Möt Johanna - Malmö stad

malmo.se

Möt Johanna - Malmö stad

4 Grön Stad nummer 1.2009

klimatkort

Klimatsmart

turismkurs

Personal på Malmö turism och

ett antal turistguider ska i vår

lära sig mer om klimatstaden

Malmö.

Nina Jönsson på miljöförvaltningen

berättar att ett av syftena

är att sprida kunskaperna om

Malmö som miljöstad. Och om

möjligheterna att turista hållbart i

och kring Malmö.

– Det finns ett stort intresse för

Malmös hållbarhetssatsningar,

inte minst från stadens besökare.

Genom att ge turistpersonal en

ökad inblick i vad som finns kan

vi bidra till att sprida intresset ytterligare,

säger Nina Jönsson

Det blir två tillfällen för seminarier

och studiebesök. Utbildningen

är en del i projektet

”Klimatanpassad turism” som

har fått stöd från Naturvårdsverkets

Klimp-pengar.

– Klimatanpassad turism handlar

inte bara om att våra besökare

ska turista klimatsmart, utan

även om att Malmöborna ska

göra det, säger Nina Jönsson och

berättar att det under året kommer

att bli föreläsningar på stadsbiblioteket

med detta tema.

Köpenhamn

kan bli nya Kyoto

Anledningen till att extra många

deltagare förväntas komma till

Köpenhamn är att konferensen

måste utmynna i en ny klimat

överenskommelse.

– Kyotoavtalet löper ut 2012

och ett nytt avtal tar tre år att implementera.

Därför kommer konferensen

i Köpenhamn att vara en

av de viktigaste som har hållits,

säger Roland Zinkernagel.

Mellan 7 och 18 december i år,

då konferensen pågår, blir det

svårt att få ett hotellrum i Malmö.

Kyotoprotokollet är en internationell

överenskommelse som

slöts vid klimatkonferensen i

Kyoto i Japan 1997. Avtalet trädde

i kraft 2005. Där förbinder sig

flera industriländer att minska

sina utsläpp av växthusgaser med

drygt 5 procent till år 2008-2012,

jämfört med 1990 års nivå.

Klimatlogga

för Malmö

En ny logotyp har tagits fram för

att berätta om Klimat Malmö.

Så här ser den ut. Celsiusgrader,

jordklot och måne eller kanske

bubblor?

Loggan ska användas varje gång

Malmö stads klimatsatsningar

kommuniceras.

Malmö stads solenergisatsningar är en av de saker Malmö vill lyfta fram under 2009.

2009 blir klimatår

Malmö stad satsar sex miljoner

kronor på projekt och kampanjer

inför FN:s stora klimatkonferens

i Köpenhamn i december.

malmö ligger långt fram när det

gäller klimatsatsningar, även på en

internationell nivå. Konferensen är

ett utmärkt tillfälle för oss att visa

detta, både för de internationella

konferensbesökarna och för Malmöborna,

berättar Roland Zinkernagel

på miljöförvaltningen, projektledare

för Malmös klimatsatsning under

2009.

FN arrangerar en klimatkonferens

varje år. Senast skedde det i Poznan i

Polen och året dessförinnan på Bali

i Indonesien. Mötet i Köpenhamn

förväntas bli större än båda dessa.

Det talas om mellan 12.000 och 15.000

deltagare, enligt Roland Zinkernagel.

– då talar vi bara om konferensdeltagarna.

Sedan tillkommer NGO:s,

föreningar och alla andra som vill

ordna kringaktiviteter. Det kan bli

hur mycket folk som helst.

En del av deltagarna kommer att

bo i Malmö. Roland Zinkernagel

berättar att danska UD har prelimi-

klimat

närbokat 1200 hotellrum i Malmö

och Lund.

– det är framför allt EU-delegaterna

som ska bo i Malmö, det vill säga

ministrar, parlamentariker och regeringstjänstemän

från EU-länderna.

Malmö stad kommer förstås att

arrangera aktiviteter för dem. Men

också för andra konferensdeltagare

som vill besöka Malmö under konferensen,

säger Roland Zinkernagel

och berättar att planen är att hyra en

vätgasbuss som transporterar konferensdeltagare

från Bella Center till

Malmö.

– det diskuteras mycket om åtgärder

på internationell och nationell

nivå. Malmö är ett bra exempel på

att man kan åstadkomma mycket på

lokal nivå. Vi vill gärna driva en diskussion

om de kommunala insatsernas

betydelse för klimatfrågan.

Under konferensen blir det också

många aktiviteter som riktar sig till

Malmöborna.

– Exakt var vi landar vet vi ännu

inte. Vi har haft möten med föreningar

och näringsidkare för att bjuda

in dem att delta. Sannolikt kommer

malmö stad klimatneutral 2020

2020 ska Malmö stads verksamhet

vara klimatneutral.

En egen Malmö stad-fond för

klimatkompensation kan bli ett

första steg på vägen.

att vara klimatneutral innebär

att man sänker sina koldioxidutsläpp

och neutraliserar de resterande utsläppen.

I februari gav kommunstyrelsen

miljönämnden i uppdrag utreda förutsättningarna

för en fond för lokal

klimatkompensation. Malmö stads

mål är bli Sveriges första klimat-

Text: Mikael Ringman

Foto: Anders Ekström

vi att ha ett tält på Stortorget där

man kan följa vad som händer inne

på konferensen.

Klimathändelser i Malmö i år

Malmö stad deltar under Earth Hour 28 mars – det

är ett av första inslagen i klimatåret 2009 i Malmö.

Earth Hour är en internationell släckningskampanj

för att höja medvetandet om klimatfrågan.

Mellan klockan 20.30 och 21.30 uppmanas hushåll

och företag att släcka ljuset och stänga av elektriska

apparater.

Malmö stad deltar genom att släcka vattentornet

i Hyllie och belysningen på Gustav Adolfs torg.

Detta händer också under året:

• Annonskampanjer.

• Insatser som riktar sig mot skolor, företag och

föreningar.

• Aktiviteter för att minska bilanvändningen.

• En utställning om den hållbara staden på Malmö

Museer.

• Klimatbantning – kända och okända Malmöbor

får möjlighet att minska sin klimatpåverkan.

• Mycket annat

Läs mer på www.malmo.se/klimat

neutrala kommun år 2020.

– Om Malmö anlägger två stora Joakim Nordqvist berättar att

– Vi ser nu att kommunens egen vindkraftverk i Norra hamnen tar principen bör vara att en förvaltning

organisation har möjlighet att bli kommunen ett stort steg på vägen. betalar för de utsläpp den orsakar.

självförsörjande på lokalt produce- Den förnybara elproduktionen från Pengarna går till en klimatkompenrad

förnyelsebar elenergi. Då ligger dem motsvarar två tredjedelar av de sationsfond som används till att in-

det lockande nära att försöka hitta kommunala förvaltningarnas elförvestera i exempelvis nya solceller på

ett sätt att även hantera resten av brukning, säger Joakim Nordqvist. en skola. Det kan också vara fönster-

förvaltningarnas klimatpåverkan.

byten eller en annan åtgärd som sän-

En klimatfond kan vara ett bra sätt elanvändningen står dock bara ker energiförbrukningen.

att göra det på ett kostnadseffektivt för en del av Malmö stads utsläpp. Det svåra är att skapa en enhetlig

sätt, säger kommunalrådet Anders Fjärrvärme, naturgasanvändning modell för hur förvaltningarna ska

Rubin (s).

och flygresor leder också till koldi- kunna beräkna sina utsläpp. Det

Hur kan det gå till? Vi ställde fråoxidutsläpp som enligt Malmö stad- är det vi nu ska arbeta fram, säger

gan till Joakim Nordqvist, ny klimatmodellen ska kompenseras i en lokal Joakim Nordqvist.

strateg på miljöförvaltningen. fond.

Text: Mikael Ringman

More magazines by this user
Similar magazines