ARBETSMARKNAD OCH FÖRETAGANDE Karin Bengtsson Lina ...

hh.se

ARBETSMARKNAD OCH FÖRETAGANDE Karin Bengtsson Lina ...

Ett varmt tack till alla deltagare i seminarieserien

samt till gästföreläsarna och egenföretagarna Ann-

Katrin Rooth, Maria Nilson, Birgitta Andersson,

Anna Haupt, Terese Alstin, Fanny Davidsson,

Catharina Larsson samt studievägledare Miia Toriikka.

Tack även till Karin Aase, dåvarande projektkoordinator

på VentureLab för ditt fantastiska stöd och

kloka ord.

Juni 2007

Karin Bengtsson

Lina Nilsson

Så här använder du häftet

Tanken med häftet är att uppmärksamma de mekanismer

och strukturer som orsakar att män och

kvinnor dels gör olika val och dels ges olika möjligheter

på den svenska arbetsmarknaden. Fokus

ligger på arbetsmarknaden i allmänhet och på företagande

i synnerhet.

Häftet kan med fördel användas som diskussionsunderlag

i din arbetsgrupp eftersom genus är ett

ämne du lär dig enklast genom diskussion. Samtal

och övningar ihop med kollegor hjälper dig att reflektera

över vem du är i mötet med studenterna.

Vilken bakgrund och vilka värderingar du har spelar

roll i möten, och för ett aktivt förhållningssätt

krävs att du reflekterar kring hur du gör och tänker

idag.

Övningarna i häftet kan du läsa igenom och tänka

kring på egen hand, men bäst blir det att göra dem

i grupp. Frågeställningarna är utformade för att

uppmuntra till att olika åsikter uttrycks och tanken

är att man lär sig och vidgar sina vyer genom

att ta del av varandras erfarenheter. Det är viktigt

att alla deltagare tillåts ta plats i diskussionen.

Längst bak i häftet hittar du de källor vi använt.

De kan också fungera som lästips för dig som vill

lära dig mer.

6 7

More magazines by this user
Similar magazines