Konst och kultur ger välfärd

minedu.fi

Konst och kultur ger välfärd

Undervisningsministeriet

Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen

PB 29, 00023 Statsrådet

http://www.minedu.fi

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut

Ombrytning: Erja Kankala

Bilderna: Kari Nuutinen

ISBN 978-952-485-887-8 PDF)

ISSN 1797-9501 (PDF/Online)

Opetusministeriön julkaisuja / Undervisningsministeriets publikationer 2010:17

More magazines by this user
Similar magazines