Samhällskritiska transporter (pdf) - IVA

iva.se

Samhällskritiska transporter (pdf) - IVA

innehållsförteckning

. Inledning .................................................................................................................................................................9

Bakgrund .....................................................................................................................................................................9

Syfte och mål ...........................................................................................................................................................9

metod ........................................................................................................................................................................10

avgränsningar ....................................................................................................................................................... 11

2. Utgångsläge ......................................................................................................................................................13

Dagens transportsektor .................................................................................................................................13

Distribution av samhällsviktiga förnödenheter och funktioner ..............................................16

. Framtida trender ........................................................................................................................................19

allmänna förutsättningar ...............................................................................................................................19

Distributionsmönster inom transportsektorn 2020 .....................................................................20

. Hur hanteras framtidens hotbilder? .........................................................................................27

pandemi ....................................................................................................................................................................27

elektroniskt haveri .............................................................................................................................................28

klimatkatastrof .....................................................................................................................................................28

. Identifierade sårbarheter ...................................................................................................................31

. Förslag på åtgärder ...................................................................................................................................33

. Bilaga .......................................................................................................................................................................37

paneldeltagare ......................................................................................................................................................37

referenser ...............................................................................................................................................................37

More magazines by this user
Similar magazines