Rovdjur och hundar - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

Rovdjur och hundar - Länsstyrelserna

Örnar och hundar

De.flesta.angreppen.har.inträffat.under.vinterhalvåret.och.drabbat.jakthundar..

Av.de.21.angripna.hundarna.under.perioden.1997.till.2005.var.8.taxar.och.

4.finnspetsar..Större.hundar.som.västsibirisk.lajka.och.hamiltonstövare.har.

också.angripits.vid.ett.tillfälle.för.vardera.rasen.

Antalet.örnangrepp.på.hundar.kommer.sannolikt.att.ligga.på.ungefär.

samma.låga.nivå.som.idag..Om.örnpopulationen.i.Götaland.ökar.kan.vi.dock.

förvänta.oss.en.liten.ökning.av.antalet.angrepp.där.

Järvar och hundar

Järvangrepp.på.hund.kan.förekomma.i.jaktsituationer.då.en.järv.inte.hinner.

undan.en.hund.alternativt.försvarar.byte.eller.ungar.mot.en.hund..Inga.

hundar.har.dock.hittills.rapporterats.vara.angripna.av.järv.i.Sverige..

Om.järvar.etablerar.sig.i.skogslandet.kan.det.uppstå.situationer.då.hundar.

skadas.eller.till.och.med.dödas.av.järv..Omfattningen.blir.dock.sannolikt.

mycket.liten.

Vargar och hundar

De.flesta.angrepp.sker.under.höst.och.vinter.och.80.%.(86.av.103).av.angreppen.har.inträffat.under.jakt..Fler.hundar.blir.dödade.av.varg.än.som.blir.skadade..De.vanligaste.hundraserna.bland.103.angripna.hundar.1997–2005.var.

stövare.(36.st),.drever.(14.st),.jämthund.(12.st),.gråhund.(9.st).och.tax.(7.st).

Antalet.vargangripna.hundar.kommer.att.fortsätta.öka.under.de.närmaste.

åren.om.vargarna.ökar.i.antal..Eftersom.antalet.vargangrepp.på.hundar.

främst.hänger.samman.med.antalet.jaktdagar.med.hund,.så.kommer.antalet.

angrepp.att.variera.mycket.mellan.olika.områden.och.år..En.av.de.faktorer.

som.oberoende.av.varg.påverkar.antalet.jaktdagar.med.hund.är.vädret..I.

områden.med.en.mild.och.snöfattig.höst.kommer.antalet.jaktdagar.med.

hund.att.vara.fler.och.därmed.även.angreppen.bli.fler.än.i.områden.där.snön.

kommer.tidigt.och.hindrar.jakten.med.hund..Även.framöver.kommer.de.flesta.

angreppen.att.drabba.jakthundar.under.jaktutövning.

More magazines by this user
Similar magazines