Kärnkraft i dag och i morgon - IVA

iva.se

Kärnkraft i dag och i morgon - IVA

Elproduktion från kärnkraft i Sverige. Källa: STEM, SCB.

TWh

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Världens kärnkraftproduktion 1999

Land % av nationell Producerad el från % av världens Installerad effekt

elproduktion kärnkraft TWh/år kärnkraftproduktion GWe

USA 20 778 30,7 98

Frankrike 76 394 15,5 63

Japan 30 317 12,5 44

Tyskland 31 170 6,7 22

Ryssland 14 122 4,8 20

Korea 39 103 4,1 13

Storbritannien 26 96 3,8 13

Sverige 47 73 2,9 9

Kanada 13 73 2,9 15

Ukraina 42 72 2,8 12

Övriga världen 9* 340 13,4 48

VÄRLDEN 17 2538 100,0 357

* Endast länder med kärnkraft

Källa: IEA Key World Energy Statistics 2001.

iva | kärnkraften i dag och i morgon | 5

More magazines by this user
Similar magazines