Blått blod och gamla anor: Fausts värld är full av uråldriga ...

mathiasstahle.se

Blått blod och gamla anor: Fausts värld är full av uråldriga ...

95-96 Arvstvist. Adelsfamiljerna i trakten

träter om arvsrätten till en slumpvis

vald förläning i grevskapet. Skolad

(Jurist)+Läshuvud= Du är den rättmätige

arvtagaren, och borde kunna erövra förläningen

utan kejserliga protester.

97-98 Katastrof. En brand ödelägger ditt

slott, en kyrka eller något annat stort bygg-

nadsverk på dina ägor.

99-00 Slå två gånger på

tabellen och ignorera

detta resultat om det

dyker upp igen.

n är

Din första förläning

du får din första förläning genom arv

eller giftermål vet du oftast bara hur

många mark den är värd. Du kan ändå snabbt

läsa av hur många knektar, hejdukar och ämbetsmän

som finns i ditt hushåll när du tar

över husbondeskapet. Se tabellen i sidfoten

här nedanför.

Om du ärver ett litet herresäte för fyra

mark går pengarna oavkortat till apanaget

och din fogde under ett normalår. Din egen

familj kostar två mark. En ämbetsman kostar

lika mycket. Så här läser du av resten av tabellen.

Ämbetsmän: Siffran visar hur många ämbetsmän

som normalt sett finns i ett hov

av den angivna storleken. I din egen förläning

styr du själv över hovets mantal,

genom det antal mark du spenderar på

din hovkrets. Varje ämbetsman kostar två

mark.

Knektar: Visar hur många knektar som

antas finnas på godset med automatik. Du

behöver inte betala för dem. Om du skapar

— så stOr Är en tyPisk förlÄning —

T20 Förläning Mark Ämbetsmän Knektar Underhuggare Skattkistan

1 † Gård 1 - 2 [1T6] 4 [2T6] 0

2-7 Gods 2 0 [1T3-1] 4 [1T6] 8 [2T6] 3 [1T6]

8-14 Herresäte 4 1 [1T3] 8 [2T6] 16 [4T6] 7 [2T6]

15-17 Slottslän 8 2 [2T6] 16 [4T6] 32 [8T6] 11 [3T6]

18-19 Högsäte 16 4 [2T6] 32 [8T6] 64 [16T6] 14 [4T6]

20 ‡ Tron 32 8 [4T6] 64 [16T6] 128 [32T6] 28 [8T6]

† En förläning på en mark har inte råd med ämbetsmän. Fursten måste sköta regerandet själv och dra åt svångremmen.

‡ Ett helt rike kan inte styras av en enda furste. Betrakta resultatet som en regent med stöd av flera vasaller.

117

en slumpmässig förläning varieras antalet

med tärningar. Länsherren kan ju ha hyrt

in legoknektar eller lidit tidigare förluster

under året. Knektarna utgör vanligtvis

den robusta stommen i varje armé.

Underhuggare: Så här många dugliga

tjänare och arbetsföra män finns det på

dina marker. De räknas som enkla hejdukar

i strid. Den totala folkmängden på dina

ägor är ungefär tio gånger så stor som antalet

underhuggare.

Tabellerna i sidfoten kan användas för att

bestämma hur stor en slumpvis vald förläning

är. Det är användbart om du hamnar i

fejd med en granne eller hamnar i öppet krig

till följd av händelseslaget.

Spelledaren kan då snabbt avgöra hur stora

resurser som finns i förläningen för tillfället.

Använd tärningsvärdena som anges inom

hakparentes [ ].

f örr

Slott & Koja

eller senare vill nästan alla furstar

bygga ett monument över sig själva. Det

kan vara ett slott, en kyrka eller något annat

storvulet företag som kräver extra resurser.

Så här gör du för att ro iland ett sådant byggprojekt.

Avgör hur många mark projektet kommer

att kosta med riktlinjerna som följer på nästa

sida.

Bestäm sedan hur många mark du kan

spendera på bygget första året och stryk dem

från dina tillgångar.

Projektet anses avslutat det år du gjort

den sista avbetalningen. Men det är inte

säkert att alla dina investeringar bär frukt.

Hur många av de spenderade marken som

“byggs in” i ditt monument beror på hur bra

du är att sätta dina undersåtar i arbete. Slå

Folkvett eller Befallning för få bönderna att

jobba. Ett slag per år:

More magazines by this user
Similar magazines