Urban Funered, Finansdepartementet - KommITS

kommits.se

Urban Funered, Finansdepartementet - KommITS

eGovernment 2009

Teaming up for the eUnion!

Urban Funered, Finansdepartementet


Handlingsplanen för eFörvaltning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Insatsområde 1: Regelverk för

myndighetsövergripande

samverkan och

informationshantering

Insatsområde 2:

Tekniska förutsättningar

och it-standardisering

PROCESSER

Insatsområde 3:

Gemensamma

verksamhetsstöd,

kompetensförsörjning

och samlad

uppföljning

ÅTERKOPPLING

RESULTAT

Insatsområde 4:

Förvaltningens

kontakter med

medborgare och

företagare


Mål: Flexibilitet

Användaren som medarbetare

Medel: Flyttbarhet och modultänkande

Mål: Användbarhet

Medborgaren som

kund

Medel: Integrerade etjänster

Mål: Effektivitet

Medborgaren

som

skattebetalare

Medel: Effektiva

processer


eDelegationen

• Mats Sjöstrand, GD Skatteverket

(ordförande)

• Angeles Bermudez-Svankvist, GD

Arbetsförmedlingen

• Annika Brännström, GD Bolagsverket

• Stig Jönson, GD Lantmäteriverket

• Adriana Lender, GD Försäkringskassan

• Thomas Lidman, Riksarkivarie, Riksarkivet

• Helena Lindberg, GD,Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap

• Claes Ljungh, GD Kammarkollegiet

• Christina Lugnet, GD Tillväxtverket

• Mats Persson, GD Jordbruksverket

• Bengt Svenson, GD Rikspolisstyrelsen

• Karin Starrin, Generaltulldirektör, Tullverket

• Håkan Sörman, VD, Sveriges kommuner

och

• landsting

• Staffan Widlert, GD Transportstyrelsen

Finansdepartementet

Pressmeddelande 26 mars

2009

Bättre service och ökad

delaktighet genom

satsning på e-förvaltning

- Den nya tekniken skapar möjligheter till en större

delaktighet för enskilda, organisationer och företag

i förvaltningens utveckling och dess produktion av

tjänster. Arbetet med att stärka e-förvaltningen

handlar inte enbart om effektivitet, det handlar

också om att stärka demokratin och skapa goda

förutsättningar för att förädla den information som

finns tillgänglig inom den offentliga sektorn. Därför

är jag mycket glad över att E-delegationen nu kan

komma igång med sitt arbete så att vi kan

förverkliga de mål regeringen satt upp och återta

en ledande position inom e-förvaltningsområdet.


Utgångspunkter

Så enkelt som möjligt för så många

som möjligt

Öppna standards och öppen källkod

Skydd för personliga integriteten

eDemokrati ska beaktas

Minskad administrativ börda

Offentlig information för

vidareutnyttjande

Digitala arkiv

Tillgänglighet och användbarhet

… E-förvaltningen ska bidra till att

förenkla kontakten mellan förvaltning

och medborgare och ska präglas av

tillgänglighet och användbarhet.

Användarfokusering

…Elektronisk förvaltning, som syftar

till att förenkla kontakten med

medborgare och företagare, bör alltid

ske utifrån användarnas behov och

nytta i kombination med beräkningar

av den interna produktiviteten.


Lissabonstrategin år 2000

… halvtidsrapportering år 2005

i2010 – Mål # 3 – Ett europeiskt

informationssamhälle för tillväxt och

sysselsättning:

Ett informationssamhälle som är

integrerat, tillhandahåller

högkvalitativa offentliga tjänster och

främjar livskvaliteten


Visby Agenda – Creating

impact for an eUnion 2015

Which are the most important policy

questions that the EU faces in the

area of ICT and the information

society to about 2015, and what

trends underlie or affect these new

questions?


• Ordförandeskapsrappor

t om “eHealth for a

Healthier Europe”

• Rådsslutsatser om

eHälsa

• Informellt

hälsoministermöte med

Healt EPSCO Rådet


eGOVERNMENT MINISTERIAL CONFERENCE

Brussels, 29th November 2001

Ministerial eGovernment Conference 2005

24-25 November in Manchester, UK

An information society for all

eGOVERNMENT MINISTERIAL CONFERENCE

Como, 7-8 July 2003

Fourth Ministerial eGovernment Conference

19-21 September 2007, Lisbon


Fourth Ministerial eGovernment Conference

19-21 September 2007, Lisbon


Manchester 2005

… Brussels 2006

Länder som kommit långt inom eFörvaltning

ligger även i topp när det gäller ekonomni och

konkurrenskraft

i2010 eGovernment Action Plan:

Accelerating eGovernment in

Europe for the Benefit of All

eFörvaltning på nationell nivå får inte

leda till nya hinder på den inre

marknaden


eGovernment Awards 2009

www.epractice.eu/call 2009


Pre-conference for the EU 5th

Ministerial eGovernment Conference

“eGovernment Research and Innovation -

Empowering Citizens & Government

Services Across Sectors and Borders”

Hilton Hotel, Malmö

18 November 2009


Mer information finns på hemsidan

www.egov2009.se


eGovernment 2009

Teaming up for the eUnion!

Urban Funered, Finansdepartementet

More magazines by this user
Similar magazines