Rovdjur och hundar - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

Rovdjur och hundar - Länsstyrelserna

Hur kan man avgöra vad som orsakat skadorna?

Variationen.i.hur.möten.mellan.stora.rovdjur.och.hundar.avlöper.är.stor..Att.

avgöra.om.en.hund.skadats.eller.dödats.av.ett.rovdjur.och.i.så.fall.vilket,.

kräver.kunskap.om.såväl.rovdjur.som.hundar..Det.är.nästan.alltid.svårare.att.

avgöra.vad.som.skadat.en.hund.än.att.avgöra.vad.som.dödat.en.hund,.förutsatt.att.besiktningen.kan.ske.innan.rovdjur.eller.asätare.hunnit.förtära.stora.

delar.av.kroppen..Om.hunden.är.död.bör.besiktningsmannen.efter.ägarens.

samtycke.flå.av.skinnet.och.undersöka.eventuella.blödningar.på.skinnets.

insida.och.på.den.flådda.kroppen..Storleken.och.kraften.i.en.vargs.bett.medför.

att.det.krävs.färre.bett.för.att.döda.t.ex.en.drever.jämfört.med.om.en.annan.

hund.skulle.ha.angripit.drevern..Att.betten.är.kraftiga.syns.på.blödningarna.

på.skinnets.undersida.och.på.kroppen,.men.nästan.aldrig.på.skinnets.utsida..

Hundar.som.dödats.av.vargar.har.ofta.haft.kraftiga.bett.i.rygg.och.nacke..

Hundar.som.slagits.med.lodjur.har.oftast.skador.på.främre.delen.av.kroppen,.det.vill.säga.nos,.bogar.och.framben..Det.beror.på.att.hunden.ofta.har.

konfronterat.eller.attackerat.lodjuret,.som.försvarat.sig.

foto: jens karlsson

More magazines by this user
Similar magazines