Blått blod och gamla anor: Fausts värld är full av uråldriga ...

mathiasstahle.se

Blått blod och gamla anor: Fausts värld är full av uråldriga ...

Om du spenderar mer än du tjänar måste du

plocka mellanskillnaden ur Kistan. I denna

sista ruta skriver du upp hur mycket som

finns undanlagt i slottets skattkammare.

Om du valt att leva sparsamt med ett litet

hov, och får ett överskott, ökar du innehållet

i kistan varje år. Kistan får aldrig gå ner på

minus. Håll koll på den som du gör med din

egen bankbok i verkliga livet. Låt oss nu se

hur det går till att sköta en förläning.

Furstens uppdrag: Regera

n är

vintervilan börjar, och alla andra

väljer vilka soloäventyr de vill spela, får

fursten istället ägna sig åt sina domäner.

Du måste ha talangen Regent för att kunna

styra över en förläning, och därför talar vi

hädanefter om regenten i reglerna.

Texten förutsätter att du som furste slår

alla regentens slag själv. Men om du har ett

stort hov kan du lika gärna låta någon av dina

ämbetsmän sköta tärningarna. Du har flera

uppgifter som regent, var och en representerad

av ett tärningsslag under vintervilan.

1 Regera: Det första regentslaget är det

viktigaste, eftersom det påverkar alla andra.

Slå Intriger för att avgöra hur bra du

regerar. Slå (Regent)+[Intriger]:

Perfekt: Undersåtarna lyder din

minsta vink. Alla kommande regentslag

modifieras med +5.

Lyckat: Undersåtarna lyssnar. Inga

modifikationer.

Misslyckat: Undersåtarna lider. Alla

regentslag modifieras hädanefter med

-5.

Fummel: Undersåtarna protesterar.

Alla regentslag modifieras med -10.

Magister: Juridisk rådgivare. Representerar

hovet i tvister. Intriger + Skolad (Jurist).

Marsk: Leder hären vid krig eller belägring.

Fältslag + Taktiker.

Munskänk: Provsmakaren skyddar sin herre

från förgiftning. Välj gärna någon du ogillar.

Inga färdigheter behövs.

— ÄMbeten (fOrtsÄttning) —

Präst: Bra att ha vid bröllop och begravning.

Tala (Latin) + Skolad (Teolog).

Riddarvasall(er): Ståthållarens bästa soldater

är riddare. Se kapitel X så förstår du varför.

Trubadur: Underhåller hovfolket och furstens

gäster med sina upptåg. Sånglekar + Spela

(Instrument).

114

2 Övervaka väderleken: Oavsett hur skick-

ligt du regerade kan du inte styra väderleken.

Slå 2T6 för att avgöra hur din förläning

påverkas av vädrets makter. Modifikationen

påverkar fogdeslaget i steg: 3.

2T6 Mod Resultat

2 -10 Missväxt

3-4 -5 Nödår

5-9 ±0 Normalår

10-11 +5 Godår

12 +10 Rekordår

3 Fogden: När vädret och regenten gjort

sitt sätts dina kunskaper som fogde på

prov. Fogdens regentslag styr inkomsten.

Glöm inte modifikationerna från

vädret och det första regentslaget. Slå

(Fogde)+[Befallning]:

Perfekt: Dubbel inkomst.

Lyckat: Normal inkomst.

Misslyckat: Halv inkomst.

Fummel: Inga inkomster.

Grundinkomsten är din förlänings storlek

i mark. Fördela slutresultatet i rutorna

Apanage, Hov och Kista efter eget tycke

och smak.

Du måste se till att pengarna i apanage

och hov räcker till de ämbetsmän du vill

behålla och den levnadsstandard du vill

uppnå. Annars får du ta ur besparingarna

i kistan.

4 Händelseslag: Slå en T20. Om resultatet

är lika med eller lägre än dina inkomster

i mark detta år har något inträffat som

sätter dina statsmannakunskaper på nya

prov. Slå en T100 för att se vilka regentslag

som väntar dig och dina ämbetsmän.

More magazines by this user
Similar magazines