F 5-6 Attityder - Högskolan i Skövde

his.se

F 5-6 Attityder - Högskolan i Skövde

Syns attityder?

Attityder är psykologiska infererade

variabler, dvs de kan inte observeras

direkt i verkligheten såsom ögonfärg

Attityder utlöses av stimuli och ger

upphov till beteenden

Genom observation av upprepade

situationer där samma stimuli ger upphov

till en och samma reaktion kan man dra

slutsatser om attityder (mellanliggande 6