Spelarens Handbok - Mathias Ståhle

mathiasstahle.se

Spelarens Handbok - Mathias Ståhle

___________________________ Strid ____________________________

Vapenlekar ________ Tålighet Sårskada Utmattning Trötthet Stridsvärden Slagkraft: ................... T6

Envig.......................


.....


(Sty+Sto)/10

[sty]


Fältslag...................

Knock: ............................... Balans: ..............................

[-] .....

(Sto)

(Smi)

Skytte ...................


[smi] .....


Snabbhet: .......................... Förflyttning: ............ steg

Banesår

(Smi+Bli)/2

(Sto+Smi)/10

Smärtröskel: ..................... Läkkött: ............................

Handvapen (Vikt)

(Sto+Kar)/4

(Sty+Kar)/10

1 Höger Ben 3 Höger Arm 5 Torso Rustning (Vikt)

2 Vänster Ben 4 Vänster Arm 6 Huvud

............................................. ( )

Skada: ......... T6+ ............

............................................. ( )

Skada: ......... T6+ ............

............................................. ( )

Skada: ......... T6+ ............

Avståndsvapen (Vikt)

............................................. ( )

Skada: ......... Räckvidd: ............

............................................. ( )

Skada: ......... Räckvidd: ............Riddjur __________

Sty: ..... Sto: ..... Bli: .....

Smi: .... Kar: .....

Slagkraft: ................... T6

Förflyttning: ............ steg

Rustning: .....................................

Tålighet: ...... Smärttröskel: ......

H-Arm


H-Ben


Torso


Huvud


V-Arm


V-Ben


............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

Följeslagare _________________________________________

Sty: ..... Sto: ..... Bli: ..... Smi: ..... Kar: .....

Slagkraft: ................... T6 Förflyttning: ............ steg

Tålighet: ......... Smärttröskel: ......... Rustning: ...............

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

............................................. ( )

___________________________ Diplomati ____________________________

Anno Domini ........ giftes ........................................... bort med ........................................... I äktenskapet Furstar (Mark)

är ...... barn födda (årtal): ......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. Furste: ............................ ( )

.................................................................................................................................................................................. Lojalitet: .......... L ydnad: .........

Testamente: .............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. Furste: ............................ ( )

Lojalitet: .......... L ydnad: .........

Kalender __________

Årtal Händelse

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

.... .......................................

.......................................

.......................................

.......................................

......................................

Permanenta skador: ...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

......... .......................................

Förläningar (Mark)

........................................... ( )

Furste: .........................................

.......................................... ( )

Furste: .........................................

.......................................... ( )

Furste: .........................................

.......................................... ( )

Furste: .........................................

Sköld


...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Furste: ............................ ( )

Lojalitet: .......... L ydnad: .........

Egna Vasaller (Mark)

Vasall: ............................. ( )

Lojalitet: ........... L ydnad: ..........

Vasall: ............................. ( )

Lojalitet: ........... L ydnad: ..........

Vasall: ............................. ( )

Lojalitet: ........... L ydnad: ..........

More magazines by this user
Similar magazines