Databaser om olyckor och risker

msb.se

Databaser om olyckor och risker

Innehållsförteckning

Sammanfattning ............................................................................................. 5

Abstract ......................................................................................................... 7

Inledning ........................................................................................................ 9

Projektets målsättning ............................................................................. 10

Omfattning ............................................................................................... 11

Arbetsmetod och rapportstniktur ............................................................. 14

Referenser ................................................................................................ 16

Behov och bruk av erfarenhetsdatabaser .................................................... 17

Inledning .................................................................................................. 17

Bruk av erfarenhetsdata relaterat till kategori av säkerhetsstyrning ....... 17

Bruk av erfarenhetsdatabaser i riskanalys ............................................... 19

Referenser ................................................................................................ 29

Krav på olycksdatabaser för riskanalys ........................................................ 30

inledning .................................................................................................. 30

Krav på olycksdatabaser .......................................................................... 32

Referenser ................................................................................................ 33

Databaser ...................................................................................................... 34

Inledning .................................................................................................. 34

Internationella databaser .......................................................................... 34

Svenska myndigheter och organisationer ................................................ 35

Referenser ................................................................................................ 41

Fallstudie ...................................................................................................... 42

Inledning .................................................................................................. 42

Presentation av fallstudien ....................................................................... 42

Användning av databaser och andra referenser för fallstudien ............... 43

Rekommendationer avseende områden for fortsatt arbete ........................... 45

Inledning .................................................................................................. 45

Rekommendationer avseende områden for fortsatt arbete ...................... 45

Referenser ................................................................................................ 51

Bilaga A: Översikt över databaser och andra referenser ............................. 52

Inledning .................................................................................................. 52

Olycksdatabaser ...................................................................................... 52

Tillförlitlighetsdata .................................................................................. 58

Exempel på löpande publikationer ........................................................ 61

Lees: "Loss Prevention in the Process Industries" .................................. 62

Referenser ................................................................................................ 63

More magazines by this user
Similar magazines