29.08.2013 Views

DN 1002 Nr 1.pdf - HSB

DN 1002 Nr 1.pdf - HSB

DN 1002 Nr 1.pdf - HSB

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dammen Nytt<br />

Nummer 1 2010<br />

FEBRUARI FEBRUARI<br />

Föreningen fick in svar från 12 medlemmar som är villiga<br />

att prova på ambassadörsjobbet inom grannsamverkan.<br />

Dessa 12 har fått en introduktion genom polisens<br />

och grannsamverkans informatör, den 3 februari,<br />

från Farstadistriktet som vi lyder under här i Snösätra.<br />

Tanken är nu att ”din” ambassadör skall komma till dig<br />

som medlem och informera om säkerhet i allmänhet,<br />

om hur vi skall bete oss när något misstänkt sker, sammanställa<br />

kontaktlistor, m.m. Alla inom föreningen<br />

kommer att ingå i grannsamverkan. Vi kommer att<br />

skylta upp lite här och där så även omgivningen kan se<br />

att vi har grannsamverkan. Med tanke på senaste årets<br />

inbrott hoppas nu styrelsen att var och en tar sitt ansvar.<br />

Dels för egen skull men också för sina grannars<br />

skull.<br />

/Styrelsen<br />

Skylten som försvann<br />

Under cirka ett års tid har någon<br />

boende från våra granngårdar påtagit<br />

sig uppgiften att vrida eller ta<br />

bort den trafikskylt vid Bäverdammsgränd<br />

31 som visar att det<br />

råder parkeringsförbud på gatan.<br />

Det hela resulterar i att parkeringsvakterna<br />

som kommunen skickar ut<br />

för övervakning av felparkerade fordon<br />

inte kan lappa dessa. Jag har<br />

vid ett otal tillfällen vridit skylten så<br />

som den ska sitta men efter några<br />

timmar är den åter felställd. Styrel-<br />

Försvunnen skylt<br />

sen har haft kontakt med kommunen som nu infört så<br />

kallad områdesskyltning, vilken sitter monterad vid<br />

infarten till Bäverdammsgränd. Den skylten talar om<br />

att hela området, dvs. Bäverdammsgränd, är behäftad<br />

med parkeringsförbud, precis som de tidigare skyltningar<br />

var tänkt. Nu återstår att se om den nitiske<br />

skyltvridaren ger sig på även den nya markeringen. I<br />

samband med snöröjning av<br />

hela Bäverdammsgränd har<br />

nu parkeringskontoret kunnat<br />

transportera bort felparkerare<br />

med hjälp av bärgningsbil.<br />

/Pelle<br />

Ny information vid infart till<br />

Bäverdammsgränd<br />

Dörrkrans<br />

Det har kommit till styrelsens kännedom om att dekorationskransar<br />

försvunnit/stulits från entrédörrar under<br />

december och i samband med julfirandet. Man blir både<br />

förbannad och besviken när man får höra sådant. Man<br />

kan ju misstänka att det är någon i närområdet som har<br />

sådana hyss för sig för det är väl ingen inom föreningen.......?<br />

Det vi kan råda dig till som blivit av med din<br />

dörrkrans är att kika runt i området för att se om du<br />

kan känna igen den på någon annans dörr.<br />

Lägenhetsregister<br />

/Info<br />

Lantmäteriet har fått uppdraget av regeringen att<br />

genomföra en bostadsinventering för hela riket. De insamlade<br />

uppgifterna skall användas av skatteverkets<br />

folkbokföring och Statistiska Centralbyrån. Det innebär<br />

för brf Dammens del att samtliga lägenheter har gåtts<br />

igenom beträffande storlek, antal rum och kvadratmeteryta,<br />

samt typ av kök. De lägenheter som finns i lamellhusen<br />

har dessutom tilldelats ett unikt lägenhetsnummer<br />

som du kan se på namntavlan i trapphuset. I<br />

framtiden kommer du att behöva numret för just din<br />

lägenhet. Du som bor i loftgångshus har inte fått något<br />

unikt lägenhetsnummer eftersom din adress redan är<br />

unik. Däremot har övrig information skickats till Lantmäteriet<br />

enligt ovan. Samtliga medlemmar skall även i<br />

fortsättningen hålla reda på föreningens lägenhetsnumrering<br />

vilket inte har att göra med Lantmäteriets numrering.<br />

/Styrelsen


Gångbro - Nynäsbanan<br />

Gång och cykelbron över Nynäsbanan vid norra kolonilottsområdet<br />

börjar att ta form. Monteringen av den<br />

sektion som ligger direkt över järnvägsspåren sattes på<br />

plats vid 23-tiden den 15 november, några timmar tidigare<br />

än planerat, beroende på att Banverket bröt trafiken<br />

i samband med annat arbete vid Farsta. Ytterligare<br />

sektioner av bron är monterade och vi väntar nu på<br />

att anslutningsvägarna skall bli iordningställda. JVAB<br />

som utför arbetet ligger före i tidplanen vilket har inneburit<br />

att personal flyttas från brobygget för att återkomma<br />

längre fram i vinter/vår berättar Stefan som är<br />

platschef. Fyllnadsmassor för anslutningsvägarna<br />

läggs på ”förråd” under bron i väntan på att kälen ska<br />

gå ur marken där gångvägen ska gå. Lägger man upp<br />

massorna direkt på plats kommer det att bli rörelser i<br />

vägbanken då kälen så småningom släpper. Vilket kan<br />

ta mycket lång tid eftersom massorna även fungerar<br />

som isolering, allt för att undvika efterarbeten.<br />

Money, money, money,<br />

is the rich mans world…..<br />

Så börjar en av<br />

ABBA,s gamla favoriter<br />

– men hur blev det<br />

med 2009 års<br />

Dammen-julklapp?<br />

Svenska Spel tackar<br />

för brf Dammens stöd<br />

till svensk barn och<br />

ungdomsidrott i och med förra årets trisslottsjulklappar<br />

till alla medlemmar. Totalt har Svenska Spel bidragit<br />

med 500 miljoner till riksidrottsförbundets breddsatsning<br />

”Idrottslyftet”. Hur gick det då för Dammens del<br />

beträffande vinster? Det har endast rapporterats några<br />

småvinster på 25 respektive en toppnotering om 75 kronor.<br />

Eller har vi någon högre vinst som glatt någon medlem????<br />

Hör gärna av dig.<br />

/Styrelsen<br />

DAMMEN NYTT NUMMER 1 2010<br />

/Pelle<br />

Rimfrost<br />

Vintern kom straxt efter lucia, närmare bestämt fick vi<br />

då ca 20 cm snö, den 15 december, varpå det skvättatde<br />

på mera snö nästan dagligen till dagarna efter nyår. Totalt<br />

har jag plogat 161 cm snö till den 11 februari. Tack<br />

vare att kylan hållit i sig har vi dessutom fått behålla den<br />

mesta av snön samt att vi kunnat ordna skridskois ovanligt<br />

tidigt på säsongen för småttingarna uppe på boulebanan.<br />

Vackert med rimfrost har vi också haft, se bilden<br />

från Bjursätragatan.<br />

/Pelle<br />

Tyck till om Rågdalen!<br />

Stadsdelsförvaltningen och Exploateringskontoret vill<br />

ha in synpunkter för upprustning av Rågdalen, etapp<br />

3, (hitsidan om Bjursätragatan). Tanken är en aktivitetspark<br />

för ungdomar från 10 år och uppåt. Vad tycker<br />

du ska finnas i denna aktivitetspark? Vad vill du<br />

och dina kompisar ska kunna göra i parken? Är det<br />

något speciellt som måste finnas i parken för att du<br />

ska gå dit? Dina synpunkter, förslag via e-post senast<br />

under vecka 710 Det är bråttom!!<br />

Skicka till:<br />

sophie.dahlberg@eav.stockholm.se<br />

sofia.brydolf@expl.stockholm.se<br />

Mer info om Rågdalens upprustning hittar du på<br />

Stadsdelförvaltningens hemsida,<br />

http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Natur-ochparker/Aktuella-parkarbeten/Soderort/Ragsved-<br />

Ragdalen/<br />

/Info


Nya medlemmar<br />

Föreningen hälsar:<br />

• Alexander Rintsberg<br />

Johanna Ikonen <strong>Nr</strong>. 86<br />

• Anna Granström 146<br />

• Tri Nguyen 186<br />

hjärtligt välkomna och hoppas att ni kommer att trivas<br />

bra med ert nya boende. / Styrelsen<br />

Hisskorgsbelysning<br />

Belysningen i hisskorgarna, nio till antalet, är under<br />

ombyggnad. Lysrören som idag lyser dygnet runt kommer<br />

att styras av en så kallad närvarodetektor, lika<br />

som i tvättstugan, vilket innebär att rören tänds upp<br />

när du går in i hisskorgen. Armaturen kompletteras<br />

även med en energisparlampa om 5 watt som ger endast<br />

ett ledljus. Nuvarande elkostnad är beräknad till<br />

7.340:-/år. Efter ombyggnad blir det endast ca. 600:-,<br />

Investeringskostnaden kommer att hamna på ca.<br />

6.170:-. Redan efter ett år har ombyggnaden betalat<br />

sig, en besparing som heter duga. (Får se när vi får<br />

hissmusik också) /Pelle<br />

Här sitter närvarodetektorn<br />

monterat mot taket i hisskorgen<br />

Belysning i p-huset<br />

Cirka två gånger per vecka går IKANO,s fastighetsskötare<br />

genom p-husen där det bl.a. ingår att se till så belysningsarmaturerna<br />

lyser. Om det är så att det står en<br />

bil parkerat nästan under en trasig armatur kan det<br />

hända att denna inte åtgärdas med risk för att skada<br />

bilen om montören tappar något. Jag håller på att föreslå<br />

att garagesamfälligheten skall byta samtliga armaturer<br />

på entréplanet. Mellanplanet och bottenplanet<br />

har tidigare fått nya armaturer.<br />

/Pelle<br />

Kommande styrelsemöten<br />

DAMMEN NYTT NUMMER 1 2010<br />

Säkerhetsprylar<br />

I samband med introduktionen av våra grannsamverkan<br />

ambassadörer var även tipset att installera dörrspärr och<br />

dörrkikare på våra entrédörrar för dom som inte redan<br />

har det. Jag har därför varit i kontakt med Bergs Lås för<br />

att få lite prisuppgifter.<br />

En dörrkikare av standardtyp med glaslins på 200° vidvinkel,<br />

passande våra dörrtjocklekar kostar 130 :-.<br />

Två varianter på dörrspärr erbjuds. Assa,s LB1000 335:-<br />

som är godkänd av SSF (Svenska StöldskyddsFöreningen),<br />

samt fabrikat Miller´s, 4735-CH-SB, 120:-. Som<br />

bilden visar fungerar dessa på samma sätt. En fällbar<br />

bygel fälls med ett enkelt handgrepp över en fast monterad<br />

kula vilket gör att dörrbladet endast<br />

kan öppnas med en springa.<br />

Är du intresserad lägger du din beställning<br />

till föreningskontoret senast<br />

den 28 februari. Vill du ha hjälp med<br />

montering anger du det i din beställning.<br />

Montage = 100-ingen jämt, för båda eller<br />

endast en produkt.<br />

/Pelle<br />

Är det något du vill att styrelsen tar upp på kommande<br />

styrelsemöten? V g lämna skriftlig info till<br />

föreningskontorets brevlåda i god tid.<br />

23 februari; 23 mars; 12 april; 27 maj; 17 juni<br />

/Info Hushållsrulle x 32 st<br />

Gemensamt inköp?<br />

Är du intresserat av att vara med och köpa förbrukningspapper,<br />

toa- och hushålls rullar. Varje beställning<br />

måste vara på minst en bal, toa eller hushåll. Innan du<br />

bestämmer dig för att priset är lägre i din vanliga butik<br />

bör du först kontrollera vad du får för din peng. Längden<br />

som finns på rullen samt rullens vikt är parametrar<br />

som kan vara avgörande. Vill du ha papper med snygga<br />

dekorer, kan du övergå till nästa artikel redan nu. Här<br />

gäller återvunnen returfiber utan dekorer och annat<br />

tjafs. Förutom dryga rullar får du allt levererat till<br />

Dammen och avhämtas hos mig efter leverans, alltså -<br />

du slipper släpa otympliga förpackningar från affären.<br />

För att din beställning skall gälla måste du betala i förskott.<br />

Senast den 28 februari. Provrullar kan du kika<br />

på hos Pelle eller i samband med ”Gårdsloppisen” som<br />

är i föreningslokalen den 21 februari. På ”loppisen”<br />

kommer att finnas en gramvåg för jämförelse/kontroll.<br />

Gå ihop med din granne om en bal är för mycket. Se<br />

även särskilt utskick beträffande ”loppisen”.<br />

/Pelle<br />

Toalettrulle x 42 st<br />

230:-/bal<br />

265:-/bal


Mera Rågsvedshistoria<br />

Eva Wesslén fortsätter här sin berättelse om Rågsved.<br />

Torpen runt Rågsved<br />

Marken och torpen runt Rågsved ägdes av Älvsjö. Kanske<br />

Högdalen hörde till Örby eftersom marken idag hör<br />

dit. I området gick två bäckar/åar, ån från<br />

Brännkyrkasjön (vid Älvsjö) och Hästbäcken/Kräpplaån<br />

Kräppladiket.<br />

Rågsved<br />

Torpet Rågsved låg bakom loppisen “Återbruket” mellan<br />

Hardemogatan och Askersundsgatan. Man kan se<br />

lite rester efter den gamla växtligheten vid berget nedanför<br />

höghusen. Rågsvedstorpet nämns i skrift redan<br />

1608 och fanns eventuellt kvar till 1950-talet.<br />

Bjursätra, Stockholm 362 och 338<br />

Torpet nämns första gången 1627 som Biornsettra, sedan<br />

heter det omväxlande Biörsättra, Biörnsättra och<br />

Biörksättra för att så småningom kallas Biursättra och<br />

till slut Bjursätra. Stavningen skiljer sig åt mellan olika<br />

kartor och dokument men det verkar som efterleden<br />

sättra blir sätra med tiden, kanske ett utslag av stockholmskans<br />

uttal [seetra]. Torpet har först legat vid<br />

Sköllergatan för att senare flytta söder om korsningen<br />

Rågsvedsvägen – Bjursätragatan (inne på gården till de<br />

nybyggda husen) enligt 1901 års karta. Tegelrester låg<br />

utspridda över området innan det bebyggdes enligt<br />

fornminnesinventeringen. Idag syns inte mycket utan<br />

kullen där torpet låg är ombökad och övertäkt med jord.<br />

Jag hittade en plåtburk och ett rakblad i den södra delen.<br />

Ända till 1951 bodde folk i torpet men det revs, när<br />

Rågsveds centrum byggdes. Bjur är det fornsvenska<br />

namnet för bäver och är vanligt i svenska ortnamn.<br />

Bävern som fanns i hela Sverige utrotades i slutet av<br />

1800-talet. 80 bävrar planterades in från Norge 1922<br />

till 1939 och idag finns bäver bl.a. i Magelungen.<br />

Fagergren<br />

Bjursätra<br />

Stensängen<br />

Rågsved<br />

DAMMEN NYTT NUMMER 1 2010<br />

Fagergren, Brännkyrka 184:1<br />

Straxt väster om Bjursätra och söder om fotbollsplanen<br />

vid Rågsvedsvägen låg torpet Fagergren. Det nämns<br />

första gången 1629 och har också kallats Fogelgren,<br />

Fagre gränd, Fagergräs, Fagerön, Fagersjön, Fagere<br />

och Fageräng. Det har eventuellt funnits ett lilla och<br />

stora Fagergren också. Torpet revs i början på 1900talet.<br />

Stensängen, Huddinge 464<br />

Stensängen byggdes 1855. Det äldsta huset låg på<br />

bergstoppen öster om Sofiebergsvägen i Huddinge,<br />

ovanför de nybyggda husen. Huset var timrat och hade<br />

laxknutar. Det användes, i alla fall delvis, som statbostad.<br />

Timret finns idag intimrat i torpet Stensberg, som<br />

flyttades av Huddinge hembygdsförening från Björksätra<br />

till Sundby i Huddinge. Stensbergs eget timmer var<br />

ruttet och golvbrädorna stals dessutom vid Sundby.<br />

Nedanför bergknallen där Stensängen låg finns<br />

jordkällaren bevarad. Ett något yngre boningshus på<br />

Stensängen (enligt 1901-6 års häradsekonomiska karta)<br />

finnstroligen kvar i ombyggt skick idag och har adress<br />

Sofiebergsvägen 4.<br />

/Forts. nästa nummer<br />

Snösätra<br />

Annydal<br />

Högdalen<br />

Rester från Snösätra torp.<br />

Jordkällaren och betesängen<br />

som numera är kollonilotter.<br />

Som barn på 50-talet<br />

kunde jag se kor som betade<br />

på ängen samt boningshus,<br />

ladugård, uthus m.m.<br />

/Pelle<br />

Gökdalen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!