Räddningstjänst vid olycka med gaser

msb.se

Räddningstjänst vid olycka med gaser

Till hjälp för läsaren återfi nns ett avsnitt med ordförklaringar

samt en referenslista med litteratur för vidare läsning

i slutet av boken.

Många kemikalier utgör en direkt risk för människor

och miljö. Den mängd kemikalier vi utsätts för bestämmer

till stor del hur stor risken för påverkan är. Kontakt med en

kemikalie eller följderna av en kemisk reaktion, kan leda till

fl era reaktioner på människor och i miljön, beroende på kemikaliens

egenskaper. För en människa kan upptaget av en

kemikalie ske genom inandning, förtäring eller via slemhinnor

och hud.

I Räddningstjänst vid olycka med gaser beskrivs de faror

som människor och miljö kan utsättas för vid gasolyckor.

För att kunna förstå och hantera den miljö som kan uppstå

i riskområdet på en skadeplats är det viktigt att känna till farorna.

Valet av skyddsutrustning baseras i stor utsträckning

på dessa faror. De påverkar kroppen på olika sätt och det är

viktigt att vid varje insats klargöra farorna och hur kroppen

kan påverkas av dem.

6 räddningstjänst vid olycka med gaser

Faror som hotar vid

kemikalieolyckor.

More magazines by this user
Similar magazines