Årsredovisningen 2008 - HSB

hsb.se

Årsredovisningen 2008 - HSB

året som gått

HSB Östergötlands verksamhet 08

engagemang

över gränser

Vad hände 2008?

nyheter i korthet

3hemma

hos:

dags att byta

boende?

Möt våra medlemmar

Smart att bospara

Ökad insyn med HSB Kod


året som gått

HSB Östergötlands verksamhet 08

engagemang

över gränser

Vad hände 2008?

nyheter i korthet

3

hemma hos:

dags att byta

boende?

INNEHåLL

Möt våra medlemmar

Smart att bospara

Ökad insyn med HSB Kod

VD har ordet 2

2008 i korthet 3

Nya medlemmar 8

Medlemsförmåner 10

Hemma hos 12

Våra hyresrätter 16

Södra Ekkällan 18

HSB Certifiering 20

Kooperation Utan Gränser 22

Båten Vättern 27

Hemma hos 28

Energi 32

Miljö 36

Nyproduktion 38

Att bospara 42

Hemma hos 44

Våra styrelseledamöter 48

Styrelsen HSB Östergötland 50

HSB Kod 52

Ny medarbetare 54

HSB Golf och HSB Boule 57

HSB Östergötland -

fakta och siffror

58

Produktion: ARIOM Reklambyrå, Linköping

Tryck: Larsson Offsettryck AB

Tryckt på miljövänligt papper

Ännu ett år har gått. Och när man ska summera 2008 är det nästan

svårt att finna ord. För vad säger man om ett år som började

i allmän glädjeyra och slutade i mörkaste moll. Egentligen visar

det hur sårbart hela systemet är, trots alla kloka teorier och verktyg

att förutspå framtiden. Sanningen är den att många såg faran

närma sig, men reagerade för sent. Och när man väl reagerade,

så hade redan snöbollen kommit i rullning. Jag har förr skrivit om

den psykologiska effekten – hur vi påverkas av negativa rubriker

och nyheter. Och ju mer vi väljer att lyssna, desto större är risken

för en självuppfyllande profetia. Det positiva är att 2009 har börjat

ljusare. Bostadsmarknaden, som nästan stannade av 2008, har nu

tagit fart igen. Men fortfarande undrar många om man vågar satsa

på att köpa lägenhet. Självklart är det svårt att råda, men jag tänker

på det som Gunilla Smith på Swedbank säger i en artikel, nämligen

att under alla hennes år i banken så har det, trots upp och nedgångar,

alltid visat sig vara en bra affär i längden. Och jag vill betona

att ett köp aldrig får vara en ekonomisk spekulation. Det är en långsiktig investering i familjens boende som

ska bygga på en positiv känsla och trivsel.

Vi har några pågående projekt, såsom brf Banken mitt i Linköping och våra hyresrätter i Södra Ekkällan.

Brf Banken har första inflyttning sommaren 2009 och Södra Ekkällan hösten 2009. Andra projekt är fortfarande

i planeringsstadiet, och vi avvaktar en aning tills läget stabiliserats ytterligare. Men gissa om vi är ivriga

att komma igång!

I ekonomiskt oroliga tider ifrågasätts löner, fallskärmar och bonusar mer än någonsin. Där kan vi stolt säga

att vi aldrig har haft något att dölja. Och under 2008 tog vi klivet mot en ännu större öppenhet genom HSB

Kod. Du som medlem ska veta vad som pågår i din egen regionala HSB-förening. Läs gärna mer om vad det

innebär på sidan 52–53.

Vårt kvalitets- och miljöarbete har haft samma höga prioritet som tidigare. Under året skrev 21 HSBföreningar

runt om i Sverige på HSB Klimatavtal. Vi siktar högt. Hur högt ? Det kan du läsa om på sid 36–37.

Ett annat exempel är att vi nu infört väderprognosstyrning i våra hyresfastigheter, en smart satsning som gynnar

både miljön och de boende. Våra reparatörer kör ännu mer miljövänligt och vi arbetar oförtrutet vidare

med att hitta fler miljövänliga alternativ inom alla tänkbara områden. Du som medlem får gärna tipsa oss!

Intresset för HSB Certifiering är stort, till och med större än tidigare. Allt fler har fått insikten att ökad

information och kommunikation stärker relationerna inom föreningen men också utåt mot intressenter

såsom banker och försäkringsbolag. HSB Certifiering har till och med blivit ett attraktivt argument när medlemmar

ska sälja sin bostad. Sedan vi införde HSB Certifiering har ett 20-tal föreningar tagit steget. Och flera

står på tur! HSB Östergötland har under året ansökt om Utmärkelsen Svensk Kvalitet och fått en extern

återkoppling på vår verksamhet, vilket gett oss energi till vårt förbättringsarbete.

Jag vill avsluta med några personliga tankar. För det första vill jag tacka en grupp som jag hyser den

största respekt och beundran för, nämligen alla ni förtroendevalda som tar på er olika uppdrag för att alla

andra medlemmar ska kunna bo och ha det bra. Utan er skulle vi stå oss ganska slätt. Jag vill också tacka alla

medarbetare inom hela HSB Östergötland som i sina dagliga arbetsuppgifter, genom engagemang i olika

utvecklingsgrupper och i samarbetet mot våra kunder alltid gör sitt yttersta. Ni är också fantastiska! Och

till sist du som är medlem – det är du som är HSB. Det är för din skull vi bygger, förvaltar, administrerar

och ständigt söker attraktiva mervärden. Du har en röst och kan tycka till. Använd den! Då kan vi fortsätta

utvecklas i rätt riktning.

Peter Lindgren, VD HSB Östergötland

n a m n : Peter Lindgren å l d e r: 50 år f a m i l j: Fru och två tonårsdöttrar

b o r : I bostadsrätt i Norrköping i n t r e s s e: Idrott, friluftsliv, segling och ridning


Nord och Syd

För att öka tryggheten för kund och minska

sårbarheten har Administrativ service delats

upp i Nord och Syd i Linköping med två kundansvariga

per område. Områdesindelningen

är samma som för HSB Boservice AB. En ny

medarbetare, Daniel Karlsson, har dessutom

anställts på Adminstrativ service som kundansvarig

ekonom våren 2008.

ÅRET

2008

Enklare

certifiering

HSB har lyssnat på sina föreningar. Nu är det betydligt enklare att genomgå

HSB Certifiering. Ett nytt koncept har tagits fram, vilket gör att styrelsens

arbete underlättas avsevärt. HSB Certifiering ger bostadsrättsföreningarna

en helt annan koll på framtiden genom långsiktig planering av verksamheten.

Dessutom får medlemmarna bättre information. För den som bor i en HSB

Certifierad bostadsrättsförening innebär det ökad insyn och en större trygghet.

Miljöfrågan

i fokus

Under 2008 har miljöfrågan varit starkt i fokus och HSB Östergötland

har bland annat skrivit avtal om väderprognosstyrning för alla hyresfastigheter.

Det är viktigt att ha kontroll på den miljöpåverkan som de

egna fastigheterna står för och att göra allt för att minska utsläppen.

Vi har också undertecknat HSB Klimatavtal, vilket ställer krav på en

successiv minskning av våra koldioxidutsläpp.

3


4

Nöjda medarbetare

& nöjda kunder

HSB Östergötland har under många år undersökt hur nöjda

medarbetarna är. Om medarbetarna trivs, så påverkar det också

kundrelationerna. Och nöjda kunder ger trevliga kundmöten som i sin

tur skapar god trivsel. Den årliga undersökningen 2008 bekräftar de senaste

årens tydliga utveckling. Medarbetarna är bevisligen mycket nöjda

med HSB Östergötland som arbetsgivare. Och vår årliga kundundersökning

visar också att vi har nöjda kunder.

Vi använder hälsotal som mått på arbetstillfredsställelse. Målet är att bibehålla

det höga hälsotalet på 97% och att ha noll arbetsrelaterad frånvaro, vilket

vi når upp till. Vilken är då förklaringen? Kanske är det intressanta utvecklingsprojekt

som engagerar anställda, internutbildning, företagets hälsosatsning, alla trevliga

kunder och den öppenhet som råder inom företaget.

Premiär för

ny Bomässa

Visst har väl begreppet Bomässa

en speciell klang. I alla fall om man

gillar hus, hem, inredning och annat

som hör därtill. Så när det var premiär

för Linköpings nya Bomässa i

september 2008, kom hela 11 000

besökare till Cloetta Center under

tre intensiva och roliga dagar.

Vi på HSB Östergötland fanns förstås på plats

och informerade om våra nya byggprojekt i Linköping.

Intresset var stort för både bostadsrätterna

i brf Banken och Södra Ekkällans hyresrätter.

Sammanlagt fick vi in 48 nya intresseanmälningar

och 14 bostadsansökningar. Och via vår medlemskampanj,

som var speciellt förmånlig under

Bomässan, fick vi in 30 nya medlemmar. Men

inte nog med det. Det kom även flera förfrågningar

angående våra administrativa och tekniska

förvaltningstjänster. Så med andra ord kan vi

summera Bomässan som en lyckad tillställning!


Hsb boservice

ökar

HSB Boservice AB är inne i en positiv tillväxtfas. Under 2008

har man övertagit Samhalls fastighetsverksamhet, vilket gav

cirka 30 nya kunder. Totalt har HSB Boservice AB nu 200

avtalskunder vilket kan jämföras med 172 under 2007.

Medlem har

förtur till

Södra Ekkällan

Intresset för de nya lägenheterna i Södra Ekkällan

har varit stort. Hyresrätterna kommer att erbjudas

till dem som står i kö till projektet. Och är man

dessutom bosparare, så tas särskild hänsyn till det.

Många av HSB Östergötlands medlemmar

bosparar, antingen till sig själva eller till någon annan

i familjen. Som bosparande medlem har du alltid

förtur till HSBs nyproducerade lägenheter. För bostadsrätterna

gäller förturen i hela landet. Bosparandet

kan du flytta med dig över hela Sverige och det

kan överlåtas till familjmedlemmar och släktingar.

Bränsleförbrukning 2004–2008

Liter

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2004 2005 2006 2007 2008

E85 Diesel Bensin Biogas

Mål: 2010 ska HSB Östergötlands samtliga bilar drivas med

miljövänligt bränsle.

nya bilar & arbetskläder

Det ska vara lätt att känna igen HSBs reparatörer och fastighetsskötare.

Under 2008 har en stor satsning gjorts på nya, fräscha arbetskläder till alla

medarbetare inom HSB Boservice AB. Trivsamma färger, vettig funktion och

snygg design har varit ledstjärnan för våra medarbetare i valet av kläder.

Och reparatörsgruppen har dessutom fått nya gröna bilar som självklart

drivs med biogas.

5


6

fler vill bli

Hsb

Under 2008 har HSB Östergötland märkt en allt tydligare

trend, som handlar om att fler föreningar vill bli

en del av HSB. Administrativ service har tagit emot

förfrågningar och det har också gett konkreta resultat.

I Motala har två föreningar gått från fristående till att

nu ha blivit HSB bostadsrättsföreningar. I Linköping

togs också ett första steg att ombilda en hyresfastighet

till HSB bostadsrättsförening. Vi är glada över

utvecklingen och hälsar alla föreningar som funderar

på att göra samma sak varmt välkomna.

NyiNvigNiNg

AV SKVäTTAN

För 25 år sedan skapade konstnären Gunnar Kanevad ”Skvättan”

på uppdrag av dåvarande HSB Västra Östergötland. Konstverket

skulle påminna om tiden då det fanns små kvarnar runt Tanneforsfallet.

Efter en restaurering av konstverket anordnade HSB Grannskapsgårdar

AB en nyinvigning och jubileum. Besök ”Skvättan” vid

Tannefors slussar/Stationsgatan du också!

Brf på internet

– mer uppskattat än någonsin

Allt som gör arbetet lättare för våra bostadsrättsföreningar är värt att lägga ett

stort engagemang kring. Ett bra exempel på det är den digitala administrativa

tjänst som HSB Östergötland ständigt utvecklar - ”Brf på Internet”. Styrelsen i en

bostadsrättsförening har snabb och enkel tillgång till föreningens egna ekonomiska

rapporter, mallar och annan styrelseinformation. Vid slutet av 2008 var 102 bostadsrättsföreningar

anslutna (93 året innan).


information

är du medlem i HSB? Då tillhör du dem som 8 gånger per år får den rikstäckande

medlemstidningen ”Hemma i HSB”. Tidningens mittdel består

av HSB Östergötlands lokala sidor med allt från medlemserbjudanden,

information om våra projekt och hemma-hos-reportage. Alla förtroendevalda

får dessutom ett lokalt nyhetsbrev (10 nr/år) och du som är

hyresgäst får nyhetsbrevet ”Hyresnytt” med 6 nr/år. Men inte nog med

det. Särskilda nyhetsbrev går ut till dem som har anmält sig som intressenter

till våra nyproduktionsprojekt. Sist, men inte minst, ges det också

ut ett nyhetsbrev till alla HSB-ledamöter .

inte bara bostadsrätter

HSB Östergötland har inte bara bostadsrätter. Vid årsskiftet

fanns i bolaget totalt 851 hyreslägenheter. Och man har ett mål

att senast 2010 nå 1 000 lägenheter. Det målet är inom räckhåll,

för när Long Island står klart så tillkommer ytterligare 180 lägenheter

i olika storlekar. Satsningen på hyresrätter ligger helt i linje

med HSB Östergötlands filosofi – att kunna erbjuda medlemmar

rätt boende vid olika faser i livet.

Fakta – planerade nya bostäder

Projekt Antal lägenheter Planerad inflyttning

Brf Banken 60 lgh/bostadsrätt sommaren 2009

Brf Berga Park 90 lgh/bostadsrätt ej fastställt

Södra Ekkällan 180 lgh/hyresrätt hösten 2009

40 lgh/bostadsrätt ej fastställt

Folkets Park 300 lgh/samtliga upplåtelseformer ej fastställt

Brf Ullstämma Hage 40 lgh/bostadsrätt ej fastställt

Vasastan/Agraffen 300 lgh/bostadsrätt ej fastställt

kan man aldrig

få för mycket av!

Order på

miljoner

Det är alltid lika roligt med stora

affärer, som gör alla inblandade

parter nöjda. Och under 2008

fick HSB Boservice AB sin största

arbetsorder någonsin i en HSB

bostadsrättsförening. Det har bestått

i byte av ventilationsaggregat

och fläktar, en order på cirka tre

miljoner kronor.

3

FiNaNSkRiSENS

iNvERkaN pÅ vÅRa pROjEkT

2008 blev ett turbulent år med en stark och optimistisk inledning,

men ett betydligt mer dämpat avslut. Hur har då finanskrisen som

råder påverkat våra projekt? Här kommer en kort uppdatering:

De pågående projekten brf Banken i centrala Linköping och

hyresrätterna, Long Island i Södra Ekkällan, fullföljs som planerat.

Vi har under 2008 rivit Berga skola. Brf Berga Park är ett projekt

som vi delar med Riksbyggen, där vår andel är 90 lägenheter.

I projektet Folkets Park har parallella uppdrag genomförts som

innebär att olika arkitektkontor gett förslag på hur genomförandet

kan se ut. I samråd med Linköpings kommun föll valet på Arkitekt

Brunnberg och Forshed från Stockholm. De presenterade en idé

som tar sin utgångspunkt i den gamla parktanken, där det nya om-

rådet omger parken. Förslaget kommer att förädlas vidare i sam-

arbete med kommunen.

I kvarteret Agraffen i Vasastan har vi påbörjat planeringsprocessen

med parallella arkitektuppdrag tillsammans med Linköpings kommun.

Illustration innergård brf Banken 7


8

möt våra nya

Om vi inte hade våra medlemmar, så

skulle det inte finnas något HSB. Det

är den enkla sanningen. För vi ägs av

dig och alla andra. Och vårt uppdrag

är tydligt – vi ska erbjuda er bra bostäder,

men också evenemang, friskvård

och annat som kan vara intressant.

Vid 2008 års slut var vi 12 822

medlemmar i HSB Östergötland. Här

möter du några av dem!

f o t o o s k a r l ü r é n

antal medlemmar

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

11.979 12.149 12.164

1.203 1.247

1.133

2004 2005 2006 2007

Antal medlemmar

Antal bosparande medlemmar

12.565

1.133

12.822

1.062

2008

några av

a n n a p e r s s on

b o r : På Kanberget i Linköping

å l d e r: 27 år

f a m i l j: Mamma, pappa och bror

a r b e ta r m e d : Revisorsassistent på BDO Nordic Linköping AB

fritid: Tränar, umgås med vänner, läser och reser

v a r f ö r b l e v d u m e d l e m i h s b ?

Jag har bott i HSB-lägenhet tidigare utan att vara medlem, och var

väldigt nöjd med standarden och servicen hos HSB. När jag skulle

flytta till Linköping ansökte jag om medlemskap just för att man vet

vad man får och dessutom har man ju förtur i kösystemet om man

är medlem.

h a r d u h a f t n y t ta a v n å g r a a v

hsbs m e d l e m s f ö r m å n e r ?

Ja, jag har utnyttjat några av rabatterna man får som HSB-medlem.

Det är en bra blandning av förmåner där nästan alla kan hitta något

de har nytta av. För min del har det nog mest handlat om friskvård,

heminredning och resor. Det är en kul grej från HSBs sida att

erbjuda sina medlemmar rabatter och förmåner – det ger

ett mervärde till medlemmarna.

h a r d u s o m n y m e d l e m n å g r a

s p e c i e l la ö n s k e m å l ?

I nuläget finns det inget jag saknar

som medlem. HSB erbjuder en

hel del vad det gäller service

och förmåner. Jag tycker att

det är bra att HSB har dessa

förmåner då man som medlem

själv kan välja vad och hur

mycket man vill utnyttja av dem.

Det viktiga är att budskapen/

informationen når ut till

medlemmarna så att man

har möjlighet att välja vad

man vill ta del av.


medlemmar!

m a t s s a m e l i u s

b o r : brf Lilla Åleryd, Linköping

å l d e r: 44 år

f a m i l j: Hustrun Barbara 45, Adam 20 (som för närvarande

bor i och arbetar i Norge) Axel 16, Alice 9 och de två marsvinen

Amanda och Linnea

a r b e ta r m e d : Produktionschef på Hardford Production AB

i Linköping, som tillverkar hårvårds-, hudvårds- och andra

hygienartiklar

fritid: Är gärna med familj och vänner. Gillar fotboll - Liverpool

FC och Kentys flickor födda 99, där dottern Alice spelar och Mats

är tränare. Är även vicevärd i bostadsrättsföreningen

v a r f ö r b l e v d u m e d l e m i hsb?

Jag har varit medlem ganska länge. Det hela började när vi

1992 flyttade in i en HSB-förening på Tuvgatan, Vidingsjö i

Linköping. Och vi har fortsatt att bo inom HSB. Idag har vi

en bostadsrätt på Trähusgränd i Lilla Åleryd.

h a r d u h a f t n y t ta a v n å g r a a v

hsbs m e d l e m s f ö r m å n e r ?

Jag har faktiskt inte tagit del av några medlemsförmåner.

Förmodligen beror det på att jag inte

har hållit mig uppdaterad på vilka erbjudanden

och rabatter som funnits vid olika köptillfällen.

Samtidigt så är det ju väldigt bra om en

förening som HSB utnyttjar sin storlek för att

skaffa sina medlemmar olika typer av förmåner.

Kanske skulle dessa tydliggöras bättre via

mailutskick, genom vicevärdarna i de olika

områdena eller liknande.

h a r d u s o m m e d l e m n å g r a

s p e c i e l la ö n s k e m å l ?

Många skulle säkert uppskatta om det fanns rabatter

där man har störst utgifter, t.ex. för barnfamiljer. Jag

tänker i första hand på detaljhandeln med mat och

förbrukningsvaror och även elektronikbranschen såsom

tv, vitvaror m.m. Efter att ha uppdaterat mig via HSBs

hemsida kan jag konstatera att de flesta rabatter rör

branscher som relativt sällan utnyttjas., t.ex. målerier,

persienner och resor. Så komplettera gärna med mer

dagligvaror.

j e n n i e p e tt e r s s on

b o r : brf Hagaberg, Linköping

å l d e r: 29 år

f a m i l j: Sambon Anders Jensen

a r b e ta r m e d : Journalist

fritid: Resor, fotografering, inredning, träning och hälsa

v a r f ö r b l e v d u m e d l e m i h s b ?

Jag blev medlem i samband med att jag och min sambo Anders köpte

en HSB-bostadsrätt i våras. Medlemskapet var ju obligatoriskt, men vi

tyckte båda att det kändes tryggt att bli medlem i en så stor och stabil

förening. Det är ju trots allt inga småslantar man lägger på sitt boende.

h a r d u h a f t n y t ta a v n å g r a a v

hsbs m e d l e m s f ö r m å n e r ?

Inte än, men jag har listan över

rabatter hemma och har kikat

lite på de erbjudanden som

finns. Det finns ju förmåner

inom alla möjliga områden så

förhoppningsvis springer man

på något man kan använda

framöver. Skulle tippa att jag

i så fall kommer få nytta

av de erbjudanden som

finns inom inrednings-

och reseområdet.

h a r d u s o m n y

m e d l e m n å g r a

s p e c i e l la

ö n s k e m å l ?

Hm. Inte vad jag har

tänkt på hittills. Under

det halvåret som vi

har bott i vår lägenhet

har allting fungerat

klockrent, så det har

vare sig hunnit dyka

upp önskemål eller

klagomål.

9


10

Har man en gång gått med i bostadsrättföreningens styrelse,

så är det lätt att bli kvar. Det vet Ann Thuresson, som har

varit ledamot i brf Fortet sedan slutet av 90-talet. Och det

är inte av tvång. Tvärtom, så har hon allt mer upptäckt hur

roligt och intressant det är att engagera sig. Hon blev först

invald som sekreterare, men under 2008 blev hon föreningens

nya ordförande.

En engagerad styrelse

med många järn i elden

t e x t b a r b ro e d m a r k w i l é n f o t o o s k a r l ü r é n

– Jag trivs med att sitta i vår styrelse och så har det varit från allra första

början, berättar Ann Thuresson, ordförande i brf Fortet. Nu har jag

ju en annan roll, vilket är en större skillnad än jag trodde från början.

Infallsvinkeln är annorlunda, något som jag just nu lär mig mer och mer.

Ann har tidigare gått ett antal utbildningar inom HSB för framgångsrikt

styrelsearbete. Förra året gick hon också en ordförandeutbildning och

föreningens nya sekreterare gick en utbildning han med. Brf Fortet

blev dessutom HSB Certifierade 2008, vilket förde med sig att de nya

suppleanterna gick på de certifieringsseminarier HSB Östergötland

erbjuder.

Brf Fortet ligger i stadsdelen Valla/Gottfridsberg i Linköping. Föreningen

består av 187 lägenheter och många av medlemmarna har bott

här länge. Enligt Ann kan det vara ganska svårt att få de boende att

engagera sig i styrelsearbete, när det är dags för nyval. Något som

många andra föreningar kan känna igen sig i.

– Jag tror helt enkelt att man är rädd för att det ska ta för mycket tid.

Men faktum är att det är mycket enklare än det flesta kanske tror. En

bra styrelse delar upp arbetet sinsemellan, så att det inte ska bli alltför

tungt. Vi har ju också stor hjälp av tjänsten ”Brf på Internet”, som underlättar

vårt arbete. Häromdagen loggade jag in på vår egen sida och

tog snabbt fram lite användbara uppgifter. Men jag insåg också att jag

fortfarande har en hel del att lära mig, som kan vara till stor nytta.

Ann har funderat på styrelsens ansvar att bli ännu tydligare. För ju mer

man visar sig, desto närmare kontakt får man förstås med alla, vilket

kanske kan bidra till mer engagemang framöver.

– För en tid sedan hade vi Annika Christiansson, som är ansvarig för

marknad och information på HSB Östergötland, hos oss. Hon pratade

om medlemskapet och vad det egentligen innebär att bo i en bostadsrätt.

Det var väldigt nyttigt och också uppskattat. Nu planerar vi att

göra om det på nytt för våra nyinflyttade medlemmar i föreningen.

Brf Fortet anlitar sedan flera år Administrativ service. Likaså har man

fastighetsförvaltningen genom HSB.

– Faktum är att vi förra året, när vi stod inför ett nytt avtal, bestämde

oss för att ta in offerter också från andra aktörer. Vi kände att det är

viktigt att inte fastna i gamla hjulspår. Men det slutade ändå med att

vi valde HSB, eftersom de hade det mest attraktiva erbjudandet och

vi vet att det fungerar bra. Att vara en del av HSB och anlita deras

tjänster, är en trygghet på flera sätt.


Som medlem i HSB Östergötland får du:

• Förtur till nya lägenheter

Alla medlemmar kan köa till nya HSB-bostadsrätter i

hela Sverige. Bosparande medlemmar får alltid förtur.

Ditt medlemskap kan överföras till någon annan i familjen,

som då kan utnyttja din turordning.

• Förtur till våra hyresrätter

Som medlem har du förtur till våra hyreslägenheter.

De som står i kö tillfrågas alltid i första hand.

• Förmånliga avtal och erbjudanden

På riks- och regional nivå finns många erbjudanden för

våra medlemmar inom resor, friskvård, kultur, service

och heminredning. Du kan bl.a. handla brandsläckare

och andra produkter för ett tryggare hem i nätbutiken

HSB Säkerhetsbutik” och hyra fjällstuga till medlemspris.

Som medlem får du också löpande information om

alla våra nya bostadsprojekt.

• Prenumeration på ”Hemma i HSB

”Hemma i HSB”, med 8 nr/år, innehåller inredningstips,

energifrågor, ekonomiska råd och annat intressant

som rör ditt boende.

• Kostnadsfri rådgivning

Din regionala HSB-förening hjälper dig med rådgivning

i bostadsfrågor. HSB Östergötland har via HSB Riksförbund

ett husjuristavtal som ger dig möjlighet till kostnadsfri

rådgivning via juristjouren på HSB Riksförbund.

Hit kan du vända dig med enklare juridiska ärenden

med en maxtid på 15 minuter/ärende. Husjuristavtalet

ger dig också tillgång till privat juridisk rådgivning via

Familjens jurist. För dig som HSB-medlem är de första

20 minuterna av samtalet kostnadsfria.

• Ett grönare boende

HSB arbetar aktivt för att minska vår gemensamma

miljöpåverkan. Dessutom arbetar vi för ett mer hälsosamt

och trivsamt boende.

• Gränslös omtanke

Våra medlemmar bidrar till hjälp och utveckling i

tredje världen. Två kronor av din medlemsavgift går

till Kooperation Utan Gränser.

• Vitvaror

HSB Östergötlands vitvarudagar kan du köpa vitvaror

till speciella medlemspriser. Hemleverans, installation

och bortforsling av din gamla vitvara ingår i priset.

Som medlem i en bostadsrättsförening får du:

• Bestämma över ditt boende

Det är du och dina grannar som bestämmer hur det ska

fungera i er bostadsrättsförening. Var med på årsstämman

och engagera dig i styrelsearbetet!

• Vara en samhällskraft att räkna med

Idag har HSB cirka 550 000 medlemmar och vi fortsätter

att växa. Ju fler vi är, desto större kraft får vi att påverka

bostadspolitiken och förhandla fram bra medlemsförmåner.

HSB driver opinion för förbättringar som rör

boendet och för att ta tillvara bostadsrättinnehavares

intressen.

• Ekonomisk trygghet

HSB garanterar den ekonomiska tryggheten i nyproducerade

bostadsrätter, t.ex. för uteblivna månadsavgifter

under en viss tid.

• Lära av varandra

550 000 medlemmar och 4 000 bostadsrättsföreningar

bär på massor av kunskap. HSB erbjuder utbildningar,

kurser och erfarenhetsutbyten inom bl.a. ekonomi, juridik,

förvaltning, underhållsplanering och miljö.

• Goda grannar

Gemenskapen i en bostadsrättsförening skapar trivsel

och trygghet.

11


12

En pErsonlig mix

av gammalt oc

”Jag är uppväxt med en pappa som hade ett

genuint intresse för färg och form, så mitt yrkesval

var egentligen inte så konstigt.


h nytt Mitt

Inredningsarkitekt Brita Björnsson

i sitt inspirerande arbetsrum.

Ur ”Hemma i HSB” nr 7/2008

i centrala Linköping ligger paret

Björnssons personliga våning. Den är

charmigt inredd med designklassiker,

moderna möbler, konsthantverk och

böcker. Helheten är harmonisk, samtidigt

som varje detalj väcker intresse. Just det

där som är en konst att få till. Men är

man inredningsarkitekt, så är man.

t e x t barbro e d m a r k w i l é n f o t o j f a l k

i n t r e s s e t f ö r fä r g, f o r m o c h d e s i g n har ökat

explosionsartat. För vissa är det ett nyvunnet intresse,

som en följd av alla inredningsprogram och tidningar.

För andra har det funnits med sedan barnsben. Så har

det varit för Brita Björnsson, som bor i centrala Linköping

tillsammans med sin man Björn. Paret är från Stockholm, där Brita hade

anställning på ett av stadens mer namnkunniga arkitektkontor. Men,

såsom många andra, drabbades de av de statliga verkens utlokalisering.

Björn arbetade på VTI och familjen valde att följa med vid flytten till

Linköping.

– j a g ä r u p p vä x t m e d en pappa, som hade ett genuint intresse för

färg och form, berättar Brita Björnsson. Han har under årens lopp samlat

en hel del möbelklassiker och konsthantverk, som idag finns här

hemma hos oss. Så mitt yrkesval, att bli inredningsarkitekt, var egentligen

inte så konstigt. Men det var lite tufft de första åren i Linköping, innan

jag kom in i den branschen igen.

dä r e f t e r h a r d e t r u l l at på med anställningar och eget företag. Brita

har arbetat på flera stora arkitektkontor, men de senaste åren har hon

valt att ha sin egen verksamhet. När vi besöker Brita i hennes arbetsrum

är bordet belamrat av kakel-och färgprover. Uppdraget är färgsättning vid

renovering av 50-talsradhus i Vadstena. Processen har startat, ett arbete

som Brita tycker är väldigt roligt.

13


Ett ljust och fräscht kök för ett matlagningsroat par.

På gården finns ”Gula paviljongen”, föreningens

eget fest-och gästhus.

14

Den klassiska Savoyvasen av Alvar Aalto med vackra blommor.


d e t f i n a g a m l a h u s e t på Djurgårdsgatan levde många år i sorgligt förfall.

Varken ägare eller hyresgäster verkade bry sig, snarare tvärtom. Men

för att göra en lång historia kort, så köpte HSB huset från kommunen och

började renovera det 1981. Björn och Brita flyttade hit för 10 år sedan.

Innan det hann det bli många år i radhuset i Ekholmen.

– p r e c i s s o m f ö r m å n g a a n d r a , kände vi att det var dags för något

nytt när barnen flyttade hemifrån, konstaterar Brita. Jag hade kontor på

Ågatan och det var perfekt att komma närmare jobbet.

pa r e t b j ö r n s s o n s h e m är en personlig mix av ett liv tillsammans. I

alla rummen finns en skön blandning av uppskattade saker, en hel del av

favoritdesigners såsom Arne Jacobsen, Bruno Mathsson och Stig Lindberg.

Lägenheten har ljus och en rymd, vilket fönster och takhöjd bidrar

till. Några detaljer har bevarats under årens lopp, såsom ytterdörrar och

vissa golv. Annat har förfulats av okänsliga renoverare, som inte förstod

att bevara sådant som inte går att ersätta.

b å d e b j ö r n o c h b r i ta har valt att engagera sig i sitt boende. Brita

sitter i styrelsen och Björn är med i KUL-kommittén, som har till uppgift

att ordna trevliga sammankomster och aktiviteter.

– v i h a r e n fa n ta s t i s k t f i n s a m m a n h å l l n i n g i vår lilla förening

med 36 lägenheter. Till bostadsrättsföreningen hör ”Gula paviljongen”,

vårt eget fest-och gästhus, där vi hittills har renoverat övervåningen

med gästrum. På tur står nedervåningen, ett projekt som jag hoppas

kan bli av, säger Brita. Här kan vi ha våra sammankomster, och kommer

det övernattande gäster, så kan det underlätta mycket med extra

sängplatser.

ä v e n t r ä d g å r d e n h a r varit ett roligt projekt, som Brita har varit engagerad

i. Sophuset har bytt skepnad och är nu ett vackert sop- och cykelhus

med sedumtak. Här finns en alldeles ny pergola, som väntar på växter

till våren och tidstypiska sittgrupper har fräschats upp med målarfärg. Nu

har de uteplatser som används ofta, precis som det ska vara.

15


16

Det är lätt att trivas i

Tannefors

Michael och Kristina flyttade in i sin lägenhet hösten 2007. Det

hela började med att de hälsade på goda vänner som bodde i

den först och de tyckte den var fräsch och fin. Plötsligt en dag

fick de veta att vännerna skulle flytta. Inom några dagar hade

Kristina och Michael skrivit kontrakt och stod nu hastigt och

lustigt inför en flytt.

f o t o o s k a r l ü r é n

– Vår tidigare lägenhet låg också här i Tannefors, berättar Michael. Den var större till ytan,

men den här känns faktiskt rymligare eftersom den är mycket bättre planerad. Just det

värdesätter vi båda – det känns ganska onödigt att betala för en stor yta som inte kommer

till användning. Det här var ett perfekt tillfälle som bara dök upp och det gäller att ta

chansen när man får den.

Lägenheten, på två rum och kök, är fräsch och modern i färg- och mönsterval. Paret

behövde inte göra något alls när de flyttade in. Båda upplevde att det var som att flytta in

i något nytt, precis som de ville ha det.

– Tannefors är otroligt mysigt, menar Kristina, här finns nästan lite ”bykänsla”. Och vi gillar

att ha nära till allt – bagerier, andra små butiker och så Stångån förstås. Jag kan ärligt säga

att jag är jättestolt över vårt hem och över att bo i det här huset. Det är en skön känsla

att alltid längta hem.

Namn: Kristina och

Michael Schelander

Bor: I hyresrätt i

Tannefors, Linköping

Yta: 56 kvadrat

Bästa med att bo själv:

Att slippa anpassa sig

till föräldrarna


21

Hyreslägenheter till våra medlemmar

Bo i bostadsrätt eller hyresrätt? Ja, valet är inte alltid så enkelt. Många

föredrar att äga sitt eget boende med alla fördelar, men också ansvar

som det innebär. Man ”betalar till sig själv”, samtidigt som man har

inflytande över de gemensamma beslut som tas. Andra kan känna

befrielse över att slippa ansvaret. Om något händer, lyfter man som

hyresgäst luren och anmäler det till någon som kommer och fixar det.

Och man har en fast kostnad, som man har kontroll över.

– Våra medlemmar har önskemål om en valfrihet. Man kan helt enkelt

befinna sig i olika faser i livet, när en viss sorts boende passar bäst.

HSB står för det goda boendet och då måste vi kunna ge våra medlemmar

det som efterfrågas. Och att erbjuda hyresrätter är ett naturligt

komplement i medlemskapet. Våra medlemmar har alltid förtur

till våra hyresrätter. Och om du dessutom bosparar, så tar vi hänsyn

även till det vid stor efterfrågan, säger Lena Hellman, ansvarig för HSB

Här finns våra hyresrätter

i Linköping

20

Industrigatan

Folkets Park

Grenadiärgatan

Stenbrötsgatan

Malmslättsvägen

Vallavägen

Majgatan

Bergsvägen

19

Westmansgatan

Lambohovsleden

Industrigatan

Götgatan

Vasavägen

Fridtunagatan

18

6

Kaserngatan

5

Haningeleden

Östgötagatan

4 3

Stadsbibliotek

7

8

Tränggatan

Djurgårdsgatan

Universitetssjukhuset

Linköping

Regementsgatan

16

17

1

Drottninggatan

Lasarettsgatan

Garnisonsvägen

Centralstation

S:t Larsgatan

Ågatan

2

Linnégatan

Cloetta Center

Hamngatan

Grannskapsgårdar AB, där HSB Östergötlands hyresrätter ingår.

HSB Östergötland arbetar fyra personer med allt som rör våra

hyresrätter. När det gäller fastighetsskötsel och reparationer anlitar

vi HSB Boservice AB som vi har ett mycket bra samarbete med.

Är du intresserad av en hyresrätt? Läs mer och anmäl dig på

www.hsb.se/ostergotland. Eller kontakta Senja Nilsson, telefon

013-24 02 24, telefontid klockan 10 –11 och 13–14 varje dag.

Nya Tanneforsvägen

Söderleden

Antal lägenheter i

HSB Grannskapsgårdar AB 2008:

Linköping 521

Mjölby 63

Motala 136

Vadstena 131

TOTALT 851 lägenheter

TOTALT 88 lokaler

Norrköpingsvägen

12

13

Vistvägen

9

14

10

Gamla Tanneforsvägen

11

15

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Platensgatan 5B

Snickaregatan 43

Vasavägen 21 Gråbrödragatan 10

Vasavägen 27 Östgötagatan 32

Götgatan 26, 28

Kaptensgatan 2, 4, 6, 8A-B

Karl Dahlgrensgatan 18

Barnhemsgatan 18

Nya Tanneforsv. 43C Vetegatan 16

Nya Tanneforsv. 61

Nya Tanneforsv. 67

Nya Tanneforsv. 54, 58

Arbetaregatan 17

Nya Tanneforsv. 70, 72 Sandgårdsg. 11

Stationsgatan 4, 8, 10

Brigadgatan 30

Kompanigatan 7, 9, 11

Korpralsgatan 6, 10 Korpralsgatan 8A-D

Ombergsgatan 1

Solhaga

Stiglötsgatan 34, Skäggetorp (utanför bild)

Tråddragarevägen 20, 29, 34, Hjulsbro

(utanför bild)

Åtvidabergsvägen

Brokindsleden

17


18

t e x t s o p h i e w e i n h a r d t f o t o e lv i r a larsson

n a t u r s k ö n t l ä g e n ä r a c e n t r u m

Området Södra Ekkällan hittar du mellan Universitetssjukhuset och

Garnisonen med knappa två kilometer till Linköping centrum. Med

gång- eller cykelavstånd från livet och rörelsen i stan är Södra Ekkällan

ett fridfullt boende med unika Tinnerö eklandskap och ett vattenstråk

som granne.

Södra Ekkällan är ett expansivt område som kommer att fortsätta

växa under de närmaste åren med cirka 1000 nya bostäder, skolor,

förskolor och lekplatser. Här har den efterlängtade butiken Coop

Extra precis etablerat sig och du har nära till Friskis & Svettis stora

anläggning Kanonhuset. Det är en genomtänkt stadsdel med goda

kommunikationer, centralt och med omedelbar närhet till många av

Linköpings arbetsplatser. Din nya lägenhet ligger i kvarteret Elit-

Grönska

och bekvämt luGn

i södra ekkällan

Väljer du ett boende i någon av HSB Östergötlands 180 hyreslägenheter väljer

du långpromenader i Tinnerö eklandskap, sommarkvällar vid bäcken och en

otroligt välplanerad bostad. Du väljer också ett boende där skötseln av gräsmattor

och träd görs av HSB. Hyresrätten ger dig helt enkelt mer tid för livet!

tränaren1 och 2. Vi har valt att kalla området Long Island. Där har du

tillgång till grönskande innergårdar med träd, häckar och parkbänkar.

b e k v ä m t b o e n d e

Om villan eller bostadsrätten börjar kännas som en belastning kan

ett boende i hyresrätt vara ett bra alternativ. Att bo i hyresrätt är ett

bekvämt och lugnt sätt att bo och ger dig möjlighet att ägna dig åt

fritidsintressen och rekreation. All fastighetsskötsel, underhåll och reparationer

sköts av HSB Östergötlands fastighetsskötare och reparatörer.

Ofta är det samma fastighetsskötare som rör sig i området – något vi

tycker är en trygghet för våra hyresgäster. Skulle något i lägenheten gå

sönder är HSBs felanmälan bara ett telefonsamtal bort.


at t r a k t i va l äg e n h e t e r

De 180 lägenheterna har varierande storlekar, allt från ett rum med

pentry till fyra rum och kök. Lägenheterna är genomtänkta med

traditionella planlösningar, där kök och vardagsrum har separerats.

De flesta har tillgång till balkong eller uteplats. Vissa lägenheter har

till och med två balkonger, en mot gården och en mot Garnisonsvägen.

Skulle du trots allt sakna trädgårdsskötsel, välj då en lägenhet

med uteplats.

Du som flyttar in kan påverka tillvalen i din lägenhet. Med hjälp av

en inredningsarkitekt har HSB Östergötland tagit fram tre ”paketval”

med köksluckor, bänkskiva, tapeter och kakel. På detta sätt kan du få

det boende du alltid drömt om!

f ö r t u r s o m m e d l e m

De nya hyresrätterna i Södra Ekkällan kommer att erbjudas till dem

som står i kö till projektet. Som medlem har du förtur.

p l a n e r a d e b o s ta d s r ät t e r

HSB Östergötland planerar också att bygga 36 bostadsrätter i det

här attraktiva området. Det kommer att bli ett trivsamt boende i

moderna stadsvillor.

Bostadsrättsföreningen ger dig som boende många möjligheter till

en bra och trygg boendemiljö då det inte kommer att finnas någon

genomfartstrafik i området. Istället blir det mindre bilvägar för dem

som bor där och ska fram till sina garageplatser. HSB Östergötlands

tre hus har karaktär av stadsvillor och innehåller vardera tolv lägenheter.

På ena sidan gränsar de till våra 180 nybyggda hyresrätter Long

Island. På den andra rinner den lilla bäcken fram genom bebyggelsen.

I framtiden blir bäcken ett viktigt och vackert inslag för Södra Ekkällan

då stor omsorg kommer att läggas på dess utformning.

I dagsläget är tidpunkten för byggstart inte fastställt, men planerna

ligger fast. HSB Östergötland satsar stort på attraktiva Södra Ekkällan.

Ett bostadsområde som kan erbjuda det mesta.

ä r d u i n t r e s s e r a d a v h y r e s r ät t e l l e r b o s ta d s -

r ä t t i s ö d r a e k k ä l l a n?

Välkommen att hämta en broschyr om hyresrätterna i Södra Ekkällan

HSB-kontoret i Linköping. Vill du ställa dig i vår hyreskö? Kontakta

Senja Nilsson på telefon 013-24 02 24, telefontid kl 10 –11 och 13 –14.

För mer information om de framtida bostadsrätterna – kontakta

Annika Wetzér, telefon 013-24 02 00. Och för mer information om

bosparande, för att få förtur till både hyresrätter och bostadsrätter

– läs mer på www.hsb.se/ostergotland eller kontakta vår Kundtjänst

telefon 013-24 02 00.

inFo om EKKäLLAN

Första inFlyttninG hösten 2009

De 180 hyresrätterna är uppdelade enligt följande

4 rok: 56

3 rok: 40

2 rok: 70

1rok: 4

Rum med pentry: 10

åt e r v i n n i n g s r u m i k va rt e r e t

Cykelparkering utom- och inomhus.

Garage eller p-plats med motorvärmare.

Eget lägenhetsförråd i källare eller på vind.

Fyra tvättstugor finns i området.

Samtliga badrum har dusch och vissa badrum är

förberedda för installation av tvättmaskin och torktumlare.

19


20

Ökat intresse för

certifiering

HSB Bostadsrättsförening Hagaberg i Linköping har under 2008 fått

sitt diplom som visar att de är HSB-certifierade. En självklarhet tyckte

Jan-Eric Nårdal som är ordförande i den nystartade föreningen.

t e x t o c h f o t o m a r i a lagergréen

HSB Östergötland frågade om vi ville bli certifierade och påtalade

vissa fördelar. Själva diplomet är kanske inte det viktigaste, utan det var

vägen dit som var den största vinsten för oss. Den har gett en samsyn

i styrelsen om vilka frågor som är viktiga. Vi har diskuterat mycket och

pratat ihop oss och så har vi lärt oss att jobba långsiktigt.

Jan-Eric Nårdal tycker att det känns bra att vara certifierade och

även om mycket i processen har känts självklart har den ändå gett

den nystartade föreningen en stadig grund att stå på. Redan finns det

planer för de kommande fem åren och det årliga styrelsearbetet är väl

uppstyrt, och alla vet vad de ska göra, när det ska göras och varför.

– Vi kände inte varandra men skulle ju ändå få ihop en bra styrelse.

Att bli certifierade var en jättebra utbildning. Vi fick tänka över varför

man sitter i styrelsen och lära sig att inte bara prata om vad som

händer i nästa vecka, utan vad som händer om fem år.

HSB Östergötland arbetar Yvonne Hahn, ansvarig för Administrativ

service, som har varit inblandad i projektgruppen för HSB

Certifiering länge. Hon var redan från början övertygad om att alla

vinner på att fler blir certifierade.

– Det som brukar sporra styrelsen att satsa på HSB Certifiering är

att man får ett bra verktyg som gynnar både styrelsen och bostadsrättsföreningens

medlemmar.

Inom HSB Östergötland har styrelsen satt upp ett mål att minst 30

procent av verksamhetsområdets bostadsrättsföreningar ska vara

certifierade före år 2010. Ett mål som Yvonne Hahn tror att de

kommer att nå – men inte utan engagemang.

För en certifierad bostadsrättsförening innebär varje års föreningsstämma

att man ska redovisa föregående års verksamhet och

presentera en plan för de kommande fem åren. Inför stämman måste

både årsredovisningen och verksamhetsplanen vara godkända av en

Elisabeth Karlsson Filipson, Peder Ahlgren och Jan-Eric Nårdal

Ur ”HSB Uppdraget” nr 3/2008

utomstående revisor. Han eller hon har som uppgift att granska de

underliggande handlingarna och lämnar ifrån sig en rapport om hur

styrelsen har skött sitt uppdrag och om framtidsprognosen verkar

genomtänkt och sannolik.

Genom att vara HSB Certifierade förbinder sig styrelsen att vara

bra på att informera sina medlemmar om hur föreningen sköts och ge

alla den information som de behöver för att kunna förutse vad som

kommer att hända med boendet i framtiden.

– Certifieringsutlåtandet skickas sedan ut till medlemmarna samtidigt

som årsrapporten och verksamhetsplanen så att de kan ta del

av informationen före stämman, säger Yvonne Hahn. Efter stämman

skickas en kompletterande ansökan till certifieringsrevisorn och därefter

får styrelsen sitt certifikat som gäller för två år.

Det är styrelsens kompetens och kunskap om hur en bostadsrättsförening

ska skötas som utgör grunden för certifieringen och ett

grundkrav är att minst tre personer, eller minst hälften av styrelsens

ledamöter, har ett kunskapsintyg, där de visar att de har grundläggande

kunskaper i bostadsrätt och fastighetsskötsel. Yvonne försäkrar att det

inte är svårt – men det är viktigt att de förtroendevalda vet vad de

har för ansvar och känner sig trygga i sina uppdrag.

Jan-Eric uppskattar att de har lagt ner ungefär 20 timmar per

person i styrelsen på certifieringen, som är gjord enligt den ”gamla”

modellen. En liten insats tycker han och menar att hela processen ger

en bättre insikt i vad som ingår i uppdraget.

Att HSB Östergötland puschade på och uppmanade föreningen att

certifiera sig tycker Jan-Eric var bra och han hoppas att fler föreningar

ska ta chansen att certifiera sig. Kanske speciellt om man har varit en

förening länge.

– Det enda negativa är kostnaden och den är ju faktiskt försumbar.


HSB Certifiering

HSB Certifiering handlar om att öka kvaliteten på de

förtroendevaldas arbete och öka informationen till

föreningens medlemmar.

• I dag deltar 15 regionala HSB-föreningar i HSB Certifiering.

• Det finns i dag cirka 150 certifierade bostadsrättsföreningar

med 30 000 lägenheter i hela landet. Prognoser visar att det

ska finnas drygt 60 000 lägenheter med HSB Certifiering vid

årsskiftet 2009/2010.

• Vill du veta mer om HSB Certifiering? Kontakta Yvonne Hahn,

HSB Östergötland på tel. 013-24 02 05. Du kan också gå in på

www.hsb.se

Rekommenderad arbetsmetod 2008

• Styrelsen uppdaterar årligen sin underhållsplan.

• En brf-ekonom gör ett prognosförslag med befintliga kostnader,

underhållsplan och antagen kostnadsutveckling som underlag.

• Prognosen presenteras för styrelsen som beslutar om vilka ändringar

och justeringar som ska göras.

• Brf-ekonomen tar fram dokumentet ”Verksamhetsplanering”

som är en rapport över planerat underhåll och planerade månadsavgifter

fem år framåt.

• Brf-ekonomen levererar underlagen till certifieringsrevisorn som

gör kontroller och lämnar ett utlåtande.

• Styrelsen skickar ut ”Verksamhetsplaneringen”, med revisorsutlåtandet

tillsammans med årsredovisningen till delägarna (medlemmarna)

i god tid före föreningsstämman.

• Styrelsen ger medlemmarna skriftlig information minst två gånger

om året och håller minst ett medlemsmöte förutom föreningsstämman

varje år.

”Det har faktiskt varit

enklare än jag trodde”

Andreas Sahlman är ordförande i brf Hasseln i Linköping. En förening med 130

bostadsrätter med centralt läge alldeles intill Folkungavallen. Föreningen består

till största delen av mindre lägenheter och här bor många studenter. Andreas

har varit med i styrelsen sedan 2001 och är ordförande för tredje året, något

som han tycker är roligt, även om det tar en del tid. För möjligheten att vara

med och skapa ett bra boende uppväger allt.

a n d r e a s, h u r k o m d e t s i g a t t n i h o p pa d e

på c e rt i f i e r i n g tåg e t?

Vi hade faktiskt pratat om det länge och när HSB Östergötland

kallade till ett frukostmöte, var det ett bra tillfälle att få veta mer.

Strax efteråt, då det var dags att förnya vårt administrativa avtal med

HSB, fick vi ett paketerbjudande med HSB Certifiering. Det tilltalade

oss mycket och vi beslutade oss för att ta steget då.

v a d v a r d e t s o m l o c k a d e m e s t ?

Framför allt ville vi få ett bevis på att vi arbetar rätt, för mycket av

arbetssättet känner vi igen. Men det är alltid bra att få det bekräftat

och på pränt, vilket underlättar för nya styrelseledamöter i framtiden.

Sedan ville vi också höja vår kompetens, så att vi alla blev bättre på

underhåll, ekonomi och information till medlemmarna.

f a n n s d e t n å g o t s o m n i t v e k a d e i n f ö r?

Ja, kanske att det skulle vara alltför krävande. Men det har faktiskt

varit enklare hittills än jag trodde. Bland annat beror det säkert på att

Daniel Karlsson, vår kontaktperson på HSB, har hjälpt oss med allt

underlag. Vi har bland annat en värdefull 5-årsplan som ligger till grund

för verksamhetsplanen.

h u r l å n g t h a r n i k o m m i t?

Vi är nu klara med steg ett. Vid årsmötet i maj sker en avstämning och

vi hoppas på godkännande i juni eller juli. Men själva certifieringen är

ju bara början på en process – ett nytt sätt att jobba i framtiden.

h u r h a r r e s p on s e n v a r i t?

Vi i styrelsen har upplevt det väldigt positivt hittills. Utbildningen var

kanon och vi har alla lärt oss mycket. När det gäller medlemmarna, så

har vi inte fått så mycket kommentarer. Men vi tror och hoppas att de

uppskattar den satsning som vi gör för föreningen. Det kommer vi alla

att tjäna på!

v a d s ä g e r d u t i l l a n d r a f ö r e n i n g a r s o m

f u n d e r a r på certifiering?

Jag säger bara en sak – kör på! Det är det värt!

21


”Tanken är att ge fattiga människor verktyg att

själva ta sig ur fattigdomen, helt enkelt hjälp

till självhjälp.

22


engagemang

över gränser

Naturen är svindlande vacker. Här blickar man ut över mäktiga berg och vidsträckta

höglandsslätter. Och den tropiska kustremsan mot Karibiska havet är en dröm för

en frusen nordbo. Men bilden är en chimär, för under ytan döljer sig en obarmhärtig

verklighet. Vi befinner oss i Honduras – ett av världens allra fattigaste länder. Ett

land med en brutal historia, oberäkneliga levnadsvillkor och ovissa framtidsutsikter.

Men hoppet lever alltid kvar. Bland annat genom Kooperation Utan Gränser, en

organisation som aktivt medverkar till att vända utvecklingen för landets befolkning.

Därför har HSB Östergötland valt att stödja det arbetet. Ett självklart engagemang

med många glädjeämnen.

t e x t b a r b ro e d m a r k w i l é n f o t o g u s ta f t h u n q v i s t o c h a n i a j a n e r u d

Hur kan man påverka fattigdom, inte bara för stunden utan i ett

längre perspektiv? Och hur kan man visa ett aktivt engagemang fast

man inte är på plats där nöden är som störst? Svaret kan vara Kooperation

Utan Gränser, en biståndsorganisation som bildades 1958

av den svenska kooperationen. Tanken är att ge fattiga människor

verktyg att själva ta sig ur fattigdomen, helt enkelt hjälp till självhjälp.

Och allt ska handla om en långsiktighet, för att följa de investeringar

man gör, vilket är tryggt för alla parter. Organisationen arbetar också

för att fler människor ska ta ställning för en rättvis värld fri från

fattigdom. Verksamheten finansieras genom insamling, framför allt av

medlemsorganisationer och av Sida.

– Vi ser idag ett allt större engagemang, menar Catrin Söderberg på

Kooperation Utan Gränser. Vår insamling ökar för varje år, eftersom

många gillar vårt sätt att arbeta. Vi tror inte på välgörenhet utan på

hjälp till självhjälp. Att ge fattiga människor verktyg att själva förändra

sina liv, det är det som ger förändring på lång sikt.

h o n d u r a s – e t t u t s a t t l a n d

Ett av de länder som får stödinsatser från Kooperation Utan Gränser

är Honduras, ett av de största länderna i Centralamerika med ca 6,9

miljoner invånare. Här lever drygt hälften av befolkningen i fattigdom.

23


24

”Kooperation Utan

till olika områden.

brukskooperativ,


Gränser har valt att ge stödinsatser

Det är bl.a. bostadskooperativ, jordmiljöarbete

och kvinnokooperativ.

b a s fa k ta o m h o n d u r a s

Yta, km 2 : 112 492

Huvudstad: Tegucigalpa

Befolkning 2005, miljoner: 6,8

Förväntad befolkning 2015, miljoner: 8,3

Befolkningstillväxt per år (procent): 1,8

BNP/invånare (USD ppp* 2005): 3 430

BNP per capita/tillväxt 1990-2005: 0,5

Det sammanlagda biståndet från alla länder i miljoner USD

2005: 680,8

Det sammanlagda biståndets andel av BNP 2005

(procent): 8,2

Läskunnighet bland vuxna 1995-2005 (procent): 80

Förväntad livslängd (2005): 69,4

Förväntad livslängd (1970): 52,4

Barnadödlighet per 1 000 barn 0-5 år (2005): 40

Antal läkare per 100 000 invånare: 57

Andel med tillgång till adekvat sanitet (procent): 69

Andel med tillgång till rent vatten: 87

Andel som lever med hiv/aids i åldersgruppen 15-49 år

(procent): 1,5

Källor: Human Development Report 2007 och 1998.

*ppp= purchasing power parity (dvs. köpkraften beräknad

med hänsyn tagen till växelkursen - ett värde som används

för jämföra levnadsstandarden i olika länder). BNP/invånare

i Sverige 32 525 USD (ppp) 2005.

Uppdaterad 18 mars 2008

En tredjedel av alla barn under fem år är undernärda. Idag

har landet de fjärde största inkomstklyftorna i världen. Och

inget blir förstås bättre av en korrupt statsapparat.

Honduras är dessutom oerhört utsatt för naturkatastrofer

och miljöpåverkan. Många av oss minns orkanen Mitch, som

1998 skoningslöst drog över landet med stor förödelse

som följd. Man beräknar att cirka 7 000 människor miste

livet, 1,5 miljoner blev hemlösa och 70% av landets bananplantager

totalförstördes. Det pågår också en omfattande

skogsskövling som måste hejdas, annars riskerar landet att

förvandlas till öken inom ett par decennier.

Idag lever man framför allt på export av kaffe, vilket gör

landet beroende av världsmarknadspriset. Andra exportprodukter

är skaldjur, bananer, zink, bly, tvål, rengörings-

medel, meloner, ananas, trävirke och tobak.

25


”- Syftet med samarbetet mellan HSB Östergötland

och Kooperation Utan Gränser är att öka kunskapen

och engagemanget

26

Kooperation Utan Gränser har valt att ge stödinsatser till olika områden.

Det är bl.a. bostadskooperativ, jordbrukskooperativ, miljöarbete

och kvinnokooperativ.

d e r m a t o g s a k e n i e g n a h ä n d e r

Berättelsen om företagsamma Derma González Guzmán visar hur

mycket man faktiskt kan åstadkomma. Hon bor i en liten bergsstad

i södra Honduras där de flesta försöker försörja sig på kaffeodling.

Derma arbetar på ett kvinnokooperativ som heter COMUPL. När

världsmarknadspriset på kaffe störtdök 2001 bestämde sig Derma för

att försöka göra något åt det svåra läget. Hon organiserade en grupp

kvinnor och med stöd av Kooperation Utan Gränser startades ett

projekt, där kvinnorna lärde sig att själva odla ekologiskt kaffe, rosta,

mala och sälja kaffet. Idag består det framgångsrika projektet av 32

grupper med 510 kvinnor. Med fler kvinnor som Derma, så finns det

onekligen hopp om framtiden.

Sverige har varit en av de stora stödländerna de senaste åren, vilket

bland annat framgår av en ledare i en av Honduras största dagstidningar

- La Tribuna. I juli 2007 kunde man läsa att ”Sveriges agerande

var helt avgörande för att samla det internationella givarsamfundet till

stöd för Honduras återuppbyggnadsplaner. Det svenska engagemanget

var en solidaritetsgest som vi för alltid kommer att vara tacksamma. ”

a l l a k a n b i d r a. v i l l d u v e t a m e r ?

g å in p å w w w.u t a n g r a n s e r.s e

plusgiroinsamling 90 10 01- 8

hsb Ös t e r g Öt l a n d Ö k a r s i t t e n g a g e m a n g

Varför har då HSB Östergötland valt att stödja Kooperation Utan

Gränser? Svaret är ganska enkelt. Organisationens inriktning och sätt

att arbeta ligger helt i linje med vårt engagemang. Därför beslutade

styrelsen under året att utöka stödet till Kooperation Utan Gränser

genom att knyta till sig ett klart och tydligt vänprojekt i just Honduras.

Dessutom togs beslutet att HSB Östergötland skulle bli egen medlem

i organisationen. Vi har alltid varit medlemmar genom HSB Riksförbund

och bidrar på detta sätt med 2 kronor/medlem. Det egna medlemskapet

i sig innebär inga ytterligare medlemsavgifter.

– Syftet med samarbetet mellan HSB Östergötland och Kooperation

Utan Gränser är att öka kunskapen och engagemanget för utvecklingsarbetet

i länderna där Kooperation Utan Gränser verkar, säger

Annika Christiansson, ansvarig för Marknad och information på HSB

Östergötland. Vi åtar oss att sprida information om Kooperation Utan

Gränser gentemot kunder, medlemmar, anställda, styrelse och ledning.

Vi har också ett ansvar att samla in pengar. Målet för insamlingsarbetet

är 20 000 kronor per år och garantibeloppet är 10 000 kronor per år.

Om insamlade medel är lägre än garantibeloppet ges mellanskillnaden

som ett organisationsbidrag. Samarbetsavtalet gäller från maj 2008 till

och med maj 2010. Vi är ett företag med stort hjärta och vi tror att

våra medlemmar har samma engagemang.

!


!

H a r d u l i t e t i d ö v e r

o c H v i l l a r B e ta f ö r

s j ö r ä d d n i n g e n g e n o m

a t t H j ä l pa t i l l m e d

B å t a r n a o c H d e lta på

m å n a d s m ö t e t ?

Hör då av dig till Vadstena

Sjöräddningsstation, Mattias

Sparrborn, på telefon

073-981 46 01 eller via e-post

mattias.sparrborn@telia.com

så berättar vi mer.

För stöd till Räddningsstationen

i Vadstena ge ett bidrag på

PG-900500-0. Märk talongen

RS/Vadstena

Sjöräddningen

– ett måste för livet på sjön

t e x t o c H f o t o s o p h i e w e i n h a r d t

Det är vårrustning hos Sjöräddningen och doften

av fernissa ligger tung. I båthuset i Motala arbetar

teamet på tio personer engagerat. I åldrar mellan

17-66 visar de att ålder inte spelar någon roll, alla

med båtintresse är välkomna. Och om cirka 200

timmar är båtarna klara.

Sjöräddningen i Vadstena patrullerar hela den norra delen av Vättern

och åkte under förra året ut på inte mindre än 30 uppdrag. För det

finns två årstider då uppdragen blir fler. Vintern då det är svag is och

förrädiska vindar, och sommaren då alla fritidsbåtar beger sig till sjöss.

Allt arbete görs ideellt och sällskapet, som inte får några bidrag av

staten, är beroende av gåvor, donationer och medlemsavgifter.

Våra båtar har frivilliga besättningar som är redo att ställa upp året

om, dygnet runt, berättar Mattias Sparrborn som håller i många av

trådarna på Vadstena Sjöräddningsstation.

Jourverksamheten består av 16 personer i fyra olika lag som har

jour var fjärde vecka. Efter att larmet har gått har de jourhavande

15 minuter på sig att ta ut båten.

– Det gäller att vara på språng, menar Mattias. Men vi har alla arbetsgivare

som förstår vikten av vårt ideella arbete och många av oss har

ett flexibelt arbete.

r e s c u e HsB

Sjöräddningen i Vadstena har tre båtar – en stor räddningskryssare

som används mars-oktober, en svävare om isen har lagt sig och en

mindre ribbåt. Sommaren 2005 sjösattes ribbåten Rescue HSB i

Vättern. Sjösättningen möjliggjordes bland annat genom bidrag från

HSB Östergötland, som också fick ge namn till båten. Ribbåten

används under både vinter och sommar och kompletterar den större

räddningskryssaren genom sin smidighet och ger sällskapet möjlighet

till strandnära sök. Den har all nödvändig utrustning för navigation,

radiokommunikation, bogseringsmöjligheter och sjukvårdsutrustning.

vå r r u s t n i n g

Vårens ”make-over” består av nya drev och radiokablar, slipning, vaxning

och målning till räddningskryssaren. Rescue HSB kräver i sin tur

en ordentlig tvättning och vaxning.

– Vårrustningen är en viktig del av vårt arbete, berättar Mattias. Och

vi behöver alltid båtintresserade eldsjälar till vår stödförening ”Norra

Vättern”, så alla som vill är välkomna att höra av sig!

27


”– Jag har aldrig tapetserat ensam förut, men man

måste våga testa. Vad är egentligen det värsta som

kan hända?

28

Carl och systern Louise trivs i hans mysiga rum.

Ur ”Hemma i HSB” nr 2/2008


Från klädkammare

Vad gör man om just den lägenhet man fastnat för saknar ett

rum? När Anna flyttade in med sina två barn på Aftongatan i

Linköping, så behövdes ett sovrum till. Men med lite kreativitet

och händiga familjemedlemmar fixar sig det mesta.

t e x t barbro e d m a r k w i l é n f o t o o s k a r l ü ré n

i b l a n d ta r l i v e t s i g nya

vägar. Så var det för Anna för

några år sedan, då hon satte

igång att leta bostad till sig

och de två barnen Louise och

Carl, som då var 6 respektive 2

år. De var på ett flertal visningar, för att sondera

läget. Önskemålet var en marklägenhet

i ett barnvänligt område. Dessutom ville hon

gärna ha lite ”trädgårdskänsla” med uteplats

och grönska.

– n ä r v i v a r på visningen kändes den här

lägenheten helt rätt, berättar Anna. Jag är uppvuxen

i den här delen av stan, så att flytta till

Vidingsjö var som att komma hem. Vi bodde

tidigare i ett litet mysigt flerfamiljshus i Hejdegården.

Här känns det lika trivsamt, men på ett

lite annorlunda sätt.

a n n a s b o s ta d s r ät t va r u r s p r u n g l i g e n

på 85 kvm fördelat på 3 rum och kök. Men för

att båda barnen skulle få varsitt rum, krävdes

en ny lösning av något slag. Då kom idén – varför

inte göra om den rymliga klädkammaren,

som dessutom har ett litet fönster, till Carls

eget rum! Nästa tanke var att dessutom flytta

väggen mot det angränsande sovrummet, vilket

skulle resultera i två bra rum. Då skulle

till barnrum

Carls rum bli ca 9 kvm, och det kändes helt

tillräckligt.

s a g t o c h g j o r t ! Att ha en händig pappa,

som inte tvekar att sätta sågen i en befintlig

vägg underlättar onekligen en hel del. Tillsammans

med Annas bror satte han igång att riva

väggen mot Louises rum och en ny sattes upp

med reglar och gipsskivor. Därefter var det

dags för Anna att tapetsera och måla. Sist, men

inte minst, fick rummet ett helt nytt golv. Carl

fick välja sin tapet själv. Eftersom han är väldigt

förtjust i Nalle Puh och andra seriefigurer, så

blev valet ganska självklart. Men för att det inte

skulle bli alltför mastigt med allt mönstrat, så

valde Anna att måla en vägg. Det har skapat

en balans och harmoni i rummet.

– j a g h a r a l d r i g ta p e t s e r at ensam förut,

men man måste våga testa. Vad är egentligen

det värsta som kan hända? Man lär sig under

tiden som man ger sig i kast med olika saker,

konstaterar Anna nöjt. Jag tycker också att det

är bra att få med barnen i det mesta. Oftast

tycker de att det är väldigt roligt och då blir

det kul för alla.

p r e c i s s o m h o s a l l a barnfamiljer så finns

här mycket leksaker och andra grejer. Carl gillar

29


30

Carl gillar att leka och han är speciellt förtjust i

Nalle Puh och andra seriefigurer.

Barn trivs i färgglada rum, där det också är ordning och reda. I Carls rum

har man löst det med bra förvaring i hyllor och plastbackar.


verkligen att leka, gärna tillsammans med sin

syster. Det är mycket Lego, spel och pussel.

– e n a v d e v i k t i g a s t e frågorna var att få till

förvaringen, menar Anna. Vi tog ju hela klädkammarens

yta till boende, så plötsligt stod vi

där utan plats för kläder och annat. Vi löste

det genom att sätta upp ett smalt skåp utmed

hallen, som slukar lite av varje. Sedan har båda

barnen hyllor med lådor i sina rum. På kvällen

ska alla leksaker och pryttlar in i dom. Det

brukar faktiskt fungera väldigt bra.

h ä r i vidingsjö f i n n s många barnfamiljer

och både Louise och Carl hade gott om kompisar.

Men familjen uppskattade också att det

fanns grannar i alla åldrar – det gav en trevlig

atmosfär som de gillar.

i d a g ä r f a m i l j e n u t ö k a d med sambo Dag

och hunden Irka. De veckor barnen är hos

Anna och Dag, så är det många som ska samsas

på en relativt liten yta.

m e n s o m s a g t – livet tar sig nya vägar.

– Vi har faktiskt precis tagit steget att flytta, berättar

Anna. Vi har köpt ett hus i Hjulsbro, så

nu står vi inför nya spännade projekt.

Att tillsammans med barnen

hitta smarta, fungerande lösningar

i boendet är många föräldrars

dröm. Annas filosofi är

att ett hem måste vara levande

och till för barnen, men de ska

också ta ansvar för att göra fint

och hålla ordning. De behöver

golvyta att leka på, Samtidigt

gäller det att tänka funktionellt

och förvaring. Här är några tips

som Annas familj lever efter:

• Barnen ska kunna plocka

undan själva. Sätt in hyllor i

deras rum med enkla plast-

lådor i. Kom ihåg att skruva

fast hyllorna i väggen.

• Sätt lappar på varje låda, så

att barnen vet vad som finns i

Enkla tips

för en gladare

vardag!

dem. Använd symboler, bilder

eller enkla ord som barnen kan

lära sig. Lego i en låda, järnvägen

i en annan osv.

• Låt barnen vara med och bestämma

färger i sitt rum, Det

gör att de trivs ännu bättre och

är rädda om det som är deras

eget.

• Var inte rädd för klara färger –

det blir man glad av. Men kombinera

gärna med mer dämpade

färger för balansens skull.

• Bra belysning är viktigt, speciellt

när de leker och gör läxor.

Men sätt gärna dimmer även i

barnens rum. De gillar när det

är mysigt.

31


32

En lathund för

miljöns skull

Intresset för miljöfrågor är större än någonsin. Det handlar om vår egen

vardag och hur vi beter oss. Och det handlar förstås också om framtiden.

För ju fler som engagerar sig, desto större effekter. Det är något som

HSB-föreningen brf Lambohov 2 i Linköping har tagit fasta på. När frågan

kom upp på agendan, så stannade den inte bara i sammanträdesrummet.

Istället bestämde man sig för att göra något åt det. Ett av resultaten är

den miljölathund som föreningen tagit fram till alla boende, närmare

bestämt 192 hushåll.

t e x t b a r b ro e d m a r k w i l é n

– Från allra första början så inledde vi med att sätta upp visioner

och mål, som ligger till grund för det arbete vi nu gör, berättar

Göran Alfredsson, styrelseledamot i brf Lambohov 2 och en av de

aktiva i miljöarbetet. Vi ser klimatfrågan som den kanske största

och viktigaste utmaning vi står inför. Förutom det rent etiska är

det också en ekonomisk fråga. För i takt med att miljöpåverkan beskattas

och avgiftsbeläggs hårdare, finns intressanta besparingar att

göra genom ett aktivt miljöarbete.

Visionen blev ett tydligt ”statement” - Bostadsrättsföreningen

Lambohov 2 ska verka för en bättre miljö. Och de övergripande

målen formulerades så här:

”Vi ska uppnå visionen genom ett aktivt arbete för att minska föreningens

miljöpåverkan. Styrelsen ska ställa miljökrav på upphandlingar

och vid beslut i frågor om bland annat energi, elektricitet,

fjärrvärme, varm- och kallvatten samt avfall. Styrelsen ska även

utreda andra åtgärder för att minska energibehovet och annan

miljöpåverkan i föreningen. Vi ska varje verksamhetsår sträva efter

att sänka våra kostnader på följande punkter.

e l m å l

Förbrukningen av den gemensamma elektriciteten ska reduceras

med 15% till år 2012 från värdet år 2007.

av fa l ls m å l

Vikten på hushållssopor ska genom bättre källsortering minska med

15% till år 2012 från värdet år 2007.

f j ä r r vä r m e/v a t t e n m å l

Genom information till alla boende med en ”checklista” med råd

om droppande kranar, rinnande toaletter, radiatorer med mera,

ska förbrukningen av fjärrvärme och varm- och kallvatten reduceras

med 15% från värden år 2007 på fjärrvärmen, varmvatten och

kallvatten.”

– Vi har haft en väldigt bra dialog med Tekniska Verken, konstaterar

Göran belåtet. De har varit till stor hjälp med fakta, uträkningar, vi

har fått böcker och annat. Ju tydligare vi kan visa hur mycket man

tjänar, desto lättare är det att nå fram med budskapet. Där har

hjälpen varit ovärderlig.

Den nya miljölathunden finns nu i alla boendepärmar och har också

delats ut till föreningens medlemmar. Mottagandet har varit positivt

och nu väntar föreningen med spänning på att se hur utfallet

kommer att bli framöver. Men en sak är de övertygade om – det

kommer att märkas en klar förbättring. För vem vill inte bidra till en

bättre miljö?


HSB Östergötland Lambohov 2

- vår förenings Miljölathund

1. Byt ut era lampor mot lågenergilampor samt släck lampor

när du inte är i rummet.

En 40 W lampa som lyser hela tiden kostar 1 kr per/dag

ca 30 kr/mån ca 360 kr/år.

Alternativt lågenergilampa 40 W kostar 0,15 kr/dygn

5 kr/mån eller 60 kr/år.

2. Använd datorns energisparläge och stäng av datorn när

du inte använder den.

3. Standby-läge – en stor miljöbov, stäng av på riktigt samt

skaffa en elkontakt som kan stänga av elförsörjningen.

tv å r s k o s t n a d 48 k r/å r

digitalbox å r s k o s t n a d 30 k r/å r

dv d å r s k o s t n a d 10 k r/å r

da t o r å r s k o s t n a d 134 k r/å r

4. Dra ner värmen med en grad i din lägenhet.

Vädra ut en kort tid!

Kontrollera elementen så att termostaten fungerar, annars

En av de hetaste frågorna idag är klimatfrågan. De flesta inser att vi

måste se över och göra något åt våra gamla vanor. För vi kan helt

enkelt inte längre leva som vi alltid har gjort. Klimatfrågan är inte nästa

generations problem, utan det är i högsta grad vårt ansvar.

Genom att tänka långsiktigt vid våra beslut kan vi påverka framtiden.

Det är något som vi på HSB Östergötland har tagit fasta på. Och

därför har vi investerat i väderprognosstyrning och tecknat avtal för

detta med eGain Sweden AB. Syftet är att nå en effektivare energianvändning

i våra hyresfastigheter.

vä d e r p r o g n o s s t y r n i n g - h u r f u n g e r a r d e t?

En byggnad ska erbjuda skydd för väder och vind. Husets inneklimat

är alltid ett samspel mellan väderförhållanden, byggnaden, omgivningen

och de boende.

tag kontakt med Boservice för åtgärd!

Felanmälan: tel. 020-140 16 16

Håll inomhustemperaturen runt 18-21 C°. Varje grads sänk-

ning sparar cirka 5 % av uppvärmningskostnaden. Vilket mot-

svarar cirka 80 000 kr per/år för föreningen.

5. Källsortera bättre så blir kostnaden mycket mindre för oss

alla. Cirka 5 kr/kg kostar hushållsavfallet.

Varje hushåll kastar cirka 320 kg/år.

6. Droppande kranar och rinnande toaletter.

Toalett som rinner lite, 1 liter/min blir 60 liter/tim som

blir 1,5 kbm/dygn = cirka 18 dag -540 kr/mån.

Droppande kran kan förbruka upp till cirka 30 kbm/år

1 kbm vatten kostar cirka 12 kr/kbm.

7. Tänk på att gamla vitvaror kostar mer i drift än nya.

Dammsug bakom kylen och frysen mer ofta.

Frosta av ofta, mer än en gång per år.

Du sparar av din egen el!

Framtidens väder styr värmen

Vid väderprognosstyrning används lokala väderprognoser och en

detaljerad energibalans, d.v.s. samspelet värme och energianvändning,

för att uppskatta hur vädret kommer att påverka byggnaden det

närmaste dygnet. Här utgår man från fakta om byggnadens stomme,

klimatskal och installationer tillsammans med väderprognoser för att

styra uppvärmningen optimalt i fastigheter. Med andra ord är det inte

bara uteluftens temperatur som avgör energiåtgång och innetemperatur.

Istället för att låta vädret som varit styra, används kunskap om

framtidens väder. Resultatet är att energianvändningen minskar och

inneklimatet blir stabilare.

Vid väderprognosstyrning byts byggnadens befintliga utetemperaturgivare

ut mot en prognosmottagare som kommunicerar med servrar

via GSM-nätet. Efter installationen följs energianvändningen kontinuerligt

upp, analyseras och fastighetsägaren får löpande rapport om

energiförbrukningen.

33


3 medlemsröster

34

om

köpet av vitvara

i r j a g r a n a t h , b o e n d e i

b r f m a n t o r p

h u r t y c k e r d u a t t d i t t

k ö p f u n g e r a d e ?

– Alldeles utmärkt! Jag besökte HSB-kontoret under höstens vitvarudagar

för att jag ville ha ny kyl/frys och en ny tvättmaskin. Eftersom

det jag ville ha fanns beställde jag direkt.

v a r f ö r k ö p t e d u d i n a v i t v a r o r a v hsb?

– Eftersom jag bor i en HSB-lägenhet ville jag handla av HSB. Sedan

betyder det mycket att man får god service, det gör att man vill

handla igen.

g u n i l l a b j u r s t r ö m, b o e n d e i

b r f ta k pa n n a n

h u r t y c k e r d u a t t d i t t

k ö p f u n g e r a d e ?

– Vi ville köpa en diskmaskin. Eftersom vi har behållit mycket av det

gamla köket från slutet av 50-talet, så var utrymmet för en diskmaskin

väldigt begränsat. Lyckligtvis fick vi hjälp av en reparatör på HSBkontoret.

Han visste vilken diskmaskin som var smal nog att få plats i

vår lägenhet.

h u r g i c k i n s ta l l at i o n e n a v d i s k m a s k i n e n?

– Bra, tycker jag. Vi hade förberett med eluttag och även bett HSB att

installera vår nyinköpta blandare. När vi kom hem efter jobbet var diskmaskinen

på plats och sedan fick vi en faktura för installationen av blandaren.


• Nu finns ett förbud mot glödlampor

som har fattats av EUkommissionen.

I Sverige

beräknas vi spara tio procent

av den el som används

i hushållen. Det motsvarar

användningen i cirka 80 000

elvärmda villor under ett år.

• Från och med hösten 2009

börjar glödlampan fasas ut.

Det är då förbjudet att importera

matta glödlampor och

klara 100 watts glödlampor.

De lampor som finns i butik

får säljas och användas i hemmen

tills de tar slut.

• I dag finns många alternativ

till glödlampan och ny teknik

utvecklas snabbt.

a n d e r s h a l l d a n, b o e n d e i

b r f idrottstävlingen

Några länktips:

www.blienergismart.se

www.klimatsmart.se

www.hsb.se/klimat

h u r t y c k e r d u a t t d i t t

k ö p f u n g e r a d e ?

– Vi var ganska så nyinflyttade när vi såg att HSB sålde vitvaror.

Att det är en paketlösning är extra attraktivt – vi tittade, beställde,

fick hemlevererat och installerat, och så blev vi av med den gamla

tvättmaskinen. Det var så enkelt!

t y c k e r d u a t t v i t va r u f ö r s ä l j n i n g e n h a r e t t

v ä r d e f ö r d i g s o m hsb-m e d l e m?

– Jag tycker att det är en bra service till medlemmarna att

HSB har vitvarudagar två gånger om året, det ska ni absolut

fortsätta med!

Hur mycket räcker

1kWh till?

En kilowattimme räcker till olika mycket

beroende på vilken effekt apparaten har. Här

nedan visar vi några exempel på vad du kan

göra med 1 kWh.

Du kan använda:

• en infravärme i 30 minuter

• en hårtork i 37,5 minuter

• en spisplatta i 40 minuter

• en mikrovågsugn i 40 minuter

• en vattenkokare i 40 minuter

• en dammsugare i 43 minuter

• en brödrost i 1 timme

• en kaffebryggare i 1 timme och 15 minuter

• en glödlampa på 40 W i 25 timmar

• en lågenergilampa med effekten 9 W i 111 timmar

• en laddare till mobiltelefonen i uttaget i 200 timmar

• en plasma TV 42 tum med en effekt på 220 W

i 4,5 timme

• en LCD TV 42 tum med en effekt på 128 W

i 7 timmar 48 minuter

• en digitalbox i 111 timmar

Källa: www.bidra.nu

35


36

HSBS miljöengagemang

större än någonsin

t e x t a n n i k a christiansson f o t o o s k a r l ü r é n

m i l j ö n ä r e t t p r i o r i t e r at område och har under året varit särskilt

i fokus både ur ett globalt och lokalt perspektiv. Miljöhotet är en

levande realitet. Och sanningen är den att bostadssektorns påverkan

på klimatet är stor. Den står för närmare 40 % av energiförbrukningen

i Sverige. Vi på HSB Östergötland måste därför ta vårt ansvar. Vi är

en etiskt ansvarstagande organisation, som ska vara en aktiv förebild

inom klimatfrågan i branschen och ligga i framkant vad gäller utvecklingen

av en hållbar bostadssektor.

i n o m HSB H a r e n samlad ambition under 2008 lagt grunden till ett

klimatavtal som innebär att vi genom samverkan ska försöka bromsa

utsläppen av växthusgaser. Det är ett levande exempel på hur våra

grundläggande värderingar kan omsättas i en gemensam handling. Vi

har tillsammans med 21 HSB-föreningar (av 33) undertecknat HSB

Klimatavtal. Undertecknandet innebär ett åtagande att aktivt medverka

i processen, att ta fram en egen handlingsplan som integreras i

vår verksamhetsplanering och att sprida kunskapen vidare ut till våra

bostadsrättsföreningar. Avtalet innehåller en minskning av koldioxidutsläppen

enligt en särskild årlig avtrappning med målet att minska med

50 procent till år 2023. Basår för denna minskning är 2008. Riktlinjerna

lämnas av HSB Riksförbund och redovisningen kommer att lämnas via

den gemensamma Hållbarhetsredovisningen. Vid en första beräkning

är HSB Östergötlands miljöbelastning 2008 cirka 835 ton CO 2

(utsläpp av koldioxid).

v i på HSB ö S t e r g öt l a n d är certifierade enligt ISO 14 001: 2004.

Miljösatsningen under året har särskilt haft fokus på våra hyresfastigheter,

där vi under året installerat fjärrvärme i fyra fastigheter i Motala.

Vi har också skrivit avtal om installation av väderprognosstyrning i våra

hyresfastigheter - en satsning som på sikt ska minska våra uppvärmningskostnader

på ett effektivt sätt. Avtalet är ett ramavtal som också

erbjuds till våra bostadsrättsföreningar. Vi mäter el- och värmeförbruk-


ning i våra hyresfastigheter med målsättningen att minska förbrukningen.

Vi mäter också vår totala drivmedelsförbrukning och byter

successivt ut maskinparken mot miljövänligare alternativ som etanol-,

el- eller biogasdrift. Bland annat har reparatörernas bilar bytts ut mot

biogasdrift under året. Specifika miljökrav ställs också vid nyproduktion

och ombyggnad, där en miljöplan upprättas för varje projekt. Vi

erbjuder sedan några år tillbaka energitjänster till våra bostadsrättsföreningar

och hyresfastigheter. HSB Teknikkonsult har under 2008 fått

in cirka 80 beställningar på energideklarationer, cirka 20 av dessa har

energivärden som ligger över referensvärdet och går därför vidare till

steg två.

v i H a r u n d e r å r e t rivit Ulaxfabriken i Motala, en fastighet i dåligt

skick som innebar viss risk för den intilliggande skolan och dess elever.

Rivningen innebar en miljöinsats genom saneringen som genomfördes

och ger en minskad risk i framtiden för miljöproblem.

H o S o S S f i n n S e n företagsövergripande förbättringsgrupp för miljöfrågor,

två miljösamordnare och nio miljökoordinatorer som bevakar

att direktiven följs i den dagliga verksamheten. Förbättringsgruppen

har sett över våra mål och identifierat betydande miljöaspekter. Vi har

tagit fram ett mått på vårt totala koldioxidutsläpp och har för 2008

anpassat våra mål till miljöbelastningsaspekten.

HSB ö S t e r g öt l a n d ta r m e d andra ord ett stort ansvar för miljöfrågor

och miljöpåverkan. Vi förbättrar vår verksamhet steg för steg.

Har du som medlem några konkreta miljötips till oss, som rör vårt

sätt att arbeta? Hör gärna av dig till Annika Christiansson, tel 013-

24 02 00 eller maila på annika.christiansson@hsb.se.ostergotland.

Vi ser fram emot dina synpunkter och förslag!

37


38

Ditt framtiDa hem

FINNER DU HÄR

Det finns många fördelar med att flytta in där ingen annan har bott förut.

Tänk dig känslan av att hänga upp den första tavlan på väggen och ställa in

de första tallrikarna i skåpet. Omkring dig är allt nytt, fräscht och besiktigat.

Oavsett om du vill bo nära naturen eller mitt i stadskärnan, i bostadsrätt,

hyresrätt eller egna hem – vi kan hjälpa dig hitta ditt framtida hem.

t e x t s o p h i e w e i n h a r d t f o t o e lv i r a larsson


l i n k ö p i n g – b r f b a n k e n

Mitt i centrum, med stilren design och vackra material erbjuder brf

Banken dig ett boende med fantastiskt läge och kvalitet. Här har du

nära till butiker, caféer, restauranger, muséet, biblioteket och alla gallerier

men också till flera skolor och stora arbetsplatser. Det är ett

boende för dig som vill ha bekvämt nära till allt. Ett stenkast bort

ligger Linköpings riktiga oas – den välbesökta Trädgårdsföreningen.

Antal lägenheter: 60 bostadsrätter

Storlekar: 2-4 rok

Försäljning pågår!

Arkitekt: SWECO

Inflyttning: Sommaren 2009

l i n k ö p i n g – b r f r o s e n k ä l l a n

I Linköpings nyaste stadsdel Södra Ekkällan planerar kommunen för

skola, förskola och lekplatser. De tre stadsvillorna som rymmer brf

Rosenkällan har nära till handel och service men också lummiga

ekdungar och vackra vandringsstråk i Tinnerö eklandskap. Efter en kort

promenad, cykel- eller busstur är du inne i centrum.

Din lägenhet har en generös balkong eller uteplats och genomtänkt

planlösning.

Antal lägenheter: 36 bostadsrätter

Storlekar: 2-4 rok

Säljstart: Ej fastställt

Arkitekt: Brunnberg & Forshed

Inflyttning: Ej fastställt

39


40

l i n k ö p i n g – f o l k e t s pa r k

Nu öppnas möjligheten att bo och verka i ett attraktivt och anrikt

område. I vackra Folkets Park kan du välja bland olika upplåtelseformer

(bostadsrätt, hyresrätt eller egna hem) och vi erbjuder ett

varierat utbud av lägenhetsstorlekar. Alldeles intill ditt nya boende

finns flera av stadens mest attraktiva områden – Gamla Linköping,

Vallaskogen och Rydsskogen.

Antal lägenheter: Cirka 300 bostadsrätter, hyresrätter och egna hem.

Säljstart: Ej fastställt. Planarbetet för området beräknas vara klart

under 2010.

Arkitekt: Brunnberg & Forshed

Inflyttning: Ej fastställt

l i n k ö p i n g – b r f u l l s tä m m a h a g e

Brf Ullstämma Hage byggs i ett naturnära och tryggt område

som väl lämpar sig för dig som vill bo nära staden men samtidigt

nästan på landet – en trädgårdsstad. I dessa tvåvåningshus med

radhuskaraktär kan du njuta av din egen uteplats eller balkong och i

kvarteret finns plats för flera lekplatser.

Antal lägenheter: 40 bostadsrätter

Storlekar: 2-4 rok

Säljstart: Ej fastställt

Arkitekt: Rits Arkitekter

Inflyttning: Ej fastställt

l i n k ö p i n g – va s a s ta d e n

Här är boendet för dig som vill ha närhet till både city och Resecentrum.

Jobbar du på annan ort reser du lätt med buss-

eller tåglinjer över hela Östergötland. Du bor i ett lugnt område

med närhet till parker och lekplats, samtidigt som city med hela

dess utbud bara är några minuters promenad bort. Söker du

rekreation finns vackra promenadstråk längs Stångån på andra

sidan järnvägsspåren.

Antal lägenheter: Cirka 300 bostadsrätter

m o t a l a – b r f b i s p m o t a l a

Med en lägenhet i brf Bispmotala kommer du nära livet vid vattnet

och har dessutom centrum med allt vad det har att erbjuda runt

knuten. Lägenheterna är planerade med tanke på hur bekvämlighet

och praktiska funktioner samspelar på bästa sätt. Material som sten,

klinker, kakel och massiv ek ger en interiör av mycket god kvalitet.

Antal lägenheter: 28 bostadsrätter

Storlekar: 2-5 rok

Arkitekt: Rits Arkitekter

Inflyttning: Ej fastställt


l i n k ö p i n g – l o n g i s l a n d

Med knappt 2 kilometer till Stora Torget, strax söder om Universitetssjukhuset

och en utsikt mot det gamla garnisonsområdet ligger

Linköpings nya stadsdel – Södra Ekkällan. Väljer du ett boende i

någon av hyresrätterna i ”Long Island” väljer du långpromenader i

Tinnerö eklandskap och sommarkvällar vid vattenstråket. Du väljer

också ett boende där skötseln av gräsmattor och träd görs av HSB

och där hyresrätten ger dig mer tid för livet.

Antal lägenheter: 180 hyresrätter

Storlekar: 1-4 rok

Lorem Anmäl intresse! ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec non dui

id Arkitekt: ante fermentum Brunnberg iaculis. & Forshed Ut adipiscing. Maecenas tempor nunc non est.

Cras Inflyttning: lacus metus, Från och semper med hösten ut, pharetra 2009sit

amet, rutrum vitae, elit. Vestibulum

gravida. Phasellus nec lacus. Cras consequat, augue in vestibulum

consequat, ante massa ullamcorper nisl, ut lobortis est tortor at ante.

Fusce a augue sit amet magna posuere sagittis. Aliquam consequat elit

ut turpis. Donec vel nulla nec arcu dignissim laoreet. Vestibulum posuere

lacus at augue. Maecenas velit purus, vehicula sit amet, ullamcorper ut,

tempus eu, mi. Pellentesque convallis quam sed libero. Curabitur tincidunt

eros vitae magna.

l i n k ö p i n g – b r f b e r g a pa r k

Brf Berga Park har närhet till Tinnerbäcken, skulpturparken och

kringliggande grönområden – ändå är det ett centralt boende med

stan endast en promenad bort. Längs det vackra promenadstråket

invid Tinnerbäcken tar du dig enkelt till centrum genom att gå

eller cykla. Extra fördelaktigt är närheten till mataffär, apotek och

vårdcentral – allt detta finner du i Berga Centrum endast ett par

hundra meter från huset.

Antal lägenheter: 90 bostadsrätter

Storlekar: 2-5 rok

Säljstart: Ej fastställt

Arkitekt: Wingårdhs Arkitekter

Inflyttning: Ej fastställt

v e s t i b u l u m v o l u t p a t l a c u s ultricies l e o.

Proin cursus felis vitae velit. Donec vel quam vitae tortor sollicitudin

aliquet. Praesent non lectus. Proin libero leo, aliquam vitae, convallis ac,

blandit sed, urna. Cras egestas imperdiet enim. Nunc nibh lorem, vestibulum

et, ornare vel, dapibus at, sem. Etiam vel orci. Vivamus nec lorem

ut nunc faucibus aliquam.

Vivamus neque est, dapibus quis, mollis vitae, iaculis in, risus. Vivamus

motala arcu. Nam – Brf leo Bispmotala:

quam, tempus eu, convallis vitae, aliquet at, massa. Integer

vehicula metus. Praesent tincidunt ultricies massa. Cras consectetuer, nisi

Med en

vitae

lägenhet

suscipit

i brf

consequat,

Bispmotala

nibh

kommer

orci volutpat

du nära

lacus,

livet

eu

vid

consequat

vattnet

felis elit

och har

vel

dessutom

velit. Donec

centrum

massa

med

orci,

allt

malesuada

vad det har

non,

att

tristique

erbjuda

nec,

runt

vestibulum ut,

knuten.

sem.

Lägenheterna

Phasellus placerat

är planerade

leo nec

med

erat.

tanke

Proin


consectetuer

hur bekvämlighet

sapien convallis

och praktiska

mi. Curabitur

funktioner

ligula

samspelar

lacus, scelerisque

på bästa

sed,

sätt.

pellentesque

Material som

ac,

sten,

tempor nec,

klinker,

nisi.

kakel

Donec

och massiv

ornare,

ek

tortor

ger en

condimentum

interiör av mycket

blandit

god

venenatis,

kvalitet.

libero erat

Antal lägenheter: adipiscing massa, 28 bostadsrätter commodo cursus eros odio lobortis erat. Aliquam

erat. Aenean sed elit at mi suscipit dapibus. Nullam feugiat metus eget

Storlekar:

diam.

2-5

Maecenas tortor ante, convallis sit amet, euismod nec, congue quis,

Arkitekt: sapien. Rits Arkitekter Donec imperdiet condimentum lorem.velit, laoreet ut, commodo

non, pulvinar eu, eros. Praesent

Inflyttning: Ej fastställt

adipiscing, n i s l n e c g r a v i d a t r i s t i q u e

Liquam risus, placerat consequat lacus est eget quam. Pellentesque

tristique metus at libero. Pellentesque magna quam, rutrum ut, suscipit

ut, scelerisque ac, tellus. Aenean tempus interdum eros. Sed ut tortor ut

lorem rhoncus facilisis. Nulla id orci. Aenean dapibus nisl sed justo. Curabitur

venenatis vulputate mauris. Nam ut tortor. Vivamus neque ligula,

faucibus id, blandit id, semper eu, lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, intresseanmälan con-

& kontakt

sectetuer adipiscing elit. Nulla enim erat, dictum vitae, venenatis pretium, Börja planera ditt nya boende redan nu genom att anmäla ditt intresse! Du vet väl om

volutpat eget, ligula.. Donec massa orci, malesuada non, tristique nec, att ju tidigare du tecknar ett avtal desto mer kan du påverka ditt framtida boende.

vestibulum ut, sem. Phasellus placerat leo nec erat. Proin consectetuer Kontakta säljansvarig på HSB Östergötland, Annika Wetzér på telefon, 013-24 02 00.

sapien convallis mi. Curabitur ligula lacus, scelerisque sed. Eller läs mer på www.hsb.se/ostergotland

Är du intresserad av Long Island? Kontakta Senja Nilsson på telefon 013-24 02 24,

telefontid kl 10 –11 och 13 –14 varje dag.

41


42

Bospara kan

vara ditt livs Chans!

Bospara eller inte? Det är för många en knepig fråga, speciellt i dessa

tider. Är det verkligen vettigt att spara till just en bostad? Och hur stor

är chansen att hitta det jag verkligen vill ha? Vad händer om jag aldrig

köper en lägenhet, då har jag ju sparat och fått poäng till ingen nytta –

eller? Ja, frågorna kan vara många. Men det finns de som har svar.

t e x t barbro e d m a r k w i l é n f o t o o s k a r l ü ré n

Gunilla Smith, Swedbank.


Ove Abrahamsson

Bostadsrätt i Hagaberg, Linköping

2 rum och kök, 80,5 kvm

v a r f ö r b o s pa r a r d u?

Jag började faktiskt bospara i HSB redan1989. Det har ju aldrig

varit speciellt lätt att få tag i lägenhet i Linköping, vilket jag märkte i

slutet på 70-talet då jag började leta för första gången. Efter många

år som hyresgäst inom allmännyttan, tog jag steget och köpte

lägenhet i Hagaberg när området stod klart.

b e r ät ta o m d i t t b o e n d e

Jag tillhörde dem som fick välja först och jag stortrivs i min rymliga

tvårummare idag. Det känns fortfarande nytt och spännande. Dessutom

är det lugnt och skönt, eftersom här bor människor som

vill något med sitt eget boende. Jag har kvar mitt bosparande idag,

trots att jag räknar med att bo kvar länge.

HSB har i många år erbjudit sina medlemmar möjligheten att bospara.

Tanken är att de som vill satsa på sitt framtida boende ska kunna

erbjudas intressanta lägenheter, samtidigt som man då har sparat en

slant till handpenningen. När du börjar bospara i HSB placeras du

automatiskt i HSBs riksbosparkö. Det innebär att du får möjlighet att

köpa en nybyggd HSB-bostad i hela landet.

– Så fort du är bosparare, så hamnar du i den gruppen som får välja

först bland våra nybyggnadsprojekt, berättar Peter Lindgren, VD på

HSB Östergötland. Vi erbjuder alltid lägenheterna i tre olika steg; först

till bosparande medlemmar, därefter till de som enbart är medlemmar

och till sist vänder vi oss mot allmänheten. Vår erfarenhet är att det

verkligen lönar sig att bospara, för att få just den där lägenheten som

du drömmer om. Och man sparar ju inte bara till sig själv, utan många

tänker på barn och barnbarnens framtid också. För med de stora

barnkullar som står på tur att flytta hemifrån, kan det bli tufft för många

att hitta något eget.

e n b r a s ta r t

En person som under många år har träffat åtskilliga bosparare, är

Gunilla Smith på Swedbank. Hon har lång erfarenhet av det hon kallar

en smart placering med spännande framtidsmöjligheter. Och kunderna

är i alla åldrar.

– Idag är det många föräldrar som startar sparande till sina barn, säger

Gunilla Smith. Likaså kan mor-och farföräldrar påbörja ett bosparande

till sina barnbarn. På så sätt ger man dom en bra start i sitt vuxenliv.

Alla känner inte till att man har rätt att lämna över poängen till någon

annan i familjen eller annan närstående. Och att bosparpoängen gäller

i hela landet, även i våra storstadsregioner, är också ganska okänt.

Anita Aleryd

Bostadsrätt brf Birgitta, Vadstena

3 rum och kök, 97 kvm

v a r f ö r b ö r j a d e d u b o s pa r a?

Faktum är att jag inte har bosparat speciellt länge. Men när jag

hörde att HSB skulle bygga bostadsrätter i Vadstena, alldeles vid

Vätterns strand, så skyndade jag mig att bli medlem och bosparare.

Jag bodde tidigare i Linköping och har alltid saknat vatten. Nu

kan jag sitta på min balkong och blicka ut över sjön och se årstidernas

växlingar. Idag arbetar jag också i Vadstena, så flytten blev

helt perfekt.

b e r ät ta o m d i t t b o e n d e

Husen i brf Birgitta är vackra, med många fina lägenheter. Min, som

är på 3 rum och kök, känns helt perfekt. I och med bosparandet

fick jag välja som nummer två i kön. Den person som valde först,

tog den lägenhet jag egentligen hade siktat in mig på. Men nu såhär

i efterhand är jag precis lika nöjd med mitt andra val.

Men när man får veta det, så blir ju bosparandet ännu mer attraktivt.

För inte bara vi, utan också yngre generationer, rör på sig mer än

någonsin.

s pa r a n d e g e r p o ä n g

HSB Bosparande har en maxgräns på 300 kronor/månad. En av anledningarna

är att alla ska ha samma chans att uppnå maxpoängen. Varje

sparad 100-lapp räknas sedan om till poäng. Och ju mer poäng, desto

högre upp i kösystemet kommer man.

Gunilla har arbetat med finansiering till bostäder i både hög-och lågkonjunktur.

Hon har många gånger mött frågan om hur man ska veta

om man har råd eller inte.

– Är man tveksam när det gäller ekonomin, så brukar jag rekommendera

att man ”provbor” ett tag. Man lägger undan samma summa som

ett nytt boende skulle kosta, för att se om det fungerar i vardagen.

För några år sedan sålde Gunilla och hennes man huset och köpte en

ny lägenhet centralt i Linköping. Så hon talar av egen erfarenhet, när

hon ska beskriva fördelarna med nyproduktion.

– Att vi sålde huset har jag aldrig ångrat! Ibland säger jag lite skämtsamt

att vi bor på hotell - bekvämt och ”lyxigt”. Allt är nytt och fräscht och

man slipper oroa sig för obehagliga utgifter och andra överraskningar.

Och när man flyttar in i ett nytt bostadsrättshus, så finns det ofta

ett starkt engagemang bland alla grannar. Det skapar också en trygg

känsla. Sist, men inte minst - under de drygt 30 år som jag arbetat

inom bankvärlden, så har köp av nyproduktion alltid visat sig vara en

bra investering på sikt!

43


44


Jag har anlag för lite hysterisk färgmani, och det

skulle vi tröttna på lika fort igen.

Gabriella älskar sin trivsamma balkong.

Ur ”Hemma i HSB” nr 4/2008”Det mesta jag köper

åker ut på en gång”

En ordinär tvårummare i en fastighet från 60-talet

har omvandlats till ett fräscht och modernt boende

för ett yngre par i karriären. Gabriella och Robert

uppskattar att ha en fast punkt i tillvaron. En plats för

lugn, harmoni och goda vänner.

t e x t barbro e d m a r k w i l é n f o t o o s k a r l ü ré n

i l l g u lt k ö k , k na l l b l å a

vä g g a r och ett nattsvart

badrum – så såg det ut den

dagen 2004 då Gabriella

Hahn flyttade in hos Robert

Eng i hans bostadsrätt i Johannelund.

Robert hade gått loss i en färgfrossa som

idag är väldigt olikt honom. Istället har han nu

blivit något av en ”minimalist” enligt Gabriella.

– j a g t r o r d e t b l e v lite av ett ”wake-up

call” för honom, när jag kom hit med mitt pick

och pack och såg allt med nya ögon, skrattar

Gabriella. Men faktum är att i vår relation, så

är det Robert som står för smaken. Han väljer

och inreder med säker hand och det mesta

som jag köper åker ut ganska snabbt.

e t t e x e m p e l ä r d e n dagen då Gabriella kom

hem med ett skrikande rött överkast, som

skulle lysa upp sovrummet. Eller alla färgglada

kuddar, som Robert snabbt byter till diskretare

färger. Detsamma gäller de prydnadskatter

som Gabriella har en förkärlek för, men som

Robert gärna gömmer undan i hörn.

– d e t ä r n o g t u r att han håller mig tillbaka,

menar hon. Jag har anlag för lite hysterisk färgmani,

och det skulle vi tröttna på lika fort igen.

Robert är bra på att skapa harmoni, precis det

vi behöver i vår hektiska tillvaro. Vårt hem är

vår egen plats, där vi kan dra oss tillbaka i lugn

och ro. Dessutom jobbar jag en hel del hemifrån,

vilket också ställer speciella krav på hur

vi har det.

l äg e n h e t e n, s o m ä r på ca 54 kvm, gjordes

om ganska radikalt efter att Gabriella flyttat in.

Det första projektet var att putsa sovrumsväggarna.

900 kg puts sattes upp och ger en

levande, lite ruff känsla som skapar en spännande

karaktär i sovrummet. I nästa steg var

det dags för det illgula köket. Paret gillar ek, vilket

håller samman hela lägenhetens inredning,

och valet föll på ett IKEA-kök. Som kakel ville

Robert ha svart sjösten och gav sig inte förrän

han hittat exakt rätt sort. Väggen mellan kök

och vardagsrum togs upp och här byggdes

en bardisk med förvaring och höga barstolar.

Dörren som ledde ut till hallen byggdes igen.

Det har gett lägenheten en helt ny rymd och

öppen känsla.

– v i t y c k e r o m a t t ha kompisar hemma och

då hänger man gärna vid bardisken. Och sitter

gästerna i soffan eller vid matbordet samtidigt

som vi fixar i köket, så har vi fortfarande bra

kontakt med varandra.

45


När köket byggdes om togs väggen mellan kök och

vardagsrum upp och här byggdes en bardisk.

46

Lägenheten har en harmonisk färgskala i svart,

naturfärger och en hel del ek.


Tegel- och putsväggen ger sovrummet en charmig karaktär.

d e t e n d a s o m på m i n n e r om det svarta badrummet

är dörren, som är pianolackad i häftigt

svart, vilket matchar garderobsdörrarna. Ingen

kan ana att det faktiskt är en ursprungsdörr

från lägenhetens begynnelse.

fä r g s k a l a n i g a b r i e l l a s o c h Roberts hem

går i beige och svart, med ek som tydlig accent.

Här finns en tanke och en harmoni som paret

gillar. Smarta förvaringslösningar kombineras

med den allra senaste tekniken, något som

framför allt intresserar Robert.

Inred

enhetligt!

l äg e n h e t e n s a b s o lu t m e s t uppskattade

”rum” är nog ändå balkongen. En liten oas

som används så mycket det går.

– j a g s k u l l e a l d r i g k u n n a tänka mig att

bo i stan utan balkong. Stadsdelen Johannelund

ligger nära skog och grönområden, men

för mig som är en lanttjej, så saknas ändå den

totala friheten, konstaterar Gabriella. Just nu får

balkongen duga, fram tills dess att vi gör verklighet

av våra planer att bygga vårt drömhus på

landet. Då ska det vara fullt av hundar, katter

och barn.

Den ursprungliga badrumsdörren är pianolackad i häftigt svart,

vilket matchar garderobsdörrarna.

För Gabriella Hahn och Robert Eng är

deras hem en egen oas, som ska fungera

i flera olika sammanhang – för

avkoppling, för umgänge, men också

som arbetsplats. Därför uppskattar

båda en enhetlighet i inredningen,

för att undvika allt som distraherar

och oroar. Här är några av parets tips:

• Håll samman färgskalan. Det här

kan vara lättare sagt än gjort, speciellt

när butikerna frossar i knalliga

färger. Men det viktiga är att veta

vad man vill och hålla fast vid det.

Den egna tanken och stilen vinner

i längden. Gabriella och Robert

har valt beige, svart och vitt som

sina basfärger.

• Välj gärna ett och samma träslag i

hela lägenheten. I Gabriellas och

Roberts fall har de valt tidlös ek.

Det återkommer på golv, lister,

dörrfoder, möbler och i köksluckor.

• Skapa en öppenhet som passar

livsstilen. I den här lägenheten

valde man att ta ner en vägg och

istället bygga ett barkök. Paret

har också tagit bort alla dörrar i

hela lägenheten, förutom den

till badrummet.

47


48

Håkan o

Två av HSB Östergötla

n a m n : Håkan Gillberg

å l d e r: 46 år

f a m i l j: Sambo Karin

b o r : I HSB bostadsrätt, Linköping

s ys s e ls ätt n i n g: Bitr. platschef på Medley sportoch

simhall i Linköping. Är dessutom ansvarig för

energifrågor inom hela Medley.

t e x t b a r b ro e d m a r k w i l é n f o t o o s k a r l ü r é n

h å k a n, h u r k o m d e t s i g a t t d u b l e v a k t i v i n o m

hsbs s t y r e ls e?

För nästan exakt två år sedan blev jag kontaktad av HSBs valberedning,

som hade fått mitt namn någonstans ifrån. Jag är ju aktiv inom min

egen bostadsrättsförening, så det kanske finns en koppling där. Det var

överraskande och kändes väldigt utmanande på ett positivt sätt.

v a d ä r viktigt a t t tä n k a på , f ö r a t t få i h o p

e n b r a s t y r e ls e?

Min uppfattning är att det alltid ska finnas bred kompetens i den här

sortens styrelser. Vårt ansvar är att se de stora riktlinjerna och då

behövs både specialister och generalister, för att få olika perspektiv.

Så det skulle inte vara särskilt lyckat om HSBs styrelse bara bestod av

tekniker och ekonomer. Idag har vi en bra blandning och ett himla bra

klimat i styrelsen.

h u r s k u l l e d u b e s k r i va s t y r e ls e a r b e t e t?

Inför ett möte får vi alltid material ungefär en vecka i förväg, som vi

ska läsa in oss på. Det går inte att komma oförberedd om man vill ha

effektiva sammankomster. Varje möte handlar om något speciellt, t.ex.

mål, bokslut eller VD-instruktion.Vi reviderar och tar nya beslut. Och

det är faktiskt hur intressant som helst!

v a d ö n s k a r d u d i g i n f ö r f r a m t i d e n?

Det finns en sak som jag verkligen önskar mig just nu - att alla

människor runt omkring oss försöker tro lite mer på framtiden.

Vi vet ju av erfarenhet att allt går i cykler. Och det finns alltid en

ljusning, kanske snabbare än vi tror.


ch Sofia

nds styrelseledamöter

n a m n : Sofia Svensson

å l d e r: 28 år

f a m i l j: Sambon Kristofer och dottern

Clara snart 2 år

b o r : I HSB bostadsrätt Motala

s ys s e ls ätt n i n g: Har nyligen tagit examen på programmet

för Personal- och arbetsvetenskap, Linköpings universitet.

Har tillfälligt gått tillbaka till sitt gamla arbete på

Electrolux, men söker jobb som matchar utbildningen.

s o f i a , d u t i l l h ö r d e y n g s ta i hsbs s t y r e ls e o c h

d e s s u to m ä r d u t j e j. h u r h a r d e t v a r i t?

Att vara tjej är inte alls något konstigt. När jag började i styrelsen för

tre år sedan var vi hälften män och hälften kvinnor. Men däremot är

jag, som du säger, klart yngst. Och det har egentligen inte spelat någon

roll för styrelsearbetet tycker jag, eftersom det är bra med olika bakgrund,

erfarenheter och perspektiv. Jag har till och med haft med Clara

på konferens, vilket alla de andra enbart har uppmuntrat. Men att vara

ung och tjej gör att jag tillhör en minoritet och det tycker jag är lite

tråkigt, man jag kan förstå varför. Det är så mycket som ska hända på

en gång när man är under 30 – utbildning, familj och karriär och dessutom

ha tid att uppskatta att man är i just den positionen.

v a r f ö r g i c k d u m e d i s t y r e ls e n?

Jag blev tillfrågad och nominerad och därefter intervjuad. Jag kan ärligt

säga att jag verkligen blev hedrad, eftersom det här är ett spännande

uppdrag. Men nu kommer jag att sluta efter min 3-årsperiod, eftersom

jobb och småbarn tar för mycket tid.

o m d u s k u l l e n ä m n a e n f r å g a s o m h a r b e t y t t

m y c k e t f ö r d i g, v a d v ä l j e r d u d å ?

Det måste nog i så fall bli nyproduktion. Det är otroligt intressant att

följa sådana här framtidsprojekt från analyser, igångsättande och tills det

är klart. Jag har lärt mig massor!

v a d h a r d u f ö r f r a m t i d s p l a n e r?

Just nu har ett nytt boende högsta prioritet. Vi bor i en tvåa och det är

trångt!! Dessutom vill jag förstås gå vidare med min karriär, så jag ser

fram emot ett nytt jobb!

49


9

1

HSB Östergötlands styrelse, valberedning och revisorer

1 Leif Gustavsson, 61 år

2 Paul Håkansson, 50 år

3 Maud Warnecke

4

Bor i HSB bostadsrätt i Motala. Ingår Bor i villa i Linköping. Ingår i styrelsen Wetterlöf, 44 år

i styrelsen som suppleant sedan 2006. som suppleant sedan 2008. Represen- Bor i bostadsrätt i Linköping. Ordfö-

Mandatperiod går ut 2010. Ambulansterar bospargruppen. Mandatperiod går rande i brf Lambohov 2. Har flera andra

sjukvårdare. Arbetar nu som projekt- ut 2009. Utbildad officer. Har arbetat förtroendeuppdrag, bland annat som

ledare på Katastrofmedicinskt centrum som regementsofficer och haft uppdrag god man och övervakare. Arbetar som

på US. Deltagit i 7 styrelsemöten under som landstingsråd. Infrastrukturansvarig elevassistent i gymnasiet. Haft uppdrag i

2008.

på Östgötatrafiken. Deltagit i 3 styrelsemöten

under 2008.

valberedningen sedan 2008.

5 Björn Pettersson, 65 år

6 Torleif Johansson, 61 år

7 Marianne Persson, 63 år

8

Bor i bostadsrätt i Linköping. Ordförande Bor i HSB bostadsrätt i Mantorp

Bor i bostadsrätt i Linköping. Ingår i

i brf Brittenborg. Har omfattande Har ingått i styrelsen som suppleant styrelsen som ledamot sedan 2007.

chefserfarenhet från detaljhandeln, KF/ sedan 2004. Ingår i styrelsen som Mandatperiod går ut 2009. Byggnads-

ICA och som VD för Boxholm Ost. ledamot sedan 2007. Mandatperiod går ingenjör, civilekonom. Har varit ledamot

Sammankallande i valberedningen. Haft ut 2009. Teknisk fackskola. Byggnadsin- i Hyresnämnden och suppleant i

uppdrag i valberedningen sedan 2006. genjör. Arbetar som administratör på Bostadsdomstolen. Deltagit i 7 styrelse-

skolförvaltningen i Mjölby. Deltagit i 6

styrelsemöten under 2008.

möten under 2008.

50

Conny Bruhn, 45 år

Bor i bostadsrätt i Mjölby. Anställd

sedan 24 år i Swedbank. Haft uppdrag

som revisorssuppleant sedan 2007.

2

3

Arne Gunnarsson, 58 år, revisor

Används som konsult i redovisningsfrågor,

särskilt gällande koncernredovisning samt

skattefrågor. Auktoriserad revisor sedan

1988. Partner KPMG sedan 1992. Haft uppdrag

som revisor sedan 2000.

4

5

6

7

Börje Söderqvist, 63 år

Bor i HSB bostadsrätt i Skäggetorp,

Linköping. Ingår i styrelsen som

ledamot sedan 1998. Mandatperiod går

ut 2009. Har folkhögskoleexamen och

arbetar som högstadielärare. Deltagit i

6 styrelsemöten under 2008.

Marita Svensson, 66 år

Bor i villa utanför Linköping. Ingår i

styrelsen som ledamot sedan 1991.

Mandatperiod går ut 2010.

Representerar bospargruppen.

Socionom. Har ledarerfarenhet från

flera stora organisationer. Bland annat

som kriminalvårdsdirektör och

kommunchef, Växjö kommun. Deltagit i

8 styrelsemöten under 2008.

Erik Davidsson, 46 år, revisor

BoRevision i Sverige AB. Bor i villa i Sollentuna.

Civilekonom. Revisor i flera HSB-föreningar samt ett

stort antal bostadsrättsföreningar. Styrelseledamot

i Creandum Advisor AB, riskkapitalbolag, sedan

2005. Har tidigare arbetat som revisor och konsult

hos Deloitte och med riskkapitalinvesteringar hos

Investor Growth Capital. Utsedd till revisor av HSB

Riksförbund 2008.

8

9


11

10

12

10 Lars Fornlund, 49 år

11 Håkan Jutterdal, 66 år

12 Håkan Gillberg, 46 år

13

Bor i HSB bostadsrätt i Linköping Bor i bostadsrätt i Linköping. Har lång Bor i HSB bostadsrätt i Linköping

Ingår i styrelsen som Fastighets

erfarenhet av arbete i ledande ställning Ingår i styrelsen som suppleant sedan

personalrepresentant sedan 2007. Har inom Skatteverket, inom området 2007. Mandatperiod går ut 2009.

verkstadsutbildning och arbetar som person- och företagsbeskattning.

Driftansvarig för Linköpings sim- och

fastighetsskötare i HSB Boservice AB. Revisorssuppleant sedan 2003. Haft sporthall. Deltagit i 7 styrelsemöten

Deltagit i 8 styrelsemöten under 2008. uppdrag som revisor sedan 2007. under 2008.

14 Sofia Svensson, 27 år

15 Inga-Britt Gustavsson, 70 år 16 Sven Lundström, 77 år

17

Bor i HSB bostadsrätt i Motala

Bor i bostadsrätt i Linköping. Ordföran- Bor i bostadsrätt i Mjölby. Ordförande

Ingår i styrelsen som ledamot sedan de i brf Giraffen. Har lång arbetslivser- i brf Oljekrukan. Har arbetslivserfar-

2006. Mandatperiod går ut 2008.

farenhet från sjukvården, US i Linköping. enhet från flera olika branscher, bland

Avslutar magisterexamen, Personal- Haft uppdrag i valberedningen sedan annat som fastighetsmäklare och som

och arbetsvetenskapliga programmet, 2000.

säljledare på Correns annonsavdelning.

vid Linköpings universitet. Deltagit i 7

Haft uppdrag i valberedningen sedan

styrelsemöten under 2008.

2006.

18 Timo Matalalampi, 45 år

Bor i bostadsrätt i Tallboda, Linköping.

Ingår i styrelsen som Unionens personalrepresentant

sedan 2008. Arbetar

som IT-ansvarig på HSB Östergötland.

Deltagit i 7 styrelsemöten under 2008.

HSB Östergötlands styrelse består

av tre kvinnor och nio män.

I ledningen för HSB Östergötland

finns fyra män och tre kvinnor.

19

13

14

Sten-Åke Petersson, 62 år

Bor i bostadsrätt på T1 i Linköping

Ingår i styrelsen som ledamot sedan

2002. Mandatperiod går ut 2010.

Representerar bospargruppen.

Är civilingenjör inom stadsbyggande

och fastighetsekonomi. Arbetar idag

som oberoende konsult och egen

företagare inom samhällsbyggande och

stadsplanering. Deltagit i 8 styrelsemöten

under 2008.

15

16

17

18

Peter Lindgren, 50 år, VD

Bor i HSB bostadsrätt i Norrköping. VD sedan

oktober 2002. Styrelseledamot i Swedbank,

Linköping. Ingår sedan 2005 i styrelsen för

HSB Riksförbund och HSB ProjektPartner AB.

Deltagit i 8 styrelsemöten under 2008.

19

Bengt Närkander, 71 år

Bor i bostadsrätt i Linköping sedan

2007. Representerar bospargruppen.

Företagsekonom. Haft uppdrag i

valberedningen sedan 2005.

Lars Bengtsson, 56 år

Bor i HSB bostadsrätt i Mjölby

Ingår i styrelsen som suppleant sedan

2007. Mandatperiod går ut 2010. Egenföretagare

i fastighetsbranschen som

säljare av finska fritidshus/villor. Deltagit

i 7 styrelsemöten under 2008.

I HSB Östergötlands styrelse ingår ytterligare två suppleanter. Roger Ekström

för Fastighets och Keijo Soikkeli för Unionen. Arbetstagarorganisationernas

suppleanter ersätter endast vid frånvaro.

51


52

HSB Kod –

din insyn i vårt daglig


a arbete Oanständiga

Engagemang Trygghet Hållbarhet Omtanke Samverkan

E T H O S

t e x t barbro e d m a r k w i l é n

bonusar, hisnande fallskärmar och löner utan rim och reson.

Under årens lopp har vi om och om igen sett braskande rubriker

som får oss alla att haja till. Men det är bara en av anledningarna till att

svenska börsbolag, efter påtryckningar, infört en kod som innebär en

öppenhet mot omvärlden. Inom HSB tog vi steget i och med att förbundsstämman

2007 antog förslaget. Därmed genomfördes HSB Kod

i början av 2008. Syftet är glasklart – vi ska tydliggöra vår verksamhet

gentemot dig och alla andra medlemmar. Och vi ska bli ännu bättre

under 2009.

e t t v e r k t y g f ö r a l l a

– Den öppenhet som har efterfrågats inom svenska storbolag, har

egentligen alltid funnits mer eller mindre inom HSB Östergötland,

menar VD Peter Lindgren. Men för att styra upp det hela, valde vi att

införa HSB Kod som ett konkret verktyg för hela verksamheten. Koden

har ett tydligt budskap – följa eller förklara. Med andra ord finns

det tydliga riktlinjer som vi har att gå efter. Och väljer vi att avvika från

dessa, måste vi förklara varför. Det här ställer krav på oss alla. Vi måste

tänka igenom vad vi gör, varför och hur vi gör det.

HSBs Kod för föreningsstyrning utgår från Svensk Kod för bolagsstyrning,

de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Syftet är

helt enkelt att säkra en öppen demokratisk medlemskontroll av hur

besluten fattas inom HSB. Koden omfattar alla delar av HSB på central

och regional nivå, men än så länge omfattas inte enskilda bostadsrättsföreningar.

– Koden innebär att våra förtroendevalda och medlemmar får

en ocensurerad insyn i vad som händer inom HSB Östergötland,

konstaterar styrelseordförande Marita Svensson. Här är bland annat

hemsidan ett viktigt verktyg när det gäller att visa hur beslutsfattandet

sker. Koden innebär också att kraven på ekonomisk redovisning har

ökat. En del i det hela är uppgifterna som gäller löner och eventuella

bonusar, något som vi alltid har varit öppna med.

e t h o s u t g ö r g r u n d e n

Koden ställer också krav på vår valberedning, som tydligt ska redovisa

alla nomineringar och också motivera varför var och en är utvald.

Under 2009 ska vi fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten

till koden. Det går alltid att förbättra inom alla områden, eftersom

det alltid finns saker att förbättra genom vårt ständigt pågående

kvalitetsarbete. Och i grund och botten handlar allt om våra värderingar

– ETHOS - engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och

samverkan. Utan värderingarna blir koden ganska uddlös. De ska

genomsyra allt och vi ska också kunna påvisa hur de används i vårt

dagliga arbete. En garanti för att vi står för det vi säger. Och visar det

i handling.

53


54

Engagemang och

för våra medlemmars skull

Utfall förvaltade bostadsrättsföreningar

2004* 2005* 2006* 2007* 2008 varav Mjölby/Motala varav Linköping

Totala intäkter Mkr 354 358,7 366,2 375,6 380,4 83,1 297,3

Räntekostnader Mkr 99 92,2 89,0 101,8 116,6 22,4 94,2

Medelräntekostnad % 4,3 3,8 3,6 3,9 4,8 4,8 4,8

Avskrivningar Mkr 33,3 40,9 35,9 37,3 35 8 27

Balansomslutning Mkr 2 950,6 3 072,4 3 258,4 3 296,9 3 369 610 2 759

* Beroende på olika bokslutsdatum ska siffrorna ses som indikation på volymen.


idéer

Daniel Karlsson ger intrycket av att vara en diplomatisk

och ödmjuk kille, som håller låg profil. Men

samtidigt har han redan under sina första månader

som anställd på HSB Östergötland varit med och

påverkat nya, intressanta beslut. Precis som det ska

vara i en öppen och progressiv organisation.

t e x t b a r b ro e d m a r k w i l é n f o t o o s k a r l ü r é n

Nytt jobb är väl oftast detsamma som nya förväntningar och nya

ambitioner. Det är en av de stora vinsterna med att nyanställa –

att få in friskt blod i organisationen. När Daniel Karlsson började

inom Administrativ service på HSB Östergötland i maj 2008, så såg

han det som ett nytt och utvecklande steg. Daniel har pluggat i ett

par olika etapper – först en fil kand i Statsvetenskap på Halmstad

högskola och därefter en civilekonomexamen vid Linköpings

universitet. Vägen till HSB gick sedan via Linköpings kommun och

Botrygg. Idag är han kundansvarig ekonom, med ansvar för 20

bostadsrättsföreningar och två samfälligheter.

– En av de stora fördelarna med mitt jobb är kundkontakten,

förklarar Daniel, när vi träffas för att diskutera hans nya arbete.

Och att det är så omväxlande. Jag kan göra allt från budgetar,

bokslut och deklarationer till det dagliga som hör till administrationen.

Vi som är kundansvariga möter ju oftast de förtroendevalda

i föreningen, men även enskilda medlemmar. De uppskattar

det vi gör, eftersom de äger sitt eget boende med allt ansvar som

det medför.

”d u b b e l minoritet”

Administrativ service har under 2008 varit sju personer, med

Yvonne Hahn som ansvarig för gruppen. I Linköping är de fyra kundansvariga,

och en vardera i Mjölby och Motala. Daniel säger lite

skämtsamt att han känner sig som en dubbel minoritet – han är

ung och han är kille. Och det ser han bara som en fördel. För han

trivs verkligen på sin avdelning och med den trevliga atmosfär som

råder där. Dessutom har han upplevt att nya idéer och tankar blir

väl mottagna.

– Hittills har jag inte åstadkommit några dramatiska förändringar,

och det är jag heller inte ute efter. Men det roliga är att om man

har en idé på det här företaget, så finns det ofta ett stort intresse

och en lyhördhet. Det gör det extra kul att föreslå något nytt och

man vågar mer, konstaterar Daniel.

55


56

f ö r s l a g på vä d e r p r o g n o s s t y r n i n g

Ett exempel är när Daniel började fundera på varför inte HSB

Östergötland arbetade med väderprognosstyrning, speciellt med

tanke på att det är ett så miljömedvetet företag. Han bollade upp

idéen, som mottogs med öppna armar.

– Och det som var extra kul är att jag fick ingå i den arbetsgrupp,

som tog det här ett steg vidare med leverantörer, kunder och

liknande, även om det egentligen inte tillhör mina vanliga arbetsuppgifter.

Just det är väldigt inspirerande, speciellt i det här fallet

eftersom jag brinner för miljö och klimatfrågor. Nästa steg är att

få ekonomi i de beslut man tar, vilket är nödvändigt för att det ska

finnas intresse från kunderna. Och just när det gäller klimatstyrning,

som bygger på kommande väderprognoser för att hålla rätt

temperatur, så ser de flesta att det finns pengar att tjäna.

Faktum är att just miljö- och klimatfrågorna var en av de avgörande

faktorerna, när Daniel vid andra intervjutillfället starkt kände att

”här vill jag jobba”. En annan faktor var när VD Peter Lindgren beskrev

det strukturerade arbetssätt som råder inom organisationen

med ”Huset” som bas. Daniel gillar att här finns riktlinjer och rutiner,

som ger en långsiktighet och beredskap inför olika situationer.

ö k a d e f f e k t i v i s e r i n g

Administrativ service har under året fortsatt effektivisera arbetet,

internt men också ut mot kunderna.

– ”Brf på Internet” är ett jättebra exempel på hur smidigt det kan

bli, menar Daniel. Här kan de förtroendevalda inom den egna bostadsrättsföreningen

hämta all tänkbar information som rör deras

verksamhet. Nästa steg är att få igenom digitala attester av fakturor,

vilket jag är med och arbetar för i en av våra förbättringsgrupper.

Det bygger på att våra leverantörer skickar digitala fakturor, något

som många, bland annat Tekniska Verken, redan gör idag. Men när

det gäller mindre leverantörer, så är det lite svårare. Men det kommer

säkert allt mer.

Daniel gillar också öppenheten inom HSB Östergötland. Att som

anställd känna att man är en del av helheten och att man är delaktig,

med det ansvar som det innebär.

– Vi har till exempel ”Hänt/händer-möten” varannan vecka, då en

representant från varje avdelning deltar. Sedan är det upp till den

personen att förmedla vad som har hänt till sina närmaste arbetskamrater.

På Administrativ service så brukar vi turas om att gå

på mötena. Det känns värdefullt på flera sätt att veta vad som är

på gång inom företaget. Och personligen tycker jag att det känns

självklart att kunna svara på frågor som kompisar och andra kan

ställa om oss. Någon undrade nyligen hur det går med brf Banken

och då berättade jag om de sålda lägenheterna och att det är

beräknad inflyttning under 2009. Sånt känns bra!

a n n i k a u l m s t e d t , k u n d t j ä n s t :

v a d t y c k e r d u ä r r o l i g a s t

m e d j o b b e t?

– Att ingen dag är den andra lik! Sedan trivs

jag med att träffa kunder – nya som gamla. Hit

till HSB-kontoret kommer ju både boende, vicevärdar,

lägenhetssökande och blivande medlemmar.

h u r m å n g a s a m ta l få r d u t i l l

k u n d t j ä n s t u n d e r e n h e lt v a n l i g v e c k a?

– Telefonen ringer ungefär 700 gånger. Många av de samtalen

kommer från personer som söker en hyreslägenhet

eller vill veta mer om de bostadsrätter som vi bygger.

f r e d r i k g ä l l e r d a l, r e pa r at ö r :

v a d t y c k e r d u ä r r o l i g a s t

m e d j o b b e t?

– Jag trivs väldigt bra med att det är ett så

omväxlande jobb. Ena dagen lagar jag en bostadsrättsförenings

tvättstuga och andra dagen åker

jag runt till tolv olika mindre reparationsjobb hos våra

medlemmar.

v a d ä r d e t k o n s t i g a s t e s o m h a r h ä n t ?

– Det var nog den gången vi fixade tvättstugan ute i en

Lambohovsförening och hittade 180 kronor när vi rensade

golvbrunnen. Det var mycket enkronor i den tvätten!

r o l a n d t h u r e s s o n ,

o m r å d e s f ö r va lta r e:

v a d t y c k e r d u ä r r o l i g a s t

m e d j o b b e t?

– Att det är ett aktivt arbete med mycket kundkontakt.

Som områdesförvaltare har man dessutom

mycket eget ansvar och befogenheter men samtidigt stöd

av andra medarbetare, det gillar jag.

v e m ä r d i n k u n d o c h v i l k e t j o b b u t f ö r d u?

– Allt från bostadsrättsföreningens styrelse där jag till exempel

gör en kvalitetskontroll, till enskilda beställare och

bolag där vi sköter fastighetsskötseln, som vi bland annat

gör åt Stångåstaden.


HSB-golfen

avgjordeS på BråvikenS gk

HSB-golfen är en av våra uppskattade medlemsaktiviteter.

I april avgjordes tävlingen för fjärde året i rad och totalt

deltog 31 medlemmar. Det var både en lag- och en individuell

tävling, vilket gjorde att spelarna inte bara tävlade mot

de andra lagen, utan faktiskt också medspelarna i den egna

bollen. Det var ett sammansvetsat gäng som gav sig ut på

Bråvikens bana. Snabbt visade det sig att det var lagtävlingen

som blev det viktigaste och man peppade varandra hela tiden.

Stämningen var på topp!

Årets singelvinnare var Peter Gunbring. Lagtävlingen vanns i

sin tur av Peter Gunbring, Lars Bergman och Erik Sjögren.

I år fick de skickliga spelarna även sällskap av ett riktigt proffs,

Fredrik Orest, HSB-medlem och boende i brf Brandmannen i

Motala. Den lyckade dagen avslutades med prisutdelning och

en trevlig samvaro. Nu ser vi fram emot 2009 års HSB-golf

där alla golfande medlemmar, oavsett handicap, självklart är

varmt välkomna, då till Linköpings GK.

33 lag gjorde upp om

Bouletiteln

Boule är ett anrikt spel, som kräver stor skicklighet och koncentration.

Men duktiga spelare kan också möta mindre vana boulespelare,

vilket gör spelet så omväxlande och roligt. I augusti genomfördes,

för sjätte året i rad, traditionsenligt HSB Cup i Boule, denna gång på

Himmelstalund Norra i Norrköping. 33 lag kom till start i det fina

sensommarvädret och efter imponerande spel gick segern, och därmed

vandringspokalen, till Tommy Karlsson och Gunnel Liljekvist i brf

Vidingsjö 1. Andra platsen togs hem av Norrköpingslaget Joakim och

Jimmy Hultkrantz från brf Vilbergen. På delad tredje plats kom Ulla-

Britt och KG Rubertsson från brf Fölet i Motala och Arne Johansson

och Lennart Petersson från brf Ektorp i Norrköping. Vi gratulerar alla

vinnare och hälsar alla medlemmar välkomna hösten 2009 igen, då

tävlingen avgörs i Linköping.

57


58

HSB Östergötland – fakta och siffror 2008

Mkr

150

120

90

60

30

0

• Vi följer de HSB gemensamma

styrdokumenten HSB Ansvar, HSB

Kompassen och HSB Kod

• Vår hållbarhetsredovisning finns

i den HSB gemensamma redovisningen

• Vårt verksamhetsområde är västra

delen av Östergötland

• Vi har 12 822 enskilda personer

som är medlemmar och 119

bostadsrättsföreningar

• Vi har 851 hyresrätter och 88 lokaler.

Av våra hyresboende är 75 procent

medlemmar i HSB

• Av våra 12 822 medlemmar är

1 062 bosparare

• Vi förvaltar sammanlagt 8 243

bostadsrätter i 123 bostadsrättsföreningar,

en marknadsandel på cirka

8 procent

• 22 brf är HSB Certifierade

• 102 brf har tillgång till ”Brf på

Internet”

HSB Boservice AB har 200 kunder

Intäkter

84,1

91,2

107,9

113,2

2004 2005 2006 2007

119,2

2008

Koncernens samlade intäkter, exklusive nyproduktion.

Tkr

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Tkr

65.000

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Mkr

20

15

10

5

0

HSB Boservice AB

31.660

1.807 1.865

2004 2005 2006 2007

42.860

17.758

10,4% 12,3%

9,0

32.626

Omsättning Tkr

47.950

18.465

11,2

37.366

2.599

59.404

22.592

14,3% 14,0%

15,4

40.532

523

Resultat Tkr

HSB Grannskapsgårdar AB

62.667

Rörelseresultat & Rörelsemarginal

15,8

43.279

952

2008

63.671

23.668 23.442

2004 2005 2006 2007 2008

Omsättning Tkr

Rörelseresultat Tkr

12,3%

14,7

2004 2005 2006 2007 2008

Måttet visar hur stor del av faktureringen exklusive

nyproduktion som blivit över för att täcka räntor,

skatt och resultat i kronor och i procent.

16%

12%

8%

4%

0%

Mkr

200

150

100

50

0

Eget kapital & Avkastning eget kapital

7,7% 7,5%

156,4

170,2

7,6%

183,6

193,1

4,9%

200,3

4,1%

2004 2005 2006 2007 2008

Eget kapital är medlemmarnas insatta kapital och

koncernens vinster.Måttet visar hur företaget förräntat

medlemmarnas kapital. Procentsatsen visar

den avkastning som ges på det egna kapitalet.

Procent

35

30

25

20

15

10

5

0

Mkr

1,8

1,6

1,2

0,8

0,4

0,0

Soliditet

19,1

28,5

18,5

26,6

19,0

27,5

21,1

2004 2005 2006 2007

synlig soliditet

soliditet exkl. brf medel

30,5

18,8

25,7

2008

Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Synligt eget kapital är eget kapital plus obeskattade reserver

minus uppskjuten skatt 28%. Måttet visar hur

stor del av tillgångarna som finanserats med egna medel.

Det visar företagets finansella styrka på lång sikt.

Utbetald kundbonus

1,2

1,7

2,0

1,5

2004 2005 2006 2007

1,5

2008

Återbetalning av resultatet till våra bostadsrättsföreningar.

Återbetalas i relation till gjorda köp av tjänster.

Kundbonus för 2008 betalas ut efter fullmäktigebeslut.

8%

6%

4%

2%

0%


HSB Östergötland – fakta och siffror 2008

• Administrativ service har 126 kunder

• 97 brf får sin underhållsplan från

HSB Teknikkonsult

• Vår andel av nyproduktion är drygt

12 procent

• Cirka 80 beställningar på energideklarationer

har kommit in till HSB Teknikkonsult

• Vi har 99 medarbetare varav 33 är kvinnor

• Uthyrningsgraden av våra hyresrätter är

99,3 procent

• Vi har undertecknat HSB Klimatavtal med

krav på 50 procent minskning av koldioxidutsläppen

till år 2023

• Vi är ett hälsodiplomerat företag

• Vi är ISO-certifierade inom kvalitet

och miljö

• Vi har ansökt om Utmärkelsen

Svensk Kvalitet

• Alla förtroendevalda kan lämna synpunkter

på vårt sätt att arbeta via ”Åsikten” som

finns i ”Brf på Internet”

• Vi mäter NKI (nöjd-kund-index) och NMI

(nöjd-medarbetar-index) varje år och utfallet

är mycket positivt

• Vi genomför en marknadsundersökning

vartannat år, vilket ger oss en bild av

allmänhetens uppfattning om oss

Kundundersökningsresultat 2004–2008

År/Index 2004 2005 2006 2007 2008 Mål

Boservice SI bostadsrätt 1), 3) 4,1 4,1 4,1 4,1 - 4,5

Boservice SI hyresrätt 1), 3) 3,9 4,0 4,0 4,0 - 4,0

Administration 2) 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5

Boservice 2) 4,1 4,0 4,0 3,7 4,2 4,0

Teknikkonsult 2) 3,9 4,0 3,8 3,8 4,2 4,0

Information och Kommunikation 2) 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0

Service och kompetens 2) - - - 3,9 4,3 4,0

Medelvärde 4,1 4,1 4,0 4,0 4,2 4,0

NKI alla 1), 3) 4,3 4,3 4,3 4,3 - 4,0

NKI bostadsrätt 1), 3) 4,3 4,3 4,3 4,3 - 4,0

NKI hyresrätt 1), 3) 4,1 4,0 4,0 4,0 - 4,0

Medelvärde 4,2 4,2 4,2 4,2 - 4,0

1) = Avser undersökningar med boende. Undersökningen har genomförs av AktivBo.

2) = Avser undersökningar med förtroendevalda. 2004–2006 genomfördes undersökningarna

av AktivBo. För 2007 har undersökningen genomförts av IC-Potential.

3) = Undersökningen AktivBo genomförs 2009.

• Vi har en sjukfrånvaro på 1 procent

• Vi har haft 605 deltagare på våra

utbildningar och konferenser

• Våra medlemssatsningar har nått

1 323 personer

• Vårt totala utbildningsindex är

5,3 (av 6,0 möjliga)

• 82 bostadsrättsföreningar har deltagit i

våra aktiviteter under året

• Övervärdet på våra egna fastigheter är

cirka 214 Mkr

Jourärenden – HSBs felanmälan

År 2004 2005 2006 2007 2008

Antal samtal 920 891 1 469 1 521 996

Antal ärenden 509 479 728 490 547

Marknadsundersökning

År 2003 2005 2007

Kännedom 83% 90% 91%

Positiv uppfattning 91% 95% 97%

Totalt 87% 93% 94%

Undersökningen genomförs vartannat år. Slumpmässigt urval personer

som svarar. Genomförs av CMA. Resultatet visar att vi är ett känt företag.

59


Föreningsstyrningsrapport

HsB östergötland har tillämpat HsB Kod under 2008. Begreppet HsB östergötland

omfattar moderföreningen och samtliga helägda dotterbolag.

Föreningsstyrningsrapporten är inte granskad av revisorerna.

Bakgrund

HsB Kod är utformad särskilt för HsB och utgår från svensk kod för bolagsstyrning,

de kooperativa principerna och HsBs grundläggande värderingar.

HsB Kod började gälla 2008 och gäller för HsB-föreningar, HsB nationella

och regionala bolag samt HsB riksförbund. syftet är att ha ett verktyg som i

praktiken kan verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut

fattas inom HsB. Koden innebär att årsredovisningen kompletteras med

denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt beskriver hur HsB östergötland

tillämpat HsB Kod under räkenskapsåret 2008. HsB Kod tillämpas enligt

principen ”följ eller förklara” och det innebär att avvikelser från koden ska

redovisas och orsaken till avvikelsen förklaras i föreningsstyrningsrapporten.

HsB Kod ska bidra till en ökad öppenhet och transparens, utvärdera styrelsens

arbete och lägga grunden för ett systematiskt styrelsearbete. en effektiv

styrning av verksamheten utgör grunden för att skapa förtroende. HsB östergötland

tillämpar effektiva ledningsprocesser och rutiner med regelbunden

uppföljning varje månad. Verksamhetens resultat motsvarar de beslut som

fattas. HsB östergötlands medarbetare uppmuntras att sträva mot samma

mål med en gemensam tydlig förståelse av inriktning, roller, gemensamma

värderingar, ansvarsområden och befogenhet att agera.

Tillämpning av HSB Kod

HsB östergötland beslutade att anta HsB Kod vid föreningsstämman 2008

och ändrade till följd av detta också stadgarna. HsB Kod gäller för verksamheten

2008, men konsekvenserna av beslutet avseende val av förtroende-

valda slår igenom från och med föreningsstämman 2009. Därför har HsB

östergötlands styrelse haft suppleanter även under 2008.

Under 2008 har styrelsen i HsB östergötland uppdaterat ”instruktion för

valberedning” för att möta kraven i koden. Beslut om den uppdaterade instruktionen

för valberedning fattas av fullmäktige på föreningsstämman 2009.

HsB östergötland uppfyller inte kraven i HsB Kod vad gäller dokumenterade

etiska riktlinjer. arbetet med att ta fram etiska riktlinjer pågår.

på föreningens hemsida finns en särskild avdelning för HsB Kod där information

som rör koden publiceras.

Nomineringsprocess

HsB östergötlands valberedning representerar föreningens medlemmar och

består av representanter från bospargruppen och från bostadsrättsföreningar

i Linköping, Motala och Mjölby. Valberedningen följer styrelsens arbete

under året och inbjuds till två styrelsemöten. Valberedningens ordförande har

deltagit i ett styrelsemöte under 2008. Valberedningen följer också styrelsens

arbete genom att ta direkt kontakt med enskilda ledamöter. Därefter bedöms

i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att

ställas på styrelsen till följd av verksamhet, ekonomi och framtida inriktning.

Valberedningen fastställer kravprofiler för nya ledamöter som eventuellt

behöver rekryteras. Den genomför en systematisk procedur för att söka rätt

kandidater. Här beaktas bland annat förslag som kommit från medlemmar och

det sker en dialog med bostadsrättsföreningarna.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till föreningsstämman.

Valberedningen presenteras på hemsidan, i nyhetsbrev till förtroendevalda

och via direktutskick till samtliga bostadsrättsföreningar. Här informeras

också om hur nomineringar går till och tidpunkt för inlämnande av förslag till

kandidater.

01

på stämman presenterar valberedningen sitt förslag och lämnar en redogörelse

för hur arbetet gått till. ersättningen till valberedningens ledamöter är

1 119 kronor per sammanträde man deltagit i och sammankallande har

1 322 kronor per sammanträde.

Fullmäktige

grundtalet för antal ombud per förening är 200 vilket innebär att föreningar

i storleksordningen 1- 200 bostadsrätter har rätt till ett ombud. HsB östergötlands

fullmäktige består därför av ett ombud per bostadsrättsförening.

Undantaget är tre stora bostadsrättsföreningar med över 200 bostadsrätter

som har två ombud. Bospargruppen utses på samma grundtal i relation till

sitt totala medlemsantal. Föreningsstämma hölls den 8 maj 2008. totalt antal

ombud 2008 är 123. på stämman deltog 52 (60) röstberättigade ombud.

Vid föreningsstämman deltog hela styrelsen och föreningens revisorer

var närvarande. efter förslag från valberedningen valdes Lars-erik Johnsson

till stämmoordförande. till justeringsmän utsågs Bo gustavsson och ove

Dyrhed, ingen är styrelseledamot eller anställd i föreningen. Under mötet

gavs fullmäktige möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna förslag till

beslut. protokollet från föreningsstämman finns tillgängligt på hemsidan.

Styrelsen och dess arbetsformer

styrelsen består av sju ledamöter och fem suppleanter. VD ingår inte i styrelsen.

samtliga ledamöter i styrelsen är oberoende i förhållande till föreningen

och ledningen. en styrelseledamot, ordförande Marita svensson, har varit

styrelseledamot i föreningen i mer än tolv år.

styrelsens storlek och sammansättning ger utrymme för olika kompetenser,

erfarenheter, bakgrund och kön. styrelsen förnyas med hänsyn till utvecklingen

av föreningens verksamhet och behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

ingen anställd får vara ledamot av styrelsen, utöver det som gäller enligt lag

för arbetstagarrepresentanter.

syrelsen skall hålla minst fem sammanträden per år varav ett skall ägnas åt

mer långsiktiga planeringsfrågor. Vid behov skall extra sammanträden hållas

för särskilda frågor.

styrelsen arbetar efter ett fastlagt årsprogram och har under 2008 haft

åtta sammanträden. Varje mötestillfälle har sina, för årscykeln, fastställda

ärenden.

styrelsens instruktioner i form av arbetsordning samt rapporteringsinstruktion

är anpassade till föreningens förhållanden och utgör styrdokument för

deras arbete. styrelsens arbetsordning ses över en gång per år och beslutas

i styrelsen. etiska riktlinjer finns ej fastställda men arbetet med att ta fram

dessa pågår.

Styrelsens utbildning

Hela styrelsen samlas för ett sammanträde över två dagar snarast efter

föreningsstämman. Här ges en introduktion till HsB, styrelsens arbete,

arbetsformer, arbetsordning och information om aktuella frågor. Varje ny

styrelseledamot får en pärm som innehåller viktig basinformation inför

styrelseuppdraget. VD träffar nya styrelseledamöter under en halv dag för

genomgång av HsB östergötlands verksamhet. nya ledamöter går också alltid

HsB riksförbunds utbildning för nya ledamöter.

Revisorer

samtliga revisorer utses av fullmäktige efter förslag från föreningens valberedning.

Valberedningen lämnar också förslag till arvoden. i arbetet med revisioner

kallas även revisorssuppleanten till möten och både ordinarie revisor och

föreningsstyrningsrapport


föreningsstyrningsrapport

revisorssuppleant deltar aktivt i revisionerna.

extern revisor upphandlas av HsB östergötland och nuvarande revisor

kommer från KpMg. Därutöver finns en revisor som är utsedd av HsB riksförbund.

KpMgs revisor har närvarat på stämman, presenterat sig och lämnat

en redogörelse av hur revisorernas arbete bedrivits samt svarat på frågor.

revisorernas arvode framgår av årsredovisningen (not 2 sid 13).

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella

rapporteringen för räkenskapsåret 2008.

styrelsen ansvarar enligt lagen om ekonomiska föreningar, aktiebolagslagen

och HsB Kod för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats

i enlighet med avsnitt 3.7.2 i HsB Kod och är därmed avgränsad till intern

kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö

HsB östergötland har en fastställd affärsidé med operativa mål och finansiell

budget. HsB östergötlands styrelse fastställer årligen arbetsordning med

rapporteringsinstruktion samt instruktion för verkställande direktören.

grunden för struktur och kvalitet i arbetet utgörs av certifiering enligt iso

9001:2004, kvalitet och iso 14001:2004, miljö. styrelsen för HsB östergötland

tar i en särskild process fram mål för verksamheten i ett långsiktigt

perspektiv (3 – 5 år). resultatet sammanfattas i en affärsplan, ”Huset”.

”Huset” är öppningssida på intranätet och all företagsinformation finns på

detta sätt tillgänglig för samtliga medarbetare. i ”Huset” finns vision, värderingar,

mål och utfall både på den företagsövergripande nivån och på

avdelningsnivå. Uppföljning av mål sker avdelningsvis varje månad inom

samtliga områden: processer, medarbetare, kund, utveckling och ekonomi.

Soliditet

02

Den operativa verksamhetens struktur bygger på siQs Modell för Kundorienterad

Verksamhetsutveckling där systematisk uppföljning och utvärdering är

centralt och utgör grunden för förbättringar i verksamheten.

Kontrollaktiviteter

HsB har utformat sin interna kontroll så att ändamålsenliga kontrollaktiviteter

genomförs såväl på övergripande nivåer, till exempel löpande resultatanalyser,

analys av nyckeltal mm, som mer rutinorienterade kontroller, såsom avstämningar,

attester och liknande kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka

och korrigera fel och avvikelser. Kontrollaktiviteterna har utformats för att

hantera de väsentliga riskerna avseende den finansiella rapporteringen.

Information och kommunikation

Basen för den finansiella rapporteringen till styrelsen är fullständiga bokslut

med operativ resultaträkning och balansräkning varje kvartal. Det aktuella

ekonomiska läget kommenteras i den skriftliga VD-rapporten inför varje styrelsemöte.

Varje kvartal lämnas rapport över företagets finansiella situation i

form av ränterisker, likviditet etc. en sammanställning som visar resultatet per

enhet presenteras minst en gång per verksamhetsår och rapportringen följs

av en kortfattad redovisning av verksamheten. Viktiga samband blir belysta

med nyckeltal som är väl definierade. styrelsen träffar revisorerna vid minst

ett mötestillfälle under året.


FörVaLtningsBerätteLse

styrelsen och verkställande direktören för HsB östergötland ek.för. org.

nr. 716426-3720, lämnar härmed årsredovisning och koncernredovisning för

verksamhetsåret 2008.

Vision och värderingar

HsB östergötlands vision är ”Vi ska vara ledande inom boende och boservice

i östergötland”.

Vi arbetar efter HsBs gemensamma värdegrund som vilar på kärnvärdena

engagemang, trygghet, Hållbarhet, omtanke och samverkan, etHos. Vi har

i ett internt gemensamt arbete tagit fram vår tolkning av vad våra kärnvärden

betyder för oss i vårt dagliga arbete. se ”Huset”.

Strategier och övergripande planer

HsB östergötlands styrelse har fastställt vår vision, våra värderingar och

våra övergripande mål i en affärsplan som gäller för åren 2007-2010. Vision

och värderingar är sammanfattade i ”Huset”. De övergripande målen finns

nedbrutna på avdelnings- och individnivå och följs upp enligt fastlagda årsplaner.

Förbättringsarbetet bedrivs i tvärorganisatoriska förbättringsgrupper inom

områdena Kund, Medarbetare, processer, information och analys, Miljö samt

Leverantörer. i samband med vår ansökan om Utmärkelsen svensk Kvalitet

2008 fick vi en extern återföringsrapport, som ger vägledning i vårt fortsatta

förbättringsarbete.

Vi följer de HsB-gemensamma styrdokumenten HsB ansvar, HsB Kompassen

och HsB Kod.

Våra ägare

HsB östergötland ek. för. bildades 1933 och är en av 33 självständiga HsBföreningar

i sverige. Verksamheten bedrivs i den västra delen av östergötland

med fullservicekontor i huvudorterna Linköping, Mjölby och Motala.

HsB östergötlands ägare är dess medlemmar - enskilda personer och

bostadsrättsföreningar. 31 december 2008 var antalet medlemmar, enskilda

personer 12 822 (12 565) och 119 (116) bostadsrättsföreningar. Vår medlemsutveckling

är sedan flera år tillbaka positiv och en av de starkaste i HsB.

Våra enskilda medlemmar kan delas in i fyra olika kategorier; medlemmar

som bosparar, medlemmar som bor i hyresrätt, medlemmar som bor i bostadsrätt

och övriga medlemmar. 1 062 (1 133) var bosparande medlemmar. av våra

hyresgäster var 75 (76) procent medlemmar i HsB östergötland vid årsskiftet.

Verksamheten drivs i en moderförening och två dotterföretag, HsB Boservice

i Västra östergötland aB som tillhandahåller teknisk förvaltning och HsB

grannskapsgårdar aB som förvaltar koncernens fastighetsbestånd. Dessutom

finns ett dotterföretag, LMM i Västra östergötland ek.för. som har borgensåtagande

för totalt åtta HsB bostadsrättsföreningar.

Verksamhetsidé och verksamhetsområde

HsB östergötlands uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

och skapa en ekonomisk trygghet. Det ska ske genom att erbjuda prisvärda

bostäder åt våra medlemmar. i uppdraget ingår också att tillhandahålla kvalificerade

förvaltningstjänster och att på olika sätt underlätta arbetet i bostadsrättsföreningarna.

HsB östergötland har även en omfattande inlåning och placeringsverksamhet

på uppdrag av HsB bostadsrättsföreningar.

HSB Östergötlands ledning

HsB östergötlands styrelse, inklusive suppleanter, består av tre kvinnor och nio

män. ordförande är en kvinna. i ledningen för HsB östergötland finns fyra män

och tre kvinnor.

03

Styrelsens arbete

HsB östergötlands strategier, mål och handlingsplaner tas fram med ett

flerårigt (3 – 5 år) framtidsperspektiv. resultatet sammanfattas i en affärsplan

som valideras och förlängs med ett år i taget. Kraven på verksamheten ställs

av styrelsen för HsB östergötland som inleder och genomför sitt strategiska

planeringsarbete under ett par dagar varje år. Hela styrelsen för HsB

östergötland och VD deltar i detta arbete. som underlag för arbetet ligger

en verksamhetsredovisning med ett helhetsperspektiv på verksamheten och

på omvärlden med förankring i verksamhetsidé och i de HsB-gemensamma

grundvärderingarna.

styrelsen genomför en omvärldsanalys både ur ett lokalt och nationellt perspektiv.

analysen omfattar politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer.

Utfall/resultat från föregående affärsplan (”Huset”) inom område Kund,

processer, Utveckling, Medarbetare och ekonomi granskas och analyseras.

styrelsen gör mot detta underlag en egen sWot-analys där styrkor, svagheter,

hot och möjligheter inför framtiden granskas och diskuteras. Framgångsfaktorer

identifieras. Utifrån detta arbete formuleras sedan en gemensam målbild där

vision, långsiktiga mål och ambitioner för verksamheten fastställs. en avstämning

görs mot de av HsB riksförbund framtagna gemensamma styrdokumenten,

HsB Kompassen, HsB ansvar och HsB Kod. resultatet formuleras som ett

uppdrag till VD som därefter ansvarar för hur processen med den strategiska

planeringen tas vidare inom organisationen.

ett omfattande material/underlag skickas ut till styrelsens ledamöter cirka

en vecka innan varje styrelsemöte. en helg skall finnas mellan utsändnings-

dagen och sammanträdet. Underlaget till styrelsen innehåller alltid en kortfattad

skriftlig rapport som VD skriver, där det aktuella läget i verksamheten

presenteras.

styrelsemötena används främst för beslut och diskussion. om det finns

skäl för särskild föredragande så närvarar den föredragande för att svara på

frågor och delta i diskussionen i det aktuella ärendet, men deltar i övrigt inte i

styrelsemötet.

styrelsens protokoll återger tydligt vilka ärenden som behandlats, vilket

underlag som funnits för respektive ärende och innebörden av de beslut som

fattats. Missiv och bilaga finns till varje beslut. protokollet skickas till styrelsens

ledamöter cirka två veckor efter styrelsemötet. om justering av protokollet

inte går att få till under denna tidsram, skickas protokollet ut i ojusterat skick

för justering vid nästa styrelsemöte. VD-sekreterare är adjungerad till styrelsens

möten som sekreterare.

Styrelsens ersättning

styrelsen har ett fast arvode som gäller från föreningsstämma till föreningsstämma,

totalt 123 000 kronor för 2008. arvodet delas upp på funktion, ord-

förande (39 237 kronor), vice ordförande (18 819 kronor) och övriga ledamöter

(10 824 kronor). Därutöver gäller ett rörligt arvode för ordinarie

ledamöter (1 017 kronor) och för suppleanter (1 424 kronor). Den rörliga

ersättningen betalas ut i december och gäller kalenderårsvis.

Styrelsens utvärdering av eget arbete

styrelsens egen utvärdering sker systematiskt genom en för ändamålet särskilt

framtagen enkät. Utvärderingen genomförs en gång per år. resultatet diskuteras

inom styrelsen och delges föreningens valberedning.

Styrelsens utvärdering av VD

För VD gäller att under styrelsen sköta den löpande förvaltningen av verksamheten

enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD ska an-

svara för att bolagens och föreningarnas bokföring fullgörs i överensstämmelse

med lag, att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt samt bevaka att

den inom bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med bolagsordning och

förvaltningsberättelse


förvaltningsberättelse

stadgar. Uppgiften innefattar rätt att besluta i alla frågor rörande bolagens och

föreningarnas angelägenheter som inte ska beslutas av styrelsen. styrelsen har

fastställt en VD-instruktion. Den anger de områden och beslut som alltid ska

föredras för och beslutas av styrelsen. Dessa är:

• köp och försäljning av fastigheter och aktier

• tecknande av avtal med en löptid som överstiger tre år med ett sammanlagt

värde som överstiger 3 Mkr

• igångsättande av nya bostadsrättsföreningar, investeringar som överstiger 3 Mkr

• budget för kommande verksamhetsår

• personalförändringar som berör mer än 10 medarbetare

• policyfrågor av väsentlig betydelse

styrelsens utvärdering av VD görs också systematiskt i samband med

utvärdering av styrelsens eget arbete. särskilda frågor i enkäten behandlar VDs

arbete. VD utvärderas också löpande under året vid regelbundna möten mellan

ordförande och VD, där VD presenterar det aktuella läget. genomgången

följer rubrikerna: aktuell omvärld, investeringar, försäljningsläge, resurser samt

ledningsgruppens arbete. ersättning till VD framgår av årsredovisningen (not

3 sid 14).

Varor och tjänster

HsB östergötland förvaltar sammanlagt 8 243 (7 955) bostadsrättslägenheter i

123 (118) bostadsrättsföreningar varav fyra som inte har någon ägarkoppling till

HsB. HsB östergötland förvaltar också 851 (857) lägenheter i egna fastigheter

och 88 (88) lokaler. Huvuddelen av företagets uppdrag sker på uppdrag av HsB

bostadsrättsföreningar, men vi har även förvaltningsuppdrag åt andra bostadsföretag

och fastighetsägare.

HsB östergötland bedriver också nyproduktion av bostäder, större ombyggnadsarbeten

samt uthyrning av egna lägenheter och lokaler. HsBs medlemmar

får kontinuerlig information och rådgivning i boende- och medlemsfrågor.

i vårt tjänsteutbud finns såväl administrativa som tekniska förvaltnings- och

konsulttjänster.

administrativ service har avtal med samtliga bostadsrättsföreningar inom

verksamhetsområdet. efterfrågan på HsB Certifiering är fortsatt stark och

totalt har nu 22 (20) bostadsrättsföreningar tecknat avtal och uppnått kraven

för HsB Certifiering. Från och med 2008 har samtliga bostadsrättföreningar

inom verksamhetsområdet samma redovisningsperiod, kalenderår. Det innebär

att bostadsrättsföreningarna i Mjölby och Motala för 2008 redovisar totalt 18

månaders verksamhet. ”Brf på internet” är vårt digitala administrativa stöd

till bostadsrättsföreningarna. idag är 102 (93) bostadsrättsföreningar anslutna

med tidsoberoende tillgång till sina ekonomiska rapporter, mallar och annan

styrelseinformation.

HsB Boservice har växt under 2008 och har nu totalt 200 (172) avtalskunder

varav 38 avtal är nya 2008. Under året har fastighetsskötarna fått möjlighet

att få sina arbetsorder direkt via handdator. HsB Boservice aB har utfört totalt

10 424 (10 058) arbetsorder. reparatörsgruppen har ökat sina kunder under

året och har totalt haft 1 668 (1 517) kunder.

HsB teknikkonsult har under året haft en stark och ökande efterfrågan

på bygg- och projektledningstjänster. Uppdragen innehåller en stor variation.

intresset för långsiktigt fastighetsunderhåll har också ökat under året och en

mer användarvänlig digital underhållsplan håller på att tas fram. Under året

har 97 (95) bostadsrättsföreningar fått leverans av underhållsplaner från HsB

teknikkonsult.

Kunder

Vår viktigaste kundkategori är våra medlemmar och de HsB bostadsrättsföreningar,

vars styrelser är beställare av förvaltningsuppdrag. Vi har också externa

kunder vars verksamhet inte har någon ägarkoppling till HsB.

Under 2008 har vi genomfört en kundundersökning riktad till våra förtroendevalda

i samarbete med iC-potential. Vi har ett fortsatt mycket positivt

resultat. se trend i diagram sidan 59. Varje avdelning/process har sina indextal

som ger en direkt återkoppling på hur våra kunder uppfattat verksamhetens utfall.

resultatet av kundundersökningen bryts ner på process- och avdelningsnivå

samt omsätts till mål och handlingsplaner för att identifiera förbättringsområden

och ytterligare stärka vår marknadsposition.

04

Under 2008 har antalet utbildnings- och konferenstillfällen till bostadsrätts-

föreningens styrelser uppgått till 24 (21), varav 11 har varit skräddarsydda direkt

för enskild bostadsrättsförenings styrelse eller medlemmar. Det totala antalet

deltagare på våra utbildningar och konferenser har uppgått till 605 (481). Våra

utbildningar, kundmöten och aktiviteter har nått 82 (92) bostadsrättsföreningar.

Det totala antalet deltagare, om vi också räknar med våra medlemsarrangemang,

uppgår till 1 323 (1 086). Vi utvärderar alltid våra utbildningar och konferenser.

Vårt totala utbildningsindex för 2008 var 5,3 (4,1). Högsta index fick utbildningen

för ordförande och sekreterare med 5,6 av 6,0 möjliga. Vi har under

2008 också genomfört åtta utbildningstillfällen för våra HsB-ledamöter med

totalt 137 deltagare.

Årsmötet för bospargruppen hölls den 18 mars på HsB-kontoret i Linköping

med 31(16) deltagare. Föreningsstämman 2008 ägde rum i Brigaden, på garnisonen

(Hagaberg) i Linköping den 22 april. ordförande var Lars-erik Johnsson

och 52 (60) ombud deltog. antalet ombud har minskat under de senaste åren

vilket är en oroande trend.

Marknader

efterfrågan på våra förvaltningstjänster har fortsatt öka även under 2008.

HsB Boservice har växt både när det gäller antal medarbetare och omsättning.

administrativ service har noterat ett ökande intresse från fristående

bostadsrättsföreningar att ansluta sig till HsB. Under året har två bostadsrättsföreningar

ändrat och antagit HsBs stadgar och arbete har också pågått med

en ombildningsprocess.

nyproduktion bedrivs där efterfrågan finns och behovet av bostäder är

stort i Linköping. Under 2008 har byggandet av brf Banken i centrala Linköping

pågått med 60 bostadsrättslägenheter med en första inflyttning sommaren

2009. Det första spadtaget för våra hyresrätter, Long island, södra ekkällan i

Linköping togs den 16 maj. De 180 hyresrätterna byggs i etapper och kommer

att färdigställas under 2010. Den första inflyttningen planeras under 2009.

totalt uppgår vår projektportfölj till cirka 1 100 lägenheter, både bostadsrätter

och hyresrätter.

Hyresfastigheter

Våra hyresrätter och kommersiella lokaler hanteras genom HsB grannskapsgårdar

aB. Vid årsskiftet fanns i bolaget totalt 851 (857) lägenheter och 88 (88)

lokaler. Målet att nå 1 000 lägenheter kommer att nås 2010. av våra hyresgäster

var 75 (76) procent medlemmar i HsB östergötland vid årsskiftet 2008.

Uthyrningsgraden i våra lägenheter har under året varit 99,3 (99,2) procent.

HsB grannskapsgårdar aB har under året skrivit om skötselavtalen med HsB

Boservice aB för att tydliggöra kund och leverantörsförhållandet. Detta har

inneburit ökade kostnader för HsB grannskapsgårdar men ger en jämställdhet

i service med andra kunder. en särskild fastighetsskötargrupp arbetar nu endast

med bolagets fastigheter.

Under 2008 har vi återställt en lägenhet på Kaptensgatan som blev totalt utbränd

efter en kraftig explosionsartad brand. Brandens förlopp innebar mycket

stora skador på lägenheten och återställandet har kostat cirka 1,6 Mkr.

Miljö

HsB östergötland har tillsammans med ytterligare 22 HsB-föreningar anslutit

sig till HsB Klimatavtal. avtalet innebär ett åtagande att minska koldioxidutsläppen,

enligt en särskild årlig avtrappning, med 50 procent till år 2023. Basår

för HsB-föreningarna är 2008.

HsB teknikkonsult har under 2008 fått in ca 80 beställningar på energideklarationer.

Cirka 20 av dessa har energivärden som ligger över referensvärdet

och går därför vidare till steg två.

Vi har en förbättringsgrupp för miljöfrågor, två miljösamordnare och nio

miljökoordinatorer som bevakar att direktiven inom miljöområdet följs i den

dagliga verksamheten.

HsB grannskapsgårdar aB har tecknat avtal om Väderprognosstyrning för

hyresfastigheterna. Fyra av våra hyresfastigheter i Motala har under året fått

fjärrvärme installerat.

Kreditvärdiga bostadsrättsföreningar

arbetet med att ersätta borgensåtaganden för bostadsrättsföreningar med


pantbrev fortsätter. Under året har 23,4 (50,1) Mkr omvandlats från borgen till

pantbrev. arbetet fortskrider helt enligt plan och samtliga borgensåtaganden

beräknas vara lösta inom en tioårsperiod.

Konkurrenssituation och marknadsposition

när det gäller fastighetsförvaltning riktad mot bostadsrättsföreningar har vi

få konkurrenter som tillhandahåller samma bredd i tjänsteutbudet som vi gör,

men konkurrensen ökar. starkast är konkurrensen för den tekniska förvaltningen.

i den ekonomiska krisens spår har också efterfrågan på nyproduktion

avtagit.

HsB östergötlands marknadsandel är cirka åtta procent, vilket gör oss

till den fjärde största aktören vad gäller förvaltade lägenheter inom vårt

verksamhetsområde. andelen nyproduktion har under de senare åren uppgått

till drygt 12 procent. Vår omvärldsanalys uppdateras regelbundet under året.

information hämtas bland annat från Konjunkturinstitutet, sCB och egna HsBundersökningar.

Via HsB riksförbund har vi tillgång till en omvärldsportal, som

erbjuder löpande bevakning inom de områden som vi själva väljer att prioritera,

vilket ger en bredare bas för våra analyser. HsB östergötlands styrelse får en

uppdaterad omvärldsanalys fyra ggr/år.

Verksamhetens processtruktur

Vår operativa organisation är indelad efter våra huvud- och stödprocesser.

Ledningsstrukturen följer processtrukturen. Huvudprocesserna är admini-

strativ service, Boservice, tjänster, Hyresfastigheter och teknikkonsult.

stödprocesserna är Marknad och information, internt stöd samt Ledning.

Medarbetare

HsB östergötland är medlem i arbetsgivarorganisationen Fastigo och har

därmed kollektivavtal med Unionen och Fastighets. resultatet av vår årliga

medarbetarundersökning visar att vi har nöjda medarbetare och en positiv

utveckling över åren. sjukfrånvaron är också mycket låg, en procent räknat som

andel av medarbetarnas sammanlagda ordinarie arbetstid.

Den 31 december 2008 hade HsB östergötland totalt, med dotterbolag,

99 (96) medarbetare varav 33 (34) är kvinnor. i Linköping finns 82 (79) medarbetare,

i Mjölby 8 (8) och i Motala 9 (9) medarbetare. 35 (37) medarbetare

har en anställningstid under 5 år och 28 (26) medarbetare har varit anställda

över 16 år. Medelåldern är 46 (44,9) år. 65 (62) personer arbetar inom HsB

Boservice aB. 34 (34) personer har administrativa funktioner i företaget. av

företagets totalt 99 medarbetare har 49 gymnasieutbildning, 11 eftergymnasialutbildning

och 14 högskoleutbildning.

HsB östergötland är sedan 2004 ett hälsodiplomerat företag, vilket innebär

att våra medarbetarsatsningar har ett helhetsperspektiv. Vår hälsodiplomering

har reviderats under 2008.

HsB Motion, en aktiv friskvårdsförening inom företaget, arrangerar olika

typer av hälsoinriktade aktiviteter. Våra totala medarbetarsatsningar, inklusive

kompetensutveckling, har under 2008 uppgått till 1 027 (800) tkr vilket fördelat

per medarbetare ger drygt 10 (9) tkr.

Mypage, ett digitalt kompetensverktyg, har under 2008 använts för företagsövergripande

gap-analyser som gett underlag för strategiska prioriteringar

inom kompetensutvecklingsområdet. Mypage används konsekvent för kompetensdokumentation

inom hela företaget. Under 2008 har arbetet med att ta

fram en gemensam lönesättningsmodell påbörjats.

Riskhantering

Finansverksamheten regleras av den finanspolicy, som beslutas av styrelsen.

Finanspolicyn innehåller enhetliga riktlinjer för finanshanteringen och definierar

regler, rutiner och rapportering. Finanspolicyn omprövas minst en gång per år.

Finanspolicyn styr den finansiella risken och kopplingen mellan affärsrisken och

de finansiella riskerna inom de av policyn definierade ramarna. För att begränsa

finansieringsrisken vid externa fastighetslån, är lånens förfall jämnt fördelade

över tiden och den genomsnittliga kapitalbindningen överstiger två år. Dessutom

ska HsB östergötland ha likvida medel och/eller bekräftade kreditlöften

som uppgår till minst 10 procent av den totala låneskulden.

Kreditrisk uppstår dels vid placering av likvida medel och dels som motparts-

05

risk vid ingångna derivatavtal. För att minimera denna risk har HsB östergötlands

styrelse beslutat om ett begränsat antal godkända motparter och limiter.

räntekostnaderna påverkas av marknadsräntan samt av den typ av finansiering

som HsB östergötland väljer. Under 2008 har marknadsräntorna stigit kraftigt

för att precis innan årsskiftet sjunka kraftigt. HsB östergötland har under hela

perioden valt att hålla en stor del av lånen kortfristiga med rörlig ränta.

en höjning av räntenivån med 1 procent i början av år 2009, vid oförändrad

lånevolym, skulle öka koncernens kostnader med 4,2 Mkr. För att begränsa

detta har vi derivatavtal som gör att kostnadsökningen reduceras med 2,6 Mkr.

Målsättningen vad gäller inlåning från HsB bostadsrättsföreningar är att

minst 80 procent av inlånade avistamedel ska kunna betalas tillbaka inom fem

bankdagar. samtliga medel HsB bostadsrättsföreningar har hos HsB östergötland

kan återbetalas inom tre bankdagar.

Företagets riskexponering förknippade med affärsverksamheten och de

finansiella riskerna diskuteras löpande i styrelsen.

Under 2008 har finansmarknadens kollaps, som kom både snabbt och delvis

oväntat naturligtvis även påverkat oss och vår marknad. Det har lett till en

snabb förändring i konjunkturen och försämrad efterfrågan. Vi har på grund

av detta justerat tidplanen för vår nyproduktion. Vi har ett avtal med HsB

projektpartner kring vår nyproduktion som gäller för ett antal specificerade

projekt. Det är ett sätt för oss att sprida riskerna. avtalet gäller inte för brf

Bispmotala och hyresrätterna på södra ekkällan.

Den påbörjade byggnationen av brf Banken fortsätter som planerat och

även produktionen av hyresrätterna, Long island, södra ekkällan. i en osäker

marknad ändras människors köpbeteende och efterfrågan styrs mot det som

upplevs som tryggt, dit hör hyresrätter. Vi har idag en stor efterfrågan på våra

hyresrätter. Det finns naturligtvis en risk för att omflyttningen på sikt ökar,

men vår bedömning är att det i Linköping fortfarande finns ett stort behov av

bostäder.

Vi fortsätter som tidigare vår projektutveckling, ett arbete som är mycket

viktigt för att kunna möta den efterfrågan som kommer i nästa högkonjunktur.

projektutvecklingen sker i samverkan med kommunen och det handlar om att

bygga och utveckla staden och samhället.

Hyresrätterna, Long island, var initialt planerat som ett fabrikskoncept men

nCC valde att avveckla fabriken. Konsekvensen blev att vi numera platsbygger

på ett traditionellt sätt. Detta leder till ett mer utdraget färdigställande, som ger

en längre produktionstid, vilket kan ses som en fördel ur uthyrningsperspektivet.

Ekonomisk översikt

Under 2008 har HsB grannskapsgårdar aB sålt två fastigheter, en i Vadstena

och en i Linköping.

HsB grannskapsgårdars fastighetsbestånd, förutom de fastigheter som

ligger i Motala kommun, värderades i sin helhet år 2006 av naisvefa. Vid

årsskiftet 2008 värderades 1/3 av beståndet jämfört med 2007. syftet med

värderingen är att visa bedömt marknadsvärde, värdeförändring och avkastning

på beståndet samt fastställa eventuella nedskrivningsbehov. De fastigheter

som förvärvades i Motala och fusionerades in i bolaget är med hänsyn till

övervärden bokade till ett verkligt värde. För att bedöma riktigheten i detta

har fyra fastigheter värderats. Marknadsvärdet för dessa uppgår till 19,6 Mkr

att jämföra med bokfört värde 18,5 Mkr. Bedömning görs därför att bokförda

värden på beståndet i Motala motsvarar marknadsvärde. Med en fastighets

marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på den öppna

fastighetsmarknaden vid en given tidpunkt.

Värderingen har skett på objektsnivå genom att ortprismetoden och avkastningsmetoden

använts för att få indikationer på fastighetens marknadsvärde.

resultaten enligt dessa metoder vägs samman till en sammanfattad bedömning

av marknadsvärdet.

Marknadsvärdet för samtliga fastigheter, förutom de som ligger i Motala

kommun, är 647 (683) Mkr. Bokfört värde per den 31 december 2008 är 433

(444) Mkr. Fastigheterna bedöms ha ett övervärde på 214 (239) Mkr varav

cirka 69 (61) Mkr skapats genom avskrivningar och resterande 145 (178) Mkr

genom värdestegring.

Koncernen har ett kassaflöde på 79,2 Mkr (-52,9 Mkr). Det egna kapitalet

uppgår till 200,3 Mkr (193,1 Mkr) och ägs av medlemmarna. Det egna kapitalet

förvaltningsberättelse


förvaltningsberättelse

skall användas till verksamhetsutveckling som kommer alla medlemmar till del.

en ekonomisk tillväxt är en av grundförutsättningarna för vår verksamhet.

projektportföljen är välfylld. Under 2009/2010 kommer vi att bygga både

hyresrätter och bostadsrätter, vilket förutsätter en stark soliditet. Hur soliditeten

utvecklas framgår av diagram på sidan 58.

Vi mäter soliditetens utveckling utifrån tre perspektiv:

1. synlig soliditet 18,8 (21,1) procent.

2. exklusive bostadsrättsföreningarnas innestående medel 25,7

(31,1) procent.

3. enligt en beräkningsformel (eget kapital enligt balansräkningen +- övervärden

eller undervärden)/(Balansomslutning+-övervärden eller undervärden

– likvida medel) 46,0 (50,6) procent. Den synliga soliditeten ska enligt vårt mål

2008 överstiga 28 procent.

nettoomsättningen för koncernen, exkluderat för omsättning i nyproduktion,

uppgick under året till 119,2 (120,2) Mkr. Den består i huvudsak av förvaltnings-

och hyresintäkter samt pågående entreprenaduppdrag. omsättningen

för slutredovisade och pågående entreprenaduppdrag uppgick under året till

69,7 (2,6) Mkr och redovisas i sin helhet hos moderföretaget. Moderföretagets

omsättning uppgick till 105,3 (25,4) Mkr. Koncernens rörelseresultat uppgick till

15,8 (19,0) Mkr och moderföreningens till -8,4 (-4,8) Mkr. resultatet före skatt i

koncernen uppgick till 8,0 (12,4) Mkr och i moderföreningen till -1,4 (0,7) Mkr.

Koncernens likvida medel var vid årets utgång 381,3 (302,0) Mkr och soliditeten

inklusive förvaltat kapital var 18,8 (21,1) procent. För moderföreningen

uppgick likvida medel till 380 (301,8) Mkr och soliditeten inklusive förvaltat

kapital 31,4 (33,6) procent. avkastningen på eget kapital uppgick i koncernen

till 4,1 (4,8) procent. Koncernens egna likvida medel var vid årets utgång 92,4

(6,2) Mkr.

Bostadsrättsföreningarnas samlade inlåning var 288,9 (295,6) Mkr och

motsvaras av banktillgodohavanden och räntebärande värdepapper. av

bostadsrättsföreningarnas samlade inlåning förfaller 282,9 (292,1) Mkr inom ett

år. på specialinlåningen 149 (167,4) Mkr uppgick den avtalade bindningstiden vid

årsskiftet till i genomsnitt 4,0 (3,0) månader.

LMMs borgensåtaganden mot våra bostadsrättsföreningar var vid årets

utgång 203,5 (230,1) Mkr. Under året har en (1) överenskommelse träffats som

innebär att vi har ersatt kommunal borgen med pantbrev. arbete pågår för att

ersätta återstående kommunal borgen med pantbrev för samtliga bostadsrättsföreningar

i Linköping. Vid utgången av 2009 beräknas LMMs borgensåtagande

uppgå till ca 190 Mkr. Varje år prövas under vilken tid negativ goodwill ska lösas

upp på. Den bedömning som nu är gjord är att kvarstående goodwill ska lösas

upp på tio år från och med 2008.

Under 2008 har en kundbonus på 1,2 (1,5) Mkr avsatts för våra bostadsrättsföreningar.

Finanspolicy

Finansverksamheten regleras av den finanspolicy, som beslutas av styrelsen och

omprövas minst en gång per år.

avsikten med finanspolicyn är att skapa enhetliga riktlinjer för finanshanteringen

genom att definiera regler, rutiner, rapportering och därmed även ge

förutsättningar för en operativ säkerhet. policyn ska även beskriva risker som

hanteras och tydliggöra målen med hanteringen. Finanspolicyn ska därmed

styra den finansiella risken och kopplingen mellan affärsrisken och de finansiella

riskerna inom de av policyn definierade ramarna.

Finansfunktionen inom HsB östergötland ansvarar för kort- och långfristig

finansiering, likviditetsplanering samt finansiell riskhantering. Därutöver bedrivs

in- och utlåning för HsB bostadsrättsföreningar. Verksamheten är exponerad

för ett antal finansiella risker, såsom ränte-, finansierings- och kreditrisk. Målet

för HsB östergötlands finansverksamhet är att långsiktigt trygga finansieringen

av bolagets verksamhet till så låg kostnad som möjligt samt erbjuda HsBs

bostadsrättsföreningar bra placerings- och finansieringsvillkor. Det ska ske med

lågt finansiellt risktagande.

06

Framgångsfaktorer

östergötland som helhet är en expansiv region med befolkningstillväxt och ett

ökat behov av nya bostäder. rörligheten för befolkning och näringsliv ökar

successivt inom sverige och mellan länder, vilket skapar nya utmaningar, inte

minst på bostadsmarknaden. även den demografiska utvecklingen med fler

äldre och yngre kommer att bidra till en ökad efterfrågan på boende i länet.

Med detta som bas beräknar Linköpings kommun att under de kommande åren

ha behov av cirka 500 nya lägenheter per år. i kombination med ett förändrat

köpbeteende ställer det här nya krav på oss som bostadsproducenter. Därför

är det viktigt med en kontinuerlig kunddialog och en lyhördhet mot hela vår

marknad.

Den demografiska utvecklingen får även konsekvenser för HsBs verksamhet

i länet, både för förtroendevalda och anställda. Vi står inför stora pensionsavgångar

och det är viktigt att vara en attraktiv organisation och arbetsgivare.

HsB östergötland med dotterföretag har sedan våren 2004 en certifiering

enligt kvalitets- och miljöstandarderna iso 9001:2000 och iso 14001:2004.

Certifiering enligt iso-standarden utgör en stabil grund för företagets kvalitetsarbete.

Vi fortsätter vårt interna förbättringsarbete enligt siQs Modell för

Kundorienterad Verksamhetsutveckling och ansökte 2008 om Utmärkelsen

svensk Kvalitet.

HsB östergötland har under året fortsatt att medverka i ett antal HsB-

gemensamma uppdrag och projekt. Bland annat deltagit i nätverket HsB

Bonära tjänster, Certifieringsrådet, arbetet med ”Det goda boendet” och

Utvecklingsnätverket.

Förslag till vinstdisposition

styrelsen och verkställande direktören föreslår att det fria egna kapital som

står till föreningsstämmans förfogande, (170.743.251-årets förlust 769.537)

169.973.714, disponeras genom att 2000.000 kr överförs till reservfond:

till reservfond avsätts 2.000.000 kr

Balanseras i ny räkning 167.973.714 kr

Summa 169.973.714 kr

av koncernens fria egna kapital, 189.703.982 kronor, föreslås 2.000.000 kronor

bli överfört till bundna reserver.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.


esULtaträKning

(alla belopp i tkr)

Not 2008 2007 2008 2007

Nettoomsättning 1 183 836 114 836 101 961 21 157

aktiverat arbete för egen räkning 3 016 3 654 3 016 3 654

övriga rörelseintäkter 2 048 1 716 368 601

188 900 120 206 105 345 25 412

Rörelsens kostnader

övriga externa kostnader 2 -114 663 -44 902 -92 592 -11 390

personalkostnader 3 -46 513 -43 690 -20 817 -18 453

avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -11 945 -12 594 -429 -448

Rörelseresultat 15 779 19 020 -8 493 -4 879

Resultat från finansiella poster

resultat från värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 5 867 800 867 800

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 11 469 13 908 17 141 12 032

räntekostnader och liknande resultatposter 7 -20 114 -21 311 -10 873 -7 210

Resultat efter finansiella poster 8 001 12 417 -1 358 743

Resultat före skatt 8 001 12 417 -1 358 743

skatt på årets resultat 8 -787 -3 131 588 -104

Årets resultat 7 214 9 286 -770 639

07

KoNcERNEN

MoDERFÖRETagET

resultaträkning


alansräkning

BaLansräKning

(alla belopp i tkr)

KoNcERNEN

MoDERFÖRETagET

TILLgÅNgaR Not 2008 2007 2008 2007

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

byggnader och mark 9 489 792 498 823 - -

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 802 609 - -

inventarier, verktyg och installationer 11 3 233 7 097 1 326 1 225

pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar 12 83 879 19 - -

577 706 506 548 1 326 1 225

Finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag 13 - - 63 385 63 320

andelar i intresseföretag 14 18 500 3 300 3 735 3 300

andra långfristiga värdepappersinnehav 15 29 061 28 829 29 061 28 829

andra långfristiga fordringar 16 5 440 6 085 5 440 6 085

53 001 38 214 101 621 101 534

Summa anläggningstillgångar 630 707 544 762 102 947 102 759

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

kundfordringar 4 727 3 800 1 622 933

fordringar hos koncernföretag - - 73 749 64 147

fordringar hos intresseföretag 18 871 3 614 3 614 3 614

skattefordringar 1 532 1 125 358 1 038

upparbetad men ej fakturerad intäkt 19 889 49 058 5 762 49 058

övriga fordringar 7 658 6 510 753 2 788

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 355 5 593 1 586 4 895

55 032 69 700 87 444 126 473

Kortfristiga placeringar 17 219 366 198 704 219 367 198 704

Kassa och bank 17 161 951 103 316 160 625 103 105

Summa omsättningstillgångar 436 349 371 720 467 436 428 282

SUMMa TILLgÅNgaR 1 067 056 916 482 570 383 531 041

08


BaLansräKning

EgET KaPITaL ocH SKULDER Not 2008 2007 2008 2007

Eget kapital 18

Bundet eget kapital andelskapital 5 394 5 334 5 394 5 334

bundna reserver 5 242 4 837 - -

reservfond - - 4 028 3 996

10 636 10 171 9 422 9 330

Fritt eget kapital fria reserver 182 490 173 609 170 744 168 624

Årets resultat 7 214 9 286 -770 639

189 704 182 895 169 974 169 263

200 340 193 066 179 396 178 593

Minoritetsintresse 35 -

avsättningar

avsättningar för borgensåtaganden 16 684 16 684 - -

avsättningar för uppskjuten skatt 4 357 5 133 - -

negativ goodwill 19 16 036 17 818 - -

övriga avsättningar 20 3 317 4 130 3 318 4 130

40 394 43 765 3 318 4 130

Långfristiga skulder

övriga skulder till kreditinstitut 21, 22 419 600 77 600 - -

419 600 77 600 - -

Kortfristiga skulder

skulder till kreditinstitut 22 - 273 262 - -

leverantörsskulder 4 716 11 873 1 216 8 496

skulder till koncernföretag - - - 37 034

skatteskulder 3 3 513 - -

övriga skulder 17, 23 385 453 299 166 381 323 296 816

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 16 515 14 237 5 130 5 972

406 687 602 051 387 669 348 318

SUMMa EgET KaPITaL ocH SKULDER 1 067 056 916 482 570 383 531 041

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

fastighetsinteckningar 446 036 446 028 inga inga

446 036 446 028

ansvarsförbindelser

pensionsförpliktelser utöver vad som upptagits

bland skulder eller avsättningar, löneskatt 136 65 136 65

borgensåtaganden mot bostadsrättsföreningar 209 503 230 109 6 038 6 038

ansvarsförbindelse, ej avlämnad bostadsrättsförening 20 208 21 394 20 208 21 394

garantiförbindelse fastigo 592 496 228 207

230 439 252 064 26 610 27 704

09

KoNcERNEN

MoDERFÖRETagET

balansräkning


kassaflöDesanalys

KassaFLöDesanaLys

KoNcERNEN

(alla belopp i tkr)

MoDERFÖRETagET

Den löpande verksamheten 2008 2007 2008 2007

resultat efter finansiella poster 8 001 12 417 -1 358 743

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 7 817 9 859 -329 -446

15 818 22 276 -1 687 297

betald skatt -5 480 -2 687 680 -601

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital

10 338 19 589 -1 007 -304

kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 15 075 4 475 38 757 -75 138

ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 81 408 -35 651 51 852 -20 107

Kassaflöde från den löpande verksamheten 106 821 -11 587 89 602 -95 549

Investeringsverksamheten

förvärv av materiella anläggningstillgångar -85 090 -8 510 -584 -616

investeringar i finansiella tillgångar -15 896 -11 160 -65 -100

avyttring av materiella anläggningstillgångar 3 555 3 000 - -

avyttring/minskning av finansiella tillgångar 1 109 149 1 670 20 094

Kassaflöde från investeringsverksamheten -96 322 -16 521 1 021 19 378

Finansieringsverksamheten

Minskning/ökning av andelskapital 60 140 61 140

upptagna lån 68 738 - - 23 000

amortering av låneskulder - -24 941 -12 500 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 68 798 -24 801 -12 439 23 140

Årets kassaflöde 79 297 -52 909 78 184 -53 031

Likvida medel vid årets början 302 020 354 929 301 809 354 840

Likvida medel vid årets slut 381 317 302 020 379 993 301 809

10


tiLLäggsUppLysningar

till kassaflödesanalys

Betalda räntor och erhållen utdelning 2008 2007 2008 2007

erhållen utdelning 867 800 867 800

erhållen ränta 11 462 13 908 10 407 12 032

erlagd ränta -20 076 -21 311 -9 673 -7 210

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

av- och nedskrivningar av tillgångar 11 945 12 594 429 448

rearesultat avyttring av anläggningstillgångar -1 568 -771 54 79

avsättningar till pensioner 294 133 294 133

övriga avsättningar -2 889 -2 097 -1 106 -1 106

Minoritetsintresse 35 – – –

7 817 9 859 -329 -446

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

kassa och bank 161 951 97 316 160 626 103 105

kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 219 366 204 704 219 367 198 704

381 317 302 020 379 993 301 809

ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.

• De kan lätt omvandlas till kassamedel.

• De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

KoNcERNEN

i de likvida medlen ingår ett belopp om 288,9 mkr som avser inlåning från bostadsrättsföreningar

och kan därmed inte nyttjas för koncernens räkning.

11

MoDERFÖRETagET

tilläggsupplysningar


noter

noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer (belopp i tkr om inget annat anges)

allMänna reDovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och bokföringsnämndens allmänna råd.

värDeringsprinciper M.M.

tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden

om inget annat anges nedan.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden

minskat med beräknat restvärde. avskrivning sker linjärt över

tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Koncern Moderföretag

byggnader 20 år et

industribyggnader 50 år et

Maskiner och andra

tekniska anläggningar 10 år et

inventarier, verktyg

och installationer 5–7 år 5–7 år

Fordringar

fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell

nedskrivning.

Redovisning av entreprenaduppdrag och liknande

pågående entreprenaduppdrag redovisas i enlighet med redovisningsrådets

rekommendation nr 10, entreprenader och liknande

uppdrag. rekommendationen innebär att successiv vinstavräkning

tillämpas på alla de uppdrag där utfallet kan beräknas på ett tillfredsställande

sätt. intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen i

förhållande till uppdragets färdigställandegrad.

färdigställandegraden bestäms på basis av nedlagda uppdragskostnader

i förhållande till beräknade uppdragskostnader för hela uppdraget.

på uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande

sätt redovisas intäkt motsvarande nedlagda kostnader på balans-

dagen. befarade förluster kostnadsförs omedelbart.

Kortfristiga placeringar

kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen

till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Skatt

företaget och koncernen tillämpar bokföringsnämndens allmänna råd

om redovisning av inkomstskatter, bfnar 2001:1. total skatt utgörs

av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

12

uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader

och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är

sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar

i framtiden.

Avsättningar (förutom negativ goodwill och uppskjuten skatt)

en avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt

eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse

och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera

åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Intäktsredovisningen

Koncernen

intäktsredovisning av pågående uppdrag sker med successiv vinstavräkning

i de fall där utfallet kan beräknas på ett tillfredsställande

sätt. intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen i förhållande

till uppdragets färdigställandegrad. färdigställandegraden

bestäms på basis av nedlagda uppdragskostnader i förhållande till

beräknade uppdragskostnader för hela uppdraget.

på uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande

sätt redovisas intäkt motsvarande nedlagda kostnader på balansdagen.

befarade förluster kostnadsförs omedelbart.

Del av koncernens redovisade nettoomsättning avser hyresintäkter.

Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering av hyror sker

därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden

redovisas som intäkter.

Leasing – leasetagare

bokföringsnämndens allmänna råd bfnar 2000:4 om redovisning

av leasingavtal tillämpas. samtliga leasingavtal redovisas som

opera tionella i enlighet med dessa regler.

Statliga stöd

statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen

genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.

koncernreDovisning

koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. förvärvsmetoden

innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas

som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar

dotterföretagets tillgångar och skulder. från och med förvärvstidpunkten

inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade dotterföretagets

resultat, tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen

goodwill (eller negativ goodwill).

koncernen omfattar samtliga bolag där ägarandelen överstiger 50%.

föreningens innehav i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden

med hänvisning till Årl 7:5.


noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer (belopp i tkr om inget annat anges)

Negativ goodwill

Den negativa goodwill som uppkom 1998 i samband med bildandet

av nuvarande koncernstrukturen avseende lMM i östergötland ek.

för. om 22 159 tkr har lösts upp på 75 år. Då de borgensåtaganden

som legat till grund för den negativa goodwillen föregående år uppgick

till 280 229 tkr har tiden för upplösning på 75 år omprövats. Då

bedömdes att den negativa goodwillen löses upp under kommande

20 år. nu är borgensåtagandena 230 109 tkr varför bedömning görs

att den negativa goodwillen skall lösas upp på 10 år med start år

2008. Den negativa goodwillen uppgår nu till 16 036 (17 818) tkr

vilket ger en upplösning på 1 782 tkr.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag

koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan

företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade

vinster elimineras i sin helhet.

koncernbiDrag ocH aktieägartillskott

koncernbidrag redovisas, tillsammans med tillhörande aktuell skatt,

i eget kapital bland balanserade vinstmedel.

koncernuppgifter

av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser

11,3 (11,2) procent av inköpen och 11,2 (11,3) procent av försäljningen

andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget

tillhör.

Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 2008 2007

Koncernen

Nettoomsättning per rörelsegren

Hyresintäkter, netto 58 502 59 403

teknisk förvaltning 38 094 34 276

intäkt pågående byggprojekt 69 776 2 663

administrativ förvaltning 9 320 11 838

byggnadskonsultverksamhet 2 983 2 198

Medlemsavgifter 3 113 3 085

övriga rörelseintäkter 2 048 1 373

183 836 114 836

Moderföretaget

Nettoomsättning per rörelsegren

intäkt pågående byggprojekt 82 496 2 663

administrativ förvaltning 9 320 11 838

byggnadskonsultverksamhet 2 983 2 198

Medlemsavgifter 3 113 3 085

övriga rörelseintäkter 4 049 1 373

101 961 21 157

arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Moderföretag

kpMg bohlins ab

revisionsuppdrag 360 247

andra uppdrag 65 65

borevision ab

revisionsuppdrag 15 15

13

noter


noter

noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer (belopp i tkr om inget annat anges)

anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2008 varav män 2007 varav män

Moderföretaget

totalt i moderföretaget 28 38% 26 39%

Dotterföretag

totalt i dotterföretag 71 79% 69 83%

Koncernen totalt 99 67% 95 63%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar 2008 2007

Könsfördelning i företagsledningen andel kvinnor andel kvinnor

Moderföretaget

styrelsen 33% 50%

övriga ledande befattningshavare 43% 43%

Koncernen totalt

styrelsen 25% 50%

övriga ledande befattningshavare 43% 43%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2008 2007

Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 12 096 7 630 11 067 6 124

(varav pensionskostnad) 1) (3 460) 1) (2 101)

Dotterföretag 19 697 7 586 17 821 7 293

(varav pensionskostnad) (1 202) (1 245)

Koncernen totalt 31 793 15 216 28 888 13 417

(varav pensionskostnad) 2) (4 662) 2) (3 346)

1) av moderföretagets pensionskostnader avser 426 (430) gruppen styrelse och vD.

företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0).

2) av koncernens pensionskostnader avser 426 (430) gruppen styrelse och vD.

koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0).

14


noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer (belopp i tkr om inget annat anges)

forts.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

2008 2007

Styrelse

och VD

Övriga

anställda

Styrelse

och VD

Övriga

anställda

Moderföretaget

Moderföretaget totalt 1 232 10 864 1 209 9 857

(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Dotterföretag

i sverige – 19 697 3 17 818

(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Koncernen totalt 1 232 30 561 1 212 27 675

(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

löner och ersättningar avser endast personal i sverige. Årslön till den verkställande

direktören uppgår till 997 940 kr. Dessutom har bilförmån utgått med 45 tkr.

avgångsvederlag

verkställande direktören har en pensionsrätt enligt ktp-planen med en pensionsålder om 60 år.

Mellan 60 och 65 år utgår pension motsvarande 75 procent av anmäld lön. uppsägningstiden från

företagets sida är 6 månader och från verkställande direktörens sida 6 månader. Dessutom har vD

en sparförsäkring med dödsfallsbelopp. vid uppsägning från företagets sida ska, utöver lön under

uppsägningstiden, ett avgångsvederlag utgå med 12 månadslöner.

Sjukfrånvaro 2008 2007

total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 1% 1%

andel av den totala sjukfrånvaron som avser

sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0% 32%

sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid:

Sjukfrånvaron fördelad efter kön:

Män 0% 2%

kvinnor 1% 1%

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre 0% 1%

30-49 år 2% 2%

50 år eller äldre 0% 2%

15

noter


noter

noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer (belopp i tkr om inget annat anges)

avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Koncernen 2008 2007

byggnader och mark -10 179 -10 056

Maskiner och andra tekniska anläggningar -107 -95

inventarier, verktyg och installationer -1 659 -2 443

-11 945 -12 594

Moderföretaget

inventarier, verktyg och installationer -429 -448

-429 -448

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 34 274

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncernen 2008 2007

utdelning på aktiekapital i Hsb sverige 867 800

867 800

Moderföretaget

utdelning på aktiekapital i Hsb sverige 867 800

867 800

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen 2008 2007

ränteintäkter, övriga 9 456 11 858

avgälder 2 006 2 050

11 469 13 908

Moderföretaget

ränteintäkter, koncernföretag 6 734 –

ränteintäkter, övriga 8 401 9 982

avgälder 2 006 2 050

17 141 12 032

Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen 2008 2007

räntekostnader, övriga -21 858 -22 301

upplösning negativ goodwill 1 782 990

-20 114 -21 311

Moderföretaget

räntekostnader, övriga -10 873 -7 210

-10 873 -7 210

16


noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer (belopp i tkr om inget annat anges)

Skatt på årets resultat

Koncernen 2008 2007

aktuell skatt -1 563 -3 325

uppskjuten skatt 776 194

-787 -3 131

Moderföretaget

aktuell skatt 588 –

uppskjuten skatt – -104

588 -104

Byggnader och mark

Koncernen 2008-12-31 2007-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 564 212 560 015

nyanskaffningar 2 848 6 092

avyttringar och utrangeringar -2 056 -2 350

omklassificeringar 203 455

565 207 564 212

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

vid årets början -65 389 -55 585

avyttringar och utrangeringar 158 252

Årets avskrivning enligt plan -10 179 -10 056

omklassificeringar -5 -

-75 415 -65 389

Redovisat värde vid periodens slut 489 792 498 823

taxeringsvärden, byggnader 396 121 394 652

taxeringsvärden, mark 95 415 98 209

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen 2008-12-31 2007-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 997 936

avyttringar och utrangeringar 300 61

1 297 997

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

vid årets början -388 -293

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -107 -95

-495 -388

Redovisat värde vid periodens slut 802 609

17

noter


noter

noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer (belopp i tkr om inget annat anges)

Inventarier, verktyg och installationer

Koncern 2008-12-31 2007-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 18 193 17 254

nyanskaffningar 1 429 2 405

avyttringar och utrangeringar -6 740 -1 466

omklassificeringar -203 -

12 679 18 193

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

vid årets början -11 096 -9 922

omklassificeringar 5 -

avyttringar och utrangeringar 3 304 1 269

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1 659 -2 443

-9 446 -11 096

Redovisat värde vid periodens slut 3 233 7 097

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 4 426 4 853

nyanskaffningar 816 621

avyttringar och utrangeringar -806 -1 048

4 436 4 426

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

vid årets början -3 201 -3 717

avyttringar och utrangeringar 520 964

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -429 -448

-3 110 -3 201

Redovisat värde vid periodens slut 1 326 1 225

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncern 2008-12-31 2007-12-31

vid årets början 19 456

omklassificeringar – -455

investeringar 82 054 19

Redovisat värde vid periodens slut 83 879 19

18


noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer (belopp i tkr om inget annat anges)

andelar i koncernföretag 2008-12-31 2007-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 63 320 63 220

inköp 65 100

Redovisat värde vid periodens slut 63 385 63 320

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte Antal Andel Redovisat

andelar i % i) värde

Hsb grannskapsgårdar ab 556491-8299, linköping 600 000 100,0 60 000

berga i linköping exploatering ab, 556712-8540, linköping 1 000 100,0 100

Hsb östergötland utveckling ab, 556729-7030, linköping 1 000 100,0 100

Hsb boservice i västra östergötland ab, 556548-1719, linköping 1 000 100,0 120

Hagaberg exploatering ab, 556643-4345, Malmö 1 000 100,0 100

lMM i östergötland ek för, 722000-1072, linköping 29 100,0 2 900

Hsb produktion i östergötland Hb, 969736-6319 1 65,0 65

63 385

i) ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna

för totalt antal aktier.

andelar i intresseföretag 2008-12-31 2007-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 3 300 3 250

inköp 15 200 50

Redovisat värde vid periodens slut 18 500 3 300

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 3 300 3 250

inköp 435 50

Redovisat värde vid periodens slut 3 735 3 300

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag 2008

Intresseföretag / org nr, säte Andelar/ Bokf värde Bokf värde

antal i % ii) hos koncern hos modern

Direkt ägda

Hsb bankett i linköping ab, 556560-6455, linköping 50,0 3 310 3 310

torpet utveckling i linköping ab, 556720-8532, linköping 50,0 375 375

parken i linköping utveckling ab, 556778-7717, stockholm 50,0 50 50

övriga, vilande eller av mindre betydelse 14 765 -

Redovisat värde vid periodens slut 18 500 3 735

ii) ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna

för totalt antal aktier.

19

noter


noter

noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer (belopp i tkr om inget annat anges)

andra långfristiga värdepappersinnehav Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 28 829 28 829

tillkommande tillgångar 294 294

avgående tillgångar -62 -62

Redovisat värde vid årets slut 29 061 29 061

Koncern Moderföretag

Specifikation av Börsvärde Redovisat Börsvärde Redovisat

värdepapper eller motsv värde eller motsv värde

noterade andelar 6 192 5 939 6 192 5 939

Hsb riksförbund 2 556 2 556 2 556 2 556

Hsb projektpartner ab 20 004 20 004 20 004 20 004

övrigt 562 562 562 562

29 314 29 061 29 314 29 061

andra långfristiga fordringar Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 6 085 6 085

reglerade fordringar -645 -645

Redovisat värde vid årets slut 5 440 5 440

Bostadsrättsföreningarnas (brf) inlåning Moderföretag Varav brf:s andel

kortfristiga placeringar 219 367 154 950

likvida medel 160 625 133 962

379 992 288 912

20


noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer (belopp i tkr om inget annat anges)

Eget kapital

Koncernen andelskapital Reservfond Fritt eget kapital

vid årets början 5 334 4 837 182 895

förvärv av andelar 60 - -

förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital - 405 -405

Årets resultat - - 7 214

Vid årets slut 5 394 5 242 189 704

Moderföretaget andelskapital Reservfond Fritt eget kapital

vid årets början 5 334 3 996 169 264

koncernbidrag - - 2 100

skatteeffekt på koncernbidrag - - -588

förvärv av andelar 60 - -

Disposition enl bolagsstämmobeslut

• Avsättning till reservfond - 32 -32

Årets resultat - - -770

Vid årets slut 5 394 4 028 169 974

Negativ goodwill 2008-12-31 2007-12-31

vid årets början 17 818 18 808

Årets upplösning -1 782 -990

Vid årets slut 16 036 17 818

Övriga avsättningar Koncern Moderföretag

garantiåtaganden 2 758 2 758

övrigt 559 560

3 317 3 318

Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga Koncern Moderföretag

förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 419 600 –

419 600 –

21

noter


noter

noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer (belopp i tkr om inget annat anges)

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut 2008-12-31 2007-12-31

Koncern

fastighetsinteckningar 456 097 446 028

456 097 446 028

Övriga skulder 2008-12-31 2007-12-31

Moderföretag

specialupplåning brf 154 950 167 450

avräkning brf 133 962 128 193

personal källskatt 403 384

sociala avgifter 382 368

övriga skulder 73 764 421

Momsskuld 17 862 –

381 323 296 816

bostadsrättsföreningarnas samlade inlåning uppgår till 288,9 (295,6) Mkr se not 17.

specialupplåningen från brf, 155 Mkr, består av kortfristig upplåning 149 (167,5) Mkr

samt långfristig upplåning 6 (0) Mkr. se även not 17.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Moderföretag

förutbetalda hyror och avgifter 4 558 –

tillkommande kostnader byggprojekt 980 –

Helkundbonus 1 501 1 200

upplupna räntor 1 530 606

personalrelaterade poster 4 749 2 778

övriga poster 3 197 546

16 515 5 130

22


noter

med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att

lämnade uppgifter överensstämmer med faktiska förhållanden.

linköping den 17 mars 2009

Marita svensson sten-Åke petersson

Ordförande

sofia svensson peter lindgren

Verkställande direktör

thorleif Johansson börje söderqvist

Marianne persson timo Matalalampi

lars fornlund

vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2009

arne gunnarsson erik Davidsson

Auktoriserad revisor Utsedd av HSB Riksförbund

Håkan Jutterdal

23

noter


eVisionsBerätteLse

till ordinarie fullmäktigesammanträde i HsB östergötland ek. för. org nr 716426-3720

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk-

ställande direktörens förvaltning i HsB östergötland ek. för. för år 2008. Årsredovisningen och koncernredovisningen

ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 03-23. Det är styrelsen

och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för

att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval

av vår revision.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i sverige. Det innebär att vi planerat och

genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen

och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. en revision innefattar att granska

ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. i en revision ingår

också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av

dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören

gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade

informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. som underlag för vårt uttalande om

ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma

om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat

i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser

att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och

ger en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed

i sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens

övriga delar.

Vi tillstyrker att fullmäktigesammanträdet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen

och för koncernen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Linköping den 17 mars 2009

arne gunnarsson

Auktoriserad revisor

erik Davidsson

Utsedd av HSB Riksförbund

24

Håkan Jutterdal

More magazines by this user
Similar magazines