Spelarens Handbok - Mathias Ståhle

mathiasstahle.se

Spelarens Handbok - Mathias Ståhle

DrFausts

Manuskript

Anno Domini ........ föddes en ........ till ...........................................

och hans hustru ........................................... i ....................................

Barnet kristnades i ...................... av ..................................................

Barnets namn var: .....................................................................................

Ålder: .................. år Hår: .................... Ögon: ..........................

Längd: .................. (fot) Vikt: .............. (pund)

Anletsdrag: ...............................................................................................

Bröder: .......................................................................................................

Systrar: .....................................................................................................

Börd: .............................. Furste: ........................................................

Levnadsbana: .............................................................................................

Släktingar: .................................................................................................

........................................................................................................

Talanger __________

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Befallning .....................................

Berömmelse ..................................

Båtvett ..........................................

Dans ............................................

Djurhållning ................................

Fingerfärdighet ...........................

Folkvett ........................................

Händighet .....................................

Hövlighet .....................................

Intriger .........................................

Jordbruk ......................................

Gåvor ___________

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

....................................................

...................................................

...................................................

[STO]

[-]

[BLI]

[SMI]

[BLI]

[SMI]

[KAR]

[STY]

[KAR]

[BLI]

[STY]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ödeslo t

Vardagliga Färdigheter _____________________________

Läkekonst .....................................

Läshuvud ......................................

Rida ..............................................

Schack & Brädspel .....................

Skådespel .....................................

Smyga & Gömma sig ................

Spela ( ) ......................

Sånglekar ......................................

Tala ( ) ......................

Vildmarksvana ............................

Vältalighet ...................................

[BLI]

[-]

[SMI]

[-]

[KAR]

[SMI]

[-]

[-]

[-]

[BLI]

[KAR]

Styrka.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Storlek Blick


.........Ödmjukhet

.....................Flit

...........K yskhet

..............Tålamod

.......Måttfullhet

....Barmhärtighet

.......Frikostighet

Karism................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

a

Högmod .........

Lättja .............

Vällust ..........

Vrede .............

Frosseri .........

Grymhet ........

Girighet ........

SmidighSjälsliga Egenskpaer ___________

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lösöre (vikt) ________________________ Mynt ______

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

....................................... ( )

.............................. ( )

............................. ( )

........................... ( )

............... ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

Bärförmåga: .................................

Total belastning: ..........................

Pergament

____________________________ Ägodelar ______________

t e r

Daler:

Penningar:

1 Daler = 12 Penningar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Passioner _________________

Tro ( ) .................................................

Kärlek ( ) ............................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Övriga Färdigheter ________

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

e t

More magazines by this user
Similar magazines