Databaser om olyckor och risker

msb.se

Databaser om olyckor och risker

Bilaga B: Detaljerad beskrivning av valda databaser .................................. 66

Inledning .................................................................................................. 66

Olycksdatabaser ....................................................................................... 66

. .

Databasdishbutörer ................................................................................ 75

Sökningar via Internet ............................................................................. 75

Adressreferenser ...................................................................................... 76

Referenser ................................................................................................ 78

Bilaga C: Felfrekvensdatabaser ................................................................... 79

Inledning ............................................................................................ 79

Konstruktion av felfrekvensdatabaser ..................................................... 79

Hantering av felfrekvensdatabaser .................................................... 80

Insamling av data ..................................................................................... 80

OREDA ................................................................................................... 81

Referenser ................................................................................................ 84

Bilaga D: Fallstudie .................................................................................... 85

Inledning .................................................................................................. 85

Identifiering av historiska olyckor ........................................................ 85

Sjötransport av ammoniak till Stenungsund ............................................ 86

Lossning. lagring och distribution av ammoniak .................................... 91

Konsekvensanalys ................................................................................... 95

Värdering av resultat ............................................................................ 96

Identifiering av skadeförebyggande åtgärder .......................................... 96

More magazines by this user
Similar magazines