Möt lärare som skriver läromedel Skilj på det privata ... - Malmö stad

malmo.se

Möt lärare som skriver läromedel Skilj på det privata ... - Malmö stad

LEDARE >

2

SÖK MILJÖANSLAG

FOTO: DAGVATTEN. JOHANN SELLES

Miljöförvaltningen informerar:

ETT ÅR MED AVVECKLING OCH

UTVECKLING VÄNTAR

Vi står inför fl era organisatoriska förändringar

som bland annat innebär att

många medarbetare kommer att få packa

fl yttlådor när läsåret lider mot sitt slut.

Bakgrunden är, som de fl esta säkert

känner väl till, att vi håller att anpassa

oss till en marknad med konkurrens. Vi

har under fl era år tappat marknadsandelar

till fristående gymnasieskolor men har

glädjande nog knappat in en del i år. De

organisationsförändringar vi gör nu syftar

inte enbart till att få en ekonomi i balans

utan är långsiktiga satsningar

kvalitet och centrala skolor som står sig

väl marknaden.

FÖRFLYTTNINGAR

För det första har vi yrkesutbildningarna där Heleneholms gymnasiums

barn- och fritidsprogram fl yttar till Frans Suell och Jörgen

Kocks gymnasium och Rönnens gymnasiums vård- och omsorgsprogram

som fl yttar till Universitetsholmens gymnasium.

Att lämna nuvarande Rönnens lokaler innebär en nettohyresbesparing

cirka 7 miljoner eller cirka 4 500 kr/gymnasieelev. Det är

en relativt stor besparing som faktiskt inte drabbar den pedagogiska

personalen i någon större omfattning, möjligen kan det bli fråga

om en marginell övertalighet.

För det andra har vi fl ytten av Heleneholms övriga program och

Mediegymnasiets verksamhet till Nya Malmö Latin. Där har vi drabbats

av ett rejält bakslag. Om ett år skulle vi enligt plan vara plats

med all verksamhet. Men kalkberget som den nya byggnaden ska

stå , visade sig vara så sprucken att extrema vatttenmängder

läckt in. Mycket arbete har fått läggas tätningen. Detta är något

som vi inte kunnat föruts och därför håller inte vår tidsplan. För

att, detta till trots, kunna komma igång med den nya organisationen

för Nya Malmö Latin till läsårets start i augusti 2013 har vi beslutat

att i stället samla verksamheten Heleneholms gymnasium

under höstterminen 2013. Det innebär att Mediegymnasiets elever

kommer att studera en termin Heleneholms gymnasium innan

samtliga elever i januari 2014 lämnar Heleneholm och fl yttar in i de

nybyggda och delvis nyrenoverade lokalerna Nya Malmö Latin.

Likaså kommer de elever som antas till Nya Malmö Latin höstterminen

2013 att läsa första terminen Heleneholms gymnasium. Se

de nya lokalerna i 3D www.nyamalmolatin.se.

För det tredje har vi en ny skolorganisation för hela Malmö stad

som ska beslutas om och genomföras. Förskole- och skol- och utbildningsfrågorna

samlas i tre centrala skolstyrelser: en förskolenämnd,

en grundskolenämnd och en gymnasienämnd.

AVVECKLING OCH UTVECKLING

Det är inte första gången vi står inför både många och stora förändringar.

Men vår styrka är att vi verkligen är en lärande organisation

som klarar av att ställa om i en föränderlig omvärld. Vi avvecklar och

utvecklar samtidigt. Det kan man bara göra när organisationen är

full av engagerade och kompetenta medarbetare – och det är den.

Sök pengar för miljöprojekt

Lasse Silverberg

Har du ett bra miljöprojekt gång? Goda idéer som leder till en

bättre miljö i Malmö? Då kan du söka pengar från Malmö stads miljöanslag.

Syftet är att ge stöd åt insatser som bidrar till en hållbar utveckling

och leder till en bättre miljö i Malmö. Ideella föreningar, ideella

organisationer, samt icke vinstdrivande skolor, förskolor och

ekonomiska föreningar kan söka anslag.

Miljönämnden beslutar om olika tema för varje år och projekt

inom temaramen prioriteras. Alla projektförslag är dock välkomna då

endast en del av anslagets budget prioriteras till temat. Tema för

2013 är dagvattenhantering.

Sista datum för ansökan om bidrag är den 1 oktober 2012. Ansökningsblankett

och regler för miljöanslaget fi nns www.malmo.se/

miljoanslaget

More magazines by this user
Similar magazines