Views
4 years ago

Sammanställning grupparbeten_20130326.pdf - HSB

Sammanställning grupparbeten_20130326.pdf - HSB

Sammanställning grupparbeten_20130326.pdf -

HSB SYDOST Box: 52, 351 03 Växjö Besök: Storgatan 14 Tel: 010-451 30 00 www.hsb.se/sydost 27 mars 2013 1 (4) VÅRDAGEN 2013 FÖR HSB-LEDAMÖTER, 26 MARS 2013 SAMMANSTÄLLNING AV REFLEKTIONER FRÅN FÖRMIDDAGENS GRUPPARBETENA Grupparbete 1 Hur ser ni på HSB-ledamoten som strategisk medarbetare? 1. Vi är en varumärkesbärare och en viktig informatör samt ett viktigt bollplank. 2. Positivt. 3. Beror på vad det innebär. Bör diskuteras. Hur mycket arbete mellan möten? 4. Länken mellan föreningen och HSB. Företräder HSB, en viktig roll för både medlemmarna, styrelsen och HSB. 5. Känns som det skapar en större delaktighet och engagemang. 6. Vi är HSB:s förlängda arm. Vi är kommunikationen mellan föreningar/styrelsen och HSB. Trygghet att det finns HSB-ledamot (någon att luta sig emot). Bidrar till kontinuitet. 7. Medarbetare OK. Men på vilken nivå? Arbetsbeskrivning? Rollbeskrivning? 8. Större förtroende, större krav, bättre status. 9. Att vara en länk mellan brf:s styrelse och HSB Sydost. Mentor. Ger ”jourhavande” och fadder det stöd ni behöver? 1. Det ser vi fram emot! 2. Det vore väl inte fel att testa. 3. Bra! 4. Bra idé med jourhavande, innebär bl a stöd för HSB-ledamoten och kunna få hjälp med styrelsemöten. Bra även som det är i nuläget med en person som har huvudansvar och som man alltid kan vända sig till. 5. Fadder tycker vi känns tryggt, en person att vända sig till. Ser gärna att det används i 1:a hand sen kan ”jourhavande” var ett bra komplement. 6. Vi tror att det vore en idé att testa. 7. Jourhavande bra att införa. Fadderstöd behövs. Stadgarna är viktiga. 8. Tryggt, även service för föreningen att kunna fatta snabba beslut. 9. Bra stöd. Diplomerad HSB-ledamot – hur ser ni på det? 1. Vi är positiva, föreslår t ex annat ord för diplomerad – godkänd. 2. Kvalitet! 3. Bra! 4. Bra, det ställs höga krav på HSB-ledamoten och då är det bra om vi får utbildning och blir duktiga på det vi ska göra. Bra med webbaserat. 5. Ser vi som en självklarhet. Ett bra sätt att säkerställa att HSB-ledamoten kompetens. Viktigt för både HSB Sydost och Brf.en. Ska enligt oss följas upp kontinuerligt.

HSB Revyn nr 1-2009.pdf
årsredovisning 2008.pdf - HSB
HSB -revyn2-2012.pdf
Nr 03 2007 (PDF 2,4 MB) - Byggnadsarbetaren
DS (pdf 6 770 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
PDF-dokument, 444 kB - Svenska Mässan
Europastandard för ytbehandling (pdf 500 kB - Asfaltskolan
valkommen_ till_tibble_komplett_ april_2011.pdf - HSB
Ladda ner PDF här - MCraft
Djarfurbladet 1/2001 i pdf-format
Tidningen Shoo 2010 (PDF, 5426Kb) - Botkyrka kommun
Infobladet Mars 1996.pdf - HSB
Sunnanblad 1 2006.pdf - HSB
nr 1 2005.pdf - HSB
HSB Sydost Affärsplan 2013-2015
Päronbladet nr 1 2013.pdf - HSB
Medlemsutskott - HSB
stadgar 2009.pdf - HSB
Årsredovisning - HSB
Webbfaktura - HSB
Infobladet Februari 1999.pdf - HSB
Infoblad_nr 2_juni 2004.pdf - HSB
Mässtidning - HSB
Hissutredning - HSB
HSB reportage.pdf
domarbladet dec 09.pdf - HSB