Västra Innerstadens - Malmö stad

malmo.se

Västra Innerstadens - Malmö stad

Leva och Bo

i Västra Innerstaden

SIDAN 4

Västra Innerstadens

Stadsdelstidning

www.malmo.se/vastrainnerstaden

Nr 2 2012

Stort intresse för

medborgardialog

SIDAN 8

Kreativt miljöarbete

SIDAN 13


Så kontaktar du oss

Stadsdelsfullmäktige

Stadsdelsfullmäktige sammanträder i Stadsdelshuset, Västra Rönneholmsvägen

39 A, konferensrum 517, 5:e våningen. Sammanträdena

är öppna för allmänheten och startar kl 17.30.

Sammanträdesdatum 2012

29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november samt

12 december kl. 17.30

Handlingar finns på medborgarkontoret och i sammanträdeslokalen.

Se även annons i dagspressen och information på

www.malmo.se/vastrainnerstaden.

Medborgarkontoret

Västra Rönneholmsvägen 39 A, vån 3, tel 040-34 61 40

e-post mbk.vi@malmo.se. Öppet mån-tor 9-16 (lunchstängt 12-

13) samt fredagar 9-12

Västra Innerstadens reception i stadsdelshuset

Västra Rönneholmsvägen 39 A, vån 1, tel 040-34 49 00

Kontakta verksamheterna

Barn och Ungdom 040-34 53 34

Individ- och Familjeomsorg 040-34 49 00

Vård och Omsorg 040-34 38 02

Nyinflyttad?

Om du inte fått vårt välkomstpaket med information om Malmö

och Västra Innerstaden, kontakta medborgarkontoret,

tel 040-34 61 40.

Stadsdelstidningen

Riktar sig till alla som bor och verkar i stadsdelen.

Ansvarig utgivare: Ingemar Nilsson, stadsdelschef Västra

Innerstaden, in@malmo.se

Redaktion Magdalena Eriksson, magdalena.eriksson@malmo.se,

Camilla Wenngren, camilla.wenngren@malmo.se, Linda Norbeck,

linda.norbeck@malmo.se

Produktion: Västra Innerstaden SDF, Tryck: Holmbergs i Malmö

Utdelning: Tidningsbärarna Upplaga: 22 720 exemplar

Taltidning: Ring 040-34 61 40 Utebliven tidning: 040-34 61 40

Utgivningsplan 2012: Nr 1 - mars, nr 2 - juli, nr 3 - november/

december

Omslagsbild: Linda Norbeck. Övriga bilder Malmö stad, om inget

annat anges.

Västra Innerstadens Stadsdelstidning finns även att läsa/ladda ner

på www.malmo.se/vastrainnerstaden

* ersättarna i stadsdelsfullmäktige finns presenterade på malmo.se/vastrainnerstaden

Stadsdelsfullmäktige

Ordinarie ledamöter *

Ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)

rose-marie.carlsson@malmo.se

Tel. 0708-92 67 41

Vice ordförande

Elin Westerberg (MP)

elin.westerberg@malmo.se

Tel. 0721-64 62 35

2:e vice ordförande

Martina Jarnbring Palm (M)

martina.jarnbring-palm@malmo.se

Tel. 0721-64 62 51

Peter Anderlund (S)

peteranderlund@hotmail.com

Tel. 0707-53 61 43

Johanna Schumacher (S)

schumacherjohanna@hotmail.com

Jan Sonestedt (S)

jan@sonestedt.se

Tel. 0702-21 46 81

Ingela Wallis (S)

ingela.wallis@hotmail.com

Tel. 0701-71 67 20

Barbara Bromberger (V)

bromberger@netatonce.net

Tel. 0739-32 85 10

Jan Aurell (M)

Lars Mårtensson (M)

lars_martensson@telia.com

Tel. 0703-24 25 75

Danica Srnic (M)

danica.srnic@pub.malmo.se

Tel. 0708-57 25 59

Stefan Pettersson (FP)

stefanpettersson@telia.com

Tel. 0707-30 73 00

Nina Kain (SD)

nina.kain@malmo.se

Tel. 0709-11 69 57

Foto: Leif Johansson, X-RAY foto


En stadsdel där ni lever det goda

livet hela livet

Sedan två år tillbaka finns ett Nappaträd

i Rönneholmsparken och att det är en

allt yngre befolkning som bor i stadsdelen

har väl knappast undgått någon. Vår

ambition är att Västra Innerstaden ska

vara en stadsdel där invånarna lever det

goda livet hela livet. Vi har därför fokus

på såväl våra yngsta som våra äldre

medborgare. Att skapa så bra förutsättningar

för så många som möjligt är

vår ambition, både för de som arbetar

i verksamheten och för oss förtroendevalda.

Vår målsättning är att hela tiden

göra det vi gör ännu bättre. Som boende

i stadsdelen har jag lagt märke till

att utbudet av caféer och restauranger

har ökat under senare tid och att gatulivet

blomstrar. Detta bidrar säkerligen till

den speciella energi som jag upplever

finns här i Västra Innerstaden.

Stort intresse för våra medborgardialogträffar

Intresset för vårens medborgardialogträffar

har varit stort. Vi förtroendevalda

har haft glädjen att möta många av er

engagerade medborgare. Vi arbetar

nu vidare med alla synpunkter och

frågeställningar vi fått oss tillhands vid

träffarna. Om detta kan du läsa mer i

tidningen.

Vi blir fler i stadsdelen

I detta nummer har vi tittat närmare

på hur det är att leva och bo i Västra

Innerstaden och på den befolkningsförändring

som stadsdelen genomgår och

vad det innebär för våra verksamheter.

Vi kan konstatera att vi fortsätter att bli

allt fler i vår stadsdel. Vid årsskiftet var vi

32.803 invånare vilket är 211 fler Västra

Innerstadenbor jämfört med den 1

januari 2011. Som vi skrivit om tidigare

är det barnfamiljerna som ökar mest.

Därför får vi nog ett tag till fortsätta att

prata om förskoleutbyggnaden som en

av våra stora utmaningar. Det är i och

för sig inte något som är unikt för bara

vår stadsdel utan det finns ett behov av

fler förskoleplatser över hela Malmö. Det

som dock är extra bekymmersamt för

oss är att det inte finns någon obebyggd

mark i stadsdelen att bygga nya

förskolor på. Vi ser därför över och tar

tillvara alla möjligheter som ges för att

på olika sätt utöka vår förskoleverksamhet.

Eftersom närmiljöfrågor intresserar

många av er boende i stadsdelen

arrangerade Västra Innerstaden tillsammans

med Gatukontoret en tematräff

om vad som är på gång i Pildammsparken

och på Fridhemstorget. Jag var själv

på plats för att kunna svara på frågor

och ta emot synpunkter. Dialogen med

er är viktig och det är något som vi

kommer att fortsätta med till hösten.

Håll därför utkik på malmo.se/vastrainnerstaden

eller kontakta stadsdelens

medborgarkontor för mer information.

Organisationsförändringar

Under våren har det varit mycket fokus

på hur skolan ska organiseras framöver.

En politisk styrgrupp har tagit fram

ett förslag på ny organisation, som nu

är ute på remiss så att vi kan lämna

synpunkter. Förslaget innebär att två

nya nämnder med tillhörande förvaltningar

bildas, en för förskolan och en

för skolan. Gymnasie- och vuxenutbildningen

fortsätter att som idag styras av

en central facknämnd. Förslaget innebär

att ansvaret för förskolan och skolan

lyfts från stadsdelarna till en central nivå.

Eftersom en ny skolorganisation påverkar

stadsdelarnas verksamhet kommer

också stadsdelsorganisationen att ses

Ekonomin i fokus

Det är för närvarande stort fokus på

ekonomin då Malmös utveckling

påverkas av vad som händer i omvärlden.

Finanskriser med konsekvenser

på konjunkturen påverkar även oss

och de ekonomiska förutsättningarna.

I skrivande stund är budgeten för 2013

ännu inte beslutad men vi vet redan nu

att det ekonomiska läget kommer att

vara en utmaning för stadsdelen inte

bara under nästa år utan även i år. Trots

en kärvare ekonomi är ambitionen att

våra verksamheter ska drabbas i så liten

utsträckning som möjligt och att vi ska

erbjuda en bra service till er som bor i

stadsdelen.

Som en del i förvaltningens miljöarbete

delade vi med vårens ankomst ut

100-talet fågelholkar, fjärilshotell och

fladdermusfort till våra förskolor,

skolor och vårdboenden i stadsdelen.

över, vilket troligtvis innebär att det blir

färre stadsdelar. När kommunfullmäktige

fattar beslut i höst vet vi mer om hur

det blir och hur det kommer påverka

stadsdelens verksamhet framöver.

Slutligen vill jag passa på att önska alla

en skön sommar. Kanske ses vi på något

av de evenemang som Sommarscen

Malmö bjuder på. Vilka evenemang som

finns att välja bland på olika platser i

stadsdelen kan du läsa om i tidningen.

Väl mött!

Rose-Marie Carlsson (S)

Ordförande i stadsdelsfullmäktige

rose-marie.carlsson@malmo.se

Med bona och fågelholkarna hoppas

vi kunna bidra till en attraktiv utemiljö

för både gammal som ung och locka

till lärande samt stimulera till samtal.

Förhoppningsvis har nyckelpigor, fjärilar

och fåglar flyttat in nu när sommaren

är här.

Trevlig sommar!

Ingemar Nilsson

Stadsdelschef

in@malmo.se

VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 | 2012

3


Storyn

bakom

nappenVÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 | 2012

4

Stolt Maya 4 1/2 år med storasyster Freja

Maya 4 ½ år har precis lämnat sin napp

i Nappaträdet som finns i Rönneholmsparken.

-Jag pussade den innan vi hängde upp

den i trädet, säger Maya om sin favoritnapp.

En röd, fjärilsformad napp som

hon skrivit sitt namn på.

Nu har hon kommit till medborgarkontoret

i Västra Innerstaden för att hämta

ett litet gosedjur, som alla barn som

hängt sin napp i trädet kan få komma

och hämta.

-Hon tycker om rosa, säger storasyster

Freja om gosedjuret, en rosa liten flodhäst,

som Maya valt.

Syskonen har sällskap av mamma

Anna-Karin, som berättar historien

bakom avskedet av nappen.

-Vi har pratat om det ganska länge, att

nu var det dags. Så var vi hos tandläkaren

som sa att det inte var bra för

tänderna och det gav mig en knuff i

rätt riktning. Vi har förberett det här

ett tag och nu har vi lämnat en napp

hos tandläkaren och så hängde vi den

andra i Nappaträdet. Vi gör en liten procedur

av det. Maya fick en glass efter

vi varit vid trädet och om en vecka ska

hon få en present. De har de andra

syskonen fått, berättar Anna-Karin och

tittar på sin dotter som ser glad och

nöjd ut, med sin lilla flodhäst i handen.

EFTERLYSNING!

Stadsdelsförvaltningen vill

gärna ta del av fler historier

som den här i reportaget intill.

Skicka in din historia senast

den 30/9 2012 och var med

i utlottning av gosedjur. För

mer information se www.

malmo.se/vastrainnerstaden

Nappaträdet som är beläget

i Rönneholmsparken i gläntan

vid lekplatsen är en äkta

kastanj.


LEVA OCH BO i Västra Innerstaden

Vi blir fler och yngre

Vem är det egentligen som bor i Västra Innerstaden? Stadsdelen har sedan länge förknippats med en äldre befolkning.

Stämmer det fortfarande? Vi tittar närmre på vilka som bor i stadsdelen och reder ut begreppen.

Många vill bo i den populära stadsdelen

som upplevs som lugn, trygg

och barnvänlig, med närhet till både

grönområden och strand. Västra

Innerstaden sträcker sig från Mellanhedsparken

i söder till Turbinen i norr,

från Ribersborgsstranden i Väster och

Pildammsparken i öster. Stadsdelen

har något för alla åldrar, med närhet till

stadskärna, strand, gröna parker och

ett blomstrande affärsliv med många

caféer och restauranger.

Fler och yngre

För varje år blir antalet invånare fler

i Västra Innerstaden. I stort kan man

säga att det ökar med ett hundratal

personer per år. I dagsläget bor det

nära 33 000 personer här. För att vara

mer exakt bodde 32 868 personer i

stadsdelen i maj 2012 och förra året

ökade befolkningen med 211 personer.

Precis som tidigare år är det fler som

flyttar till stadsdelen än som flyttar

ut, även om inflyttningen inte var lika

stor som året innan. När det gäller flytt

inom Malmö stad, är det även här fler

som flyttar till stadsdelen än som flyttar

härifrån.

Stadsdelen har sedan länge förknippats

med en äldre befolkning och så har det

också varit historiskt. Förra året var cirka

en femtedel av de boende i stadsdelen

65 år eller äldre och antalet invånare

mellan 65-79 år ökade, däremot minskade

gruppen som är över 80 år.

De senaste tio åren har det dock skett

ett generationsskifte, där antalet yngre

och barnfamiljer ökar. Den trenden

håller i sig och Västra Innerstaden får en

allt yngre befolkning. I åldersgruppen

0-5 år skedde den procentuellt största

ökningen förra året.

Hur ser det ut framöver?

Trenden att befolkningen i Västra Innerstaden

växer samtidigt som den

föryngras ser ut att hålla i sig, då alla

prognoser pekar på att befolkningstillväxten

fortsätter och antalet barnfamiljer

i stadsdelen blir fler, samtidigt som

den äldre befolkningen minskar.

De demografiska förändringarna påverkar

naturligtvis stadsdelsförvaltningens

verksamheter: barn- och ungdomsverksamhet

(0-16 år), vård och omsorg

Befolkning per åldersgrupp i Västra Innerstaden (maj 2012)

0-5 år 2113

6-15 år 1808

16-19 år 927

20-64 år 21 134

65-79 år 4081

80+ år 2705

Antal invånare totalt: 32 868

Födda 552 personer (2011)

Avlidna 365 personer (2011)

Medelålder i VI: 42,7 år (maj 2012)

för äldre och funktionshindrade, samt

individ- och familjeomsorg.

När det gäller förvaltningens service

för barn och unga samt äldre, innebär

det att befolkningsförändringarna

påverkar förskola, skola och äldreomsorg.

Framförallt kommer det behövas

fler förskoleplatser i stadsdelen. Detta

är en utmaning då stadsdelen så att

säga är ”färdigbyggd”, vilket innebär att

det inte finns några ytor att bygga nya

förskolor på. Förvaltningen arbetar hela

tiden för att hitta bra lösningar och

utökar kontinuerligt förskoleverksamheten,

och invigde två nya förskolor

vid årsskiftet 2011-2012: Solbackens

förskola och Erikslust förskola.

Den äldre befolkningen minskar, vilket

medför att behovet av äldreomsorg

påverkas. Förvaltningen följer noga

befolkningsutvecklingen och arbetar

hela tiden för flexibla lösningar. Med

god service för såväl gammal som ung,

hoppas stadsdelsförvaltningen bidra till

möjligheten att leva det goda livet hela

livet i Västra Innerstaden!

VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 | 2012

5 5


VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 | 2012

6

Elever på uppdrag...

Elever från Ribersborgsskolan årskurs

2-3 som har ”Samhället runt oss” som

elevens val har också varit ute i stadsdelen

och frågat invånare vad man

tycker om sin boende- och närmijö.

Under en vecka i maj arbetade eleverna

i årskurs 2 och 3 ab på Ribersborgsskolan

med elevens val. Några

av eleverna valde att fördjupa sig i

”Samhället runt oss”. Förutom några

olika studiebesök, bland annat på Posten

och stadsdelsförvaltningen i Västra

Innerstaden skulle arbetet inriktas på

LEVA OCH BO i Västra Innerstaden

Gatulivet blomstrar

Stadsdelen har ett sprudlande affärsliv och de senaste åren har allt fler caféer

och restauranger valt att slå upp sina portar här. Generationsskiftet som pågår

i stadsdelen ger avtryck i affärslivet och öppnar upp för nya näringar.

Näringslivet bidrar till en levande

stadsdel och till största delen är det små

affärsrörelser som har valt att etablera

sig i Västra Innerstaden. I nuläget finns

det 3433 företag och de företag som

anställer har oftast mellan 1-4 anställda.

Sju företag har mer än 200 personer

anställda. Branscher som i huvudsak

är representerade bland företagen i

Västra Innerstaden är handel, service,

kommunikation och information, kultur

och nöje, juridik/ekonomi samt fastighetsverksamhet.

Generationsskiftet som

pågår i stadsdelen, med en föryngring

av befolkningen, ger avtryck i affärslivet

stadsdelen och området kring den,

närmiljön, samt vem som bestämmer

om vad.

Närmiljön

Eleverna undersökte själva sin närmiljö

och även vad några av stadsdelens

invånare tycker om sin stadsdel. Frågorna

som eleverna själva konstruerade

handlade om trivselfaktor, närområdets

servicenivå och även om de tillfrågade

hade några önskemål om förändring.

Intervjuerna av dessa slumpvis utvalda

invånare tog plats ute på några av de

gator som löper genom stadsdelen.

Eleverna kände sig väl bemötta och

tyckte att uppgiften var både spännande

och rolig. Väl tillbaka på skolan

och bland annat har utbudet av matställen

ökat under senare år.

Stadsdelstidningen har pratat med tre

Västra Innerstadenbor; Johan, Kristin

och Petra. De bekräftar att det har hänt

en del i stadsdelen den senaste tiden

och har noterat att allt fler restauranger

och caféer etablerat sig. Alla tre tycker

att utvecklingen är positiv och tror att

etableringen kommer öka ytterligare

när ännu fler med de önskemålen

flyttar in i stadsdelen. Du läser mer om

detta på nästa sida.

summerades såväl intryck som svaren

man fått.

Trivsamt i stadsdelen

Slutsatsen som eleverna kunde dra av

intervjuerna var att de som bor i stadsdelen

trivs, speciellt närheten till havet

och grönskan i parkerna runtomkring

nämndes som faktorer som uppskattas

stort. Önskemål som framkom var att

man saknade bänkar att sitta på, samt

att gärna ville att fler caféer och gärna

också en skoaffär skulle etablera sig i

stadsdelen.


LEVA OCH BO i Västra Innerstaden

Hej! Du är en av 32 984 personer som bor

i stadsdelen- hur kommer det sig?

Johan Nilsson

Johan Nilsson är en av

stadsdelens mest färska

invånare. I maj månad har

Johan bott i stadsdelen i två

månader. Ett behov av miljöombyte

efter att ha bott och

växt upp i Trelleborg gjorde

att Johan valde att flytta

till Malmö. Det var i Västra

Innerstaden Johan hittade

en lägenhet att bosätta sig

i. Johan trivs bra, stadsdelen

är ett lugnt område att bo i,

och som Johan själv påpekar

tar det bara tio minuter

in till centrum. Och dessa tio

minuter gör inte så mycket,

Petra Lindblom har med sin son bott

i stadsdelen i ungefär två år. Slumpen

avgjorde var de valde att bosätta sig.

Petra och sonen hittade en lägenhet i

stadsdelen som de båda tyckte om.

Petra tycker om närheten till havet, att

det finns mycket grönt runtomkring i

stadsdelen samt närheten till stan.

Trots att Petra trivs så funderar hon

ibland på att flytta närmre Möllan. Men

i Västra Innerstaden är det lugnt, fint

och grönt. Och så är det jobbigt att

flytta tycker hon. Dessutom bor hon

och sonen i ett fint hus med takterass

som Petra speciellt uppskattar. Petra

tycker det är roligt att det etableras fler

caféer och matställen i stadsdelen men

efterlyser lite roligare utbud, gärna med

det är ju nära ändå. Johan

tycker och har upptäckt att

det finns flera bra ställen i

stadsdelen, och med bra

ställen menar han caféer

och restauranger.

Han tycker också att det

finns fina miljöer i stadsdelen,

parkmiljöer som

Rönneholmsparken som

han har nära till och att det

är lugnt.

”Det är bra, faktiskt, jag

saknar inget!” säger Johan

innan han och medföljande

kompis fortsätter längs

Regementsgatan.

inriktningen vegan, vegetariskt eller

raw food. Hon menar att det har hänt

en del men finns en del kvar att önska

inom just matgenren, och vill ha ett

mer levande utbud.

Kristin Heinonen har bott

i Malmö de senaste 10-12

åren. Efter 7 års boende

på Möllan togs ett medvetet

val att flytta till Västra

Innerstaden och närmre

stranden. I stadsdelen

har Kristin nu bott i cirka

1 ½ år. Alla grönområden

i närheten ser Kristin som

fördelaktigt, speciellt när

flytten gick då det fanns

en hund i hushållet, och

än mer nu när det finns en

ganska så nyfödd bebis i

familjen. Kristin nämner

alla parker som är perfekt

att ha inpå knutarna när

man har barn och hon trivs

jättebra. Rönneholmsparken,

nämner Kristin speciellt

som har stora skuggor

vilket är bra för små bebisar

och ligger dessutom nära

bostaden.

”Stadsdelen är ett barnvagnsmecka

och jag tror

att det kommer fler caféer

Bänkar runt träden längs Regementsgatan,

ungefär som i Paris står på

önskelistan, fler träd på Fridhemstorget

och gärna också att bänkarna i Rönneholmsparken

inte bara placeras i

skugga. Avslutningsvis tycker Petra

att det är lite synd att gräsmattan i

just Rönneholmsparken inte används

bättre, och tycker att den känns som

en utställningsgräsmatta.

Kristin Heinonen

Petra Lindblom

och restauranger nu

när antalet kunder med

de önskemålen flyttar

till stadsdelen”, säger

Kristin.

Kristin fortsätter att

berätta att det har

kommit några stycken

bra takeawayställen,

men de har ofta bara

öppet dagtid och utan

någonstans att sitta om

man inte vill ta maten

med sig.

VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 2012 7


VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 | 2012

8

Stort intresse för vårens

medborgardialogträffar

Vårens medborgardialogträffar har varit välbesökta. Stadsdelens förtroendevalda

arbetar nu vidare med alla synpunkter och frågeställningar som har

tagits emot från medborgare i samband med träffarna.

Under våren har det anordnats tre

medborgardialogträffar vid stadsdelens

mötesplatser. Den 26 mars på Tuppen,

den 26 april på Gyllebosalen samt den

29 maj på Dammfrigården.

-Vi förtroendevalda har haft glädjen att

möta många engagerade medborgare,

säger Rose-Marie Carlsson, ordförande

i stadsdelsfullmäktige. Vi har lyssnat

och fångat upp synpunkter, förslag och

frågor från boende. Att föra en regelbunden

dialog med medborgarna ger

många vinster såsom ökad delaktighet

och ökad kompetens för oss förtroendevalda

vilket leder till bättre beslutsunderlag.

Bakgrunden till vårens träffar är att man

inom stadsdelsfullmäktige arbetat med

utveckling av medborgardialogen.

Inom ramen för detta arbete har man

tittat på hur man kan hitta och genomföra

nya former för möten mellan förtroendevalda

och boende i stadsdelen

samt beslutat att man regelbundet ska

finnas på mötesplatserna i stadsdelen.

Typ av frågor och synpunkter

Frågor, förslag och synpunkter som

stadsdelens förtroendevalda har fått sig

till hands vid medborgardialogträffarna

har framförallt handlat om äldreomsorgen

och närmiljöfrågor såsom parker,

cykelbanor och stranden.

Dessa har nu skickats vidare till ansvarig

verksamhet eller förvaltning. Frågor

och synpunkter som rör äldreomsorgen

ansvarar stadsdelen själv för, men

däremot frågor som rör närmiljön

ligger inom Gatukontorets ansvarsområde.

De inkomna synpunkterna/förslagen

samt tillhörande svar kommer att

Håll utkik efter höstens träffar på www.malmo.se/vastrainnerstaden eller

ring medborgarkontoret för mer information, tel 34 61 40

Öppet möte med tema

Pildammsparken och Fridhemstorget

finnas tillgängliga på mötesplatserna i

stadsdelen och rapporteras om i kommande

nummer av stadsdelstidningen

samt på webbplatsen www.malmo.se/

vastrainnerstaden.

-Dialogen med er är viktig och det är

något som vi kommer att fortsätta med

till hösten, säger Rose-Marie Carlsson.

Håll därför utkik på malmo.se/vastrainnerstaden

eller kontakta stadsdelens

medborgarkontor för mer information.

stadsdelsfullmäktiges vägnar vill jag

också framföra ett tack till alla boende

som vi har träffat för ert engagemang

och för viljan att vara med och påverka,

säger Rose-Marie Carlsson avslutningsvis.

Rose-Marie Carlsson

ordf. stadsdelsfullmäktige

Förutom medborgardialogträffar anordnas även tematräffar för boende i stadsdelen. Närmiljön är viktig och därför

arrangerade Västra Innerstadens stadsdelsförvaltning i samarbete med Gatukontoret ett öppet möte på temat: ”Vad

händer i Pildammsparken och på Fridhemstorget?”.

Ett 60-tal personer slöt upp för att få veta mer och ställa frågor om Pildammsparken och Fridhemstorget. Rose-Marie Carlsson,

ordförande i stadsdelsfullmäktige, fanns på plats för att hälsa deltagarna välkomna och för att svara på frågor. Många frågor

kom upp på mötet och flera handlade om trafiksituationen i parken och generellt i stadsdelen.

På mötet berättade Gatukontoret om sina planer och förslag för att bevara och öka Pildammsparkens attraktionskraft. Ett

helhetsgrepp ska tas, där dammarna ses över, belysningen, möbleringen i parken, toaletter, cykel- och gångstråk med mera.

En ny temalekplats är också planerad. Fridhemstorget, som många vill ska bli ett grönare torg med mer liv och aktiviteter, ska

också rustas upp. Allmänheten har inom ramen för projektet ”Hej Västra Innerstaden” fått tycka till och lämna synpunkter om

det framtida torget, vars trafiksituation också kommer att ses över. ”Hej Västra Innerstaden” genomfördes våren 2010 och alla

som bodde och verkade i stadsdelen fick då möjlighet att berätta vad de tyckte om stadsdelen.


Företagare är med och formar Fridhemstorget

Dialogen med verksamma i Västra Innerstaden, näringslivet, är lika viktig som dialogen med de boende i stadsdelen. Näringslivet

bidrar till en levande stadsdel och på mötet som Gatukontoret arrangerade fick inbjudna företagare och andra

verksamma vid Fridhemstorget diskutera och komma med synpunkter på torget.

I mitten av juni samlades representanter

från Gatukontoret och ett 15-tal

företagare och andra verksamma på

Fridhemstorget för att diskutera hur

torget kan utvecklas. Gatukontoret är

den förvaltning inom Malmö stad som

ansvarar för skötsel och utveckling av

allmän platsmark, såsom parker, torg

och gator. Syftet med att träffas på

torget var att konkret kunna visa och

ge förslag på hur man kan skapa ett

attraktivt torg tillsammans. Verksamma

vid torget bidrar i hög grad till att det

blir ett levande torg.

Flera frågor som kom upp på mötet

var kända sedan tidigare, som exempelvis

trafiksituationen vid torget och

parkeringen. På mötet var deltagarna

överens om att parkeringen på torget

är en viktig fråga. Om det är svårt att

hitta plats för bilen och om inte torget

är tillgängligt kommer folk att köra

förbi och handla någon annanstans.

Utan bra parkeringsmöjligheter så dör

torget, menade mötesdeltagarna.

Mycket sades om sådant som behöver

förbättras, men även det som är

positivt redan idag togs upp på mötet.

Torghandel, med försäljning av grönsaker,

blommor, ost och fisk, omnämndes

Var med och påverka Malmöinitiativet

För att kunna ge dig god service och

för att kunna bli bättre behöver vi din

hjälp. Det finns många olika sätt att

göra sin röst hörd och vara med och

påverka. Här är några exempel på vad

du kan göra.

Medborgardialogträff

Du har möjlighet att ställa frågor, diskutera

och komma med förslag till dina

stadsdelspolitiker på medborgardialogträffarna.

Medborgarförslag

Du som är boende i Malmö kan lämna

egna förslag, så kallade medborgarförslag

till stadsdelsfullmäktige i den

stadsdel du bor. Läs mer om medborgarförslag

på www.malmo.se/vastrainnerstaden

Elon Arenhill och Torkil Nilsson pratar om Fridhemstorget, förr och nu

som ett trevligt inslag. Denna aktivitet

drar människor till torget och det är

människorna som skapar en levande

plats.

Torget har gått igenom olika perioder,

med mer liv och rörelse förr, då det

fanns både biograf, café och småaffärer

här. Användningen av torget har förändrats

med tiden och representanter

från Gatukontoret påpekade i samband

med mötet att nu gäller det att ta hänsyn

till de funktioner som önskas och

behövs idag. På mötet framförde de

Malmöinitiativet är en plattform där alla

Malmöbor kan komma med förslag och

synpunkter som gäller Malmö. Läs mer

på www.malmo.se

Gå med i ett parti

Du kan engagera dig politiskt genom

att gå med i ett parti. Kontakta partireceptionen

för det parti du vill representera.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål?

- Så här gör du

Har du synpunkter på eller är missnöjd

med den service som du får av stadsdelsförvaltningen?

Då är det viktigt att

du meddelar oss. Vänd dig i första hand

till personalen eller chefen på den enhet

du har synpunkter på. Om du trots

detta inte fått svar på din frågeställning

verksamma idéer och delade med sig

av sina erfarenheter för hur det ska

fungera och kännas trivsamt. Alla dessa

synpunkter tas tillvara av Gatukontoret

i planerna för det nya Fridhemstorget,

precis som de synpunkter som lämnades

in från medborgarna i samband

med Hej stadsdels-projektet för två år

sedan.

kan du därefter vända dig till respektive

verksamhetschef.

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat

med personalen kan du skriva ned

dina synpunkter och lämna in dem till

förvaltningen. Du kan mejla in dina

synpunkter, skicka dem via post eller via

formulär som finns på webben

www.malmo.se/vastrainnerstaden

Har du förslag till förbättringar kan du

lämna dem samtidigt som du lämnar in

dina synpunkter/klagomål. Synpunkter

som rör andra kommunala verksamheter

kan inte behandlas av Västra

Innerstadens stadsdelsförvaltning, men

vi kommer att sända dem vidare till den

förvaltning de berör.

VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 2012

9


VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 | 2012

10

Engagerade elever träffar politiker – Ungas inflytande

I förra numret kunde du läsa om elevråden från Dammfriskolan och Slottsstadens skola, som samlades för en workshop

i demokratins tecken under en dag i december. Då formulerade eleverna budskap som ”Modernisera lärandet” och ”Mer

engagerade lärare”. Budskapen spreds sedan till flera politiker och de visade sig ha effekt.

En av dem som fick högstadieelevernas budskap och som

därefter gärna ville träffa eleverna för att prata mer om hur

det är i skolans värld, var Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd

i Malmö som sitter i utbildningsnämnden.

Den 21 mars var det dags för elevrådsrepresentanter från de

båda skolorna att träffa kommunalrådet Katrin Stjernfeldt

Jammeh. Före mötet hade eleverna en förberedande workshop,

där de gick igenom vilka frågor som de ville ta upp.

Punkterna eleverna ville diskutera var bland annat ett modernare

lärande, större elevinflytande, skolmaten och samarbete

mellan skolorna.

Engagerade diskussioner

När Katrin var på plats inleddes mötet med att eleverna och

kommunalrådet fick lära känna varandra, för att därefter

diskutera de viktiga frågor som eleverna ville ha svar på.

Eleverna presenterade först alla sina frågor och diskussionspunkter,

och därefter gav Katrin Stjernfeldt Jammeh svar och

förklarade hur det förhåller sig.

En punkt som eleverna tog upp handlade om betygssättning

och hur den ser ut på de olika skolorna. En annan punkt var

Närpolisen i Västra

Innerstaden tipsar...

Nu är sommaren här och vi inom Polisen

hoppas att det ska bli riktigt bra

för alla. När det gäller brottsligheten

finns det mönster som verkar vara detsamma

från år till år. Av naturliga skäl

ökar problematiken med buskörning

på moped men samtidigt ser vi en

tydlig minskning totalt gällande uppringningar

om denna typ av störning.

Självklart har det att göra med kravet

på körkort när man kör klass 1 moped.

Sommaren är också skolavslutningstid

vilket innebär lediga dagar för ungdomar

som går i skolan. Som vanligt

förväntar vi oss att en del ungdomar

kommer att göra alkoholdebut och

i samband med det är risken stor att

man dricker för mycket och hamnar i

en situation där man inte kan ta hand

om sig själv. Som förälder till ungdomar

gäller det att ha koll på umgänget

och på vad som händer i bekantskapskretsen.

Fortfarande finns det människor

som utan att blinka gör förtjänster

på våra ungdomar genom att sälja

illegal alkohol från bagageluckor eller

tillgången till datorer och de möjligheter som här finns för att

modernisera lärandet. Katrin förklarade att IT är ett prioriterat

område som det satsas mycket på i skolan, men att det tar

tid.

-Ni tar upp bra och viktiga saker, och jag håller med er i det ni

säger och tycker, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Eleverna var så engagerade i diskussionerna med kommunalrådet,

att mötet fick förlängas, och listan var lång på det som

eleverna ville föra fram till den förtroendevalda.

Katrins generella tips till eleverna för största påverkan, var att

de skulle lyfta sina frågor direkt till skolan/skolledningen och

även att vända sig till sina stadsdelspolitiker.

Innan träffen var över, fick alla elever ge respons på mötet

med Katrin.

- Kul att få föra fram det man gått och tänkt på. Bra och

givande. Roligt med direkt respons och ett personligt möte,

avslutade eleverna, som använt sin kväll till att få sina röster

hörda.

lägenheter. Polisen vill gärna ha in tips

som rör sådan här verksamhet.

Var uppmärksam

Under vissa perioder ökar antalet

personrån på olika platser i Malmö.

Det är oftast unga män som drabbas

och ofta inträffar rånen när personen

är på väg hem efter en krogkväll. Ofta

börjar det hela med att någon frågar

efter eld eller ber att få låna telefonen.

Sedan övergår situationen till att bli ett

personrån. Det man oftast vill tilltvinga

sig är smartphones, dyra klädesplagg,

smycken och kontanter. För att inte

hamna i en sådan här situation ska

man försöka undvika att hamna i ett

utsatt läge (t ex alkoholpåverkad och/

eller ensam under den mörka delen

av dygnet). Om det värsta ändå skulle

inträffa är det viktigt att notera, iaktta

och vara beredd på att kunna lämna

bra signalement till Polisen.

Polisen i Malmö önskar en fortsatt

riktigt trevlig sommar!

Pernilla Nilsson

Biträdande närpolischef i Malmö city


Dammfriskolan och Slottsstadens skola får gröna skolgårdar

Äntligen var det dags för eleverna att sätta spadarna i jorden och plantera. Under några fina vårdagar i april och maj

rullade Gröna skolgårdar, projektet för grönare skolgårdar i Malmö, in på Dammfriskolan och Slottsstadens skola.

Det är full aktivitet på skolgården på

Slottsstadens skola och eleverna får

instruktioner från Gröna skolgårdars

projektledare, som berättar om växterna

och förklarar hur de ska planteras.

Efter ett års förberedelser är det

nu äntligen dags att sätta spaden i

jorden. Eleverna gräver och planterar

med entusiasm och deras nya, gröna

skolgård börjar ta form.

-Det är kul att vara med och hjälpa till.

Alla elever har fått ge förslag till vad

som ska finnas och hur skolgården ska

utformas, berättar några glada elever

från klass 7 b på Slottsstadens skola.

Projektet Gröna skolgårdar arbetar för

en mer varierad, grönskande och kreativ

utemiljö som stimulerar eleverna till

mer rörelse utomhus. Syftet är också att

använda utemiljön i undervisningen.

Alla är delaktiga

Alla på skolan är med och planterar.

Både elever och lärare har varit med i

hela processen, de har kommit med

förslag, som tillsammans har utarbetats

med Gröna skolgårdar. Eleverna upplever

att samarbetet varit jättebra och en

förklaring till det lyckade resultatet är

att alla har fått vara med och bestämma

och känna sig delaktiga.

-Vi kommer själva att sköta om trädgården

och alla kommer att hjälpas åt

med det. Det mesta som odlas kommer

vara ätbart, som frukt och bär. Vi

kan bara gå och plocka frukt och äta på

rasterna, berättar eleverna på Slottsstadens

skola, som tycker just den delen

är det allra bästa med gården.

Skolgården fylls med fruktträd som

äpple-, plommon-, och persikoträd,

vinbärsbuskar, rabarber, lavendel, jasmin,

japansk silverbuse och narrbuske.

Den senare kallas också död mans

finger, då de blå bönorna påminner om

fingrar. En variation av växter och träd

kommer pryda skolgården framöver i

en fruktlund, en del kommer bestå av

en hinderbana och en annan kommer

ha marktäckande växter att gå på.

Eleverna kan också ta med egna växter

hemifrån att plantera.

Hanna, Lovisa och Maria i årskurs 4 gör fint på sin nya gröna skolgård.

I bakgrunden syns Petra Bengtsson från Gröna skolgådar

Nu blommar asfalten

På Dammfriskolans skolgård guidar

några elever från årskurs fyra stolt runt

på sin nya, spirande gård. De har lärt

sig om växterna som de har planterat

tillsammans med sina skolkamrater och

nu berättar de stolt om trädgårdens

olika delar och växter.

-Det här är citronmeliss och de här

syrenerna har vi planterat och vattnat,

visar eleverna.

Turen går genom ängsdelen, örtagården

och eleverna tar några provhopp

på hinderbanan, som består av stubbar

och stockar. Slutligen tar de en paus i

den nya paviljongen mitt på den grönskande

skolgården.

-Här ska vi ha undervisning, det blir vårt

uteklassrum, där vi kan lära oss mer

om växter och grönt. Vi kan sitta här på

rasterna också och äta frukterna som

vi plockat. Det här är den bästa delen

av gården, säger eleverna, som tycker

att det är mycket finare med en grön

skolgård till skillnad mot den gamla

som bara var asfalt.

VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 | 2012

11


12

broar till teknikens värld

-Vi funderar på att göra något stort

tillsammans, kanske ta skolgården i

besittning, säger Amanda Weimarck,

pedagog på Fridhemsskolan, på tal om

skolans teknikprojekt Bygga broar.

Fridhemsskolan var en av fem skånska

skolor som fick ta emot 50 000 kronor

i pris för Årets Teknikutbildning Projekt

2012, ett initiativ från Teknikföretagen.

-Priset är både som en bonus och en

belöning för ett arbete som vi redan

har påbörjat med goda resultat här på

skolan, nämligen att lyfta teknikämnet,

förklarar Amanda Weimarck.

”Bygga broar” är namnet på Fridhemsskolans

projekt, som ska öka elevernas

teknikintresse. Det är också tänkt att

svetsa samman eleverna, eftersom alla

på skolan kommer delta i projektet,

från förskoleklass till årskurs fem, när

det drar igång på allvar med en temavecka

till hösten.

-Vi kommer jobba med konstruktioner

och göra studiebesök på olika företag

med eleverna. Det är viktigt att de får

komma ut i verkligheten och vi vill ge

dem positiva erfarenheter och skapa

intresse för teknikämnet, säger Amanda

Weimarck. Projektet kommer att

löpa på under hela höstterminen.

Farligt avfallbilen rullar

ut igen

Farligt avfall-bilen rullar ut igen till

hösten och kommer den 11 oktober till

Västra Innerstaden. Farligt avfall-bilen

är en specialutrustad lastbil med en

chaufför och kemist. Det är möjligt att

lämna farligt avfall samt mindre el- och

elektronikprodukter från hushållen,

maxstorleken är en mikrovågsugn. Det

farliga avfallet lämnas kostnadsfritt.

Tid och plats

Torsdag 11 oktober kl. 16.00-16.45

Plats: Återvinningsstationen vid Ribersborgsstranden/Grönvångsstigen.

Påminnelse via sms

Sms:a sysavvastra till 71350

För mer information om Farligt avfallbilen

se www.sysav.se

VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 | 2012 Fridhemsskolan bygger

Bättre förskola med hjälp av föräldrar

Föräldrarnas åsikter är värdefulla och kan hjälpa till att göra förskolan bättre.

De fick därför möjlighet att tycka till i den enkätundersökning som genomfördes

under april månad och generellt sett är föräldrarna nöjda, visar resultaten!

Tillsammans med föräldrarna diskuteras resultaten från enkäten, som presenteras

ute på respektive förskola under maj till augusti. Därefter beslutar förskolan vilka

förbättringar som kan göras.

Enkätresultaten visade bland annat att föräldrarna i det stora hela är nöjda, men

de vill bli bättre informerade om vad som händer i förskolan. 378 föräldrar valde

att vara med i undersökningen, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 27%. Många

av dem som svarade hade även skrivit ner bra synpunkter och åsikter, som kan

vara värdefulla i arbetet med kvalitetsutvecklingen av förskolorna i Västra Innerstaden.

Enkätundersökningen stämmer av att läroplanen följs och är ett led i kvalitetsuppföljningen

efter Skolinspektionens granskning 2011.

Vernissage- Förskolebarnen visar upp

sin stenåldersby

Hur gjorde man förr? Frågan från ett

av barnen på Ribersborgs förskola

blev starten på ett helt byggprojekt,

Boende förr och nu, som blev en

stenåldersby.

Nu står stenåldersbyn färdig och

barnen visar upp vad de gjort på sin

vernissage för inbjudna förskolor och

föräldrar.

- Den här bryggan har vi byggt av

glasspinnar, visar Ingrid 5 år.

Innan själva byggandet satte igång,

förberedde sig barnen tillsammans

med projektledaren Smilla Petrovic, pedagog

på Ribersborgs förskola, genom

att besöka utställningar om hur det

var förr i tiden på Malmö Museer och

Kulturen i Lund.

Hon hade sina funderingar om hur

mycket barnen lärt sig från utställningarna

och vad de pratat om, men på

tåget från Lund fick hon svar:

-Konduktören på tåget frågade barnen

och de berättade allt. Jag var så

imponerad av vad de hade lärt sig och

kunde berätta, säger Smilla Petrovic.

Lära för livet

I förskolan läggs grunden för livslångt

lärande och i projektet har språk, kom-

munikation, historia, teknik och matte

funnits som naturliga ingredienser.

Även genusperspektivet har kommit in.

Smilla Petrovic berättar:

-Innan vi startade projektet lekte flickor

och pojkar var för sig. Genom att vara

ute och leka och bygga med naturliga

material har vi kommit ifrån de typiska

könsrollerna, som syns redan vid 3-års

ålder. När barnen har byggt har de

använt naturliga, neutrala material,

t.ex. stenar, och då finns inget genus,

bara barn som leker tillsammans. Hon

fortsätter:

-I projektet har barnen lärt med alla sinnen,

de har samarbetat otroligt bra och

visar sådan respekt både för varandra

och det som de har byggt. Det har funnits

en stor glädje när vi gjort det här

och barnen har kommit med så mycket

bra idéer. Smilla Petrovic avslutar:

- Barn kan göra allt, de kan mycket mer

än vi tror. Det viktigaste är att lyssna på

barnen och ha ett tillåtande förhållningssätt.

De har så otroliga kunskaper

och drar många roliga slutsatser.


Kreativt miljöarbete

Västra Innerstaden arbetar med miljön i fokus som en naturlig och integrerad

del av verksamheten. Att tänka hållbart är viktigt och att kunna erbjuda miljöer

som är bra för både kropp och själ.

Byggtorg med miljön i fokus

-På byggtorget ska barnen kunna bygga

stort i en tillåtande miljö. Här får barnen

själva bestämma och byggtorget

skapar möjligheter för kreativitet och

upptäckarglädje, säger Mia Bergengren,

pedagog på Hästhagens förskola,

om torget som invigdes i våras.

Kreativt byggande med återanvända

saker

Allt som barnen bygger med är återvunna

saker som kartonger, rör, däck,

burkar med mera. Prylarna förvaras i

byggboden intill torget, där det också

finns en tekniklåda med gamla telefoner

och andra tekniska manicker.

Förutom att barnen får skapa fritt

Fjärilar, fåglar, fladdermöss och

nyckelpigor har fått nya bostadsmöjligheter,

som ett led i stadsdelens

miljöarbete. I våras delades nämligen

ett 100-tal fågelholkar och andra

djurbon ut till alla kommunala skolor,

förskolor, vård- och LSS-boenden i

Västra Innerstaden.

De olika djurbona väckte nyfikenhet

hos förskolebarnen och glädje bland

medarbetarna, när de skulle sättas upp

på deras gård.

-Ska vampyrerna bo där? undrade

förskolebarnen när de fick syn på fladdermusfortet.

-Så fina de är! utbrast en förskollärare,

när alla samlades för att hitta bästa

platsen för nyckelpigeboet, fjärilshotellet

och fladdermusfortet.

På Basunens vårdboende har ett fjärilshotell

och en fågelholk hittat sin plats i

den nyanlagda delen av utemiljön. De

är ett färgglatt inslag i trädgårdsdelen

som precis blivit uppfräschad. Många

av de äldre har inte möjligheten att

komma ut i naturen, därför är det viktigt

att skapa gröna oaser i vår närmiljö.

Även Gyllebogårdens vårdboende har

fått en ny växtö tidigare i år, som kan

på torget, så lär de sig om miljö och

återvinning. De blir uppmärksammade

på resurser, sortering och att ta tillvara

på saker, som konservburkar från köket

och andra överblivna saker. På torget

får kreativiteten och fantasin flöda innanför

murarna, med vissa regler, som

att ha respekt för dem som bygger och

att städa undan efter sig.

-Att följa resan hur barnen bygger är

spännande och vi pedagoger har våra

anvisningar vad vi ska göra, tänka på

och dokumentera, berättar Mia Bergengren,

som fick idén till torget genom

Reggio Emilia och ett besök i Italien.

Reggio Emilia är en filosofi där man

Ska vampyrerna bo här?

stimulera sinnena för både besökare,

boende och personal.

-Vi vill att vår utemiljö ska ge mer

stimulans för våra vårdtagare och skapa

en god känsla för alla, säger Agneta

Olofsson, sektionschef på Basunens

vårdboende.

Inspiration i miljöarbetet

-Vi vill på ett roligt sätt inspirera till miljöarbetet,

som är viktigt för oss, genom

utgår från barnens förutsättningar och

tror på att låta barnen upptäcka med

vuxna som medforskande.

att dela ut olika djurbon och fågelholkar.

Vi hoppas de blir till glädje och

nytta för alla, säger Rose-Marie Carlsson,

stadsdelsfullmäktiges ordförande

i Västra Innerstaden. Dessa bon och

fågelholkar ska bidra till en attraktiv

utemiljö för både gammal som ung,

och locka till lärande samt stimulera till

samtal.

.

VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 | 2012

13


VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 | 2012

14

Brukarundersökning används för att utveckla vår äldreomsorg

Som vi tidigare skrivit om i stadsdelstidningen genomför Socialstyrelsen årligen en brukarundersökning inom hemtjänsten

och äldreboenden i Sveriges samtliga kommuner. Undersökningen mäter äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten

och äldreboenden och resultatet anges i form av nöjd-kund-index (NKI). Inom stadsdelens vård- och omsorgsverksamhet

pågår ett ständigt kvalitetsförbättrande arbete. Undersökningen ger oss ytterligare underlag för

att fortsätta arbetet med att utveckla kvalitén i vår äldreomsorg.

I undersökningen som gjordes 2011

ligger Västra Innerstaden över kommunsnittet

för nöjd-kund-index inom

hemtjänsten medan vi följer kommunsnittet

för äldreboende. Jämfört med

förra undersökningen följer resultatet

utvecklingen för Malmö stad, vilket

innebär en något minskad nöjdhet. I

undersökningen ställdes frågor utifrån

elva kvalitetsområden - bland annat

om bemötande, inflytande, trygghet,

vårdinsatser, hjälpens utförande samt

social samvaro och aktiviteter.

- Vi arbetar ständigt med kvalitetsutveckling

i våra verksamheter, säger

Ann Letorp, vård- och omsorgschef i

Västra Innerstaden. Undersökningen

hjälper oss i arbetet med att fokusera

på delar vi behöver blir bättre på.

Områden, som förvaltningen utifrån

2011 års undersökning, kommer att

arbeta med att utveckla är framförallt

information till vårdtagare, inflytande

på den vård och omsorg som ges, mat

och måltidssituationen samt social

samvaro och aktiviteter.

Individuella behov i fokus

Varje människas individuella behov

är utgångspunkten när stadsdelens

vård- och omsorgsinsatser utformas.

Den enskildes livskvalitet och förutsättningar

att så länge som möjligt

klara ett självständigt liv, står i centrum

för den omsorg som ges. Tillsammans

med vårdtagaren görs en genomgång

av vilket stöd han eller hon behöver i

vardagen och en så kallad genomförandeplan

upprättas. Genomförandeplanen

är en överrenskommelse med

vårdtagaren om hur omsorgen och

vården för den enskilde ska utföras.

-Att våra vårdtagare har inflytande på

den vård och omsorg som ges är en

förutsättning för att det ska fungera på

ett så bra sätt som möjligt. Vårt arbetssätt

bygger på att vi tillsammans med

våra vårdtagare hittar lösningar utformade

efter den enskildes behov, säger

Ann Letorp. Detta arbetssätt kommer

vi fortsätta att utveckla genom att vi

har kontinuerlig dialog med våra

vårdtagare och på så sätt stärker deras

möjligheter att medverka i frågor som

berör dem.

Information till vårdtagare

För att utveckla informationen till

vårdtagare i stadsdelen kommer ett

antal förbättrande åtgärder att genomföras

under 2012.

-För att vi enkelt och snabbt ska kunna

komma i kontakt med vårdtagare som

har någon form av stöd i sina hem

kommer vi att införa att personalen

inom hemtjänsten har mobiltelefon,

säger Ann Letorp. Då kan personalen

ringa vårdtagare och ge besked om

exempelvis förseningar och förändringar.

Vi kommer också att skicka informationsbrev

till berörda vårdtagare

om det sker byte av sektionschef för

det hemtjänstområde som han eller

hon tillhör.

- På våra äldreboenden kommer vi

arbeta med att förtydliga den dagliga

informationen till boende kring exempelvis

personalbyten och aktiviteter,

säger Ann Letorp.

Olika möjligheter till stöd kring

måltider

Sedan brukarundersökningen genomfördes

har det skett en utveckling av

den tidigare formen av matdistribution.

För äldre som bor hemma och

behöver stöd kring sina måltider finns

olika möjligheter. Det kan till exempel

vara att få hjälp med inköp för att på

så sätt klara sin egen matlagning. Det

kan också vara att få färdiglagad mat

från olika restauranger/affärer levererad

hem via hemtjänsten. Det kan

också innebära att i hemmet få hjälp

med enklare matlagning.

- Det är viktigt att vi är tydliga i vår

information till vårdtagarna kring vilka

valmöjligheter som finns när det gäller

måltidsservice, säger Ann Letorp. På

så sätt underlättar vi för den enskilde

vårdtagaren att själv bestämma vilken

mat han eller hon vill äta.

- För att de som bor på våra äldreboenden

ska ha inflytande och känna delaktighet

i maten som serveras kommer vi

att anordna samtalsgrupper bestående

av personal och vårdtagare, där man

pratar om önskemål och synpunkter på

maten. Och för att öka möjligheterna

för boende att i större utsträckning

själv bestämma när de vill äta kan det

framöver också bli aktuellt för fler äldreboenden

att införa frukostbuffé.

Utveckling av social samvaro och

aktiviteter

Social samvaro och stimulerande

aktiviteter för äldre är något stadsdelen

på olika sätt arbetar med att utveckla

eftersom gemenskap och samvaro är

något vi alla är i behov av.

- Som en del i vårt utvecklingsarbete

kommer vi tillsammans med de som

bor på våra äldreboenden att titta

närmre på hur de ser på social samvaro

och aktivitet och vilka behov och

önskemål som finns, säger Ann Letorp.

På samtliga äldreboenden anordnas

regelbundna sociala gruppaktiviteter

och vi kommer att undersöka om det

finns intresse för att delta i studiecirklar.

Vi försöker också utveckla samarbeten

med olika frivilligföreningar.

Ann Letorp påpekar att man även

tänker på de individuella behoven och

inte bara anordnar aktiviteter i grupp.

På ett av vårdboendena i stadsdelen

finns exempelvis ett spa med bubbelbadkar.

I stadsdelen finns tre mötesplatser;

Tuppen, Dammfrigården och Gyllebosalen.

På mötesplatserna arrangeras

olika evenemang så som bingo och

musikunderhållning dit alla äldre är

välkomna. Ann Letorp berättar avslutningsvis

att man arbetar med att sprida

aktiviteterna mellan mötesplatserna i

stadsdelen så att de blir jämt fördelade.

Detta för att underlätta för fler äldre

som bor i stadsdelen att kunna delta i

evenemangen.


Ökad trygghet och möjlighet att bo kvar hemma

Vårdplanering i hemmet infördes i slutet av 2010 som

försök i stadsdelen. En utvärdering av projektet visar att

kvalitén på vårdplaneringen blir högre när den görs i hemmet

med de olika kompetenserna närvarande. Det är även

tryggare att återhämta sig i sin invanda miljö hemma, då

man rehabiliteras efter de förutsättningar som finns där.

Vårdplanering i hemmet kommer därför att bli ett permanent

inslag inom förvaltningens vård- och omsorgsverksamhet.

Vårdplanering i hemmet gör stadsdelen med de patienter

som ska skrivas ut från sjukhuset eller korttidsboende och

som är i behov av stöd från kommunens vård och omsorg.

I stället för att som tidigare göra vårdplaneringen på sjukhuset

görs den av ett team i vårdtagarens eget hem. Teamet

består av olika kompetenser, exempelvis biståndshandläggare,

arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska eller undersköterska.

Alla med uppdraget att stödja vårdtagaren med

det som behövs under den första tiden hemma. I hemmiljön

är det lättare att avgöra vad vårdtagaren klarar av och vad

man behöver stöd kring, vilket kan vara svårt att avgöra på

sjukhuset.

Behöver din rollator ses över?

För att underlätta för dig med rollator erbjuder Malmö

stads Hjälpmedelscentrum kostnadsfri service och

underhåll av rollatorer i stadsdelen.

Kronprinstorget

onsdagen den 19 september kl.13-15

För mer information

Hjälpmedelscentrum, 040- 34 75 00 eller 040- 34 53 35

Läs mer om hjälpmedel på www.malmo.se/hjalpmedel

Efter avslutad planering kan de insatser som anses nödvändiga

i hemmet sättas in omgående, såväl hjälpmedel som

förstärkt hemtjänst. Syftet med att vårdplanera i hemmet är

att efter sjukhusvistelsen kunna ge god vård och rehabilitering

i hemmet och att öka tryggheten och möjligheterna att

bo kvar hemma. När läget blivit mer stabilt, och vårdtagaren

känner sig trygg, går ordinarie hemtjänst in.

-Vår erfarenhet är att det underlättar för vårdtagaren att

komma hem direkt, säger Ann Letorp, vård- och omsorgschef

i Västra Innerstaden. Många vårdtagare upplever oro

för hur det ska bli att komma hem efter sjukhusvistelsen, om

de ska klara sig själva och så. Denna oro finns ofta kvar även

om man så att säga ”mellanlandar” på ett korttidsboende. Nu

gör vi vårdplaneringen direkt i hemmet och då ser patienten

själv att det kommer att fungera.

Innan beslut tas om vårdplanering i hemmet sker en noggrann

överläggning mellan sjukhuset och kommunen. Det

är i slutändan läkaren som ska godkänna att vårdplaneringen

sker i hemmet.

VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR 2 | 2012

15


Sommarscen Malmö 9 juni till12 augusti 2012

Nu är det åter dags för Sommarscen Malmö. I år presenteras 200 föreställningar, på fyrtio spelplatser över hela Malmö. Teater,

dans och musik för familjen kl 10 och kl 14, kvällsföreställningar kl 19 och kl 21 och filmvisningar kl 22. Alltid utomhus och

alltid fri entré.

Programmet spänner från det unika och oväntade mötet till det breda och folkliga med allt från turnerande barnföreställningar,

dans, litterära vandringar och jazz till film, pop, nycirkus, allsång och musik från hela världen.

I Västra Innerstaden finns Sommarscen på 3 platser och presenterar totalt 46 föreställningar med allt från internationella

artister på Sommarscens stora scen Pildammsteatern till cykeltur från vattentornet i Pildammsparken. I Mellanhedsparken (vid

lekplatsen), Pildammsparken (vid boulebanan) och på Pildammsteatern presenteras föreställningar för barn- och familjepubliken

med allt från jazz och modern dans till kulturskoleelever, allsång och danzoologi.

Sommarscen har program på följande platser i Västra Innerstaden: Pildammsteatern, Pildammsparken och Mellanhedsparken.

FÖR FAMILJEN

Baddaren med Carrasco Dance

Company

14 juli kl 14 Pildammsteatern

JaLaDa med Teater Foratt

18 juli kl 14 Pildammsparken &

19 juli kl 10 Mellanhedsparken

URdjur med Big Wind

25 juli kl 10 Mellanhedsparken &

kl 14 Pildammsparken

Allsång med Nalle med Malmö

SymfoniOrkester

12 augusti kl 14 Pildammsteatern

FÖRESTÄLLNINGAR

Pildammarna i mitt hjärta

12 juli kl 19 Pildammsteatern.

Även 19 och 26 juli.

Bartolomeo med Carrasco Dance

Company

14 juli kl 19 Pildammsteatern

Gurrumul

15 juli kl 19 Pildammsteatern

The Hidden Orchestra

17 juli kl 19 Pildammsteatern

Pildammarna i mitt hjärta

19 juli kl 19 Pildammsteatern.

Även 26 juli.

Theresa Andersson

20 juli kl 19 Pildammsteatern

2x2 akrobater: Intrika + Doble

Mandoble

21 juli kl 19 Pildammsteatern

Toto La Momposina

22 juli kl 19 Pildammsteatern

Eric Bibb & Habib Koite

24 juli kl 19 Pildammsteatern

Pildammarna i mitt hjärta

26 juli kl 19 Pildammsteatern

Decamerone med Romeo & Julia

Kören

27 juli kl 19 Pildammsteatern

Fooltime med Malin Nilsson och

Markus Zink

28 juli kl 19 Pildammsteatern

Kiran Ahluwalia

29 juli kl 19 Pildammsteatern

The Unthanks

31 juli kl 19 Pildammsteatern

Södra Bergens Balalaikor

3 augusti kl 19 Pildammsteatern

Tragédie grecque med La Meute

4 augusti kl 19 Pildammsteatern

Amina Annabi

5 augusti kl 19 Pildammsteatern

Harry Arnold-afton

7 augusti kl 19 Pildammsteatern

MusikSlingan

8 augusti kl 19 Utgår från Vattentornet i

Pildammsparken

Shangaan Electro

9 augusti kl 19 Pildammsteatern

Sommardans med Skånes Dansteater

10 augusti kl 19 Pildammsteater

The Suzan

12 augusti kl 21 Pildammsteatern

Fullständigt program

www.malmo.se/sommarscen

More magazines by this user
Similar magazines