Vårt Malmö 3/2011 - Malmö stad

malmo.se

Vårt Malmö 3/2011 - Malmö stad

3mars

2011

årgång 44

Läsro på Mosippan 6–7

Tidningen för alla som bor i malmö

Sagolika har ett rikt utbud av underhållning. såväl sagor som brottning

nöjeslivmalmö

Appicentrum ligger i Malmö 8–9 Prisad hjälm räddar frisyren 15

foto Ewa Levau

stod på schemat under en helg i slutet av mars. maria österling trollbinder

den unga publiken under en sagostund i Kungens kammare. 18–20

Ska

du ut?

Läs först


2 • mars 2011 mars 2011 • 3

En stad

många sidor

Mångsidig är ett ord som

mycket väl beskriver

Malmö. Här finns nästan

allt – ambitioner,

kompetens, kontraster,

företagsamhet, medmänsklighet

och kreativitet – bland annat.

Låter det spretigt? Vårt

Malmö täcker in allt ovanstående:

mars

Se bara på bildreportaget om

ett nöjesdygn i Malmö. Här

skildrar vi allt från de tidiga

morgntimmarnas sista nattsuddare

på väg hem, söndagsbrunch

på kafé, landskamp i

brottning i Rosengårds sporthall,

sagostund i Kungens

kammare och en av The Arks

sista spelningar.

Vi berättar om att Malmö

nu får efterlängtad barnomsorg

på natten, om en yrkesutbildning

för den nya tekniken

med appar och hur lånade

miljarder ska utveckla Malmö.

Katastrofen i Japan kan inte ha

lämnat någon oberörd. Malmö

är med i ett piloprojekt för ett

nytt system för att prioritera

samhällsviktiga funktioner

om en katastrof skulle drabba

oss.

Och nu återvänder solen –

och våren – efter en lång kall

vinter.

PS. Glöm inte att vi finns

på Facebook. Gilla oss

och håll koll på vad som

händer! j facebook.com/vartmalmo Alla

Åsa Lempert

redaktör, Vårt Malmö

0761-87 61 56

j info.malmo@givakt.se

j www.malmo.se/vartmalmo

Redaktör

Åsa Lempert

Giv Akt Information AB

tel 0761-87 61 56

info.malmo@givakt.se

Ansvarig utgivare

Gunilla Konradsson-Mortin

tf informationsdirektör

tel 040-34 10 00

gunilla.konradsson@malmo.se

Annonser

Henrik Olsson, Ardeo Media

tel 040-16 54 80

henrik.olsson@ardeo.se

Malmökalendern

Anna Åmvall

tel 040-34 22 27

anna.amvall@malmo.se

Korrektur

Margit Randén

tel 040-26 41 21

bokstaven@swipnet.se

Utebliven tidning

Kontakta

Tidningsbärarna

tel 040-17 69 00

Tryck V-TAB Backa 2011

Upplaga 157 000 ex

ISSN: 1404-7330

Kristin Jakobsson efterlyser en gemensam vikariepool för förskola och skola.

vikarier i en pool

text Daniel Hultenmo

foto Ewa Levau

När förskolläraren Kristin

Jakobsson och hennes kollegor

ska ringa in vikarier är

det ett slitgöra som tar värdefull

tid från barnen.

Därför lanserar hon nu

ett förslag om en gemensam

vikariepool för Malmös alla

förskolor.

Förskolor är en klassisk smittohärd

där både barn och lärare

lätt drar på sig infektioner som

sprids vidare. För lärarna innebär

det sjukfrånvaro som måste

Malmöinitiativet

j Vikariepool

Vikariepool heter Kristin Jakobssons

Malmöinitiativ. Hon registrerade det på

malmo.se, där alla Malmöbor har rätt

att komma med förslag och synpunkter

som gäller Malmö. Man kan registrera

ett eget initiativ, diskutera eller stödja

andras.

I Vårt Malmö tar vi upp intressanta initiativ.

Ta chansen att påverka du också!

j www.malmo.se/initiativet

fyllas av vikarier. Men som det

är nu finns det ingen fungerande

vikariepool att vända sig till

för att snabbt och smidigt fylla

luckan som uppstår.

– Det är vi pedagoger som får

ställa oss och ringa runt och det

brukar vara svårt att få tag på någon.

Det tar värdefull tid från

barnen när vi är upptagna med

att ringa in folk, säger Kristin

Jakobsson som jobbar på en förskola

i Södra innerstaden.

Gemensam pool

Malmö stads hemsida hittade

hon Malmöinitiativet och tog tillfället

i akt att skicka in ett eget.

– Det ska vara en vikariepool

som gäller för alla Malmös förskolor.

Vikarier skriver själva

upp vilka förskolor de vill vara

tillgängliga för och när de kan

jobba. Då kan vi ringa poolen när

vi behöver folk och en samordnare

där ser till att få tag i en vi-

karie, säger Kristin Jakobsson.

Kristin Jakobsson utbildade

sig till förskollärare vid Malmö

Högskola och innan hon började

jobba 2007 var hon själv vikarie.

Dels i hemstaden Lidköping och

dels i Örebro.

– På båda ställena fanns en

gemensam vikariepool och jag

blev inringd nästan varje dag.

Då var jag ju på andra sidan så

jag vet inte vad lärarna tyckte

om det men för mig som vikarie

var det jättebra.

Kristin har skrivit om sitt förslag

på Facebook och hon tänker

kontakta alla Malmös förskolor

för att få fler människor med sig.

– Det vore jätteroligt om någon

politiker läste om det och

tyckte att det var en bra idé och

att det sen hände något, för det

behövs. Att vara förskollärare är

ett otroligt givande jobb men

också stressigt och det är än mer

stressande att vara sjuk och veta

10

Så många stöd har varje Malmö initiativ

fått. j malmo.se/initiativet

2 781 För en giftfri

stadsmiljö.

310 Stöd Malmös

undre värld!

Bevara Ön som

dykplats.

243 Öka trafiksäkerheten

i Klagshamn.

155 Konstgräsplan

i Klagshamn.

133 Ob-förskola.

85

58

51

48

39

populäraste

initiativen

Gratis lokaltrafik

viktig signal.

Fyll flaskan.

Hemlösa ger oss

dålig karma.

Vikariepool.

Samtalscentrum

för unga.

det tar värdefull tid från barnen

när vi är upptagna med att ringa in folk.

att kollegorna får kämpa med att

ringa in vikarier.

Olika i olika stadsdelar

Enligt Kerstin Falk, enhetschef

HR, strategiska avdelningen på

Malmö stad, har flera av stadsdelarna

olika former av egna vikariebanker.

I några av dem finns

möjlighet till rekrytering av förskollärare.

Dessutom är frågan

om en övergripande bemanningsenhet

för korttidsvikariat,

både inom vård och omsorg samt

barn och ungdom för närvarande

under beredning.

– Men oavsett om vi framöver

kommer att ha en Malmö stadövergripande

gemensam lösning

för korttidsbemanning eller om

stadsdelarna även i fortsättningen

ska ha egna vikariebanker så

är problemet idag först och

främst att det är svårt att få tag

på utbildade förskollärare, säger

Kerstin Falk.

Lånade miljarder

utvecklar Malmö

Högt kreditbetyg gör nödvändiga investeringar billigare

En växande befolkning,

Citytunneln, konsert- och

kongressanläggning och

Malmöringen. Att utveckla

en stad kostar.

För första gången på länge

behöver Malmö låna pengar.

Två miljarder krävs för stadens

utveckling till 2013.

Malmö stad får högsta betyg i kreditvärdighet

av Standard & Poor’s,

ett av världens ledande ratinginstitut.

Med bedömningen ”extremt

god kapacitet att möta finansiella

åtaganden” blev det placering i

högsta kategorin, AAA. Enligt Ola

Nyberg, finanschef på Malmö stad,

innebär detta att Malmö kan låna

pengar till goda villkor:

– Tajmningen är bra, för nu

behöver staden låna för att finansiera

investeringar i den fortsatta

utbyggnaden av staden.

Avgörande för att låna

Tidigare har nya investeringar

varit möjliga med överskottspengar

från framför allt försälj-

6saker

pengarna

går till.

• Förskolor och

skolor (till följd

av en ökande

befolkning)

• Gator och vägar

• Kaj- och broinvesteringar

• Badanläggningar

Malmöringen

och Citytunneln

• Konsert- och

kongressanläggning

ningen av Sydkraftsaktier 2001.

Det nya kreditbetyget kan vara

avgörande inför kommande lån.

– Upplåningen kommer att

öka, vi har ett upplåningsbehov

på i runda tal 2 miljarder fram till

år 2013. Men det i sig är inte ett

tecken på svaghet utan på att Malmö

är en växande stad med kapacitet

och rätt förutsättningar för

att utvecklas, säger Ola Nyberg.

Standard & Poor’s analys lyfter

fram Öresundsregionens starka

tillväxt med Citytunneln och

närheten till Köpenhamns flygplats.

Men även Malmös investeringar

i infrastruktur och högskola

samt befolkningstillväxten

vägdes in i helhetsomdömet.

Inte behövt låna på länge

– Det är första gången vi ”rejtar”

oss, vi har inte behövt låna

pengar eller haft några krediter

på lång tid, säger Ola Nyberg

och lyfter försäljningen av Sydkrafts

aktier 2001 som ett skäl

till den tidigare så stora kassan.

Ola Nyberg tillträdde sin

tjänst i samband med finanskrisen

för drygt två år sedan. Hans

jobb har till stor del gått ut på

att strukturera och modernisera

Malmö stads finansiella rutiner.

– Vi insåg att dagen kommer

när vi måste börja låna igen och

nya policyer krävdes för riskhantering.

Nu står vi redo för att

kunna ta lån och få bra avtal

med bankerna.

Ger bättre villkor

Ola Nyberg gör jämförelsen med

privatpersoners bostadslån.

– Var och en av oss som har

bostadslån vet att det är lättare

att få låna om man har välordnad

ekonomi och goda säkerheter.

Då får man även bättre villkor

och räntor.

Ola Nyberg sticker inte under

stol med att kreditbetyget kom

lägligt.

Malmö stad är en bra låntagare,

det spelar in att vi fått högsta

betyg. Vi tillhör toppskiktet

gällande kreditsäkerhet.

ANNA TERESIA BERG

f Fakta

En rating är en relativ

bedömning

av en kommuns

kreditvärdighet.

Man tar hänsyn

till bland annatinkomstnivåer,sysselsättningstillväxt

och

nya företagsetableringar.

För Malmö

stad innebär en

hög rating bland

annat bättre tillgång

till kapital

och lägre räntekostnader.

intendent louise lundberg guidar kronprinsessparet i augustenborg. foto Christiaan Dirksen

Eriksgata spred kungligt ljus över Augustenborg

Kung Carl XVI Gustaf hann

knappt lämna Malmö förrän

kronprinsessparet tog vid.

Syftet var att lära sig mer om

Malmö, och i tre dagar besökte

de allt från idrottsföreningen

Enighet till Drömmarnas hus.

Vårt Mamö skymtade Victoria

och Daniel i Ekostaden Augustenborg,

där de fick lära sig mer

om den unika satsningen som

förvandlat den gamla stadsdelen

till ett socialt, ekonomiskt och

ekologiskt hållbart bostadsområde.

Nyfikna och frågvisa

Louise Lundberg, intendent för

Augustenborgs takträdgårdar,

var deras guide och en av få som

faktiskt fick prata med kungligheterna.

– De var väldigt trevliga, berättade

Louise Lundberg efteråt.

De var intresserade, hade egna

tankar om projektet och ställde

flera frågor. DANIEL HULTENMO

Malmö

får Nattis

Nu blir det nattöppet

i Malmö för alla barn som

behöver barnomsorg då.

Samtidigt utökas öppettiderna

inom barnomsorgen

på kvällstid.

– Jättebra, kommenterar sjuksköterskan

Emma Sjöstrand.

– Jag jobbar heltid och det

innebär kvällsjobb två–tre

dagar i veckan. Nu hjälper

min syster mig med min dotter

Helena när jag jobbar.

För ett år sedan skapade

Emma Sjöstrand ett Malmöinitiativ

om kvälls- och nattöppen

barnomsorg, och frågan

fick en del uppmärksamhet.

Drabbar ensamstående

Samtidigt utredde Malmö stad

frågan om kommunal barnomsorg

på kvällar och nätter.

Något som nattarbetande föräldrar

hittills varit utan, och

som speciellt drabbat ensamstående

mammor inom vården

– som Emma Sjöstrand.

Nu blir det alltså möjligt att få

barnomsorg kvällar och nätter.

– När jag utredde detta förra

våren fanns det ett 50-tal föräldrar

som önskade barnomsorg

nattetid. Men när verksamheten

finns på plats kan

intresset öka, säger Sonja Nilsson,

stadskontoret.

Inte i alla stadsdelar

Troligtvis förläggs ”nattiset”

till en eller flera av de förskolor

som redan i dag är kvällsöppna:

Rönnen i Centrum, Nydala

förskola i Fosie, Östra Fäladen

i Kirseberg och Södra sommarstaden

i Södra innerstaden.

– Alla barn i Malmö måste

ha samma tillgång till nattöppen

förskola men alla stadsdelar

behöver inte ha verksamheten,

säger Sonja Nilsson.

Kommunstyrelsen har beslutat

om nattöppen barnomsorg

och i slutet av mars fattar

kommunfullmäktige sitt

beslut. EWA SVENSSON

f Öppet 21–06

Alla barn i Malmö ska ha tillgång

till förskola kvälls- och nattetid om

föräldrarna studerar eller arbetar

dessa tider. Nattöppen barnomsorg

ska finnas 21 till 06 året runt. Barnomsorg

på obekväm arbetstid ska

finnas 06 till 21 eller 22.

Vårt malmö nummer 4 2010.


4 • mars 2011

Nya (sim)tag

i Rosengård

Rosengård har fått ett

nytt inomhusbad.

Nu satsar man på att höja

simkunnigheten, främst

bland unga och kvinnor.

– Vi hoppas att det nya badet

ska kunna förbättra simkunnigheten

i Malmö. Bland Rosengårds

femteklassare kan i

dag bara 20 procent simma,

säger Bianca Gustafsson, sektionschef,

Rosengårdsbadet.

Redan första veckan har

många anmält sig till undervisning,

inte minst kvinnor.

Badet har öppet för enbart

kvinnor på tisdags- och torsdagskvällar

och på lördagar.

Badet har fått en ny bassäng

med ny reningsteknik, nya

omklädningsrum, duschar

och tak över de badande.

För skolor och föreningar

Under skolterminerna används

badet enbart för undervisning

av skolor och föreningar.

Sommartid är badet öppet

för allmänheten. Då är

även det tidigare utomhusbadet

med en 50-metersbassäng

samt en barnpool öppna.

I höstas återinvigdes Oxievångsbadet

efter renovering,

och ett nytt familjebad mitt

emellan Holma, Kroksbäck

och Hyllie Park planeras, vilket

innebär att badsituationen

i Malmö nu är bättre än

på länge. EWA SVENSSON

8 100

lediga jobb registrerades i Skåne

i februari månad. Det är en ökning

med 2 200 jämfört med februari

2010. Arbetslösheten är dock fortfarande

hög i Malmö, 9 procent

i februari.

Malmö satsar

på typförskolor

j Rekordmånga födslar, stor

inflyttning och allt fler familjer

som väljer att bo kvar i stan

innebär att Malmö behöver

över 1 000 nya förskoleplatser

om året. För att möta behovet

av förskoleplatser uppmanar

kommunstyrelsen nu till en

större användning av så kallade

typförskolor.

En typförskola innebär att

förskolan byggs så att verksamheten

kan växla från förskola

till skola. I takt med att barnen

växer och verksamhetens innehåll

förändras kan byggnaden

alltså anpassas efter de behov

som finns.

En typförskola med nio avdelningar

kommer att uppföras

i Hyllie.

Så blir Hyllie världens klimatsmartaste

text Anna Teresia Berg

Ewa Svensson

foto Ewa Levau

4miljömål

som satts

för Malmö

• Sveriges klimatsmartaste

stad

• Framtidens

stadsmiljö finns

i Malmö

• Naturtilllgångar

brukas hållbart

• I Malmö är det

lätt att göra rätt

j www.malmo.se/

miljoprogram

Malmö har just prisats som

världens klimatsmartaste

stad. Men det gäller att

blicka framåt.

Hyllie visar vägen, med

vindkraft, elbilar, spårvagnar

och gröna tak.

I februari tecknades ett klimatkontrakt

för det nya Hyllie mellan

Malmö stad, Eon och VA Syd.

– Det är inte många städer i

världen som har så här höga

mål. Hyllie blir inte bara pilotprojekt

utan även en föregångare,

och som spjutspets inom

energiområdet kommer Malmö

att locka hit besökare från hela

världen, säger Katarina Pelin,

Malmö stads miljödirektör.

Redan nu strömmar studiebesöken

till.

– Bara den här månaden har vi

delegationer från Kina, Syd-Korea,

Danmark, Tyskland och Belgien,

berättar Tor Fossum, projektledare

på miljöförvaltningen.

Han har arbetat med Västra

hamnen, och miljöarbetet där

under tio års tid har banat väg

för det som nu ska göras i Hyllie:

– Men Hyllies miljöarbete blir

ännu mer långtgående.

Bostäder och jobb för 9 000

Det ska byggas närmare 9 000 bostäder

i området, såväl hyresrätter

som bostadsrätter, och lika

många arbetsplatser. Senast 2020

ska energiförsörjningen i Hyllie

bestå till 100 procent av förnybar

eller återvunnen energi, vilket

kräver engagemang från såväl

kommun som byggherrar, boende

och framtida arbetsplatser.

– Det ställs krav på hur energisystemen

ska se ut, en basnivå

som gäller alla, men byggherrarna

kan välja att gå olika långt,

säger Tor Fossum.

betygen talar sitt tydliga språk. malmös skolor

måste bli bättre, konstaterar ana-maria deliv.

– Vi fokuserar på den förnybara

energin och arbetar tillsammans

med 14 byggherrar. Det

komplicerar naturligtvis processen

men det är nödvändigt att

alla är med från start, säger Mattias

Örtenvik, projetledare, Eon.

Vindkraften ska stå för en stor

del av energin i form av små lokala

vindkraftverk inne i området

och större för hela stadsdelen

samt ännu större regionala verk.

j Kommer de boende att

behöva ändra sitt miljötänk?

– Det ska bli lätt att göra rätt. Vi

ska skapa bra förutsättningar för

ett klimatsmart beteende. Det

blir enkelt att pendla med tåg

och buss och senare spårvagn.

Det byggs cykelvägar från start,

och bilpooler med miljöbilar

gör att inte alla behöver ha egen

bil, säger Tor Fossum.

– På energisidan kan man till

exempel koppla konsumtion till

pris. Vill man ha varmare i lägenheten

än en ”normaltemperatur”

så kostar det också mer,

säger Mattias Örtenvik.

Också av de kommersiella

byggnaderna krävs det framåtriktade

miljölösningar, till exempel

av Emporia som blir Skandinaviens

största köpcentrum.

– Utöver självklarheter som

många cykelparkeringsplatser

och närvarostyrd belysning i garaget

förbereder vi även för elbilsladdare,

berättar Jonatan

Carling, Steen & Ström.

– Vi kommer ha ett öppet takplan

med en park för rekreation

och event, där man lätt ska kunna

ta sig ut. Här kommer det att

finnas kullar med gångstråk och

förvildade ytor. Det 30 000 kvadratmeter

stora taket är ett sedumtak,

ett grönt tak, med både

jord och växtlighet.

text Daniel Hultenmo

foto Ewa Levau

f Hyllie

• Hyllie ska bli ett

världsledande

demonstrationsområde

för

klimat smarta

lösningar.

• Energiförsörjningen

ska bestå

av 100 procent

förnybar

eller återvunnen

energi.

• Energisystemet

ska baseras på

en smart och

balanserad infrastruktur

för

såväl el som

gas, värme och

kyla.

• Byggnaderna

ska vara effektiva

och energisnåla.

Solenergi både

med solceller för

el och solfångare

för värme.

Skolverkets kritik är hela Malmös problem

Malmös skolor har återigen

fått en rejäl känga. Rosengårdsskolan

dömdes nyligen

ut av Skolinspektionen.

Men problemen finns

över hela staden.

Från kommunens sida är problematiken

i Malmös skolor ingen

överraskning.

Ända sedan betygen började

dippa 2009 har Malmö stad drivit

ett analysarbete för att komma

tillrätta med problemen.

– Vi försöker titta vad vi kan

göra totalt sett. Vi har en diskussion

i kommunen och med

stadsdelarna och resonerar i

stort kring vad vi kan göra, säger

Ana-Maria Deliv, avdelningschef

mattias örtenvik, projektledare, eon, och Tor fossum, malmö stad, blickar ut över den miljövänliga stadsdelen som ännu är i sin linda.

Barn & ungdom, stadskontoret.

– Detta handlar inte bara om

Rosengård och deras skolor och

de står inte ensamma i det här.

Det här är Malmö stads problematik

som vi alla har ett ansvar för.

Alla skolor granskas

Skolinspektionen genomför just

nu en genomgång av skolorna

i Malmö, och en kommunövergripande

rapport kommer att landa

på Ana-Maria Delivs bord senare

under året. Oavsett vad som

står i den och oavsett den information

som redan sipprat ut om

Rosengårdsskolan, där kunskapsnivån

enligt Skol inspektionen är

under all kritik, så är Malmö stad

på det klara med att en föränd-

ring måste ske. Men det är i första

hand inte mer resurser som behövs

utan snarare en omfördelning

av dem som finns och att

man arbetar på ett annat sätt.

Språket är viktigt

– Många behjärtansvärda insatser

görs, det är inte resurserna

som saknats utan något annat.

Mycket har att göra med socioekonomiska

faktorer som påverkar

barnens skolgång. Till exempel

föräldrarnas utbildningsbakgrund,

boendesegregation och

försörjningsmöjligheter. Dessutom

har vi 174 olika nationaliteter

i Malmö och 162 språk.

Språket har avgörande betydelse

för kunskapsutvecklingen, och

språkutvecklande ämnesundervisning

måste bedrivas i alla undervisningsämnen.

Samhällets förändring

Malmö speglar det som är identifierat

både nationellt och internationellt

– att samhällets för-

f Åtgärder på flera plan

Så här fortsätter Malmö

stads arbete med skolan.

• Läxläsning i skolan – detta

finns redan i vissa skolor

och ger goda resultat.

• Det pedagogiska ledarskapet

– rektorns förutsättningar

att utöva statens

krav på det nära pe-

ändringar och socioekonomiska

faktorer gör att det är svårt att

möta det inom skolans kunskapsuppdrag.

– En framgångsfaktor är relationen

mellan lärare och elever,

den ska vi stötta. Vi är också noga

med att det som görs är välbeprö-

dagogiska ledarskapet diskuteras

nu närmare.

• Smidig uppföljning –

kommunen håller på att ta

fram en modell för ett nytt

systematiskt kvalitetsarbete

för att lättare se om insatserna

görs på rätt plats eller

behöver omprioriteras.

• Socialtjänsten har i år fått

6,5 miljoner kronor som

ska utveckla de sociala arbetsinsatserna

i skolan.

• It-användandet ska öka.

• Språkutvecklande undervisning

i alla ämnen –

språket är avgörande för

kunskapsutvecklingen.

vat och finner stöd i forskningen.

Tillsammans med stadsdelscheferna,

barn- och ungdomscheferna

och individ- och familjeomsorgscheferna

i de 10 stadsdelarna

tar vi nu ett samlat tag för

att kunna ge eleverna bästa möjliga

skola, säger Ana-Maria Deliv.

• Fritid och meningsfulla

fritidsaktiviteter har en

avgörande roll för hur

eleverna tar till sig skolundervisningen

och därför

ska detta utredas.

• Relationen mellan lärare

och elever är viktig och

måste bli bättre.

foto Ewa Levau

t Hallå där …

mars 2011 • 5

… Jan-Peter Stål, beredskapssamordnare

för Malmö stad.

Apropå Japan – vad

händer med vår el

vid en katastrof?

– Precis som Japan har Malmö

en så kallad roterande omkoppling

vilket innebär att

när man behöver minska elförsörjningen

så släcker man

ner områden i olika etapper,

vilket görs i blindo så att man

inte vet vilka områden som

släcks ner. Men det kommer

inte vara så länge till. Ett nytt

system där samhällsviktiga

funktioner

prioriteras

ska införas.

Malmö har

varit med i ett

pilotprojekt

för detta och

införandet av

systemet är

under arbete i

hela landet.

Ett nytt system

där samhällsviktiga

funktioner

prioriteras

ska införas.

j Hur kommer det nya

systemet att fungera?

– Det görs en prioritering av

olika verksamheter för att bestämma

i vilken ordning de

ska släckas ner vid en eventuell

akutsituation. Samhällsviktiga

verksamheter ska inte

påverkas och samhället ska

kunna fortsätta att fungera

vid en eventuell elbrist.

j Vilka verksamheter

kommer att prioriteras?

– Det kan till exempel handla

om sjukhus, bankomater, bensinstationer,

transporter och

livsmedelsaffärer som behöver

fungera tillförlitligt. Men

även regionala och statliga

verksamheter som till exempel

kriminalvårdsstyrelsen.

j Hur fungerar det rent

praktiskt vid elbrist?

– Statliga Svenska Kraftnät

utlöser en eventuell bortkoppling,

som sker på linjenivå.

I Malmö finns 378 sådana

linjer att prioritera utifrån

var de samhällsviktiga verksamheterna

finns. Det innebär

samtidigt att det blir en

del som kommer att hänga

med som ”fripassagerare”,

medan andra som inte råkar

ha prioriterat objekt inom

”sin” linje blir utan. Jag räknar

med att det nya systemet

är infört vid årsskiftet.

DANIEL HULTENMO


6 • mars 2011 mars 2011 • 7

Ryttar-EM

sporre för

Malmö

Malmö får ännu ett europeiskt

mästerskap när

EM i fälttävlan avhålls i

Malmö 2013.

Tävlingarna anordnas

av Malmö stad i samarbete

med Svenska Ridsportförbundet.

Malmö satsade tidigt på att

hålla fälttävlan i central

parkmiljö på Ribersborg vilket

har blivit en succé.

– Vi har en bana som är

unik eftersom den ligger inne

i stan och dessutom nära

havet. Den är väldigt omtyckt

både hos publik och

ryttare och det har säkert

medverkat till att vi har fått

EM, säger Viveca Byhr Lindén,

evenemangsenheten,

Malmö stad.

Tar över fotbollsplaner

Redan till årets tävlingar i

augusti tas två nya banor

i bruk. Två fotbollsplaner

i Limhamn har förvandlats

till ridbanor.

– På sikt hoppas vi att det

kan bli en hel permanent anläggning

för ridsport på Limhamnsfätet,

säger Viveca

Byhr Lindén.

Till EM 2013 väntas ett 80tal

ryttare och en publik på

upp till 40 000. EWA SVENSSON

Effektivare nätter

med ny modell

j Malmös nya organisation för

nattsjuksköterskor har nu börjat

gälla. Nattsjuksköterskorna

är nu samlade i en grupp för hela

Malmö istället för att vara

uppdelade på olika stadsdelar.

Omorganisationen kommer inte

att påverka vårdtagarna.

Varje natt arbetar åtta sjuksköterskor

med bilar till sitt förfogande.

Alla nattsjuksköterskor

utgår från en lokal i Södra innerstaden.

Den nya organisationen

ska utvärderas efter ett år.

j www.malmo.se/vardochomsorg

Gör staden till fots

j Varför inte gå en lärorik vårpromenad

i Malmö? Malmö by

foot erbjuder flera vandringar

med olika teman i Malmö och

de passar lika bra för Malmöbor

som vill lära mer om den

egna staden som för besökare.

Exempelvis ”Malmö City Walk”

som görs både på svenska och

engelska och berättar om allt

från offentliga avrättningar

till dagens moderna arkitektur.

j www.malmobyfoot.com

de bilfria gårdarna är en bra lekplats. fatma och bröderna ahmed och mustafa tycker om att vara ute och cykla en stund när de kommer

hem från förskolan och skolan.

text Ewa Svensson

foto Bodil Johansson

57 nya bussar på Malmös gator Göran

text Ewa Svensson

foto Ewa Levau

De gamla

bussarna behövdeverkligen

bytas

ut.

I dag är Mosippan ett tryggt

boende för 22 barnfamiljer

som nyligen har kommit till

Sverige.

Nedslitna bostäder, vandalisering

och otrygghet för de

boende är ett minne blott.

Yusef och Rowan sitter i det lilla

klassrummet tillsammans med

behandlingsassistenten Christina

Korab och läser. ”I Malmö bor

människor från alla delar av

världen”, läser Yusef. Han har

inga problem med texten, läser

så fort att Christina ibland måste

hejda honom och påminna

om det lilla tecknet punkt.

– Det betyder att du ska andas.

Malmös föråldrade bussflotta

har fått en vitamininjektion

med 57 nya bussar.

Samtidigt arbetar Malmö

stad och Skånetrafiken på att

öka framkomligheten i stan.

Nu rullar inga bussar som är

äldre än fem år på Malmös gator

och de många problemen med

trasiga bussar är ett minne blott.

Den gångna vintern har varit

speciellt besvärlig. Kylan innebar

bland annat att gasregulatorerna

på sju bussar frös sönder. Problem

med dörrar som inte gått

att stänga liksom svårstartade

bussar har varit återkommande.

De nya bussarna har bättre

luftkonditionering för att hålla

f Fakta

Sju av busslinjerna

i Malmö har

fått nya fordon:

• Linje 3

• Linje 4

• Linje 5

• Linje 7

• Linje 34

• Linje 35

• Linje 46

Familjerna här är nyanlända.

de har inga sociala problem.

Pojkarna har just kommit från

skolan och sökt sig till huset i

området där personalen och den

öppna verksamheten finns.

Hjälp med pensionskollen

Vaktmästaren Istvan Molnár busar

och pratar allvar med killarna

och Mosippans sektionschef

Gunilla Mensahadji hjälper

Ramziya Qader att förstå det

orange pensionskuvertet. Sonen

Ahmed på tre år hostar och

snörvlar. Han har en svensk

dem varma på vintern och svala

på sommaren. Vid bakdörrarna

finns kameror så att förarna kan

se de avstigande, och sätena har

klätts med ett starkare tyg som

är lättare att hålla rent.

Nobina tar över

Samtidigt som de nya bussarna

sätts i drift tar entreprenören Nobina

över hälften av stadsbusstrafiken

efter Arriva. Liksom tidigare

kör Veolia den andra halvan.

Nobina satsar på att höja kvaliteten

även i bemötandet av passagerarna

och servicen av bussarna.

Bussförarna har utbildats, fler

mekaniker anställts och verkstädernas

öppettider utökats.

Malmö stad drar också sitt

landslagströja med ”Ibrahimovic”

tryckt på ryggen.

Mosippan består idag av 24

nya hus i pastellfärger. De gamla

barackerna från 1980-talet som

byggdes som en provisorisk

flyktingförläggning är rivna efter

massiv kritik.

På gamla Mosippan blandades

nyanlända barnfamiljer och människor

med stora sociala problem.

Bråk, kriminalitet och vandalisering

hörde till vardagen.

– När vi kom om morgonen

strå till stacken för en bättre

framkomlighet för busstrafiken.

– Vi bygger ett nytt busskörfält

på Ystadvägen mellan Yttre Ringvägen

och trafikplats Jägersro.

Arbetet ska vara klart under

våren, säger Per Wiesenborn,

enhetschef på gatukontoret.

Flytt av busstrafiken

Amiralsgatan är en annan besvärlig

gata och också där kan

speciella bussfält bli en lösning

för framkomligheten.

– Längre fram kommer busstrafiken

att flyttas från Södra Förstadsgatan

till Carl Gustafs väg och

Rådmansgatan men det blir först

när området vid Triangeln är färdigbyggt,

säger Per Wiesenborn.

istvan molnár är vaktmästare på mosippan och känner alla, barn och

vuxna. Han kan både skoja och prata allvar med Yusef och rowan.

kunde det hända att femton

fönster var krossade, berättar

Gunilla Mensahadji.

I dag är allt annorlunda. Antalet

bostäder har halverats. Här är

lugnt och tryggt och barnen kan

leka utanför.

– Det enda skälet till att familjerna

är här är att de är nyanlända

och inte hunnit skaffa en egen

bostad. De har inga sociala problem,

säger Gunilla Mensahadji.

Maken läser svenska

I ett av de pastellblå husen bor

Zeinab Hussein med man och

fem barn. Lillflickan Fatma och

brodern Mustafa cyklar på gården

utanför, Ahmed spelar tv-spel. De

? Har du åkt med de nya bussarna?

två äldsta är fortfarande i skolan

och maken på sin Sfi-kurs.

I ett och ett halvt år har familjen

bott på Mosippan. Innan

dess bodde Zeinab Hussein tillsammans

med de två mindre

barnen hos en bekant. Efter att

hela familjen återförenats i Sverige

fick maken och de två tonårsbarnen

till en början bo på

hotell. Så det var en lättnad för

hela familjen när de fick en

plats på Mosippan.

– Vi trivs bra och bostaden är

tillräckligt stor, vi är ju många.

Barnen kan vara ute och leka

och får många kamrater här, säger

Zeinab Hussein.

– Enda nackdelen är att det är

Youssef El-Ali, Kroksbäck

– Jo, jag har åkt de nya bussarna och de gamla bussarna behövde verkligen

bytas ut. Det var ofta fel på bussarna. Annars tycker jag busstrafiken

fungerar ganska bra i Malmö, bussarna går ofta och det är bra.

först kom Zeinab Hussein med sina två yngsta barn till sverige. nu

har hela familjen kunnat återförenas i ett hus på mosippan.

Nya Mosippan – här råder lugnet

långt att handla grönsaker och

mat som vi helst gör på Möllan.

Vill stanna i Malmö

Zeinab är elektroingenjör och inskriven

på arbetsförmedlingen.

– Jag hoppas verkligen jag

kan hitta ett arbete i Malmö för

här vill vi stanna.

På Mosippan kan familjerna,

där de flesta kommer från Irak

f Plats för 25 familjer

Det nya Mosippan byggdes

under 2009. Här bor 45

vuxna och 80-talet barn.

Röda Korset besöker

Mosippan fyra dagar i

veckan och hjälper till med

bland annat läxläsning.

Malmö Högskolas

mentorprogram Näktergalen

är engagerat

och Somalia, bo kvar i tre år.

– Vi kastar inte ut någon men

hittills har det fungerat så att de

flesta får annat boende genom

Boplats Syd efter cirka två år, berättar

Gunilla Mensahadji, som

arbetat på Mosippan sedan 1994.

– Tidigare var trångboddheten

stor, nu är det bara en familj

per hus. Det här är ett boende

som fungerar.

i Mosippan. På sommaren

driver Rädda barnen

verksamhet här och tar

med barnen på utflykter,

bland annat.

Andersson

Lindeborg

– Jo, jag har provat de nya bussarna.

Jag åker 7:ans linje och det har varit

många problem med de gamla bussarna,

tycker jag. Sommartid har

inte luftkonditioneringen fungerat

till exempel.

Linnea Persson

Husie

– Ja, det har jag gjort. De är fina, rena,

har hela stolar och inget klotter.

Men jag är missnöjd med att

man har ändrat sträckningen och

jag tycker inte om att man ska ta

bort Gustav Adolfs torg som knutpunkt

för busstrafiken. Torget är

Malmös hjärta.

j Sopigt för burkar

flera av malmö stads papperskorgar

är numera kompletterade

med en burkhållare, som

uppmanar till att panta mera.

På så vis skiljs aluminiumburkarna

från övriga sopor, och

den som känner för att panta

slipper rota igenom soporna.

Varje år säljs mer än en miljard

burkar med pant i sverige.

Cirka 91 procent av dem

återvinns. foto Gisela Svedberg

Fiffiga elever laddar

inför Hong Kong

j En fiffig uppfinning från sex

elever på Malmö Borgarskola

har rönt internationell uppmärksamhet.

Med sin uppfinning

att ladda mobilen samtidigt

som man cyklar ska de

i juni tävla i en global innovations-

och entreprenörskapstävling

som anordnas av Hong

Kong Polytechnic University.

Det är Daniel Alavei, Caroline

Hansson, Frida Kreutz, Ebba

Lilja, Rakel Saldeen och Filippa

Österlin som står bakom uppfinningen

som de kallar Load

on the Road. Laddaren kopplas

till navdynamon på cykeln.

Mobiltelefonen eller musikspelaren

ansluts via en USB-sladd.

Eleverna är de enda från Sverige

som blivit uttagna till semifinalen

i den globala tävlingen.

j Thriller i Kirseberg

den nya svensk/danska tv-serien

”bron” spelas in just nu

– i bland annat Kirseberg.

Thrillerserien handlar om ett

enda brott och den svenska

och danska polisens arbete

med att klara upp det.

foto: Bodil Johansson


8 • mars 2011 mars 2011 • 9

appar öppnar dörrar – i dubbel bemärkelse. eftertraktade studenterna anders Hedberg och niklas lindvall arbetar fram en app som kan fjärrstyra dörrlås.

Malmö – app to date

text Daniel Hultenmo

foto Ewa Levau

f Appar

En app, som är

en förkortning av

applikation, är ett

program som

man laddar ned

till sin mobiltelefon

eller surfplatta.

Appen kan

koppla upp sig på

nätet och göra det

möjligt att använda

funktioner på

en hemsida, eller

fungera som ett

självständigt program

i mobilen.

astrid och stig bergstrand i dagens

outfit – sponsoroveraller.

Marknaden för appar har

ökat explosionsartat – och

Malmö går i bräschen med

landets första yrkesutbildning.

Företagen rycker redan

i studenterna.

Den branschledande it-sajten

idg.se listade nyligen de ord man

måste kunna 2011. Högst upp på

listan, som visserligen följde

bokstavsordning men ändå kanske

kan ses som en fingervisning,

låg ordet appicentrum. Betydelsen:

beskrivning av Malmöregionen

som landets ledande

område för apputveckling och

mobila tjänster. Till grund för

epitetet ligger Malmö yrkeshögskola

som förra året startade

Sveriges första yrkesutbildning i

hur man programmerar och

marknadsför appar.

– Vi kom ut precis i rätt tid,

säger utbildningsledare Claes

Magnusson. Alla företag vill ha

appar, både för externt och in-

t Hallå där …

12

appar

för

Malmö

Malmö Symfoni-

Orkester

• Musikhögskolan

Malmö Högskola

• Friskis & Svettis

Malmö

• Sydsvenskan

• SVT (Sydnytt)

• Wihlborgs

• Redhawks

Malmö Aviation

• Skånetrafiken

• Borgarskolan

Malmö toa

(offentliga toaletter)

Stig Bergstrand, 79 – varför började du blogga?

– Jag gillar att skriva och så hade

jag köpt dator och mitt barnbarn

Astrid tyckte att jag skulle starta

en blogg. Jag började lite försiktigt

men nu har jag blivit biten.

j Du har ju fått stor uppmärksamhet

i medierna och suttit i

tv:s morgonsoffor. Varför det,

tror du?

–Det är väl för att många tycker

ternt bruk. Det är en underbart

global marknad.

Miljarder appar

I januari passerades 10-miljardersgränsen

för nedladdade appar

världen över. Den siffran gäller

dock bara för Apple med sina

flaggskepp Iphone och Ipad. Ytterligare

några miljarder har laddats

ner till mobiler och surfplattor

som bygger på operativsystemet

Android. I teknikens värld

där senaste nytt ofta tenderar att

snabbt övergå till att bli mossigt

är det svårt att förutspå hur

länge innovationer håller i sig.

Inget tyder dock på att efterfrågan

på appar kommer att minska.

Snarare tvärtom.

– Apparna kommer att förändras,

men de är absolut framtiden.

De kommer att bli mer avancerade,

säger Claes Magnusson.

I den första kullen som började

utbildningen i augusti ingår 35

studenter. Deras bakgrund är vitt

det är kul att en i min ålder bloggar.

Hoppas att många andra följer

efter, det är inte alls så svårt

som man kan tro. Över huvud taget

tror jag att många äldre kunde

ha roligt med en dator. Att

maila är också fantastiskt. Det

gör jag med min son som är i Indien.

Vi skypar * också. Allt är lätt

att lära sig även om jag i början

hade mycket hjälp av barnbarnet.

skild, man behöver inte vara en

duktig programmerare för att

komma in på utbildningen – att

göra en app kan alla lära sig på en

vecka, berättar Claes Magnusson.

– Det viktigaste är istället att

de förstår kedjan att det i ena änden

finns en uppdragsgivare och

i den andra en konsument. Studenterna

får också lära sig att

marknadsföra sina appar.

100 000 nedladdningar

Redan från början har de fått göra

appar i skarpt läge. 250 appar

har de gjort totalt. En av dem har

blivit nedladdad över 100 000

gånger från Apples appstore. Nu

ska snart de ut på praktik. Och

mängder av företag vill ha ungdomarna.

– Jag har en lista på tjugo sidor

med företag som vill ha våra studenter,

säger kursansvarige Marie

Bjelksäter. Hälften av våra studenter

kommer att starta eget men vi

försöker se till att de hamnar på

j Hur många besökare har

du dagligen på din blogg?

– I snitt 1 500 men när jag hade

varit i tv kom det upp på 15 000

besök den dagen.

j Precis som modebloggarna

har du Dagens outfit i din

blogg. Varför då?

– Jag tyckte att det kunde vara lite

kul. Jag brukar plocka fram något

Jag har en lista

på tjugo

sidor med

företag som

vill ha våra

studenter

en passande praktikplats.

Konkurrensen är tuff. Hundratals

sökte till utbildningen första

året och i höst väntas antalet

ansökningar bli uppemot 1 000.

Niklas Lindvall är en av studenterna

som klarat konkurrensen

och nu är på väg att bli en

appmaskin, som Claes Magnusson

kallar studenterna.

Öppnar dörrar

– Det är fruktansvärt kul, grymt

bra människor och kompetenta

lärare. Jag kommer från en teknisk

utbildning och det är fascinationen

över Android som gör

att jag vill jobba med appar. Jag

gillar också att detta är en yrkesutbildning,

säger Niklas Lindvall.

Just nu håller han på med en

app som kan fjärrstyra ett dörrlås.

Det verkar inte finnas några

begränsningar för vad för slags

appar man kan göra.

I alla fall inte för dem som

kommer ifrån appicentrum.

jag har i garderoben. Men en dag

fick jag två overaller, sådana där

moderna i ett stycke, med posten

från ett företag. Det fick bli den

dagens outfit. EWA SVENSSON

j magnatens.blogspot.com

* Skype är ett gratisprogram där man

kan samtala med ljud och rörlig bild, så

Stig ringer alltså gratis till Indien.

Knut inge grøsland, renée backe, Victoria blomberg och Homan farhadian med sina appar.

f Sveriges första app-utbildning

Programmerare för Iphone och Android

är en ettårig utbildning, godkänd

av Myndigheten för Yrkeshögskolan,

kostnadsfri och ger rätt till studiemedel

från CSN. Den som klarat gymnasiet och

har grundläggande datorkunskap kan

söka. Extra poäng kan ges för relevant

yrkeserfarenhet för den som till exempel

jobbat med media, marknadsföring

och information.

Möllevångskravallerna

Stefan Nyzell, Malmö Högskola,

föreläser om Möllevångskravallerna 1926

28 april, kl. 13.00 på Mosaiken, Porslinsgatan 3, Malmö

Anmälan senast 26/4 till PRO på

040-775 40 eller info@promalmo.se

Se mer på: www.promalmo.se

HAMNMÄSTARENS

FRAMTID

Stadsfastigheter söker hyresgäst

med publik verksamhet som kan

vara med och utforma en ny

mötesplats på Bagers plats.

Läs mer på:

www.malmo.se/Hamnmastaren

Till hösten startar även en ny tvåårig

utbildning i mobil e-handel där studenter

får kombinera kunskaper i ny teknik

med affärsmannaskap, kreativ marknadsföring,

försäljning genom sociala

medier, plats- och upplevelsebaserad

försäljning och nya mobila betalsystem.

Sista ansökningsdag för båda utbildningarna,

som går att söka genom

hemsidan, är den 20 maj. j yrk.es

Deklarera via

Internet, mobil, sms eller

telefon – enkelt och säkert.

Vi hjälper dig!

Har du inga ändringar i din deklaration,

förutom resor till och från arbetet?

Då kan vi på Skatteverket hjälpa dig

att deklarera elektroniskt.

Här finns vi:

Malmö, Servicekontoret, Kattsundsgatan 7

18-21 april, 26-29 april och 2 maj

kl. 9-16 Obs! 21 april kl. 9-12

Malmö, Medborgarkontoret, Rosengård

26-29 april och 2 maj

kl. 9-12 och 13-16

Hela deklarationen med specifikation

Gör så här:

där dina säkerhetskoder framgår.

Namn

Person-/Organisationsnummer

Andersson, Margareta

580301-2805

Du kan deklarera på Internet, i mobilen, på telefon 020-567 100 eller Din kod för identifiering Din kod för underskrift

med sms till 71144. Läs i "Dags att deklarera", sidorna 6 och 7. 77777777 99999999

Dekl@rera

2011

Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2010 Sid 1

Med telefon

Ta fram specifi kationen till deklarationen där

Bara godkänna!

Stämmer alla uppgifter på din deklaration? Ska du inte ändra eller

lägga till uppgifter behöver du Ta bara med: godkänna den. Det kan du göra

på fl era olika sätt.

I mobilen

– med säkerhetskoder

Nyhet!


Upptäck skånska smultronställen utan bil

För att hitta Din favoritplats, gå in på naturochkulturbussen.se

Ett samarbete mellan Region Skåne, Skånetrafiken, Malmö, Lund, Höör, Kristianstad och Tomelilla kommuner.

för Kalthoum saad, i brun sjal, är det en självklarhet att bidra med vad hon kan för att göra rosengård till en tryggare plats. ”Tänk vad bra

det skulle bli om alla vuxna hade engagerat sig”, säger hon.

Sms samlar in de vuxna

Ny modell för trygghet engagerar Rosengård

text Daniel Hultenmo

foto Bodil Johansson

En sms-kedja där man får ett

meddelande från Malmö stad

när det behövs fler vuxna på

gatorna. Det har skapats i Rosengård

som provar ett nytt

grepp för att få medborgarna

att engagera sig för en lugnare

och tryggare stadsdel.

Med Rosengårds mått mätt var

hösten och vintern lugn. Men i

januari förändrades situationen

plötsligt när flera attentat med

sprängladdningar och fyrverkeripjäser

riktades mot polisen.

I samband med manifestationen

”Jag tror på Malmö” i januari

kunde man skriva upp sig på en

sms-lista för nattvandringar. Ett

40-tal boende i Rosengård anmälde

sig, och efter ytterligare

insatser av stadsdelsvärdarna har

antalet engagerade dubblerats.

Möte med polisen

Uppstartsmötet i Tegelhuset lockade

en handfull av dem och de

som var där fick grundlig information

om situationen i Rosengård

och vad polisen, räddningstjänsten

och kommunen gör för

att förbättra läget i stadsdelen.

– Det började hända grejer

närpolischef bengt Hersler och attila

Jensen, räddningstjänsten syd.

igen i januari och vi kände att

nu får det vara nog, säger Annika

Persson, utvecklingssekreterare

på Förebyggande fritid i Rosengård.

Öka närvaron av vuxna

– En aktiv insats vi gör är att bilda

den här sms-kedjan. Vi är glada

över alla som är med i kedjan

och förhoppningen är att fler

skriver upp sig så att vi får en

högre vuxennärvaro på gatorna.

De som är uppskrivna på listan

får sms från stadsdelsvärdarna

när de vill samla ihop en

tropp. Främst kommer vandringarna

att göras när det är oroligt

men också i förebyggande

Ibland är det

just det som

behövs, att

vuxna finns

på plats på

gatorna.

syfte för att barnen och ungdomarna

ska känna trygghet från

de vuxna.

– Nu är det lugnt igen och vi

hoppas kunna bibehålla det.

Men det krävs insatser från alla

medborgare. De som är intresserade

kan vända sig till stadsdelsvärdarna

i Rosengård för att

skriva upp sig på listan. säger

Annika Persson.

”Rosengård är mitt hemland”

En av dem som deltog i uppstartsmötet

var Kalthoum Saad.

– Jag bor här, Rosengård är

mitt hemland och jag vill hjälpa

till att förbättra området om det

finns möjlighet. Jag vill att det

ska vara tryggt för mina barnbarn.

Det är synd att det inte är

fler som engagerar sig, tänk vad

bra det skulle bli om alla vuxna

hade gjort det, säger hon.

”Jättebra initiativ”

Bengt Hersler, närpolischef för

Malmö östra där Rosengård ingår,

informerade om den trygghetsmätning

som nyligen gjorts

och som visar en klar förbättring

i området jämfört med den

förra mätningen.

– Vi upplever en tydlig förändring

och en positiv tendens

men det är inget som görs över

en natt. Sms-kedjan är ett jättebra

initiativ, jag har alltid varit

för vandringar. Vi behöver hjälp

av de boende för att få till en förbättring,

säger han.

Även Malmös trygghetschef

Per-Erik Ebbeståhl välkomnar

initiativet:

– Det är jättebra. Ibland är det

just det som behövs, att vanligt

folk finns på plats på gatorna.

Att vuxna inte accepterar att det

är oroligt ute sänder bra signaler

till ungdomarna, som oftast sköter

sig bättre om de vet att mamma

eller pappa är ute på gatorna.

foto Gisela Svedberg

mars 2011 • 11

släck en brand med räddningstjänsten

syd! foto R Syd

Är du säker om

det börjar brinna?

j Brandskydd i hemmet är

mer än bara brandvarnare. Därför

har Räddningstjänsten Syd

tillsammans med aktörer som

polisen och sotarna under

vecka 12 arrangerat temadagar

om boendesäkerhet under parollen

”Du har väl alla hemma”.

Fredag och lördag den 25 och

26 mars finns fortfarande möjligheten

att bland annat lära

sig om brandskydd i hemmet,

prova på att släcka en brand,

hur man inbrottssäkrar hemmet

och att få instruktion

i hjärt- och lungräddning.

– Vi testar ett nytt grepp –

att koncentrera det förebyggande

arbetet under en specifik

period. I år gör vi det i liten skala

men förhoppningen är att

kunna göra det ännu större nästa

år, säger Anna-Maria Havskogen

på Räddningstjänsten Syd.

f Missa inte!

Nyfiken? Fredag den 25 mars finns

temateamet på Möllevångstorget,

klockan 14–17, och lördag den 26

klockan 12–15 i Lindängens centrum.

Barnvagnsmarch

i sexton städer

j Varje dag dör cirka 1 000

kvinnor runt om i världen på

grund av osäkra aborter och

bristande mödravård. På internationella

kvinnodagen arrangerade

RFSU en barnvagnsmarsch

för att stödja kampen

mot mödradödligheten – samtidigt

i 16 olika svenska städer.

Evelina Stjernfeldt med barnen

Walter 5 månader och Ruben

5 år deltog i Malmö, där ett

barnvagnståg i ljusblått gick

från Möllevångstorget.

j Varför tågar du mot mödradödlighet?

– Det är för en bra sak. Jag slås

av att man är så oerhört lyckligt

lottad som bor i Sverige.


12 • mars 2011 mars 2011 • 13

j Partierna

i kommunfullmäktige

FOLKPARTIET

Östergatan 3,

211 25 Malmö

Telefon: 040-33 08 70

Fax: 040-33 08 79

malmo@liberal.se

www.folkpartiet.se/malmo

KRISTDEMOKRATERNA

Vendelsfridsgatan 12B

217 64 Malmö

Telefon: 040-23 54 74

malmo@kristdemokraterna.se

www.malmo.kristdemokraterna.se

MILJÖPARTIET

Bergsgatan 6

211 54 Malmö

Telefon: 040-23 46 00

Fax: 040-23 05 33

malmo@mp.se

www.mp.se/malmo

MODERATERNA

Hans Michelsensgatan 9

211 20 Malmö

Telefon: 040-699 22 44

Fax: 040-699 22 10

malmo@skanemoderaterna.se

www.malmomoderaterna.se

SOCIALDEMOKRATERNA

Olof Palmes plats 1

214 44 Malmö

Telefon: 040-631 22 30

Fax: 040-660 73 39

socialdemokraterna

@malmo.sap.se

www.malmo.sap.se

SVERIGEDEMOKRATERNA

Telefon: 040-19 09 85

Fax: 040-32 05 33

malmo@sverige-

demokraterna.se

www.sverigedemokraterna.se/

malmo

SVERIGES PENSIONÄRERS

INTRESSEPARTI

V Rönneholmsvägen 59B

217 41 Malmö

Telefon: 040-91 88 37

www.spi-partiet.org

spi.malmo@spi-partiet.org

VÄNSTERPARTIET

Nobelvägen 51

214 33 Malmö

Telefon: 040-96 64 67

Fax: 040-19 27 50

malmo.vansterpartiet.se

malmo@vansterpartiet.se

j Nätsändningar

Du vet väl att du

kan följa kommunfullmäktige

direkt

– via internet?

j malmo.se

Jobbnu är ett malmöprojekt som ska ge personer med inlärningssvårigheter chansen att få ett arbete. för lucian damgaard innebar deltagandet att han fick jobb som allt i allo på bunkeflo

Trading. Hans arbetsgivare sammy Hansson, till vänster, hämtar upp lucian för att köra honom till ett jobb utanför malmö.

Stöttande projekt leder mot drömjobb

text Marie Skoglund

foto Gisela Svedberg

Kan den som gått särskola

få ett vanligt jobb? Ja, visar

Malmöprojektet JobbNu.

Med hjälp av stöd och

praktik har tolv deltagare

fått arbete.

”Mitt mål är ett bra jobb med

full lön och friheten att kunna

flytta vart jag vill”, står det på

den vita tavlan vid väggen.

För deltagarna vid JobbNu på

Föreningsgatan har drömmen

om ett arbete varit extra svårfångad.

Här har alla inskrivna

inlärningsvårigheter, och många

har gått i särskolan. Chansen att

få ett arbete är betydligt sämre

än för andra. Utan stödåtgärder

från samhället har bara några få

procent av Sveriges 20–30-åringar

med inlärningsvårigheter

jobb.

– Vi arbetar med deras starka

sidor. Sina begränsningar är de

redan väl medvetna om, säger

Aino Lindell, initiativtagare till

projektet JobbNu.

Fullspäckat program

Projektet, som ska rusta deltagarna

för att kunna arbeta och

bli självförsörjande, startade i

maj 2009. Varje person får en in-

Vi som offentliga arbetsgivare

måste ta större ansvar och

föregå med gott exempel

nyamko sabuni

besökte projektet

i februari.

dividuell handlingsplan och en

coach som stöd. Förutom praktik

och yrkesinriktad utbildning

finns kurser i bland annat data

och språk, men också i positivt

tänkande och arbetslivets koder.

Deltagarna matchas mot ett 50tal

arbetsgivare,.

– Praktiken är mycket värd,

då det här är personer som lär

genom att konkret vara med

och känna på hur det är, säger

Aino Lindell.

12 av 91 har fått jobb

Under de snart två år projektet

funnits har 91 personer skrivits in.

För 12 har praktiken lett till jobb.

Arbetsgivaren står för en del av lönen,

resten täcks med lönebidrag.

– De konkurrerar inte om arbete

i vanlig mening, men kan

avlasta andra. Det handlar om

attityder och att våga anställa.

En annorlunda kompetens kan

tillföra mycket på en arbetsplats.

Behöver arbetsgivaren stöd med

sina frågor och funderingar

finns kontaktpersoner hos oss

att vända sig till.

Privata sektorn bättre

De flesta praktikplatser – och

jobb – har hittats inom den privata

arbetsmarknaden. Bara två

deltagare har fått praktik inom

kommunen.

– Det är väldigt olyckligt när

det finns ett konkret projekt i

Malmö. Vi som offentliga arbetsgivare

måste ta större ansvar och

föregå med gott exempel, sa biträdande

utbildningsminister Nyamko

Sabuni då hon besökte

JobbNu:s deltagare i februari.

Det är Malmö stads ledning

som måste visa ett engagemang

för att deltagarna i JobbNu ska få

Lucian, 22:

”Jag fick ett

riktigt jobb”

När Lucian Damgaard blev

anställd firade han med tårta.

– Jag är jätteglad att jag har

fått ett riktigt jobb. Nästa

mål är en egen lägenhet.

27-årige Lucian Damgaard gör

ett snabbt återbesök på JobbNu.

Egentligen skrevs han ut då han

fick jobb strax innan jul, men nu

vill han lämna en tårta till sin

coach Susanne Jarnhem.

– Jag är så glad för Susanne

och det här stället, säger han.

Susanne har varit med och

stöttat hela tiden, från inledande

kurser, genom praktik och till

jobbet som allt i allo på Bunkeflo

Trading. Här handlar det om

att måla, laga och fixa. Lucians

arbetsgivare är Sammy Hansson.

Idag hämtar han Lucian för att

köra till ett jobb utanför Malmö.

– Det har funkat fint, det beror

ju på vilken typ av människa

du är. Lucian går bredvid och

hjälper mig. Susanne har varit

den sammanbindande länken

som förklarat hur jag praktiskt

går tillväga i kontakt med

arbetsförmedlingen och andra.

Många kunskaper

Det bästa med JobbNu, tycker Lucian,

är nya kunskaper. Om data,

javisst, men också om sitt eget

beteende och hur andra reagerar.

– Vi har kunnat prata om allt

möjligt. Har jag varit ledsen har

de peppat mig. Om jag varit sur

på någon så har de frågat hur jag

kunnat hantera det annorlunda.

Här är de bäst på att hjälpa folk.

praktikplats inom kommunen,

menar Bengt-Ivar Thomasson,

chef på Praktikenheten inom

Malmö stad:

– Praktikenheten hjälpte Jobb-

Nu med platser i startskedet. Nu

måste ledningen pusha på.

När projektet avslutas 2012

ser Aino Lindell ett informationscenter

framför sig, där såväl

arbetsförmedling som försäkringskassa

och andra finns samlade

och arbetar tillsammans för

att den som har inlärningssvårigheter

ska komma ut i jobb.

– Idag är vi en landningsbana

där deltagarna i lugn och ro kan

testa sina starka sidor och sedan

prova nästa steg. Det här är människor

som sällan getts möjlighet

att själva styra och bestämma.

Vårt mål är att 50 procent

ska ha stärkt sina möjligheter att

få jobb då de lämnar oss.

Jag är jätteglad

att jag har

fått ett riktigt

jobb.

91 personer har

skrivit in sig i projektet.

45 procent är

kvinnor.

12 av de 91 har

hittills fått jobb.

f JobbNu

Finansieras till

40 procent av EuropeiskaSocialfonden.

Personer med

lindriga intellektuellafunktionsnedsättningar

rustas

för jobb på den

öppna arbetsmarknadengenom

utbildning

och praktik.

Projektet pågår

fram till maj 2012.

Svenska kyrkan i Malmö hälsar dig välkommen till

livsloppet

– en promenad för en rättvis värld

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor

i kampen mot hungern i världen

TACK!

Söker Ni

LÄGENHET eller KOMMUNAL TOMT?

Malmöregionens kommunala bostadsförmedling,

Lejonetpassagen, Stortorget 8, Malmö

telefon 040-342450 www.boplatssyd.se info@boplatssyd.se

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

BJUD NÅGON DU

INTE KÄNNER PÅ LUNCH

Foto: Magnus Rosshagen, IKON

Välkommen till BoGalleriet!

Hos oss får du inspiration och information.

Besöksadress: Östra Rönneholmsvägen 2.

16 april 2011

Start mellan kl 12-14

vid Stadsbibliotekets

ingång

Officiell invigning kl 12:00

av Hilda Lind, före detta direktor

för Svenska kyrkans mission.

Studentorkestern Bleckhornen spelar.

Tipsrunda på cirka 2,5 km i Slotts- och

Kungsparken.

Start och mål vid Stadsbibliotekets ingång där startkort

kan köpas för 50 kronor. Inlämningen av ifyllt

startkort görs efter promenaden.

Fina priser. Dragning av vinnare sker kl 15:00.

www.mkbfastighet.se

LOPPMARKNAD 2011

Äntligen vår!

Dags för loppis på Drottningtorget!

Säsong: 3 april - 25 september.

Tid: varje söndag mellan kl. 9-16,

under säsongen.

Avgiften för en dagplats är 150 kr och

betalas i P-automat.

Ta med eget bord och legitimation.

Obs! Torgvärden tar inte emot kontanter för dagplatserna.

För mer info: gkkundservice 020-34 45 00

www.malmo.se/loppmarknader

Copyright: Malmö stadsbyggnadskontor Illustration: David Wiberg


Till Österlen

VITEMÖLLA

WWW.BADHOTELL.COM

Njut av våren hos oss enbart ett

stenkast från havet.

Vårerbjudande 995kr

Drink, trerättersmeny, kaffe, logi & frukost

0414 - 70 000

vitemolla@badhotell.com

I hjärtat av Skåne med det mesta av

det bästa inom en timmes räckhåll

Välkommen till

Sjöbo Gästgifvaregård

Hos oss är alla hedersgäster!

www.sjobogastgifveri.se

info@sjobogastgifv T Fax 0416-127 06

Som gäst hos oss på Ystad Spa

& Konferenshotell möts ni av

harmoni och gästfrihet där det

är tillåtet att koppla av och

njuta. Oavsett om ni väljer att

lovar vi att alltid ge högsta

service.

Så varmt välkommen!

Björnstjernegatan 2

271 39 Ystad

Tel 0411-55 95 00

info@ystadspa.se

WWW.BOIYSTAD.NU

Längtar du också efter storslagen natur och sand mellan tårna?

Bli ystadbo och få havet och stranden som en del av ditt vardagsrum.

Välkomna till vår

gårdsbutik & restaurang

på Österlen!

www.ingelstakalkon.se

adagio

bed & breakfast

Enkelt, vackert, fridfullt

Ett äkta bed & breakfast strax väster om

Kivik mellan Prästavägen och Friden

Hjärtligt välkomna!

Boka på

0414-70710, 070-6000890

info@adagio.nu www.adagio.nu

Mellby, Kivik

ANNONSERA

HÄR!

Ring

Lotta Ekwall

040-16 54 87

eller maila

lotta.ekwall@ardeo.se

Ta dig i kragen – och skydda huvudet. malmöduon anna Haupt och Terese alstin, grundare av företaget Hövding, gjorde det få trodde var

möjligt: uppfann en osynlig cykelhjälm, som de bär på bilden.

Högmod som räddar fall

text Susanna Berling

foto Ewa Levau

Fredrik Krook

– Nej, jag slutade använda det i femtonårsåldern

ungefär. Jag vet inte

riktigt varför. Kanske för att cykelhjälm

inte är så coolt i den åldern.

– 500 kronor. Men då måste den vara

snygg. Jag pluggar design och

tycker form och design är viktigt.

Rädd om huvudet – men lika

rädd om frisyren? Malmöföretaget

Hövding har

lösningen.

Inom kort kan du köpa

deras innovativa cykelhjälm

– som både skyddar hjärncellerna

och hårstajlen.

Tre år har gått sedan Vårt Malmö

senast träffade Anna Haupt och

Terese Alstin, Malmöduon bakom

den unika cykelhjälmen.

Då var deras uppfinning precis

tagen från idéstadiet till verklighet.

Nu har företaget 14 anställda,

de är flerfaldigt prisade

för sin uppfinning och får

förfrågningar om samarbete

och leveranser från

hela världen.

– Att vår idé var bra, det visste

vi. Men det är fantastiskt att efterfrågan

är så stor, säger Anna Haupt.

f Siffror

Cirka 100 000

cykelresor görs

dagligen i Malmö.

30 000 svenskar

skadas i cykelolyckor

varje år.

15 år måste du vara

för att få cykla

utan hjälm. 2005

antogs lagen.

1 av 5 använder

cykelhjälm. När

Vårt Malmö gjorde

en mätning

vid Lugnet bar 21

av 100 cyklister

cykelhjälm. Cirka

13 var under 15 år.

Moa Karlsson

– Jag har aldrig haft cykelhjälm

vad jag kan komma ihåg, inte ens

när jag var liten. Men så har jag aldrig

heller cyklat särskilt mycket.

– Jag tror tyvärr inte att jag kommer

att köpa en cykelhjälm förrän den

dagen jag råkar ut för en olycka.

Likt en vanlig cykelhjälm

skyddar hjälmen Hövding den

del på kroppen som är mest utsatt

vid en cykelolycka – huvudet.

Men utan att platta till frisyren.

Istället bärs den osynliga hjälmen

som en krage runt halsen.

– Vill man få folk att frivilligt

bära cykelhjälm måste den vara

diskret och snygg – och helst

ska den inte heller förstöra frisyren,

säger Anna Haupt.

Ny airbagteknik

För ett otränat öga kan tekniken i

Hövding liknas vid en airbag i en

bil. Vid en cykelolycka utlöses en

airbag som skyddar användarens

huvud mot skallskador.

– Airbagar i bilar är ju anpassade

efter bilolyckor. Vår lösning

är unik och framtagen för att

skydda vid just cykelolyckor, säger

Anna Haupt.

Rolf Andreasson

– Nej. Men det beror bara på ren

lathet. Jag hade nog cykelhjälm

när jag var yngre, men nu pallar

jag inte.

– En femhundring, max. Det är

vad min ekonomi hade klarat av

som deltidsarbetare.

j Så er hjälm funkar inte när

man rider eller skejtar?

– Nej, vi har enbart gjort tester

för stads- och landsvägscykling.

Och än så länge har vår hjälm

en rekommenderad åldersgräns

på 15 år. Små barns fallmönster

är annorlunda än vuxnas.

Snart i butik

I dag finns cykelhjälmen Hövding

i två storlekar och två färger,

och börjar snart säljas i butik.

I skrivande stund pågår förhandlingar

med återförsäljare

och fysiska försäljningsställen.

Vilka är än så länge hemligt. Likaså

antalet förbeställningar.

– Tyvärr … Men jag kan säga

så mycket som att vi snart kommer

att behöva stänga ner förbeställningsfunktionen

på vår

hemsida för att klara leveranserna,

säger Anna Haupt.

j www.hovding.com

j Använder du cykelhjälm? Hur mycket tycker du att en cykelhjälm får kosta? enkät Susanna Berling

Cecilia Kinberg

– Ja, numera använder jag alltid

hjälm. Jag fick min gratis när ett

försäkringsbolag delade ut hjälmar.

– Kanske högst 1 500 kronor. Den

får inte vara för dyr. Men jag känner

mig faktiskt tryggare i trafiken

när jag använder cykelhjälm.

foto Gisela Svedberg

t Hallå där …

mars 2011 • 15

… Leif Jönsson, Gatukontoret.

Varför är det svårt

att låsa fast cykeln

vid Triangeln?

– Det beror på att ställen där är

evenemangscykelställ som

normalt bara sätts upp tillfälligt,

där man inte vill att det

ska finnas fastlåsta cyklar när

ställen ska transporteras bort.

j Har många klagat?

– Ja, det är en hel del som har

hört av sig.

j Varför köper Malmö stad

in den typen av ställ när

många pendlare vill kunna

låsa fast sina cyklar där?

– Det var meningen att det

skulle byggas ett cykelgarage

vid Triangeln men det visade

sig två gånger så dyrt som planerat.

Vid den södra uppgången

vid tandvårdshögskolan kommer

det permanenta ställ inom

några månader. Det är större

problem vid den norra uppgången

eftersom hela området

där är under byggnation. Men

det blir en cykelparkering där

så fort vi kommer åt marken.

j Hur ska man använda

ställen rätt?

– Man behöver ett blocklås eller

en kort vajer och så ska låset

sättas fast under staget som

håller skärmen så inte låset

kan lyftas av. Ingenting är 100

procent stöldsäkert, men om

man gör så här är det åtminstone

mer besvärligt att stjäla

cykeln. EWA SVENSSON

j På Youtube.com finns en film

om hur man låser fast cykeln så att

den inte går att lyfta bort. Sök på

”cykelställ i Malmö”.

Skynda fynda ny hoj

på vårens auktioner

j Behöver du en ny cykel?

Kommunen auktionerar ut de

cyklar som felparkerats på kommunal

mark och inte hämtats

av sina ägare följande datum: 28

mars, 27 april, 28 juni, 29 augusti,

28 september och 31 oktober.

Alla auktionerna startar med

visning klockan 14. En timme

senare startar auktionen.


16 • mars 2011 mars 2011 • 17

?

Vad tycker du?

Vill du skriva

här? Vi betalar

för varje publicerad

artikel!

Kontakta Åsa

Lempert,

j asa.lempert

@givakt.se

j Mitt Malmö

Jag är fortfarande sjukskriven för Malmöhybris

Itio år har jag kallat Skåne hem. Efter ett planlöst irrande i Leksands

skogar, på Stockholms broar och över San Franciscos

backar, hittade jag hem någon gång dagarna efter millenieskiftet

i en tredjehandslya på Järnåkravägen, ett par år senare med

ett eget kontrakt på Simrishamnsgatan och numera eget hus på

landsbygden. Efter fem års roligt stretande på Mejeriet i Lund fick

jag nyckeln till Möllevångsgården i Malmös Folkets Park, och öppnade

upp ett mat- och konsertställe vid namn Debaser som kom att

fyllas av musikglada människor och, numera, vänner, nätterna igenom.

”En kulinarisk upplevelse såväl som fantastiska musikaliska

möten”, skrev den jury med Malmöbor som första sommaren utsåg

oss till Malmös bästa uteservering, en formulering som jag fortfarande

blir glad av att se inom guldram på barväggen.

Min uppväxt präglades starkt av Dala-patriotism, och när Rune Lindströms

Himlaspelet spelades på somrarna och karaktären Mats läste de

sista raderna ”Jag är hemma” så grät folk av lycka för att de fötts som dalkarlar.

Man pratade om smålandssnålisar, danskjävlar och göteborgs

fjantar som om de varit från en annan planet. Jag borde blivit rädd för

att flytta söderut, det verkade ju svårt att få uppehållstillstånd.

Men Malmö, du har älskat mig jämt, jämt, jämt. Du skojar om såna

som jag från fjollträsket men finns alltid där med öppna armar.

Välvilja för skapande

Det finns något som jag själv gärna kallar välvilja i Malmö. En

välvilja som låter människor vara sig själva och utöva just det de

tycker är kultur innanför stadens portar. Det är enkelt att

skapa här, vill man måla som Banksy så finns det väggar

i många hörn, brinner man för Bollywood finns en

egen biograf i Limhamn och vill man ordna en rättvisemärkt

modevisning mitt i stan så kan det räcka

med ett endaste telefonsamtal. Här ska det hända

grejer. Vi ska ersätta otrygghet med kultur och människor,

inte tvärtom.

Nyfiken på Riksbyggen?

Vad som gör oss på Riksbyggen speciella är att samtidigt som våra

konkurrenter säljer och lämnar över sina lägenheter, börjar vårt

viktigaste engagemang – den dagliga vården och långsiktiga

skötseln av fastigheten. Vi är med på resan under många år, vilket

gör att vi tar ett helt annat ansvar redan från början.

BRf slottsBRoN, malmö CENtR.

Funkisklassiker på bästa adress. upplev Gamla

Väster och närheten till pulsen och Kungsparken!

Passa på tillfället och köp en av våra 49 unika

bostadsrätter redan idag.

Din guide: maj-Britt malmquist, 040-10 94 49.

mer info: riksbyggen.se/slottsbron

BRf Nautilus, öN, limhamN

A-läge på Ö med utsikt över sundet. Ett 15 våningar

högt punkthus med 45 lägenheter. från din

balkong på 14–17 kvm njuter du en utsikt i flera

vädersträck. inflyttning hösten 2011.

Din guide: marie lundström, 040-10 94 47.

mer info: riksbyggen.se/nautilus

Det finns

en välvilja

i Malmö som

låter människor

vara sig

själva och utöva

just det

de tycker är

kultur

Utöver det unika fria kulturlivet i staden så har Malmö stads kulturförvaltning,

arrangemangsenhet och gatukontor genom mina år

jobbat öppensinnat så att det egna blodet rykt för att skapa mångfald,

värme och ett musikaliskt spektrum som inte bara är förunnat

en liten grupp. I vår stads värld är alla välkomna, vare sig du gillar

Wilmer X eller Vidderna, Din Gata eller P4 Malmöhus, Ön eller

Lindängen, MFF eller LB07, Klaffbron eller Slagthuset. Det är unikt

att få leva och verka i en stad där byråkrati och konflikter inte hämmar

människors önskningar och längtan.

Gentifriering är positivt

Men det är modernt att prata i negativa ordalag om gentrifiering, och

hur processen skulle förstöra kulturlivet i de gamla arbetarklasskvarteren

i södra innerstaden – jag tror tvärtom. En viss gentrifiering behöver

inte alls vara av ondo, utan man höjer statusen för dem som redan

gör bra saker och därmed får uppmärksamhet för det. De ställen runt

Möllevången som fanns när jag flyttade hit finns kvar, trots en stor inflyttning

och en viss omvandling till bostadsrätter. Om vi gemensamt

kan kämpa för att behålla vettiga hyresnivåer och villkor för dem som

verkar i området, så kan vi då istället skörda frukten av den positiva

mediala uppmärksamheten som gentrifieringen också innebär. I år

kommer Folkets park att blomma upp med flera nya dansställen och

serveringar öppna året om, som till exempel gör den annars otrygga

parkgatan till en paradgata. Det är värt mycket för området.

Jag må vara naiv, men fortfarande barnsligt kär i världens finaste

himmelsblåa stad. Dock avslutar jag nu med en strof från ”Dalkarlasång”:

Och hvem den en gång landet sett, han längtar dit, han längtar

dit igen! För det gör jag. Jag längtar hem till dig Malmö, varje

gång jag sätter mig på ett tågsäte någon annanstans.

Då vill hellre jag sitta barfota vid Pildammarna och andas

in dig.

BRf lEjoNhjäRta, malmö

Nytt boende i naturskön parkmiljö! Ett idylliskt

bostadsområde i östra malmö. i Gyllins trädgård

finns det friluftsscen, mötesplatser och härliga

motionsslingor.

Din guide: Camilla lundström, 040-10 94 57.

mer info: riksbyggen.se/lejonhjarta

ANNA STORÅKERS

Kulturvetare, stolt fotbollsspelare i FC Rosengård, konsertproducent på Debaser

i Folkets park och ideell jourare på BRIS Malmö. Fotograferad av Max Adolfsson.

16 radhus

med egen

täppa

Klarar du

Malmökrysset?

Du har en typisk Malmömiljö

till din hjälp när du löser krysset.

Klipp ut korsordet och

skicka in lösningen senast den

15 april 2011 till:

Malmökrysset

Vårt Malmö

205 80 Malmö

Glöm inte att fylla i namn

och adress.

TEXTA GÄRNA!

.................................................

NAMN

.................................................

ADRESS

.................................................

POSTNUMMER & ORT

Rätt lösning hittar du i nästa

nummer av Vårt Malmö som

kommer ut i slutet av april.

Fem vinnare får var sin sportbag

från Malmö stad:

Bengt Nilsson

Margareta Lager

Ingrid Norrman

Ingrid Lindblad

Torsten Hallberg

j Lösning nr 2 2011

VM-X 2/11

DEN MU-

REN FINNS

BLIR MOR-

ÄVEN I OFTA GON-

MALMÖ BOSSE BULLE

ANITA

FRÅN

ÖSTRA

MALMÖ

EN STOR

BRITTISK

STATSMAN

TJUGO-

ETT PÅ

ANNAT

SÄTT

bild

FÅNG-

VAK-

TARE

I

ÄLDRE

DAGAR

TYP AV

LUSING

STAP-

LAS

FLICK-

NAMN

TEA-

TER-

SKYNKE

FRAK-

TARE

MED KONST

PÅ ISEN

DRYCK

ALLÉ !

HEDMANSKA GÅRDEN VID LILLA TORG 1886. GÅRDEN HAR SITT NAMN EFTER GABRIEL

HEDMAN SOM ÄGDE DEN I BÖRJAN AV 1800-TALET. BYGGNADSLÄNGAN UTMED

TORGET ÄR UPPFÖRD 1597 AV BORGMÄSTAREN NIELS HAMMER. PÅ 1970-TALET

RESTAURERADES GÅRDEN. PUTSEN PÅ FASADEN TOGS BORT OCH DET VÄLBEVARADE

KORSVIRKET GJORDES SYNLIGT.

MALMÖ MUSEERS FOTOSAMLING.

SIST I

BREV

SKUT-

TARE

RENAR

POOLEN

GREK-

STAD

ETT

ICKE-

ORD

OMRÅDE

NÄRA

HUSIE

ETT ÄR SIST I GRUND

500 ELINE- ELLER

ARK LUND FÖRMAN

LAST-

BAR ANGER

LITER FOTO-

F

E K B E R G

N I

G

N F L

E V A L

A

D

T

I

Å

R

S

I

E A S

D Å T

G

E

D S K

K A N

L

I

O

N

R

VISS

KAKA M

VÄSTER

S

DEN GÅR

TIDIGT

OTTO M

SKÄNKA A T I N E N

K V A R N B Y

AR-

TIST-

RUM L O G

SLUTORD

PÅ FILM E HÖGST

I LEK E

HÄLS-

N D NING

I ROM O

KALLAS

ETT

NYTT

OMRÅDE

ZINE-

DINE,

BOLL-

GENI Z I D A N

MARIAN-

NE I E LINJE H

LUSTA E D E N G R A N

TYSK

ARTI-

KEL D A

PARTI

S TOLKAS

LÄG- FICK VI

DANSKA

GER

REDAN I

NOVEM-

SÅNGAR-

S D SKYTT M

BER

BRÖDER S

KAN BLIR

VARA DET SOM

FIX BLIR A V GRANN-

STAD

KVALS-

TER O R SKÅNE-

FLICKA T

SKEDE

FJÄRR-

ORD F A S SKÖN

PLATS O A

UTESLU-

TANDE S KVINNO-

PARTI I D E L

GER NYA

SPÅR I

MALMÖ C I T Y T U N N E L

FÖRE

DETTA N HALV

FABRIK F

JEANS-

FÅR VI

MÄRKE

FRÅN D

FÅR U

POTA-

TIS-

BULLE K N Ö D E L VARGA-

LÅT

MALMÖS

VENEDIG Ö 1924 S O F I E L U N

BAUER,

JOBBA

KANAL-

HÅRT A SIMMARE S A

SYRE

SKÅDA GNO

S

L

E

L Y

L

KOM-

MER EPOK

SIST E

Ö N N

R A

B

KAINS INGEN

OFFER RÖK

OCH UTAN E L

BROR DETTA

A B E L

D

TRÄD

MED

MALMÖ-

GATA

VM-X 3/11

BILD: EF_000216

LILLA TORG KRING SEKELSKIFTET 1900. VID DEN HÄR TIDEN FANNS DET

EN INRE HUSRAD PÅ TORGET. DEN REVS 1902 OCH ISTÄLLET BYGGDES

EN SALUHALL SOM TÄCKTE HELA TORGYTAN. DEN STOD KVAR TILL

SLUTET AV 1960-TALET.

FOTOGRAF: CW ROIKJER, MALMÖ MUSÉERS FOTOSAMLING

F.D.

CAPI-

TOL-

GRANNE

RYK-

TADES

GÖR

SOPOR

ILLA

KVÄLL

I

BERLIN

LÅTER

GLATT

NILSSON,

STADS-

DIREK-

TÖR

RIKT-

NING

KÖR HEL-

NYK-

TERT

SÄGS

TILL

EN VÄN

HÄR ÄR

THUJA-

GATAN

SKOL-

SYSTRAR

TEMPEL

MED

NÖJES-

KLANG

ANITA

FRÅN

SEGE-

VÅNG

DEN ÄR

OFTA

LAGRAD

FORTE

KAN

VARA

ETT TAG

SVOR-

DOMAR

ÄNNU

EJ FAST

KLURIK

PRESS

BEIJERS

HETER

EN

FULL-

BLOD

KOMMUN-

RUBIN

NORD-

NORSK

STAD

DAG I

VECKAN

GER

OSS

NYTT

DANSKÖ

O EN TON A L

GÅR

TILL

VÄDERS

S

KLURIK

PRESS

FRÅGA

OM

ORSAK

LAND

SKOL-

BARN

KAJAN

I MFF

DRAR

IGÅNG

KÖPHUS

VID

MALMÖ-

INFART

DOKU-

PJÄS

PÅ TV

DEN MÖ-

BELN

ÄR STOR

PRE-

POSI-

TION

MAZDA KAN EN

626 STIL

VARA

TITTAS PÅ

JOBBADE

MÅNGA


LÄNGD-

ENHET

KIVIKS-

GÅR-

DENS IF

KALKYLA-

TOR DÅ

NORD-

OST

DEN KAN

MAN

BRE PÅ

TILL-

MOT-

SATS

ÄR VÄL

NAMNET

KNAVER-

BORG

TVÅ

ÅN

THE KING

UTAN IS

SOM

KANSKE

WAR-

NER-

BRING

VISST

VIRKE

DEN INTAS

TIDIGT

AMAL-

THEA-

MAN

j Bakvända Malmö

Hemma i stan? Vet du var bilden

är tagen? Skicka rätt svar till:

j info.malmo@givakt.se

eller posta ett brev till

Vårt Malmö, Malmö stad, 205 80

Malmö senast den 15 april 2011.

Vinnaren får en sportbag!

Förra månaden vann:

Stina Carlsson

Som visstte att bilden till höger

togs på Bispgatan.

HÅLLER GÖR DET

JOUR- SOM

APOTEK LOCKAR

HÖR-

APPA-

RAT

ELAKA

MITT I

KAKAN

ÄTTE-

LÄGG

ANGER

LITER

KORV-

STÅNDS-

LEGEND

MYNT

REKTOR

MED

KRAFT

20 GÅR

ÖVER

BRON

GUDOM

ER-

BJUDS

KOLIK

I DEN

GÅR MAN

SJÖARNA

ÅTER

HAR EGNA

LOPP PÅ

JÄGERS

JEANS-

MÄRKE

UPPLEVS

KANSKE

KUNGS-

PARKEN

SOM

TYSK

SÅNG

LIKA-

LEDES

DEN ÄR

PÅVLIGT

ANKNU-

TEN

I DEN

KAN

GASER

BILDAS

Tre lyckliga vinnare nedan har

vunnit var sitt exemplar av fotoboken

Klagshamn. Grattis!

Inger Hart

Brita Henriks

Roger Mårtensson


18 • mars 2011 mars 2011 • 19

Det är mycket på gång i vår levande stad, dag som natt. Och

mycket missar man. Här är 24 timmar Malmö, dokumenterat av

fotograferna Bodil Johansson och Ewa Levau.

24 timmar i Malmös liv

i rosengårds sporthall pågår landskampen i brottning, sverige–grekland.

18.06 landslagsdebuterande lukas nilsson möter greklands mattias Vladimiros

i 60 kilo. lukas vann och sverige tog hem totala segern med 7–2. foto Bodil Johansson

The arks avskedsturné, på Kb. slutsålt, trångt och fantastisk stäm-

21.44ning. bandet, som bildades 1991, splittras efter turnéns sista spelning

den 7 april i gävle. foto Bodil Johansson

Pausmingel på Hipp under premiären av shakespeares ”mycket väsen

19.21 för ingenting”. Pete och monica Hallworth är där med vännen Helena

leander-Åkesson, gift med Harald leander som spelar i föreställningen. foto Bodil Johansson

fox-e (emma Karlsson) bättrar på läppstiftet innan hon och K-fox (Ker-

23.48 stin lönnberg) infriar technoklubben Tricks/Tricks/Tricks nyårlöfte

– att den här våren ska bli den svettigaste i babels historia. foto Bodil Johansson

det är över tre timmar sedan de sista desserterna serverades men för

00.35 linda fogelin, delägare och kock på sås & Krås, återstår mer jobb i köket.

Här förbereder hon lammläggen inför morgondagens servering. foto Bodil Johansson

en lång kö med taxibilar väntar framför max på stortorget för att

04.53skjutsa hem sena nattsuddare. alla får inte napp – kräsna kunder frågar

om pris innan de kliver in. foto Ewa Levau

02.58 nattklubben skeppsbron stänger för kvällen och garderobstjejerna

louise Zettersköld och Cim Persson Hellberg langar fram ytterkläder

på löpande band. foto Bodil Johansson

solen har börjat gå upp över skräpet som nattätarna lämnat kvar vid

06.17 statyn på möllevångstorget. Kajornas skri skvallrar om att någon faktiskt

uppskattar sopslarvet. foto Ewa Levau


20 • mars 2011

det kurrar i magen på morgonpigga malmöbor och på kafét systrar och

09.33 bröder är det redan fullsatt. martin Viktorelius och akiko mellqvist

äter brunch. foto Ewa Levau

sagostunden i Kungens kammare på malmö museer har börjat. Prin-

13.23sessan maria österling trollbinder den unga publiken som med stora

ögon följer hennes berättelse. foto Ewa Levau

11.33 Travel 2011 pågår hela dagen på stadionmässan/europaporten. besökarna

roberto och maria schönbeck försöker gissa smaken på choklad

i tävlingen sinnenas resa. foto Ewa Levau

Utomhus värmer vårsolen, men det hindrar inte bowlingentusiasterna

15.56 på big bowl. Här är de färgglada skorna påsnörda och alla banor upptagna.

foto Ewa Levau

> Malmö bjuder på teaterfest > Kattfnatt på mässan

j Lördagen den 26 mars är det Teaterns dag för

elfte året i Malmö. För första gången har dagen ett

tema, nämligen ”ljud”. För 50 kronor kan en entréknapp

köpas som gäller som biljett till samtliga arrangemang

under dagen. Det blir inte bara föreställningar

utan också workshoppar, prova-på och

kostymförsäljning. Både de stora institutionerna

som de många fria grupperna i Malmö medverkar.

j Malmöserien | Mats Keijonen

? Tecknar

det svänger,

katten!

du? Vi vill se din bild av Malmö! Vårt Malmö betalar för

varje publicerad serie. j asa.lempert@givakt.se

SPELAS PÅ HIPP 19 MARS–8 MAJ

EN ROMANTISK KOMEDI

AV WILLIAM SHAKESPEARE

j Den som älskar katter kan få sitt lystmäte

helgen den 9–10 april. Då gästar 600 katter

Stadionmässan när föreningen Sydkatten

arrangerar internationell kattutställning.

Här kan man se många olika kattraser

och den som funderar på att skaffa katt

kan träffa uppfödare och andra kattkunniga,

såsom veterinärer.

> Barn & Familj

040- 20 86 10 MALMOSTADSTEATER.SE

Barnsång 10–24 månader. Stadsbiblioteket

25 mar, 8, 29 apr 9.30.

Nallekonsert Malmö SymfoniOrkester.

Konserthuset 26 mar kl 12, 14 & 16.

Krumelur Lek med färg och form fr 4 år.

Expressteatern 26 mar, 2, 9, 16 apr kl 14.

Långt ute i skogen med Teatret på

hjul (DK) En bildrik historia om att

finna vänskap. 2–4 år. Amiralen 26

mar kl 14. Arr Barnens scen.

Babysång 0–10 månader. Stadsbiblioteket

28 mar, 4, 11 apr kl 9.30.

En gris flyttar in Teater Morianens

pjäs om fördomar. Från 4 år. Folkets

Hus Motettens 29–30 mar, 1 apr kl

9.30 & 10.45, Barnens scen 2 apr kl 14.

Sångstund 2–5 år Stadsbiblioteket

29 mar, 12, 26 apr kl 9.30.

Experiment och flaskpost 9–13 år.

Stadsbiblioteket 30 mar kl 15.30.

Sagostund 4–6 år. Stadsbiblioteket

31 mar, 14, 28 apr kl 10.30.

Verkstad: Fotografi i Fokus Fr 8 år. Mal -

mö Konsthall sön 13–16.30 tom 3 apr.

Bokfika! 11–13 år Stadsbiblioteket 6,

27 apr kl 15.30.

Rysk sagostund 3–6 år. Föranmälan.

Stadsbiblioteket 7 apr kl 9.30.

Sagostund 4–6 år. Stadsbiblioteket 7

apr kl 16.

Pippi Långstrump – ett äventyr på is

Malmö Arena 8 apr kl 18.30.

VAD Barn/Pippi Långstrump

– ett äventyr på is

VAR Malmö Arena

NÄR 8 april

Naturresan Stadsbiblioteket 9 apr kl 11.

Den olydiga ballongen Familjekonsert

med Lina Nyberg. Palladium 10 apr kl

15. Arr Musik i Syd och Jazz i Malmö.

Barnrytmik 2–5 år. Stadsbiblioteket

13, 27 apr kl 9.30.

Skattjakt i parken 9–13 år. Stadsbiblioteket

13 apr kl 15.30.

Tipspromenad, rita och berätta.

Stadsbiblioteket 18–21 apr kl 10.

Bli en sockerbagare! Föranmälan

7–13 år. Stadsbiblioteket 19 apr kl 11,

12, 14 & 15.

Svansjön Familjeföreställning. Från 7

år. Palladium 19–20 apr kl 19.

Påskworkshop 9–13 år. Stadsbiblioteket

20 apr kl 15.30.

Bildverkstad Från 5 år. Malmö Konsthall

t o m 30 apr lör kl 13–16.30.

25 mars

till 1 maj

Allt du behöver veta om

Malmös nöjen och kultur

www.malmo.se/evenemang

Jean-Pierre Furlan/Arturo Chacón-Cruz

Olesya Golovneva/Gisela Stille

Taras Shtonda

premiär 21 april

BilJeTTer 040-20 85 00, 0775-700 400 malmoopera.se


VAD Musik/Triakel

VAR Musikhögskolan

NÄR 26 mars

VAD Konst/Marie Sandberg

VAR Galleri Rönnquist &

Rönnquist

NÄR Tom 3 april

VAD Föredrag/Övertyga

VAR Nöjesteatern

NÄR 7 april

VAD Barn/Krumelur

VAR Expressteatern

NÄR 26 mars–16 april

Världens bästa begravningar Teateris

föreställning om fiskpinnebegravningar

och andra smådjursöden.

Från 6 år. Barnens scen 30 apr kl 14.

> Musik

Hemligheter Nyskriven opera av Jonas

Forssell. Malmö Opera 25 mar kl 19.

Me And My Army Babel 25 mar kl 19.

Musik på Blå Båten: Sjung me’ Skepparn’

– Tema Cornelis Allsångskväll

25 mar kl 20. Agneta Engström med

Trio Swingkväll 30 mar kl 19.30. Bloosblasters

Blues på skånska! 2 apr kl 20.

Dan Hylander & Band KB 25 mar kl 20.

Noize presenterar Turmstrasse

Inkonst 25 mar kl 23–03.

Kammarkonsert Malmö Opera

26 mar kl 15, 23 apr kl 14.

Monty Python’s Spamalot Musikal.

Nöjesteatern 26–27 mar, 2–3, 9–10 apr

kl 15, 26 mar, 2, 9 apr 19.30. Arr Julius.

Unga sångare Kyrkomusik S:t

Andreas kyrka 26 mar kl 15.

Harpvärldens stjärnor på samma

scen Palladium 26 mar kl 18.

bob hund KB 26 mar kl 20.

Graveyard Rock. Debaser 26 mar k 19.

Triakel Folkmusik & visor. Musikhögskolan

26 mar kl 20. Arr Malmö folk.

Cirkus Klubb. Inkonst 26 mar 23–03.

Malmö Akademiska Kör Rådhuset 27

mar kl 14.

Vårkonsert Malmö Kulturskola.

Konserthuset 27 mar kl 16.

Monday Night Big Band Mattsson’s

28 mar, 18 apr kl 20.30.

Sibelius två – efter jobbet med

Malmö SymfoniOrkester.t Konserthuset

30 mar kl 18.

Lunchmusik Musikhögskolans sångklass.

Caroli Kyrka 31 mar kl 12.15.

Andreas Mattsson från Popsicle.

Inkonst 31 mar kl 19.

Trumpetvirtuos Malmö SymfoniOrkester.

Konserthuset 31 mar 19.30–19.35.

Kayser Staffay and the Royal Scam

med Dr Rock. S:t Gertrud 31 mar kl 20.

Raekwon Frontmannen från Wu

Tang Clan. Babel 31 mar kl 20.

Sham 69 KB 31 mar kl 20.

Friday Afternoon Jazz. MiaMarias

Catering 1, 8, 15, 29 apr kl 17.

Chesterfield Show Glenn Miller

Orchestra. Konserthuset 1 apr kl 19.30.

Adept. KB 1 apr kl 20.

AlfEverGreenBand & Anders Frostin

Swing Tuppen 1 apr kl 20. Arr Hot House.

Pernilla Andersson Babel 1 apr kl 20.

Näring Countrymusik. S:t Johannes

kyrka 1 apr kl 20.

Kebnekajse Inkonst 1 apr kl 21.30.

Vårglam! Malmö Brandkårs Musikkår.

Konserthuset 2 apr kl 15 & 19.

Utlottningen Folkmusikdrama. MAF

2 apr kl 15 & 17.30. Arr Sångbolaget.

Carola – ”Elvis, Barbara och jag”

Konserthuset 3 apr kl 19.

Konsert i Skovgaardsalen Malmö

Konstmuseum 3 apr kl 14.

Lunchkonsert Malmö Opera 4, 11 apr kl 12.

Träblåsafton Musikhögskolan 4 apr kl 19.

> Info & biljetter

Barnens scen .............................................................................................040–70991

Eventim (KB) ..........................................................................................0771-651 000

Fritidsförvaltningen, sportinfo ......................................................... 040–342520

Julius Biljettservice............................................................................ 0775–700400

Kulturcentralen (Inkonst, Mix Musik, Jazz i Malmö,

Dansstationen, Expressteatern m fl.)................................................ 040–103020

MAF / Malmö AmatörteaterForum .................................................... 040–103040

Malmö Stadsteater ............................................................................... 040–208610

Malmö Museer ........................................................................................ 040–344438

Malmö Opera........................................................................................... 040–208500

Malmö Stad.............................................................................................. 040–341000

Malmö Turism.......................................................................................... 040–341200

MSO / Konserthuset.............................................................................. 040–343500

Musikhögskolan ..................................................................................... 040–325409

Musik i Syd / Palladium ......................................................................... 040–325466

Skånes Dansteater................................................................................ 040–208500

Stadion & Malmö IP............................................................................... 040–342681

Stadsbiblioteket .................................................................................. 040–6608601

Ticnet (KB, Malmö Arena mfl.) .......................................................... 0771–707070

Tickster (Viktoriateatern)................................................................. 0771–477070

Musik i vår med Malmö Kulturskola.

Stadsbiblioteket 6 apr kl 18.30.

Prylf med Linnea Henriksson Babel

6 apr kl 19.

Astillero Ny brutal tolkning av tango.

Palladium 6 apr kl 19.30. Arr Musik i Syd.

O.P.A Jazz Trio The Green Lion Inn

7 apr kl 18.

Richard Lindgren Babel 7 apr kl 19.

Lisa Miskovsky Palladium 7 apr 19.30.

Garyatrics med Dr Rock S:t Gertrud 7

apr kl 20.

Freddie Wadling Palladium 8 apr kl 19.30.

LOVE Beatles – en hyllningskonsert

Konserthuset 8 apr kl 19.30.

Carl Norén Debaser 8 apr kl 22.30.

Unga organister Kyrkomusik.

S:t Andreas kyrka 9 apr kl 15.

Mnozil Brass Palladium 9 apr kl 18.

Arr Malmö Brass Band.

Doro Dorothee Pesch KB 9 apr kl 20.

Malmö Akademiska Orkester Rådhuset

10 apr kl 16.

Viktoria Tolstoy & Nils Landgren

Konserthuset 10 apr kl 17.

Greve Ory av Gioacchino Rossini

Direktsänt från The Met. Biograf Spegeln

10 apr kl 13, 9 apr kl 19.

Releasefest med Ching Chong Song

och Early Me Victoriateatern 11 apr

kl 20. Arr Språka.

Klarinettafton Musikhögskolan

12 apr kl 19.

The New Generation Big Band med

Malmö Kulturskola. Kulturhuset

Mazetti 12 apr kl 19.

Vårkonsert med Malmö Kulturskola.

Österportskolan 13 apr kl 18.30.

Di Leva Palladium 13 apr kl 19.30.

E.M.D Luftkastellet 13 apr kl 19.30.

Magic Slim & The Teardrops Victoriateatern

13 apr kl 19.30.

Lunchmusik med Musikhögskolan.

Caroli Kyrka 14, 28 apr kl 12.15.

Dave Holland’s med Overtone Quartet

Jazz. Palladium 14 apr kl 19.30 Arr

Musik i Syd. Medarr Jazz i Malmö.

Orkesterprakt Malmö SymfoniOrkester.

Konserthuset 14 apr kl 19.30.

Birgersson Band med Dr Rock

S:t Gertrud 14 apr kl 20.

Southside Johnny & The Asbury

Jukes KB 14 apr kl 20.

Konsert med violinister med Musikhögskolan.

Rådhuset 15 apr kl 19.

De vackraste operakörerna Konserthuset

15 apr kl 19.30.

Moto Boy Inkonst 15 apr kl 19.30.

Ingång Folkmusik. S:t Johannes

kyrka 15 apr kl 20.

Looptroop Rockers Svensk hiphop.

Babel 15 apr kl 20.

New Orleans med Mysto’s Hot Lips

Tuppen 15 apr kl 20. Arr Hot House.

Hoffmaestro och Chraa Swedbank

Stadion 16 apr kl 19.

Joan Baez Amerikansk folkmusik.

Konserthuset 16 apr kl 19.30.

Those Dancing Days Pop. Debaser

16 apr kl 23.

Unga Salomon Avslutande säsongskonsert.

Palladium 17 apr kl 15.

Charlie Chaplin–en lek med allvar

Om komikerlegenden. Verkstan 19,

20 apr kl 19. Arr Malmö Opera.

Damien Jurado + I’m a Kingfisher +

Big Boss Börén Pop. Debaser 20 apr 19.

Hoffmanns äventyr Om tyske författaren

E.T.A Hoffmanns öde. Malmö Opera

21, 26, 28 apr kl 19, 23, 30 apr kl 18.

Soilent Green + Today is the Day

Deathmetal. Debaser 21 apr kl 21.30.

Matteuspassionen Kyrkomusik.

S:t Andreas kyrka 22 apr kl 18.

Dylan Moran Konserthuset 22 apr kl 19.

Jennie Abrahamson Debaser 22 apr kl 19.

Malmö Kammarkör och orkester

S:t Andreas kyrka 22 apr kl 18.

Capriccio av Richard Strauss Direktsänt

från The Met. Biograf Spegeln

23 apr kl 19, 24 apr kl 13.

Sångkväll Malmö Opera 27 apr kl 20.

Gold Panda Indie. Debaser 28 apr kl 19.

Nitzer Ebb, Die Krupps Synthkväll.

Kom ihåg ... de flesta arrangemangen har begränsat antal platser!

Kontakta respektive arrangör för information.

Mer information och senaste nytt om alla arrangemang hittar du på malmo.se/evenemang

foto Peter Westrup

KB 28 apr kl 20.

Torsson – Picknickkonsert Victoriateatern

28–30 apr kl 19.30.

Winenerpraliner med Malmö Symfoni-

Orkester. Konserthuset 28 apr 19.30.

Dela med sig Malmö Gitarrorkester.

S:t Johannes kyrka 29 apr kl 20.

Hindi Zahra Jazz, akustisk pop, soul

och blues. Inkonst 29 apr kl 20.

Ingelstam-Tanner Band Jazz. Tuppen

29 apr kl 20. Hot House.

Malmö Sinfonietta Caroli Kyrka

30 apr kl 15.

Trubaduren av Giuseppe Verdi

Direktsänt från The Met. Biograf Spegeln

30 apr kl 19, 1 maj kl 13.

Firefox AK Popelektronika. Debaser

30 apr kl 23.

Roger Berg Big Band Öppen repetition.

Tuppen 31 mar, 14 apr kl 19.

> Föredrag/Litteratur

Stadsbiblioteket: Skönlitterära boktips

med fika för seniorer 28 apr kl 14.

I döda författares sällskap –William

Shakespeare 30 mar kl 18.30. Kim

Thúy i samtal med Torun Börtz En

resa från ett krigshärjat Vietnam till

ett okänt Kanada 31 mar kl 19 (Försnack

inför samtalet 28 mar kl 18).

Hoffmans äventyr Musikföredrag

2 apr kl 14. ”Gå till historien” Två

Malmövandringar 7 apr kl 18.30. Låna

en levande bok! 10 apr kl 12. Om

boken ”Främling på tåg” 27 apr kl 16.

Sven-David Sandström Kompositören

som gjort musiken till Leaps

Second. Malmö Opera 26 mar kl

16.

Beskärning och skötsel av

fruktträd Katrinetorp 29

mar kl 18.30. Arr Vuxenskolan.

Tredje Rummet på La

Couronne kl 19: Vårens

tema: ”Vilka värden är

viktiga att försvara”.

Kristina Mattson 29

mar. Tiina Rosenberg

5 apr. Fredrik Svenaeus

12 apr. Per

Magnus Johansson 19

apr. Raymond Taras 26

apr.

Att skriva är som att andas,

och friare För 16–20-åringar som

tycker om att skriva. Garaget 30 mar,

13, 27 apr kl 19.

Tora Greve Om solförmörkelser

& dess

betydelse.

Malmö

Interplanetariska Sällskap 1 apr kl 19.

Temadag – Alla tiders trädgård

Kvarndala Hembygdsgård 3 apr kl 14.

Arr Malmö Kulturhistoriska förening.

Övertyga Lär dig kommunicera –

med Jan Eliasson, Helena Bergström

och David Loid. Nöjesteatern 7 apr

kl 13. Arr Lära för Livet.

Kristian Lundberg berättar om sina

böcker. Mosaiken 12 apr kl 18. Arr ABF.

Om Kroppsspråk Bli medveten om

vad vi säger utan att använda ord.

Vuxenskolan 12 apr kl 18.30.

Är antikviteter en kulturskatt, handelsvara

eller en inredningsdetalj?

Katrinetorp 12 apr kl 18.30. Arr Vuxenskolan.

Stora ögonblick i musikens historia

Sixten Nordström. Bergaskolan 14 apr

kl 19. Arr Limhamns Museiförening.

Bokens dag Statarmuseet 24 apr kl

11–16.

Naturen – källa för återhämtning och

läkning S:t Johannes kyrka 1 maj kl 13.

> Sport

Malmö Open i Taekwondo Baltiska

Hallen 2 apr kl 9.

SM-final i innebandy Två finaler,

VAD | Lisa Miskovsky

VAR | Palladium

NÄR | 7 april

VAD | Teater/Förvandlingen

VAR | Hipp

NÄR | 25 mars–19 april

damer och herrar. Malmö Arena 16 apr.

Tre Kronor–Ryssland Landskamp i

ishockey. Malmö Arena 21 apr 19.30.

> Show / Humor

Vilken högoddsare! – En makalös

återkomst Romantisk komedi . Luftkastellet

25–26 mar, 1–2, 8,–9, 15–16

apr kl 19.30, 26 mar, 2, 9, 16 apr kl 16.

Humorfabriken – 2011 Sveriges

humorelit. Luftkastellet 26 mar kl

20.30. Arr www.humorfabriken.nu.

Standup med MACK La Couronne kl 20:

Lennie Norman, Eric Löwenthal 31 mar.

Al Pitcher, Håkan Jäder 7 apr. Pontus

Enhörning, Niklas Folkegård 14 apr.

Marika Carlsson, Ludde Samuelsson,

Mats Andersson 21 apr. Anders ”Ankan”

Johansson, Martin Svensson 28 apr.

Sven-Ingvars – Så många mil, så

många år Nöjesteatern 1 apr kl 19.30.

David Batra – Det här var ju tråkigt

Palladium 1,2 apr kl 20, 2 apr kl 16.

HYLLAD! & Bokrelease – Rikets Sal

Babel 2 apr kl 20.

En annan sida av Hasse ”Kvinnaböske”

Andersson Katrinetorp 5 apr

kl 18.30. Arr Vuxenskolan.

Cabaret Moulin@Tangopalatset

Dragshow. 8 apr kl 20.

Pam Ann Världens mest ohyfsade

flygvärdinna. Palladium 21 apr 19.30.

> Teater/Dans

Förvandlingen En mardröm av Franz

Kafka. Hipp 25, 29 mar, 12, 19 apr kl 19,

26 mar kl 18, 27 mar, 10 apr kl 16, 30

mar, 7 apr kl 13. Arr Malmö Stadsteater.

Fångad av Anna Hellsten. MAF

25 mar kl 19. Arr Partisanteatern.

Hamlet II: Exit Ghost Teater Weimar

nya bearbetning av Shakespeare.

Inkonst 25–26 mar kl 19. Arr Inkonst.

Lida Efter Stephen Kings klassiska

thriller Misery. Moomsteatern 25,

30–31 mar, 1, 6–8, 13–15, 20–21 apr

kl 19, 26 mar, 2, 9, 16 apr kl 21.

Medealand Teaterhistoriens svartaste

skilsmässa. Intiman 25 mar, 31 mar–

1 apr, 5–6, 15 apr kl 19, 26 mar, 2, 16

apr kl 18. Arr Malmö Stadsteater.

Leap Second av koreografen Örjan

Andersson. Malmö Opera 26 mar,

2 apr kl 18, 27 mar kl 16, 29, 31 mar, 1

apr kl 19. Arr Skånes Dansteater.

Mycket väsen för ingenting Hipp

31 mar kl 13, 1, 5–6, 14–15, 26–29 apr kl

19, 2, 16 apr kl 18, 3, 17 apr kl 16. Arr

Malmö Stadsteater.

Preview Vad upplever vi av dans

utan synen? Inkonst 31 mar kl 19.

Torstens show En tv-show, Teater Teamus.

MAF 31 mar kl 19, 28–30 mar 14.

Socialdans Lindy hop, Tangopalatset

31 mar, 14, 21, 28 apr kl 19.30.

Vi betalar inte! Vi betalar inte! Pengarnas

värde blir mindre samtidigt

som girigheten ökar. Inkonst 1 apr

kl 19. Arr Malmö dövas förening.

Utlottningen Drama med Sångbolaget.

MAF 2 apr kl 15, 2 apr kl 17.30.

All we need is love Om män och deras

upplevelser av kärlek och sexualitet.

Intiman 9, 16 apr kl 18, 13–15, 19–20,

26–27 apr kl 19. Arr Malmö Stadsteater.

The Host Amerikanen Andros Zins-

Browne kommenterar vår krisande

världt. Inkonst 9 apr kl 19.

Faut qu’on parle! (Vi måste prata!) –

Hamid Ben Mahi Fransk hip-hoppionjär.

Palladium 12 apr kl 19.30.

Eddie #14 Filosofisk sci-fi. Bastionen

15–16, 20–21, 27–30 apr 19.30. Arr Teater

Insite.

Rock the Ballet Balett blandat med

andra stilar. Nöjesteatern 16 apr kl 19.30.

En midsommarnattsdröm med Teater

Thea. MAF 16–17 apr kl 18, 19, 28

apr kl 19, 30 apr, 1 maj kl 18.

Som ni behagar med Teater Thea

MAF 25 apr kl 17, 29 apr kl 19.

SUPERGALASHOW Dansstationen fyller

15 år. Palladium 27 apr kl 19.30.

Dansens Dag Stortorget 29 apr 15–17.

Plattform Den senaste dansen! Palladium

29 apr kl 19.30. Arr Dansstationen.

En mor till salu! Populära buskis.

Luftkastellet 29–30 apr kl 19.30.

> Mässor

Mila Fackmässa för leverantörer och

lantbrukare. Jägersro trav & galopp

24–26 mar. Arr Numera Mässor.

Stora Symässan Stadionmässan

Europaporten 25–26 mar fre–sön

kl 9.30–17, 27 mar kl 10–16. Arr Agneta

Neumann Nöjesproduktion AB.

Minimässa terapi och friskvård Terapi

och Friskvårdscentrum 2 apr kl 11–16.

Sci-fi, game & film convention Stadionmässan

Europaporten 2–3 apr lör–

sön kl 10–18. Arr Scifi world.

Glasklar humor med bl.a. Al Pitcher

& Zinat Pirzadeh. Restaurang Glasklart

8 apr kl 19.

Malmö Comedy Klubb på Casino Cosmopol

kl 20: Babben Larsson och

Håkan Jäder 9 apr. Adde Malmberg

och Niklas Folkegård 16 apr.

> Utställning

MALMÖ KONSTHALL Mån–tis, tor–sön

11–17, ons 11–21. Åke Hedström Fotografier

tom 3 apr. László Moholy-Nagy

Fotografier bilder, filmer & grafik.

Walead Beshty – a diagram of forces

MALMÖ KONSTMUSEUM Mån–fre

10–16, lör–sön 12–16. Spår Nordisk

samtidskonst. Ola Åstrand.

MALMÖ MUSEER Mån–fre 10–16, lör–

sön 12–16. Den hållbara staden Vad

är en hållbar och klimatsmart stad?

Spelar Roll Om normernas betydelse.

Smart Skånska uppfinningar. Mode

utan midja 1920-talet klädmode. r fr

17 apr. Muskler och motorer.

MODERNA MUSEET Tis, tor–sön 11–18,

ons 11–21. Christian Andersson:

From Lucy with love tom 24 april.

Den tidiga modernismen: 1900–

1920 tom 30 apr. Marcel Duchamp.

Finissage med artist talk 15 apr kl 19.

Cirkulationscentralen Fre 16–19,

lör–sön 13–17. Bernd Behr Video &

fotografier tom 3 apr. FixC Videoscreening

av 8–9 apr. Michala Norup &

Lotte Leth Nielsen fr 8 apr.

Elastic Gallery Fre 12–17.30, lör

12–16. Catrin Andersson tom 30 apr.

Form/Design Center Tis–ons, fre 11–17,

tor 11–18, lör 11–16, sön 12–16. Design S

Jurydbedömd utställning tom 27 mar.

UNG8 Jurybedömda utställning Ung

Svensk tom 27 mar. Putting myself in

the picture tom 3 apr. Kristofer Ström.

Martin Vallin fr 5 apr. Sydform Årlig

jurybdömd utställning för unga formgivare

fr 8 apr. KOLLA! 2011 Jurybedömd

tävling för illustratörer, grafiska

formgivare, Art Directors, regissör, animatörer

& film fr 15 apr.

Formargruppen Mån–fre 11–18, lör

11–16. Konstfabriken/Pappersmakarna

tom 29 mar. Karin Grew Martinsen &

Eva Nyström Rittsel Textil & glas fr 2 apr.

Fotogalleriet Format Ons–fre 14–18,

lör–sön 13–16. Aida Chehrehgosha

tom 3 apr. Mårten Lange tom 3 apr.

Fotografi i Fokus Fotoutställningar i

hela Skåne tom 3 apr.

Galleri 21 Tor 15–18, fre–sön 12–16.

Heli Ryhänen & Matti Kalkamo

Skulptur tom 3 apr.

Gallery 101 Tis–tor 14–18, fre 14–17,

lör–sön 12–16. Allan Madsen Målningar

tom 7 apr. Vårutställning Målningar

fr 5 apr.

Galleri Final Ons 13–18, lör–sön

12–16. Pascal Fellonneau tom 3 apr.

Galerie Leger Mån–fre 10–17.30, lör

12–16. Max Book Målningar tom 13 apr.

John Stockwell Målningar. fr 16 apr.

Galleri Magnus Ons–fre 12–17.30, lör

12–16. Mary Ellen Mark Foto tom 30 apr.

Galleri Lilith Waltenberg Ons–fre

12–17.30, lör 12–16. Frank Wartenberg,

Merja Diaz, Helene Toresdotter, Viveca

Ohlsson Fotografier tom 2 apr. Rebecka

Hallbert Foton & mixed media fr 9 apr.

Galleri Olson Ons–fre 12–17, sön 13–16.

Meta Braconier, Inger H. Finnman och

Christine Henrich Samlingsutställning,

målningar & keramik fr 26 mar.

Galleri Persson Tis–fre 13–17, sön 13–16.

Lizzie Lundberg Målningar tom 27 mar.

Galleri Ping-Pong Tor–fre 15–18, lör

12–16. Åke Hedström tom 2 apr. Mårten

Nilsson Installation. Mathias

Pöschl fr 9 apr.

Galleri Rostrum Ons–fre 14–18, lör–

sön 12–16. Tove Kjellmark tom 27 mar.

Galleri Rönnquist & Rönnquist Tis–

fre 12–18, lör–sön 12–15. Marie Sandberg

Målningar tom 3 apr. Magnus

Dahlbäck Målningar fr 9 apr.

Galleri S:t Gertrud Ons–fre 12–18,

fre–lör 12–16. Fredrika Andersson

tom 30 mar.

Galleri Sagoy Tor–fre 15–18, lör–sön

13–16. Johan Andersson och Amalia

Årfelt Målningar & skulptur fr 26 mar.

Garaget Tis–ons 12–19, tor–fre 12–17.

VAD | Musik/E.M.D.

VAR | Luftkastellet

NÄR | 13 april

Ännu mer ... Det händer mycket i Malmö – mer än vad som får plats här.

Du hittar alltid senaste nytt om alla arrangemang på malmo.se/evenemang

Fotoutställning Östra Grevies folkhögskola

tom 3 apr. ”Fantasi är existens”

Fotoutställning 5–15 apr. Patrick

Jean Garaget Målningar fr 17 apr.

Limhams Museiförening Lör–sön

13–16. När sillen gick till, Fiskets historia

i Limhamn fr 27 mar.

Makeriet Tor 17–20, lör–sön 13–17.

Jamil Mani Serieutställning fr 8 apr.

MIVA Gallery Mån–fre 11–18, lör 11–16.

Clemens Briels Målningar t o m 2 apr.

ii Lagerberg och Kell Jansson Målningar,

glas & skulptur fr 16 apr.

Oxie Medborgarkontor Mån–tor 8–17,

fre 8–16. Jean-Noel Henry tom 31 mar.

Kirsten Egeberg Papier marché tom 31

mar. Christina Olsson Keramik fr 8 apr.

Skånes Konstförening Ons–fre 13–19.

”Fotografi i det utvidgade fältet”

Kamerabaserad konst tom 3 apr. Julian

Stalbohm Skulptur, fotografi, målningar

& grafik fr 14 apr. Marja-Leena

Sillänpää Text, teckning, objekt, installationer,

ljud & performance fr 14 apr.

Teatermuseet Tis, fre–sön 13–16. Om

primadonnan Git Gay fr 9 apr.

> Övrigt

Bryggerivandring med ölprovning

Malmö Brygghus fre–lör kl 16.30.

En akademisk kvart! Fråga forskare.

Stadsbiblioteket ons kl 12.30–12.45.

Läxhjälp och stöd i svenska 15–21 år.

Stadsbiblioteket tor kl 16–18.

Teaterns Dag Malmös scenkonstinstitutioner

och fria grupper bjuder på

föreställningar, workshops, kostymutförsäljning,

m m. Malmö 26 mar.

Brunchquizz Malmö Opera Grill 26

mar kl 13.

Känslor och färg Familjevisning av

Den tidiga modernismen. Moderna

Museet 27 mar kl 11.30, 13 & 14.30.

Doc Lounge Dokumentärfilm varje

tisdag. Babel 29 mar kl 20.

Kathinka & Borgmästaren Dokumentär

om livet i Laholm på 50-talet.

BioCentrum 30 mar kl 14.

Matkaravan Guidad tur i Möllans butiker.

Möllevångstorget 30, 31 mar kl 16.

Skulptur- och konstvandring Barnvagnspromenad.

Stortorget 31 mar kl

10. Arr ABF.

Världsautismdagen Utställning,

musik teater & trolleri. S:t Gertrud

2 apr 12.30–16.45.

Antik vapenmässa Kockum Fritid 3

apr kl 10–16. Arr: Skånes Vapenhistoriska

Förening.

Quizzkväll Malmö Opera 5 apr kl 20.

IFEMA Filmfestival: fokus kvinnliga

regissörer. Biograf Spegeln 6–7 apr.

Träna att prata svenska och spanska

i Språkhörnan! Stadsbiblioteket

tom 6 apr ons kl 17–19.

Romska nationaldagen 2011 Musik,

dans, fest, clowner, fakirer och ansiktsmålning.

Folkets Park 8 apr kl 17–20.

Arr Romska Kulturcentret i Malmö.

Internationell kattutställning 600

katter per dag, shopping, tävlingar,

lotteri och servering. Stadionmässan

Europaporten 9–10 apr lör–sön kl

9–16. Arr Föreningen Sydkatten.

Zhagareet Mingel, dans och musik!

Garaget 9 apr kl 18–21.

Fåglarnas Malmö Barnvagnspromenad.

Ribersborgs Handikappbad 13

VAD Familj/Svansjön

VAR Palladium

NÄR 19–20 april

foto Mikael Fritzon

foto Mats Bäcker

foto Lia Jacobi

VAD | Teater/The Host

VAR | Inkonst

NÄR | 9 april

apr kl 10. Arr ABF.

Påskens senaste trender & Påskdekorationer.

Blomster & Små Ting 13

apr kl 18.30. Arr Vuxenskolan.

Ladyfest Malmö Musikartister, barn-

och improteater, stand up & filmvisning.

Palladium. 15 apr. Inkonst, 16 apr.

Loppmarknad Kvarndala Hembygdsgård

17 apr kl 13–16. Arr Malmö Kulturhistoriska

förening.

Popkollo Madame Minimusikkollo

för vuxna. Arena 305, 23–25 apr mån,

lör–sön kl 9.

Guldkanalens Dansgala – Påskafton

2011 För dig som gillar Dansband &

Schlagers. Luftkastellet 23 apr kl 20.

Bokens dag Statarmuseet 24 apr kl 11–16.

Skuggverkstad. 5–12 år. Prova på.

Teatermuseet 26–27 apr kl 14.

Filmkafé: Up in the air Stadsbiblioteket

27 apr kl 17.30.

Valborgsfirande i Pildammsparken

30 apr kl 16–23.

VAD Sport/Tre Kronor

möter Ryssland

VAR Malmö Arena

NÄR 21 april

VAD Konst/Pascal Fellonneau

VAR Galleri Final

NÄR T o m 3 april

VAD Dans/Leap Second

VAR Malmö Opera

NÄR 26 mars–2 april


Dags att ta din

pension på allvar?

De första gråa håren kan vara en påminnelse att se över sin

pension. Kom in och gör Pensionskollen. Ju tidigare på året du

börjar spara, desto lättare känns det att få ihop pengar till att

utnyttja skatteavdraget på 12 000 kr. Och du, våra helkunder

bjuds alltid in till en årlig genomgång av pensionen.

Välkommen in så berättar vi mer. Du kan också nå oss

via e–post på: gat.receptionen@swedbank.se

More magazines by this user
Similar magazines