Möt lärare som skriver läromedel Skilj på det privata ... - Malmö stad

malmo.se

Möt lärare som skriver läromedel Skilj på det privata ... - Malmö stad

UTBLICK >

16

SPANSK INSPIRATION för

Agnesfrids gymnasiesärskola

– Vi har blivit bekräftade i vårt sätt att arbeta med inkludering. Det handlar om att skapa mötesplatser

och vi har tur som är en mindre skola där alla lätt träffar varandra, säger Åse Malmborg gymnasiechef

Agnesfrids gymnasium.

Det är ett år sedan hon och hennes kollegor besökte och inspirerades av den spanska organisationen,

ASSIDO, som arbetar med intellektuellt funktionsnedsatta barn och ungdomar.

ASSIDO arbetar med barn i alla åldrar

och erbjuder utbildning, kultur, stöd till

arbete och övning i att klara eget boende.

Målet är alltid att eleverna ska integreras i

samhället och bli självständiga. Med pengar

från Jerringfonden besökte Agnesfrids

elevhälsoteam ASSIDO som ligger i Murcia

i sydöstra Spanien i juni 2011.

– Det mest positiva med ASSIDO är deras

inkluderande arbetssätt. Om man drar

saker till sin spets skulle vi inte behöva ha

någon gymnasiesärskola utan gymnasieskolan

skulle precis som samhället kunna

innehålla alla slags människor. Det handlar

istället om att sätta in rätt sorts insatser.

Sen är det ju såklart så att fl erfunktionsnedsatta

barn behöver tas om hand ett

speciellt sätt, säger Åse Malmborg.

Inkludering är ett begrepp som kommit

att användas i ökad omfattning under de

senaste åren, speciellt i samband med specialpedagogik.

Det markerar en syn elever

i behov av särskilt stöd som utgår från elevers

olika förutsättningar och önskemålet är

att dessa barn och ungdomar ska vara delaktiga

i skolans vanliga miljöer.

– Vi har nu valt att anställa en grundskolelärare

till de elever som har mer tagliga

intellektuella funktionsnedsättningar med

hjälp av tilläggsbeloppet vi sökt. Det leder

till att eleven kan vara kvar i den vanliga

klassen, förklarar Ida Ihd, rektor för särskolan

och introduktionsprogrammen

Agnesfrids gymnasium.

FÖRBEREDER VUXENLIV

– ASSIDO satsar mycket att eleverna

ska få jobb, bland annat används coacher

som slussar ut eleverna arbetsmarknaden.

Det var en medvetet, uttalad linje hos

dem att coacherna inte skulle bli en del av

gemenskapen utan hålla sig i bakgrunden

praktikplatsen, berättar Helena Holmgren,

kurator Agnesfrids gymnasium.

FOTO: ELEVHÄLSOTEAMET AGNESFRID

– Vi Agnesfrid har också elevassistenter

med eleverna ute praktikplatser. Målet är

att eleven ska kunna klara sig själv mer och

mer så det är viktigt att elevassistenterna förstår

sin roll och det får de hjälp med genom

coachning, förklarar Åse Malmborg.

– På ASSIDO har de daglig träning i

att få eleverna att bli självständiga. Det är

ju något som våra lärare här efterlyser och

som vi redan har börjat jobba lite med. Det

fi nns kurser inom gymnasiesärskolan som

handlar om att klara sig själv och som tar

upp exempelvis boende, fritid och hur man

sköter sin privatekonomi. Alla sådana kurser

ska vi se till att erbjuda med utgångspunkt

i att eleven ska få hjälp att klara sig i

vuxenlivet, säger Ida Ihd.

STÖRRE ÖPPENHET

– Om en elev är bestämd med att han eller

hon inte vill gå i gymnasiesärskolan är det

viktigt att fånga upp känslan som börjat

gro hos eleven och ta den allvar, säger

Anna-Lena Bruke-Herrlander skolsköterska

Agnesfrids gymnasium.

– Det är lätt att låta de praktiska problemen

skrämma oss men vi har ju bevisat att

det fungerar med hjälp av duktiga assistenter

och en fl exibel inställning, avslutar Ida Ihd.

Hittills har fyra elever i Malmö utnyttjat

erbjudandet att söka till yrkesintroduktion

och individuellt alternativ som kom med

GY11. I och med den nya gymnasiesärskolan

som träder i kraft hösten 2013

kommer det att öppnas ytterligare möjligheter

att söka fl er kurser och kärnämnen

för dessa elever.

– För dem i gränslandet betyder det

mycket att de nu kan välja att gå i en klass

gymnasieskolan, förklarar Anna-Lena

Bruke-Herrlander.

Gymnasiesärskolesamordnare Marianne

Dymling-Hjelm ser Agnesfrids gymnasium

som ett exempel att inkluderingsidén

börjat få fäste.

– Men gymnasiesärskolan är inte

väg att avskaffas. De gymnasiesärskoleelever

med bäst förutsättningar kommer allt

mer att kunna inkluderas i gymnasieskolan.

Det är bra med integrering men man

måste ge utrymme för alternativ och att

det fi nns de som ibland hellre vill vara i en

homogen grupp.

Elsa Diabaté

More magazines by this user
Similar magazines