Antagande - kvalitetsprogram (PDF, 4322 kB) - Linköpings kommun

linkoping.se

Antagande - kvalitetsprogram (PDF, 4322 kB) - Linköpings kommun

Innehåll

Vallastaden – en stad för möten! ........................................................ 4

Små fastigheter och varierade boendeformer ...................................... 5

Utrymme för kreativ och fri gestaltning inom en tydlig ram ................... 6

Lokaler i bottenvåningen ger möjligheter .............................................. 8

Rumslighet och personliga gårdar ...................................................... 10

Sociala nivåer i kvarteren – felleshus och vinterträdgårdar ................ 11

Offentliga byggnaders betydelse ........................................................ 12

Närhet till park och natur ..................................................................... 12

Stadsmiljö med naturen i åtanke ........................................................ 14

Genomtänkt ljussättning ..................................................................... 15

Ombonade gator ................................................................................. 16

Mjuk trafikmiljö med prioritet för gång- cykel- och kollektivtrafik ......... 17

Parkering för ett hållbart resande ....................................................... 19

Torget – navet mellan stad och universitet ......................................... 20

En resurseffektiv stadsdel ................................................................... 21

Hälsosam bebyggelsemiljö ................................................................. 22

Bilaga 1 Tillgänglighetskrav för kvartersmark Vallastaden ............... 23

Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 m.fl.

(Vallastaden)

3

More magazines by this user
Similar magazines