Sven Olov Ericson

ksla.se

Sven Olov Ericson

Näringsdepartementet

Näringsdepartementets i syn på å torv och

torvmarker

Sven-Olov Ericson

sven-olov.ericson@enterprise.ministry.se

08 405 24 02


Näringsdepartementet

Synen på torv

• torv –energiproposition 2008/09:163

• odling på torvmark – skog del av skogspolitiken

och åkermark del av CAP

• biomassa från torvmark (skog eller jord) ingår I

kriterier för hållbar bioenergi i RED


Regeringens bedömning; 2008/09/163

Näringsdepartementet

Energitorv kan under vissa villkor användas som

bränsle med ett samlat bidrag till växthuseffekten

som kan vara väsentligt mindre än vad som

motsvarar bränslets innehåll av kol


Näringsdepartementet

Regeringens bedömning; 2008/09/163

• För att möjliggöra en sådan användning är det

viktigt ikti t att tt verka k för fö att tt IPCC:s IPCC och h EU EU:s

regelverk anpassas.

• OOaktat kt td detta tt måste å t torvbrytning t b t i ske k med d stor t

hänsyn till natur- och kulturvärden.


Näringsdepartementet

Uppdrag till energimyndigheten

• formulera förslag till strategi för att förverkliga

regeringens i bedömning b dö i

• rapporteras 16 december

• efterfrågar förslag beträffande fora, argument

och tid för att nå resultat

• avser rättvisa villkor som möjliggör för enskild

verksamhet att behandlas utgående från verkliga

samlade l d utsläpp lä


strategi - gissning

• det handlar inte om att reducera generell emissionsfaktor

inom IPCC – svårt och utan direkt ekonomisk betydelse

för torvföretag

• syftet är att öppna för rättvis hantering I system som har

ekonomisk betydelse för enskilda företag

• kanske hantering analogt med hur (direkt ändrad)

markanvändning hanteras I RED

• bindning eller frigörelse av kol I mark, ändrad bildning

av llustgas t mm

• ekonomisk effekt inom ETS analogt FQD art 7????

• skulle kunna innebära kanske 20-70 20 70 kronor/MWh

Näringsdepartementet


Näringsdepartementet

biomassa från skog på torv enl RED

• oxidation av torv – effekt av tidigare dränering

och del av historisk ändring av markanvändning

– skall ej tas upp som utsläpp av biomassan!!!

• olika ord I engelsk och svensk officiell version


peat soil – torvmark

• engelsk g version tar över

• avses hela den dikade ytan eller endast ytskikt

som är dränerat???

• uthållig produktion – askåterföring???


Näringsdepartementet

RED – utsläpp av växthusgas vid odling

• art 19.2 anger att utsläpp skall beräknas

utgående från typiska förhållanden

förhållanden.

• SE har tagit fasta på detta och tar inte med de

högre utsläppen (lustgas) från torv/mulljordar

• utgör så liten del av energigrödeodling att det

inte utgör g typisk yp odling g

• KOM har accepterat detta med en suck att SE

tydligen läser väldigt noggrannt när det gynnar

SE


Näringsdepartementet

RED – utsläpp av växthusgas vid odling

• bortodling med frigörelse av kol skall inte

bbeaktas kt

• är kvardröjande effekt av uppodling eller

dik dikning, i sjösänkning jö ä k i före fö jan j 2008. 2008

• skall ses som del av effekt av ändrad

markanvändning k ä d i och hiinte t som en ddel l av

odlingens utsläpp ett visst år.

More magazines by this user
Similar magazines