Naturen nära dig - Ljungsbro Berg - Linköpings kommun

linkoping.se

Naturen nära dig - Ljungsbro Berg - Linköpings kommun

Naturen

nära dig

utflyktsmål i Ljungsbro och Berg

Vill du veta mer?

www.linkoping.se/natur

Här hittar du utflyktsguiden ”Naturen i Linköping”, kommunens

guideprogram och naturvårdsprogram. På hemsidan

kan du också läsa mer om kommunens arbete med natur.

www.naturguidning.se

Information om ”Östergötlands naturguidningar”, ett samarbete

mellan Länsstyrelsen och länets kommuner.

Har du andra funderingar om kommunens naturvårdsarbete

är du välkommen att kontakta Linköpings

kommun ekologer på telefon 013­20 64 00.

Denna

naturvårdssatsning

har medfinansierats genom

statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland.

Produktion: Naturcentrum AB 2010. Upplaga: 6 000 ex

Foto: M. Svensson (Motala ström), Linköpings kommun (Svartåmynningen),

Naturcentrum AB (artbilder) & G. Billeson (övriga).

1

Svartåmynningens naturreservat ...........

Svartåns mynning i Roxen är ett eldorado för

fåglar! På strandängarna och i de grunda

vattnen har över 250 olika fågelarter

setts och området räknas som en

våtmark av internationell betydelse.

Tofsvipa, rödbena och gulärla hör till

de betade strandängarnas karaktärsfåglar

och är lätta att se. Du kan också spana

efter rödspov – en av strandängarnas mest

sällsynta invånare. I de täta vassruggarna

bygger brun kärrhök sitt bo. Här bor

också rörsångare, trastsångare, sävsparv,

sothöna, vattenrall och rördrom. De blöta

delarna innanför vassen, den så kallade

rödspov

Ill. P. Elfman

blå bården, är omtyckt av änder som gräsand, årta, snatterand,

kricka och skedand. I naturreservatet kan du uppleva många

fascinerande skådespel: fiskande storskraksflockar, brushanar i

parningsdans och ”det stora lyftet”, då tusentals gäss lyfter från

strandängarna, är bara några exempel.

Fågellivet är som livligast under vår och höst, men naturreservatet

är värt ett besök året om. Här finns två besöksområden

med fågeltorn; det vid Nybro är anpassat för rullstol.

Vid Sättunaviken ser man ofta fåglarna på nära håll, vilket gör

platsen till mångas favorit. Guidningar sker regelbundet.

VÄGBESKRIVNING Vägen till besöksområdet vid Nybro är skyltad

från Bergsvägen. Ca 500 m söderut på Bergsvägen går en väg österut

(motsatt Ledberg) till Sättunavikens besöksområde.

8

Motala ströms ravin .............................

Förr forsade Motala ström fram i den slingrande ravinen mellan

Ljungsjön och Ljungsbro. Numera rinner här inte så mycket

vatten, men i ravinen växer en spännande lövskog. Här kan vara

svårt att ta sig fram, men gör ett försök – lönen för mödan kan

bli en flygande safir! Här lever nämligen den blåskimrande och

ovanliga kungsfiskaren. Rätt som det är kommer den flygande

lågt över vattenytan.

I den djungellika skogen

finns också en rik

växtlighet med exotiska

svampar och grova ekar

med sällsynta lavar.

VÄGBESKRIVNING

Ravinens övre del når du

från Gunnarstorpsvägen,

via grusväg mot Ljungsjöns

utlopp och vidare

längs gamla Tjällmovägen.

Ravinens nedre del når

du från Kungsbrovägen

via grusväg till Nykvarns

kraftstation.

9

Våxmossen ............................................

På Våxmossen framförs ett häpnadsväckande skådespel varje

vår. Då samlas orrtupparna ute på den öppna mossen för att

framföra sin spektakulära dans, tidigt i gryningen. Dansen sker

under ihärdigt kuttrande och bubblande med inslag av ilskna

väsanden. Att vara med om ett orrspel ger minnen för livet!

Våxmossen är kommunens största mosse och de öppna

delarna i mitten är de mest storslagna. Olika slags vitmossor

färgar den mjuka mattan

i röda, gröna och bruna

nyanser. Tuvullen med

sin vita bomullstopp

är ett karaktäristiskt

inslag. Här växer också

Norrlands gula guld –

hjortron.

VÄGBESKRIVNING Parkera

vid vägskälet ”Tyttorp 2”

på Gunnarstorpsvägen.

Följ den bommade vägen

tills du ser mossen till

vänster.

2

Du har säkert lagt märke till de rundade höjderna på slätten

sydväst om Vreta kloster; likt valryggar som bryter havsytan

reser sig de långsträckta kullarna över omgivningen. Geo logerna

kallar kullarna för drumliner. De är uppbyggda av morän och

bildades under istiden. De torra moränbackarna hör till de

äldsta odlingsmarkerna på Östgötaslätten. Utsikten från toppen

av drumlinerna är enastående. Det tyckte nog också de människor

som begravde sina närstående här på järnåldern. Mellan

gravhögarna växer en fin flora med solvända, gullviva och

brudbröd.

VÄGBESKRIVNING Sväng mot Ledberg vid Vreta Klosters kyrka. Sväng höger

mot Knivinge när du kört över väg 34. Direkt efter de första husen på höger

sida (Håckla), hittar du en stig som leder upp till den norra drumlinen.

3

10

Håckladrumlinerna ............................

Pålstorp ...............................................

Vid Pålstorp, ett stenkast från Bergs slussar och Roxen, ligger

flera fina betesmarker. Från Gullbergshögen, som sägs vara

en gammal tingsplats, och de andra betesmarkerna har du en

magnifik utsikt över Roxen och slätten. I de torra backarna

växer backklöver, brudbröd, getväppling och darrgräs. Marken

i Pålstorp innehåller kalk vilket delvis förklarar rikedomen av

örter. Hundratals år av bete är en annan förklaring. Gullbergshögen

och de andra

betesmarkerna i Pålstorp

darrgräs

tillhör, liksom Håckladrumlinerna,

några av

Östgötaslättens äldsta

odlingsmarker. Trakten

är rik på fornlämningar

och i Pålstorp finns flera

gravhögar, sannolikt från

bronsåldern.

VÄGBESKRIVNING Pålstorp

nås bäst till fots eller cykel.

En bra utgångspunkt är

Bergs slussar.

Tyttorp ..............................................

Grusvägen mot Tyttorp slingrar fram

genom ett vackert odlingslandskap. De

böljande betesmarkerna omges av tusentals

meter av välhållen trägärdesgård – en

ovanlig syn i vårt moderna kulturlandskap.

Tankarna vandrar mot tider som flytt, men

även om landskapet förändrats ovanligt lite

är Tyttorp en rationellt brukad gård.

Betesmarkerna i Tyttorp myllrar av liv! I juni blommar

kattfot i mängder. Den ulliga växten från Taubes Sjösala vals har

annars blivit en ovanlig syn – liksom flera av hagmarkens växter

hotas den av igenväxning. Törnskatan trivs också i de betade

markerna. Den svarta ögonmasken gör den lätt att känna igen

så det är lönt att spana efter den i toppen av någon enbuske.

Till mångfalden hör också en lång rad fjärilar.

VÄGBESKRIVNING Sväng

höger mot Tyttorp från

Gunnarstorpsvägen. Efter

ca 2 km når du gården

Tyttorp. Passera bostadshuset

och sväng vänster,

för att parkera utanför

hagen med en gammal

smedja. Ett bra alternativ

är att parkera redan i vägskälet

efter drygt 1 km, vid

en vacker björkhage, och

vandra genom denna upp

mot enehagen.

Allemansrätten innebär bland annat att:

• du får färdas över annans mark, men inte för nära tomter eller i

planteringar och växande gröda,

• du inte får köra motorfordon i terrängen,

• du får tälta enstaka natt på annans mark utan att be om lov,

• du får elda på lämplig plats, men inte om det är eldningsförbud,

• du får plocka blommor, svamp och bär (utom fridlysta arter), men

inte bryta kvistar,

• hundar ska hållas i koppel mellan den 1 mars och 20 augusti,

• du får gå genom betesmarker, men stör inte betesdjuren och tänk

på att stänga grindar.

törnskata

Ill. P. Elfman

4

Ugglebohagen och Heda betesmark ....

Mellan Berg och Ljungsbro kantas Göta kanal av blomsterrika

betesmarker. Här äter betande djur sig mätta om sommarhalvåret.

Tack vare betesdjuren är markerna rika på gräs och örter,

växter som är väl anpassade till livet i hagen. För att inte bli

uppätna har växterna olika skydd. Många har bladrosetten tätt

tryckt intill marken. Andra smakar illa eller bär vassa taggar.

Informationsskyltar på

plats berättar mer om

betesmarkernas växter

och djur. I området finns

också flera fornlämningar

och en bergart med det

egendomliga namnet

kalktuff!

VÄGBESKRIVNING Före

vändplanen i slutet av Hedagatan

finns parkeringsplatser

längs vägen. Följ sedan

gång- och cykelvägen till

närmaste stängselpassage.

5

Drabbisdal och Blackbäcken ...............

Linköping är ekarnas stad – få städer i landet har så många

vackra ekmiljöer att visa upp. Drabbisdal är bara ett exempel.

Här växer ett 40-tal ekbjässar och längs Blackbäcken står grova

almar, askar och alar.

En enda gammelek kan vara hem för hundratals lavar, mossor,

skalbaggar och svampar. Den blodröda oxtungssvampen är

en av dem och lätt att se. Många andra av ekens invånare kan

vara svåra att upptäcka

för ett otränat öga, men

med lupp eller försto-

oxtungssvamp

ringsglas i handen ökar

chansen. Då kanske du

upptäcker någon av de

många små knappnålslavar

som växer på ekarnas

skrovliga bark.

VÄGBESKRIVNING

Drabbis dal nås bäst till fots

eller cykel. Området nås

också med buss via den

närliggande busshållplatsen

”Hagvägen”.

tjärblomster

Naturen nära dig ................

Den här foldern handlar om naturen i

Ljungsbro och Berg. Med den vill vi inspirerera

dig – som bor här eller är på tillfälligt

besök – till gröna utflykter i din närnatur.

Här finns tips både för dig som uppsöker

naturen för avkoppling och en lugn stund,

och för dig som vill lära mer om spännande

växter och djur i din omgivning.

Tio värdefulla naturområden beskrivs, de flesta på gång-

eller cykelavstånd från ditt hem och samtliga inom en mils

radie från centrala Ljungsbro. Blommande hagmarker, fågelrika

strandängar och stilla myrar – alla är de hem för en stor

mångfald av växter och djur. De är också vackra miljöer med

möjlighet till rika naturupplevelser. I utflyktsguiden ”Naturen i

Linköping” finns mer att läsa om flera av de beskrivna områdena.

Naturen väntar runt hörnet – så ut och njut!

Naturen i Ljungsbro och Berg .............

I Ljungsbro och Berg är det nära till vatten. Göta kanal och

Motala ström följs åt genom de båda tätorterna på sin väg

mot Roxen. I söder mynnar Svartåns slingrande lopp i sjön.

Närheten till vatten ger förutsättningar för en rik mångfald

av växter och djur. Västra Roxens stränder är några av de mest

värdefulla naturmiljöerna i länet.

Heda betesmark

6

Kungsbro naturreservat ......................

Naturen i Kungsbro liknar i mångt och

mycket den i Svartåmynningens naturreservat.

Liksom Svartåmynningen är

Kungsbro ett fågelrike av hög klass som

uppmärksammats internationellt.

I Kungsbro finns det träskoxar – eller

rördrommar som vi numera kallar dem.

Rördrommens latinska namn betyder

ungefär ”brölande tjur” – en träffande beskrivning på

gulärla

Ill. P. Elfman

fågelns dova läte som kan höras på en halvmils avstånd. Roxen

är också populär bland storskrakar, som inför flytten mot varmare

breddgrader samlas i stora flockar. Vid sjön har som mest

25 000 storskrakar setts samtidigt! Kungsbro är en bra plats för

att bevittna storskrakarnas kollektiva fiskefänge. För att lättare

komma åt sitt byte driver storskrakarna fiskstimmen mot grunt

vatten. Jakten utförs i imponerande flygformationer.

Norr om strandängarna finns en vacker ekhage där du kan

njuta av ängsskallra, brudbröd, korskovall och solvända.

VÄGBESKRIVNING Från Stjärnorpsvägen norr om Berg finns en skylt

mot reservatets parkering och fågeltorn.

7

Göta kanal ............................................

Längs Göta kanal växer kilometerlånga trädrader med lönn,

alm, ek och lind. Lövträdens kronor bildar en lummig grönska

som är lätt att uppleva från de gamla dragvägarna, som kantar

kanalen hela vägen mellan Berg och Borensberg. Förr var det

oxar och hästar som trampade de grusade vägarna för att dra

segelskutorna framåt mot nästa sluss. Nuförtiden är dragvägarna

populära promenad- och cykelstråk.

De gamla, grova

träden invid kanalen är

värdefulla för vedlevande

insekter och hålhäckande

fåglar som nötväcka och

svartvit flugsnappare.

Ibland drar kungsfiskaren

förbi som en isblå pil.

Om kvällen kan du med

lite tur få se fladdermöss!

VÄGBESKRIVNING Bergs

slussar är en bra utgångspunkt

för en promenad eller

cykeltur längs kanalen.

Svartån

Ljungsbro och Berg ligger mitt emellan djup skog och bördig

slättbygd. En bergbrant (en förkastning) parallellt med Motala

ström bildar gränsen mellan slätten i söder och skogen i norr.

Skogen öppnar här och var upp sig mot stilla mossar och småskaliga

odlingslandskap med blommande hagmarker. På den

bördiga slätten skapas variation av vattendrag, alléer och gamla

träd i anslutning till gårdar och kyrkor.

Kommunens arbete med natur ..........

Information och tillgänglighet. Foldrar som den här, skyltar,

markerade leder och rastplatser gör naturen än mer välkomnande.

Guidningar, ofta i tätortsnära natur, ger upplevelser och

kunskap.

Praktiskt naturvårdsarbete. En del naturmiljöer kräver lite extra

omtanke för att dess invånare skall trivas, t.ex. ekmiljöer och

hagmarker. Frihuggning av grova träd, röjning och stängsling

av igenvuxna betesmarker samt återskapande av dammar och

fria vandringsvägar i vattendrag är exempel på sådana åtgärder.

Kommunen bildar och sköter också flera naturreservat.

Inventeringar och naturvårdsprogram. Undersökningar

av olika slag genomförs årligen eftersom vi vill veta mer om

värdefulla naturmiljöer, ovanliga och hotade arter. Kommunens

naturvårdsprogram redovisar var den värdefulla naturen finns.

Det pekar också ut riktningen för kommunens naturvårdsarbete

och är ett viktigt planeringsunderlag.


Med hjälp av numren i bildtexterna får du veta i vilket

område du kan se de avbildade djuren och växterna.

Med sina v-ställda vingar är brun kärrhök

lätt att känna igen då den jagar över vassar

och strandängar (1, 6). Ill. P. Elfman.

Storskraken är en

skicklig fiskare (1, 6).

Ill. P. Elfman.

Rödbenan är omisskännlig med

sina klart lysande ben. Det är

också en pratglad fågel som röjer

sig genom ett högljutt kly-kly-kly

(1, 6). Ill. N. Forshed.

Kattfot växer i torra

betesmarker som aldrig

har gödslats (10).

Ill. N. Forshed.

Brudbröd

växer i soliga

torrbackar,

gärna där det

finns kalk. Förr

i tiden maldes

brudbrödets

rotknölar till

mjöl som

användes i

brödbak (2, 3,

4, 5, 10).

Ill. M. Holmer.

Orren känns

igen på sin

lyrformade

stjärt (9).

Ill. M. Holmer.

Som en blå blixt

flyger kungsfiskaren

genom luften (8).

Ill. N. Forshed.

Brun nållav – en av

många knappnålslavar på

grova ekar (5, 6, 8).

Ill. M. Holmer.

I Ugglebohagen

finns

ett litet kalkkärr

där den

vackra orkidén

kärrknipprot

blommar i juli

månad (4).

Ill. M. Holmer.

Sollstorp

Södra

Lund

Åbylund

Ljungstorp

Gillberga

Ljungsjön

Högåsa

Karlsborg

Järngården

Flistad brunn

Löt

Mossen

Norrby

Lilla

Norrby

Ljungs slott

Midsommargården

Gunnarslund

Myra

Norrbyhult

Ljung

Gråhallen

N

Göta kanal

Sånntorp

Jakobslund

Södra Torp

Kärrsjö

Nyland

Ljungsjön

Lyckhem

34

Stensätter

Björklund

Börstorp

Västra Skarpåsen

Nygård

Norra Torp

Knivinge

Backgården

0 1 2 km

9

Glanstad

gamla Tjällmovägen

Eriksdal

Jakobslund

Pettersburg

Blommelund

Stora Sjögestad

Järngården

Håckla

Högby

Sandbäcken

Göta kanal

Gunnarstorpsv.

2

7

Galtbron

Stora Bjälösa

Rökinge

Västerbränninge

Lilla Tyttorp

O G Svenssons väg

4

10

Tyttorp

Vedaberg

Vreta klosters

golfklubb

LJUNGSBRO

Hedag.

Brunnby

Vreta kloster

kyrka

Klostergården

Vallby

Krokbränninge

Gerstorp

8

Motala ström

Göta kanal

Kottorp

Viggsätter

Veda

Hagegården

Dottersätter

Olstorp

Motionscentrum

Björkö

kraftstation

Kungsbrov.

Vreta

kloster

Blackbäcken

Frälsegården

Gullbergshögen

Härna

Sjövik

Svartån

Kaga

5

BERG

Björklund

Stjärnorpsv.

Pålstorp

Norget

Hagtorpet

Transätter

Smedshemmet

Kungsbro

Bergs slussar

3

Bergsv.

6

Nybrobaden

Nybro

Alguvi

Åbyfallet

Åbysätter

Eklundshov

Flemma

Sörby

Anderstorp

Roxen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Utflyktsmål som beskrivs i foldern

Naturreservatsgräns

Parkering

Parkering, anpassad för rullstol

Toalett, anpassad för rullstol

Fågeltorn

Fågeltorn, anpassat för rullstol

Stjärnorp

Badplats

Golfbana

Motionsspår (för löpning, skidor & MTB)

Vandrarhem

Rusthållet

Sättuna

Fiskarhemmet

Svartåmynningens naturreservat

Snavetorp

Håckladrumlinerna

Pålstorp

Ugglebohagen och Heda betesmark

Drabbisdal och Blackbäcken

Kungsbro naturreservat

Göta kanal

Motala ströms ravin

Våxmossen

Snavudden

Tyttorp

Intressant fågelliv

Blomsterrika betesmarker

Artrika lövträdsmiljöer

Utflyktsmål med vacker utsikt

Grova ekar

1

More magazines by this user
Similar magazines