Spelarens Handbok - Mathias Ståhle

mathiasstahle.se

Spelarens Handbok - Mathias Ståhle

Styrka


Anno Domini ........ föddes en ........ till ........................................... och hans hustru ........................................... i ....................................

Barnet kristnades i ...................... av ..................................................

Barnets namn var: .....................................................................................

Ålder: .................. år Hår: .................... Ögon: ..........................

Längd: .................. (fot) Vikt: .............. (pund)

Anletsdrag: ...............................................................................................

Bröder: .......................................................................................................

Systrar: .....................................................................................................

Börd: .............................. Furste: ........................................................

Levnadsbana: .............................................................................................

Släktingar: .................................................................................................

........................................................................................................

Storlek Blick KarismSjälsliga Egenskpaer ___________

..... .........Ödmjukhet Högmod ......... .....

..... .....................Flit Lättja ............. .....

..... ...........K yskhet Vällust .......... .....

..... ..............Tålamod Vrede ............. .....

..... .......Måttfullhet Frosseri ......... .....

..... ....Barmhärtighet Grymhet ........ .....

..... .......Frikostighet Girighet ........ .....

Talanger __________

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Passioner _________________

Tro ( ) ................................................. .....

Kärlek ( ) ............................................ .....

.......................................................................... .....

.......................................................................... .....

.......................................................................... .....

.......................................................................... .....

.......................................................................... .....

Ödeslo

Pergament

DrFausts

Manuskript

1471 Son En okänd fader

Skökan Hanna Platze

t

Wettingen Okänd Hand

Isak

24 Brunt Bruna

5’8” 130

Höknäsa och långa smala fingrar

Inga kända (antagligen många)

Inga kända (antagligen många)

Egendomslös Baron von Platze

7 6 9 5 12

14 11 11 6 15

Faderlig oms i sex år gav sty+7 sto+5 bli +2

kar +1 smi+3

4

9

5

6

2

4

2

13

6

9

3

5

7

12

Frestare

Gåvor ___________

.......................................................

Häxmärkt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

....................................................

...................................................

...................................................

Gud 4

Familj

5

Smidighe t

Vardagliga Färdigheter _____________________________ Övriga Färdigheter ________

Befallning ..................................... [STO] ..... 3 Läkekonst ..................................... [BLI] ..... 5 ................................................

Envig

..... .....13

Berömmelse .................................. [-] ..... Läshuvud ...................................... [-] ..... ................................................

Skytte

..... .....9

Båtvett .......................................... 5 [BLI] ..... Rida .............................................. [SMI] ..... 12 ................................................ ..... .....

Dans ............................................ [SMI] ..... 6 Schack & Brädspel ..................... [-] ..... 5 ................................................ ..... .....

Djurhållning ................................ [BLI] ..... 5 Skådespel ..................................... [KAR] ..... 3 ................................................ ..... .....

Fingerfärdighet ........................... [SMI] ..... 12 Smyga & Gömma sig ................ [SMI] ..... 16 ................................................ ..... .....

Folkvett ........................................ [KAR] ..... 5 Spela ( ) ...................... [-] ..... ................................................ ..... .....

Händighet ..................................... [STY] ..... 4 Sånglekar ...................................... [-] ..... ................................................ ..... .....

Hövlighet ..................................... [KAR] ..... 3 Tala ( ) ...................... [-] ..... ................................................ ..... .....

Intriger ......................................... [BLI] ..... 5 Vildmarksvana ............................ 9 [BLI] ..... ................................................ ..... .....

Jordbruk ...................................... [STY] ..... 4 Vältalighet ................................... [KAR] ..... 3 ................................................ ..... .....

Moderlig oms i sex år gav 6T6:or till färdigheter: Envig+6, Skytte+3, Schack & bräde+5, Smyg/Gömma+4

____________________________ Ägodelar ______________

Lösöre (vikt) ________________________ Mynt ______

............................................. Trasor (barfota) ( ) ............................................. ( )

............................................. Träslev

( ) ............................................. ( )

............................................. Spegelskärva ( ) ............................................. ( )

............................................. Kar ta (slog 54 på lösöres- ( ) ............................................. ( )

............................................. tabellen)

( ) ............................................. ( )

............................................. ( ) ............................................. ( )

............................................. ( ) ............................................. ( )

............................................. ( ) ............................................. ( )

............................................. ( ) ............................................. ( )

............................................. ( ) ............................................. ( )

....................................... ( ) ............................................. ( )

.............................. ( ) ............................................. ( )

............................. ( ) ............................................. ( )

........................... ( ) Bärförmåga: ................................. 14

............... ( ) Total belastning: .......................... 0

21

t e r

Daler:

Penningar:

1 Daler = 12 Penningar

a

More magazines by this user
Similar magazines