få

information om brukaren för att kunna följa upp de åtgärder som vidtagits.

Anteckningarna är till för att berörda parter ska kunna följa upp beslutade insatser, mål och

metoder (Ex.uppföljning av biståndshandläggare, revidering av genomförandeplan, och

individuell rehabplan.)

Förutsättningar

Rapportbladen är att betrakta som journalhandlingar och ska skrivas med bläck.

Skriver du fel så stryk över så att det fortfarande syns vad du skrev. Använd inte tippex.

Rapportbladen ska förvaras i omsorgspärmen, inlåst i ett skåp i personalutrymmet.

All berörd personal har ansvar för att dokumentationen genomförs.

HEMVÅRDS-

FÖRVALTNINGEN

Hur dokumenterar vi i rapportbladet?

- Namn och personnummer ska finnas på alla blad.

- Bladen ska sitta i ordning efter år och datum. Kontaktmannen kan även numrera dessa

om de är många.

- Varje anteckning ska signeras. Signera på samma rad som du skrev din sista

anteckning.

- Skriv som du själv skulle vilja bli omskriven. Använd inga värderande ord, utan ett

vårdat språk. Beskriv inte dina egna upplevelser av situationen utan försök att vara så

objektiv som möjligt.

- Lämna inga tomma rader.

- Uppkommet tomt utrymme markeras med diagonalt streck. Inga anteckningar ska

kunna skrivas i efterhand.

Vad ska dokumenteras?

Utgå från Genomförandeplanen. Då allting flyter enligt den upprättade planen så är det den

som ligger till grund för vad du ska göra (eller inte) hos brukaren.

På rapportbladet dokumenterar du:

Om det uppstår händelser som avviker från det överenskomna.

- Viktiga händelser. Ex Brukaren avböjer en planerad insats.

- Anteckningar från samtal med uppgifter som är av betydelse för berörda parters

fortsatta arbete.

- Att man ger hjälpen på ett annat sätt än vanligt.

- Att brukaren har fallit.

- Besök hos läkare eller sjukhusvistelse.

- Ändring av beslut och rutiner.

Informationsöverföring

- Samtal med kontaktmannen i serviceteamet.


HEMVÅRDS-

FÖRVALTNINGEN

- Samtal med anhörig, närstående eller god man som gett viktig information för berörda

parter.

- Kontakt med sjuksköterska, rehabpersonal, biståndshandläggare etc.


Grundutrustning på särskilt boende i Halmstads kommun

Gäller under tiden 2011-04-01—2012-04-01

Med grundutrustning avses de produkter som kan användas av flera kunder, utan individuell

förskrivning.

Individuell förskrivning görs av legitimerad personal enligt hjälpmedelsnämndens föreskrifter

och enligt avtal med entreprenörer.

De produkter som klassas som grundutrustning köps in av enhetschefen på det särskilda

boendet. Enhetschefen bör konsultera legitimerad personal före inköp.

Antidecubitushjälpmedel

Madrasser och övriga antidecubitushjälpmedel (såsom hälskydd)

Madrassens kvalitet skall motsvara sårklass 2-3 (av 4). Om kunden behöver en madrass

motsvarande sårklass 4 kan denna förskrivas individuellt av sjuksköterska med

specialistkunskap inom sårvård.

Ett riktvärde vid inköp kan vara tre antidecubitusmadrasser på tio kunder (gäller offentlig

verksamhet).

Sjuksköterska kontaktas vid inköp.

Skyddsåtgärder

Larm, larmmattor, sängvakt

Observera gällande riktlinjer för ordination av skyddsåtgärder (se MAS-handbok).

Enhetschefen väljer produkt som passar enhetens larmsystem.

Sjuksköterska kontaktas vid inköp.

Personlig vård

Dusch/toalettstolar: flyttbara fast och vinkelställd sittvinkel

Toalettförhöjning fristående

Toalettförhöjning fast monterad, med eller utan armstöd

Duschpall med armstöd och ryggstöd

Duschvagn

Arbetsterapeut kontaktas vid inköp.

Förflyttning

Gåbälte/vårdarbälte/band

Vändlakan/glidlakan

Taklyftar

Mobil lyft och lyftmatta med förlängningsband

Används vid akuta lyftsituationer ex. från golv. Lyftmattan ska vara med hög rygg och i

storlek medium. Lyftmattan kan även användas i väntan på att leg. rehabpersonal ordinerar en

individuell lyftmatta.

1


Avgränsning

I grundutrustning ingår inte individuellt utprovade lyftmattor samt mobila stålyftar.

Arbetsterapeut/sjukgymnast kontaktas vid inköp

Transport

Transportrullstolar

Varje boende ansvarar för att det finns ett lämpligt antal transportrullstolar för kunder att

använda vid enstaka utevistelser.

Ett riktvärde då man köper in transportrullstolar kan vara en rullstol per tio kunder (gäller

offentlig verksamhet).

Avgränsning

Individuellt utprovade rullstolar för vardagsbruk ingår inte i grundutrustningen.

Arbetsterapeut kontaktas vid inköp.

Hushåll

Pipmuggar, glas

Pet-emot-kanter, tallrikar

Bestick med specialgrepp

Antihalkunderlägg

Matningshjälpmedel

Arbetsterapeut kontaktas vid inköp.

Inredning

Säng, motoriserad styrning samt tillbehör; grindar, grindskydd, dävert, stöd- och

vändhandtag

Läsbord

Arbetsterapeut kontaktas vid inköp.

20110406

Åsa Rydberg Marita Everås

Enhetschef verksamhetschef

Hemsjukvård och förebyggande

2


Ny- eller ombyggnad av

äldreboende

i

Halmstads kommun

Ramprogram

2012

Policy för ny- och ombyggnation av särskilda boendeformer för

äldre enligt SoL 5:5.


Innehållsförteckning Sid

1. Introduktion 4

Syfte och bakgrund

Lagar som styr

Målgrupper

Övergripande målsättning för boendet

2. Den inre miljön 5

Tankar och känslor att ha med sig

Första mötet

Färgsättning

Golven

Dagsljus

Belysning

Inneklimat

3. Boendet 7

Allmänt

Den enskilda lägenheten

⇒ Flexibilitet för parboende

⇒ Entré / hall

⇒ Pentry

⇒ Vardagsrum

⇒ Hygienrum

⇒ Förvaring

Gemensamma utrymmen inom boendeenheten

⇒ Kök med matplats

⇒ Vardagsrum

⇒ Korridor

⇒ Balkong/uteplats

4. Allmänna utrymmen för gemensamma aktiviteter 10

⇒ Samlingsrum

⇒ Finrum

⇒ Små träffpunkter, målpunkter

⇒ Rum för hår- och fotvård

5. Ekonomiutrymmen 11

Inom boendeenheterna

⇒ Tvättstuga

⇒ Skölj

2


⇒ Städ på boendeenheten

⇒ Förråd

⇒ Sophantering

Utanför boendeenheterna

⇒ Tillagningskök

⇒ Samband kök, samlingsrum, ev. café, kiosk, restaurang

⇒ Varutransporter – varuintag

⇒ Central grovtvättstuga

⇒ Desinfektion

⇒ Städcentral

⇒ Centralt soprum

⇒ Riskavfall

⇒ Centrala förråd

6. Personalutrymmen 14

Inom boendeenheterna

⇒ Kontor för rapportering

⇒ Personaltoalett

Utanför boendeenheterna

⇒ Expeditioner

⇒ Reception

⇒ Vilrum

⇒ Personalrum

⇒ Omklädning

⇒ Fastighetsskötsel och vaktmästeri

⇒ Lokaler för hemtjänst, hemsjukvård och rehab

7. Teknik 16

⇒ Brand

⇒ El - reservkraft

⇒ TV

⇒ Hörslingor

⇒ AV-utrustning

⇒ Trygghetslarm

⇒ Internet

⇒ Datakommunikation

⇒ Telenät

⇒ Åskskydd

⇒ Generellt

8. Boendets yttre närmiljö 21

3


1. Introduktion

Syfte och bakgrund

Det här programmet vänder sig till Dig som skall rita, projektera och bygga om eller

bygga nytt äldreboende för hemvårdsnämnden i Halmstad. Programmet vill förmedla de

erfarenheter som nämnden har med syfte att utformningen skall bli så bra som möjligt.

Ramprogram utgör en gemensam plattform för all ny- och ombyggnation av äldreboende

inom Halmstads kommun och är ett styrinstrument för projektering.

Lagar som styr

Kommunen skall enligt socialtjänstlagen erbjuda god omsorg utifrån enskildas önskemål

och behov. När detta inte längre kan tillgodose i den enskildes hem, skall kommunen

erbjuda ett boende anpassat för den enskildes behov. Inom äldreboende skall den

enskilde kunna erbjudas trygghet, omsorg och service samt hälso- och sjukvård av personal

med rätt kompetens.

Den verksamhet som skall bedrivas och husens utformning styrs förutom av Socialtjänstlagen

också av Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen, Plan- och bygglagen,

Livsmedelslagen m fl.

Målgrupper

De som får plats på ett äldreboende har ett vårdbehov som är så omfattande att alla hjälpinsatser

i en ordinär bostad är uttömda. Vårdbehoven kan vara både fysiska som psykiska.

På äldreboendet skall man kunna bo kvar oavsett vilket vårdbehov man får i

framtiden.

Övergripande målsättning för boendet

Våra äldreboenden skall erbjuda ett gott liv för de äldre som bor där.

Respekten för de äldres integritet, trygghet och valfrihet skall utgöra grunden för

boendet.

De äldre skall i en trygg och hemlik miljö få en god vård och omsorg.

Vi skall erbjuda möjlighet till ett aktiv liv och meningsfull tillvaro oavsett hälsotillstånd.

Våra äldreboenden är också en arbetsplats och våra anställda skall ha en god arbetsmiljö.

4


2. Den inre miljön

Tankar och känslor att ha med sig

Ett äldreboende utgör för många äldre hela det livsrum man har till sitt förfogande. När

krafterna sinar på ålderns höst och orken att ta sig ner på stan eller bort till parken inte

finns, då flyttar vi torget och parken till äldreboendet. Samhället kommer till de äldre

när de själva inte orkar komma till samhället. I liten skala och i våra tankar när vi bygger.

Min boendeenhet är mitt kvarter och här har jag min lägenhet. Vi är 10 stycken som bor

i vårt kvarter. Här finns olika små platser där man kan träffas, sitta ner och prata eller

bara vara för sig själv. På servering får vi hemmalagad god mat och vi kan även sitta

ute och äta i bland. Vi har det både fint och här.

När jag vill gå ner till centrum går jag till foajén eller samlingsrummet, finrummet,

biblioteket etc. Det är där det händer saker – bio, underhållning, gymnastik m m och

där finns människor, där finns något att titta på. Man kan faktiskt också få en fika där.

Och ibland går vi ner hit och äter lunch alla i kvarteret.

Vägen ner till centrum är spännande och trevlig att gå. Där finns små ställa där man

kan sätta sig eller bara stanna till och titta ut i parken, följa årstidens växlingar. Ibland

träffar man någon som också skall gå ner eller som är på väg hem. Kanske stannar man

och pratar men det är inte alltid man orkar, fast det är ändå roligt att träffas.

Jag tycker om att det är nära till parken och naturen nu när inte benen orkar så mycket

och det är bra att man kan gå ut och inte behöver vara rädd att gå vilse.

Hemvårdsnämnden eftersträvar en hemlik miljö i alla äldreboenden.

Första mötet

Huset är vackert att titta på, omgivningen gärna lummig och behaglig. Marken är jämn,

det finns ledstänger, bänkar att sitta på och något vackert och rogivande att titta på. Bilarna

kan köra runt och slipper backa vid entrén, det är enkelt att stanna till nära entrén.

Det känns positivt att komma in, behagliga färger, välkomnande, ett par sittgrupper där

man kan slå sig ner, t ex ett akvarium att vila ögonen på, någon kommer och pratar och

hjälper den som inte hittar…..

Det första mötet med boendet är viktigt både för de som skall bo och arbeta där. Vi vill

förmedla en känsla av värme, trygghet, omsorg och omtänksamhet.

Färgsättning

Många personer med demenssjukdom saknar förmåga att tyda rummets gränser eller

förstå vad ett rum är. Man kanske inte kan förstå vad som är ett hörn, var tak och vägg

möts, var golv och vägg möts.

Färgsättning skall tydliggöra miljön och underlätta orienteringen för brukarna. Färgsättningen

skall präglas av ljusa och varma färger. Gärna trä på dörrar och lister som ger

5


varm och ombonad känsla. Dörrar som endast används av personalen får gärna vara

nedtonade och gå i samma ljusa färg som väggen.

Golven

Ett golv kan inge otrygghet där olika färger möts om kontrasterna är stora, man kan

uppleva det som en nivåskillnad, hål etc. Golven får därför inte ha starka kontraster i

kulör och mönster. Blanka golv bör undvikas eftersom de kan upplevas som hala och

obehagliga att gå på.

Golven skall vara lättstädade och i de flesta fall tåla våta städmetoder.

Dagsljus

Med åldern följer både ett ökat behov av ljus och en ökad känslighet för bländning.

Solen är en viktig energikälla för äldre varför det är viktigt att orientera hus och fönster

så det blir behagligt ljus inomhus och vackert att titta ut. Fönster behöver ha låga bröstningar

så man kan titta ut från sin säng eller när man sitter i sin rullstol. Låga bröstningar

gäller även i gemensamma och allmänna utrymmen.

Belysning

En bra belysning skall ge en väl avvägd fördelning mellan allmänljus och riktat ljus och

belysa det som är viktigt i rummet. Allmänbelysning tillsammans med platsbelysning

ger en variationsrik belysning av olika karaktär. Genom att modulera rummet med olika

typer av ljus blir upplevelsen av rummet starkare, t ex kan växter och konstverk belysas

och skapa hemkänsla, trappor kan förses med ledljus och trappräcken belysas för att

underlätta för synskadade.

Inneklimat

Många av de äldre på ett äldreboende kan inte själva föra sin talan, kan inte tala om när

det känns för kallt eller för varmt, när man fryser eller när det är olidligt varmt. Man

kanske heller inte förstår att öppna eller stänga sitt fönster, att man kan sätta sig i

skugga när solen skiner - man saknar förmåga att hantera förutsättningarna. Mot denna

bakgrund, tillsammans med den äldre människans svagare hälsa, måste fastigheten

hjälpa de äldre till ett behagligt boende. Temperaturen inomhus måste vara åtminstone

22 grader. Utvändig solavskärmning i soliga lägen är ett måste, plats och förberedelse

för att i framtiden kunna koppla in komfortkyla ett annat.

6


3. Bostaden

Allmänt

En bostad i ett äldreboende består av den egna lägenheten samt del i gemensamma utrymmen.

Detta tillsammans skapar en fullvärdig bostad där det både finns plats för avskildhet

och umgänge. En boendeenhet består av 8-10 lägenheter med gemensamt kök

och vardagsrum.

Hemvårdsnämnden prövar den totala storleken på boendet inför varje byggnation.

Den enskilda lägenheten

En ledstjärna vid utformningen av den enskilda lägenheten är att den vanliga lägenhetens

funktion, i så stor utsträckning som möjligt, skall finnas – om än i mindre skala.

Utrymme för att sova, äta, förvara sina saker etc.

Lägenheten bör vara 30 - 35 kvm för att fungerar bra.

Flexibilitet för parboende

Några lägenheter på varje boendeenhet bör förberedas så att öppning/dörr mellan två

lägenheter på ett förhållandevis enkelt sätt kan tas upp och ge möjlighet för dem som

vill och kan nyttja två lägenheter som en tvårumslägenhet. När behovet inte längre finns

skall öppningen lätt kunna sättas igen och lägenheterna åter nyttjas som 1 rum o pentry

Entré / hall

Hallen markerar gränsen till den privata sfären. Detta är viktigt för att skapa hemkänsla

och bevara den boendes integritet.

Funktionskrav

I hallen bör finnas plats för rullstol, hatthylla och garderober. Säng skall kunna rullas ut

från rummet. Hallen kan också innehålla pentry, se nedan.

Pentry

Pentry bör endast ses som ett litet komplement till det rejält utrustade gemensamma

köket. Pentryt kan med fördel placeras i hallen.

Funktionskrav

Möjlighet att förvara kylda drycker och lite mat, kunna ta ett glas vatten, diska, koka

kaffe och motsvarande. Ej avsett för matlagning.

Vardagsrum

Lägenheten skall ge ett trivsamt och ombonat intryck med god möblerbarhet. Tillgången

till dagsljus skall vara mycket god.

Funktionskrav

Sovplatsen skall ge möjlighet till två alternativa placeringar av sängen. Detta för att personalen

skall kunna arbeta på båda sidor om sängen, men också för att de boende själva

7


skall kunna bestämma var sängen skall stå. De skall också kunna ta sig i och ur sängen

från båda håll med hjälp av rollator eller rullstol. Sängen skall också, med boende liggande

i, kunna rullas ut från rummet. I rummet skall också finnas utrymme för matbord

och sittgrupp så att de boende kan umgås med sina anhöriga och vänner. Alla vardagsrum

förses med traversskenor för taklift med lyftområde över säng samt utrymme för

överflyttning till rullstol, hygienstol etc.

Hygienrum

Hygienrummet skall erbjuda den boende möjligheten att sköta all sin hygien, med eller

utan assistans. Hygienutrymmet kan även förses med tvättmaskin och torktumlare.

Funktionskrav

Utformning och storlek skall vara sådan att rullstol, duschstol och motsvarande lätt kan

användas och enkelt manövreras inom hygienutrymmet. Duschbrits skall kunna få plats,

ev. med diagonal placering. Tvättmaskin och torktumlare skall i förekommande fall

placeras i schakt minst 30 cm ovan golv, gärna med möjlighet att stänga för med skjutdörrar.

Förvaring

Förvaringsutrymmena i lägenheten bör vara generöst tilltagna. Till lägenhet skall också

finnas s.k. lägenhetsförråd som dock kan delas med andra. Dessa förråd kan vara placerat

på vind, i källare eller motsvarande.

Gemensamma utrymmen inom boendeenheten

De gemensamma utrymmena är den plats där man kan få gemenskap och samvaro i

kontrast till den enskilda lägenhetens avskildhet. Här kan man äta måltiderna ihop, titta

på TV och umgås så långt krafterna tillåter.

Kök med matplats

Köket med matplats ger ett sammanhang för de äldre. Känslan av delaktighet skall

kunna finnas även om man inte kan vara med. De boende som vill och orkar skall ha

möjlighet att delta i köksarbetet.

Boendeenhetens kök utgör teoretiskt bostädernas ”huvudkök”. I den dagliga verksamheten

sköts boendeenhetens mathantering av boendets personal. Här tillreds frukost,

görs eftermiddagskaffe, ordnas kvällssmörgås etc. medan huvudmålen kommer från

tillagningsköket. Köket skall vara en god arbetsplats med genomtänkt logistik för en

rationell hantering.

Matplatsen skall erbjuda möjlighet till två bord uppställda tillsammans eller på skilda

platser. Vid köksborden skall finnas plats för alla boende, några gäster/personal och

flera rullstolar. Köket skall ha mycket dagsljus med en miljö som inbjuder till trivsamma

måltider.

Funktionskrav

Köket skall erbjuda möjlighet att förvara och tillreda enklare mat samt att hantera boendeenhetens

disk efter gemensamma måltider. Köket skall enkelt kunna avgränsas mot

övriga gemensamma utrymmen om behov finns. Lösning med t ex barkök eller köksö

ger avgränsning men skapar ändå närvaro i köket.

8


Vardagsrum

Rummet skall ge hemkänsla och vara en naturlig träffpunkt för de boende inom enheten.

Genom sin placering, sin storlek, utformning och möblering skall rummet upplevas som

bostadens vardagsrum och inte som ett ”dagrum”.

Funktionskrav

I vardagsrummet skall finnas utrymme för soffa, bord och fåtöljer för umgänge, TV etc.

De som använder rullstolar skall kunna ta sig fram och delta i samvaron.

Korridor

Korridorer ses främst som ett kommunikationsutrymme och skall erbjuda säker förflyttning

med och utan hjälpmedel. Korridorer skall minimeras till gagn för boendeytan.

En korridor kan dock förvandlas till något positivt:

En ”korridor” med fönsterväggar ger en positiv känsla med dagsljus och energi, man

kan stanna upp och titta ut, vara delaktig. Det blir lite av galleria, det händer något.

Använd korridorer, passage, gallerior etc. som ett inre gaturum som inbjuder till

rörelser och upplevelser.

Funktionskrav

Korridor skall medge enkel förflyttning av sängar, med boende liggande i, in och ut ur

lägenhet. De boende skall själva också tryggt kunna förflytta sig i korridoren. Två standardrullstolar

skall kunna mötas.

Balkong/uteplats

Balkongen är i många fall den enda formen av utevistelse som kan erbjudas vissa boende.

Balkongen skall därför så långt möjligt vara anpassad för detta ändamål och vara

regn- och vindskyddad samt kunna solavskärmas.

Funktionskrav

Balkongen skall ge en lugn och trygg utevistelse för de äldre. Såväl rullstol som säng

skall kunna rullas ut på balkong/uteplats.

9


4. Allmänna utrymmen för gemensamma aktiviteter

De som bor på ett äldreboende vill ha ett socialt liv som alla andra och det skall finnas

utrymmen för detta. De flesta vill fortsätta med sina intressen som man haft tidigare i

livet och kunna fylla sin dag med det som är viktigt. Man vill även som gammal och

sjuk ge sitt liv ett innehåll.

Möjligheter till sysselsättning som att lyssna på föredrag, musik, ha gymnastik, spela

bingo, sjunga, delta i studiecirklar eller gudstjänst etc, skall finnas inom boendet. Detta

är livsbejakande och hälsofrämjande liksom att kunna dra sig undan och fira högtidsdagar

med sina närmaste.

Samlingsrum

Ett större rum för gemensamma aktiviteter som t ex underhållning, bingo, föredrag,

gymnastik, gudstjänster, julbord, midsommarfest etc.

Funktionskrav

Samlingsrummet skall rymma flertalet av de boende vid biosittning samt fungera för

såväl middagar som musikevenemang och gymnastik (akustik, golv etc.). Tillgång till

pentry skall finnas. Då även äldre utifrån besöker olika evenemang skall kapprum med

toaletter och utrymme för rullstolar och rollatorer finnas i anslutning till samlingsrum.

Finrum

Ett rum där de äldre ostört kan fira sina högtidsdagar och samla familjen utan att boendeenhetens

hyresgäster kommer och går. Rummet kan även nyttjas för personalmöten,

studiecirklar etc.

Funktionskrav

Finrummet bör ha plats för 10-12 personer runt en större matsalsgrupp.

Små träffpunkter, målpunkter.

Alla möten eller händelser sker inte organiserat eller i storgrupp. Därför skall det finnas

små sitthörnor, utkikspunkter etc, där man kan sitta ner ett par stycken eller vara för sig

själv.

Rum för hår- och fotvård

Rum där kundernas frisör eller fotvårdare kan komma och sköta hår och fötter.

Funktionskrav

Skall uppfylla miljö- och hälsas grundkrav för tänkt verksamhet vilket innebär att det

skall finnas handtvättställ, utslagsback och arbetsbänk med spegel samt eluttag i bekväm

arbetshöjd för hårtork etc. Rummet kan samutnyttjas med annan verksamhet, t ex

bad.

10


5. Ekonomiutrymmen

Ekonomiutrymmen omfattar här utrymmen för mathantering, tvätt, skölj, förråd, städ

och sophantering, både inom och utom boendeenheterna.

Inom boendeenheten

Tvättstuga

Tvättstuga lokaliseras inom respektive boendeenhet för 8-10 brukare om inte enskilda

tvätt- och torkmaskiner installeras i respektive lägenhet. Här skall finnas rejält med utrymme

för klädhantering, tvättsäckar, klädkorgar, strykning etc.

Funktionskrav

Tvättstugan skall dimensioneras för en rationell tvätthantering av de boendes kläder och

sängkläder och samtidigt medge att de boende som så önskar, kan delta i arbetet. Tvättstugan

är en av de platser personalen tillbringar mycket tid i varför den behöver vara

rymlig och välplanerad.

Om lösning med kombinerad tvättmaskin och torktumlare i respektive lägenhet väljs

bör extra torkskåp installeras i eller i anslutning till boendeenheten.

Skölj

De medicinska och hygieniska kraven ökar eftersom de som idag kommer till ett äldreboende

ofta har ett mycket stora omvårdnadsbehov. En skölj kan samutnyttjas mellan

flera boendeenheter, om dessa finns på samma plan och ligger nära sköljen.

Funktionskrav

Plats för spoldesinfektor med avställningsytor för smutsigt och rent

Städ på boendeenheterna

Mindre utrymme för städutrustning att användas av boendeenheterna skall finnas inom

varje boendeenhet. Kan samlokaliseras med skölj.

Funktionskrav

Närutrymme för städutrustning och städmaterial.

Förråd

Det är också viktigt att tillgodose behovet av närförråd inom boendeenheterna. Förråden

förses med hyllor.

Sophantering

Den miljöpolicy som finns i Halmstads kommun skall följas. Sophanteringen skall planeras

för såväl källsortering som arbetsvänlig hantering för all personal. Det blir ofta

mycket sopor på ett särskilt boende varför samband och avstånd måste studeras noga.

11


Funktionskrav

Hantering av och spring med sopor skall minimeras för personalen på boendeenheterna.

Kan ”sopnedkast” anordnas i boendeenheterna är detta en mycket god lösning. Möjligheterna

till sopsug skall alltid studeras.

En annan lösning är att utrymme för 190 liters sopkärl finns på varje boendeenhet. När

kärlet är fullt körs det ner till centralt soprum i husets bottenplan där tomt kärl hämtas

och körs upp till boendeenheten. (Om insatssäckar används minskar behovet av rengörning

av kärlen.) Plats för 190-liters kärl skall då finnas i separat rum nära utgången

inom boendeenheten. Viktigt med ventilation så inte lukter sprider sig.

Utrymme och utrustning för källsortering måste också säkras inom respektive boendeenhet.

Utanför boendeenheten

Tillagningskök

Köket dimensioneras för matlagning av lunch och middag på plats.

Funktionskrav

Köket utrustas för matlagning från grunden. Dimensioneringen bestäms i varje enskilt

fall men viss överkapacitet i förhållande till antalet lgh bör alltid finnas. Möjlighet att

förse samlingsrum och ev. cafédel med mat och fika skall finnas, se nedan.

Samband kök, samlingsrum, ev. café, kiosk, restaurang…

Köket bör på enkelt sätt kunna betjäna samlingsrummet med mat och fika vid evenemang.

Här bör också finnas en liten caféhörna/servering så att såväl besökare som personal

kan köpa en kopp kaffe eller en middag. Storleken på café/servering/restaurang

bestäms med hänsyn till lokaliseringen och eventuellt samutnyttjande med närliggande

trygghetsboende.

Varutransporter – varuintag

Stora mängder förbrukningsmaterial, hjälpmedel etc. används på ett särskilt boende för

äldre. Leveranserna kommer på stora pallar och hanteras ofta med pallyftar. Det är viktigt

att studera hanteringen av sådant material, såväl mottagning och inlastning i huset

som transport inom huset.

Mottagning av varor får inte ske genom boendets huvudentré. Särskilt varuintag skall

tillskapas i anslutning till huvudförråd eller nära hiss till sådant förråd. Porttelefon kan

eventuellt behövas.

Central grovtvättstuga

En tvättstuga för grovtvätt skall finnas. Denna betjänar samtliga boendeenheter.

Funktionskrav

Skall klara tvätt och torkning av bäddmadrasser, täcken etc.

12


Desinfektion

En diskdesinfektor skall finnas per boende, t ex Getinge 1345 eller likvärdig. Central

placering eftersträvas, kan samlokaliseras med central grovtvättstuga.

Städcentral

Central städcentral för utrustning för städning av allmänna utrymmen.

Funktionskrav

Utrymme för städmaskin, mopptvättmaskin, städutrustning, städmaterial, m m. Fungerar

som centrallager för de mindre städutrymmena på de olika planen.

Centralt soprum

Om sopnedkast och/eller sopsug inte kan installeras skall centralt soprum placeras på

bottenplan med invändig dörr för boendets personal och med utvändig dörr för Renhållningsbolagets

personal.

Där centralt soprum inte är möjligt skall avståndet från huset till utvändigt soprum minimeras.

Sopkärl från boendeenhet skall kunna köras till soprum väderskyddat och utan

att passera huvudentré.

Möjligheterna till kompostering av matavfall, växter etc. skall studeras.

Riskavfall

Utrymme skall finnas i soprum, behöver inte vara skiljt från annat avfall.

Säkra två kvm.

Centrala förråd

Centralt förråd för förbrukningsmaterial bör finnas i nära anslutning till varuintag eller

goda samband mellan varuintag – hiss - förråd.

Utöver centralt förråd för förbrukningsmaterial och närförråd, skall ett förråd finnas för

hjälpmedel, trädgårdsmöbler, julsaker etc. Ett sådant förråd kan finnas i källare eller på

vind, om hiss finns. Förråden förses rikligt med hyllor.

13


6. Personalutrymmen

Med personalutrymmen menar vi kontor, omklädningsrum, vilrum, personalrum och

konferensrum

Inom boendeenheten

Kontor för rapportering

Arbetsmiljökrav som sekretesskrav leder till att personalen behöver ett kontor på respektive

boendeenhet för administration, rapportering, samtal med anhöriga etc. Rummen

bör ha dagsljus.

Funktionskrav

Om planlösning medger kan två boendeenheter samutnyttja ett kontor. I annat fall skall

ett kontor för rapportering finnas per boendeenhet.

Personaltoalett

Personaltoalett skall finnas.

Utanför boendeenheten

Expeditioner

Kontor för sjuksköterska, enhetschef m fl. skall finnas. Behovet av kontorsarbetsplatser

kan variera varför antal, placering och övriga krav bestäms i programskedet. Rummen

skall ha dagsljus. Rum/förråd för kopiering, skrivare, kontorsmaterial etc. skall finnas i

närheten.

Reception

Möjlighet till reception och mottagning av besökare/gäster skall finnas i anslutning till

huvudentré och kan t ex kombineras med kontorslokaler.

Vilrum

Utrymme där personalen kan vila ostört skall finnas

Personalrum

Beroende på personalgruppens storlek och husets form kan man behöva ett eller flera

personalrum. Personalrum bör placeras centralt i huset och skall vara ett utrymme med

fullt dagsljus.

Funktionskrav

Personalrum skall ge personalen möjlighet till rast i avskildhet utanför boendeenheten

och möjlighet att äta, fika och motsvarande.

Omklädning

Utrymme för omklädning och dusch skall finnas.

14


Funktionskrav

Personalen skall ha möjlighet att ostört byta om från privata kläder till arbetskläder.

Separata rum/delar för damer och herrar. Här bör möjligheter till flexibel rumsfördelning

studeras. Kan enkel flyttning av väggar göras, kan skärmväggar användas så att

godtagbar avgränsning mellan herr och dam uppnås. Klädskåp skall finnas för alla.

Fastighetsskötsel och vaktmästeri

Utrymmen för fastighetsskötarens behov, t ex förråd för skyfflar, snöslungor, gräsklippare,

verktyg etc. skall finnas. Samråd med fastighetsägaren.

Utrymme för vaktmästarens behov skall också finnas – ca 15 kvm

Samordnas med utrymme för fastighetsskötaren

Lokaler för hemtjänst, hemsjukvård och rehab

Behovet av och möjligheten att integrera lokaler för hemtjänst, hemsjukvård och rehab i

boendet skall i varje projekt noga studeras. I dessa fall kan konferensrum/samlingsrum,

personalrum och omklädningsrum samutnyttjas med boendets personal.

15


7. Teknik

Brand

Alla särskilda boenden för äldre inom Halmstads kommun skall ha en god brandsäkerhet.

Vid såväl ny- som ombyggnation gäller följande:

⇒ Alla lägenheter skall vara egna brandceller

⇒ Byggnaden skall förses med boendesprinkler

⇒ ” ” ” ” automatiskt, adresserbart brandlarm

⇒ Brandlarm skall vara vidarekopplat till brandförsvaret

⇒ Byggnaden bör förses med inomhusbrandposter

Eftersom det ofta är svårt att utrymma personer med stora omvårdnadsbehov via trapphus

bör det finnas möjlighet till horisontell utrymning, d v s att utrymning kan ske till

annan brandcell på samma plan. I det fall en utvändig utrymningstrapp monteras bör

denna vara rak och ha vilplan.

El – reservkraft

Avsaknad av elektricitet under längre tid innebär mycket storas svårigheter och risker

för verksamheten. Kommunens äldreboenden för äldre skall därför förses med uttag för

reservkraftanläggning så att en snabb och säker tillkoppling kan ske. Ett reservkraftaggregat

skall säkra värme, hissFunktionskrav, trygghetslarm, taklyftar, arbetsbelysning

och möjlighet att bereda varm dryck.

TV

Centralanläggning och internt ledningsnät till enskilda lägenheter, allrum etc. skall

kunna distribuera kanaler och program från markbundna sändare, satelliter och kabel-tvnät.

Möjligheten att samordna tv- och datanät skall studeras.

Möjlighet skall finnas för den enskilde att själv teckna abonnemang för ett större kanalutbud

än vad fastighetsägaren fritt tillhandahåller.

Hörslingor

Samlingslokaler skall förses med hörslinga. Allrum inom boendeenhet skall förses med

hörslinga för främst tv.

AV-utrustning

Samlingssalen skall förses med högtalaranläggning, data, kanon, filmduk och integreras

med hörslingeförstärkare.

Trygghetslarm

Det särskilda boendet förses med komplett trygghetslarm där boende skall kunna sända

larm över hela anläggningen.

Internet

Ett strukturerat bredbandsnät byggs inom det särskilda boendet. Varje lägenhet skall

förses med två datauttag – ett för den boende och ett för verksamheten och användning

16


av t ex telemedicin, det vill säga att läkare på sjukhuset har direktkontakt med brukaren

på det särskilda boendet via en dator. För övrigt placeras dubbla datauttag i kontor,

personalrum och konferensrum.

Datakommunikation

Halmstads kommun har behov av god och tillgänglig datakommunikation för såväl administration

som den enskilde individen på boendet. Anslutning till Halmstads öppna

stadsnät (Halmstad IT-nät) bör alltid övervägas vid ombyggnation och grävarbeten. Vid

nybyggnation bör anslutning till stadsnätet alltid vara med som en del i projektering.

Telenät

Varje lägenhet och samtliga kontor skall förses med uttag för rikstelefon.

Åskskydd

Trygghetslarmen är känsliga anläggningar varför det noga skall studeras hur man undviker

att dessa slås ut vid åska etc. Byggnaden skall t ex förses med åskskyddsanläggning

där antenn är monterad på tak. El- och teleanläggningar förses med komplett överspänningsskydd.

Generellt

Den tekniska utvecklingen går snabbt varför nya teknikmöjligheter skall studeras inför

varje projektering.

17


8. Boendets yttre närmiljö

Miljön runt boendet är mycket viktig. Den skall hjälpa till att stimulera och aktivera de

boende, ge en möjlighet att känna och förnimma årstidernas växlingar, att ta en promenad,

att odla lite blommor eller grönsaker osv. Anläggningen skall också vara lätt att nå

för boende, besökare och transporter.

Funktionskravskrav

De äldre skall lätt kunna ta sig ut i trädgården och tryggt kunna vistas där. Trädgården

bör vara generös och tryggt utformad med t ex varierande gångstråk, sittgrupper, rabatter,

drivbänkar i anpassad höjd etc. Trädgården skall aktivera, stimulera och skänka lugn

och ro. En god belysning gör att mörka höst- och vinterkvällar kan upplevas betydligt

ljusare.

Utemiljön skall vara tillgänglig för alla. Även den som sitter i rullstol eller är sängliggande

skall ha möjlighet att vistas ute. Speciell omtanke måste ägnas demenshandikappade

som inte sällan saknar orienteringsförmåga. Trygga inhägnader ökar säkerheten för

de äldre och ger möjlighet till större frihet.

Utemiljön skall vara vacker att titta på för den som inte kan ta sig ut.

Huvudentrén bör vara väl synlig och dimensionerad för färdtjänst, sjuktransporter, taxi

etc. Besöksparkering samt handikapparkering skall finnas i närheten.

Varuleveranser sker inte sällan med stora lastbilar varför utrymme för dessa måste säkras.

Det bör finnas gångvägar runt boendet som ger de äldre möjlighet att gå / köra rullstol

runt sitt hem..

18


Vårddygnsersättning äldreboendeplatserenligt LOV

1 438 kr (1525 kr inkl. momskompensation)

More magazines by this user
Similar magazines