Tips för kroppen och knoppen (pdf) - Myndigheten för ...

msb.se

Tips för kroppen och knoppen (pdf) - Myndigheten för ...

Äldre personer är överrepresenterade i nästan alla slags olyckor. Förutom personligt lidande

leder skadorna till stora kostnader för samhället. Enbart de äldres fallolyckor kostar landstingen

och kommunerna lågt räknat 5 miljarder kronor varje år. Vårdkostnaden för en höftfraktur

uppgår i okomplicerade fall till cirka 250 000 kronor per skadad person. Hur kan vi

uppmärksamma problematiken? Och hur gör vi vardagen säkrare för seniorer?

Demografisk utveckling och

äldres säkerhet

Drygt 18 % eller ca 1,7 miljoner av Sveriges

befolkning är i dag 65 år och äldre. Den kommande

tioårsperioden kommer antalet äldre

personer i Sverige att öka med ca 327,000

personer. Med denna befolkningsutveckling av

äldre behöver både samhället, stat och kommun,

de äldre och deras anhöriga själva ta

ansvar säkerheten för att minska olycksfallen.

Den stora utmaningen kommer om 15-20 år då

dagens 40-talister kommer upp i 80-års ålder.

Det naturliga åldrandet

Våra attityder och föreställningar liksom vår

kulturella bakgrund påverkar vår syn på åldrande

och ålderdom. Men åldrandet är, oavsett

synsätt, en naturlig del av livsloppet med komplicerade

biologiska, psykologiska och sociala

processer.

Kroppen åldras och förslits, men i varierande

takt för olika individer. Människan blir skörare

både fysiskt, psykiskt och socialt. Men de flesta

förändringar som hör ihop med åldrandet kan

påverkas till det bättre. Här hittar du ett antal

konkreta tips för kroppen, knoppen och din

närmiljö.

More magazines by this user
Similar magazines