1 Lambohov - Linköpings kommun

linkoping.se

1 Lambohov - Linköpings kommun

DIALOG

En tidning från Linköpings kommun • Nummer 1 2009

Enklare kontakt med kommunen • 10-12

Fotbollslirare läser böcker i Lambohov • 14-15

The Majority Says tar nya steg • 6-8

LAMBOHOV


LAMBOHOV LAMBOHOV

Kasper är populäraste boken hos killarna

Östria Lambohovs fotbollsgrabbar läser mellan matcherna

Idrottsklubben Östria Lambohov

samarbetar med biblioteket och

skolan för att killar i pojklagen

ska bli bättre bokläsare.

Träning varvas med bokläsning

på läsfritids i klubbstugan.

AV SVEN-ÅKE FASTH

Varje måndag efter skolan går grabbarna

till Östria Lambohovs klubbstuga.

Läsfritids är inget vanligt fritids utan

resultatet av en satsning som klubben gör

tillsammans med Lambohovs bibliotek,

Slestadsskolan och bokförlaget En bok

för alla.

Pojkar, böcker och idrott kallas den

här ettåriga satsningen som stöttas av

Statens kulturråd med 100 000 kronor.

Målet är att öka unga pojkars intresse för

att läsa skönlitteratur.

En annan positiv effekt som parterna

hoppas på är att grabbarnas läsförståelse

ska förbättras i takt med att de plöjer igenom

bok efter bok. Undersökningar visar

nämligen att pojkars läsintresse minskar.

– Då menar jag pojkar som grupp

nationellt. Det finns naturligtvis killar

som läser mycket också, förklarar pro-

jektledaren Marie Jonsson från Slestadsskolan.

Men bokläsning konkurrerar med så

många andra aktiviteter hos unga pojkar,

konstaterar hon.

ÖSTRIA VILL STÖTTA

– Vi vill testa det här. Kan vi så vill vi göra

en insats för pojkarnas framtid. Läser

man bra så underlättar det läxläsningen

och då får killarna mer fritid som kan läggas

på fotbollen, säger Janne Fredriksson

i Östria Lambohov.

– Men killarna blir ju inte bättre fotbollsspelare

av att läsa böcker. Det finns

andra värden i livet som vi vill vara med

och stötta, fortsätter Janne Fredriksson.

En stor del av anslaget går till inköp av

lämpliga böcker som placeras i klubbstugan.

När killarna kommer efter skolan får

de mellanmål och så blir det högläsning.

Därefter avslutas läsfritids med någon

fysisk aktivitet i Lambohovshallen.

Fotboll ibland, innebandy en annan gång.

I samband med klubbens fotbollsskola

varvas teorigenomgångar med en lässtund.

Vid Östria Lambohovs sommarkollo

i juli kommer böckerna att finnas

med och under novemberlovet blir det

aktiviteter på hemmaplan där bokläsning

ingår som en del.

Kristina Kollerud-Nilsson, till vänster, Marie Jonsson och Janne Fredriksson i en engagerad diskussion

kring satsningen på ökad bokläsning hos Östria Lambohovs pojklagsspelare. Foto: Göran Billeson

Under turneringar får bokväskan

också följa med så att dödtiden mellan

matcherna kan göras lite meningsfullare.

KÄNDA FÖREBILDER

Det finns även planer på att engagera

kända förebilder inom idrottens värld.

– Då tänker jag på idrottare med läsvanor,

som friidrottarna Stefan Holm och

Carolina Klüft till exempel, säger Janne

Fredriksson.

Klubben har ett 70-tal fotbollsgrabbar

i åldern 10-12 år. Det är en lämplig ålder

tycker alla inblandade.

– Då har killarna bra läskunskaper, är

fortfarande formbara och går inte längre

på fritids, förklarar Kristina Kollerud-

Nilsson från Lambohovs bibliotek.

Janne Fredriksson hoppas att åtminstone

60 procent av dessa grabbar vill vara

med i läsligan – som klubben kallar bokläsningen.

Föräldrarna är också en viktig grupp.

Satsningen har presenterats på föräldramöte

och pappornas roll som läsande

förebilder understryks.

– Många föräldrar tycker det är jättekalas.

Att det finns böcker hemma, och

att de läses av män är viktigt, säger Janne

Fredriksson.

"BRA FOTBOLLSBÖCKER"

En av de mest lästa ungdomsböckerna i

Lambohov är Alex Dogboy av Monica

Zak. Boken handlar om gatubarn i

Honduras, berättar Kristina Kollerud-

Nilsson.

Den har dock Philip Carling och Teddy

Lindgren aldrig hört talas om. Killarna är

elva år och går i fyran på Slestadsskolan.

På fritiden spelar de fotboll i Östria

Lambohov – och just den här eftermiddagen

kommer de till Lambohovs bibliotek

för att prata med oss om bokläsningen.

– Jag håller mest på med fotboll, innebandy

och datorer, säger Philip Carling.

Bokläsningen kan nog bli bra, tror

Teddy Lindgren och fortsätter:

– Fast jag har aldrig lånat en bok på

biblioteket.

Grabbarna förklarar att det oftast blir

datorspel när de är på Lambohovs bibliotek.

– I skolan är böckerna tråkiga. Men

det finns roliga böcker om fotboll och

sport, menar Teddy Lindgren.

14 www.linkoping.se

DIALOG nr 1 2009

Teddy Lindgren, till vänster, och Philip Carling kollar in vilka Kasper-böcker Lambohovs bibliotek

har i hyllorna. Foto: Göran Billeson

Och Philip Carling instämmer. Sådana

vill killarna läsa i klubbstugan.

– Böckerna som köps in ska vara lättlästa.

Vi beställer en del från En bok för

alla, som har som mål att öka läsandet

bland läsovana grupper. Men vi köper

också från andra förlag, förklarar

Kristina Kollerud-Nilsson.

DIALOG nr 1 2009

Kommer ni att göra en uppföljning senare

för att se om läsvanorna verkligen ökat?

– Ja, projektet kommer att dokumenteras

vilket också innebär att någon form

av uppföljning kommer att ske. Hur uppföljningen

av pojkarnas läsvanor ska gå

till är ännu inte bestämt, säger initiativtagaren

Marie Jonsson.

www.linkoping.se

Kontakta dina politiker

i Lambohov

Kommunfullmäktige i Linköping har

elva geografiska utskott, ett för varje

kommundel. Vi är din länk till kommunen.

Välkommen att höra av dig

till oss om frågor i din kommundel!

Lambohovs utskott omfattar Västra

Valla (universitetsområdet och

Mjärdevi) Lambohov samt Slaka tätort

och Slaka församlings glesbygd.

Birgitta Unèus (M)

ordförande

tel. 21 41 51

e-post: Birgitta.Uneus&

linkoping.se

Fehmi Bargello (M)

tel. 21 49 02

e-pos:t Fehmi.Bargello&

linkoping.se

Birgitta Wallberg-

Håkansson (S)

tel. 27 44 05,

20 78 30

Annika Lillemets (MP)

tel. 810 25, 20 62 40

OBS! Tecknet & markerar var @

ska placeras i e-postadressen.

Inger Forsberg (S)

vice ordförande

tel. 20 43 67,

13 14 08

Samad Tiemori (FP)

tel. 21 22 46, 22 36 46

e-post: Samad.Tiemori&

linkoping.se

Almaz Abdulla (S)

tel. 27 06 17

e-post: Almaz.Abdulla&

linkoping.se

15